Sunteți pe pagina 1din 48

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

FORMULARUL F1
OBIECTIV
...................
(denumirea)

PROIECTANT
.......................
(denumirea)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe obiectiv
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. cap./|
Denumirea capitolelor
|Valoarea
| Din care C+M |
|crt.|subcap. |
de cheltuieli
|cheltuielilor/|
|
|
|deviz
|
|obiect,
|
|
|
|general |
|exclusiv TVA |
|
|
|
|
|______________|______________|
|
|
|
|Mii lei|Mii
|Mii lei|Mii
|
|
|
|
|
|euro*)|
|euro*)|
|____|_________|_________________________________|_______|______|_______|______|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4 |
5
|
6 |
|____|_________|_________________________________|_______|______|_______|______|
| 1 |
1.2 | Amenajarea terenului
|
|
|
|
|
|
|
| 1.1. .......................... |
|
|
|
|
|____|_________|_________________________________|
|
|
|
|
| 2 |
1.3 | Amenajri pentru protecia
|
|
|
|
|
|
|
| mediului i aducerea la starea |
|
|
|
|
|
|
| iniial
|
|
|
|
|
|
|
| 2.1. .......................... |
|
|
|
|
|____|_________|_________________________________|
|
|
|
|
| 3 |
2 | Realizarea utilitilor necesare|
|
|
|
|
|
|
| obiectivului
|
|
|
|
|
|
|
| 3.1. .......................... |
|
|
|
|
|____|_________|_________________________________|
|
|
|
|
| 4 |
3.1 | Studii de teren
|
|
|
|
|
|
|
| 4.1. .......................... |
|
|
|
|
|____|_________|_________________________________|
|
|
|
|
| 5 |
3.3 | Proiectare (numai n cazul n
|
|
|
|
|
|
|
| care obiectivul se realizeaz n|
|
|
|
|
|
|
| sistemul "design & build")
|
|
|
|
|
|____|_________|_________________________________|
|
|
|
|
| 6 |
4 | Investiia de baz
|
|
|
|
|
|
|
| 6.1. Obiect 01 ................ |
|
|
|
|
|____|_________|_________________________________|
|
|
|
|
| 7 |
5.1 | Organizare de antier
|
|
|
|
|
|
|
| 7.1 ........................... |
|
|
|
|
|____|_________|_________________________________|_______|______|_______|______|
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
|... mii| ... |... mii| ... |
|
|lei
|mii
|lei
|mii
|
|
|
|euro*)|
|euro*)|
|________________________________________________|_______|______|_______|______|
| Taxa pe valoarea adugat
| .... mii lei | .... mii lei |
|________________________________________________|______________|______________|
| TOTAL VALOARE (inclusiv TVA):
| .... mii lei | .... mii lei |
|________________________________________________|______________|______________|

*) Cursul de referin = ..... lei/euro, din data de ...... .


Proiectant,
..........................
(semntur autorizat)
PRECIZARE:

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor lucrri de
construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 - 2 revine ofertantului.

FORMULARUL F2

OBIECTIV
...................
(denumirea)

PROIECTANT
.......................
(denumirea)

CENTRALIZATORUL
cheltuielilor pe categorii de lucrri, pe obiecte
______________________________________________________________________________
|Nr. |Nr. cap./| Cheltuieli pe categoria de lucrri | Valoarea, exclusiv TVA |
|crt.|subcap. |
|________________________|
|
|deviz pe |
| Mii lei | Mii euro*) |
|
|obiect
|
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| 0 |
1
|
2
|
3
|
4
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| 1 |
I
| Lucrri de construcii
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| 2 |
1
| Terasamente
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| 3 |
2
| Construcii
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| 4 |
3
| Izolaii
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| 5 |
4
| Instalaii electrice
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| 6 |
5
| Instalaii sanitare
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| 7 |
6
| Instalaii de nclzire, .......... |
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| 8 |
7
| Instalaii de alimentare cu gaze
|
|
|
|
|
| naturale
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| 9 |
8
| Instalaii de comunicaii
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| ...| ..... | ................................... |
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
|
|
| Total I
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| ...|
II
| Montaj utilaje i echipamente
|
|
|
|
|
| tehnologice
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| ...| ..... | ................................... |
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
|
|
| Total II
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| ...|
III
| Procurare
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| ...| ..... | Utilaje i echipamente tehnologice
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| ...| ..... | Utilaje i echipamente de transport |
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| ...| ..... | Dotri
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
|
|
| Total III
|
|
|
|____|_________|______________________________________|__________|_____________|
| TOTAL VALOARE (exclusiv TVA):
| ....
| ....
|
|
| mii lei | mii euro*) |
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| Taxa pe valoarea adugat
| ....
|
|
|
| mii lei |
|
|_____________________________________________________|__________|_____________|
| TOTAL VALOARE:
| ....
|
|
|
| mii lei |
|
|_____________________________________________________|__________|_____________|

*) Cursul de referin = ............ lei/euro, din data de ............. .

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Proiectant,
..........................
(semntur autorizat)
PRECIZARE: n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor
lucrri de construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 - 2 revine ofertantului.

FORMULARUL F3
OBIECTIV
...................
(denumirea)

PROIECTANT
.......................
(denumirea)

LISTA
cu cantiti de lucrri pe categorii de lucrri
Obiectul ..............................
Categoria de lucrri ..................
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
I - Cantitate
II - Preul unitar a) materiale b) manoper c) utilaj d) transport ..........
Total a) + b) + c) + d)
- lei ______________________________________________________________________________
|Nr. | Capitolul de |U.M.| I|II|M
|m
|U
|t
|Total
|
|crt.| lucrri
|
| | |Materiale|Manoper|Utilaj |Transport|(3 x 4) |
|
|
|
| | |(3 x 4a) |(3 x 4b)|(3 x 4c)|(3 x 4d) |
|
|____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________|
|
SECIUNE TEHNIC
|
SECIUNE FINANCIAR
|
|____________________________|_________________________________________________|
| 0 |
1
| 2 | 3| 4|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
|____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________|
| 1 |Capitol de
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|lucrare
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|1.1. Subcapitol|
| | |
|
|
|
|
|
|
|1.2. Subcapitol|
| | |
|
|
|
|
|
|
|...............|
| | |
|
|
|
|
|
|____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________|
| 2 |Capitol de
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|lucrare
|
| | |
|
|
|
|
|
|
|2.1 Subcapitol |
| | |
|
|
|
|
|
|
|2.2 Subcapitol |
| | |
|
|
|
|
|
|
|.............. |
| | |
|
|
|
|
|
|____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________|
| ...|.............. |
| | |
|
|
|
|
|
|____|_______________|____|__|__|_________|________|________|_________|________|
| Cheltuieli directe
|
M
|
m
|
U
|
t
|
T
|
|_______________________________|_________|________|________|_________|________|
| Alte cheltuieli directe:
|
|
|
|
|
|
| - CAS
|
|
|
|
|
|
| - omaj
|
|
|
|
|
|
| - fond de risc
|
|
|
|
|
|
| - alte cheltuieli conform
|
|
|
|
|
|
| prevederilor legale,
|
|
|
|
|
|
| nominalizate:
|
|
|
|
|
|
|_______________________________|_________|________|________|_________|________|
| TOTAL CHELTUIELI DIRECTE:
|
M0
|
m0 |
U0 |
t0
|
T0 |
|_______________________________|_________|________|________|_________|________|
| Cheltuieli indirecte = T0 x %
|
I0 |
|_____________________________________________________________________|________|
| Profit = (T0 + I0) x %
|
P0 |
|_____________________________________________________________________|________|
| TOTAL GENERAL:
|V0=
|
|
|T0+I0+P0|
|_____________________________________________________________________|________|

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Proiectant,
..........................
(semntur autorizat)

PRECIZRI:
n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor lucrri de
construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 - 3 revine ofertantului.
1. Cheltuielile directe sunt constituite din urmtoarele:
M - cheltuieli aferente consumurilor de resurse materiale, n care se cuprinde valoarea materialelor calculat cu
preurile de la furnizori, fr TVA; n cazul materialelor care provin din import, valoarea acestora trebuie s includ i
orice taxe i comisioane pltibile la frontier (taxe vamale, comisioane vamale etc.);
m - cheltuieli aferente consumurilor cu mna de lucru, n care se cuprinde valoarea manoperei muncitorilor
direct productivi;
U - cheltuieli aferente consumurilor cu utilajele de construcii, n care se cuprinde valoarea rezultat din totalul
orelor de funcionare a utilajelor respective i din tariful mediu orar corespunztor funcionrii;
t - cheltuieli aferente consumurilor privind transporturile, n care se cuprind:
a) valoarea transporturilor auto, CF, navale ale materialelor, prefabricatelor, confeciilor etc. de la productor
sau furnizor la depozitul intermediar, precum i de la depozitul intermediar la locul de punere n oper n raza de aciune
a mijloacelor de ridicat, inclusiv taxele aferente acestor transporturi;
b) valoarea transporturilor cu utilajele de construcii de la baza de utilaje la punctul de lucru i retur;
c) valoarea transporturilor tehnologice, n msura n care acestea nu sunt cuprinse n articole distincte (transport
de pmnt, beton, mortar, moloz rezultat din demolri).
2. Beneficiarul are obligaia de a include n lista cuprinznd cantitile de lucrri, att n seciunea tehnic, ct i
n cea financiar, materialele i furniturile pe care intenioneaz s le pun la dispoziie, n scopul prelurii i includerii
acestora n preurile unitare, preciznd i condiiile de livrare.
Utilajele i echipamentele tehnologice, puse la dispoziie de ctre beneficiar, nu vor fi cuprinse n valoarea
aferent listelor de procurare a utilajelor i echipamentelor.
3. Cheltuielile indirecte reprezint, n principal, cheltuieli proprii ale executantului, necesare pentru executarea
lucrrilor de investiii/intervenii.
4. Formularul F3 poate fi utilizat i pentru stabilirea cantitilor de lucrri pentru construcii provizorii OS
(organizare de antier).

