Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnatul(a) ..........., domiciliat(a) in ..........., chem in udecata !e sotul meu, !a"atul(a) ............, domiciliat(a) in .........., !ent"u IN#U$IINT%RE% &OLOSINTEI PRO$I'ORII % UNOR (UNURI #OMUNE, u"mand a )i obli*at(a) sa+mi !"edea u"matoa"ele bunu"i comune, ................ si sa )ie obli*at sa+mi !lateasca cheltuielile de udecata !e ca"e le -oi )ace cu acest !"oces. Moti-ele actiunii, In )a!t, sunt casato"it(a) cu !a"atul(a), ca"e la data de ........... m+a alun*at din domiciliu atat !e mine, cat si !e cei doi co!ii mino"i "e.ultati din casato"ie. Toate bunu"ile dobandite in tim!ul casato"iei au "amas in )olosinta lui. #e" sa )ie obli*at(a) sa+mi !"edea numai bunu"ile enuntate mai sus si ca"e imi sunt de st"icta necesitate. In d"e!t, imi intemeie. ce"e"ea !e dis!o.itiile a"t. /0 alin. 1 #. )am. (sau a"t. 234 #. !"oc. ci-., in ca.ul in ca"e )olosinta bunu"ilo" se ce"e !e cale de o"donanta !"esedintiala). Intele* sa )ac do-ada actiunii cu inte"o*ato"iului !a"atului(ei), ca"e u"mea.a sa )ie citat(a) cu aceasta mentiune, si cu decla"atiile ma"to"ilo" ............. ............ ............ De!un !"e.enta actiune in dublu e5em!la", timb"u )iscal in -aloa"e de ......... lei (ce"e"ea de o"donanta !"esedintiala se timb"ea.a se!a"at, ia" actiunea se timb"ea.a la -aloa"ea bunu"ilo" a ca"o" )olosinta se ce"e) si timb"ul udicia" in -aloa"e de .......... lei. Data de!une"ii .............. Semnatu"a, .......... Incheiat asta.i ........ in ...... e5em!la"e.

DOMNULUI PRESEDINTE %L 6UDE#%TORIEI ...................