Sunteți pe pagina 1din 2

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.

ro

Puncte limit a ale unui sir de numere reale


Lect.dr. M.Chi s Universitatea de Vest din Timi soara Viitori Olimpici edit ia a 5-a, etapa a II-a, clasa a XI-a
ste punct limit a al sirului (xn ) dac a exist a un sub sir Denit ie 1. Fie (xn )nN un sir de numere reale si l R. l se nume (xnk )kN al sirului (xn ) astfel nc at lim xnk = l.
k

Notat ie 2. Not am cu L(xn ) = {l R| l punct limit a al sirului (xn )} mult imea punctelor limit a ale sirului (xn )nN . Observat ie 3. Pentru orice sir (xn )nN R, mult imea L(xn ) este nevid a: Dac a sirul este nem arginit, atunci L(xn ) {, } = , iar dac a sirul este m arginit, atunci conform lemei lui Cesaro, exist a un sub sir al s au care este convergent. Observat ie 4. Condit ia necesar a si sucient a ca un sir (xn )nN s a aib a limit a este ca mult imea punctelor sale limit a s a se reduc a la un singur punct: |L(xn )| = 1. In continuare vom da c ateva caracteriz ari ale punctelor limit a ale unui sir. Propozit ie 5. l L(xn ) ()V V (l)()m N()n > m : xn V . Demonstrat ie. Pentru l L(xn ), e (xnk )kN un sub sir al sirului (xn )nN av and limita l. Atunci pentru orice vecin atate V V (l) exist a un rang kV N astfel nc at xnk V pentru orice k kV . Cum sirul (nk )kN este un strict cresc ator, exist a un termen al s au nk0 care este mai mare dec at m. Pentru orice k max(k0 , kV ) au loc atunci relat iile xnk V si nk > m. a condit ia ()V V (l)()m N()n > m : xn V , vom considera, sirurile de vecin at a ti Reciproc, dac a l R veric (Vk )kN si de numere (mk )kN si (nk )kN denite prin 1 1 , l + k+1 , pentru l R, l k+1 Vk = ( k, ) , pentru l = , (, k ) , pentru l = , m0 = 0, nk = min{n N|nk > mk , xnk Vk }, mk+1 = nk . Atunci (xnk )kN are limita l, astfel c a l L(xn ). Corolar 6. l L(xn ) [()V V (l) = |{n N|xn V }| = ]. Denit ie 7. O mult ime A R se nume ste nchis a dac a si cont ine punctele de acumlare: A A. Propozit ie 8. Pentru orice sir (xn )nN R, mult imea L(xn ) a punctelor sale limit a este nchis a. Demonstrat ie. Fie a L(xn ) un punct de acumulare oarecare al mult imii L(xn ) a punctelor limit a ale unui sir (xn )nN R. Pentru orice vecin atate V V (a) exist a W V (a) cu proprietatea c aW V si W V (y ), ()y W . Cum a L(xn ) , exist a l L(xn ) W \ {a}. Cum W V (l), rezult a c a |n N|xn W }| = . Dar atunci, deoarece W V , avem si c a |n N|xn V }| = . Prin urmare, a L(xn ). Mult imea L(xn ) este nchis a. Denit ie 9. Fie (xn )nN R un sir de numere reale. Limita superioar aa sirului (xn ) este lim sup xn = lim xn = sup(L(xn )), iar limita inferioar aa sirului (xn ) este lim inf xn = lim xn = inf (L(xn )). Limitele superioar a si inferioar a ale unui sir se mai numesc limitele extreme ale sirului. 1
not not

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro

Observat ie 10. Pentru orice sir (xn )nN R are loc relat ia L(xn ) lim xn , lim xn . Observat ie 11. Dac a (xn )nN R este un sir m arginit de numere reale, avem c a () > 0()n N : xn lim xn , lim xn + , ()n n . Propozit ie 12. Condit ia necesar a si sucient a ca un sir (xn )nN R s a aib a limit a este lim xn = lim xn . Propozit ie 13. Condit ia necesar a si sucient a ca un sir m arginit (xn )nN R s a e convergent este ca lim xn lim xn < , () > 0. Limitele extreme mai admit si urm atoarele caracteriz ari: Propozit ie 14. lim xn = infnN sup{xk |k > n}, lim xn = supnN inf {xk |k > n}. In inegalit a ti ntre siruri se poate trece la limit a inferioar a, respectiv superioar a. Propozit ie 15. Fie (xn )nN , (yn )nN R dou a siruri cu proprietatea c a ()n0 N : xn yn , ()n n0 . Atunci si lim xn lim yn . lim xn lim yn Demonstrat ie. Fie < lim xn oarecare. Atunci exist a n1 N astfel nc at xn > , ()n n1 . Pentru n max(n0 , n1 ) rezult a atunci c a yn > . Prin urmare, lim yn . Rezult a c a lim xn lim yn . Analog se arat a si inegalitatea lim xn lim yn . In leg atur a cu operat ii cu siruri, mult imile punctelor limit a veric a urm atoarele propriet a ti: Propozit ie 16. Fie (xn )nN , (yn )nN R dou a siruri de numere reale. Atunci au loc relat iile: 1 1 a) L xn = L(xn ) ; b) L(xn + yn ) L(xn ) + L(yn ); c) L(xn yn ) L(xn ) L(yn ). Demonstrat ie. a) Avem c a l L(xn ) ()(nk )kN : xnk l
1 L(xn ) 1 xnk

1 l

1 l

1 xn

. Rezult a c a

=L

1 xn

b) Fie l L(xn + yn ) oarecare. Inseamn a c a exist a un sir strict cresc ator (nk )kN astfel nc at xnk + ynk l. Fie l1 L(xnk ). Atunci exist a un sir (km )mN cu xnkm l1 . Dac a l2 L(ynkm ), atunci l1 + l2 = l, si rezult a c a l L(xn ) + L(yn ). Obt inem c a L(xn + yn ) L(xn ) + L(yn ). c) Se demonstreaz a analog cu b). Corolar 17. Fie (xn )nN , (yn )nN R dou a siruri de numere reale. Atunci: a) lim xn + lim yn lim (xn + yn ) lim (xn + yn ) lim xn + lim yn . b) Dac a xn , yn > 0, ()n N, atunci lim xn lim yn lim (xn yn ) lim (xn yn ) lim xn lim yn . 1 1 c) Dac a xn > 0, ()n N, atunci lim x1 = lim si lim x1 = lim xn . n n x
n

Demonstrat ie. Pentru orice mult imi de numere reale A, B R au loc propriet a tile: A B = inf (B ) inf (A), sup(A) sup(B ), inf (A + B ) = inf (A) + inf (B ), sup(A + B ) = sup(A) + sup(B ). 1 1 , sup(A) = inf A . A (0, ) = inf (A) = sup A a) Rezult a c a lim xn + lim yn = inf (L(xn )) + inf (L(yn )) = inf (L(xn ) + L(yn )) inf (L(xn + yn ) = lim (xn + yn ) si lim (xn + yn ) = sup (L(xn + yn )) sup (L(xn ) + L(yn )) = sup (L(xn )) + sup (L(yn )) = lim xn + lim yn . Aanalog se arat a si b), respectiv c).

Concursul Gazeta Matematic i ViitoriOlimpici.ro