Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE

Subsemnatul(a) .............., domiciliat(a) in ................., chem in udecata si !e"sonal la inte"o#ato"iu !e !a"atul(a) ............. domiciliat(a) in ..........., !ent"u a $i obli#at(a) sa%mi "estituie ............, bun !e ca"e i l%am im!"umutat la data de .........., sau cont"a&aloa"ea sa in suma de .......... lei, !"ecum si suma de .......... lei, des!a#ubi"i !ent"u li!sa de $olosinta a bunului si cheltuieli de udecata. Moti&ele actiunii' In $a!t, la data de ........., am im!"umutat !a"atului(ei) u"matoa"ele bunu"i' .........., cu te"men de "estitui"e la data de ........... Desi te"menul de "estitui"e s%a im!linit, !a"atul(a) "e$u(a "estitui"ea. In ca(ul in ca"e bunul sau bunu"ile au !ie"it sau au $ost dete"io"ate din &ina !a"atului(ei), &a "o# sa% l(o) obli#ati la des!a#ubi"i ci&ile, ia" !ent"u stabili"ea intinde"ii !"e udiciului ce mi%a $ost cau(at intele# sa ma $olosesc de !"oba cu e)!e"ti(a tehnica. In d"e!t, imi intemeie( actiunea !e dis!o(itiile a"t. *+,- % a"t. *+.* /. ci&. In do&edi"ea actiunii intele# sa ma $olosesc de inte"o#ato"iul !a"atului(ei), de !"oba cu acte, e)!e"ti(a si de decla"atiile u"mato"ilo" ma"to"i' ............ De!un !"e(enta actiune in dublu e)em!la", actul de im!"umut in co!ie, timb"u $iscal in &aloa"e de ........ lei si timb"ul udicia" in &aloa"e de ....... lei. Data de!une"ii .............. Semnatu"a, .......... DOMNULUI PRESEDINTE 0L 1UDE/0TORIEI ....................