Sunteți pe pagina 1din 5

TRATATELE INTERNATIONALE Exprimarea consimtamantului prin semnare Daca in Conv de la Viena se prevede aceasta posibilitate, si anume doar cerinte

procedurale, legea romana impune o restrictie interna. Doar 4 categ de tratate pot face obiectul exprimarii consimtamantului prin semnare art 26 Aplicarea provizorie Pot fi supuse aplicarii provizorie numai tratatele la nivel departamental si cele la nivel guvernamental care nu sunt supuse ratificarii. estul ! interdictie expresa " art 2#"2$$ %n omania pana de curand tratatele mixte nu puteau fi aplicate provizoriu datorita interdictiei exprese. %n cazul &' a fost adoptata ( 2#6)2*++ Tratate in forma simplificata !intra in vigoare la data efectuarii sc,imbului de scrisori, fara a fi supuse altei forme de exprimare a consimtamantului ! nu pot face obiectul formei simplificate tratatele care trebuie supuse ratificarii Prevederi privind aplicarea tratatelor ! 'xecutarea intocmai si cu buna credinta ! -plicarea si respectarea dispozitiilor tratatelor reprez o obligatie ptr toate autoritatile, inclusiv ptr autoritatea .udecatoreasca, pers fizice si .uridice ! /ratatele nu pot fi modificate, completate sau scoase din vigoare prin acte normative interne ulterioare ! Prevederile legislatiei interne nu pot fi invocate ptr a .ustifica neexecutarea tratatelor Prevederi institutionale ! atributii ale 0inisterului -facerilor 'xterne1 face publice prin ordin al ministrului informatii cu privire la evolutii in privinta tratatului Rezervele la tratate '2' V- 3 declaratie unilaterala, indiferent de denumirea sa, facuta de un stat atunci cand semneaza, accepta, aproba, ratifica un tratat ori cand adera la acesta, prin care isi manifesta intentia de a exclude sau modifica efectul .uridic al unor dispozitii din tratat. Conditii cu privire la rezerve a$ pot fi formulate numai cu privire la tratatele multilaterale b$ conditii de fond1 ! sa nu fie interzisa de tratat ! tratatul sa nu dispuna ca pot fi facute numai anumite rezerve ! sa nu fie incompatibila cu obiectul si scopul tratatului sa nu afecteze esenta sa

Acceptarea rezervelor ! o rezerva autorizata in mod expres nu trebuie acceptata ! cand numarul restrans de parti si obiectul si scopul tratatului determina ca aplicarea in intregime de toate partile reprezinta o conditie esentiala, rezerva trebuie acceptata de toate partile ! actul constitutiv al unei organizatii ! aprobare de organul competent ! statele pot face obiectuni sau pot accepta rezerva. 4e considera acceptare tacita neformularea obiectiunii in +2 luni. " art 2*"5$ din CVD/$ ! obiectiunea nu impiedica intrarea in vigoare intre statul care o formuleaza si statul care a emis rezerva, afara daca statul care obiecteaza mentioneaza expres. ! 6clauza ruseasca6 Efectele rezervelor %ntre statul care formuleaza rezerva si statele care le accepta ! se aplica tratatul modificat conform rezervei. ezerva se aplica simetric " art 2+"+$$ %ntre statul care formuleaza rezerva si statele care obiecteaza1 ! daca statul care obiecetaza se opune intrarii in vigoare in relatiile dintre cele 2 ! nu se aplica deloc ! daca statul care obiecteaza nu se opune intrarii in vigoare, dispozitiile la care se refera rezerva nu se aplica in masura prevazuta de rezerva. 4tatul trebuie sa circumscrie foarte detaliat efectul obiectiei. 7biectia care este incompatibila cu scopul si obiectul tratatului ! tratatul se aplica fara rezerva Interpretarea tratatelor ! art 8+!82 CVD/ eguli de interpretare1 a$ 9una credin: b$ 4ensul obinuit al termenilor c$ atribuit ;n contextul tratatului i d$ ;n conformitate cu obiectul i scopul s:u Sensul special dac se stabilete c aceasta a fost intenia prilor Contextul1 ! textul, preambulul,anexe ! orice acord in legatura cu tratatul intervenit cu prile.ul inc,eierii tratatului ! orice instrument stabilit de una sau mai multe parti si acceptat de celelalte parti" declaratii interpretative$ %nterpretarea va tine seama de1 ! orice acord cu privire la interpretarea tratatelor ! orice practica urmata ulterior in aplicarea tratatului prin care este stabilita acordul partilor in privinta interpretarii ! orice regula pertinenta de drept international intre parti CIJ ! daca un tratat este inc,eiat pe o perioada nedeterminata, atunci inseamna ca partile au prevazut ca intelesul unor cuvinte sa va sc,imba pe parcurs 0i.loace complementare1 recurgerea la lucrarile preparatorii si la impre.urarile in care a fost

