Sunteți pe pagina 1din 10

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

Mecanisme de degradare a materiei organice din depozitele de deeuri Degradarea materiei orga i!e pe !ale biologi!" este u pro!es

!omple#$ de durat" %i este puter i! i &lue 'at de o mul'ime de &a!tori at(t i ter i !(t %i e#ter i) A!e%ti &a!tori su t greu de prog o*at %i de st"p( it$ pri urmare u se pot da date pre!ise privi d me!a ismul derul"rii a!estui pro!es) +o &orm datelor di literatur"$ biodegradarea de%eurilor orga i!e , !o di'iile depo*it"rii , gropi par'ial sau total ame a-ate se derulea*" , . etape) Durata de des&"%urare a pro!esului de degradare varia*" , timp , &u !'ie de stru!tura de%eurilor %i de !o di'iile de depo*itare) Por i d de la a!este aspe!te$ etapele de des&"%urare a pro!esului de degradare su t stabilite doar pri !ipial$ deoare!e u dispu em de date !erte privi d stru!tura de%eurilor depo*itate de-a lu gul timpului$ gradul de !ompa!tare al a!estora$ durata de depo*itare pe se!toare$ !elule et!) De aseme ea u se poate pre!i*a !a titatea de ga*e %i durata pro!esului &"r" a e&e!tua determi "ri am" u 'ite pe tere %i sub aspe!tul !ompo*i'iei$ st"rii de%eurilor$ etapa , !are se g"se%te gu oiul , a!el mome t et!) A%a !um am pre!i*at$ pe par!ursul depo*it"rii sale$ de%eul par!urge . etape ale pro!esului de biodegradare) A!este etape su t evide 'iate , &igura .)/) Fie!are etap" are a umite !ara!teristi!i de&i itorii$ dup" !um urmea*"0

De%euri %i Te2 ologii de Valori&i!are

Fig. 5.3. Structura procesului de producere a biogazului din deeuri Etapa I - etapa aerob" are lo! imediat dup" depo*itarea de%eului pe plat&orma depo*itului) Substa 'ele u%or degradabile rea!'io ea*" !u o#ige ul pre*e t deoare!e de%eul u este a!operit !u u strat impermeabil %i u este tasat) O#ige ul se g"se%te , porii de%eului %i la supra&a'a a!estuia) Ast&el se &ormea*" +O3) +a urmare a rea!'iilor de o#idare aerob" temperatura !ompostului !re%te u%or) A!east" &a*" este relativ s!urt") Etapa II - este tot o etap" !ara!teristi!" pro!eselor aerobe di pu !t de vedere !2imi! dar !a titatea de o#ige liber este mai mi!" %i treptat se de*volt" !o di'iile !ara!teristi!e pro!eselor a aerobe) Are lo! u pro!es de &erme tare di !are re*ult" a!i*ii gra%i !e i &lue 'ea*" p4-ul de%eului$ respe!tiv a!esta s!ade) 5a*ul !are se dega-" , a!east" etap" este , mare parte +O3) Etapa III - este etapa a aerob" u mai e#ist" o#ige liber$ a!esta &ii d !o sumat de ba!teriile a aerobe) Sub a!'iu ea ba!teriilor meta oge e$ , !o di'ii propi!e$ se produ!e ga*ul meta +46) 7a , !eputul etapei se

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

produ! !o !omite t +46 %i +O3 dar spre s&(r%itul etapei$ !a titatea de +O 3 s!ade %i !re%te !a titatea de +4 6) Pe m"sur" !e a!i*ii orga i!i su t des!ompu%i$ de ba!teriile a aerobe$ !re%te p4-ul de%eului %i !a titatea de amo ia! !e se produ!e$ deoare!e a!estea u mai rea!'io ea*" , !o di'ii a aerobe) Etapa IV - este de umit" etapa meta i!" stabil" deoare!e , a!east" etap" se produ!e !ea mai mare !a titate de ga* meta ) A!i*ii orga i!i se des!ompu rapid r"m( ( d , sistem !a %i , !"r!"tur" orga i!" doar !ompu%ii greu biodegradabili) Etapa V - este etapa de s!"dere a produ!'iei de ga* meta $ , de%eu r"m( doar deriva'ii greu biodegradabili) Primele dou etape su t greu de delimitat %i pri urmare ele se tratea*" ,mpreu ") 8 pri !ipiu durata primelor dou" !i!luri este de 3 a i) Durata depi de de mai mul'i &a!tori di tre !are !el mai importa t lu!ru este temperatura) Temperatura ridi!at" a!!elerea*" pro!esul de &erme tare , timp !e temperaturile s!"*ute prelu ges! pro!esul) Trebuie avute , vedere %i !o di'iile de depo*itare a de%eurilor$ , se sul !" pro!esul poate &i a!!elerat pri tr-o !ompa!ti*are ava sat" , straturi sub'iri %i pri reali*area u or !elule de depo*itare mai mi!i) Etapele III i IV durea*" de regul" 5 ani , !o di'ii ormale$ dar durata a!estora depi de , mare m"sur" de umiditatea stratului de gu oi biodegradabil) Pro!e tul ridi!at de umiditate m"re%te pro!esul de biodegradare) De a!eea este bi e s" se mo itori*e*e *o a de depo*itare sub aspe!tul !"derilor de pre!ipita'ii) Da!" se dore%te a!!elerarea produ!erii de ga* meta %i redu!erea !i!lului de ob'i ere al a!estuia se poate m"rii gradul de umiditate pri re!ir!ularea le%iei bogate , substa 'e biodegradabile %i reali*area u ui sistem de !aptare a ga*elor re*ultate pe tru s!"derea presiu ii ga*ului meta di strat) Etapa V$ etapa &i al"$ depi de de modul de des&"%urare a !elorlalte etape %i poate dura *e!i de a i p( " la stabili*area de&i itiv" a pro!eselor

