Sunteți pe pagina 1din 6

UNITATEA DE NVMNT: LICEUL TEHNOLOGIC BAND CLASA PREGTITOARE Cadru didactic: Du !

ra"a Nata#ia
PROIECTAREA UNITII TEMATICE: $$Pri%t%&ia' P%ri(ada: )*+, -I,. //, -I /0*12 Sa3ta a&a I- ) *+,-I. //,-I2 Su!t% a $$ C%# ai !u& 3ri%t%&',
Ziua Competene specifice Activiti integrate/discipline i organizarea colectivului de elevi Detalii de coninut Resurse Evaluare

LUNI18.XI.

DP 3.1 CLR 1.1, 1.2, 1.4, 2.1, 2.3; AVAP 2.2

Intalnirea de dimineata; Mesajul ilei ,,Prietenia!"#m#ara "ea mai de $ret%; &e't su$$#rt ,,(el mai )un $rieten%, de Vi"t#r *i+etidis; Intre)ari,ras$unsuri; -'$li"area si inte.rarea "u+intel#r n#i in enunturi; ,,(e!ai /a"e da"a $rietenul ta01% 2$#+esti "u in"e$ut dat "reate de "atre "#$ii3; 4#" dida"ti" ,,La ma.a in% 2ale.e ju"aria $re/erata3; Desen ,,4u"aria $re/erata%. -'et"itii de #)ser+are a un#r lu"rari artisti"e 2PP&3; Identi/i"area asemanaril#r,de#se)iril#r; 7e"un#asterea te8ni"il#r si instrumentel#r de lu"ru /#l#site; Desen 2$i"tura3 ,,Prietenul meu "el mai )un%; (#m$unerea unei $#e ii,mesaje $entru $rietenul "el mai )un.

AVAP 1.3, 2.1; (L7 4.2

*alutul, im$artasirea "u "eilalti, "alendarul naturii, mesajul ilei; &e't su$#rt ,,(el mai )un $rieten%, de Vi"t#r *i+etidis; (#muni"are #rala! identi/i"area unei $ers#ane, e'$rimarea $r#$riei $areri in le.atura "u relatiile de $rietenie,.ru$ul de $rieteni Explorarea de mesaje artistice simple, exprimate vizual.

!materiale5 te't su$#rt, ima.ini, "aiete s$e"iale, ju"arii; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia,dem#nstatia,)raist#r min.ul ,e'er"itiul, j#"ul dida"ti"; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala, $e .ru$e. !materiale5lu"rari m#del, PP&,$aleta de "ul#ri, a"uarele, "#li A4, $ensule, "ari#"i; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala. !materiale5 ju"arii mu i"ale, ima.ini, "art#n, li$i"i, lin.uri de lemn; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia; !/#rme de de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala.

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r; -'$unerea lu"raril#r.

MM 1.3, 3.3; (L7 2.4 AVAP 2.3

-'er"itii de #)ser+are a un#r ju"arii musi"ale; (#n/e"tie ,,&#)a%; (ante" ,,Da"a +esel se traieste%; (antarea +#"ala, instrumental.

Cantarea instrumentala Jucarii muzicale improvizate ,,&#)a%.

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r; A$re"ieri /r#ntale.

A"ti+itate $e dis"i$lina E4 1.1, 1.3 M-M 1.1

-'ersarea unui "#m$le' de e'er"i9ii de de +#ltare /i i": $e /#nd mu i"al; !-'ersarea .ru$el#r de mis"ari s$e"i/i"e se.mentel#r "#r$ului; 4#" ,,;alerina +esela%; Numararea $asil#r )alerinei.
Intalnirea de dimineata; Mesajul ilei ,,*unt )u"ur#s "a am $rieteni>%; Audierea $#+estii ,,(#$ilul si em#tiile%, de (lara 7use, $entru identi/i"area em#tiil#r de )a a; ,,7#ata em#tiil#r% 2j#" dida"ti"3 ? e'. Prima i de s"#ala, "and este "ertat,in"urajat de $arinti, sar)at#rirea ilei de nastere et"; (ante" ,,Da"a +essel se traieste%. 7e$#+estire ,,(el mai )un $rieten%, de Vi"t#r *i+etidis; Aranjarea ima.inil#r in #rdinea des/asurarii intam$laril#r si "#l#rarea l#r; @8emul ma.i" ,,(el mai )un $rieten%; ,,(u+inte alintate% 2j#" dida"ti"3; Prietenia5 $r#+er)e; *#"i#.rama .ru$ului "lasei! ,,Prietenii mei%; @ra/i"ul $rietenil#r; Identi/i"area un#r nume de $rieteni "are "#ntin sunetul ,,e% in di/erite $# itii 2initiale,mediane, /inale3; M#delarea din $lastilina a un#r ju"arii 2la ale.ere3. -'er"itii de re"un#astere, identi/i"are,numire a animalel#r sal)ati"e "u ajut#rul ima.inil#r; Asemanari,de#se)iri; -'er"itii de reali are a "#res$#ndentei 2animalele si $uii l#r3; -'er"itii de identi/i"are, numire a $artil#r "#r$ului animalel#r; 4#" de r#l ,,@ira/a si ari"iul%; Desen ,,La B##%.