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

FORMULARUL F4
OBIECTIV
...................
(denumirea)

PROIECTANT
.......................
(denumirea)

LISTA
cu cantitile de utilaje i echipamente tehnologice, inclusiv dotri
______________________________________________________________________________
|Nr. |
Denumirea
|U.M.|Preul |Valoarea
|Furnizorul| Fia tehnic ataat|
|crt.|
|
|unitar |(exclusiv |(denumire,|
|
|
|
|
|- lei/ |TVA)
|adres,
|
|
|
|
|
|U.M. - |- mii lei -|telefon, |
|
|
|
|
|
|(3 x 4)
|fax)
|
|
|____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
| 0 |
1
| 2 |
3
|
4
|
5
|
6
|
|____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
| 1 | Obiect 01
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
|
| a) .......... |
|
|
|
| Fia tehnic nr. ...|
|
|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
|
| b) .......... |
|
|
|
| Fia tehnic nr. ...|
|
|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
|
| ............. |
|
|
|
| Fia tehnic nr. ...|
|____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
| 2 | Obiect 02
|
|
|
|
|
|
|
|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
|
| a) .......... |
|
|
|
| Fia tehnic nr. ...|
|
|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
|
| b) .......... |
|
|
|
| Fia tehnic nr. ...|
|
|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
|
| ............. |
|
|
|
| Fia tehnic nr. ...|
|____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
| ...| ............. |
|
|
|
| Fia tehnic nr. ...|
|____|_______________|____|_______|___________|__________|_____________________|
|
TOTAL:
|Mii
|
|
|
|lei:
|
|
|
|_______|___________|
|
|Euro*):|
|
|_________________________|_______|___________|

*) Cursul de referin = ..... lei/euro, din data de ................ .


Proiectant,
..........................
(semntur autorizat)
PRECIZARE:
n cazul n care contractul de lucrri are ca obiect att proiectarea, ct i execuia uneia sau mai multor lucrri de
construcii, responsabilitatea completrii coloanelor 0 - 2 i 6 revine ofertantului.

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

FORMULARUL F6
OBIECTIV
...................
(denumirea)

PROIECTANT
.......................
(denumirea)

GRAFICUL GENERAL
de realizare a investiiei publice
_____________________________________________________________
|Nr. | Denumirea obiectului |
Anul 1
| ... | Anul n |
|crt.|
|_________________|_____|________|
|
|
|
Luna
|
|
|
|________________________________|
|
|
| 1 | 2 | 3 | ... |
n
|
|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________|
| I | Organizare de antier |
|
|
|
|
|
|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________|
| 1 | Obiect 01
|
|
|
|
|
|
|
| Categoria de lucrri: |
|
|
|
|
|
|
| ..................... |
|
|
|
|
|
|
| ..................... |
|
|
|
|
|
|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________|
| 2 | Obiect 02
|
|
|
|
|
|
|
| Categoria de lucrri: |
|
|
|
|
|
|
| ..................... |
|
|
|
|
|
|
| ..................... |
|
|
|
|
|
|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________|
| ...| Obiect ...
|
|
|
|
|
|
|
| Categoria de lucrri: |
|
|
|
|
|
|
| ..................... |
|
|
|
|
|
|
| ..................... |
|
|
|
|
|
|____|_______________________|_____|_____|_____|_____|________|

Proiectant,
..........................

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

(semntur autorizat)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

PRECIZARE:
Toate tarifele trebuie s cuprind i s detalieze :
- remuneraia experilor cheie i a restului de personal, pe zi lucrtoare, n funcie de responsabilitile pe care le au n
cadrul proiectului
- numrul zilelor lucrtoare pentru fiecare persoan care particip la elaborarea proiectului tehnic, prezentate ntr-o anex
la prezenta
- activitile la care particip fiecare persoan din cadrul proiectului, prezentate ntr-o anex la prezenta
- cheltuielile administrative cum ar fi: deplasri, cazare, diurn, asigurri medicale i altele, prezentate detaliat
- limitele pentru cheltuieli de regie, beneficii i alte cheltuieli legale
- deplasrile pe distane mari trebuie s se fac la clasa a II-a
- diurnele trebuie s se ncadreze n prevederile legale
- nu sunt eligibile cheltuielile pentru dotarea cu logistic a ofertantului (calculatoare, mijloace de transport, diverse
mijloace fixe ce nu sunt n legtur cu proiectul sau care nu sunt eligibile prin Programul Naional de Dezvoltare Rural,
conform fielor tehnice ale msurilor)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 1
OPERATOR ECONOMIC
____________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al _______________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic)
declar pe propria rspundere, sub sanciunea excluderii din procedur i a sanciunilor aplicate faptei
de fals n acte publice, c nu ne aflm in situaia prevzut la art. 180 din Ordonana de urgena a
Guvernului nr. 34/2006 privind atribuirea contractelor de achiziie public, a contractelor de
concesiune de lucrri publice, respectiv n ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotrre definitiv
a unei instane judectoreti pentru participarea la activiti ale unei organizaii criminale, pentru
corupie, fraud i/ sau splare de bani.
De asemenea, declar c la prezenta procedur nu particip n dou sau mai multe asocieri de
operatori economici, nu depun ofertantur/ofert individual i o alta ofertantur/ofert comun, nu
depun ofert individual, fiind nominalizat ca subcontractant n cadrul unei alte oferte.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg c
autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor orice
documente doveditoare de care dispunem.
Prezenta declaraie este valabil pn la data de _________________________ .
(se precizeaz data expirrii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completrii ......................

Operator economic,
_________________
(semntura autorizat)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 2
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE
privind nencadrarea n situaiile prevzute la art. 181 din OUG nr. 34/2006, cu modificrile i
completrile ulterioare

Subsemnatul(a)............................ [se insereaz numele operatorului economic - persoana juridic],


n calitate de ofertant/ofertant/concurent la procedura de ....................................[ se menioneaz
procedura] pentru achiziia de......................................................... [se insereaz, dup caz,
denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV], la data de ......... [se insereaz data],
organizat de .................................. [se insereaz numele autoritii contractante],
declar pe proprie rspundere c:

nu am intrat n faliment, ca urmare a hotrrii pronunate de judectorul-sindic;


mi-am ndeplinit obligaiile de plat a impozitelor, taxelor i contribuiilor de asigurri
sociale ctre bugetele componente ale bugetului general consolidat, n conformitate cu
prevederile legale n vigoare n Romnia sau n ara n care sunt stabilit, pn la data
solicitat, respectiv pn la data de .....................;
n ultimii 2 ani, mi-am ndeplinit obligaiile contractuale, respectiv nu am ndeplinit n mod
defectuos obligaiile contractuale, din motive imputabile subscrisei; n consecin nu am
produs grave prejudicii beneficiarilor contractelor;
nu am fost condamnat, n ultimii trei ani, prin hotrrea definitiv a unei instane
judectoreti, pentru o fapt care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei
greeli n materie profesional,
nu am prezentat informaii false i voi prezenta informaiile solicitate de ctre autoritatea
contractant, n scopul demonstrrii ndeplinirii criteriilor de calificare i selecie.

Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i


neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor orice documente doveditoare de care dispunem.
neleg c n cazul n care aceast declaraie nu este conform cu realitatea sunt pasibil de nclcarea
prevederilor legislaiei penale privind falsul n declaraii.
Operator economic,
.
(semntura autorizat )

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 3
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND CALITATEA DE PARTICIPANT LA PROCEDUR
1. Subsemnatul, reprezentant mputernicit al ............................... (denumirea operatorului
economic), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, c, la
procedura pentru atribuirea contractului de achiziie public .................. (se menioneaz procedura),
avnd ca obiect ............................... (denumirea produsului, serviciului sau lucrrii i codul CPV), la
data de .............. (zi/lun/an), organizat de ...................................... (denumirea autoritii
contractante), particip i depun ofert:
_
|_| n nume propriu;
_
|_| ca contractant conductor (LEADER DE ASOCIAIE) n cadrul asociaiei
.................................................;
_
|_| ca contractant asociat (NU LEADER DE ASOCIAIE) n cadrul asociaiei
.................................................;
_
|_| ca subcontractant al ................................................;
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
2. Subsemnatul declar c:
_
|_| nu sunt membru al nici unui grup sau reele de operatori economici;
_
|_| sunt membru n grupul sau reeaua a crei list cu date de recunoatere o prezint n anex.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
3. Subsemnatul declar c voi informa imediat autoritatea contractant dac vor interveni
modificri n prezenta declaraie la orice punct pe parcursul derulrii procedurii de atribuire a
contractului de achiziie public sau, n cazul n care vom fi desemnai ctigtori, pe parcursul
derulrii contractului de achiziie public.
4. De asemenea, declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
5. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ...............................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur
cu activitatea noastr.
Operator economic
......................
(semntur autorizat)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 4
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARATIE
privind neincadrarea n situaiile prevzute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.
34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.

