Sunteți pe pagina 1din 21

l

r
1

1
1
1
1
!
1
!
t
l
t
1
\
!
J
t

l
1
1
1
1
1
l
1

j
1
'
l
1
1
i
1
1
!
l
i
l
l
i
i
l
1
l
1
1
l
8
....
o
'H

o
u
CJ)
'O
.....
;j
s

czu 744.43:624

REPUBLICA SOCIALISTA
ROMANIA
CONSILIUL
PENTRU
TEHNOLOG lE
INS'Ittu'I'QL ROMAN
DE
STANDARDIZARE
Technical drawings for constructions
LINES, SIZING, CONVENTIONAL,
REPRESENTATIONS CARTRIDGE
STANDARD DE STAT
OFICIALA
DESENE TEHNICE DE CONSTRUCTII
STAS 1434-83
:
STAS 1434-75
LINII, COTARE,
J
Clasificarea
G 01
Dessins techniques de constructions
LIGNES, COTATION, REPRESEN-
TATIONS CONVENTIONNELLES,
INDICATEUH.
l.J:epTelRII CTPOIITeJibHble
JIHHHH, BbiHOCHbiE li P A3-
MEPHbiE JIHHHH, YCJIOBHbiE
OB03HAl.J:EHHH

__ _... ...
r c i J. j n i ' ' \ J. . )
( B 1 B L l O l )
.
1
1.1 Obiect
Prezentul standard se la modul de ntocmire prezentare a desenelor
tehnice de corelat cu prevederile STAS 415-80, STAS 9796/1-81,
STAS 614-76 STAS 9796/2-81.
1.2 Domeniu de aplicare
prezentului standard se la desenele cuprinse n teh-
nice destinate a tehnice din domeniul arhi-
tecturii. Pentru desenele de din beton armat, metalice, uti-
laje, mobilier etc., pentru executarea prevederile specifice snt cuprinse n alte standarde,
obligatorie respectarea prevederilor prezentului standard nu se fac alte
n standardele respective.
re Aprobat de :
INSTITUTUL ROMAN DE STANDARDIZARE
Str. Roma nr. 32-34
Elaborat 'tn 1950
Data n vigoare :

Telex 11312 CNST R
Revizuit n 1956, 1960, 1967,
1975 1982
1983-04-01

STAS 1434-83
-2-
2 LINII
2.1 Tipul grosimea liniilor utilizate la ntocmirea. desenelor de snt conform
tabelului 1.
Grosimea de b se alege n de natura desenului ntre 0,4. . 2 mm.
Clasa de grosime se printr-o astfel :
linia (b) prin cifra 1 ;
linia mijlocie (aproximativ b/2) prin cifra 2;
linia (apro:x1imativ b/4) prin cifra 3.
Tabelul 1
Tipul liniei
1

1
Contururi de tabele, chenare pentru desene


---
mijlocie (C
2
) Contururi muchii n vederi
Curbe de nivel principale
geometrice
--- -------
(C) Linii de cote, linii de axe de
(C
2
) goluri la ferestre, linii de referire sau de indi-
pentru cote, sau scrise pe de-
sen, contururi de
Curbe de nivel curente
cu zigzag (Ca)
-1----y--
Linii de ntreruperi
(Ca)

Linii de ntreruperi
-
Contururi muchii acoperite de alte elemente
(I)
mijlocie ----
-----
situate n planului de
mijlocie 1
2
)
-----
Orice fel de axe, cu axelor indicate la C
3
P
3
Linie-punct (P)
(P
3
)
Axele geometrice ale pieselor componente
------ 1 Trasee de
Linii de ntrerupere

