Sunteți pe pagina 1din 11

Pentru a infiinta o agentie de turism trebuie sa urmati mai multe etape:

1. Prima data trebuie sa aveti infiintata o firma care sa aibe ca activitate principala sau secundara turismul. In cazul in care firma dvs nu are acest domeniu de activitate, trebuie sa mergeti la registrul comertului si sa cereti introducerea lui. Ulterior se va elibera un certificat constatator care o sa contina codurile CAEN 7911, 7912. Numele agentiei de turism va fi diferit de cel al firmei (este preferabil pentru numele agentiei sa alegeti cuvinte reprezentative activitatii dvs.)

2. Dupa ce aveti certtificatul constatator cu noul domeniu de activitate trebuie sa intocmiti dosarul agentiei care va contine urmatoarele acte :

- dosar - cerere de eliberare a licentei de turism (o veti gasi in atasament mai os sub google map) - copie dupa certificatul de inmatriculare la !egistrul "omertului - licenta in original (in cazul sc#imbarii sau reinnoirii licentei) - "opie dupa certificatul constator( declarare punct de lucru - numai daca sediul agentiei nu corespunde cu sediul social) - polita de asigurare - "opie de pe Contractul de Munca al persoanei care detine brevetul de turism, inregistrat la itm - copie brevet turism - "opie de pe actul de spatiu pentru agentia de turism (proprietar sau contract de inc#iriere de spatiu). - model vouc er (se afla in atasament mai os sub google map)

!. "at timp asteptati aprobarea dosarului trebuie sa va ocupati de amena area sediului agentiei care va fi la parter sau eta ul unu pentru agentii tour operatoare iar in cazul celor detailiste se acepta si mai sus. In functie de cu este amenna at sediul se va elibera dupa controlul autoritatilor se va elibarea "icenta de #urism care va va permite inceperea activitatii.

$. Puteti demara activitatea avand afisate la vedere : - comisionul agentiei - brevetul de turism - licenta de turism - telefoane pentru reclamatii

$%urovacanta$ face parte din &gentii de 'urism (i#or . &gentia de turism %U!)*&"&N'& apartine societatii comerciale +" &+'!)ID& +!,. %ste o agentie de turism touroperatoare, membra &N&' cu licenta de turism nr. -.//, infiintata in -001.Incepand cu anul -002 este si partener N%"3%!4&NN - '5)4&+ "))3. %urovacanta va sta la dispozitie cu urmatoarele servicii: . !ezervari bilete avion6autocar7 . Pac#ete de servicii turistice intern si e8tern c#arter (avion si autocar), transfer, cazare si pensiune in functie de #otelul ales7 . +e ururi pentru orice destinatie in tara sau strainatate7 . "roaziere7 . *acante e8otice7 . *acante in !omania, litoral ,munte, agroturism , balneo- turism, tratament7 . *acante 9ellness7 . *acante personalizate $tailor made$7 . $,una de miere$7 . $:ee;-end$, cit< brea;s7 . "ircuite culturale7 . )rganizare conferinte si seminarii in !omania si strainatate7 . )rganizare evenimente7

. !ezervari la #oteluri in tara si strainatate7 . 'abere pentru tineret7 . &sigurari medicale7 . !ent a car7 . *acante in rate7 . )ferte speciale e8tern: $first minute$ , $last minute$7 . )ferte speciale intern: $inscrieri timpurii$, $saptamana de refacere$ , $litoralul pentru toti$. Personalul agentiei are e8perienta necesara si este calificat pentru a va sfatui in alegerea dumneavoastra. %urovacanta este $P&!'%N%!U, *&"&N'%,)! '&,%

"ontact: :ebsite: #ttp:66999.eurovacanta.ro6 'elefon: 0/== - >>.1/../, 0->. - =?.@@.>-, 0/-- - 2?. 22. -2. %mail: officeAeurovacanta.ro &dresa: )!&D%&, "asa De "ultura a +indicatelor, str. Parcul 1 Decembrie, nr.1, cod =100@2

1.4.Etapele de infiintare a unei agentii de turism


&gentia de turism este o intreprindere comerciala specializata in vanzarea produselor turistice. +e infiinteaza pe baza legii nr. ?161..0 privind societatile comerciale,republicata. &gentia de turism trebuie sa fie autorizata si acreditata de ministerele de specialitate si de catre Directia -%-

Benerala de &utorizare si "ontrol din cadrul 4inisterului 'urismului care acorda licenta de functionare pentru agentie si brevetul de turism pentru conducatorul de specialitate al agentiei. 5otararea Buvernului !omaniei(5B!) nr. >1?61..2 prevede conditiile de infiintare si functionare ale agentiilor de turism. Etapele si documentele necesare infiintarii agentiilor de turism& 1) Intocmirea contractului de societate si statutul "ontractul de societate- acest document este obligatoriu la infiintarea societatii comerciala de tipul +.N.", +.".+, +.".&., +.&., +.!.,. (cu e8ceptia celor cu asociat unic (+.!.,.&.U.) ). +tatutul societatilor comerciale-este obligatoriu pentru +.".+, +.".&., +.&., +.!.,. ( la cele cu asociat unic este document de baza). "ontractul de societate si statutul se semneaza de catre toti membrii asociati. 2) Autentificarea contractului de societate si al statutului +e face de catre Notarul Public7 Notarul face inc#eierea de autentificare pe ultima pagina a contractului de societate sau a statutului pentru care va percepe o anumita ta8a fi8a indiferent de valoarea capitalului social,la care va adauga onorariul sau si ta8a de timbru fiscal. 3) Autorizarea de functionare a agentiei de turism +e face de catre Instanta Cudecatoreasca in raza careia isi va avea sediul societatea comerciala sau agentia de turism7

