Sunteți pe pagina 1din 4

Dupli aproximativ opt

sliptlimdni de la fertilizare,
embrionul uman are o lungime
de numai 3 cm Cu toate
acestea, el are aproape toate
organele ~i fesuturile, ~i
inflifi~are umanii. lncepdnd
din acest stadiu, este cunoscut
sub numele de flit.

D upa cele opt s:lptamani, dezvoltarea


fatului implica mai ales cre~terea in
lungime ~i in greutate. Organele fetale
devin mai complexe, iar in acest stadiu se
poate distinge deja capul, cu creier, ochi,
urechi, nas ~i gura, ~i se pot vedea clar bratele,
picioarele ~i organele sexuale.
Toate organele interne ~i sistemele
principale, inclusiv mu~chii, sistemul nervos,
inima ~i sistemul sangvin, plamanii, ficatul,
rinichii, stomacul~i intestinele s-au format deja,
de~i mai trebuie sa se dezvolte inca pentru a
ajunge la forma fmala. De asemenea,scheletul, ~'
compus din cartilagiu, Incepe acum sa se ~
transformeIn os. ~
u
Sistemul sangvin ]
La varsta de opt saptamani, fatuI are deja un
sistem ce transporta sangelein jurul corpului, o 0 Fatui la 9. saptamani, protejat de
la organele in curs de dezvoltare. Totu~i, sacul amniotic. In acest stadiu, fatui are o
sarcina sistemului sangvin fetal este putin lungime de aproape 3,5 cm ~i cantare~te
diferita de cea pe care sistemul sangvin al aproximativ 1 g. Chiar ~i la aceasta varsta ~i
corpului va trebui sa o Indeplineasca dupa marime, fatui prezinta trasaturi externe
na~tereacopilului. specific umane.
Pe durata ~ederiifatului In uter, plamanii sai
nu Indeplinesc nici o func:tie.Oxigenul1:i este . ocole~te ficatul printr-o scurtatura, cunoscuta
asigurat de mama, prin placenta ~i cordon sub numele de tub venos, ~i astfel trece girect
ombilical. Curand dupa na~tere,- cordonul in atriul drept al inimii. in inima, sangele
ombilical este sectionat. in momentul in care urmeaza o alta scurtatura, un gol intre atriul
se face acest lucru, o actiune reflexa stang ~i atriul drept al inimii, denumit foramen
declan~eaza functionarea mecanismului de oval. in acela~itimp, o a treia scurtatura,tubul
respiratie, iar noul nascut respira pentru prima arterial, conecteaza artera pulmonara ce iese
data. in acela~itimp, sistemul sangvin trebuie direct din atriul drept, cu vena pulmonara, care
sa se adapteze rapid unei surse complet transporta sange de la plamani la atriul drept.
diferite de s:1ngeoxigenat. intre ele, aceste circuite sc~rte ocolesc
Aceasta schimbare brusca este datorata plamanii ~i permit unei rnari cantitati de oxigen
dezvoltarii In interiorul fatului a trei circuite din placenta sa fie eliberata rapid din atriul
scurte In sistemul sangvin. Ele permit ca stang in arterele care alimenteaza restul
s:1ngeleoxigenat al mamei sa se lndrepte direct organismului. Sangelese intoarce din fat spre
spre organele vitale ale copilului, ocolind placenta prin doua artere ombilicale.
plamanii ~i ficatul, care au de Indeplinit un rol Cand cordonul ombilical este taiat dupa
foarte lirnitat la copilul nenascutInca. na~tere, trebuie sa se produca o schimbare
S:1ngele oxigenat este transportat prin rapida. Vena ombilicala ~i arterelei~i inceteaza
placenta spre fat, printr-o singura mare vena functionarea ~i, lipsit de oxigenul din placenta,
ombilicala. Aceastaelibereaza s:1ngeleIn ceea copilul fucearca sa respire, dilatandu-~i
O Capetele tripletelor. vizibile cu ajutorul ce va deveni probabil principala vena care plamanii. in acela~i timp, obturatia arterelor
unei tehnici radar, cu ultrasunete. Aceasta transporta s:1ngeledin organism la inima, dar ombilicale duce la o cre~tere a presiunii
este o metoda sigura de examinare a fatului deocamdata se comporta ca principalul sangeluiin vasele sangvine din partea stangaa
in uter -folosirea razelor X este foarte transportor al s:1ngelui oxigenat la inirna. in initnii. Aceasta, la randul sau, provoaca
periculoasa, deoarece radia1iile pot distruge mod normal, s:1ngelear trebui sa treaca acum inchiderea atriului drept ~i obturarea
celulele in curs de dezvoltare. prin ficat. insa, In interiorul fatului, s:1ngele foramenului oval. Uneori, acestanu se inchide