1 Se pot utiliza alte tipuri de linii, cu se specifice pe desen lor.
2 Liniile-punct ncep se cu segmente de linie; liniilor-punct se face numai prin segmente.
3 OOTARE
3.1 Reguli generale
3.1.1 Prin cotarea unui desen de se nscrierea n acel desen a dimensiu-
nilor totale, necesare pentru determinarea a tuturor elementelor
reprezentate.
.
Ootarea trebuie n fel nct nu fie nevoie de calcule suplimentare pentru
determinarea dimensiunilor elementelor reprezentate. pe desen nu poate
servi drept pentru determinarea dimensiunilor necotate ale elementelor ce a fi
executate.
3.1.2 Ootarea metalice se face conform STAS 9773-82, iar a celor din beton
beton armat conform STAS 855-79.
Scrierea cotelor se face conform STAS 186-74.
\
,1"
Et-4..
1
r
1
1 ' -
i
"l
3.2 Elementele
3.2.1 Linia de lungimea sau unghiurile la care se cota pe care se nscrie
valoarea dimensiunii respective.
3.2.2 Fiecare dimensiune are o linie de Liniile de contur, axele, liniile
prelungirile lor nu pot fi utilizate ca linii de
Liniile de se paralel cu dimensiunile la care se
3.2.3 ntre linii de succesivP, ca dintre linia de cea mai
elementul cotat, va fi de minimum 7 tnm. liniilor de succesive
se face ncepnd cu linia pentru cotele n apropiere a elementului
terminnd cu linia pentru cota
3.2.4 Liniile se folosesc pentru delimitarea cotate, in cazurile cnd
linia de nu taie conturul elementului.
Liniile snt perpendiculare pe liniile de pornesc de la conturul elemen-
tului reprezentat Rau de la o de acesta liniile de cu aproxi-
mativ 2 mm. liniile se pot cu liniile de la 45 sau 60,
astfel cotarea devine mai La conturate cu linii groase, liniile aju-
se la exteriorul conturului (fig. 1).
( 1---------1
Fig. 1

r
o
o.
lD
1
o
N
beton B 20Q_
3.30
3.2.5 Linia de pentru cotarea arcelor de cerc sau a elementelor cu alte curburi se tra-
seaza de curba elementului sau prin translatarea acesteia, iar liniile
snt normale la sau paralele ntre ele.
Liniile de pentru cotarea unghiurilor snt circulare cu centrul n virful unghiului
delimitate de laturile acestuia sau de prelungirea lor cu linii
($2
l.f)
Fig. 2
3.2.6 La c:ltarea axonometrice, liniile se paralele ntre
ele, urmnd muchiilor elementului reprezentat (fig. 3 ).
32
C')
-;-' ---------- ---
Fig. 3
3.2.7 Delimitarea dimensiunii cotate se pe linia de prin puncte, linii scurte la
45 sau desenate la acestuia cu linia Pe un desen se va folosi un singur
mod de delimitare a liniilor de n cazul liniilor de terminate cu se
pot folosi puncte intermediare pentru delimitarea intervalelor mici (fig. 4).

1
Fig. 4
Liniile de ale unghiurilor, razelor diametrelor se numai cu
n reprezentare aceste linii de snt mai mici de 6 mm, se dinspre exte-
rior sau se o Hnie de (fig. 5).
o

\ i

Fig. 5
Centrele arcelor de cel'c se printr-un sau printr-o nu
sint determinate de intersectia a axe. Cnd centrul nu poate fi reprezentat n cadrul dese-
nului, dar indicarea lui este' linia de a razei se n centrului se
ca n fig. 6.
l

Fig. 6
1
--- 1
<J."
-5-
STAS 1434:-83
3.2.8 Cota valoarea a dimensiunii considerate; n unele cazuri ea poate fi
printr-o
Cotele se scriu imediat deasupra liniei de la aproximativ 1 mm. pe ct
posibil la mijlocul intervalului.
dintre liniei de este prea nu permite scrierea
cotei, aceasta va fi pe prelungirea liniei de reRpectiv n intervalul cotei vecine (fig. 1).
n cazul unui de mici, cotele se scriu alternat, peste sub linia de
n dreptul unei. linii de
1
3.2.9 n executate pe o la scrierea cotelor se face cu o

