Sunteți pe pagina 1din 8

1.

MEMORIU DE CALCUL
S-a ntocmit bilanul de materiale n varianta analitic pentru procesarea a 1000 kg gutui
la gem de gutui cu adaos de zahr, ap i acid citric conform reetei de fabricaie cunoscnd
urmtoarele:
reeta de fabricaie;
la recepie, randamentul este de 100%, pierderile de 1,5%;
la sortare I, randamentul este de 97%, pierderile de 5%;
la splare, randamentul este de 100%, pierderile de gutui de 0,5%, raportul cantitate ap/gutui este 1,5/1, pierderile de ap de 5%;
la sortare II-calibrare, randamentul este 99%, pierderile de 7%;
la curare, randamentul este de 98%, pierderile de 7,5%;
la divizare, randamentul este de 100%, pierderile de 2,5%;
la fierbere-concentrare, randamentul este de 100%, pierderile de 12%;
la spumere, randamentul este de 100%, pierderile de 2%;
la umplere-dozare, randamentul este de 100%, pierderile de 0,7%;
la pasteuriyare, randamentul este de 100%, pierderile de 0,5%.
Reeta de fabricare a 100 kg gem de gutui este:
50 kg gutui;
55 kg zahr;
30 l ap;
300 cm acid citric.
Pentru procesarea a 1000 kg gutui la gem de gutui este nevoie de:
100 kg gem.................50 kg gutui...........55 kg zahr..........30 l ap...............300cm acid
citric
x.............................1000 kg gutui..........y...........................z...........................t
100*1000
x
2000 kg gem
50
55*1000
y
1100 kg zahr
50
30*1000
z
600 l ap
50
300*1000
t
6000 cm acid citric
50
1.Recepie
m= 1000kg gutui
= 100%
P= 1,5%
100 kg gutui................1,5 kg pierdute................98,5 kg recepionate
1000 kg gutui................x......................................y
1000*1.5
x
15 kg pierderi
100
1000*98.5
y
985 kg gutui recepionate
100

MATERIALE
INTRATE
Gutui iniiale
TOTAL

CANTITATE(KG) MATERIALE IEITE


1000
1000

Gutui recepionate
Pierderi
TOTAL

CANTITATE(KG)
985
15
1000

2.Sortare I
m= 985 kg gutui recepionate
= 97%
p= 5%
100 kg gutui...............5 kg pierdute.........................95 kg sortate
985 kg gutui...............x..............................................y
985*5
x
49.25 kg pierdute
100
985*95
y
935.75 kg gutui sortate
100
100 kg gutui recepionate.............97 kg sortate.......................3 kg nesortate
935,75 kg ......................................x..........................................y
935.75*97
x
907.7 kg gutui sortate
100
935.75*3
y
28.05 kg gutui nesortate
100
MATERIALE
CANTITATE(KG) MATERIALE IEITE
CANTITATE(KG)
INTRATE
Gutui recepionate
985
Gutui sortate
907,7
Pierderi
49,25
Gutui neprelucrate
28,05
TOTAL
985
TOTAL
985
3.Splare
m= 907,7 kg gutui sortate
= 100%
p gutui= 0,5%
raportul ap/gutui = 1,5/1
p ap= 5%
100 kg gutui sortate...................0,5 kg pierderi.................99,5 kg gutui splate
907,7 kg.......................................x........................................y
907.7 *0.5
x
4.54 kg pierderi
100
907.7*99.5
y
903.16 kg gutui splate
100
cantitate ap= 907.7*1.5= 1361,55 kg ap de splare
100 kg ap.........................5 kg pierderi..........................95 kg ap rmas
1361,55 kg ap...................x..............................................y

1361.55*5
68.08 kg pierderi
100
1361.55*95
y
1293.47 kg ap de splare rmas
100
MATERIALE
CANTITATE(KG) MATERIALE IEITE
CANTITATE(KG)
INTRATE
Gutui sortate
907,7
Gutui splate
903,16
Ap
1361,55
Ap rmas
1293,47
Pierderi gutui
4,54
Pierderi ap
68,08
TOTAL
2269,25
TOTAL
2269,25
4.Sortare II-calibrare
m=903,16 kg gutui splate
=99%
p=7%
100 kg gutui splate.................7 kg pierderi.......................93 kg sortate i calibrate
903,16 kg splate........................x...........................................y
903.16*7
x
63.22 kg pierderi
100
903.16*93
y
839.94 kg gutui sortate i calibrate
100
100 kg gutui sortate i calibrate....................99 kg sortate i calibrate...................1 kg
nesortate
839,94 kg gutui sortate i calibrate.................x.......................................................y
839.94*99
x
831.54 kg gutui sortate i calibrate
100
839.94*1
y
8.40 kg gutui nesortate i necalibrate
100
MATERIALE
CANTITATE(KG)
MATERIALE IEITE
CANTITATE(KG)
INTRATE
Gutui splate
903,16
Gutui sortate i calibrate
831,54
Pierderi
63,22
Gutui nesortate
8,40
TOTAL
903,16
TOTAL
903,16
5.Curare
m=831,54 kg gutui sortate i calibrate
=98%
p=7.5%
100 kg gutui sortate i calibrate...............7.5 kg pierderi...........................92.5 kg curate
831,54 kg gutui sortate i calibrate.............x...................................................y
831.54*7.5
x
62.37 kg pierderi
100
x

