Sunteți pe pagina 1din 15

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

SEAP
Ghiddeinstalareacertificatuluidigital
1

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
CUPRINS 1. 2. Instalareacertificatului(InternetExplorer,GoogleChrome,Safari,Opera)............................................3 InstalareacertificatuluinMozillaFirefox................................................................................................. 6

3. InstalareansistemuldeoperareWindowsacertificatelordigitalealeAutoritiideCertificareaIGCTIinInternet Explorer,GoogleChrome,SafarisiOpera......................................................................................................... 8 4. InstalareansistemuldeoperareWindowsacertificatelordigitalealeAutoritiideCertificareaIGCTIinFirefox 12

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
1. Instalareacertificatului(InternetExplorer,GoogleChrome,Safari,Opera) Obs.AceastamodalitatedeinstalareacertificatuluidigitalnuseaplicapentrupentruOperaversiunea12saumaiveche. Pentruaputeautilizacertificatuldumneavoastrtrebuiesilinstalaifolosindpaiidescriimaijos: 1. Sedadubluclickpecertficatulprimit(acestaareextensiap12) 2. LaprimafereastraseapasaNext

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
3. NusemodificanimicsiseapasabutonulNext

4. SeintrouceparolaprimitaodatacucertificatulsiseapasaNext

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
5. SelasaoptiuneaimplicitasiseapasaNext

6. PentruafinalizainstalareaseapasabutonulFinish

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
2. InstalareacertificatuluinMozillaFirefox Spre deosebire de Internet Explorer care utilizeaz modulul instalat n sistem fr a efectua operaiunea de import a acestuianbrowser,nMozillaFirefoxcertificatuldigitaltrebuieimportatmanual. PentruaimportacertificatuldigitalnbrowserulMozillaFirefoxestenecesarparcurgereapailordemaijos: 1. DeschideiMozillaFirefox. 2. Din meniul principal selectai: Tools >Options >Advanced. n fereastra care se deschide selectai tabul View Certificates.

3. nfereastracaresedeschideveiputeancrcacertificatulinFirefox.EfectuaiclickpebutonulImport. 4. n fereastra care se cautati locatia unde este salvat certificatul (fisierul cu extensia p12 ) apoi efectuai click pe butonulOpen.

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
5. n fereastra care se deschide intoruceti parola primita impreuna cu certificatul si efectuai click pe butonul OK pentru.

6. nfereastracaresedeschideefectuaiclickpebutonulOK.

7. Certificatulafostinstalatcusuccessipoatefivizualizatcainfereastrademaijos.

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
3. Instalarea n sistemul de operare Windows a certificatelor digitale ale Autoritii de Certificare a IGCTI in InternetExplorer,GoogleChrome,SafarisiOpera Obs.AceastamodalitatedeinstalareacertificatuluidigitalnuseaplicapentrupentruOperaversiunea12saumaiveche. Pentru verificarea autenticitii certificatului dumneavoastr, se vor instala n sistem cele trei certificate ale Autoritii deCertificare.Trebuiesaveipeharddiskfiierulcuextensia.p7bncrcatdepesiteulhttps://ac.eguvernare.ro/cds. 1. Seefectueazclickdreaptapefiierulcuextensia.p7bsisealegeoptiunea"InstallCertificate" 2. Seprezintoscurtadescriereautilitaruluideinstalareacertificatului.PentrucontinuareapasatibutonulNext.

3. Seselecteazaoptiunea"Placeallcertificatesinthefollowingstore"apoiseapasaBrowse 8

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

4. Sealege"TrustedRootCertificationAuthorities"siseapasaOK

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
5. PentrucontinuareapasatitastaNext

6. PentruaincepeimportulcertificatelordigitaleapasatitastaFinish

10

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
7. Mesajuldemaijosvaapareade3oripentrufiecarecertificatdindinlantulautoritatiiIGCTI,vatrebuisaapasati YESlafiecaremesaj.

8. Inmomentulincarevaapareamesajuldemaijostoatecertificateleaufostimportatecusucces

11

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
4. Instalarea n sistemul de operare Windows a certificatelor digitale ale Autoritii de Certificare a IGCTI in Firefox PentruaimportacertificatuleledigitalenbrowserulMozillaFirefoxestenecesarparcurgereapailordemaijos: 1. DeschideiMozillaFirefox. 2. Din meniul principal selectai: Tools >Options >Advanced. n fereastra care se deschide selectai tabul View Certificates.

12

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP
3. n fereastra care se deschide vei putea ncrca certificatul in Firefox. Efectuai click pe tabul Authorities apoi Import

4. Senavigheazapanaundeestestocatfisierul.p7bapoidinparteadreaptasedaclickpecertificatefilessise alegeAllFiles

13

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

5. Seselecteazafisierulcuextensia.p7bsiseapasabutonulOpen

6. SebifezatoatecasutelecainimagineademaijossiseapasaOK 14

GhiddeinstalareacertificatuluidigitalSEAP

15