Sunteți pe pagina 1din 6

RECOMANDRI N VEDEREA NTOCMIRII TEZEI DE LICEN LA SPECIALITATEA PSIHOLOGIE Aprobate n edina Catedrei Psihologie, proces-verbal nr.

3 din 10 octombrie 200 !e"a de de licen# repre"int# o activitate prev#"$t# n c$rric$l$m$l specialit#ii% care are menirea de a &orma abilit#i de cercetare teoretic# i practic#% de apro&$ndare ntr-$n an$mit domeni$ al specialit#ii n scop$l reali"#rii $n$i st$di$ consec$tiv i &init al $nei probleme act$ale i importante pentr$ &ormarea pro&esional# a st$dent$l$i. !ema te"ei de licen# $rmea"#' s# re&lecte problemele de cel mai mare interes teoretic i practic din domeni$l de cercetare% &iind de o act$alitate deosebit# i de importan# ma(or# pentr$ tiina i viaa cotidian#) s#-i solicite a$tor$l$i valori&icarea c$notinelor ac$m$late i posibilitatea de a reali"a aplicarea lor practic#% de a-i ad$ce contrib$ia personal# la sol$ionarea aspectelor practice derivate din tem#) s# &ie asig$rat# de condiii care ar &acilita cercetarea' posibilit#i de doc$mentare% de elaborare a aparat$l$i de investigaie practic#% de reali"are a cercet#rilor n teren% de e&ect$are a calc$lelor% incl$siv statistice% de anali"# cantitativ# i calitativ# a datelor etc. *+alben% A.% ,oman% A.% Postic#% +h., 2000, Teza de licen (Studiu metodic), -d. ./01, Chiin#$% 20002. PROIECTAREA ACTIVITII DE CERCETARE N CADRUL TEZEI DE LICEN 3n scop$l reali"#rii cercet#rii st$dent$l s$b cond$cerea cond$c#tor$l$i tiini&ic ntocmete $n plan al activit#ilor. Plan$l de activitate al st$dent$l$i poate &i ntocmit n con&ormitate c$ recomand#rile &a# de o cercetare din domeni$l tiinelor socio-$maniste, n care se prev#d an$mite etape consec$tive, selectate din literat$ra din domeni$ *1#rginean, 0., 2000, Proiectarea cercet#rii sociologice, -d. Polirom, 0ai, p. 101-1022 i care n varianta de mai (os snt completate c$ etape s$plimentare, reieind din speci&ic$l $nei l$cr#ri de licen# la specialiatea 4psihologie5. 12 stabilirea temei) 22 &i6area obiectivelor) 32 selectarea s$rselor de in&ormare) 72 investigaia cadr$l$i teoretic al cercet#rii *teoria problemei2) 82 e6p$nerea cadr$l$i teoretic al cercet#rii) 92 ntocmirea problemei cercet#rii) 2 stabilirea tip$l$i de cercetare) :2 elaborarea ipote"elor) ;2 de&inirea $nit#ilor de anali"# i de nregistrare) 102 speci&icarea $nit#ilor *pop$laiei2 st$diate) 112 constr$cia variabilelor *descrierea calitativ#2) 122 c$anti&icarea *descrierea cantitativ#2) 132 alegerea metodelor de cercetare) stabilirea tehnicilor i procedeelor de l$cr$ < n con&ormitate c$ deci"ia despre caracter$l l$cr#rii' e6periment de constatare, e6periment &ormativ etc.) 172 c$legerea datelor) 182 selectarea modalit#ilor de prel$crare a datelor) stocarea datelor) prel$crarea datelor) 192 anali"a datelor *veri&icarea ipote"elor2) 1 2 re"olvarea aspectelor de gra&ic# i design la calc$lator) 1:2 interpretarea re"$ltatelor) 1;2 &orm$larea prop$nerilor de sol$ionare a problemei cercet#rii vi"ate n l$crare) elaborarea concl$"iilor i a recomand#rilor practice)