Exercitii de influenta selectiv a aparatului locomotor.

!materiale5 e"8i$ament s$#rti+, /luier; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, e'er"itiul, j#"ul dida"ti"; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala, $e .ru$e. !materiale5 te't su$#rt,"aiete s$e"iale, ima.ini,"d. "ante"e; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia,dem#nstratia, j#"ul dida"ti"; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala, in )in#m. !materiale5 ima.ini, "aiete s$e"iale, te't su$#rt, "rei#ane "#l#rate, al/a)etar, $lastilina, .8em; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia, e'er"itiul, j#"ul dida"ti", turul .aleriei; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala, $e .ru$e !materiale5 ima.ini, "aietele s$e"iale, ju"arii, "#li A4, "rei#ane "#l#rate; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia, j#"ul de r#l; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+idula, in )in#m

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r

DP 2.1; 3.1; (L7 2.2 MM 2.1, 2.2

CLR 2.1, 3.4 AVAP 2.2, 2.3

MA7=I1<.XI

*alutul, im$artasirea "u "eilalti, mesajul ilei; &raire si mani/estare em#ti#nala, starea de )ine Emotiile mele! Identi/i"area em#tiil#r de )a a 5 )u"urie, tristete, /ri"a, /urie. Text suport, ,,Cel mai bun prieten, de Victor ivetidis! *unetul ,,e%; (#muni"are #rala! dis"utii li)ere des$re $rieteni,$rietenie.

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r;

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r; A$re"ieri /r#ntale.

MEM 3.1, 4.2; A.1 (L7 2.3 AVAP 2.2

"nimale salbatice 2re"un#astere, numire, $arti "#m$#nente, 8rana "a sursa de ener.ie, r#lul animalel#r in +iata #mului3

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r;

R%#i5i%

DP 3.1 CLR 2.1, 3.1; AVAP 2.3;

Intalnirea de dimineta; Mesajul ilei ,,(um $astram $rietenia1%; 4#" dida"ti" ,,Asa, da>,Asa, nu>%; A"ti+itate in $ere"8i! desenarea un#r inimi#re $entru "#le.ul $re/erat; -'er"itii de $r#nuntare "#re"ta a un#r #n#mat#$ee "are "#ntin sunetul ,,e%; In"er"uirea literel#r ,,e si ,,-% de ti$ar $e iare,re+iste; 7e$re entarea .ra/i"a a un#r "u+inte "u $re"i area $# itiei sunetului ,,e%; M#delarea din $lastilina a literel#r ,,e% si ,,-% de ti$ar.

*alutul, im$artasirea "u "eilalti, #mul ilei; unetul ,,e si literele ,,e% si ,,-% de ti$ar; -lemente .ra/i"e.

!materiale5 ima.ini, jet#ane, "aiete s$e"iale,al/a)etar, $lastilina; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia, e'er"itiul,met#da /#neti"#! analiti"a!sinteti"a, j#"ul dida"ti"; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala, in $ere"8i. !materiale5 "aiete s$e"iale, ima.ini, al/a)etar, jet#ane,/ise, "rei#ane "#l#rate, "ari#"i, /#ar/e"a, li$i"i; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia, met#da /#neti"#!analiti"a! sinteti"a, e'er"itiul, j#"ul dida"ti"; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala, in e"8i$e% !materiale5 $#e ii,/ise de lu"ru, ima.ini, "aiete s$e"iale, iare "alendar, jet#ane, "ari#"i, "rei#ane "#l#rate; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia, e'er"itiul, j#"ul dida"ti" !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduale, $e .ru$e. !materiale5e"8i$ament s$#rti+, /luier; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, e'er"itiul, j#ul dida"ti" !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala, in e"8i$e.