1. Subsemnatul, reprezentant imputernicit al _______________________________,


(denumirea/numele si sediul/adresa ofertantului)

declar pe propria raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals in acte publice, ca nu ne aflam in
nici una dintre situatiile prevazute la art. 691 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 34/2006
privind atribuirea contractelor de achiziie publica, a contractelor de concesiune de lucrri publice i
a contractelor de concesiune de servicii, aprobat cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si
inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificarii si confirmarii
declaratiilor, situatiilor si documentelor care insotesc oferta, orice informatii suplimentare privind
eligibilitatea noastra, precum si experienta, competenta si resursele de care dispunem.
3. Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai autoritatii contractante
_____________________________________________________ cu privire la orice aspect
(denumirea si adresa autoritatii contractante)

tehnic si financiar in legatura cu activitatea noastra.


4. Prezenta declaratie este valabila pana la data de _________________________ .
(se precizeaza data expirarii perioadei de valabilitate a ofertei)

Data completarii ......................

Operator economic
......................
(semntur autorizat)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 5
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
INFORMAII GENERALE
1. Denumirea/numele:
2. Codul fiscal:
3. Adresa sediului central:
4. Telefon:
Fax:
Telex:
E-mail:
5. Certificatul de nmatriculare/nregistrare ......................................................................
(numrul, data i locul de nmatriculare/nregistrare)
6. Obiectul de activitate, pe domenii: ................................................................................
(n conformitate cu prevederile din statutul propriu)
7. Birourile filialelor/sucursalelor locale, dac este cazul: .................................................
(adrese complete, telefon/telex/fax, certificate de nmatriculare/nregistrare)
8. Principala pia a afacerilor:
9. Cifra de afaceri pe ultimii trei ani:

Anul
1
2
3
4

Cifra de afaceri anual la 31


decembrie (moneda naional)

Cifra de afaceri anual


la 31 decembrie
(echivalent lei, dac este cazul) *

2010
2011
2012
MEDIA

* Conversia n lei a monedei naionale a rii de origine a ofertantului se va face utiliznd ratele de schimb medii
anuale stabilite de catre Banca Centrala Europeana.

Operator economic,
..........
(semntura autorizat )

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 6
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)

PERSONALUL CHEIE AL OFERTANTULUI


PROPUS PENTRU NDEPLINIREA CONTRACTULUI

Subsemnatul.......................................... director general al societii comerciale declar pe


propria
rspundere
ca
pentru
ndeplinirea
contractului
de
lucrari/furnizare
de ...................................................................................... voi folosi urmtorul personal:
Nr.
Crt.
0
1
2
3

Numele si prenumele

Studii de specialitate

Nota:
Pentru fiecare persoana propusa se prezint curriculum vitae, conform anexei la formularul nr. 6 (nu
se va prezenta CV pentru persoana propusa pentru functia de RTE)

Data completrii ..............................

Operator economic,
..........
(semntura autorizat )

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Anexa la Formularul 6
CURRICULUM VITAE
Postul propus in contract:
1.
2.
3.
4.
5.

Prenume:
Nume:
Data i locul naterii:
Naionalitate:
Stare civila:
Adresa (tel./fax/e-mail):
6.
Educaie:
Instituie:
Data:
De la (luna/an)
Pana la (luna/an)
Diploma:
7.
Limbi strine
(Pe o scara de la 1 la 5, 1 este cel mai bun nivel):
Limba Nivel
Citit
Vorbit

8.
9.
10.
11.
12.
13.
Tara

Membru al unor asociaii profesionale:


Alte calificri (calculator, etc.):
Poziia prezenta:
Ani de experiena:
Calificri cheie:
Experiena specific in tari in curs de dezvoltare:
Data: de la (luna/an) laNumele si
(luna/an)
proiectului

14.
Experiena profesionala:
Data: de la (luna/an) la (luna/an)
Locul
Compania/organizaia
Postul
Descrierea postului
15.

Scris

Altele:

descrierea

pe

scurt

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 7
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND EFECTIVUL MEDIU ANUAL AL PERSONALULUI ANGAJAT


I AL CADRELOR DE CONDUCERE

Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................. (denumirea/numele i


sediul/adresa ofertantului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei
de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii
datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai
ai .................................................................. (denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire
la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Anul 2010

Anul 2011

Data completrii .........

Operator economic,
......................
(semntur autorizat)

Anul 2012

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 8
OPERATOR ECONOMIC
............................
(denumirea/numele)
DECLARAIE
PRIVIND UTILAJELE, INSTALAIILE, ECHIPAMENTELE TEHNICE DE CARE
DISPUNE OPERATORUL ECONOMIC PENTRU NDEPLINIREA CORESPUNZTOARE
A CONTRACTULUI DE LUCRARI
Subsemnatul(a) ..(numele i prenumele), reprezentant mputernicit al
................ (denumirea/numele i sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria
rspundere, sub sanciunile aplicate faptei de fals n acte publice, ca datele prezentate n tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg ca autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul(a) autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ..............., cu sediul in ..........
nr. ...... jud. ..........., cod postal ................, Romnia, cu privire la orice aspect tehnic i financiar n
legtur cu activitatea noastr.
LISTA
cuprinznd cantitile de utilaje, instalaii i echipamente tehnice
Forma de deinere
Nr.
n
Denumire utilaj/echipament/ instalaie
U.M. Cant.
Proprietate
crt.
chirie
0
1
2
3
4
5
Echipamente solicitate n documentaia de atribuire:
1.
nr.
1
2.
nr.
1
....
nr.
1
Alte utilaje, instalaii, echipamente :
.
Data completrii ..................(ziua, luna anul).
Operator economic,
..........
(semntura autorizat )

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 9
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LUCRRI
EXECUTATE N ULTIMII 5 ANI
Subsemnatul, reprezentant mputernicit al .................................. (denumirea/numele i
sediul/adresa ofertantului/ofertantului), declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate faptei
de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul anexat sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i neleg
c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii declaraiilor,
situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul verificrii
datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte persoane
juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai ..................................................................
(denumirea i adresa autoritii contractante) cu privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu
activitatea noastr.
Operator economic,
......................
(semntur autorizat)
Semnificaia coloanelor din tabelul de mai jos este urmtoarea:
A - Procent executat (%)
B - Cantitatea (U.M.)
C - Perioada de derulare a contractului**)
______________________________________________________________________________
|Nr. |Obiectul
|Codul|Denumirea/
|Calitatea
|Preul
| A | B | C |
|crt.|contractului|CPV |numele
|executantului|contractului|
|
|
|
|
|
|
|beneficiarului/|*)
|
|
|
|
|
|
|
|
|clientului
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|Adresa
|
|
|
|
|
|
|____|____________|_____|_______________|_____________|____________|___|___|___|
|
|
1
| 2 |
3
|
4
|
5
| 6 | 7 | 8 |
|____|____________|_____|_______________|_____________|____________|___|___|___|
| 1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|____|____________|_____|_______________|_____________|____________|___|___|___|

*) Se precizeaz calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului, care


poate fi de: contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie); contractant
asociat; subcontractant.
**) Se va preciza data de ncepere i de finalizare a lucrrilor.

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 10
Operator economic
___________________
(denumirea/numele)
Formular experienta similara lucrari*)
1. Denumirea si obiectul contractului:
...................................................................
Numarul si data contractului: ...................................................................
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului: .........................................................
Adresa beneficiarului/clientului: .................................................................................
Tara: ..........................................................
3. Calitatea in care a participat la indeplinirea contractului:
(se bifeaza optiunea corespunzatoare)
contractant unic sau contractant conducator (lider de asociatie)
contractant asociat
subcontractant
4. Valoarea contractului
exprimata in moneda in care
s-a incheiat contractul,
lei
a) initiala (la data semnarii contractului):
b) finala (la data finalizarii contract.ului):

exprimata in
echivalent
euro

Ofertant,
......................
(semnatura autorizata)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 11
ACORD DE ASOCIERE
Prezentul acord de asociere are ca temei legal art. 44, alin. 1 din O.U.G. nr. 34/2006, cu modificrile
i completrile ulterioare.
1. Prile acordului :
______________________, reprezentat prin ................................, n calitate de ..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
i
_______________________, reprezentat prin ..............................., n calitate de ..............
(denumire operator economic, sediu, telefon)
2. Obiectul acordului:
2.1 Asociaii au convenit s desfoare n comun urmtoarele activiti:
a)
participarea
la
procedura
de
achiziie
public
organizat
de ................................... ................................ (denumire autoritate contractant) pentru atribuirea
contractului /acordului cadru ........................................................... (obiectul contractului/acorduluicadru)
b) derularea n comun a contractului de achiziie public n cazul desemnrii ofertei comune ca fiind
ctigtoare.
2.2 Alte activitai ce se vor realiza n comun:
1. ___________________________________
2. ___________________________________
___________________________________
2.3 Contribuia financiar/tehnic/profesional a fiecarei pri la ndeplinirea contractului de achiziie
public este:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
2.4 Repartizarea beneficiilor sau pierderilor rezultate din activitile comune desfurate de asociai
se va efectua proporional cu cota de participare a fiecrui asociat, respectiv:
1._______ % S.C. ___________________________
2._______ % S.C. ___________________________
3. Durata asocierii
3.1 Durata asocierii constituite n baza prezentului acord este egal cu perioada derulrii procedurii
de atribuire i se prelungete corespunztor cu perioada de ndeplinire a contractului ( n cazul
desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).
3.2 Asociaii sunt obligai s rmne n asociere, pe toat durata contractului de achiziie public.
4. Condiiile de administrare i conducere a asociaiei:
4.1 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru ntocmirea
ofertei comune, semnarea i depunerea acesteia n numele i pentru asocierea constituit prin
prezentul acord.
4.2 Se mputernicete SC..............................., avnd calitatea de lider al asociaiei pentru semnarea
contractului de achiziie public n numele i pentru asocierea constituit prin prezentul acord, (n
cazul desemnrii asocierii ca fiind ctigtoare a procedurii de achiziie).

