Sunteți pe pagina 1din 5

4. transferul de proceduri penale 4.1.

Fundament juridic Conventii multilaterale: - Convenia european privind transferul de procedur n materie penal din 15.05.1972, tras!our", - #rotocolul aditional la Conventia european asupra transferrii persoanelor condamnate din 1$.12.1997, tras!our", - Convenia privind asistena %uridic &i raporturile de drept n procesele civile,familiale &i penale din 22.01.199', (ins), - Convenia privind valoarea internaional a *otr+rilor represive din 2$.05.1970, ,a"a. Conventii !ilaterale: - tratatul ntre -( &i -epu!lica .ituania cu privire la asistenta %uridic &i la raporturile %uridice n materie civil, familial &i penal din 09.02.199', - tratatul ntre -( &i -epu!lica .eton cu privire la asistenta %uridic &i la raporturile %uridice n materie civil, familial &i penal din 1/.0/.199', - tratatul ntre 0- &i -epu!lica ocialist Ce*oslovac privind asistenta %uridic &i raporturile %uridice n materie civil, familial &i penal, din 12.0$.19$2, tratat pus n aplicare prin succesiune n raporturi ntre -( &i -epu!lica Ce*, - tratatul ntre 0- &i -epu!lica #opular 0n"ar privind acordarea asistentei %uridice n materie civil, familial &i penal din 15.07.195$ &i #rotocolul la acesta din 19.10.1971, tratat pus n aplicare prin succesiune n raporturi ntre -( &i -epu!lica 0n"aria, - tratatul ntre -( &i -om+nia privind asistenta %uridic n materie civil &i penal din 01.07.1991, - 2cordul ntre -( &i -epu!lica turcia cu privire la asistenta %uridic n materie civil, comercial &i penal din 22.05.1991, - tratatul ntre -( &i 3ederatia -us cu privire la asistenta %uridic &i raporturile %uridice n materie civil, familial &i penal din 25.02.199', - tratatul ntre -( &i 0craina privind asistenta %uridic &i relatiile %uridice n materie civil &i penal din 1'.12.199', - tratatul ntre -( &i -epu!lica 24er!aid%an cu privire la asistenta %uridic &i raporturile %uridice n materie civil, familial &i penal din 21.10.200/. .e"islatia national: - .e"ea cu privire la asistenta %uridic international n materie penal din 01 decem!rie 2001, - .e"ea nr. '20-567 din 0'.11.2001 pentru ratificarea Conventiei europene privind transferul de proceduri n materie penal.

4.2. Preluarea de proceduri n materie penal e cuvine a iniia acest capitol prin a meniona c, n linii mari i n ma%oritatea ca4urilor, #rocuratura 8eneral este responsa!il de cererile parvenite n acest sens, ns e9ist situaii c+nd aportul (inisterului :ustiiei este relevant, de aceea, vom ncerca s ne limitm la competenele (: n acest sens. 7nitierea unei proceduri penale sau continuarea unei proceduri iniiate de autoritile %udiciare moldovene&ti competente, pentru o fapt care constituie infraciune conform le"ii -(, pot fi transferate unui stat strin care declar c le preia, n condiiile prev4ute de tratatele internaionale i, nu n ultimul r+nd, de le"islaia sa intern. ;u puin important este s menionm c cele e9puse mai sus vi4ea4 procedurile administrate de autorittile constitutionale ale -(. 4.2.1. Modul de legtur Conform Conveniei europene privind transferul de procedur n materie penal din 15 mai 1972 de la tras!our", precum i, potrivit instrumentului de ratificare a acesteia, toate cererile formulate n fa4a de urmrire penal vor fi adresate #rocuraturii 8enerale, iar cele n fa4a de %udecat, vor fi adresate (inisterului :ustiiei. #rin urmare, cererea instanei %udectoreti competente a unui stat strin privind preluarea cau4elor penale aflate n procedur %udiciar, se e9aminea4 de ctre (inisterul :ustiiei al -epu!licii (oldova, care decide asupra admisi!ilitii. <e asemenea, Convenia de la tras!our" din 1972 prevede c, n ca4uri ur"ente, cererile i comunicrile necesare vor putea fi transmise &i prin intermediul =r"ani4atiei 7nternationale de #olitie Criminal >7;?@-#=.A. 4.2.2. temeiuri de preluare a cauzei penale de ctre RM = cau4 poate fi preluat dac: - fapta constituie infraciune potrivit le"ii -(, - persoana inculpat este cettean al -( - cetteanul strin sau apatridul are re&edint permanent n -(, - persoana e9ecut sau tre!uie s e9ecute n -( o pedeaps privativ de li!ertate, - fapta constituie infractiune conform le"islatiei -(, - persoana care a comis o infractiune este pasi!il de rspundere penal conform le"islatiei -(. 4.2.3. Refuzul de preluare a cauzei penale de ctre RM #reluarea poate fi refu4at atunci c+nd: - fapta nu este prev4ut ca infractiune n C#, - persoana a fost condamnat pentru aceea&i fapt de instanta %udectoreasc competent a unui alt stat,