Pentru a obtine autorizatia de functionare, agentul economic va depune in termen de 1> zile de la autentificare un dosar cu urmatoarele elemente: "erere de autorizare7 "ontract de societate autentificat7 Dovada efectuarii varsamintelor (foaia de varsamant eliberata de banca pentru suma depusa intr-un cont provizoriu pentru numele asociatilor sau actionarilor)7 &cte doveditoare cu privire la proprietatea asupra altor aporturi la capitalul social decat cele in numerar7 "#itanta "%" de o anumita suma fi8a reprezentand ta8a de inmatriculare.

4)Publicarea in Monitorul Oficial &gentul economic va depune urmatoarele documente: +entinta definitiva a instantei de udecata privind autorizarea de functionare a

societatii (copie 8ero8)7 -7 "ontract de societate7 +tatutul societatii7 "#itanta pentru plata ta8ei de publicare.

5) Inmatricularea in Registrul Comertului a agentiei de turism

"onform ,egii nr. -@61..0 art.1, toate tipurile de societate comerciala inainte de inc#eierea activitatii sunt obligate sa ceara inmatricularea in !egistrul "omertului in termen de 1> zile de la obtinerea sentintei udecatoresti de functionare a societatii. +ocietatile comerciale devin persoane uridice din ziua inmatricularii lor in !egistrul "omertului.Pentru inmatriculare se va depune o cerere tip si acte doveditoare. )Inregistrarea in Registrul !irectiei "enerale a #inantelor Publice +e depun urmatoarele documente: 5otarare Cudecatoreasca definitiva7 "ontract de societate7 +tatutul societatii7 "ertificat de inmatriculare in !egistrul "omertului- ".U.I. .

$)!esc%iderea conturilor la banca Documente: 5otatare Cudecatoreasca definitiva7 "ertificatul de inmatriculare in !egistrul "omertului- ".U.I.7 "ontractul de societate7 +tatutul societatii7 +pecimenele de semnatura a persoanelor imputernicite sa dispuna de fondurile banesti ale societatii si amprenta stampilei societatii.

'epartament

(unctie

Atributii
coordoneaza activitatea globala a agentiei7 aproba programele propuse de departamentele de specialitate7 aproba bugetele de promovare si publicitate7 reprezina agentia inrelatiile cu partenerii, asociatiile profesionale si alte institutii7 verifica si aproba balantele si bilantul7 stabileste politica de dezvoltare a agentiei7 cauta permanent noi parteneri si oportunitati de afaceri pentru marirea volumului de incasari precum si cresterea prestigiului firmei7

,resedinte

C)N'*CE+E
-

are intreaga responsabilitate, libertate de decizie deplina si autoritate completa asupra salariatilor agentiei7 - organizeaza, coordoneaza si conduce intreaga activitate a agentiei7 verifica si controleaza activitatea birourilor si compartimentelor7 selectioneaza, incadreaza si pregateste personalul agentiei7 centralizeaza, analizeaza, aproba si semneaza situatiile intocmite de departamente din subordine7 analizeaza fondurile de investitii ale firmei7 face demersuri pentru contractarea de credite.

'irector agentie

'epartament C)N#A-.".#A#E

(unctie Economist

Atributii - indeplineste sarcinile de efectuare a contabilitatii primare cat si pe cele referitoare la efectuarea contabilitatii finale7 - gestionarea si evidenta intregului patrimoniu al agentiei7 - intocmirea proiectului bugetului de venituri si c#eltuieli7 intocmirea situatiilor financiar-contabile cu privire la numerarul incasat zilnic, situatia platilor si incasarilor de la terti pe perioade diferite7

- inregistrarea tuturor documentelor specifice (c#itante, facturi, ordine de plata)7 - intocmirea balantelor contabile lunare, trimestriale si anuale7 - urmarirea platilor ta8elor si impozitelor legale si depunerea la timp a balantelor, bilanturlor si a altor situatii financiar-

contabile si statistice cerute de legile in vigoare7 efectueaza operarea tuturor modificarilor in contractele si cartile de munca si pastreaza legatura cu "amera de 4unca7 - efectueaza apeluri telefonice si transmite legaturile direct patronului7 - fi8eaza si tine evidenta intalnirilor de afaceri7 - preia si transmite mesa e in lipsa patronului7 /EC+E#A+.A# -

Asistent Ma nag er

- inregistreaza si indosariaza documentele7 redacteaza corespondenta directa a patronului precum si contractele de orice natura7

