Sunteți pe pagina 1din 2

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ............, domiciliat(a) in ............., chem in udecata si !e"sonal la inte"o#ato"iu !e !a"atul(a) ..........., domiciliat(a) in ............, !ent"u ca !"in hota"a"e udecato"easca sa se constate SIMUL$TI$ %ONTR$%TULUI DE IMPRUMUT, &$N'$RE(%UMP$R$RE, DON$TIE ET%., autenti)icat sub n". ....... din ........ de Nota"ul Public ........, !"in ca"e ................., deci )a!tul ca acest cont"act este simulat. &a "o# sa obli#ati !e !a"at(a) la !lata cheltuielilo" de udecata !e ca"e le *oi )ace cu acest !"oces. Moti*ele actiunii+ In )a!t din cont"actul enuntat "eiese ca+ 1. am im!"umutat !a"atului(ei) suma de .......... lei, luc"u ne"eal, )iind *o"ba de un cont"act simulat, )icti*, intocmit la "u#amintea !a"atului(ei). Inte"esul meu este sa se constate ca acest cont"act este simulat !ent"u ca sunt ce"cetat si nu !ot usti)ica !"o*enienta sumei !"e*a,uta in acest cont"act de im!"umut2. !a"atul(a) a *andut co!a"atului(ei) autotu"ismul (sau motocicleta etc.), cont"act ca"e este simulat. Sco!ul acestui cont"act a )ost acela de a se c"ea o a!a"enta de inst"aina"e, !ent"u ca, in "ealitate, bunul("ile) continua sa )ie in !at"imoniul !a"atului(ei), ca"e(mi dato"ea,a suma de ........... lei. De aceea, *a "o# sa constatati simulatia acestui cont"act !ent"u ca sa !ot u"ma"i bunul("ile) inst"ainat(e) in *ede"ea "eali,a"ii c"eantei !e ca"e o am im!ot"i*a debito"ului(oa"ei) !a"at(a) ............. 3. tatal meu, a *andut !a"atului(ei) una casa, situata in com!usa din ............., aco!e"ita cu ..........., act ca"e este simulat, in "ealitate )iind *o"ba de o donatie de#hi,ata, !ent"u moti*ul ca nu s(a !latit !"etul. &oi do*edi ca tatal meu a )acut actul in sco!ul de a scoate din masa succeso"ala bunu"ile enuntate, desi nu i s(a !latit !"etul, act ca"e ma !"e udicia,a in calitate de mostenito" al *an,ato"ului. De aceea, *a "o# sa admiteti actiunea si sa constatati ca actul este simulat, )iind *o"ba de o donatie de#hi,ata. .ota"a"ea de constata"e a acestei actiuni imi este necesa"a in cad"ul altui !"oces, !ent"u a stabili ca este *o"ba de o donatie si daca !"in aceasta nu cum*a mi s(a incalcat d"e!tul meu de mostenito" "e,e"*ato"4. am *andut un imobil (casa) !a"atului(ei), la !"etul de ......... lei, ia" in cont"actul de *an,a"e( cum!a"a"e am t"ecut un !"et mai mic, adica de ........... lei. Sco!ul a )ost acela ca !a"atul(a) sa !lateasca o ta/a de timb"u mai mica !ent"u autenti)ica"ea cont"actului. Do*ada ca !"etul este cel indicat in aceasta actiune o )ac cu cont"ainsc"isul, sub semnatu"a !"i*ata, incheiat de noi ante"io" intocmi"ii actului autenticInte"esul acestei actiuni il constituie )a!tul ca do"esc sa se stabileasca suma "eala !e ca"e am !latit(o, !ent"u ca ...................... 5. !a"atul(a) ............., a *andut co!a"atului(ei) ........... una casa, situata in ............, cu *ecinatatile .............., !ent"u ca"e a !"imit !"etul in suma de ........... lei. In "ealitate, ade*a"atul cum!a"ato" sunt eu ca"e am !latit !"etul. %o!a"atul(a) .......... a )ost )olosit(a) ca !e"soana inte"!usa, eu nedo"ind sa se stie ca am dobandit un asemenea imobil.

Pa"atul(a) .........., desi a !"imit de la mine !"etul inte#"al, a "e)u,at si continua sa "e)u,e sa(mi !"edea imobilul, in calitate de cum!a"ato" "eal. Re)u,a acest luc"u si )ata de co!a"atul(a) ......... in calitate de cum!a"ato" a!a"ent. De aceea, *a "o# sa constatati simulatia acestui cont"act, "e,ilie"ea lui si obli#a"ea !a"atului(ei) la "estitui"ea !"etului !"imit. In d"e!t imi intemeie, actiunea !e dis!o,itiile a"t. 0012 %. ci*. &a "o# sa admiteti actiunea si sa constatati ca ........................... Do*ada actiunii o )ac cu cont"ainsc"isul, cu inte"o#ato"iul !a"atului(ei), ce"ceta"e locala, e/!e"ti,a si !"oba cu ma"to"ii+ .............................. De!un !"e,enta actiune in ....... e/em!la"e, co!ia cont"ainsc"isului (daca il a"e), timb"u )iscal in *aloa"e de ........ lei si timb"ul udicia" in *aloa"e de ......... lei. Data de!une"ii .............. Semnatu"a, .......... DOMNULUI PRESEDINTE $L 3UDE%$TORIEI ...................