111
FATUL

O Circula1ia fetal3 include trei circuite la cap ~i la partea superioar:I a corpului. mi~temembrele 1ntr-unmod destul de viguros.
scurte, care inconjoar3 ficatul, inima ~i Acestea se ramifica inainte ca tubul arterial sa Aceste mi$cari ale copilului 1n uter pot fi
pl3manii. Ace~tia din urm3 nu func,ioneaz3 se uneasca cu aorta ~i astfel capul ~i partea sim1;itede rnarna.
pan3 la na~tere ~i primesc doar 10% din superioar:I a corpului sunt alimentate cu Sfi1r.5itul
saptamarui28 marcheazastadiul1n
cantitatea de sange. sangele cel mai oxigenat. in consecinta, in care fatuI este consideratviabil, deoarecedaca
acest stadiu de dezvoltare, capul se dezvolta este nascut acum, are 5% ~nse de
bine ~i provoaca afectiuneadenumita «gaura1n mult mai rapid decat restul corpului, iar bratele supravietuire. in aceasta etapa, fatuI este
inima". La scurt timp dupa inchiderea fatului sut1tmai lungi decat picioarele. acoperit cu o substantaalba, asernanatoarecu
foramenului oval se 1nchide~i circuitul arterial ceara, denurnita vernix caseosa.Aceasta este
~i tot sangeledin atriul drept se varsa acum 1n Cre~terea in dimensiuni formata din celule mai vechi ale pielii,
plamani. in final, circuitul venos se 1nchide, La varsta de opt saptamani, fatuI cre~te In amestecate cu o secre1;iegrasa, produsa de
permitand ficatului sa-~i desfa~oarea<:tivitatea lungime cu aproximativ 1,5 mm In fiecare zi, glandele sebacee ale pielii, ce protejeaza
asupra sangelui ce se scurge din organism, iar iar pana In a 12-asaptamana,are o lungime de pielea de lichidul amniotic 1nconjurator.
sistemul sangvin al copilului revine la normal. aproximativ 9 cm. Dupa saptamana a 14-a,
cre~terea In lungime a fatului devine mai Via1a in interiorul uterului
Fatui in curs de dezvoltare rapida, placenta fiind complet formata, iar la Fatul in curs de dezvoltare este 1nconjuratde
Fatui cre~te cu ajutorul oxigenului ~i al altor varsta de 20 saptamani fatuI masoara lichid amniotic, care are rolul de a-l sus1;ine~i
substante chimice, asigurate de mama prin aproximativ 25 cm lungime. La na~tere,ru 20 de a-i apara tesuturile delicate de zdruncinaturi
intermediul placentei. Totu~i, deoarece exista de saptamani mai tarziu, lungimea medie a ~i modificari ale temperaturii exterioare. O
circuite scurte 1n sistemul sangvin al fatului, copilului este de aproximativ 50 cm. parte din acest lichid provine din placenta ~i
sistemele arterial ~i venos nu sunt separate Totu~i, cre~terea In greutate nu se uter, insa cea rnai rnare parte rezulta din
complet, cum se 1ntampla dupa na~tere. in desfa~oar:Ica ~i cealn lungime. De fapt, pana sangelefatului insu~i, prin plarnani ~i rinichi.