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

5. ncetarea acordului de asociere


5.1 Asocierea i nceteaz activitatea ca urmare a urmtoarelor cauze:
expirarea duratei pentru care s-a ncheiat acordul;
nendeplinirea sau ndeplinirea necorespunztoare a activitilor prevzute la art. 2 din acord;
alte cauze prevzute de lege.
6 Comunicri
6.1 Orice comunicare ntre pri este valabil ndeplinit dac se va face n scris i va fi transmis la
adresa/adresele ......................................................., prevzute la art..........
6.2 De comun acord, asociaii pot stabili i alte modaliti de comunicare.
7 Litigii
7.1 Litigiile intervenite ntre pri se vor soluiona pe cale amiabil, iar n caz de nerezolvare vor fi
soluionate de ctre instana de judecat competent.
8. Alte clauze:
8.1 Toti partenerii sunt responsabili in mod legal, uniti si individual, pentru realizarea contractului de
achizitie publica;
8.2 Partenerul conducator este autorizat sa primeasca si sa transmita instructiuni in numele fiecaruia
si a tuturor partenerilor;
8.3 Realizarea contractului, inclusiv platile, vor fi in responsabilitatea partenerului conducator
(leaderului).
Prezentul acord a fost ncheiat ntr-un numr de.....exemplare, cte unul pentru fiecare parte,
astzi............................(data semnrii lui)
Liderul asociatiei:
______________________
(denumire autoritate contractanta)
ASOCIAT 1,
__________________
ASOCIAT 2,
___________________

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 12
Ter susintor
.........................
(denumirea)
Angajament ferm de susinere
privind capacitatea economic i/sau financiar
Ctre, ................................(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .....................................................
(denumirea contractului de achiziie public), noi ....................... (denumirea terului susintor),
avnd sediul nregistrat la .................. (adresa terului susintor), ne obligm, n mod ferm,
necondiionat i irevocabil, s punem la dispoziia ................ (denumirea ofertantului/grupului de
operatori economici) toate resursele economice i/sau financiare necesare pentru ndeplinirea
integral i la termen a tuturor obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i
contractului de achiziie public ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii economice i/sau financiare, nu implic alte costuri pentru achizitor, cu
excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la
dispoziia ........................................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)
urmtoarele resurse economice i/sau financiare :
...............................................................................
...............................................................................
(se menioneaz, n mod concret, criteriul de calificare pentru care se acord susinerea)
Noi, ............................................ (denumirea terului susintor), declarm c,
disponibilizarea celor menionate mai sus se va realiza necondiionat, n funcie de necesitile care
apar pe parcursul ndeplinirii contractului n cauz i nelegem s rspundem fa de autoritatea
contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ................................. (denumire
ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru
care ............................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) a primit susinerea
economic i/sau financiar conform prezentului angajament ferm, renunnd n acest sens, definitiv
i irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.
Noi, ..................... (denumirea terului susintor), declarm c, n cazul n care, contractantul
........................... (denumire ofertant/grupul de ofertani), ntmpin dificulti pe parcursul derulrii
contractului ....................................... (denumirea contractului de achiziie public), vom asigura
ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale, prin implicarea noastr direct i
nelegem s renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare,
att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ........................... (denumire ofertant/grupul de
ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere
sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Noi,.................................. (denumirea terului susintor), declarm c nelegem s


rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii obligaiilor
prevzute de lege i asumate prin prezentul angajament.
Prezentul angajament ferm, ncheiat n conformitate cu prevederile art. 186 alin. (2) din OUG nr.
34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, reprezint instrumentul juridic care asigur dreptul
autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a obligaiilor care decurg
din susinerea economic i/sau financiar acordat ............................. (denumirea
ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completrii,
...................................

Ter susintor,
......................................................
(semntur autorizat)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 13
Ter susintor
..........................
(denumirea)
Angajament ferm de susinere
privind capacitatea tehnic i/sau profesional
Ctre, ................................(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului ...................... (denumirea contractului
de achiziie public), noi ............. (denumirea terului susintor), avnd sediul nregistrat
la ....................... (adresa terului susintor), ne obligm, n mod ferm, necondiionat i irevocabil,
s punem la dispoziia .............. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) toate
resursele tehnice i/sau profesionale necesare pentru ndeplinirea integral i la termen a tuturor
obligaiilor asumate de acesta/acetia, conform ofertei prezentate i contractului de achiziie public
ce urmeaz a fi ncheiat ntre ofertant i autoritatea contractant.
Acordarea susinerii tehnice i/sau profesionale, nu implic alte costuri pentru achizitor, cu
excepia celor care au fost incluse n propunerea financiar.
n acest sens, ne obligm n mod ferm, necondiionat i irevocabil, s punem la
dispoziia ........................................ (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici)
urmtoarele resurse tehnice i/sau profesionale :
...............................................................................
...............................................................................
(se menioneaz, n mod concret, criteriul de calificare pentru care se acord susinerea)
Noi, ............................................ (denumirea terului susintor), declarm c,
disponibilizarea celor menionate mai sus se va realiza necondiionat, n funcie de necesitile care
apar pe parcursul ndeplinirii contractului n cauz i nelegem s rspundem fa de autoritatea
contractant pentru neexecutarea oricrei obligaii asumate de ................................. (denumire
ofertant/grupul de operatori economici), n baza contractului de achiziie public i pentru
care ............................. (denumirea ofertantului/grupului de operatori economici) a primit susinerea
tehnic i/sau profesional conform prezentului angajament ferm, renunnd n acest sens, definitiv i
irevocabil, la invocarea beneficiului de diviziune sau discuiune.
Noi, ..................... (denumirea terului susintor), declarm c, n cazul n care, contractantul
........................... (denumire ofertant/grupul de ofertani), ntmpin dificulti pe parcursul derulrii
contractului ....................................... (denumirea contractului de achiziie public), vom asigura
ndeplinirea complet i reglementar a obligaiilor contractuale, prin implicarea noastr direct i
nelegem s renunam definitiv i irevocabil la dreptul de a invoca orice excepie de neexecutare,
att fa de autoritatea contractant, ct i fa de ........................... (denumire ofertant/grupul de
ofertani), care ar putea conduce la neexecutarea, parial sau total, sau la executarea cu ntrziere
sau n mod necorespunztor a obligaiilor asumate de noi prin prezentul angajament.

Noi,.................................. (denumirea terului susintor tehnic i profesional), declarm c


nelegem s rspundem pentru prejudiciile cauzate autoritii contractante ca urmare a nerespectrii
obligaiilor prevzute de lege i asumate prin prezentul angajament.

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Prezentul angajament ferm, ncheiat n conformitate cu prevederile art. 190 alin. (2) din OUG
nr. 34/2006, cu modificrile i completrile ulterioare, reprezint instrumentul juridic care asigur
dreptul autoritii contractante de a solicita, n mod legitim, ndeplinirea de ctre noi a obligaiilor care
decurg din susinerea tehnic i/sau profesional acordat ........................ (denumirea
ofertantului/grupului de operatori economici).

Data completrii,
...........................

Ter susintor,
.....................
(semntur autorizat)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 14
Operator economic,
..........
(denumirea/numele)
DECLARAIE PRIVIND PARTE/PRILE DIN CONTRACT CARE SUNT NDEPLINITE
DE SUBCONTRACTANI I SPECIALIZAREA ACESTORA

Subsemnatul ______________________, administrator al societii comerciale


__________________________________, declar pe propria rspundere, sub sanciunile aplicate
faptei de fals n acte publice, c datele prezentate n tabelul de mai jos sunt reale.
Subsemnatul declar c informaiile furnizate sunt complete i corecte n fiecare detaliu i
neleg c autoritatea contractant are dreptul de a solicita, n scopul verificrii i confirmrii
declaraiilor, situaiilor i documentelor care nsoesc oferta, orice informaii suplimentare n scopul
verificrii datelor din prezenta declaraie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice instituie, societate comercial, banc, alte
persoane juridice s furnizeze informaii reprezentanilor autorizai ai Comunei .. cu
privire la orice aspect tehnic i financiar n legtur cu activitatea noastr.
Prezenta declaraie este valabil pn la valabilitatea ofertei.

Nr. Denumirea
Crt. subcontractantului
1
2
3

Parte/prile
subcontractate

Acord subcontractor, cu specimen


de semntur

Data completrii ..............................

