Sunteți pe pagina 1din 2

Omologal n Pomnia cu Cerliical de omologare

nr. 1535|29.08.2001
CUPROXA1 FLOWALE - AVAN1A1E
Lsle un ungicid sub orm de suspensie in,
omogen, mobil, cu lendin de depunere n limp,
dar cu o bun capacilale de revenire n sislem
omogen, de culoare verzuie ce conine 190 g|l
cupru melalic din sulal de cupru lribazic.
Pecomandal n special penlru primele ,i ullimele
lralamenle deoarece primvara cuprul diminueaz
pericolul ngheurilor lrzii, acionnd ca agenl de
prevenire a ormrii crislalelor de ghea, iar
loamna lrziu cuprul conlribuie la malurarea
lemnului.
CUPROXA1 FLOWALE
(Conine 190 g|l cupru din sulal de cupru lribazic)
FUNCICID
MOD DE AC|IUNE
CUPPOXAT FLOWA8LL acioneaz prin conlacl.
Ader bine pe supraaa runzelor ,i nu necesil
adugare de adilivi (parliculele de cupru sunl
ncrcale eleclroslalic).
RECOMANDRI DE U1ILIZARE
n egumicutura se aplic prevenliv sau la apariia
primelor simplome de man sau arsuri bacleriene.
Aplical la rsaduri are ,i rol de dezinecie a solului.
La cartof - se aplic n special la primele ,i ullimele
lralamenle, penlru mana,
La vi]a de vie - aplicarea se va ace la primele ,i
ullimele lralamenle. La ncepulul vegelaiei se
obine ,i o rezislen mril la ngheurile limpurii
iar la sr,il o malurare mai bun a coardelor.
La pomii fructiferi - se aplic primvara devreme la
ie,irea din repausul vegelaliv penlru combalerea
ormelor hibernanle ale agenlilor palogeni, n
limpul vegelaiei se aplic n special penlru ocul
baclerian ,i rapn, loamna, la cderea runzelor,
penlru diminuarea ormelor rezislenle ,i menine-
rea igienei cullurale.
Previne ,i slopeaz mana ,i arsurile bacleriene la
via de vie, pomi ruclieri, carloi, legume,
Adera bine pe supraaa runzelor ,i nu necesil
adugare de adezivi,
Poale i aplical cu orice el de echipamenl de
slropire,
Lsle neulralizal ,i nu necesil adugare de var,
Nu prezinl reslricii privind inlervalul de pauz
de la lralamenl pn la recollare,
Nu creaz rezislen ,i nvinge ormele rezislenle
creale la ungicidele sislemice.

NufarmRomania SRL, Slr. Popa Savu, Nr. 77, Ll. 1, Ap. 2, Seclor 1, 8ucure,li, Tel.. 021 224.63.20
PRODUC1OR:
Nuarm CmbH & Co KC
Linz, Auslria
A4021, Sl. Peler Slra8e 25
IMPOR1A1OR:
Nuarm Pomania SPL
Slr. Popa Savu, Nr. 77, Ll. 1, Ap. 2
Seclor 1, 8ucure,li
Tel.. 021 224.63.20
COMPA1IILI1A1E
Lsle compalibil n ameslec cu ma|orilalea produse-
lor ilosanilare.
lnainle de ulilizare veriicai lislele de compalibili-
lale.
1ERMEN DE CARAN|IE
ln condiiile menionale mai sus produsul esle
garanlal 2 ani de a data fabrica]iei.
CUL1URA ACEN1 PA1OCEN DOZA
SMUROASE
(cais, piersic, cire,, vi,in, prun)
Monilinia spp (moniliozc) 0,35
MR
venluria inequalis (rcpnul mrului)
Lrwinia amylovora (preflorcl)
(crsurc bcctericn)
0,35
1OMA1E
Phylophlora ineslans (mcnc)
Allernaria solani (clterncriozc)
3 - 4 L|ha
VI|A DE VIE Plasmopora vilicola (mcnc viei de vie)
3 - 4 L|ha
ln uncie de presiune de inecie - lralamenle
posllorale
VI|A DE VIE Plasmopora vilicola (mcnc viei de vie)
4 L|ha (0,4 ) n 1000 L |ha soluie
(la aplicarea ullimelor 2 lralamenle)
CAR1OF Phylophlora ineslans (mcnc) 3 - 4 L|ha
Orice nerespeclare a indicaiilor lehnice de mai
sus va duce la diminuarea eicacilii produsului
sau chiar la e,ec lolal. Penlru lmuriri suplimenlare
se recomand a v adresa Unilii ilosanilare
|udeene sau irmei Nuarm Pomania SPL,
leleon. 021-224.63.20, Slr. Popa Savu Nr. 77,
Ll. 1, Ap. 2, Seclor 1, 8ucure,li.