202 pre"entarea te"ei cond$c#tor$l$i tiini&ic) 212 pre"entarea te"ei i a materialelor s$plimentare la catedr#) 222 s$sinerea preventiv# a te"ei de licen#) 232 preg#tirea avi"$l$i i a recen"iei respective) 272 pre"entarea te"ei n edina plenar# p$blic# a comisiei pentr$ e6amen$l de licen#. Plan$l este &i6at ntr-$n orar al activit#ilor, reali"ate n cadr$l ndeplinirii l$cr#rii de licen#, c$ indicarea perioadelor concrete de timp. =iecare din etapele plani&icate se pre"int# ca o activitate, care i g#sete re&lectare n l$crarea de licen#. Stabilirea te ei !e "er"etare# !ema de cercetare se stabilete n con&ormitate c$ interes$l de c$noatere al st$dent$l$i i competenele cond$c#tor$l$i tiini&ic, vi"ea"# o problem# c$ semni&icaie psihologic# i importan# social#, $rmnd s# r#sp$nd# la an$mite 4comen"i sociale5. !ema de cercetare se stabilete de c#tre st$denii de la an$l 000 pn# la 1 octombrie, $rmnd s# &ie disc$tat# i aprobat# n edina catedrei. $i%area &bie"ti'el&r "er"et(rii# >e va &ace distincie ntre obiectivele generale' el$cidarea speci&ic$l$i $n$i &enomen *descrierea l$i n ba"a anali"ei s$rselor teoretice2) reali"area $nei diagno"e *determinarea partic$larit#ilor mani&est#rii &enomen$l$i prin aplicarea $n$i instr$ment de cercetare2) &orm$larea de e6plicaii privind mani&estarea &enomen$l$i, relaiile l$i c$ alte &enomene) identi&icarea $nor concl$"ii, sol$ii, strategii de aci$ne, e&ecte ale $nor aci$ni n ca"$l implic#rii &ormative etc.) i obiectivele partic$lare c$ re&erin# la caracter$l problemei selectate pentr$ cercetare. Ca!r)l te&reti" al "er"et(rii . Const# din anali"a cadr$l$i concept$al-teoretic al problemei. 3n acest scop se e&ect$ea"# $n st$di$ al s$rselor bibliogra&ice c$ scop$l' a2 evidenierii elementelor principale n e6plicarea &enomen$l$i) b2 evidenierea te"elor de consens i a celor a&late n disp$t#) c2 anali"a modelelor teoretico-empirice' ca"$ri de veri&icare a $nor ipote"e i re"$ltatele obin$te) d2 m#s$ra n care cercet#rile anterioare coresp$nd c$ domeni$l vi"at pentr$ cercetare *adecvarea n timp, c$lt$r#, cadr$ social etc.2) e2 detaarea aspectelor care necesit# noi clari&ic#ri. De*i+irea ,r&ble ei "er"et(rii# ?rientarea spre semni&icaia social# a temei cond$ce la $rm#rirea $n$i r#sp$ns la o an$mit# 4comand# social#5, la delimitarea $nei probleme care se pre"int# ca o de&icien# n cadr$l &enomen$l$i st$diat i as$pra c#reia se poate e&ect$a o anali"# i concl$"iona n vederea $nor re"olv#ri. Ti,)l !e "er"etare# Cercetarea r#sp$nde speci&ic$l$i temei i obiectivelor. 3n cercetarea standard se rec$rge deopotriv# la nivel$l teoretic i cel empiric al c$noaterii, se combin# metode de c$legere a datelor, de anali"# a lor, de constr$cie teoretic# n ba"a in&ormaiei noi. 3n cadr$l l$cr#rii de licen# la psihologie cercetarea poate &i e&ect$at# n cadr$l $n$i e6periment de constatare sa$ &ormativ. 