Operator economic,
..........
(semntura autorizat )

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 15
ACORD DE SUBCONTRACTARE
nr./
la contractul de achizitie publica nr/.. incheiat intre
__________________________ privind __________________________________________
(denumire pri contractante)
(denumire contract)
1. Parti contractante:
Acest contract este incheiat intre S.C. ___________________________ cu sediul in
______________
,
reprezentata
prin
________________________in
calitate
de________________________, denumita in cele ce urmeaza contractant general
si
S.C. ________________________ cu sediul in _________________________________,
reprezentata prin __________________ in calitate de________________________, denumita in cele
ce urmeaza subcontractant.
2. Obiectul contractului:
Art.1. _______________ ce fac obiectul prezentului contract sunt_________________ de:
(lucrari,produse,servicii)
- ____________________
Art.2. Valoarea ______________ este conform ofertei prezentate de subcontractant.
(lucrari, produse, servicii)
Art.3. Contractantul general va plati subcontractantului urmatoarele sume:
lunar, in termen de _______ (zile) de la primirea de catre contractantul general a facturii intocmite de
subcontractant, contravaloarea ______________ executate in perioada respectiva.
(lucrari,produse,servicii)
.
plata ___________________________ se va face in limita asigurarii finantarii _______
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
____________________________ de catre beneficiarul __________________________
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
(denumire autoritare contractanta)
Art.4. Durata de executie a ___________________________ este in conformitate cu contractul,
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
esalonata conform graficului anexa la contract.
Art.5. Durata garantiei de buna executie este de ____ luni si incepe de la data semnarii procesului
verbal incheiat la terminarea ________________________.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Art.6. Contractantul general va preda subantreprenorului documentatia completa verificata cu
dispozitiile legale.
3. Alte dispozitii:

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Art.7. Pentru nerespectarea termenului de finalizare a ______________________


(lucrarilor, produselor, serviciilor)
si neincadrarea din vina subcontractantului, in durata de executie angajata de contractantul general in
fata beneficiarului, subcontractantul va platii penalitati de ______% pe zi intarziere din valoarea
____________________ nerealizata la termen.
(lucrarilor, produselor, serviciilor)
Pentru nerespectarea termenelor de plata prevazute la art. 3, contractantul general va plati penalitati
de _____ % din suma datorat, pentru fiecare zi de intarziere.
Art.8. Subcontractantul se angajeaza fata de contractant cu aceleasi obligatii si responsabilitati pe
care contractantul le are fata de investitor conform contractului
________________________________________________
(denumire contract)
Art.9. Neintelegerile dintre parti se vor rezolva pe cale amiabila. Daca acest lucru nu este posibil,
litigiile se vor solutiona pe cale legala.
Prezentul contract s-a incheiat in doua exemplare, cate un exemplar pentru fiecare parte.

______________________
(contractant)

_________________________
(subcontractant)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 16
BANCA / SOCIETATEA DE ASIGURRI
............
(denumirea)
SCRISOARE DE GARANIE DE PARTICIPARE
Ctre .....................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Cu privire la procedura pentru atribuirea contractului .., (denumirea
contractului) noi banca/societatea de asigurri (denumirea instituiei
care se oblig), avnd sediul nregistrat la .............................. ............., cod fiscal
............................, ne obligm fa de autoritatea contractant ... (denumirea
autoritii contractante) s pltim n locul ofertantului .. (denumirea ofertantului
pentru care se oblig banca), suma de lei (se precizeaz suma),
|_| condiionat, respectiv dup constatarea culpei persoanei garantate, n conformitate cu contractul
garantat; sau
|_| necondiionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaraiei acestuia cu privire la
culpa persoanei garantate
(Se bifeaz opiunea corespunztoare)
Autoritatea contractanta, are dreptul de a retine suma de _______, din cuantumul garantiei de participare
in cazul in care ofertantul (denumirea ofertantului)______________________ depune o contestatie la
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor, iar in urma solutionarii acesteia, contestatia este
respinsa, in conditiile art. 278^1 din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 34/2006 cu modificarile si
completarile ulterioare, privind atribuirea contractelor de achizitie publica.
Autoritatea contractant are dreptul de a retine garania pentru participare, ofertantul pierzand astfel suma
constituit, atunci cnd acesta din urma se afla n oricare dintre urmtoarele situaii:
a) i retrage oferta n perioada de valabilitate a acesteia;
b) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, nu constituie garania de buna execuie n perioada de valabilitate a
ofertei si, oricum, nu mai trziu de 15 zile de la semnarea contractului;
c) oferta sa fiind stabilit ctigtoare, refuza sa semneze contractul de achiziie publica/acordul-cadru n
perioada de valabilitate a ofertei.

Prezenta garanie este valabil pn la data de .................. .


Parafat de Banca ................. n ziua ........ luna ....... anul ......
(semntura autorizat)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Anexa nr. 1 din Legea nr. 346/2004


DECLARAIE
privind ncadrarea ntreprinderii n categoria ntreprinderilor
mici i mijlocii
I. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
____________________________________________________________________________
Adresa sediului social
____________________________________________________________________________
Cod unic de nregistrare
____________________________________________________________________________
Numele i funcia
____________________________________________________________________________
(preedintele consiliului de administraie, director general sau echivalent)
II. Tipul ntreprinderii*1)
Indicai, dup caz, tipul ntreprinderii:
_
|_| ntreprindere autonom n acest caz, datele din tabelul de mai jos sunt preluate
doar din situaia economico-financiar a ntreprinderii solicitante. Se va completa doar
declaraia, fr anexa nr. 2.
_
|_| ntreprindere partener Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor
ataa la declaraie
_
|_| ntreprindere legat Se va completa tabelul de mai jos pe baza rezultatelor
calculelor efectuate conform anexei nr. 2, precum i a fielor adiionale care se vor
ataa la declaraie
III. Date utilizate pentru a se stabili categoria ntreprinderii*2)
______________________________________________________________________________
| Exerciiul financiar de referin*3)
|
|______________________________________________________________________________|
| Numrul mediu anual | Cifra de afaceri anual net | Active totale
|
| de salariai
| (mii lei/mii euro)
| (mii lei/mii euro)
|
|_____________________|______________________________|_________________________|
|
|
|
|
|_____________________|______________________________|_________________________|
|
|
|
|
|_____________________|______________________________|_________________________|
_
Important: Precizai dac, fa de exerciiul |_|
financiar anterior, datele financiare au
|_|
nregistrat modificri care determin
ncadrarea ntreprinderii ntr-o alt
categorie (respectiv microntreprindere,
ntreprindere mic, mijlocie sau mare).

Nu
Da (n acest caz se va
completa i se va ataa o
declaraie referitoare la
exerciiul financiar
anterior)

Semntura _________________________________________________________________
(numele i funcia semnatarului, autorizat s reprezinte ntreprinderea)
Declar pe propria rspundere c datele din aceast declaraie i din anexe sunt
conforme cu realitatea.
Data ntocmirii ...........................
Semntura .................................

*1) Se bifeaz varianta corespunztoare. Tipul ntreprinderii, se stabilete, cu respectarea prevederilor art. 4^1 4^5
din Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

*2) Datele sunt calculate n conformitate cu art. 6 din Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
*3) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele
realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n
cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i
activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Anexa nr. 2 din Legea nr. 346/2004


CALCULUL
pentru ntreprinderile partenere sau legate
Seciunile care trebuie incluse, dup caz:
- seciunea A, dac ntreprinderea solicitant are cel puin o ntreprindere partener (precum i orice fie adiionale);
- seciunea B dac ntreprinderea solicitant este legat cu cel puin o ntreprindere (precum i orice fie adiionale).
Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate
______________________________________________________________________________
| Perioada de referin
|
|______________________________________________________________________________|
|
|Numrul mediu| Cifra de afaceri| Total active
|
|
|anual de
| anual net (mii| (mii lei/mii euro)|
|
|salariai
| lei/mii euro)
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|
|1. Datele*1)
|
|
|
|
|ntreprinderii
|
|
|
|
|solicitante sau din
|
|
|
|
|situaiile financiare
|
|
|
|
|anuale consolidate (se vor|
|
|
|
|introduce datele din
|
|
|
|
|tabelul B1 din seciunea |
|
|
|
|B*2))
|
|
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|
|2. Datele cumulate*1) n |
|
|
|
|mod proporional ale
|
|
|
|
|tuturor ntreprinderilor |
|
|
|
|partenere, dac este cazul|
|
|
|
|(se vor introduce datele |
|
|
|
|din seciunea A)
|
|
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|
|3. Datele cumulate ale
|
|
|
|
|tuturor ntreprinderilor |
|
|
|
|legate*1) (dac exist) - |
|
|
|
|dac nu au fost deja
|
|
|
|
|incluse prin consolidare |
|
|
|
|la pct. 1 din acest tabel |
|
|
|
|(se vor introduce datele |
|
|
|
|din tabelul B2 din
|
|
|
|
|seciunea B)
|
|
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|
| TOTAL
|
|
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|

*1) Datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i activele totale sunt cele
realizate n ultimul exerciiu financiar raportate n situaiile financiare anuale aprobate de acionari sau asociai. n
cazul ntreprinderilor nou nfiinate datele cu privire la numrul mediu anual de salariai, cifra de afaceri anual net i
activele totale se determin i se declar pe propria rspundere.
*2) Datele ntreprinderii, inclusiv numrul mediu anual de salariai, sunt determinate pe baza situaiilor financiare
anuale i a datelor ntreprinderii sau, atunci cnd este cazul, pe baza situaiilor financiare anuale consolidate ale
ntreprinderii ori a situaiilor financiare anuale consolidate n care ntreprinderea este inclus.
Datele incluse n seciunea "Total" din tabel trebuie introduse n tabelul "Date utilizate pentru a se stabili categoria
ntreprinderii" din anexa nr. 1.

