Sunteți pe pagina 1din 7

Bibliografie general

ABAP Programming (BC-ABA) un PDF ce conine informaii utilizate n majoritatea capitolelor de studiu !in" pentru do#nload$ %ttp$&&%elp sap com&printdocu&core&print'(c&en&data&pdf&BCABA&BCABA pdf ABAP Programming (BC-ABA) Documentatie online BC-ABA) similar* cu cea de mai sus) doar c* este actualizat* pentru platforma +AP ,et#ea-er . / Pentru fiecare capitol n parte) acolo unde este cazul) sunt menionate url-urile rele-ante !in" pentru -izualizare$ %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&'1&'21'22'./'23/(e2///////a2441f(&frameset %tm BC - ABAP Dictionar5 un PDF ce conine informaii despre descrierea 6i administrarea definirilor de date folosite n sistem !in" pentru do#nload$ %ttp$&&%elp sap com&printdocu&core&print'(c&en&data&pdf&BCD7BD8C&BCD7BD8C pdf BC - ABAP Dictionar5 Documentaie online) similar* cu cea de mai sus) actualizat* pentru +AP ,et#ea-er . / !in" pentru -izualizare$ %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&cf&92e:9/''(/22d23;./////e3199d//&frameset %tm BC ABAP Dictionar5 Documentaie online specific* pentru +AP <&1 ' (c Fa* de -ersiunea nou* conine informaii mai detaliate despre transferul de fi6iere !in" pentru -izualizare$ %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0'(c&%elpdata&en&fc&e:9c'(143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm ABAP 7or":enc% =ools Documentaie online ce ofer* informaii despre mediul de dez-oltare ABAP !in" pentru -izualizare$ %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#/'&%elpdata&en&ef&d;':.3e:f322d9;4:2//a/c;'9(/a4&frameset %tm Application Platform :5 >e5 Capa:ilit5 Din aceast* documentaie online ne intereseaz* n mod special partea de +creen Programming !in" pentru -izualizare$ %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&'.&a2;fd;393'24/1e2///////a'923;c&frameset %tm +istem +AP =rial ( nu include module +AP) este utilizat n principal pentru crearea de aplicaii ABAP n-*area n general a mediului de dez-oltare +AP ) ?n ar%i-a ce conine "it-ul de instalare g*sii documentaia necesar* pentru instalare 6i rulare @* rug*m s* citii cu atenie cerinele de sistem Aste necesar* crearea unui cont pe site-ul sdn sap com pentru a desc*rca "itul de instalare !in" pentru do#nload $

%ttp$&&### sdn sap com&irj&sdn&indeBCridD&li:rar5&uuid&3/d:'1c9-;ee4-9d2/-de3e34'.de1(13(3

Bibliografie detaliat pe capitolele studiate


Observaie ! ?n ta:elul care urmeaz* -or fi eBpuse 6i lin"-uri c*tre alte #e:site-uri ce ofer* tutoriale rele-ante pentru eBamen !in"-urile care duc spre %elp sap com -or afi6a pagini cu un meniu de na-igare n partea stEng* a ecranului A-ei grij* s* consultai 6i su:nodurile asociate unui lin" de pe %elp sap com =itlurile su:nodurilor care tre:uiesc sau nu s* fie citite sunt trecute de o:icei n paranteze pentru fiecare su:capitol de studiat

SAP Architecture
+AP ,et7ea-er Application +er-er ABAP ( F-er-ie# of ,et7ea-er A+ ABAP) ABAP Application +er-er) 7or" Processes ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&4'&4.fe/;.3(a22d2;'c;////e3141'91&frameset %tm =%e Components of ABAP Application Programs ( Application Programs on ,et7ea-er A+ ABAP) Gser 8nterfaces) ABAP Programming Hodels - fara modelul F:ject Friented ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&4'&4.fe/c.3(a22d2;'c;////e3141'91&frameset %tm Creating and C%anging ABAP Programs ( Fpening Programs in t%e F:ject ,a-igator) Fpening Programs in t%e ABAP Aditor) Fpening Programs Gsing For#ard ,a-igation) Haintaining Program Attri:utes) Aditing Programs) Program C%ec"s ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&fc&e:9e99143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm +AP IG8 for 7indo#s ( !ogging Fn to an +AP +5stem) ,a-igating in t%e +AP 7indo#) Personalizing t%e +AP 7indo# ) %ttp$&&%elp sap com&+APJA!P0,7/'+&%elpdata&en&'f&'.9e'9e2ef4(11e2///////a2442/(&frameset %tm