3n stabilirea tip$l$i de cercetare $rmea"# s# se preci"e"e' este sa$ n$ cercetarea ba"at# pe interaci$nea c$ pop$laia, dac# n$, ce metode se &olosesc n scop$l ad$n#rii material$l$i empiric *st$di$l doc$mentelor, observaia e6tern# etc.2) ce grad de str$ct$rare a instr$mentelor de cercetare se solicit#) c$m este do"at# anali"a cantitativ# i calitativ#) se rec$rge sa$ n$ la anali"# comparativ#, longit$dinal#) se pres$p$ne o repre"entativitate sa$ se limitea"# doar la o il$strare etc. Elab&rarea i,&te-el&r. 0pote"a se pre"int# ca $n en$n re&eritor la relaia dintre do$# i mai m$lte &enomene, o e6plicaie pla$"ibil# din p$nct de vedere al e6perienei practice i al cercet#rilor anterioare, coninnd $n aspect no$, neidenti&icat. 0pote"a conine n sine posibilitatea test#rii empirice n scop de obinere a $nor e6plicaii s$&iciente pentr$ a demonstra corectit$dinea sa$ incorectit$dinea pres$p$nerii. 0pote"a se sit$ea"# ntre teorie i observaie- 0pote"a n$ este o simpl# constatare < constatarea n$ mai are nevoie de veri&icare i demonstrare, n$ este o predicie < predicia este $n re"$ltat al veri&ic#rii ipote"elor. E.a+ti&+area. Const# din e6tragerea a $n$i n$m#r de $nit#i statistice din $nivers$l cercetat. >e reali"ea"# n &$ncie de tip$l de cercetare. C&+/tr)"0ia 'ariabilel&r .i elab&rarea /"1e ei !i/"ri,ti'e !e "er"etare . Const# n de&inirea dimensi$nilor, indicatorilor i indicilor empirici n scop de operaionali"are a conceptelor p$se n disc$ie n cadr$l cercet#rii' de&inirea $nor aspecte ale conceptelor care comport# posibilitatea m#s$r#rii.

C)a+ti*i"area# Const# din elaborarea $nor scheme de descriere calitativ#, care permit m#s$rarea mod$l$i de mani&estare a &enomen$l$i st$diat. Ale2erea et&!el&r3 te1+i"il&r .i ,r&"e!eel&r !e "er"etare . >e reali"ea"#, innd$-se cont de' adecvana metodelor i tehnicilor speci&ic$l$i temei i obiectivelor $rm#rite) posibilitatea $tili"#rii lor n cadr$l social ales pentr$ cercetare) disp$nerea de logistica necesar# *res$rse $mane i materiale2. 3n an$mite condiii se poate rec$rge la elaborarea $nor instr$mente de cercetare speci&ice n &$ncie de obiectivele l$cr#rii. C)le2erea3 /t&"area .i ,rel)"rarea !atel&r . 3n &$ncie de nat$ra s$rselor, tip$l de cercetare, metodele &olosite etc. se programea"# c$legerea datelor, prel$crarea lor n con&ormitate c$ condiia metodei $tili"ate, stocarea n ba"e de date. Prel$crarea se reali"ea"# n con&ormitate c$ obiectivele cercet#rii, rec$rgnd$-se la metode statistice adecvate scop$l$i i obiectivelor cercet#rii. Veri*i"area i,&te-el&r. 3n ba"a in&ormaie cantitative se con&r$nt# re"$ltatele st$di$l$i empiric c$ ipote"ele. I+ter,retarea re-)ltatel&r. >e pre"int# ca o anali"# calitativ# a re"$ltatelor cantitative, care se reali"ea"# prin implicarea in&ormaiei selectate n cadr$l anali"ei teoretico-concept$ale i prin observaie a &enomen$l$i. 3ntocmirea concl$"iilor i recomand#rilor. Concl$"iile se re&er# la $n no$ model teoretic, re"$ltat din cercetarea e&ect$at#. ,ecomand#rile r#sp$nd 4comen"ii sociale5. DESIGN4UL GENERAL AL TEZEI DE LICEN $&aia !e titl) indic# la loc$l reali"#rii te"ei% a$tor$l% tema ei% cond$cerea tiini&ic# *Ane6a 12. Pla+)l te-ei !e li"e+0( re&lect# str$ct$ra% conin$t$l de ba"# n &orma $nei liste s$mare a principalelor probleme re&lectate n l$crare, c$ menionarea paginilor. 3n con&ormitate c$ acest plan se alc#t$iete str$ct$ra te"ei% care c$prinde' compartimentul introductiv (introducerea)5 "are are "ara"ter te&reti"5 i/t&ri&2ra*i"5 et&!