Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in ................., chem in udecata si !e"sonal la inte"o#ato"iu !e !a"atul(a) ............. domiciliat(a) in ............, !ent"u a $i obli#at(a) sa%mi "estituie suma de ........... lei, !e ca"e i%am im!"umutat%o la data de ..........., !lus cheltuieli de udecata. Moti&ele actiunii' In $a!t, la data de ......... am im!"umutat !a"atului(ei) suma de ........... lei, cu obli#atia de a mi%o "estitui !ana la data de .......... asa cum do&edesc cu chitanta din data de ........... (u toate ca te"menul de "estitui"e s%a im!linit, !a"atul(a) "e$u)a "estitui"ea sumei im!"umutate. In d"e!t, imi intemeie) actiunea !e dis!o)itiile a"t. *+,- si a"t. *+./ (. ci&. In do&edi"ea actiunii intele# sa ma $olosesc de inte"o#ato"iul !a"atului(ei), de !"oba cu acte, e0!e"ti)a si de decla"atiile u"mato"ilo" ma"to"i' ............ De!un !"e)enta actiune in dublu e0em!la", actul de im!"umut in co!ie, timb"u $iscal in &aloa"e de ........ lei si timb"ul udicia" in &aloa"e de ....... lei. Data de!une"ii .............. Semnatu"a, .......... DOMNULUI PRESEDINTE 1L 2UDE(1TORIEI .................