Data Dictionary
%ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&cf&92ea/:''(/22d23;./////e3199d//&frameset %tm %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&cf&92ea12''(/22d23;./////e3199d//&frameset %tm =a:les ( =a:le fields) Foreign >e5s) =ec%nical +ettings) 8ndeBes) Append +tructures) Creating =a:les) Ha"ing c%anges to =a:les) f*r* Buffering Data:ase =a:les) f*r* Customizing 8ncludes ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&cf&92ea'1''(/22d23;./////e3199d//&frameset %tm @ie#s ( Koin) Projection and +election) Data:ase @ie#s) Projection @ie#s) Jelp @ie#s) Haintenance @ie#s) Creating @ie#s) Deleting @ie#s) ABample for @ie#s) f*r* Haintenance +tatus ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&cf&92ec4d''(/22d23;./////e3199d//&frameset %tm

=5pes ( Data Alements) +tructures) =a:le =5pes) Deleting =5pes ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&cf&92ec4d''(/22d23;./////e3199d//&frameset %tm Domains ( FiBed @alues) @alue =a:le) 8nput and Futput Con-ersions) Creating Domains) C%anging Domains) Deleting Domains ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&cf&92ec4d''(/22d23;./////e3199d//&frameset %tm +earc% Jelps ( +tructure of an Alementar5 +earc% Jelp) Attac%ing +earc% Jelps to +creen Fields) Creating Alementar5 +earc% Jelps) ABample for +earc% Jelps) f*r* +tructure of a Collecti-e +earc% Jelp) f*r* Append +earc% Jelps) f*r* Creating Collecti-e +earc% Jelps) f*r* Creating an Append +earc% Jelp) f*r* +earc% Jelp ABit) f*r* Higration of Jelp @ie#s and Hatc%codes to +earc% Jelps ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&cf&92ee9:''(/22d23;./////e3199d//&frameset %tm Data Types in the ABAP Dictionary ( Mapping of the ABAP Data Types ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&cf&92f9e4''(/22d23;./////e3199d//&frameset %tm Pooled and Cluster =a:les ( doar pagina curent*) f*r* s* intrai pe alte su:noduri ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&cf&92f/31''(/22d23;./////e3199d//&frameset %tm

Basic ABAP Language !e"ents


ABAP +5ntaB %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&fc&e:9ed/143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm Data =5pes and Data F:jects ( Data =5pes) Data F:jects) Bui!t#$n Data Types an% Data Ob&ects) Fperations on Data F:jects) Loca! Data Types an% Data Ob&ects in a Progra" ' n acest su:nod f*r* L<eference =5pes and <eference @aria:lesM ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&fc&e:9f:9143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm Fperations on Data F:jects (Assigning -alues) ,umerical Fperations ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&fc&e:19'(143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm Controlling t%e Program Flo# ( !ogical ABpressions) Control +tructures) f*r* Dealing #it% ABceptions ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&e'&9ad:f4'';;22d2;';c////e3141'91&frameset %tm B5te and C%aracter +tring Processing ( Processing C%aracter +trings) Processing +u:fields) Determining !engt%) f*r* Processing B5te +trings ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&2f&:e1d'/3ae/2e9'e2///////a244/:/&frameset %tm

$nterna! Tab!es ( (reating $nterna! Tab!es) Processing $nterna! Tab!es) f*r* ABtracts ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&fc&e:14de143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm ABAP Syste" *ie!%s %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&.:&f:;(c3339322d9;4a;////e3141'91&frameset %tm