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r

MI-7(U7I2C. XI

CLR 2.1$3.1, 4.3; AVAP 2.3

(itirea un#r sila)e,"u+inte "are "#ntin sunetul ,,e%; 7e$re entarea .ra/i"a a un#r "u+inte; ,,4#"ul sila)el#r%2aranjarea sila)el#r in #rdinea "#re"ta $entru a /#rma "u+inte3; *"rierea literel#r ,,e% si ,,-% de ti$ar $e di/erite su$#rturi si "u instrumente +ariate; (#n"urs ,,(ea mai 8ai#asa litera% 2a"ti+itate $e e"8i$e3! desenare, de"u$are, li$ire.
Versuri $entru "i/ra 4! as"ultare, mem#rare; 7e"un#asterea "i/rei 4 $e di.erite su$#rturi; D#rmarea de multimi, numarare, "#m$arare; *"rierea "i/rei 4 $e di/erite su$#rturi si "u instrumente +ariate 2"rei#ane "#l#rate, "ari#"i et".3; (ante" ,,Numarat#area%; 4#" dida"ti" ,,Pune lan.a "i/ra 4 t#t atatia $rieteni% 2a"ti+itate $e .ru$e3.

unetul ,,e, si literele ,,e% si ,,-%, de ti$ar; *"rierea literel#r.

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r; A$re"ieri /r#ntale.

MEM 1.1, 1.3 (L7 1.4 MM 2.1 A"ti+itate $e dis"i$lina E4S 1.2, 1.3 M-M 1.1

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r.

#umarul si cifra $ 7e"un#astere, s"riere

-'ersarea unui "#m$le' de e'er"i9ii de de +#ltare /i i": $e /#nd mu i"al; !-'ersarea .ru$el#r de mis"ari s$e"i/i"e se.mentel#r "#r$ului; 4#" ,,;alerina +esela%; Numararea $asil#r )alerinei. 3

Exercitii de influenta selectiv a aparatului locomotor.

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r

DP 2.1, 3.1; (L7 2.4 AVAP 2.3

MEM 1.1, 1.2, 1.3 AVAP 2.3

Intalnirea de dimineata; Mesajul ilei ,,*untem uniti in t#ate im$rejurarile%; 7e$#+estire "u ajut#rul ima.inil#r a te'tului ,,(#$ilul si em#tiile%, de (lara 7use; Vi i#narea unui /ilmulet ,,6 i la s"#ala%; Dis"utarea em#tiil#r traite $e $ar"ursul /ilmului; -'er"itii de reali are a "#res$#ndentei intre ima.ini si sim)#lurile "are $re inta em#tiile de )a a; A"ti+itate $e e"8i$e ,,(#n/e"ti#narea de sim)#luri $entru em#tii%. -'er"itii de numarare in #rdine "res"at#are,des"res"at#are; -'er"itii de s"riere a "i/rei 4 $e reteaua de $atratele; 7e"un#asterea numarului de elemente a un#r multini; 7e$re entarea .ra/i"a a numerel#r in+atate 2liniute, )uline et".3; (#m$unerea,des"#m$unerea numarului 4; 4#" dida"ti" ,,Pere"8i de $rieteni% 2re"un#asterea numarului mai mare3; M#delarea din $lastilina a sirului de numere 1!4; -'er"itii de s#rtare, numire a animalel#r $e )a a ima.inil#r; @8i"it#r, $r#+er)e; D#rmarea un#r multimi "u ajut#rul ju"ariil#r; *"rierea "i/re 4; (#m$unerea,des"#m$unerea numarului 4; -'er"itii de "#m$arare,#rd#nare a numerel#r in+atate; 4#" dida"ti" ,,(ursa $e numere%.

*alutul, im$artasirea "u "eilalti, mesajul ilei; Emotiile mele! Identi/i"area em#tiil#r de )a a5 )u"urie, tristete, /urie, /ri"a.