3.2.10 n raport cu nclinarea liniei de cotele se scriu astfel nct fie citite din
din dreapta, desenul avnd (cu indicatorul n dreapta jos). Se va evita tra-
sarea liniilor de cu nclinarea n zona de 30 pe fig. 7.
Respectnd valoarea unghiurilor se scrie pe linie de ncli-
narea liniei de fiind cu coardei unghiului respectiv (fig. 7).
Fig. 7
3.2 .11 Cotele nscrise nu trebuie fie intersecta te de linii din desen care pot mpiedica citirea
lor Rau pot produce confuzii.
unui cmp semnele se ntrerup pentru scrierea cotelor (fig. 8).
Fig. 8
3.2.12 Pe desenele de ansamblu, specificul desenului nu are alte cotele
mai mari sau egale cu 1,00 m se n metri, cu zecimale (chiar acestea snt zero),
iar cele mai mici de 1,00 se n centimetri. trebuie milimetri, se n-
scriu sub de exponent (2,37
5
respectiv 12
5
).
Pe desenele de detaliu cotarea se poate face n mm.
3.2.13 Pe desenele de ansamblu se nscriu cotele dimensiunilor nominale ale elementelor brute
de beton armat sau beton simplu netencuit, etc.), iar pe desenele de detaliu ele-
mentele se cu dimensiunile de
Exemplu: grosimea de n desenele de ansamblu se cu 7
5
, 12
6
, 25,
30, 37
5
etc., iar n desenele de detaliu se 6
3
, 11
5
, 24, 29, 36
5
- n centimetri, sau 63,
115, 240, 290, 365 - n milimetri.
3.2.14 Cotele dimensiunilor care nu snt reprezentate la scara desenului se cu e:x;-
elementelor de figurate ntrerupt.
Cotele care nu se pot indica cu precizie trebuie verificate la snt precedate
de semnul.- (fig. 9). .
Fig. 9
STAS 1434-83
-6-
. , Cnd snt alternative de cotele pentru a doua se
scrm m paranteze. n desenele destinate executiei se se evite utilizarea acestui
sistem. '
3.2:15 Cotele diametrelor snt precedate de semnul 0 ; notare nu este
obligatorie pe cu contur circular. n cazul cercurilor concentrice, pentru a evita
trasarea mai multor linii de prin centru, se poate folosi cotarea la exterior sau pe
linie de (fig. 10).
4>60
Fig. 10
Cotele razelor arcelor de cerc snt precedate de litera R, centrul arcului de cerc
nu eHte indicat n desen (fig. 6). Deasupra cotelor, lungimi curbilinii, se pune semnul
de arc (-) (fig. 2).
3.2.16 Liniile de inrlicatie san d , (liniile frnte) se folosesc n cazul intervale-
lor mici, cnd dintre liniei de nu este suficient pentru nscrierea cotei
(fig. 1). Liniile de se folosesc pentru diferite alte sau nscrise pe
desen (fig. 11 ).
12
5
cm de
h. droizolatie
Fig. 11
37 cm z de
2cm
Pentru precizarea zonei din desen la care se liniile de se ter-
cu puncte, cnd se opresc pe o - cu cnd se opresc pe o linie (fig. 1,
fig. 5 ).
3.2.17 La cotarea desenelor se va evita :
intersectarea liniilor de ntre ele sau cu liniile ale altora;
trasarea liniilor de cote exterioare n intervalul obiectului;
trecerea liniilor de prin goluri ;
intersectarea liniilor de sau de
trasarea liniilor de sau de paralele cu liniile de contur, en axele
de simetrie, cu liniile de cu din zonele nvecinate sau traversate :
- repetarea cotelor pe a elementului.
3.2.18 Cota de nivel este valoarea a de dintre un punct al
un reper de nivel stabilit p:mtru referire. Pentru cote de nivel absolute, reperul
este Negre, iar pentru cote relative, n general alege ca reper de nivel supra-
pardoselii finite a parterului corpului principal al In cazuri speciale sau pentru alt
gen de se alege ca reper de nivel pentru cote relative oricare carac-
a
3.2.19 Cotele'de nivel se indic;!, in nntri, cu z3ciniale (chiar acestea snt zero), indi-
ferent de modul de nscriere a celorlalte dimensiuni.
Cota nivelului - reper se prin 0,00; cotele de deasupra nivelului - reper
snt precedate de semnul plus ( + ), iar cotele de sub acesta snt precedate de semnul minus (- ).
3.2.20 La nscrierea cotelor de nivel se simboluri triunghiulare (triunghi echila-
teral), cu cu dimensiunea a cifrelor de astfel:
- pentru cotele relative raportate ht reperul simbolul se pe
din dreapta;
- pentru cotele relative, ntportate la 1m nivel - reper din afara
simbolul nu se
11
1
'1
-i
j
i
1:
1
1'
1
:........;
.....
l
- 7 STAS 1434-83
3.2.21 n verticale simbolul se cu vrful
pe linia care nivelul cotat, orientat n sus sau n jos; cota se scrie deasupra
orizontal, trasat la stnga sau la dreapta simbolului. n cazuri speciale, pentru claritatea dese-
nului, simbolul cotei de nivel se poate reprezenta pe linie de n orizontale
(planuri), simbolul se cu un dreptunghi n care se scrie cota de nivel (fig. 12).
s)t1.255