&l&2i" .i et&!i"5 re*le"t6+! a"t)alitatea /t)!i)l)i5 ,r&ble a5 &bie"t)l5 /"&,)l "er"et(rii5 i,&te-ele .i &bie"ti'ele i+'e/ti2a0iei5 ba-a "&+"e,t)al(5 et&!ele5 ,r&"e!eele .i te1+i"ile5 eta,ele5 ba-a e%,eri e+tal(5 i+&'a0ia .tii+0i*i"(5 i ,&rta+0a te&reti"( .i 'al&area ,ra"ti"(5 ter e+ii4"1eie7 argumentarea teoretic a studiului, re*le"t( re-)ltatele /t)!i)l)i te&reti"7 prezentarea cercetrii empirice 8+ "are /8+t e%,)/e a+ali-ele "er"et(rii e ,iri"e .i "&+"l)-iile la "& ,arti e+t7 un compartiment final (concluzii i recomandri) 8+ "are /)+t /i+teti-ate "&+"l)-iile .i e%,)/ a,&rt)l ,er/&+al la /&l)0i&+area ,r&ble el&r ab&r!ate 8+ l)"rare5 ,r&,)/e re"& a+!(ri7 listele bibliografice re*le"t( literat)ra "&+/)ltat( 8+ 'e!erea 8+t&" irii l)"r(rii5 *ii+! ara+9ate 8+tr4& a+) it( "&+/e")ti'itate: !),( "ara"ter5 8+ &r!i+e al*abeti"( .i a a+)l)i ,)bli"(rii# CONINUTUL TEZEI DE LICEN 3n INTRODUCERE *e6p$s# n 7-8 pagini2 s$nt re&lectate $rm#toarele aspecte. A"t)alitatea "er"et(rii# >$bcompartiment$l prevede ($dec#ile a$tor$l$i as$pra oport$nit#ii alegerii temei din considerente teoretice i practice% care pre"int# $n aport la de"voltarea domeni$l$i i% incl$siv% la &ormarea pro&esional#. >tabilete caracter$l act$al al cercet#rii practice i teoretice% reieind din abord#rile problemei n literat$ra din domeni$ i realitatea psihosocial#. 0ndic# la raport$l dintre problema st$diat# i problemele din cotidian. Act$alitatea cercet#rii se pre"int# ca o apro&$ndarea n s$biect$l investigaiei% relevarea t$t$ror aspectelor teoretice legate de acesta i probarea lor n cadr$l $nei cercet#ri e6perimentale. Pr&ble a i+'e/ti2a0iei: este &orm$lat# ntr-o &ra"#% care re&lect# corespondena dintre st$di$l e&ect$at i necesitatea sol$ion#rii teoretice i practice a $nei sit$aii speci&ice% prin investigarea $n$i an$mit aspect i stabilire a $nor sol$ii. Obie"t)l "er"et(rii: se re&er# la aspect$l teoretico-practic% selectat pentr$ $n st$di$ mai detaliat% care constit$ie $n &enomen sa$ $n proces% o categorie sa$ $n concept etc. S"&,)l "er"et(rii: re&lect# el$cidarea an$mitor partic$larit#i ale obiect$l$i investigaiei% elaborarea $n$i program de activitate sa$ cercetare% e6p$nerea $nor concl$"ii relevante st$di$l$i. Obie"ti'ele i+'e/ti2a0iei: se mpart n teoretice i practice i pres$p$n $n plan s$mar al e&ect$#rii investigaiei n scop$l e6plic#rii problemei alese pentr$ cercetare < st$di$l aspectelor teoretice% preci"area

prin anali"# teoretic# i practic# a $nor noi$ni% el$cidarea $nor partic$larit#i% identi&icarea &actorilor% constr$irea modelelor% elaborarea aparat$l$i de cercetare% evidenierea $nor re"$ltate speci&ice etc. I,&te-ele "er"et(rii: model$l ipotetic al investigaiei% &orm$lat n &ra"e testabile empiric% care re&lect# c$noaterea problemei la nivel teoretic i raport$l c$ propriile observaii. .rmea"# s# re&lecte an$mite relaii dintre ca$"# i e&ect. -ste &orm$lat n te"ele care-i p$n scop$l $nei test#ri empirice a problemei alese pentr$ cercetare. ;a-a "&+"e,t)al( a "er"et(rii: nominali"area teoriilor% abord#rilor% principiilor% conceptelor% modelelor i a a$torilor lor% re"$ltate din anali"a literat$rii din domeni$. Met&!e5 ,r&"e!ee .i te1+i"i !e "er"etare: se mpart n teoretice < st$di$ al s$rselor