De%euri %i Te2 ologii de Valori&i!are

bio!2imi!e) Teoreti! , a!east" etap" problema !ea mai importa t"$ sub aspe!tul polu"rii mediului$ o repre*i t" ema a'iile de amo ia!) 8 !o &ormitate !u literatura de spe!ialitate !a titatea de bioga* !e poate &i produs" utili*( d o to " de gu oi varia*" , &u !'ie de !ompo*i'ia a!estuia) Pe tru a putea &a!e !ompara'ii s-a stabilit !a re&eri '" !a titatea de !arbo legat !2imi! pre*e t , substa 'ele biodegradabile %i se &a! raport"ri la o to " de !arbo biodegradabil) Teoreti! di tr-o to " de !arbo biodegradabil se pot ob'i e 19:9 m/ de ga* meta ) Pra!ti! vorbi d !a titatea de bioga* este i &lue 'at" de o serie de &a!tori i ter i %i e#ter i$ u ii !are &avori*ea*" &ormarea de ga* meta iar al'ii !are o de&avori*ea*") +er!et"rile e&e!tuate de spe!iali%ti , '"rile !u tradi'ie , a!est dome iu$ arat" !a produ!erea de bioga* este i &lue 'at" de a umite parti!ularit"'i lo!ale %i !" se poate estima ob'i erea , medie a /;< m / de ga* meta pe to a de gu oi me a-er) Dup" !um s-a mai ar"tat produ!erea de bioga* depi de , !ea mai mare parte de stru!tura de%eurilor dar %i de &a!tori !um ar &i0 - pierderea de ga*e , atur" pri eeta %eit"'i$ - pierderi , perioada des!ompu erii aerobe a !ompu%ilor orga i!i$ - i &iltra'ii de aer , stratul de gu oi !e pot !au*a pro!ese de degradare aerob" &"r" produ!ere de ga* meta $ - posibile i &iltra'ii de aer , re'eaua de !aptare a ga*ului meta ) A!e%ti &a!tori depi d de !alitatea opera'iilor de i*olare$ eta %are %i !aptare a ga*ului meta di stratul de gu oi me a-er) 7u( d , !o siderare to'i a!e%ti &a!tori !are u pot &i estima'i !u pre!i*ie s-a a-u s la !o !lu*ia !a di tr-o to " de gu oi me a-er se ob'i 3<< m/ de bioga*) Di !au*a imposibilit"'ii !apt"rii , totalitate a ga*elor produse di a!east" !a titate se pierde apro#imativ .< = %i doar restul poate &i !aptat) 8 !o se!i '" pe tru proie!tarea sistemului de !aptare a bioga*ului %i estimarea produ!'iei totale de bioga* se poate lua , !al!ul o produ!'ie de

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

1<< m/ de bioga* pe to a de gu oi me a-er depo*itat pe o perioad" de 1. 3< de a i) Pri asigurarea u or !o di'ii optime pe tru des&"%urarea pro!esului de &erme tare a aerob" pro!esul poate &i redus la . - 1< a i$ &apt !e du!e la !re%terea debitului de ga*) A!easta presupu e , s" ame a-area !elulelor de depo*itare a gu oaielor) +er!et"rile reali*ate pe pla mo dial privi d stru!tura !2imi!" a bioga*ului produs di de%eurile urba e au s!os , evide '" &aptul !a e#ist" varia'ii sem i&i!ative , !ompo*i'ia bioga*ului$ !are au la ba*" urm"torii &a!tori0 stru!tura de%eului$ !o di'iile de depo*itare$ etapa de tra s&ormare , !are se g"se%te gu oiul$ ivelul presiu ii ga*ului , i terior$ gradul de !ompa!tare al gu oiului$ gradul de i*olare &a'" de p"tru derea aerului , i terior$ pre*e 'a substa 'elor to#i!e$ o!ive et!)