consecinta, sangele oxigenat se amesteca cu In saptamana 28 a sarcinii, fatuI este slab ~i Lichidul amniotic se afla in interiorul
cel dezoxigenat, iar sistemul este mai putin de~irat.Doar lncepand cu acest stadiu, In care membranei duble, ce s-a forrnat 1ntr-o faza
eficient fata de cum va fi mai tarziu. gr:Isimeaalba se f1XeaZa sub piele, fatullncepe incipienta a sarcinii 1n jurul embrionului. in
in partea dreapta a inimii, de exemplu, sa creascaconsiderabilln greutate. in ultimele timpul lunii a treia a sarcinii, fatuI 1ncepesa
sangele oxigenat din placenta se combina cu saptamani ale sarcinii, un alt tip de gr:Isime, 1nghita o parte din lichidul amniotic, iar pana
sange dezoxigenat ce se 1ntoarce de la cap, cea bruna, se f1XeazaIn unele portiuni ale 1n ultimele stadii ale sarcinii, acesta poate
apoi, sangele amestecattrece prin cele doua regiunii superioare a corpului. La na~tere, 1nghi1;ijurnatatede litru de lichid zilnic.
circuite scurte 1n partea stanga a sistemului. majoritateabebelu~ilor cantarescIn jur de 3 kg. Nu se cuno~te 1nca motivul pentru care
Sangele care se 1ndreapta spre cap ~i corp La varsta de aproximativ 20 saptamani, fatul1nghite acest lichid, cercetatorii insa sunt
transporta, deci, mai putin oxigen decat este corpul fatului se acoper:I cu par fetal, cunosrut de parere ca acestadoar exerseazi1procesul de
capabil. sub numele de lanugo. Aceste fire fme de par degluti1;ie,de o importanta rnajora 1n cazul1n
Sangele parase~tepartea stanga a inimii, cad Inainte sau curilnd dupa na~tere, fiind care copilul va supravietui dupi1 na~tere. S-a
prin artera principala, sau aorta. Primele artere Inlocuite ru par permanent. Deja arum, fatuI a constatat, de asemenea, ci1 fatuI exerseazi1
care se ramifica din aceastasunt cele care duc Inceput sa produca urina ~i este capabil sa-~i multe alte feluri de comportan1ent1n interiorul
112
perceptibil:l din partea f:ltului. Cercet:ltorii au
demonstrat c:l bebelu~ii nen:lscuti pot retine
sunete ~i ritmuri In timp ce se afl:llnc:lln uter.
De asemenea,f:ltul pare s:l treac:l prin st:lri de
somn ~i de con~tient:l, la fel cum va face mai
tarziu. jn timpul somnului, face unele mi~c:lri,
cand este treaz se mi~c:l frecvent ~i adesea
puternic, iar dup:l 30 de s:lpt:lm3.ni,cand v:llul
de pe ochi se ridic:l, copilul1i poate deschide.
in aceast:lfaz:l, interiorul uterului este luminat,
deoarece lumina soarelui poate p:ltrunde prin
abdomenullntins. De exemplu, dac:l mama st:l
la plaj:lln bikini, f:ltul estesc:lldatIntr-o lumin:l
cald:l, ro~iatic:l.

