Sunteți pe pagina 1din 1

DOMNULE PRESEDINTE,

Subsemnata(ul) ............, domiciliat(a) in .............. chem in udecata si !e"sonal la inte"o#ato"iu !e !a"atul(a) domiciliat(a) in ............, !ent"u ca !"in hota"a"ea !e ca"e o $eti !"onunta, sa MODI%I&'TI M'SUR' DE ST'(ILIRE' DOMI&ILIULUI mino"ului .......... (sau de inc"edinta"e a mino"ului s!"e c"este"e si educa"e) in sensul de a se stabili domiciliul mino"ului la mine (sau ca mino"ul sa)mi *ie mie inc"edintat s!"e c"este"e si educa"e). +a "o#, de asemenea, ca !a"atul(a) sa *ie obli#at(a) sa cont"ibuie la cheltuielile de c"este"e, educa"e, in$atatu"a si !"e#ati"e !"o*esionala a co!ilului si sa)mi !lateasca cheltuielile de udecata. Moti$ele actiunii, In *a!t, !"in sentinta ci$ila n" ...... din .......... !"onuntata de ........ s)a stabilit la !a"at(a) domiciliul mino"ului mai sus)numit (sau mino"ul mai sus)numit a *ost inc"edintat s!"e c"este"e si educa"e !a"atei(ului). Modi*ica"ea acestei masu"i este ce"uta de inte"esele mino"ului, ca"uia !a"ata(ul) nu)i !oate asi#u"a conditii necesa"e !ent"u o de-$olta"e co"es!un-atoa"e atat sub as!ect mate"ial, cat si sub as!ect mo"al si a*ecti$. Moti$ul il constituie im!"e u"a"ea ca !a"ata(ul), a) a *ost condamnat(a) la o !edea!sa cu !"i$a"e de libe"tate. b) a *ost a"estat(a). c) este #"a$ bolna$(a) si se a*la inte"nat(a) int")un s!ital unde $a sta o lun#a !e"ioada. d) a !a"asit !e mino", ca"e se a*la sub in#"i i"ea bunicilo" sau a alto" !e"soane etc. In aceasta situatie, mentine"ea masu"ii "es!ecti$e a" a$ea consecinte daunatoa"e asu!"a bunei de-$olta"i *i-ice, c"este"ii si educa"ii mino"ului. De aceea, $a "o# sa admiteti actiunea si sa modi*icati masu"a "es!ecti$a, in sensul ca domiciliul mino"ului sa *ie stabilit la mine (sau mino"ul sa)mi *ie inc"edintat s!"e c"este"e si educa"e), deoa"ece dis!un de !osibilitati mate"iale su*iciente, am o buna com!o"ta"e mo"ala, ast*el incat !ot asi#u"a mino"ului o mai buna c"este"e si educa"e. +a "o#, de asemenea, ca !a"ata(ul) sa *ie obli#at(a) sa cont"ibuie la cheltuielile de c"este"e si educa"e a co!ilului mino", sub *o"ma !latii unei !ensii luna"e. In d"e!t, imi intemeie- actiunea !e dis!o-itiile a"t. // &. *am., ia" in ceea ce !"i$este obli#atia de int"etine"e !e dis!o-itiile a"t. 012 "a!o"tat la a"t. 34 si a"t. 5/ &. *am. In do$edi"ea actiunii intele# sa ma *olosesc de inte"o#ato"iul !a"atei(ului), de ancheta sociala ca"e $a *i e*ectuata de auto"itatea tutela"a, u"matoa"ele acte, ............, !"ecum si de decla"atiile u"mato"ilo" ma"to"i, ............. De!un actiunea in dublu e6em!la", timb"ata cu timb"u *iscal in $aloa"e de ........ lei, la ca"e ane6e- co!ia sentintei ci$ile, !"in ca"e s)a dis!us masu"a ce u"mea-a a *i modi*icata si timb"ul udicia" in $aloa"e de ......... lei.

Data de!une"ii .............. Semnatu"a, .......... DOMNULUI PRESEDINTE 'L 7UDE&'TORIEI ................