+a urmare s-a !o siderat util s" se &a!" o a ali*" a ga*elor ema ate di di&erite gropi de gu oi di 'ar" deoare!e e#ist" a umite varia'ii ale !ompo*i'iei gu oaielor &u !'ie de ivelul de de*voltare %i !ivili*a'ie al ora%ului) S-au &"!ut &or"ri e#perime tale s-au prelevat probe de ga* %i s-a &"!ut a ali*a !romatogra&i!" a ga*ului) S-au g"sit di&ere 'e de !ompo*i'ie !2imi!" !2iar %i pe tru a!elea%i gropi de gu oi$ pe tru !" , ge eral gu oiul me a-er u este u material omoge !i u ul &oarte eomoge at(t di pu !t de vedere !2imi! !(t %i &i*i! dar %i di pu !t de vedere al v(rstei %i al etapei de tra s&ormare)

De%euri %i Te2 ologii de Valori&i!are

8 tabelul .)1 este pre*e tat" si te*a determi "rilor reali*ate asupra u or probe de bioga*) Tabelul 5.1. Compoziia biogazului Nr. Crt. 1 3 / 6 . : ; 9 > Componentul prezent n biogaz 5a* meta - +46 Dio#id de !arbo - +O3 Amo ia! - N46 4idroge - 43 O#ige - O3 Argo - Ar 4idroge sul&urat - 43S Sul&a'i +lor2idra'i Unitatea de msur = = = = = = = = = Inter alul de aria!ie al componentului /< - :. 3< - 6< . - 6< 1-/ <-. < - <$6 < - <$<1 < - <$<1 <$<<3 - <$<<.

Metodele de !ole!tare a ga*elor produse , urma &erme ta'iei gu oaielor di&er" , &u !'ie de s!op) Da!" se dore%te eva!uarea ga*elor ?la , !2iderea u ui depo*it mai ve!2i@ atu !i se reali*ea*" o colectare umit" pasiv) S!opul a!estei !ole!t"ri este eva!uarea , atmos&er" a ga*elor produse pe tru a evita a!umularea de ga*e !ombustibile) A!est tip de !ole!tare se pra!ti!" , !a*ul u or depo*ite ve!2i !are u mai pre*i t" i teres e!o omi!) Da!" se dore%te !ole!tarea %i valori&i!area e ergeti!" a ga*elor produse atu !i avem de a &a!e !u u sistem de !ole!tare a!tiv" a a!estora$ !eea !e presupu e i vesti'ii mai mari)

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

Colectarea pasi a biogazului Se ba*ea*" pe presiu ea atural" di groapa de gu oi sau !elulele de &erme tare)

Fig. 5.4. Sistem de colectare pasiv a biogazului. Pu'urile pasive su t amplasate p( " la ad( !imi de 1< - 1. m de la ivelul superior al gu oiului) U ast&el de pu' de !aptare pasiv" a ga*ului este pre*e tat , &igura .)6)

De%euri %i Te2 ologii de Valori&i!are

+ole!tarea a!tiv" a bioga*ului


8 pri !ipiu$ a!east" metod" u se deosebe%te sem i&i!ativ de !ea pasiv"$ !u pre!i*area !" sistemul de eva!uare a ga*ului &ormat , stratul de gu oi este !uplat la o serie de !o du!te de !ole!tare !e trali*at" a a!estuia %i !are dispu e de u sistem de su&la t" sau !ompresor$ !are !rea*" o depresiu e , sistem %i ast&el &or'ea*" eva!uarea ga*ului di i teriorul stratului) 8 a!est !a* se pu probleme mai spe!iale de eta %are a volumului de gu oi %i a sistemului de !o du!te pe tru a u p"tru de aer di e#terior , stratul de gu oi) Di a!este !o sidera'ii , !a*ul !ole!t"rii a!tive a ga*elor trebuie s" se a!orde o ate 'ie deosebit" eta %eit"'ii gropii de gu oi) U ast&el de sistem de !ole!tare a!tiv" trebuie s" dispu " de Pu'uri !ole!toare$ +o du!te de tra sport$ Su&la t" sau !ompresor$ Sistem de , maga*i are a ga*elor !aptate) Da!" se dore%te reali*area u ui studiu privi d debitul %i !ompo*i'ia ga*elor produse , stratul de gu oi se poate reali*a o so d" de mo itori*are a ga*ului) A!east" so d" se poate reali*a pri i trodu!erea , tr-o so d" de !ole!tare pasiv" a u ui tub de mi!i dime siu i ?diametru de .< mm@ !u ori&i!ii , partea de -os %i reali*area u ei eta %"ri la partea superioar" &a'" de so da !u diametrul de 3<< mm) Tubul !e tral !u diametrul de .< mm este &iletat la partea superioar" %i ast&el se poate mo ta u sistem de !aptare a ga*elor) Stabilirea dista 'elor di tre so de este di!tat" de ra*a de a!'iu e a u ei so de) M"sur"torile e&e!tuate pe tru a determi a dista 'a de a!'iu e a urm"toarele !ompo e te0