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

FIA DE PARTENERIAT
1. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
____________________________________________________________________________
Adresa sediului social
____________________________________________________________________________
Codul unic de nregistrare
____________________________________________________________________________
Numele, prenumele i funcia
____________________________________________________________________________
preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent
2. Date referitoare la ntreprinderea legat
______________________________________________________________________________
| Perioada de referin
|
|______________________________________________________________________________|
|
|Numrul mediu| Cifra de afaceri| Active totale
|
|
|anual de
| anual net (mii| (mii lei/mii euro)|
|
|salariai*3) | lei/mii euro)
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|
|
Total
|
|
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|

NOT:
Aceste date rezult din conturile sau alte date ale ntreprinderii partenere, consolidate, dac exist. La acestea se
adaug ntr-un procent de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate de aceast ntreprindere partener, dac datele
din conturile consolidate ale ntreprinderilor legate au fost deja incluse prin consolidare n conturile ntreprinderii
partenere. Dac este necesar, se va aduga "fia ntreprinderii legate" pentru ntreprinderile care nu au fost nc
incluse prin consolidare.
3. Calculul proporional
a) Indicai exact proporia deinut*4) de ntreprinderea solicitant (sau de ntreprinderea legat prin intermediul
creia se stabilete legtura de parteneriat), n ntreprinderea partener la care se refer aceast fi:
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
Indicai, de asemenea, proporia deinut de ntreprinderea partener, la care se refer aceast fi, din capitalul
social al ntreprinderii solicitante (sau n ntreprinderea legat)
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
b) Introducei n tabelul de mai jos rezultatul calculului proporional obinut prin aplicarea celui mai mare dintre
procentele la care se face referire la lit. a) la datele introduse n tabelul de la pct. 1.
Tabelul de parteneriat - A.2
______________________________________________________________________________
| Procent
|Numrul mediu| Cifra de afaceri| Active totale*5) |
|
|anual de
| anual net (mii| (mii lei/mii euro)|
|
|salariai
| lei/mii euro)
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|
| Valoare rezultat n urma|
|
|
|
| aplicrii celui mai mare |
|
|
|
| procent la datele
|
|
|
|
| introduse n tabelul de |
|
|
|
| la pct. 1.
|
|
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|

Aceste date se vor introduce n Tabelul A.1.


-----------*3) n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul de personal, calculul se
face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
*4) Procent din capitalul social sau din drepturile de vot deinute, oricare dintre aceste procente este mai mare. La
acesta trebuie cumulat proporia deinut de fiecare ntreprindere legat n aceeai ntreprindere partener.
*5) Active totale reprezint active imobilizate + active circulante + cheltuieli n avans.
Seciunea A

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

ntreprinderi partenere
Pentru fiecare ntreprindere pentru care a fost completat "fia de parteneriat" [cte o fi pentru fiecare
ntreprindere partener a ntreprinderii solicitante i pentru orice ntreprindere partener a oricrei ntreprinderi
legate, ale crei date nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale acelei ntreprinderi legate],
datele din aceast fi de parteneriat trebuie s fie introduse n tabelul de mai jos.
1. Date de identificare i date financiare preliminare
Tabelul A.1
______________________________________________________________________________
| ntreprinderea partener - Date de identificare |Numrul |Cifra de|Active |
|___________________________________________________|mediu
|afaceri |totale |
|Numele sau
|Adresa |Cod unic de |Numele i
|anual de |anual |(mii
|
|denumirea
|sediului|nregistrare|prenumele
|salariai|net
|lei/mii|
|ntreprinderii|social |
|preedintelui |
|(mii
|euro) |
|
|
|
|consiliului de|
|lei/mii |
|
|
|
|
|administraie,|
|euro)
|
|
|
|
|
|director
|
|
|
|
|
|
|
|general sau
|
|
|
|
|
|
|
|echivalent
|
|
|
|
|______________|________|____________|______________|_________|________|_______|
|1.
|
|
|
|
|
|
|
|______________|________|____________|______________|_________|________|_______|
|2.
|
|
|
|
|
|
|
|______________|________|____________|______________|_________|________|_______|
|3.
|
|
|
|
|
|
|
|______________|________|____________|______________|_________|________|_______|
|4.
|
|
|
|
|
|
|
|______________|________|____________|______________|_________|________|_______|
|5.
|
|
|
|
|
|
|
|______________|________|____________|______________|_________|________|_______|
|6.
|
|
|
|
|
|
|
|______________|________|____________|______________|_________|________|_______|
|7.
|
|
|
|
|
|
|
|______________|________|____________|______________|_________|________|_______|
|8.
|
|
|
|
|
|
|
|______________|________|____________|______________|_________|________|_______|
|Total
|
|
|
|
|___________________________________________________|_________|________|_______|

NOT:
Aceste date sunt rezultatul unui calcul proporional efectuat pe baza "fiei de parteneriat", pentru fiecare
ntreprindere cu care ntreprinderea solicitant este direct sau indirect partener.
Datele introduse n seciunea "Total" vor fi introduse la pct. 2 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi
partenere sau legate" (referitor la ntreprinderile partenere).
Aceste date rezult din situaiile financiare anuale consolidate i din alte date ale ntreprinderii partenere, dac
exist, la care se adaug n proporie de 100% datele ntreprinderilor care sunt legate cu aceast ntreprindere
partener, n cazul n care acestea nu au fost deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate ale ntreprinderii
partenere. Dac este necesar, adugai "fie privind legtura dintre ntreprinderi" pentru ntreprinderile care nu au fost
deja incluse n situaiile financiare anuale consolidate.

Seciunea B
NTREPRINDERI LEGATE

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

1. Determinarea situaiei aplicabile ntreprinderii care solicit ncadrarea n categoria ntreprinderilor mici i
mijlocii:
_
|_| Cazul 1: ntreprinderea solicitant ine situaii financiare anuale consolidate
sau este inclus n situaiile financiare anuale consolidate ale unei alte ntreprinderi
(tabelul B1).
_
|_| Cazul 2: ntreprinderea solicitant sau una ori mai multe ntreprinderi legate nu
ntocmete/ntocmesc ori nu este/nu sunt inclus/incluse n situaiile financiare anuale
consolidate (tabelul B2).

NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant deriv din situaiile financiare anuale i din alte date ale
acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale ntreprinderi
partenere a acelei ntreprinderi legate, situat imediat n aval sau n amonte, dac nu a fost deja inclus prin
consolidare*6).
-----------*6) Definiia ntreprinderii legate din Legea nr. 346/2004, cu modificrile i completrile ulterioare.
2. Metode de calcul pentru fiecare caz
Cazul 1: Situaiile financiare anuale consolidate reprezint baza de calcul. Se va completa tabelul B1 de mai jos.
Tabelul B1
___________________________________________________
|Numrul mediu| Cifra de afaceri| Active totale
|
|anual de
| anual net (mii| (mii lei/mii euro)|
|salariai*7) | lei/mii euro)
|
|
__________________________|_____________|_________________|___________________|
|
Total
|
|
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|
*7) n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date
privind numrul de personal, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile
legate.
Datele introduse n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct.
1 din tabelul "Calculul pentru tipurile de ntreprinderi partenere sau legate".
______________________________________________________________________________
| Identificarea ntreprinderilor incluse prin consolidare
|
|______________________________________________________________________________|
|ntreprinderea legat| Adresa sediului|Cod unic de | Numele i prenumele
|
|(denumire/date de
| social
|nregistrare| preedintelui consiliului|
|identificare)
|
|
| de administraie,
|
|
|
|
| director general sau
|
|
|
|
| echivalent
|
|_____________________|________________|____________|__________________________|
| A.
|
|
|
|
|_____________________|________________|____________|__________________________|
| B.
|
|
|
|
|_____________________|________________|____________|__________________________|
| C.
|
|
|
|
|_____________________|________________|____________|__________________________|
| D.
|
|
|
|
|_____________________|________________|____________|__________________________|
| E.
|
|
|
|
|_____________________|________________|____________|__________________________|

NOT:
ntreprinderile partenere ale unei ntreprinderi legate, care nu au fost nc incluse n situaiile financiare anuale
consolidate, sunt considerate partenere directe ale ntreprinderii solicitante. Datele aferente acestora i o "fi de
parteneriat" trebuie adugate la seciunea A.

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Cazul 2: Pentru fiecare ntreprindere legat (inclusiv prin intermediul altor ntreprinderi legate), se va completa o
"fi privind legtura dintre ntreprinderi" i se vor aduga datele din situaiile financiare anuale ale tuturor
ntreprinderilor legate, prin completarea tabelului B2 de mai jos.
Tabelul B2
______________________________________________________________________________
| ntreprinderea | Numrul mediu
| Cifra de afaceri
| Active totale
|
| numrul:
| anual de salariai | anual net
| (mii lei/mii euro)|
|
|
| (mii lei/mii euro) |
|
|________________|____________________|____________________|___________________|
| 1.*)
|
|
|
|
|________________|____________________|____________________|___________________|
| 2.*)
|
|
|
|
|________________|____________________|____________________|___________________|
| 3.*)
|
|
|
|
|________________|____________________|____________________|___________________|
| 4.*)
|
|
|
|
|________________|____________________|____________________|___________________|
| 5.*)
|
|
|
|
|________________|____________________|____________________|___________________|
|
Total |
|
|
|
|________________|____________________|____________________|___________________|

*) Ataai cte o "fi privind legtura dintre ntreprinderi" pentru fiecare ntreprindere.
NOT
Datele rezultate n seciunea "Total" din tabelul de mai sus se vor introduce la pct. 3 din tabelul "Calculul pentru
tipurile de ntreprinderi partenere sau legate" (privind ntreprinderile legate).