a
}1.271
b
e
5
e
t2,60
0,00

-1127

!1,271
sb2.3_5
_f,53
c
r.:D5l . J; 2.3 si

d
din fig. 12 snt a, b, nscrierea cotelor de nivel
de nivelul reper al n verticale orizontale; c, d nscrierea cotelor de nivel
de un nivel - reper din afara n verticale orizontale; e nscrierea
cotei de nivel-reper al de un nivel-reper din afara f de
nivel cu liniei de
Fig. 12
3.3 de detaliu
3.3.1 Axele de trasare ale se cu cifre arabe litere majuscule, nscrise
in cu latura de 6. . . 9 mm., scara desenului.
Axele transversale sau radiale ale se cu cifre axele longitudinale
sau circulare cu litere (fig. 13) .
[I}
lli--.
'
Fig. 13
STAS 1434-83 -8-
Notarea axelor a corpuri distincte a axelor la rosturile de
(sau de trasare) ale a axelor intermediare se face ca n fig. 14 a, l4b, respectiv
14 c.
o

1 i i i 1 i

b

! 1 1 i i i
0 ctJ @TI ctJ cb
c
Fig. 14
3.3.2 Dimensiunile stlpilor se ca n fig. 15.
t ?,40
1
-ffi-

2PO
Fig. 15
3.3.3 elementelor mici, traverse, grinzi, etc. pot fi cotate prin nscrierea
pe o linie de a dimensiunilor celor laturi, ntre ele. Prima
va fi latura a elementului, sa n (fig. 16).
Fig. 16
3.3.4 La repetarea n a unor elemente identice sau echidistante, pe
se poate nlocui de cote cu o ntre axele sau elementelor margi-
nale, sub forma unui produs, ntre egale dimensiunea care se re-
La se unul sau elemente, precum dimensiunea care se
(fig. 17).
30 30
-$-
.. 3.00 1 1 1 1
, i
5 x3,00 : 15,00 . i
T
Fig. 17
3.3.5 Cotarea unor elemente de constructii succesive, pozitionate prin
la un reper comun, se poate face priR nscrierea cotelor pe o linie de
cu punct pe linia de reper cU: pe liniile (fig. 18).
Fig. 18
1
1.
9- STAS 1434-83
3.3.6 Ootarea elementelor de simetrice, rep:rezentate integral, se poate face n-
scriind cotele de o parte a axului de simetrie, iar cotele generale complet.
elementul simetric este reprezentat numai la axa sa de simetrie, cotele se
se la (fig. 19), iar n cazul elementelor cilindrice, pe linia
de care axa de simetrie cu 5. . .10 mm se nscrie diametrul, precedat
de semnul 0 (fig. 6).
n toate cazurile,. axa de simetrie se cu semnul (fig. 19).
Fig. 19
3.3.7 golurilor din extel"iori se pe linie de la exteriorul
prin cotarea succesiunii din plinuri goluri.
golurilor din interiori se prin cotarea de la marginea
golului la reperul cel mai apropiat (zid, stlp, etc. fig. 37).
3.3.8 Golurile verticale n canale, pentru conducte) se prin
nscrierea pe o linie de a dimensiunilor transversale. Pentru golurile cu sec-
prima va fi latura a
desenului.
Simbolurile nivelurilor pe care le deservesc golurile verticale n se
cu S, P pentru subsol, respectiv parter cu cifre romane pentru etaje.
de la care ncepe golul unui de fum sau !}anal de de nive-
lul pardoselii respective se nscrie sub linia de de h = ... (fig. 20)
II P S
Fig. 20 Fig. 21
Mai multe de fum grupate se ca n fig. 21.
este necesar, pentru n planuri a diferitelor canale se vor
utiliza simbolurile din fig. 22.

f
Wl Q
r
de fum
Cos uri
f
IZ]

t
de 'gaze
Canale
de ventilatii
f2l 0
f
.. Fig. 22
STAS 1434-83 10-
Golurile n se vor reprezenta ca n fig. 23.
CJ
o
Fig. 23
3.3.9 Grosimea straturilor, foliilor, se poate indica linii de pe linii de re-
cota fiind de d = ... sau de indicarea stratului (fig. 24).
Fig. 2!
3.3.10 Pantele se vor indica printr-o cu panta avnd sensul de urcare pentru
rampe de etc. de coborre pentru pantele de scurgere. terasament,
canalizare, etc.). Valoarea pantei se scrie sub de raport sau de procent, deasupra
(fig. 25). n planuri, indicnd sensul de urcare la rampe vor avea lungimile ele-
mentului respectiv.
4,00
! !