- trimite si tine evidenta fa8urilor primite7 opereaza cu 8ero8, scanerul7 - tine evidenta si distribuie produsele de papetarie7 - concepe programele turistice interne pentru vanzare si conform cu cernitele clientilor7 - efectueaza calculul analizelor de pret7 colaboreaza cu departamentul 4ar;eting pentru redactarea ofertelor7

- supune analizei si aprobarii programele si tarifele7 #*+./M .N#E+N +eferent - solicita inc#eierea contractelor cu prestatorii7 pastreaza si actualizeaza permanent tarifele si conditiile tuturor contractelor7 contractarea de spatii de cazare la #oteluri si in statiuni turistice interne, pentru individual sau grupuri7

- sustine corespondenta cu firmele interne7 intocmeste si actualizeza graficul actiunilor preconizate (programe, numar persoane, baremuri, perioade, furnizori)7

#*+./M E0#E+N

+eferent

intretine cele mai bune relatii cu clientii si furnizorii, dand dovada de rabdare si profesionalism. - contractarea de spatii de cazare la #oteluri si in statiuni turistice e8terne pentru cetatenii romani, individual sau grupuri7

- alcatuirea de programe turistice e8terne7 - studiul pietei locale si corelarea pretului la e8cursii interne7 - planificarea rezervarilor pe curse de transport auto7 'epartament (unctie promovarea vanzarilor prin agentia proprie sau prin alti colaboratori7 evidenta vanzarilor structurate pe destinatii si natura serviciilor oferite7 Atributii - realizarea de contracte cu companiile aeriene e8terne si interne si dezvoltarea relatiilor cu acestea7 pastrarea permanenta a contactului cu toate companiile aeriene cu care au fost inc#eiate contracte7 intocmirea si verificarea permanenta a deconturilor cu companiile aeriene7 promovarea si dezvoltarea de noi relatii cu potentiali clienti, persoane fizice sau uridice7

Agent #.C1E#.N2 tic3e ting

promoveaza programe si modalitati de vanzare care sa amplifice volumul de incasari. - concepere si vanzare de programe la cerere si pac#ete de servicii pentru actiuni speciale ca: simpozioane, conferinte, coc;tail-uri, mese festive, traininguri, intalniri de afaceri, care presupun urmatoarele servicii: transport auto sau aerian7 cazare si masa in #oteluri7 secretariat, 8ero8, fa8, telefon, internet, instalatii de sonorizare 7 g#id insotitor7 #*+./M A(ACE+. -*/.NE// - contractare de servicii de transport auto rent-a-car7 +eferent studii de mar;eting asupra produselor turistice din !omania7 efectuarea de rezervari, pe rutele stabilite conform programelor, pentru grupuri organizate de turisti sau oameni de afaceri7

- pastrarea si intretinerea relatiilor cu clientii. - are responsabilitatea reprezentarii firmei in relatiile cu terti7 Agent

MA+1E#.N2

pub icita te

- se ocupa de crearea imaginii de marca a firmei7 se ocupa de realizarea imaginii de piata pentru diferite produse turistice ale firmei7

- realizeaza periodic analize ale structurii vanzarilor7 propune modalitatile optime de publictate si bugetele necesare7 urmareste realizarea conform strategiei stabilite a campaniilor de promovare si publicitate7

- pastreaza si dezvolta relatiile cu mass-media si publicatiile de specialitate7 concepe, realizeaza si actualizeaza protofoliul de oferte, materializat prin catalogul firmei7

- alimenteaza si intretine baza de date. &tributiile organizatorice sunt specificate in fisa postului care este inmanat fiecarui anga at la interviu fiind obligat dupa semnarea contractului de munca sa indeplineasca toate cerintele mentionate in fisa postului. In continuare va preazint un model de fisa postului: (./A ,)/#*"*.

1. 'EN*M.+E A AC#.4.#A#..: "onducere -. 'EN*M.+EA ,)/#*"*.: ?. ,+)2+AM*" 'E "*C+*: =. /*-)+')NA+EA : 5. /A+C.N. /. )-".2A#.. >.1 )(,IB&'II -sa respecte dispozitiile presedindelui7 -sa ia decizii pentru pastrarea cu rigurozitate a confidentialitatii datelor7 --sa ia decizii pentru respectarea normelor de protectie a muncii7 >.- +&!"INI %laboreaza urmatoarele programe: -pentru investitii Director agentie &ctivitate nenormata Presedindelui

-pentru servicii -de cresterea a profitului -de reducere a costurilor %. C)M,E#EN#E /. +E/,)N/A-.".#A#. !aspunde, urmareste si raporteaza cu privire la: - organizeaza, coordoneaza si conduce intreaga activitate a agentiei7 - verifica si controleaza activitatea birourilor si compartimentelor7 - selectioneaza, incadreaza si pregateste personalul agentiei7 centralizeaza, analizeaza, aproba si semneaza situatiile intocmite de departamente din subordine7

- analizeaza fondurile de investitii ale firmei7 - face demersuri pentru contractarea de credite.