bibliogra&ice% anali"e% sinte"e% clasi&ic#ri) de colectare a materialului empiric < e6perimentale% alese n con&ormitate c$ obiectivele) de prelucrare statistic i interpretare a datelor < n scop$l anali"ei cantitativ-calitative. Eta,ele i+'e/ti2a0iei: re&lect# consec$tivitatea aci$nilor a$tor$l$i te"ei n vederea re"olv#rii scop$l$i cercet#rii. ;a-a e%,eri e+tal( a "er"et(rii' indicarea pop$laiei i descrierea eantion$l$i s$p$s cercet#rii n con&ormitate c$ criteriile care $rmea"# a &i s$p$se prob#rii e6perimentale. 0mportana l$cr#rii <8+ a+) ite "a-)ri5 8+ *)+"0ie !e "ara"ter)l te-ei5 /e /,e"i*i"( .i a/,e"t)l i+&'at&r=: "&+trib)0ii ,er/&+ale ale a)t&r)l)i 8+ el)"i!area ,r&ble ei ,r&,)/e ,e+tr) /t)!i)# Ter e+i4"1eie: noi$nile de ba"#% $tili"ate n con&ormitate c$ problema% obiect$l% scop$l i obiectivele l$cr#rii. @oi$nile s$nt ad$se n ordine al&abetic#% il$strAnd competenele achi"iionate pe parc$rs$l reali"#rii l$cr#rii. ARGUMENTAREA TEORETIC A STUDIULUI <e%,)/( 8+ >?4>@ ,a2#= re&lect# contrib$iile tiini&ice ale cercet#torilor din domeni$ n re&lectarea temei en$nate. Conin$t$l te6t$l$i $rmea"# s# coresp$nd# $rm#toarelor cerine' s# respecte tema aleas#% coninAnd abord#ri ale problemei de st$di$ i elemente tiini&ice inovatorii) s# el$cide"e evol$ia cercet#rilor% contrib$ia di&eritor a$tori% pro&$n"imea trat#rii problemei) s# evidenie"e conceptele de ba"#% care deservesc nelegerea problemei) s# e6p$n# conving#tor i logic ideile principale% reali"And o sinte"# i e6p$nAnd concl$"ii. Be mare importan# se pre"int# $tili"area corect# a aparat$l$i tiini&ic < a totalit#ii materialelor c$ caracter in&ormativ-teoretic i practic% a notelor% ane6elor% material$l$i il$strativ% listelor s$rselor etc. ,e&lectarea s$rselor se &ace prin pre"entarea $nor citate sa$ a $nor &orm$l#ri ale a$torilor% $tili"And$-se lista bibliogra&iei% o&erit# la s&Arit$l l$cr#rii. ,e&erinele la aceast# list# se reali"ea"# ntre parante"e p#trate, n care este indicat# nr. de ordine al s$rsei i pagina *de e6. C78, p.18-1:D2. .tili"area cAt mai larg# a s$rselor denot# mat$ritate tiini&ic# i doc$mentare &$ndamental# n tema aleas# pentr$ st$di$. !e6t$l treb$ie s# coresp$nd# $rm#toarelor cerine' contin$itatea e6p$nerii% consec$tivitatea logic# a ideilor% caracter$l conving#tor al demonstraiilor. PREZENTAREA CERCETRII EMPIRICE <8+ @A4B? ,a2#= pre"int# partea e6perimental# a l$cr#rii. 3n condiiile cAnd s-a reali"at doar $n e6periment de cercetare% l$crarea se va re"$ma doar la $n compartiment% care re&lect# aceast# activitate% e&ect$area e6periment$l$i &ormativ sa$ a $nei implic#ri c$ caracter de re"olvare practic# a problemei solicit# $n compartiment n pl$s. Pre"entarea cercet#rii se poate reali"a i n cAteva compartimente% reieind din conin$t$l obiectivelor practice. 3n deb$t% ntr-$n s$bcompartiment aparte% s$nt e6p$se principiile metodologice i metodele cercetrii ' obiectiv$l investigaiei practice) scop$l e6perimental) obiectivele e6perimentale) etapele reali"#rii cercet#rii e6perimentale) descrierea eantion$l$i) pre"entarea model$l$i ipotetic) speci&icarea metodelor i tehnicilor &olosite' sc$rta lor descriere) menirea.