inc,eiat tratatul pentru a confirma sensul termenilor rezultand din art 8+ Nulitatea si incetarea tratatelor Clauzele de nulitate1 1 !iolarea unei norme din dreptul intern referitoare la competena de a "nc#eia tratate Interpretare restrictiv (formula negativ) Condiii: ! Violarea s priveasc o norm de importan fundamental ! Violarea s fie vdit, adic obiectiv evident pentru orice stat care se comport potrivit practicii obinuite i bunei credine Cazuri1 Districtul <ex i 4avoia 4uperioar: "+=88$, <roenlanda 7riental: "+=82$ Curtea nu va c,estiona autoritatea evident: a unui agent al 4tatului> Diferendul teritorial i maritim Camerun ?igeria "2**2$ o violare nu este v:dit: dec@t dac: regula a fost adus: corespunz:tor la cunotin: public: (%0%/- '- %0P&/' ?%C% %% Aaptul c: un reprezentant al statului nu a inut seama de restric ia ;mputernicirii nu poate fi invocat dec@t dac: acest fapt a fost notificat. Cazul reprezentantului &ngariei la 4ocietatea ?aiunilor, +=28 $ Eroarea Conditii1 ! 'roarea s: poarte asupra unui fapt sau situa ii pe care statul o presupunea c: exist: la momentul ;nc,eierii tratatului ! Aaptul sau situaia s: reprezinte baza esenial a consimmntului ! Statul s nu fi contribuit la eroare prin comportarea sa sau mpre urrile s nu fi fost de natur s avertizeze statul cu privire la eroare ! /emplul Prea, Vi,ear +=62 ! Curtea a avut in vedere, alaturi de 6 contributie 6 si 6avertizare 6 % &olul ! situaia ;n care un stat a fost determinat s: ;nc,eie un tratat ;n urma conduitei frauduloase a unui alt stat care a participat la negociere CD% a avut ;n vedere1 ! declaraii false sau ;n necunotin: de cauz: cu privre la fapte, cu scopul de a ob ine acordul celuilalt stat> ! ascunderea sau nedivulgarea unui fapt material, ;n condi iile ;n care buna credin : ar fi cerut ca acel fapt s: fie f:cut public ' Coruperea reprezentantui unui stat

( Constr)n*erea reprezentantului unui stat !"emplul clasic: situaia preedintelui ce#oslovac $ac#a i a ministrului afacerilor e"terne C#val%ovs%&, la momentul semnrii tratatului care a creat protectoratul german asupra 'oemiei i (oraviei, )*+*, + Constr)n*erea exercitat, asupra statului prin ameninarea cu fora sau folosirea ei Conferina de la Viena din +=6= a adoptat, ;n paralel, o -eclaraie privind interzicerea ameninrii sau folosirii coerciiei politice sau economice la nc#eierea tratatelor BuCait c. -merican %ndependent 7il CompanD "+=E2$1 Fnu orice presiune de orice natur: este suficient: pentru a determina nulitateaG - !iolarea unei norme de .us co*ens -rticolul 58 CVD/ invalidititate ab initio -rticolul 64 tratatul Fdevine nul si inceteazaG Cazul .roiectului /abci%ovo01ag&maros Cauzele de incetare ale tratatelor ! le citim din carte Cauze "CVD/$1 1 Consim,m)ntul p,rilor /art ('0 $ 1ncetarea "n temeiul prevederilor tratatului /exprirarea termenului2 realizarea o3iectului0 % &enunarea /art (+0 ! ! vointa unilaterala a unui stat de a pune capat unui tratat ! -ct unilateral care corespunde voinei discreionare a statului ! - nu se confunda cu celelalte cauze egula1 .oate fi denunat numai un tratat care prevede e"pres aceast posibilitate !"cepia: ! -ac s0a stabilit c era n intenia prilor s permit denunarea ! .osibilitatea denunrii rezult din natura tratatului ' 1nc#eierea unui tratat posterior av)nd acelai o3iect /art (40 ! Condiii1 i$ dac: rezult: astfel din tratatul posterior sau ii$ dac: dispozi iile celor dou: tratate sunt incompatibile astfel ;nc@t este imposibil: aplicarea simultan: ! Dac: condiia ii$ nu se aplic: cele dou: tratate se aplic: ;n mod concomitent, ;n m:sura ;n care nu conin prevederi incompatibile "art. 8*$ ( !iolarea su3stanial, /art +50 reprezint:1 ! respingerea tratatului, neautorizat sau ! Violarea unei dispoziii eseniale pentru realizarea obiectului i scopului tratatului 1u se aplic tratatelor privind drepturile omului, dreptului internaional umanitar. Condiie "cazul <abciHovo!?agDmaros$1 s: provin: de la cealalt: parte, + Imposi3ilitatea de executare Interpretat strict: dispariia sau distrugerea definitiv a obiectului indispensabil pentru e"ecutare

7. Schimbarea fundamental a mprejurrilor (art. 62) Interpretare restrictiv (formulare negativ) Condiii: ! e"istena mpre urrii s fi reprezentat baza esenial pentru consim mntul pr ii ! Sc#imbarea s aib ca efect transformarea radical a obliga iei care rmne de e"ecutat ?u se aplic:1 ! /ratatelor care stabilesc o frontier:> ! Dac: sc,imbarea provine dintr!o violare a p:rii care o invoc: Cazuri1 -istrictul /e" i Savoia Superioar ()*+2) 3 absena zonelor nu a reprezentat baza esen ial a consimmntului 4onele de pescuit anglo0islandeze ()*56) 3 nu a e"istat o sc#imbare radical a obliga iilor rmase de e"ecutat .roiectul /abci%ovo01ag&maros ()**5) 3 condiiile politice nu erau att de strns legate de obiectul i scopul tratatului nct s modifice radical obligaiile rmase de e"ecutat 7ac%e c, $auptzollamt (ainz, CI&', +==E condiia de pace ;n %ugoslavia era o circumstan: esenial: Alte cauze6 ! uperea relaiilor diplomatice sau consulare duce la ;ncetarea tratatului numai dac: este indispensabil: pentru aplicarea tratatului> ! :zboiul)conflictul armat ! C:derea ;n desuetudine

4peta +. 'xpunem dr aplicabil Daca e necesar, mentionam interpretarea dr aplicabil, asa cum a rezultat din .urisprudenta 8. -plicarea dreptului si a interpretarii la faptele din speta 4. Concluzia