Sunteți pe pagina 1din 2

Literatura pasoptista (1840-1860)

Programul literaturii pasoptiste poate fi definit prin urmatoarele obiective: subordonarea creatiei 4 nationale# 4s181!" fata de idealul eliberarii si al unitatii

simpatia pentru clasele de$mostenite% in primul rand pentru taranime#

tendinta auto&toni$arii inspiratiei% orientarea spre trecutul istoric% folclor si realitatea locala# credinta in puterea educativa a artei si a literaturii'

(n perioada pasoptista% scrisul devine principalul instrument al actvitatii culturale' Literatura rom)na cunoaste o de$voltare apreciabila prin contributia scriitorilor: *' +sac&i% ,' -egru$$i% .' /ogalniceanu% 0'+lecsandri% +' 1usso% ('2' 1adulescu% *' +le3andrescu% -' 4alcescu% ,' 4olliac% 5' 4olintineanu etc'

65acia literara6
5acia literara este prima revista literara 7n adevaratul sens al cuv)ntului% adresata tuturor rom)nilor' + aparut la (asi% 7n 1840% sub redactia lui .i&ail /ogalniceanu' 1evista a fost inter$isa c&iar dupa primul numar% caci% prin c&iar numele ei% dar mai ales prin ideile emise% pledea$a pentru unitatea rom)nilor' 5acia literara a e3ercitat o influenta &otar)toare asupra de$voltarii literaturii rom)ne' (n perioada pasoptista se afirma primii nostri scriitori moderni in cadrul revistei 65acia literara6' .'/ogalniceanu% in articolul program al acestei reviste (6(ntroductie6)% sublinia$a clar ideile care vor sta la ba$a orientarii literaturii: orientarea catre literatura% crearea unei literature rom)ne originale: 6o foaie care% parasind politica% s-ar 7ndeletnici numai cu literatura nationala6# reali$area unei limbi unitare si a unei literaturi cu specific national#

principalele surse tematice care stau la ba$a unei literaturi nationale: folclorul auto&ton% istoria nationala si natura patriei' +stfel% scriitorii trebuie sa se inspire din episoadele eroice ale istoriei nationale% sa transfigure$e frumusetile naturii si sa prelucre$e folclorul national' 8n spiritul acestor recomandari se va de$volta literatura preromantica (momentul pasoptist)# ideea unitatii nationale: lucrarile trebuie publicate 6din orice parte a 5aciei% dar ele sa fie bune6' 1evista se adresea$a rom)nilor din toate cele trei tari rom)ne% 7ntr-un moment politic dificil% 7n care unirea nu era posibila' +ceasta desc&idere catre toti

rom)nii repre$inta primul pas catre cladirea unei literaturi si a unei limbi unitare# combaterea imitatiei si a traducerilor mediocre' 9ste subliniat pericolul pe care traducerile e3cesive 7l repre$inta pentru o literatura' 8ncepe sa se estompe$e moda traducerilor din literatura de du$ina si 7ncepe sa se cree$e o literatura originala: 6:raductiile nu fac o literatura% ci pot fi prime;dioase% caci ucid 7n noi du&ul national6# de$voltarea spiritului critic obiectiv: 6,ritica noastra% afirma .' /ogalniceanu% va fi nepartinitoare# vom critica cartea% iar nu persoana6'