Placenta
Pe langa faptul c~ este un organ care transfern
substante intre rnatru1 ~i f~t, placenta rnai are
inc~ o functie la fel de important:l: produce
honnonii care dau poslbilicitea rnamei de a
purta sa!cina ~i de ada na~tere copilului. De
exemplu, aceasta produce cantit:lti rnari de
estrogen, care impiedid produqia de ovule ~i
ovulatia. Progesteronul, hormonul care
inmoaie ~i calmeaza tesutul muscular neted,
contribuie la implantarea sigurn in uter a
embrionului in curs de dezvoltare ~i la
relaxarea mu~chilor uterului ~i stornacului,
pentru a face loc f~tului. Honnonii produ~i de
placent:l provoac~, de asemenea, o accelerare
a b~t:lilor inimii rnamei ~i o cre~tere a vitezei
de functionare a rinichilor. Mama prime~te ~i
ea anurniti honnoni de la f~t. Ace~tia ajut:l la
preg~tirea sanilor in vederea hranirii copilului
dup~ na~tere.

O La 11 saptamani, Anticorpi in sange


fatui are o lungime Putine substante sunt transferate de la mam~ la
de 6,5 cm. Pleoapele f~t. Oxigenul ~i substantele nutritive trebuie s~
sunt impreunate ~i treac~ in mod evident prin placent:l, iar
vor ramane astfel anurniti anticorpi ai mamei pot de asemenea s~
pana in luna a ~asea. tread din sangele ei in cel al f~tului, oferindu-
i acestuia imunitate la unele boli. Honnonii,
avand molecule mult rnai rnari, nu pot s~
O Fatui la 14 sap- p~trun~; dac~ in~ se intampl~ acest lucru,
tamani ( 1 3 cm Iun- vor provoca stric~ciuni importante..
gime). in timpul lunii Din nefericire, alte substante rnuf~c~toare,
a patra se dezvolta inclusiv alcoolul, pot p~trunde prin placent:l,
sistemul sangvin, iar iar copilul unei rname dependente de alcool
reflexele elementare sau de droguri poate s~ se nasc~ cu unele
incep sa func'ioneze. afeqiuni sau cu acele~i dependente.

uterului, inclusiv respiratia ~i suptul. O Fat la 11


8 Mai mult, s-a ajuns la concluzia d organele saptamani, plutind in
de simt, in special cele destinate pip~itului ~i lichidul amniotic. El
auzului, joac~ ~i ele un rol in viata f~tului In prime~te toate
curs de dezvoltare. Acesta poate auzi b~~ile substan'ele nutritive
inimii mamei sale, sunetul vocii ei ~i chiar ~i de la mama, acestea
suneteexteme, cum ar fi muzica, sau zgomotul fiind preluate din
Inchiderii unei u~i. Un zgomot puternic, o placenta, prin
scanteierede lumiru1,sau o schimbare brusc~ cordonul ombilical.
a pozitiei mamei pot provoca o reactie

113
placenta
FATUL

sangele mamei umple


vene materne
golurile dintre vilozita\!

cavitate
amniotico
umpluto cu vilozita\i corionice
lichid

amnion
cordon
(sec~iune)
ombilical

artera
ombilicala

cordon
ombilical

vena ombilicala z:-


O Fat complet ~
::;
dezvoltat. El are
aproximativ 45 cm ~
ii:
lungime. Placenta u
dop cervical ~
poate fi observata in
partea de sus.
Vasele sangvine cervix
in a 28-a sap~mana e dezvoltat ~i restul
fetale patrund in corpului, iar picioarele au devenit mai lungi
vilozita,ile corionului decat bratele. Dezvoltarea mu~chilor este deja
comple~, iar un copil care este nascut in
-forma,iuni alungite
minuscule aflate pe acest stadiu are 15% ~anse de supravietuire.
stratul extern al La 36 sap~milni, ~anselesale de supravietuire
membranei din jurul
ajung la 900/0,deoarece plamilnii sunt destul .
de dezvoltati ca sa-i permi~ sa respire singur. .
fatului -prin care se
face schimbul de
in multe cazuri, in acest stadiu, copilul se
materiale nutritive ~i yagin intoarce cu capul in jos, spre cervixul mamei.
materiale
Mama ~i copilul se pregatesc acum pentru
nefolositoare.
experienta extraordinara ce va urma:
na~terea.

114