Sunteți pe pagina 1din 12

1.1.

Sistemul de impozite n Romnia, rolul i locul taxei pe valoarea adugat n ara noastra, n condiiile trecerii la economia de pia i ca urmare a urmaririi alinierii fiscalitaii la practica rilor dezvoltate, impozitul pe circulaia mrfurilor, care funciona ca un impozit indirect, a fost nlocuit cu taxa pe valoarea adugat. Aceasta nlocuire a impozitului pe circulaia mrfurilor cu taxa pe valoarea adugat a constituit o condiie ce a trebuit mplinit pentru a adera la niunea !uropean. "entru introducerea taxei pe valoarea adugat au fost luate o serie de msuri referitoare la impozitul pe circulaia mrfurilor, pentru a facilita trecerea de la un impozit la altul. Astfel, n 1##1, s$a redus la cinci numarul cotelor de impozit pe circulaia mrfurilor aferente bunurilor i serviciilor i s$a instituit un nou impozit indirect %acciza& pentru unele produse i articole considerate de lux. 'u toate acestea, se impunea reducerea numarului cotelor impozitului pe circulaia mrfurilor la una sau dou, precum i includerea n sfera de impozitare a acestuia a ma(orit ii bunurilor i serviciilor. "rin aplicarea impozitului pe circulaia mrfurilor nu era impozitatat comerul cu amnuntul. nainte de implementarea taxei pe valoarea adugat s$a cutat s se extind cmpul de aplicare a impozitului pe circulaia mrfurilor la unele produse i prestri de servicii, cum ar fi, de exemplu, produse agricole, activitatea potal i de telecomulnicaii, transportul de cltori i de mrfuri etc. )upa emiterea unor acte normative pregtitoare, taxa pe valoarea adugat a fost introdus n Romnia prin *rdonana +uvernului nr. ,-1##., aprobat prin legea nr. 1,/ din 1# decembrie 1##., cu data de aplicare 1 ianuarie 1##,. lterior, introducerea taxei pe valoareaadugata fost amnat pentru 1 iulie 1##,, pe parcurs 0inisterul 1inanelor elabornd norme metodologice cu privire la sfera ei de aplicare, la regulile de impozitare, operaiunile impozabile, baza de calcul, pltitorii, obligaiile i drepturile acestora. n decursul timpului legea care reglementeaz 2.3.A.$ul i normele de aplicare au fost modificate, cele mai importante reglementari fiind 4egea 561-.//, i *+ #.-.//,. Aa cum a fost stabilit, aceasta taxa reprezint un impozit indirect care, spre deosebire de impozitul pe circulaia mrfurilor, se aplica pe ntreg circuitul economic, pn la utilizatorul final al produselor sau serviciilor, nsa numai la valoarea adugat n fiecare faz a acestui circuit. 3aloarea adugat este egal cu diferena dintre vnzarile i cumprrile aceluiai stadiu al circuitului economic sau diferena rezultat scznd din valoarea bunurilor livrare sau serviciilor prestate valoarea bunurilor ac7iziionate i a serviciilor recepionate, ntr$o perioada de timp, de regul o lun. n calitate de impozit indirect, taxa pe valoarea adugat combate procesul de suprastocare i de realizare a produciei fr desfacere asigurat. "ersoanele impozabile

sunt interesate s vnd producia i s colecteze tax din care s scad taxa aferent bunurilor cumprate. 2axa pe valoare adugat cu toate ca este relativ nou aprut n structura veniturilor bugetare, ocupa un rol foarte important, deoarece consumul %n cazul ma(oritii produselor i serviciilor de prim necesitate supuse impozitrii& nu cunoate fluctuaii deosebite de la o perioad la alta. Astfel taxa pe valoare adugat fiind una din veniturile cele mai stabile ale bugetului de stat, dupa cum se poate vedea i din figurile urmatoare8 1ig.1 $ Structura veniturilor bugetului general consolidat realizat n anul .//6 1... )efiniii ale conceptului de taxa pe valoarea adugat 'onform codului fiscal definiia taxei pe valoare adugat este8 92axa pe valoarea adugat este un impozit indirect datorat la bugetul statului i este colectat conform prevederilor legale.: 2axa pe valoarea adugat este n esen un sistem de restituire opernd ntr$un sistem de credit, prin care comercianii sunt obligai s plteasc taxa pe bunurile i serviciile cumprate i s o perceap asupra bunurilor vndute. 'omercianii sunt obligai s conving administraia fiscal de (usteea cererilor lor privind creditele sau restituirile de tax. Statul nu ncaseaz taxa aferent unei tranzacii pn ce nu se face o vnzare ctre o persoan care nu primete credit pentru taxa pltit %cum este consumatorul final&. n concluzie pot spune ca taxa pe valoarea adugat este o tax general de consum, care cuprinde toate fazele circuitului economic, respectiv producia, serviciile i distribuia, pn la vnzrile ctre consumatorii finali %inclusiv&.

