Sunteți pe pagina 1din 2

Curriculum vitae

Informaii personale
Nume / Prenume Adres !ele"on #a$ -.mail Na3ionalitate 4ata na5terii Se$ Balan Claudiu Cosmin

Balan Claudiu Cosmin


Str. Garii, bl. 2, sc. a, et. 2, ap. 8, Onesti, Bacau, Rom nia #i$% &obil% '()*)+)+,+

claudiucosmin(/01a2oo.com Rom n ,(.'/.,++' &asculin

Educaie i formare
Perioada Numele 5i tipul institu3iei de 6n73m nt #acultatea de in9inerie ipa Perioada Numele 5i tipul institu3iei de 6n73m nt 4isciplinele principale studiate / competen3e pro"esionale dob ndite Cali"icarea / diploma ob3inut Perioada Numele 5i tipul institu3iei de 6n73m nt 2''( : 2',, Grup scolar auto Onesti &atematica,"i8ica,istorie,9eo9ra"ie electrician 2''*: 2''( Scoala generala nr 2 Onesti Oct 2',, . Pre8ent

Aptitudini i competene personale


;imbi strine cunoscute !nelegere "or#ire Scriere Competen3e 5i abilit3i sociale Englez Bine Bine Bine rancez Bine Bine Bine Spaniol Satis"acator Satis"acator Satis"acator

- Spirit de ec2ip% am e$perien3a muncii 6n ec2ip pe care am practicat.o la toate locurile de munc< - Abilit3i or9ani8atorice 5i de comunicare< - St=p nire de sine, responsabilitate, ini3iati7=, auto.or9ani8are< - 4isponibilitate de a lucra peste orele de pro9ram 5i de a "ace deplas=ri de ser7iciu 6n alte localit=3i Cuno5tin3e PC de ba8% >ord, -$cel, Outloo? ;imba@e de pro9ramare% Pascal, Oracle ab.Solut Gra"ic% #rontPa9e &ultimedia% &icroso"t PoAerPoint Bobb1% "otbal innot, lectura Cate9oria B

Competen3e 5i aptitudini de utili8are a calculatorului

Alte competen3e 5i aptitudini Permis de conducere