Database Access
%ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&c;&4'.9f;.3.f22d2;'c;////e3141'91&frameset %tm Data:ase Accesses of t%e ,et7ea-er A+ ABAP %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&fc&e:1;.(143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm Open S+L ( ,ea%ing Data) (hanging Data) Perfor"ance -otes ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&fc&e:1;(;143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm ,ati-e +N! ( doar prima pagin*) f*r* s* intrai pe su:noduri ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&fc&e:1:3:143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm

Subroutines
%ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;.(;14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm Ilo:al Data from t%e main program %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;31;14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm !ocal Data in t%e +u:routine %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;39c14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm =%e Parameter 8nterface %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;3'(14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm Calling +u:routines ( ,aming +u:routines) Passing Parameters to +u:routines) ABamples of +u:routines ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;..(14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm

Si"p!e Lists) Se!ection Screen) AL. / *i!e $nterface


!ists de6i sunt considerate o:solete) nu nseamn* c* nu mai sunt folosite O Creating +imple !ists #it% t%e 7<8=A +tatement ( =%e 7rite +tatement) Positioning 7<8=A Futput on t%e !ist) Formatting Fptions) !ines and Blan" !ines) f*r* Displa5ing +5m:ols and 8cons on t%e !ist) f*r*

Displa5ing Field Contents as C%ec":oBes) f*r* Gsing 7<8=A -ia a +tatement +tructure ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;e2(14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm =%e +tandard !ist ( doar +tructure of t%e +tandard !ist) f*r* IG8-+tatus of t%e +tandard !ist ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;f.914c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm =%e +elf-Defined !ist ( 8ndi-idual Page Jeader) Determining t%e !ist 7idt%) Creating Blan" !ines) Determining t%e Page !engt%) Defining a Page Footer ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:a/2:14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm !ists #it% #it% +e-eral Pages ( Programming Page Brea"s) +tandard Page Jeader of 8ndi-idual Pages) Page !engt% of 8ndi-idual Pages) Page #idt% of !ist !e-els ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:a/4c14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm 8nteracti-e !ists ( Details !ists) Dialog +tatus for !ists) !ists A-ents in an ABAP Program) !ists in Dialog BoBes) Passing Data from !ists to Programs f*r* Passing Data :5 Program +tatements) f*r* Hanipulating Detail !ists ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:a9c'14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm +election +creens ( Defining +election +creens) Calling +election +creens) +election +creen Processing fara Processing Hultiple +elections) Gsing +election Criteris fara +election =a:les in Iet A-ents) mai putin L+election +creens and !ogical Data:asesM) fara LGser Actions on +election +creensM) mai putin L+u:screens and =a:strip Controls on +election +creensM ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&e'&9ad:ec'';;22d2;';c////e3141'91&frameset %tm !ists and +creens ( Calling !ists from +creen Processing) Calling +creens from !ist Processing ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;d9914c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm +creens and Processing Bloc"s %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&c4&aa4.4'9(ad22d9;4'd////e3141'91&frameset %tm Description of <eporting A-ents %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;a2'14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm Hessages ( Hessage Hanagement) Hessages) Hessage Processing ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&4f&3:9e2(33/222d2;'c:////e3141'91&frameset %tm +AP !ist @ie#er A!@ (A!@) doar prima pagina ce contine informatii generaleP restul su:nodurilor contin informatii despre A!@-ul creat cu o:iecte si cu cel creat cu funciile <AG+A0A!@0I<8D0D8+P!AQ ( A!@ Irid Fullscreen ) sau <AG+A0A!@0!8+=0D8+P!AQ ( A!@

list* ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&4e&33d''/e2'f3'12e2///////a244/:/&frameset %tm ABemplu A!@ cu =FP-FF-PAIA %ttp$&&### sapde- co u"&reporting&al-&al-grid0rep%ead %tm ABemplu de eBcudere a doua :utoane dintr-un A!@ %ttp$&&### sapgee" net&9//;&/;&sap-al--tutorial-RA9R3/R;1-add-:utton-to-tool:ar& ABemplu A!@ cu field catalog construit pe :aza functiei <AG+A0A!@0F8A!DCA=A!FI0HA<IA %ttp$&&### "od5az com&articles&sap-a:ap-al--grid-sample-reuse-al--grid-displa5 aspB Adaugarea e-enimenentelor A,D-FF-PAIA si A,D-FF-!8+= la A!@ %ttp$&&### sapde- co u"&reporting&al-&al-grid0e-ents %tm 7or"ing #it% files on t%e Application +er-er ( File Jandling in ABAP) 7riting Data to Files) <eading Data from Files) f*r* Automatic C%ec"s in File Fperations ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0'(c&%elpdata&en&fc&e:1c.f143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm 7or"ing #it% files on t%e Presentation +er-er %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&fc&e:1d.(143'22d239;f////e39;f:fe&frameset %tm ABemplu pentru IG8 Do#nload ( do#nload catre Presentation +er-er ) %ttp$&&### sapde- co u"&a:ap&guifrontend&gui0do#nload %tm ABemplu pentru IG8 Gpload ( upload catre Presentation +er-er ) %ttp$&&### sapde- co u"&a:ap&guifrontend&gui0upload %tm

Screens
+creen Alements ( +creen Attri:utes) +creen Alements) +creen Field) +creen Flo# !ogic ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&'.&e/.f4f9:;;22d9;4'f////e3141'91&frameset %tm Processing +creens ( Gser Actions on +creens) Calling ABAP Dialog Hodules) 8nput c%ec"s) Field Jelp) 8nput Jelp f*r* Dropdo#n BoBes) Hodif5ing +creens Dinamicall5 ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&'.&e/.f(39:;;22d9;4'f////e3141'91&frameset %tm +creen +eSuences ( +tatic ,eBt +creen) D5namic ,eBt +creen) !ea-ing a +creen from a Program) Calling

a +creen +eSuence) Am:edding Hodal Dialog BoBes) +creen +eSuences$ ABample =ransaction) Filling an initial +creen Gsing +PA&IPA Parameters ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:a:/914c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm CompleB +creen Alements ( +u:screens) =a:strip Controls) =a:le Controls) f*r* +tatus 8cons) f*r* ConteBt Henus 6i f*r* Custom Controls ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&fd&/9da9a(2d322d9;4.4////e3141'91&frameset %tm

Batch $nput / (a!! Transaction


Data =ransfer Het%ods ( fara metoda LDirect 8nputM ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0'(c&%elpdata&en&fa&/;./244'1:22d23;3e////e3199d//&frameset %tm Gsing CA!! =<A,+AC=8F, G+8,I for Data =ransfer %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0'(c&%elpdata&en&fa&/;.24a4'1:22d23;3e////e3199d//&frameset %tm Creating Batc% 8nput +essions ( Creating a +ession #it% BDC0FPA,0I<FGP) Adding Data to a +ession$ BDC08,+A<= ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0'(c&%elpdata&en&fa&/;.22;4'1:22d23;3e////e3199d//&frameset %tm Hanaging Batc% 8nput +essions ( Process F-er-ie#$ Batc% 8nput) Batc% 8nput$ Concepts) +electing +essions and <eading t%e +ession Displa5) +tarting +essions ABplicitl5$ <un Hodes) Anal5zing +essions) Correcting a +ession) Deleting +essions) !oc"ing and Gnloc"ing +essions) <eleasing and <estarting an 8nterrupted +ession) f*r* Processing +essions Automaticall5) f*r* Displa5ing Nueue Hanagement 8nformation) f*r* Displa5ing +ession !ogs 6i f*r* <eorganizing t%e Batc% 8nput +ession !og File ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0'(c&%elpdata&en&(;&c94/2a':a222d23;.4////e3199d//&frameset %tm

*unction Mo%u!es
%ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;33.14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm Function Iroups %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;;9114c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm

Creating Function Hodules


%ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&;f&d:;3fc14c222d239;f////e39;f:fe&frameset %tm Function Builder informatii similare cu cele de mai sus) dar cu accent pe tranzactia de creare a functiilor +A1. ( F-er-ie# of Function Hodules) Creating ,e# Function Hodules ) %ttp$&&%elp sap com&sap%elp0n#./&%elpdata&en&d2&3/2ee3'4'922d23;.2////e3199d//&frameset %tm

S-ar putea să vă placă și