;<2R*) '!R! n cadrul m=surilor de promovare a reformei economice >i financiare din Romnia, taxei pe valoarea adaugat= i revine un rol ma(or $ fiind considerat= o component= esen?ial= a unui sistem fiscal modern. Sub aspectul con?inutului s=u, 23A @ ul este un impozit indirect cu caracter universal sau general, iar instituirea sa n practica financiar= romneasc= a fost realizat= dup= emiterea unor acte normative preg=titoare.

23A$ul a fost introdus n Romnia prin *+ num=rul , din 1##. aprobat= prin legea 1,/ din 1# decembrie 1##. cu data de aplicare n 1 ianuarie 1##,. lterior introducerea 23A @ ul a fost amnat= pentru 1 iulie 1##, nlocuind impozitul pe circula?ia m=rfurilor. "entru actualul sistem fiscal romnesc, 23A @ ul reprezint= o preluare a unui impozit indirect cunoscut din practica !uropei *ccidentale, impozit ce >i$a dovedit eficacitatea n cadrul economiilor de tip concuren?ial al ?=rilor din aceast= zon=. 0ulte dintre elementele 23A @ ului au fost bine preluate, dar n privin?a denumirii s$a gre>it. n acest context, mai potrivit= ar fi fost titulatura de impozit pe valoarea adaugat=, c=ci tr=s=turile caracteristice ale acestui venit bugetar sunt cele ale unui impozit indirect >i nu ale unei taxe. n acest cadru reamintesc c= taxele presupun o rela?ie de contraserviciu, fiind percepute n cazul diverselor servicii prestate de institu?iile publice n favoarea persoanelor fizice >i-sau (uridice pl=titoare *riginea 23A @ ului este reprezentat= de diversele impozite generale a>ezate asupra consumului, care au nceput s= fie percepute dup= primul r=zboi mondial. Astfel, n ordinea practic=rii lor, sunt cunoscute8 tax= asupra facturilor, impozitul asupra cifrei de afaceri, taxele unice pentru diferitele produse a>ezate n faza de produc?ie sau n faza de comercializare, tax= unic= asupra produc?iei$cu referire la totalitatea produselor realizate, tax= asupra presta?iilor. ;mpozitele indirecte %23A >i accize& reprezint= principal= surs= de venituri pentru stat >i, ca atare, este urm=rit rolul lor n formarea resurselor publice 'apitolul 1. 23A @ ul 1.1. 'aracteristicile 23A $ ului 'teva dintre caracteristicile 23A @ ului ar fi8 transparen? a 8 23A @ ul asigur= fiec=rui subiect impozabil posibilitatea de a cunoa>te exact care este m=rimea impozitului >i a obliga?iei de plat= ce$i revine. u nicitatea 8 23A @ ul nu este dependent de m=rimea circuitului economic. *ricte verigi are de str=b=tut pna la consumatorul final, nivelul cotei >i m=rimea taxei este aceea>i. * caracteristic= foarte important= a 23A @ ului este faptul c= este suportat ntotdeauna de beneficiar >i deci, n cazul n care, o marf= ar fi produs= ntr$o ?ar= >i valorificat= n alt= ?ar=, atunci taxa se aplic= n statul care valorific= efectiv marfa respectiv= >i deci tot ceea ce se export= este degrevat de aceast= tax=. 23A @ ul reprezint= un stimulent pentru export. )e asemenea este un impozit neutru, eliminind astfel inegalit=?ile fiscale ntre circuitele de desfacere a produselor.

3;;;.'otele de taxa ' ota standard este de .AB si se aplica asupra bazei de impozitare pentru operatiunile impozabile care nu sunt scutite de taxa sau care nu sunt supuse cotelor reduse. ' ota redusa de #B se aplica pentru urmatoarele8 S erviciile ce permit accesul la castele,muzee,gradini zoologice si botanice,targuri,cinematografe s.aC 4ivrarea de manual scolare,reviste,carti,ziare cu exceptia celor destinate exclusive sau in principal publicitatiiC 4ivrarea protezelor medicale si accesoriile acestora cu exceptia celor dentareC 4ivrarea de medicamente de uz uman si veterinarC ' azarea in cadrul sectorului 7otelier sau al sectoarelor cu functie similara,inclusive inc7irierea terenurilor amena(ate pentru campingC ' ota redusa de 5B se aplica asupra bazei de impozitare pentru livrarea locuintelor ca parte a politicii sociale,inclusive a terenului pe care sunt construite.2erenul pe care este construita locuinta include si amprenta la sol a locuintei. ' ota aplicabila este cea in vigoare la data la care intervine faptul generator$intervine la data livrarii bunurilor sau la data prestarii serviciilor$ art. 1,AD. alin. %.&, pentru care se aplic cota n vigoare la data exigibilitii taxei . n cazul sc7imbrii cotei se va proceda la regularizare pentru a se aplica cotele n vigoare la data livrrii de bunuri sau prestrii de servicii, pentru cazurile prevzute la art. 1,AD. alin. %.&. ' ota aplicabil pentru importul de bunuri este cota aplicabil pe teritoriul Romniei pentru livrarea aceluiai bun. ' ota aplicabil pentru ac7iziii intracomunitare de bunuri este cota aplicat pe teritoriul Romniei pentru livrarea aceluiai bun i care este n vigoare la data la care intervine exigibilitatea taxe 1.1. 'oncepte generale privind taxa pe valoare ad=ugat= 2axa pe valoare ad=ugat= este un impozit indirect, ap=rut relativ de curnd n