?biectiv$l investigaiei e6perimentale re&lect# problema% e6p$s# n deb$t$l l$cr#rii% &iind corespondent obiectiv$l$i general al cercet#rii. -antion$l cercet#rii este descris n con&ormitate c$ criteriile calitativcantitative% solicitate de conin$t$l obiectivelor e6perimentale. 3n $rm#toarele s$bcompartimente s$nt e6p$se re"$ltatele e6perimentale. >e recomand#% n scop$l meninerii $nei consec$tivit#i i e6p$neri logice a te6t$l$i% $rm#toarea str$ct$r# a compartimentelor' conin$t$l ipote"ei de l$cr$) menionarea metodei% &olosite n scop$l control#rii ipote"ei) descrierea cantitativ# a re"$ltatelor cercet#rii) anali"a lor calitativ#% incl$siv prin $tili"area metodelor de calc$l matematico-statistic) concl$"iile c$ privire la con&irmarea sa$ in&irmarea ipote"ei) concl$"ii generali"ate. Pre"entarea re"$ltatelor cercet#rii poate &i reali"at# prin intermedi$l tabelelor% schemelor% gra&icelor% diagramelor etc.% e6p$se n te6t iEsa$ n ane6e. >e recomand# incl$derea n str$ct$ra capitolelor a &ormelor gra&ice de pre"entare a material$l$i relevant pentr$ o descriere s$ccint# i il$strativ# a re"$ltatelor cercet#rii. 3n ane6e pot &i pre"entate tabele generale c$ date% re"$ltatele largi ale calc$l$l$i statistic% re&lectat n te6t dor n &orm# de coe&icieni% te6t$l sa$ descrierea deplin# a $nor metode mai p$in c$nosc$te n practica cercet#rii. 3n condiiile cAnd te"a re&lect# $n e6periment &ormativ% n ane6e poate &i pre"entat# descrierea activit#ilor n &orm# de program general i plan al &iec#rei n parte% an$mite stenograme etc. Capitol$l se &inali"ea"# c$ $n compartiment aparte% care re&lect# concl$"iile generale% re"$ltate din cercetarea empiric#% iar n ca"$l aplic#rii $n$i e6periment &ormativ < din implementarea program$l$i dat. 3n condiiile pre"enei $n$i al treilea compartiment s$nt e6p$se detaliat sarcinile e6periment$l$i &ormativ, principiile elabor#rii program$l$i, descrierea participanilor% partic$larit#ile activit#ilor% ipote"ele i veri&icarea lor prin compararea datelor test-retest. >e &ac re&erine la e6perimente similare. 3n CONCLUZII CI RECOMANDRI *7-8 pagini2 se conine re"$marea s$ccint# a ideilor &orm$late n deb$t$l investigaiei i a re"$ltatelor obin$te' re"$mat$l principalelor idei e6p$se n l$crare) demonstraiile c$ privire la caracter$l &init al st$di$l$i e&ect$at n con&ormitate c$ obiect$l i obiectivele prop$se) concl$"iile teoretice i practice% re"$ltate din cercetare) s$gestii i recomand#ri practice. /$crarea se &inali"ea"# c$ li/te bibli&2ra*i"e# DESIGN4UL TEHNIC AL TEZEI DE LICEN /$cr#rile s$nt c$lese la calc$lator i pre"entate n 2 e6emplare *$n$l este ntors a$tor$l$i d$p# s$sinere2. !e6t$l tip#rit este imprimat pe hArtie A7% legat n copert#. !e6t$l te"ei se c$lege c$ $tili"area caracterelor !imes @eF ,oman% m#rimea literelor < 12% distana dintre rAnd$ri < 1,8 intervale. Amplasarea n pagin#' cAmp stAnga < 3%0) dreapta < 1%0) s$s < 1,8) (os < 2%0. =iecare compartiment ncepe dintr-o pagin# no$#. 