15%
i '"'
l
Fig. 25
3.3.11 Trimiterile la detalii sau note explicative se prin nscrise n
la se trece sau indicativul detaliului, iar la numitor plansei in care
este desenat detaliul (fig. 26). '
Fig. 26
' . ;
.\
__ _;:... _________________________________________
-11- STAS 1434-83
4
4.1.1 ale principalelor materiale n snt cele uin ta-
belul 2.

Stnca
Lichide
Materi:,liul


in general
Reprezentare

VYf'f''t''t"'f'
d ----- --
----
------ ------ ---------
de
------------

1\lozak
.... V:v:;r-4:
' ' . . . : ' ' . .
-------------- ----------1

Beton simplu
..
o' o: oq.o_ .. .. : .
.: . . .o .. Q. o
Tabelul 2
Materialul
l
Reprezentare
-
Beton armat monolit la sca-

ra;;;. 1:50
Beton armat la scara ";. 1 :50
1 1
-
Beton armat prefabricat la

scara ;;;. 1 : 50
. Metal : profilc bare rotun-
L-,
de

--
-
Lemn ln longitudi-
-

------------------- --
I. emn in sec! iunc transvcr-


j
--------- ----- - ------
' -------.. --------
Izol1
1
it termidL fonid\ etc.
(cu Lc-.plka!.ii)
rBUUl)ITlHSJ
- - -- --- ----- --. .. _
--------
hiLirofug?t
-------- ------ ----
A zbocimcnt. produse de ip-
sos
1-. .
. . .1 ..
1
-------
Gean1
"a
'11
e
"
!C
.,
(( 'f
- -----
Indiferent de material, pentru

dimensiuni mici ale cimpului,
uniform:'i
'1.1.2 conveutiormlc :"C folosesc numa,i cwl este a se S(oah n e\i;le;ltii
materialele din complexe. '
din cauza uesenului sau a dimensiunilor mici ale sau din alte cauze,
nu se pot figura, din tabelul 2, se atlmite nnegrirca continm\,
a cmpului sau alte n caz ue neeeRitate o not:\. sau le-

ST.AS l. 434-83
4.1.3 se echidistant la 45 de cadrul desenului. liniile de
1
contur
ale elementului reprezentat au de o nclinare de 45 sau oblice
se pot trage la 4l5 de a conturului elementului.
Cnd este o a n contact, se poate folosi
la 60 respectiv 30 de cadrul desenului. Pe cmpuri nvecinate se ca
sau se
Densitatea precum a :;;emnelor se alege n de scara
de'<enelor trebuie fie pe toate executate la a unuia ace-
element.
n la care componente n contact snt din material, cu com-
diferite, acestea se prin den:;;itatea semnelor respectiv echi-
distanta
4.1.4 Atunci cnd cmpul detailat are dimensiuni mari, reprezentarea materialelor se poate
face numai pe o la marginea cmpului (fig. 27) .
. .. -___ ///
. -:: //
Fig. 27
4.2 Rupturi
4.2.1 Pentru delimitarea obiectului, atunci cnd acesta nu este desenat n ntregime, se folo-
linia de sau de ntrerupere.
Liniile de sau ntrerupere pentru diferite materiale snt indicate n fig. 28.

