Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in .................., Parat(a) in dosarul nr. ........, cu termen de udecata la ........., al acestei instante, reclamant(a) !iind ..........., domiciliat(a) in ............, a"and ca obiect re"endicare, #ormule$ %ERERE DE %&EM'RE IN ('R'NTIE PENTRU E)I%TIUNE im*otri"a +arantului(ei) .........., domiciliat(a) in ..........., *entru ca in ca$ul in care se "a admite actiunea reclamantului, sa,mi !ie admisa aceasta cerere si c-ematul(a) in +arantie sa !ie obli+at(a) sa,mi restituie *retul in "aloare de ............ lei, re*re$entand ............. cat si c-eltuielile de udecata *e care le "oi !ace cu acest *roces. Moti"ele cererii. In !a*t, *rin contractul de "an$are,cum*arare din ......... am cum*arat de la c-ematul in +arantie terenul (si constructia) situat in .............., cu su*ra!ata .......... a"and ca "ecini la. N .............., S .................., E ............., ) ..........., *entru care iam *latit suma de ............ lei. La data de ........ am !ost c-emat(a) in udecata de reclamantul(a) ......... *entru re"endicarea bunului (sau bunurilor) enuntat(e), moti" *entru care ma "ad ne"oit(a) sa !ormule$ aceasta cerere de c-emare in +arantie, *entru ca in ca$ul in care actiunea *rinci*ala "a !i admisa, sa !ie admisa si aceasta cerere. In dre*t, imi intemeie$ actiunea *e dis*o$itiile art. /001 si art. /02/ %. ci". si art. 34 , art. 30 %. *roc. ci". Do"ada actiunii o !ac cu intero+atoriul reclamantului si al c-ematului in +arantie, acte, e5*erti$a si martorii ........... ............. ................ De*un actiunea in trei e5em*lare *entru a se comunica c-ematului(ei) in +arantie si reclamantului(ei). 'ne5e$ c-itanta de *lata a ta5ei de timbru in "aloare de ......... lei si timbrul udiciar in "aloare de .......... lei. Data de*unerii .............. Semnatura, .......... DOMNULUI PRESEDINTE 'L 6UDE%'TORIEI .......................