Sunteți pe pagina 1din 2

1

CONTRACT DE PARTENERIAT Nr. 1 /06.03.2014


I. PRI Duca Lidia Andreea, cu domiciliul n com. Bezdead, sat Bezdead, jud. Dmbovia, str. identi"icat# !rin .$. seria DD, nr.%4&320 denumit# n continuare partener, 'i Butucan Raluca Mariana, cu domiciliul n Bucani, str. (inia Bradului, identi"icat# !rin .$. seria DD nr.%61)*1, denumit#n continuare partener a intervenit !rezentul contract de !arteneriat, cu urm#toarele date+ II. DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI Art. 2.1. Prile se asocia !e"tr# ca $%!re#" s &es'(oare acti)iti re"ta*ile a)+"& ca o*iect co%erciali area %o*ilei.. Art. 2.2. ,socia-ia .ro"esional# a /era!eu-ilor 0cu!a-ionali din 1om2nia va "olosi !arteneriatul !entru s!rijinirea nevoilor acelor membrii ai comunit#-ii locale, ce trebuie s# "ac# "a-# !roblemelor 3enerate de disabilitate 'i situa-ii sociale 4andica!ante ce duc la o stare de bun#stare com!romis# a "amiliei, cu !ierderea !roductivit#-ii 'i servicii medico5sociale costisitoare. Art. 2.,. ,socia-ia .ro"esional# a /era!eu-ilor 0cu!a-ionali din 1om2nia se an3ajeaz# s# !un# la dis!ozi-ia !artenerului 50% din totalul sumei colectate n contul s#u bancar !rin direc-ionarea a 26 din im!ozitul anual !e !ro"it, con"orm e7trasului de cont, ob-inut !n# la data de 25 mai a anului urmtor, ncheierii contractului. Art. 2.-. 8n cazul e7isten-ei a mai mult de 1 !artener n activitatea de atra3ere de "onduri, suma care "ace obiectul contractului de !arteneriat 9 res!ectiv 50% din totalul sumei colectate !rin direc-ionarea a 26 din im!ozitul anual !e !ro"it 9 se va m!#r-i ntre ace'tia n ra!ort cu num#rul Declara-iilor 230, nmnate de !artener/ !arteneri coordonatorului !e baz# de !roces verbal. Art. 2... :uma care "ace obiectul contractului de !arteneriat se va !l#ti inte3ral !artenerului/ !artenerilor, !rin dis!ozi-ie de !lat# sau trans"er bancar n contul !artenerului/!artenerilor, !n# la data de 25 mai a anului urmtor, ncheierii contractului. Art. 2./. 8n vederea a!#r#rii intereselor 'i dre!turilor !#r-ilor, !rezentul contract de !arteneriat !ermite acestora s; decid; 'i s# demonstreze inde!enden-# n ac-iuni ce necesit; un ec4ilibru ntre autonomia !ro"esional# 'i cerin-ele !ersonale, res!ectnd valorile, interesele, nevoile culturale 'i educa-ionale ale !#r-ilor. III. RESPONSABILITILE (i OBLI0AIILE PRILOR Art. ,.1. ,socia-ia .ro"esional# a /era!eu-ilor 0cu!a-ionali din 1om2nia se obli3# s#+ i. !un# la dis!ozi-ia !artenerului in"orma-iile 'i documentele s!eci"ice 9 Declara-ia 230 5 necesare or3aniz#rii ac-iunii de strn3ere de "onduri< o!orod,

2 ii. iii. iv. v. s# s!rijine e"orturile !artenerului, necesare des"#'ur#rii n bune condi-ii a ac-iunii de strn3ere de "onduri, !rin nde!linirea cu res!onsabiliate 'i !ro"esionalism a obli3a-iilor asumate< s# res!ecte termenii, condi-iile 'i intervalele de tim! stabilite de comun acord cu !artenerul< ntocmeasc# !rocesul5verbal de !redare5!rimire a Declara-iei 230, n 2 e7em!lare< !un# la dis!ozi-ia !artenerului, la solicitarea acestuia, un e7tras de cont ce re"lect# sumele colectate n contul s#u !rin direc-ionarea a 26 din im!ozitul anual !e !ro"it, a"erent anului "iscal 9 de la data de 2% mai anul contractului !n# la data de 2% mai anul urm#tor nc4eierii contractului.

Art. ,.2. .artenerul se obli3# s#+ i. !un# la dis!ozi-ia coordonatorului, acte medicale 'i documente justi"icatoare 9 certi"icat =!ersoan# cu 4andica!>, !lanuri de interven-ie tera!eutic#, "acturi, c4itan-e, etc. 9 care sus-in e7isten-a n "amilia sa a unei !ersoane cu disabilitate, ce bene"iciaz# n mod constant de servicii de n3rijire, !ro3rame de recu!erare "unc-ional# 'i inte3rare social#, de ec4i!amente/ dis!ozitive de asisten-#< ii. s# res!ecte termenii, condi-iile 'i intervalele de tim! stabilite de comun acord cu coordonatorul. I1. DURATA co"tract#l#i &e !arte"eriat .rezentul contract de !arteneriat intr# n vi3oare de la data de ???????????? 'i 'i va !roduce e"ectele !n# la 2% mai 2013. 1. 0ARANII PRIle declar# c# au de!lina !utere, autoritate 'i libertate de a nc4eia !rezentul contract de !arteneriat 'i de a5'i asuma 'i nde!lini obli3a-iile ce decur3 din acesta. 1I. 2NCETAREA COLABORRII. LITI0II .rezentul contract de !arteneriat nceteaz# !rin ajun3erea la termen. @odi"ic#rile aduse !rezentului = ontract de !arteneriat> vor "i consemnate n scris 'i vor "i semnate de c#tre ambele !#r-i. (iti3iile contractului de !arteneriat vor "i solu-ionate !e cale amiabil#< n cazul n care acest lucru nu este !osibil, liti3iile vor "i solu-ionate de instan-ele de judecat# com!etente. .rezentul contract de !arteneriat a "ost redactat 'i !rocesat la data+?????????? n 2 e7em!lare ori3inale, c2te unul !entru "iecare !arte, ambele cu aceea'i valoare juridic#.

SE3NTURI4 ???????????????????????? ????????????????????????