1! !
+--% -u +
-F D-D
Fig. 28
4.2.2 Cnd ruptura mai multe elemente din material sau materiale diferite
1
pentru simplificarea desenului se poate folosi linia -punct P
3
(fig. 29). .
Fig. 29
-13-
STAS 14::S4-M
4.2.3 n cazul elementelor ntrerupte, indiferent de material, indicarea ntreruperii se poate
face prin linii-punct paralele P
3
(fig. 9 30).
} l
!:=, ===:::..:.:
Fig. 30
4.3 ferestre
4.3.1 n desenele executate la scara 1 :100 mai mici, ferestrele se n plan
ca n figura 31.
J
1.
Fig. 31
4.3.2 Cotarea este obligatorie numai- n desenele de nscriind dimensiunile pe linia
de
{ 1 t
(int.) p
(ext.j

Fig. 32
4.3.3 n desenele executate la scara 1 :50 mai mari, snt indicate n tabelele
3 4.
Denumire
simple, prag
simple, cu prag
duble sau cuplate cu deschidere
In sens. cu prag
Tabelul 3
Reprezentare
cu 1 canat cu 2 canaturi
Denumire
batante
(glasvanduri) cu laterale
fixe
(glasvanduri) n 3 4 canaturi

glisante
turnante

-14-
Tabelul 3 (continuare)
Reprezentare
1 Cotele nscrise sub de dimensiunile modulate ale golului n astfel:

de la pardoselii finite
2 In cercul de pe linia axei se nscrie indicativul din tabelul de
3 Sensul deschiderii poate fi reprezentat prin linie respectiv
nu este necesar pentru scrierea cotelor.
15 -
Tabelul 4
Denumirea \

Ferestre simple, (cu)
o
1,50 !


=-+-+- ...... l---1+


Ferestre duble, (cu) urechi
Usi-ferestre duble sau cuplate
(c.u) urechi
Ferestre cu de
radiator in parapet
Ferestre duble sau cuplate cu
obloane exterioare
Ferestre cu obloane rulante, cu
chinga n stnga sau n dreapta


+
80 90 t 80 t h
12,30 91,50 j 2,30 91, 1
ill d 1 1
r-............ -+-.....-+--+--t J. 11
1
/) { :3-
1=-- P-80 ' 1::::/ P-80
1.20 _J._

! r------t-
1 Q

ijl + r-fYl-+
+
]ybt

1 Cotele nscrise sub de dimensiunile rnodulate ale golului in astfel :


2 In cercul de pe linia axei se inscrie indicativul ferestrei din tabelul de Cercurile se in t'Xtc-
riorul
3 parapetului, de la nivelul pardoselii finite, se cu p = .... se inscrie;
- la citeva ferestre, at unei cnd este ;
- la toate ferestrele cu parapete de diferite;
4 n parapete, pentru radial oare se punctat.
16 -
4.3.4 Golurile suprapuse se se independent, cum snt cuprinse
n planul de sau situate deasupra acestuia (fig. 33 ).
D DD
L.
2,10
Fig. 33
Pentru golurile cu forme variate se nscriu cotele dreptunghiului de gabarit cu tri-
mitere la detaliu (fig. 34).
o
Fig. 34
4.3.5 n cazul golurilor n n care nu se se
sistem de cotare.
4.4
4.4.1 n desenul de se cu plane paralele cu unul din planele
de pe care este reprezentat obiectul, trecnd prin caracteristice ale acestuia.
n cazuri speciale, se pot executa cu plane care alte cu ca pla-
nul de fie perpendicular pe unul din planele de
Dispunerea se va face conform STAS 614-76.
\
- 17-
STAS 1434-83 '"i

4.4.2 n desenul de se :
- propriu- zise, n care se numai ntre planul de
elementul respectiv (figura 35 a) ;
- cu vedjjre, n care Re elementelor ce se n spa-
tele planului de a reprezentare este pentru o mai a obiec-
tului (fig. 35 b).
a.
Fig. 35
4.4.3 Urmele ;1lanelor de pe planele de se numesc trasee de
Traseul de se printr-o linie- punct (P
3
), avnd la capetele
traReului n locurile de frngere ale acestuia segmente de trasate cu linie
(Cd se cu cifre sau litere.
Segmentele de linie nu trebuie intersecteze linii de contur.
La cu vedere, de privire se prin perpendiculare pe tra-
seul de care se cu vrful pe segmentele groase.
Se pot utiliza;
- rectilinii -traseu drept de (fig. 36 a);
- decalate, cu plane paralele ntre ele, decalate un plan perpendi-
cular. Urma acestuia se cu linie (0
3
) - traseu declarat de
nare (fig. 36 b).

