Sunteți pe pagina 1din 1

Cerere pentru certificarea faptului ca o persoana se afla in viata Domnule Notar, Subsemnatul ........1)........, domiciliat in ..........2).........., judetul ...............

, str. .............., nr. ..., et. ..., ap. ..., va rog sa certificati ca sunt in viata. Semnatura, Domnului Notar al ......................

1) Numele si prenumele celui care cere certificarea. 2) Localitatea in care domiciliaza cel care cere certificarea.