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj
FIA
privind legtura dintre ntreprinderi nr. ......... din tabelul B2, seciunea B
(numai pentru ntreprinderile legate care nu sunt incluse
n situaiile financiare anuale consolidate)
1. Date de identificare a ntreprinderii
Denumirea ntreprinderii
____________________________________________________________________________
Adresa sediului social
____________________________________________________________________________
Codul unic de nregistrare
____________________________________________________________________________
Numele, prenumele i funcia
____________________________________________________________________________
preedintelui consiliului de administraie, directorului general sau echivalent
2. Date referitoare la ntreprindere
______________________________________________________________________________
| Perioada de referin
|
|______________________________________________________________________________|
|
|Numrul mediu| Cifra de afaceri| Active totale
|
|
|anual de
| anual net (mii| (mii lei/mii euro)|
|
|salariai*7) | lei/mii euro)
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|
|
Total
|
|
|
|
|__________________________|_____________|_________________|___________________|

*7) n cazul n care n situaiile financiare anuale consolidate nu exist date privind numrul mediu anual de
salariai, calculul se face prin cumularea datelor de la ntreprinderile legate.
Datele trebuie introduse n tabelul B2 din seciunea B.
NOT:
Datele ntreprinderilor legate cu ntreprinderea solicitant sunt extrase din situaiile financiare anuale i din alte date
aferente acestora, consolidate dac este cazul. La acestea se adaug n mod proporional datele oricrei eventuale
ntreprinderi partenere ale ntreprinderii legate, situat imediat n aval sau n amonte de aceasta, dac nu au fost deja
incluse n situaiile financiare anuale consolidate.
Acest tip de ntreprinderi partenere sunt considerate ca fiind ntreprinderi direct partenere cu ntreprinderea
solicitant. Datele aferente acestora i "fia de parteneriat" trebuie introduse n seciunea A.

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 17
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERT

Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
Domnilor,
1.
Examinnd
documentaia
de
atribuire,
subsemnaii,
reprezentani
ai
ofertantului .................................................................. (denumirea/numele ofertantului), ne oferim
ca, n conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus menionat, s
executm ........................................................., conform caietului de sarcini, pentru suma total
de .............................. (suma n litere si n cifre, precum si moneda ofertei), echivalent
a ...................... euro, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de ....................... lei
(suma n litere si n cifre), care se constituie din:
a1) suma de .............................. (suma n litere si n cifre, precum si moneda ofertei), echivalent
a ...................... euro, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de ....................... (suma
n litere si n cifre), reprezentnd contravaloarea lucrrilor de execuie pentru lotul Modernizarea
DC 162, DC 167 i drumuri vicinale str. Mgurii i str. Curtii in comuna Borod, judetul
Bihor, judetul Salaj,
din care :
- construcii i instalaii, ................................... lei, fr TVA,
- lucrri de contrucii i instalaii aferente organizrii de antier, ............ lei, fr TVA,
- cheltuieli conexe organizrii antierului, ............................................... lei, fr TVA
a2) suma de ..............................(suma n litere si n cifre, precum si moneda ofertei), echivalent
a ...................... euro, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de ....................... (suma
n litere si n cifre), reprezentnd contravaloarea lucrrilor de execuie pentru lotul Alimentare
cu ap potabil n satul Cornitel, comuna Borod, judeul Bihor
din care :
- construcii i instalaii, ................................... lei, fr TVA,
- lucrri de contrucii i instalaii aferente organizrii de antier, ............ lei, fr TVA,
- cheltuieli conexe organizrii antierului, ............................................... lei, fr TVA

a3) suma de .............................. (suma n litere si n cifre, precum si moneda ofertei), echivalent
a ...................... euro, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de ....................... (suma
n litere si n cifre), reprezentnd contravaloarea lucrrilor de execuie pentru lotul Canalizare

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

ape uzate menajere n satele Cornitel i Borod cu statie de epurare n loc. Borod, comuna
Borod, judeul Bihor ,
din care :
- construcii i instalaii, ................................... lei, fr TVA,
- lucrri de contrucii i instalaii aferente organizrii de antier, ............ lei, fr TVA,
- cheltuieli conexe organizrii antierului, ............................................... lei, fr TVA
a4) suma de ..............................(suma n litere si n cifre, precum si moneda ofertei), echivalent
a ...................... euro, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de ....................... (suma
n litere si n cifre), reprezentnd contravaloarea lucrrilor de execuie pentru lotul Modernizare
cmin cultural Borod comuna Borod, judeul Bihor
din care :
- construcii i instalaii, ................................... lei, fr TVA,
- lucrri de contrucii i instalaii aferente organizrii de antier, ............ lei, fr TVA,
- cheltuieli conexe organizrii antierului, ............................................... lei, fr TVA
a5) suma de ..............................(suma n litere si n cifre, precum si moneda ofertei), echivalent
a ...................... euro, la care se adaug taxa pe valoarea adugat n valoare de ....................... (suma
n litere si n cifre), reprezentnd contravaloarea lucrrilor de execuie pentru lotul

Modernizare cmin cultural Cornitel, comuna Borod, judeul Bihor


din care :
- construcii i instalaii, ................................... lei, fr TVA,
- lucrri de contrucii i instalaii aferente organizrii de antier, ............ lei, fr TVA,
- cheltuieli conexe organizrii antierului, ............................................... lei, fr TVA
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilita ctigtoare, s terminm lucrrile, n
termenele stabilite n anexa la prezenta ofert.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ........ zile, (durata n litere i
cifre), respectiv pn la data de ...................... (ziua/luna/anul), si ea va rmne obligatorie pentru noi
i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceast ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilita ctigtoare, vor
constitui un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
|_| depunem oferta alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de oferta separat,
marcat n mod clar "alternativa";
|_| nu depunem oferta alternativa.
(Se bifeaz opiunea corespunztoare.)
6. Am neles i consimim ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s
constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert pe
care o putei primi.

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

8. Declarm c, la elaborarea acestei oferte am inut cont de toate obligaiile referitoare la condiiile
de munc i protecia muncii, i le-am respectat n totalitate.
Data _____/_____/_____

_____________, n calitate de _____________________, legal autorizat s semnez


(semntura)
(calitatea semnatarului)
oferta pentru i n numele ____________________________________.
(denumirea/numele operator economic)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

ANEXA LA FORMULARUL DE OFERTA

1. Valoarea maxima a lucrarilor _________


executate de subcontractanti

(% din pretul total ofertat)

2. Garantia de buna executie va


fi constituita sub forma:
in cuantum de:

reineri succesive
_________
(% din pretul total ofertat)

3. Perioada de garanie de bun


executie

_________

luni calendaristice

4. Perioada de mobilizare
(durata de la data primirii ordinului de incepere
a lucrarilor pana la data inceperii executiei)
_________
zile calendaristice
5. Termenul pentru emiterea
ordinului de incepere a lucrarilor (de la data
semnarii contractului)
_________
zile calendaristice
6. Penalizari pentru intarzieri _________
la termene intermediare i
la termenul final de executie

(% din valoarea care trebuia


sa fie realizata)

7. Limita maxim a penalizrilor _________

(% din pretul total ofertat)

8. Limita minim a asigurarilor

(% din pretul total ofertat)

_________

9. Termenul de remediere a defeciunilor


n perioada de garanie
_________
10. Termenul de realizare a
proiectului tehnic
11. Durata de execuie
a lucrrilor

(de la data comunicrii


intervenirii defeciunilor)

_________

(zile calendaristice de la data


emiterii ordinului de ncepere)

_________

(luni de la data
emiterii ordinului de ncepere)

Operator economic,
..........
(semntura autorizat )

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 18
OPERATOR ECONOMIC
_____________________
(denumirea/numele)
SCRISOARE DE NAINTARE
Ctre ....................................................................................................
(denumirea autoritii contractante i adresa complet)
n atenia membrilor Comisiei de Evaluare!
Subscrisa , cu sediul n .. nr.
, bl. .., sc. ., ap. , CUI .., ca urmare a anunului de
participare nr. din data de .., publicat n SEAP n
vederea atribuirii contractului de achiziie public de .., prin prezenta v
transmitem oferta / oferta noastr, precum i urmtoarele documente:
1. opisul documentelor, n care se arat denumirea documentului i pagina la care se gsete,
2. declaraia persoanei cu drept de semntur din cadrul societii, conform certificatului constatator,
prin care este nominalizat persoana mputernicit s semneze oferta, specificndu-se documentele
ofertei care pot fi semnate de ctre aceasta, n form autentic,
3. specimenul de semntur al persoanei mputernicite, n form autentic,
4. documentul privind garania de participare ., n cuantumul i n
forma stabilit de Dumneavoastr, prin documentaia de atribuire, n original,
5. declaraia de ncadrare n categoria IMM, n form autentic, dac este cazul,
6. traducere autorizat, cu ncheiere de legalizare a semnturii traductorului, n original, dac este
cazul,
7. coletul sigilat i marcat corespunztor, n mod vizibil, coninnd oferta / oferta n original i n
copie.
n sperana c, oferta noastr este corespunztoare i v satisface toate cerinele, v asigurm
de ntreaga noastr consideraie.
Cu deosebit respect,
Data completrii ..............................
Operator economic,
..........
(semntura autorizat )

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 19
CERTIFICAT
de participare la licitaie cu ofert independent.

