Sunteți pe pagina 1din 1

ntrebrile pentru examenul la disciplina SIC: 1. Introducere n 1C: Contabilitate: 1.Conceptul de sistem. 2. Noiune de sistem. 3.

Principiile fundamentale ale evidenei contabile n 1C: Contabilitate. 2. Principiile de funcionare a sistemului 1C: Contabilitate. 3. Constantele. 1.Fereastra listei constantelor. 2.Redactarea constantelor. 3.Lucrul cu istoria valorii constantei. . !omenclatoare. 1.Caracteristica eneral! a nomenclatoarelor. 2.Fereastra de lucru a nomenclatoarelor. 3."i#uali#area nomenclatoarelor. $.%electarea &ale erea' elementelor nomenclatorului. (.)ntroducerea n nomenclator a unui element nou. *.)ntroducerea n nomenclator a unei rupe noi. +.Redactarea elementului nomenclatorului. ". !omenclatoare#continuare$. ,. -ter erea &marca.ul de /ter ere' a elementului nomenclatorului. 0. 1nularea marca.ului de /ter ere a elementului nomenclatorului. 12. Copierea elementului nomenclatorului. 11. )mprimarea nomenclatorului. 12. Reor ani#area nomenclatorului. %. !omenclatoare #continuare$. 13. Lucrul cu istoria valorii c3mpului. 1$. 1le erea din nomenclator. 1(. C!utarea n nomenclator. &.'ipurile de nomenclatoare. (. )ocumente *i re+istrele documentelor. 1.4ipurile de re istre ale documentelor. 2.Fereastra re istrului documentului. 3."i#uali#area re istrului documentului. ,. )ocumente *i re+istrele documentelor #continuare$. $.1le erea &selectarea' documentelor. (.Principiile de ba#! ale select!rii. *.)ntroducerea &ad!u area' documentelor. 1-.)ocumente *i re+istrele documentelor #continuare$. +. Num!rul /i data documentului. Partea tabelar! a documentului. ,. Copierea documentului. 0. "i#uali#area documentului. 12. -ter erea &marca.ul de /ter ere' documentului. 11. 1nularea marca.ului de /ter erea documentului. 12. %alvarea documentului. 13. 5enerarea formulelor contabile a documentului. 1$. )ntroducerea documentului pe ba#! altui document. 11. .peraii *i formule contabile. 1.6peraii /i formule contabile. 2.Fereastra de lucru a re istrului de operaii. 3."i#uali#area re istrului de operaii. $."i#uali#area formulelor contabile ale operaiilor. (.C!utarea n re istrul de operaii. 12. .peraii *i formule contabile. 1.Fereastra de lucru a re istrului formulelor contabile. 2."i#uali#area re istrului formulelor contabile. 3.Copierea formulelor contabile &corespondenilor'. $.-ter erea formulelor contabile &corespondenilor'. (.)ntroducerea automat! a noilor formule contabile. 13. )ri de seam. /apoarte standard.
1 . 7videna m!rfurilor. 1". 7videna materialelor. 1%. 7videna 68"%9. 1&. 7videna mi.loacelor fi:e.&pentru C6N' 1(. 7videna activelor nemateriale.&pentru C6N' 1,. 7videna cadrelor /i salariului.