Al--------
2i __ ,_
a
b
Fig. 36
tl STAS 1434-83

- 18-

!i'l
4.4.4 printr-o cu un plan o;izontal la un nivel caracteristic
se plan (fig. 37).
[CJ--
lil
!:"--

o
N
-..:r
o
N
....:i
175 1
1175
100 30
M
L{)
Ol
M'
L{)
N
PLAN
2,10
1,50
p=90
(2)
PARTER

8,42
5
' --t
8,25
1 '
-r---+
3180
1,20
!
j
1,50
1
p=90
5,55 12
5
21/zx41/2 x 8
A.
-ty
Fig. 37
i

- 19-
Denumirea de se n general, pentru verticale (fig. 38).
-......
1+3,70

o'
LOi
_,
".-,

!
o'
C})
SECTIUNE A-A
0,00
Fig. 38
4.4.5 Reprezentarea n plan a unei se face ca n fig. 39.


Dimensiunile treptelor se nscriu sub de pe linia pasului la
treptei, iar la numitor
Treptele se ncepnd de la unu pentru fiecare etaj sau n continuare, n-
scriind primei ultimei trepte ale rampe.
podestelor lungimea rampelor se la linia contratreptei (linia
n cazul contratrepte, cotele se vor da la vrful treptei.
Pe palierele se vor indica obligatoriu cotele de nivel respective.
Nivelul planului de se va indica printr-o linie sub-
(C
3
) la 45 pe rampa
n
1n!
('
'j
l

30 1, 33
1
1
12
1
'
1
189 1 1
J
L.(l
L
N
5,00

Fig. 39
i
1
l
i
1
STAS 1434-83 - 20-
5 INDICATOR
5.1 Indicatorul desenului de are forma este amplasat n
din dreapta jos al alipit de chenar, cu latura cu baza formatului,
completat cu datele necesare desenului.
5.2 Indicatorul are trei :
indicator mare (fig. 40), folosit la desenele n format mai mare dect A3 STAS 1-76;
indicator mic (fig. 41), folosit la desenele n format
indicator ngust (fig. 42), folosit la desenele proiectelor detaliilor tip, care se mul-
prin tipar.

1 Indicatorul mic poate fi folosit la desenele n formate mai mari dect A 3, cnd scara desenului sau alte consi-
derente folosire.
2 Pentru economie de indicatorul ngust poate fi folosit la desene curente format A 4.
5.3 Indicatorul se cu linii continue groase (0
1
) cu linii continue (C
3
),
cum este indicat n figurile 40, 41 42.
1 85
1
80 20
l
l
1
1

l--t
ol i
N 1
i
- !
(J)
C)!
li) l
CD
o

<V)
--
-+
i

1
j
70
15
185
Fig. 40
G) 55 50 0
@15
f---


(j)


12


....
120 !
l
Fig. 41
12)
75 15 1 10 '
-; t
155
Fig. 42

t-
f
1

< 1
!
1
-21- STAS 1434-83
5.4 de completare a indicatorului, conform tabelului 5.
Punctul
1

1
Elementele care se nscriu
1

5.4.1
5.4.2
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8
1
1 Denumirea sau proiectante .
-
eventual subunitatea sa
2 Denumirea proiectului, locul numele
beneficiarului, iar la indicatorul Ingust : denumirea
Denumirea indicativul proiectelor
proiectului tip (obiectivului), iar la detalii tip grupa
neschimbate In toate desenele
din care fac parte
proiect
"O
Indicativul proiectului
..,
'"-
4 In cele trei coloane se vor scrie : calitatea (proiectat, Liniatura - rnduri-
desenat, verificat, controlat STAS, aprobat), numele lor se necesitate
n clar persoanelor n
5 Scara sau desenului, iar dedesubt data ntoc- A tun ci cnd este cazul, scara sau
mirii sau a proiectului riie grafice se deasupra indi-
catorului
6 Denumirea obiectului (in cazul cind proiectul cuprin-
-
de mai multe obiecte) titlul

-
7 Faza de proiect
8 Indicativul, respectiv de ordine -
n cadrul proiectului n care este folosit

1 nr .... " se trece, este cazul, deasupra indieatorului.
2 Vizele de aprobare, timbre eventuale sau speciale necuprinsen
(de exemplu: se vor trece pe desen n stinga indicatorului, dar cit mai aproape de el.
5.5 Eventuale se vor nscrie deasupra indicatorului pe o
de lungimea acestuia. ocupat va fi alipit de indicator, folosind o

\
L'-