!materiale5 te't su$#rt, "aiete s$e"iale, ima.ini, /ise, "#li, DVD,/#ar/e"a, li$i"i, "ari#"i; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala, in e"8i$e.

A$re"ieri /r#ntale;

#umarul si cifra $ 7e"un#astere, s"riere, des"#m$unere.

!materiale5 te't su$#rt, "aiete s$e"iale, ima.ini, jet#ane, $lastilina !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia, e'er"itiul, j#"ul dida"ti"; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala. !materiale5 ima.ini,jet#ane, "aiete s$e"iale, ju"arii, /ise; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, e'er"itiul, j#"ul dida"ti" !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala.

6)ser+area sistemi"a; A$re"ieri /r#ntale.

MEM 1.1, 1.2,1.3, A.1; (L7 2.4 -D 2.1

%ecapitulare. Animale sal)ati"e; Numarul si "i/ra 4.

A$re"ieri /r#ntale,indi+i duale.

21.XI

DP 3.1; CLR 2.1, 3.1, 4.1; AVAP 2.2

22. XI

Intalnirea de dimineata; Mesajul ilei ,,@ru$ul de $rieteni% 2"i#r"8imele3; 7e$#+estire "u ajut#rul ima.inil#r ,,(el mai )un $rieten%, de Vi"t#r *i+etidis, intre)ari,ras$unsuri; (itirea un#r "#l#ane de "u+inte "are "#ntin sunetul ,,e%; 7e$re entarea .ra/i"a a un#r "u+inte,$r#$# itii; (#$ieri sele"ti+e; Desen ,,(#le.ii mei,$rietenii mei%. Vi i#narea un#r desene animate "u "8ara"ter edu"ati+e ,,Prietenia!"#m#ara de $ret>%; Dis"utii li)ere $e )a a /ilmului +i i#nat; 7e"un#asterea si "#l#rarea $ers#najel#r din desene; (#n/e"tie, im$a"8etare ,,Un dar $entru un $rieten%; 4#" dida"ti" ,,Asa, da>,Asa, nu>%. -'er"itii de #)ser+are a un#r ju"arii mu i"ale im$r#+i ate; Pre entarea eta$el#r de lu"ru; 7eali area ,,&am)urinei%; A"#m$anierea "u instrumentul "reat a "ante"ului ,,Da"a +esel se traieste%; Desenarea un#r /ete +esele;

*alutul, im$artasirea "u "eilalti, "alendarul naturii; %ecapitulare. Textul ,,Cel mai bun prieten, de Victor vetidis! Literele ,,e%si ,,-% de ti$ar. &esene animate cu caracter educativ.

AVAP 1.1, 2.3 (L7 2.3

MM 1.3, 3.3; (L7 2.2 AVAP 2.2 LB , ENG, 1.1, 1.2, 2.3, (L7 2.2 AVAP 2.2

(antarea instrumental Jucarii musicale improvizate ,,&am)urina%,

Vremea 'eat(er (#m$letarea "alendarului naturii; &8e Eeat8er is ni"e. &8e Eeat8er is )ad. )app*. +,m (app*. ad. +,m sad. Desen ,,*unt /eri"it,trist%

'(at is t(e -eat(er li.e/

!materiale5 ima.ini, "aiete s$e"iale, /isa, "#li A4,"rei#ane "#l#rate !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, e'er"itiul, "i#r"8inele; !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala. !materiale5 DVD, ima.ini, "rei#ane "#l#rate, /#ar/e"a, li$i"i, "ari#"i, "art#n; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia, j#"ul dida"ti" !/#rme de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala. !materiale5 ju"arii mu i"ale, "art#n, li$i"i, "a$a"e, "rei#ane "#l#rate; !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia; !/#rmde de #r.ani are5 /r#ntala, indi+iduala, $e .ru$e. !materiale5 au'iliar, ima.ini , "alendarul naturii,"rei#ane "#l#rate,"#li A4. !$r#"edurale5 "#n+ersatia, e'$li"atia, dem#nstratia, e'er"itiul; !/#rme de #r.ani are; /r#ntala, indi+iduala.

A$re"ieri /r#ntale

A$re"ieri /r#ntale.

VIN-7I

A$re"ieri /r#ntale.

6)ser+area sistemi"a a ele+il#r.