Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ............, domiciliat(a) ........... in chem in judecata si personal la interogatoriu pe


paratul(a) ........... domiciliat(a) in .........., pentru ca prin hotarare judecatoreasca sa se
CONSTATE NULITATEA ABSOLUTA A ACTULUI JURIDIC
.............., si sa obligati pe parat(a) sa-mi restituie bunurile vandute (sau pretul primit) si sa-mi
plateasca cheltuieli de judecata pe care le voi face cu acest proces.
Motivele actiunii:
In fapt prin actul intitulat .............., autentificat sub nr. ......, din .......... de ........, (sau sub
semnatura privata), am vandut (sau am cumparat) urmatoarele bunuri: ................ in valoare
de ......... lei.
Cer sa se constate ca acest contract este nul pentru ca:
- lipseste un element constitutiv al contractului (consimtamant, capacitate, obiect, cauza,
forma);
- a fost nesocotita o dispozitie imperativa si prohibitiva a legii si a regulilor de convietuire sociala
si anume .....................................
In drept, imi intemeiez actiunea pe dispozitiile art. 948, 949, 950, art. 966 C. civ.
In dovedirea actiunii inteleg sa ma folosesc de interogatoriul paratului(ei), de proba cu acte si
martorii: ........... .............. ..............
Depun prezenta cerere in dublu exemplar timbrata cu timbru de ........ lei si timbrul judiciar in
valoare de ......... lei.
Data depunerii
..............
Semnatura,
..........
DOMNULUI PRESEDINTE AL JUDECATORIEI ................