Sunteți pe pagina 1din 2

F.

1
Pag. 1

Ctre,
Preedintele Consiliului judeean ____________________________________
Primarul *)

CERERE
PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM
Subsemnatul (1) _____________________________________________ CNP |_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|_|
domiciliul (2)
municipiul
cu ______________ in judeul ____________________________ oraul ______________________________
sediul
comuna
satul ________________________________________ sectorul ________________ cod potal ___________
strada ______________________________________ nr.______ bl.______ sc.______ et.______ ap.________
telefon/fax ________________________________ e-mail __________________________________________
n calitate de ___________________________________________________________________________ .
n conformitate cu prevederile Legii nr.50/1991, privind autorizarea executrii lucrrilor de construcii, republicat,
solicit emiterea

CERTIFICATULUI DE URBANISM
Pentru imobilul teren i/sau construcii situat n judeul ___________________________________
municipiul
oraul _______________________________ satul _____________________________ sectorul _______
comuna
cod potal ______ strada _________________________ nr.______ bl.______ sc.______ et.______ ap.______
sau identificat prin (3) ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Suprafaa terenului pentru care solicit certificatul de urbanism este de______ m2.
Solicit certificatul de urbanism n scopul (4) :__________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
Anexez (3) : ___________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________

Data
________________
*) Se completeaz dup caz:
Primarul General al municipiului Bucureti
Primarul sectorului ___ al municipiului Bucureti
Primarul municipiului
Primarul oraului
- Primarul comunei

SEMNTURA

F.1
Pag. 2

PRECIZRI
privind completarea formularului
"CERERE PENTRU EMITEREA CERTIFICATULUI DE URBANISM"
1)

Numele i prenumele solicitantului:


persoan fizic sau
reprezentant al firmei (persoan juridic), cu precizarea denumirii acesteia i a calitii solicitantului n
cadrul firmei.

2)

Pentru persoan fizic


se completeaz cu date privind domiciliul acesteia;
Pentru persoan juridic
se completeaz cu date privind sediul social al firmei.

3)

Alte elemente de identificare


n situaia n care solicitantul nu dispune de planuri cadastrale sau topografice la scrile 1:500, 1:2000 sau 1:10.000
pentru identificarea imobilului se vor putea prezenta dup caz:
-

4)

fia bunului imobil, sau


extras de Carte Funciar (pn la introducerea cadastrului general n unitatea administrativ-teritorial respectiv)
pentru imobilele proprietate privat, numai n cazul solicitrii certificatului de urbanism pentru nstrinri, sau
elemente de reper, general cunoscute, sau
numrul de ordine i suprafaa de teren nscrise n Registrul agricol, sau
plan de situaie din cadrul unor studii i/sau planuri urbanistice elaborate n zon.

Elemente care definesc scopul emiterii certificatului de urbanism


Se completeaz cu date selectate din urmtoarele categorii (poziiile 4.1.-4.5.)

4.1. Autorizarea executrii lucrrilor de construcii


4.1.1. Lucrri de construire - se vor nscrie denumirea investiiei i se va specifica n care categorie se ncadreaz,
conform enumerrii de mai jos:
a) lucrri de construire, reconstruire, consolidare, modificare, extindere, schimbare de destinaie sau de reparare
a construciilor de orice fel, precum i a instalaiilor aferente acestora;
b) lucrri de construire, reconstruire, extindere, reparare, consolidare, protejare, restaurare, conservare, precum
i orice alte lucrri, indiferent de valoarea lor, care urmeaz s fie efectuate la construcii reprezentnd
monumente istorice, inclusiv la cele din zonele lor de protecie, stabilite conform legii;
c) lucrri de construire, reconstruire, modificare, extindere, reparare, modernizare i reabilitare, privind ci de
comunicaie, reele i dotri tehnico-edilitare, noi capaciti de producere, de transport, de distribuie a
energiei electrice i/sau termice, precum i de reabilitare i de retehnologizare a celor existente;
d) mprejmuiri i mobilier urban, amenajri de spaii verzi, parcuri, piee i alte lucrri de amenajare a spaiilor
publice;
e) lucrri de foraje i excavri necesare n vederea efecturii studiilor geotehnice, prospeciunilor geologice,
exploatrilor de cariere, balastiere, sonde de gaze i petrol, precum i alte exploatri;
f) lucrri, amenajri i construcii cu caracter provizoriu necesare n vederea organizrii executrii lucrrilor de
baz; dac nu au fost autorizate odat cu acestea;
g) organizarea de tabere de corturi, csue sau rulote;
h) lucrri de construcii cu caracter provizoriu, chiocuri, tonele, cabine, spaii de expunere situate pe cile i
spaiile publice, corpuri i panouri de afiaj, firme i reclame, precum i anexele gospodreti ale exploataiilor
agricole situate n extravilan;
i) cimitire - noi i extinderi.
4.1.2. Lucrri de desfiinare - se va nscrie denumirea construciei/amenajrii i se va specifica n care categorie se
ncadreaz, conform enumerrii de la pct. 4.1.1.
4.2. Operaiuni notariale privind circulaia imobiliar
vnzri; cumprri, concesionri, cesionri, dezmembrri, parcelri, comasri, partaje, succesiuni etc.).
4.3. Adjudecarea prin licitaie a proiectrii lucrrilor publice.
4.4. Cereri n justiie.
4.5. Alte scopuri.