Subsemnatul/Subsemnaii, ..................., reprezentant/reprezentani legali al/ai .................,


ntreprindere/asociere care va participa la procedura de achiziie public organizat de ..........., n
calitate de autoritate contractant, cu nr. ............ din data de .................,
certific/certificm prin prezenta c informaiile coninute sunt adevrate i complete din toate
punctele de vedere.
II. Certific/Certificm prin prezenta, n numele ........................, urmtoarele:
1. am citit i am neles coninutul prezentului certificat;
2. consimt/consimim descalificarea noastr de la procedura de achiziie public n condiiile n care
cele declarate se dovedesc a fi neadevrate i/sau incomplete n orice privin;
3. fiecare semntur prezent pe acest document reprezint persoana desemnat s nainteze oferta de
participare, inclusiv n privina termenilor coninui de ofert;
4. n sensul prezentului certificat, prin concurent se nelege oricare persoan fizic sau juridic, alta
dect ofertantul n numele cruia formulm prezentul certificat, care oferteaz n cadrul aceleiai
proceduri de achiziie public sau ar putea oferta, ntrunind condiiile de participare;
5. oferta prezentat a fost conceput i formulat n mod independent fa de oricare concurent, fr
a exista consultri, comunicri, nelegeri sau aranjamente cu acetia;
6. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
preurile/tarifele, metodele/formulele de calcul al acestora, intenia de a oferta sau nu la respectiva
procedur sau intenia de a include n respectiva ofert elemente care, prin natura lor, nu au legtur
cu obiectul respectivei proceduri;
7. oferta prezentat nu conine elemente care deriv din nelegeri ntre concureni n ceea ce privete
calitatea, cantitatea, specificaii particulare ale produselor sau serviciilor oferite;
8. detaliile prezentate n ofert nu au fost comunicate, direct sau indirect, niciunui concurent nainte
de momentul oficial al deschiderii publice, anunat de contractor.
III. Sub rezerva sanciunilor prevzute de legislaia n vigoare, declar/declarm c cele consemnate n
prezentul certificat sunt adevrate i ntrutotul conforme cu realitatea.
Data:
Operator economic,
..........
(semntura autorizat )

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

Formular 20
OPERATOR ECONOMIC
______________________
(denumirea/numele)
EXPERIENA SIMILAR
1. Denumirea i obiectul contractului:
Numrul i data contractului:
2. Denumirea/numele beneficiarului/clientului:
Adresa beneficiarului/clientului: ara:
3. Calitatea n care a participat la ndeplinirea contractului:
contractant unic sau contractant conductor (lider de asociaie)
contractant asociat
subcontractant
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
4. Valoarea contractului (exprimat n moneda n care s-a ncheiat contractul)
a) iniial (la data semnrii contractului):
b) final (la data finalizrii contractului):
5. Dac au fost litigii privind ndeplinirea contractului, natura acestora, valoarea n litigiu
(echivalentul n EURO) i modul lor de soluionare:_______________________________
6. Durata de execuie a contractului (luni)
a) contractat - termen PIF:
b) efectiv realizat - PIF;
c) motivul de decalare a termenului contractat (dac este cazul), care va fi susinut pe baz de acte
adiionale ncheiate cu beneficiarul:
7. Alte aspecte relevante prin care candidatul/ofertantul i susine experiena similar .
Ofertant,
_________________
(semntura autorizata)

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

OFERTANT
______________________
(denumirea/numele)

Formular 21

DECLARATIE PRIVIND LISTA PRINCIPALELOR LIVRRI DE PRODUSE IN ULTIMII


3 ANI
Subsemnatul ..(numele complet), reprezentant Imputernicit al
............................... (denumirea/numele si sediul/adresa operatorului economic), declar pe propria
raspundere, sub sanctiunile aplicate faptei de fals In acte publice, ca datele prezentate In tabelul
anexat sunt reale.
Subsemnatul declar ca informatiile furnizate sunt complete si corecte In fiecare detaliu si Inteleg
ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, In scopul verificarii si confirmarii declaratiilor,
situatiilor si documentelor care Insotesc oferta, orice informatii suplimentare In scopul verificarii
datelor din prezenta declaratie.
Subsemnatul autorizez prin prezenta orice institutie, societate comerciala, banca, alte
persoane juridice sa furnizeze informatii reprezentantilor autorizati ai .......................................
(denumirea si adresa autoritatii contractante) Romania, cu privire la orice aspect tehnic si financiar In
legatura cu activitatea noastra.
Data completarii ..................(ziua, luna anul).
Operator economic,
............. (numele operatorului economic)
........................ (numele persoanei autorizate si semnatura)
Semnificatia coloanelor din tabelul de mai jos este urmatoarea:
A Procent Indeplinit de furnizor din valoarea totala a contractului (%)
B Cantitatea (U.M.)
C Perioada de derulare a contractului**)
Lista contractelor
Obiectul
Beneficiar
Nr. crt.
contractului (numele si adresa complet)

Calitatea *

Scurt
Procentul din contract Perioada derulrii descriere a
ndeplinit (%)
contractului ** contractului
***

*
Calitatea n care ofertantul a participat la realizarea contractului mentionat (contractant unic, contractant
conductor de asociatie, contractant asociat, subcontractant)
** Se va preciza data semnrii i data finalizrii contractului
*** Se va descrie pe scurt obiectul contractului
Se va completa si pentru contractele aflate in derulare.

Data completarii ..................(ziua, luna anul).


Operator economic,

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

............. (numele operatorului economic)


........................ (numele persoanei autorizate si semnatura

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

OFERTANT

Formular 22

______________________
(denumirea/numele)

DECLARAIE PRIVIND ASIGURAREA PERSONALULUI DE SPECIALITATE PENTRU


NDEPLINIREA CONTRACTULUI DE ACHIZIIE PUBLIC

Subsemnatul __________________________________, director general al societii comerciale,


declar pe propria rspundere c pentru achiziia public
______________________________________, societatea comercial dispune de urmtoarea
asigurare cu personal de specialitate:

Nr.
crt.

Funcia

Numele i prenumele

Data .
Ofertant,
.
(semntur autorizat)

OPERATOR ECONOMIC

FORMULAR NR. 23

UNIUNEA EUROPEANA

ASOCIAIA COMUNELOR BOROD PLOPI - AUEU

Titlul proiectului: Modernizare DC 162, DC 167 si Drumuri vicinale str. Magurii si str. Cutii;
Alimentare cu apa potabila in satul Cornitel; Canalizare ape uzate menajere in satele Borod si
Cornitel cu statie de epurare in localitatea Borod; Modernizare camine culturale Borod-Cornitel
judeul Bihor si judetul Salaj

__________________
(denumirea/numele)
FORMULAR DE OFERT
Ctre
.................................................
Domnilor,
1. Examinnd documentaia de atribuire, subsemnaii, reprezentani ai ofertantului
__________________________________ (denumirea/numele ofertantului) ne oferim ca, n
conformitate cu prevederile i cerinele cuprinse n documentaia mai sus mentionat, s livram
produsele ................................................................., Cod CPV ..........................................
pentru suma de _____________________, (suma n cifre i n litere, precum i moneda
ofertei), la care se adaug taxa pe valoare adugat n valoare de ____________________ (suma n
cifree i n litere) lei.
2. Ne angajm ca, n cazul n care oferta noastr este stabilit ctigtoare, s furnizam produsele in
termen de ________ (maxim 30 zile) de la semnarea contractului.
3. Ne angajm s meninem aceast ofert valabil pentru o durat de ___________ (minim 120
zile) (durata n cifre i litere), respectiv pn la data de _______(ziua/luna/anul), i ea va rmne
obligatorie pentru noi i poate fi acceptat oricnd nainte de expirarea perioadei de valabilitate.
4. Pn la ncheierea i semnarea contractului de achiziie public aceasta ofert, mpreun cu
comunicarea transmis de dumneavoastr, prin care oferta noastr este stabilit ctigtoare, vor
constitui un contract angajant ntre noi.
5. Precizm c:
depunem ofert alternativ, ale crei detalii sunt prezentate ntr-un formular de ofert separat,
marcat n mod clar alternativ
nu depunem ofert alternativ.
(se bifeaz opiunea corespunztoare)
6.. Am neles i consimim c, n cazul n care oferta noastr este stabilit ca fiind ctigtoare, s
constituim garania de bun execuie n conformitate cu prevederile din documentaia de atribuire.
7. nelegem c nu suntei obligai s acceptai oferta cu cel mai sczut pre sau orice alt ofert pe
care o putei primi.
8. Declaram ca am luat la cunostinta toate clauzele contractuale obligatorii prevazute atat in caietul
de sarcini cat si in contract si suntem de acord cu acestea.
Data _____/_____/_____
_____________, (semntur), n calitate de _______________, legal autorizat s semnez oferta
pentru i n numele ____________________ (denumirea/numele operatorului economic).