peisa(ul sistemelor fiscale din diferite state.Acest impozit are o arie de r=spndire destul de larg= la nivelul globului."e parcursul timpului, de la apari?ia lui n anul 1#5A, tot mai multe state au manifestat interes pentru introducerea lui n sistemul fiscal propriu. 4a baza apari?iei taxei pe valoare ad=ugat= st= impozitul pe circula?ia m=rfu$ rilor.2recera la taxa pe valoare ad=ugat= a facut posibil= evitarea impozit=rii n casca$ d= a circula?iei m=rfurilor. )up= cum am men?ionat anterior, taza pe valoare ad=ugata a ap=rut pentru prima dat= n 1ran?a n anul 1#5A, n sfera de ac?iune a acesteia fiind incluse serviciile >i comer?ul cu ridicata. lterior, sfera de aplicare a taxei pe valoare ad=ugat= a fost extins= >i asupra altor activita?i, n special asupra comer?ului cu am=nuntul. 'oncomitent cu 1ran?a >i alte state ale lumii au introdus taxa pe valoare ad=ugat=, iar n niunea !uropean= organele de decizie au declarat acest impozit ca impozit general pentru state, mergnd ulterior pe linia armoniz=rii legisla?iei ?=rilor comunitare. * cot= prelevat= din taxa pe valoare ad=ugat= colectat= de statele niunii !uropene constituie un venit al bugetului niunii. 2axa pe valoare ad=ugat= reprezint= o tax= de consuma?ie cu caracter general sub forma unui impozit indirect, care se aplic= o singur= dat= produselor, indiferent dac= sunt bunuri de consum sau mi(loace de produc?ie, precum >i serviciilor urmnd natura acestora. )e regul= sub inciden?a acestui impozit intr=8 $ livrari de bunuri, att c=tre ter?i, ct >i pentru consumul propriuC $ ac7izi?ii de bunuriC $ prest=ri de serviciiC $ bunurile importate n principiu nu sunt impozabile8 $ exportulC $ presta?iile efectuate de liber profesioni>tiC $ presta?iile cu caracter financiar$bancarC $ cultura etc 'aracteristicile >i tipurile de 23A "rintre caracteristicile cele mai importante ale ascestui impozit, care$i recomand= aplicarea n condi?iile unei economii de pia?= libere, se pot enumera 11 8 E niversalitatea %sfera de aplicare& impozitului E 2eritorialitatea impozitului E )eductibilitatea impozitului

E 2ransparen?a impozitului E nicitatea impozitului E 1rac?ionalitatea pl=?ii impozitului. E !xigibilitatea 23A 1. niversalitatea %sfera de aplicare& impozitului 2axa pe valoare adaugat= respect= principiul universalit=?ii impunerii deoarece, cu excep?iile prev=zute de lege, se aplic= asupra tuturor opera?iunilor cu plata >i asimilate acestora, efectuate, n mod independent, de c=tre persoanele fizice >i (uridice 1. 2eritorialitatea impozitului 2eritorialitatea impozitului se refer= la locul unde are loc impunerea circula?iei bunurilor >i serviciilor. 4a stabilirea teritorialit=?ii taxei pe valoarea adaugat= stau la baz= principiile originii >i destina?iei. n cazul aplic=rii principiului originii se ?ine cont de valoarea ad=ugat= tuturor bunurilor indigene. ..1 "rincipiul originii "rincipiul originii n stabilirea taxei pe valoarea adaugat= determina sa fie supuse impozit=rii att bunurile care vor fi produse >i consumate n ?ar=, ct >i bunurile care vor fi produse >i exportate. )eci, se impoziteaz= valoarea ad=ugat= ob?inut= pe teritoriul na?ional, indiferent de destina?ia bunurilor. n acest caz, importurile de bunuri nu sunt supuse taxei pe valoarea adaugat= deoarece la momentul importului acestea nu au creat valoare pe teritoriul na?ional. Sistemul aplic=rii taxei pe valoare adaugat= avnd la baz= principiul originii este compatibil cu calculul taxei pe valoarea adaugat= pe venit, altfel spus, cota taxei pe valoarea adaugat= se aplic= asupra diferen?ei dintre volumul vnz=rilor >i volumul ac7izi?ilor de la alte firme. ... "rincipiul destina?iei n cazul aplic=rii principiului destina?iei la impozitarea cu taxa pe valoarea adaugat= are loc impunerea valorii ad=ugate pentru bunurile consumate pe teritoriul na?ional, indiferent dac= aceast= valoare adaugat= este realizat n ?ara sau n str=in=tate. 'a urmare a aplic=rii acestui principiu are loc impunerea consumului intern, indiferent dac= provine din produc?ie proprie sau din import. 1. Acest sistem de calcul al taxei pe valoarea adaugata, plecnd de la principiul destina?iei, este folosit n marea ma(oritate a statelor care au adoptat acest impozit indirect. "rin aplicarea taxei pe valoarea adaugat= se ofer= posibilitatea deducerii taxei