Ovidiu NEME Tiberiu RUSU Vasile-Filip SOPORAN

u ei so de s-au &"!ut , situa'ia sistemelor de so de legate la o su&la t") S-a determi at pierderea de presiu e pe stratul de gu oi$ !o sider" du-se !" o so d" a!'io ea*" p( " la o depresiu e mi im" de !ir!a 3$. mm !oloa " 43O) Pierderea de presiu e depi de , !ea mai mare parte de !ompa!titatea stratului de gu oi) +a urmare re*ultatele u pot &i de!(t i &ormative$ pe tru !" u dispu em de date !erte privi d stru!tura %i gradul de !ompa!ti*are a gu oiului) +2iar %i , a!ela%i depo*it de gu oi au &ost observate varia'ii mari privi d dista 'a p( " la !are a s!"*ut depresiu ea sub 3$. mm !ol) 4 3O) Dista 'a a variat , tre 3. %i >< m , &u !'ie %i de , "l'imea stratului de gu oi$ de!i dista 'a di tre so de va &i dubl" , tre .< %i 19< m) Presiu ile la gura so delor varia*" , %i /9< mm !ol) 43O) 7iteratura de spe!ialitate di Statele U ite ale Ameri!ii re!oma d" urm"toarea &ormul" pe tru a determi a mai pre!is ra*a de a!'iu e a u ei so de0 &u !'ie de etapa de tra s&ormare , !are se g"se%te gu oiul$ dar varia'iile su t , tre valorile 13;

R b d A b E a r B= 7! 3 M p3 bi p b! 2! pv R 3 l

?1>@

, !are0 " - i di!e de permeabilitate i ter " a stratului de gu oi$ , !m3$ pbi - presiu ea bioga*ului , i teriorul !elulei de &erme tare$ , PaCm3$ # - ra*a de a!'iu e a so dei$ , m$ $b - v(s!o*itatea bioga*ului$ , Pa)se!$ r - ra*a i terioar" a !o du!tei so dei$ , m$ p - !aptarea spe!i&i!" a volumului de bioga*$ , m/Cm)2$ %d - de sitatea gu oiului !ompa!tat$ , DgCm/$

>

De%euri %i Te2 ologii de Valori&i!are

&b - debitul de produ!ere a biga*ului$ , m/Cse!$ Ea - e&i!ie 'a sistemului de !ole!tare a ga*elor produse$ , =$ 'c - lu gimea *o ei de !aptare a so dei$ , m$ M - !apa!itatea !elulei de &erme tare$ , to e$ pbc - presiu ea la !apul so dei$ , PaCm/$ (c - ad( !imea !elulei de &erme tare$ , m) +al!ulul um"rului de so de se &a!e pe ba*a a dou" !riterii %i a ume0 +riteriul de a!operire a supra&e'ei totale$ +riteriul dista 'ei di tre so de de 6< metri) Supra&a'a de a!'iu e a u ei so de este supra&a'a !er!ului !u ra*a de 3< metri$ de!i0

s=

d 3 /$161:#6<3 = = 13.:$ :m 3 6 6

?3<@

8mp"r'i d supra&a'a total" a depo*itului de gu oi la supra&a'" de a!'iu e a u ei so de se ob'i e um"rul teoreti! de so de$ &"r" a 'i e seama de e&e!tul de margi e) Stabilirea dime siu ii u ei so de se &a!e , &u !'ie de grosimea stratului de gu oi$ iar deasupra solului , "l'imea s" &ie de mi im u metru) Partea superioar" a tubului de P+V se !urbea*" pe tru a u p"tru de apa pluvial" , stratul de gu oi) Tubul este prev"*ut !u ori&i!ii la partea i &erioar" pe tru !aptarea ga*elor %i eta %at la sol la partea superioar" !o &orm dese ului di &igura .)6) Se re!oma d" !a la reali*area tubului s" se utili*e*e u tubului se re!oma d" s" &ie de 3<< mm) material re*iste t la !oro*iu e$ respe!tiv P+V sau o'el i o#idabil$ iar diametrul

1<