831.54*92.5
769.17 kg gutui curate
100
100 kg gutui curate.......................98 kg curate....................................2 kg necurate
769,17 kg gutui curate.....................x.......................................................y
769.17 *98
x
753.79 kg gutui curate
100
769.17*2
y
15.38 kg gutui necurate
100
MATERIALE
CANTITATE(KG) MATERIALE IEITE
CANTITATE(KG)
INTRATE
Gutui sortate i
831,54
Gutui curate
753,79
calibrate
Pierderi
62,37
Gutui necurate
15,38
TOTAL
831,54
TOTAL
831,54
y

6.Divizare
m=753,79 kg gutui curate
=100%
p=2,5%
100 kg gutui curate...................2,5 kg pierderi.............................97,5 kg gutui divizate
753,79 kg gutui curate.................x..................................................y
753.79*2.5
x
18.84 kg pierderi
100
753.79*97.5
y
734.95 kg gutui divizate
100
MATERIALE
CANTITATE(KG) MATERIALE IEITE
CANTITATE(KG)
INTRATE
Gutui curate
753,79
Gutui divizate
734,95
Pierderi
18,84
TOTAL
753,79
TOTAL
753,79
7.Omogenizare
m=734,95 kg gutui divizate
m=1100 kg zahr
m=600 l ap=600 kg ap
m=6000cm=5,14 kg acid citric
M=734,95+1100+600+5,14=2440,09 kg produs omogenizat
MATERIALE
CANTITATE(KG) MATERIALE IEITE CANTITATE(KG)
INTRATE
Gutui divizate
734,95
Produs omogenizat
2440,09

Zahr
1100
Ap
600
Acid citric
5,14
TOTAL
2440,09
TOTAL
2440,09
8.Fierbere-concentrare
m=2440,09 kg produs omogenizat
=100%
p=12%
100 kg produs omogenizat....................12 kg pierderi................................88 kg gem de
gutui
2440,09 kg produs omogenizat................x....................................................y
2440.09*12
x
292.81 kg pierderi
100
2440.09*88
2147.28 kg gem de gutui
100
MATERIALE
CANTITATE(KG) MATERIALE IEITE
INTRATE
Produs omogenizat 2440,09
Gem de gutui
Pierderi
TOTAL
2440,09
TOTAL
y

CANTITATE(KG)
2147,28
292,81
2440,09

9.Spumare
m=2147,28 kg gem de gutui
=100%
p=2%
100 kg gem de gutui..........................2 kg pierderi..................................98 kg gem spumat
2147,28 kg gem de gutui....................x......................................................y
2147.28* 2
x
42.95 kg pierderi
100
2147.28*98
y
2104.33 kg gem spumat
100
MATERIALE
CANTITATE(KG) MATERIALE IEITE CANTITATE(KG)
INTRATE
Gem de gutui
2147,28
Gem spumat
2104,33
Pierderi
42,95
TOTAL
2147,28
TOTAL
2147,28
10.Umplere-dozare

m=2104,33 kg gem spumat


=100%
p=0,7%
100 kg gem spumat.........................0,7 kg pierderi..........................99,3 kg gem dozat
2104,33 kg gem spumat.....................x.................................................y
2104.33*0.7
x
15.03 kg pierderi
100
2104.33*99.3
y
2089.30 kg gem dozat
100
MATERIALE
CANTITATE(KG) MATERIALE IEITE CANTITATE(KG)
INTRATE
Gem spumat
2104,33
Gem dozat
2089,30
Pierderi
15,03
TOTAL
TOTAL
2104,33
11.Pasteurizare
m=2089,30 kg gem dozat
=100%
p=0,5%
100 kg gem dozat......................0,5 kg pierdut............................99,5 kg gem pasteurizat
2089,30 kg gem dozat...................x.................................................y
2089.30*0.5
x
10.45 kg pierderi
100
2089.30*99.5
y
2078.85 kg gem pasteurizat
100
MATERIALE
CANTITATE(KG) MATERIALE
CANTITATE(KG)
INTRATE
IEITE
Gem dozat
2089,30
Gem pasteurizat
2078,85
Pierderi
10,45
TOTAL
2089,30
TOTAL
2089,30

2. BILAN TOTAL DE MATERIALE


ETAPA
RECEPIE

SORTARE I

MATERIALE
INTRATE
Gutui iniiale

Gutui

CANTITATE(KG)
1000

985

MATERIALE
IEITE
Gutui
recepionate
Pierderi
Gutui sortate

CANTITATE(KG)
985
15
907,7

recepionate

SPLARE

Gutui sortate
Ap

907,7
1361,55

SORTARE IICALIBRARE

Gutui splate

903,16

CURARE

Gutui sortate
i calibrate

831,54

DIVIZATE

Gutui curate

753,79

OMOGENIZAR
E

Gutui divizate

734,95

Zahr
Ap
Acid citric
Produs
omogenizat

1100
600
5,14
2440,09

FIERBERECONCENTRA
RE
SPUMARE

Gem de gutui

2147,28

UMPLEREDOZARE

Gem spumat

2104,33

PASTEURIZA
RE
TOTAL

Gem dozat

2089,30

4066,69

Pierderi
Gutui
nesortate
Gutui splate
Ap rmas
Pierderi gutui
Pierderi ap
Gutui sortate
i calibrate
Pierderi
Gutui
nesortate i
calibrate
Gutui curate
Pierderi
Gutui
necurate
Gutui divizate
Pierderi
Produs
omogenizat

49,25
28,05
903,16
1293,47
4,54
68,08
831,54
63,22
8,40

753,79
62,37
15,38
734,95
18,84
2440,09

Gem de gutui

2147,28

Pierderi
Gem spumat
Pierderi
Gem dozat

292,81
2104,33
42,95
2089,30

Pierderi
Gem
pasteurizat
Pierderi
TOTAL

15,03
2078,85
10,45
4066,69