3n te6t se $tili"ea"# &orme de evideniere' a compartiment$l$i < caractere ngroate% litere ma($sc$le' de e6. INTRODUCERE7 a s$bcompartimentelor < caractere ngroate, oblice' de e6. I.1. Elaborri teoretice ale problemei schimbrii sociale; a $nor p#ri componente < caractere ngroate' A"t)alitatea "er"et(rii) S"&,)l l)"r(rii7 a $nor concepte% noi$ni de ba"# - caractere ngroate' Me!ia5 abaterea /ta+!ar!5 *re"'e+0a s$nt mod$ri de condensare a in&ormaiei% &olosite n statistic# n scop$l $nei e6prim#ri sintetice a ansambl$l$i de date% servind$-se de an$mite valori n$merice) a c$vintelor prel$ate dintr-o limb# str#in# < caractere oblice' training; feed-bac ) a $nor de&iniii% concl$"ii% speci&ic#ri importante < caractere oblice' Ast&el% n &inal$l acestei e6p$neri se poate concl$"iona despre raportul direct str!ns "ntre consumul de droguri i an#ietate$ Comport# an$mite cerine pre"entarea bibliogra&iei) $tili"ate n elaborarea l$cr#rii. /istele bibliogra&ice $rmea"# s# il$stre"e competena teoretic# a a$tor$l$i te"ei% capacitatea l$i de a anali"a pro&$nd tema prop$s#.

Pre-e+tarea bibli&2ra*iei se &ace n con&ormitate c$ $rm#toarele cerine' monografii% Boise% G.% 1$gnH% +. 1;;:. &si'ologie social i dezvoltare cognitiv$ -d. Polirom% 0ai% 230 p.) articole rezumate% @ec$la$% A. 1;;9. ( perspectiv psi'ologic asupra sc'imbrii )) *!mpul social (intervenii psi'opedagogice)$ -d. Itiina. Chiin#$% p. 9-2:) disertaii autoreferate% +ona% J. 2003. +ormarea imaginii de sine la adolesceni EE A$tore&. te"ei de doctor n t. psih.' .niv. Pedag. de >tat din Chiin#$. Chiin#$% 21 p. 3n con&ormitate c$ $ltimele deschideri in&ormaionale se pot &ace re&erine la s$rse electronice% meninAnd$-se &orma de articol sa$ re"$mat' +rom t'e ,reen -oteboo )) 0nternet% 1H/ibia.com% 2002. 3n listele bibliogra&ice se e6p$ne pentr$ ncep$t literat$ra% editat# n limba romAn#% engle"#% &rance"# etc. *c$ caractere latine2% mai apoi < cea pre"entat# c$ caractere chirilice. >e menine strict ordinea al&abetic#. 3n ca"$l mai m$ltor opere ale acel$iai a$tor% ordinea aran(#rii se &ace d$p# principi$l cronologic' de la l$cr#rile mai recente% la cele mai timp$rii. 3n condiiile pre"enei $nor coa$tori < de la l$cr#rile individ$ale% la cele scrise n colaborare. CAnd l$cr#rile $n$i a$tor a$ ap#r$t n acelai an se respect# ordinea al&abetic# a titl$rilor% speci&icAnd$-se d$p# an$l ediiei o alt# ordine < a%b%c etc. Ast&el% n re&erinele din te6t se &ac aceleai nsemn#ri c$ litere% pentr$ ca cititor$l l$cr#rii s# neleag# cert% care ediie a &ost citat#. N&te .i /,e"i*i"(ri# 1. Jol$m$l $nei te"e de licen# este de 70-78 pagini. 2. !e"ele treb$ie s# &ie pre"entate ntr-o &orm# ngri(it#% copertate' partea estetic# a l$cr#rii n$ este mai p$in importan# dect conin$t$l ei. 3. Cercetarea reali"at# n cadr$l te"ei poate constit$i s$biect$l $nei com$nic#ri la simpo"ioane i con&erine tiini&ice% a $nor p$blicaii. 7. !ermenii de stabilire a temelor te"elor de licen#' n an$l 000% pAn# la 1 octombrie.