Sunteți pe pagina 1din 1

Darea in consum a obiectelor de inventar

Monografia pentru ob. de inventar, pe scurt este : 1. Achizitia : - pe baza facturii de la furnizor se intocmeste NIR-ul in 2 exemplare - un exemplar sta la baza inregistrarii in fisa de stocuri la ob. de inventar(fisa de magazie) - un exemplar se trimite la contabilitate, impreuna cu factura , unde se face urmatoarea nota contabila : % = 401 valoare factura 303 pret de achizitie 4426 tva Atentie ! Pentru cumparaturi de la persoane fizice , factura este inlocuita de contractul de vinzarecumparare incheiat intre firma si persoana fizica (nu uitati, la contract se anexeaza copia dupa actul de identitate si declaratia pe propria raspundere a vinzatorului ca bunul este un bun personal la momentul vinzarii !)

2. Darea in consum a ob. de inventar: - se face bon de consum , in doua exemplare - un exemplar sta la baza scoaterii din gestiunea ob. de inventar(se scad de pe stoc); se opreaza in fisa de magazie ca iesire si se opereaza in FISA OB DE INVENTAR PE LOCURI DE FOLOSINTA , ca intrare - ex. 2 merge la contabilitate unde, in baza lui se face nota contabila 603=303 pret de achizitie -concomitent se inregistreaza in contul 8035 (se debiteaza) cu aceasta valoare data in consum -contul 8035 este un cont inafara bilantului, cu ajutorul caruia se urmareste evidenta ob. de inventar aflate in folosinta pina la casare sau vinzare, cind contul 8035 de crediteaza cu valoare ob de inventar casat , vindut, donat...