termenul de prescriptie conform le"islatiei -( a e9pirat, precum &i prelun"irea lui cu 1 luni conform prevederilor internationale, fapta a fost comis n afara teritoriului statului solicitant, persoana nu este cettean al -( sau este cettean strin, sau apatrid care nu are domiciliu permanent n -(, e9ist temeiuri pentru a se crede c cererea de preluare a cau4elor penale aflate n procedur %udiciar este motivat prin consideratii de ordin politic, reli"ios, rasial &i etnic, n ca4 de infractiuni politice, militare sau de infractiuni cone9e lor.

4.2.4. Cererea continut i form Conform prevederilor instrumentelor amintite mai sus, cererile, prev4ute pentru solicitarea transferului de procedur penal, nu iau o anumit form e9pres prev4ut, ceea ce ne face s credem c ea se supune condiiilor unei cereri de asisten %uridic internaional, care tre!uie s conin: - denumirea autorittii de la care eman actul transmis >instituia solicitantA, - denumirea autorittii creia i este adresat ru"mintea >instituia solicitatA, - referinta la tratatul n !a4a cruia se cere asistena, - ori"inalul sau copia certificat a dosarului penal, precum &i a tuturor documentelor utile n spe. <ac informatiile comunicate de statul solicitant se dovedesc insuficiente pentru a permite -( sau altui stat solicitat s ia deci4ii n acest sens, aceast din urm parte va cere complinirea informatiilor necesare &i va putea fi9a un termen pentru o!tinerea acestor informatii. 2cestea pot fi informaii de orice natur ce ar putea catali4a procesul de preluare a procedurilor penale. <ac aceste informaii utile nu pot fi furni4ate de ur"en, ele urmea4 a fi e9pediate n termeni c+t mai restr+ni. Cererea, precum i toate actele ane9, o!li"atoriu, tre!uie s respecte toate condiiile de form, s fie semnat i autentificat prin tampila instituiei competente n acest sens. 4.2.5. Limba de comunicare #otrivit prevederilor internaionale la care -( este parte n acest conte9t, cererea i documentele ane9ate la ea tre!uie s fie ntocmite n lim!a de stat sau n una din lim!ile oficiale ale Consiliului @uropei ori s fie traduse n una din aceste lim!i. Bn ca4ul Conveniei de la (ins), se folosete inclusiv i lim!a rus. 4.2. . !rocedura de preluare a cauzei penale "n RM <up controlul de re"ularitate internaional a cererii de preluare a cau4elor penale, (inisterul :ustiiei poate lua una din urmtoarele deci4ii: - s admit cererea - s respin" cererea - s cear noi informatii, acte &i date.

2tunci c+nd ministrul %ustitiei decide asupra admiterii cererii de preluare a cau4elor penale din partea statului solicitant, actele cu demersul acestuia se remit instantei %udectore&ti, care va e9amina cau4a n fond. <ac se decide asupra refu4ului de admitere a cererii de preluare a cau4elor penale, (inisterul :ustitiei anunt, nent+r4iat, statul solicitant despre motivele refu4ului. Bn ca4ul pronuntrii unei *otr+ri %udectore&ti definitive pe o cau4 penal preluat n conditiile pre4entului articol, (inisterul :ustitiei va informa statul solicitant &i i va remite o copie autentificat de pe *otr+re. 4.2.#.$ran%miterea procedurilor repre%i&e ctre autorittile %trine ?ransmiterea ctre alte state are loc atunci c+nd: - persoana care a comis infractiunea este cettean al acelui stat sau are domiciliu permanent n acel stat - infractiunea a fost comis pe teritoriul acelui stat - fapta constituie infractiune conform le"islatiei acelui stat &i le"islatiei -( - transmiterea procedurii penale se efectuea4 pentru !una administrare a %ustitiei &iCsau favori4area reinte"rrii sociale n ca4 de condamnare - inculpatul e9ecut o pedeaps pe teritoriul statului solicitat pentru o infractiune mai "rav dec+t cea comis n -( - statul solicitat refu4 e9trdarea persoanei. Bn ca4ul n care cau4a se afl n e9aminare %udiciar, %udectorul emite o nc*eiere ar"umentat despre necesitatea transmiterii cau4ei ctre instanta %udectoreasc a unui alt stat &i le e9pedia4 ministrului %ustitiei, care urmea4 s decid asupra oportunittii transmiterii. Bn acest ca4, este foarte util s menionm c -( aplic, n mod practic, #rotocolul aditional la Conventia european asupra transferrii persoanelor condamnate din 1$.12.1997, tras!our", pentru situaia c+nd un cettean al uneia dintre prti, fat de care o *otr+re de condamnare definitiv a fost pronuntat pe teritoriul unei alte prti, vi4ea4 s se sustra" e9ecutrii sau urmririi e9ecutrii condamnrii n statul de condamnare, refu"iindu-se pe teritoriul primei prti nainte de a-&i fi e9ecutat condamnarea, statul de condamnare poate s adrese4e primei prti o cerere prin care s i solicite ca aceasta s se ocupe de preluarea e9ecutrii condamnrii. <ac statul solicitat refu4, dintr-un motiv sau altul, preluarea cau4elor penale, statul solicitant va relua %udecarea cau4ei. 4.3. Efectele transferului procedurilor penale <ac transmiterea procedurilor penale a fost consimtit de statul solicitat, nicio alt procedur pentru aceea&i fapt nu mai poate fi initiat de autorittile -(. <ac statul solicitat informea4 despre imposi!ilitatea de a finali4a cau4a penal ce i-a fost transmis, -( revine la dreptul de a initia sau, dup ca4, de a relua cau4a penal pentru acea fapt

<e asemenea, dac statul solicitat ia cuno&tint ulterior de e9istenta unui motiv care, potrivit dispo4itiilor le"ale, ar mpiedica transmiterea procedurii penale, &i n aceast situatie, -( revine la dreptul de a initia sau, dup ca4, de a relua cau4a penal pentru acea fapt. 4.4. Valabilitatea actelor ?oate actele procedurale ntocmite n conformitate cu le"islatia statului solicitant au aceea&i valoare &i fort pro!ant ca &i n ca4ul e9ecutrii lor de ctre autorittile -(. 4.5. C eltuieli #rocedura de preluare a cau4elor penale pe teritoriul -( nu implic anumite c*eltuieli pentru statul solicitant. #rin urmare, statul solicitat nu va cere restituirea c*eltuielilor ce tin de acordarea asistentei %uridice n acest conte9t. tatele suport toate c*eltuielile ce tin de acordarea asistentei %uridice pe teritoriul su.

Recomandarea nr. 27 !ri&ind %olu'ionarea cauzelor penale e(pediate "n in%tan'ele de )udecat de ctre Mini%trul *u%ti'iei al Republicii Moldo&a prin acceptarea tran%ferului procedurii penale