pe valoarea adaugat= platit= anterior din taxa pe valoarea adaugat= colectat= ca urmare a vnz=rii bunurilor >i prest=rii serviciilor, taxa pe valoarea adaugat= care estedatorat= statului reprezentnd diferen?a dintre taxa colectat= >i taxa ac7itat= ca urmare a cump=r=rilor sau beneficierii de prestarea unor servicii. !xist= >i unele excep?ii de la aplicarea acestui principiu, care se refer= la neacordarea dreptului de deducere a taxei pe valoatea adaugat= platit= la aprovizionare %reglementate expres prin actele normative&, ns=, ca regul= general=, putem re?ine deductibilitatea taxei pe valoarea adaugat=. ,. 2ransparen?a impozitului 2ransparen?a impozitului intervine datorit= faptului ca 23A datorat= statului de catre un agent economic este aferent= valorii adaugate de el la bunul respectiv. 2axa pe valoarea adaugat= nu respect= principiul egalit=?ii impunerii, deoarece nu ?ine cont de veniturile sau averea contribuabilului. Aceasta este egal= pentru to?i contribuabilii n ceea ce prive>te cota de impunere. )e asemenea, aplicarea taxei pe valoarea adaugat= de c=tre state, nu trebuie s= deduc= la apari?ia de fenomene infla?ioniste. A. 1rac?ionalitatea pl=?ii impozitului

)atorit= fractionalit=?ii pl=?ii taxei pe valoarea adaugat=, statul poate s= procure resursele necesare desf=>ur=rii activit=?ii sale treptat, pe m=sura realiz=rii bunului, nefiind nevoie s= a>tepte pn= la vnzarea final=. n ?ara noastr=, n condi?iile trecerii la economia de pia?= >i ca urmare a urm=ririi alinierii fiscalit=?ii la practica ?=rilor dezvoltate, impozitul pe circula?ia m=rfurilor, care func?iona ca un impozit indirect, a fost nlocuit cu taxa pe valoarea adaugat=. 1, 5. nicitatea impozitului Se observ= c= >i la noi n ?ar= se respect= principiul unicit=?ii impozitului. 'a urmare a acestui fapt, taxa perceput= n final fiind egal= cu cea rezultat= prin aplicarea cotei de impozitare asupra ntregii valori finale pe care o capat= produsul n faza transmiterii sale n proprietatea consumatorului final F. !xigibilitatea 23A 'a regula general= exigibilitatea ia na>tere la livrarea bunurilor sau prestarea serviciilor. !xigibilitate a este un element deosebit de important al taxei pe valoare ad=ugat=, n func?ie de care se determin= momentul n care ia na>tere, pe de$o parte obliga?ia agentului economic de a pl=ti taxa, iar pe de alta parte, dreptul organelor fiscale de a pretinde, la o anumit= dat=, plata taxei datorat= bugetului de stat. 1aptul generator este folosit n practic= pentru determinarea regimului aplicabil n caz de sc7imbare a legisla?iei.

!xigibilitatea este dreptul organelor fiscale de a pretinde pl=titorului, la o anumit= dat=, plata taxei datorat= bugetului de stat. 'onform 'odului 1iscal, faptul generator al taxei reprezint= faptul prin care sunt realizate condi?iile legale, necesare pentru exigibilitatea taxei. 2axa pe valoarea ad=ugat= devine exigibil= atunci cnd autoritatea fiscal= devine ndrept=?it=, n baza legii, la un moment dat, s= solicite taxa pe valoarea ad=ugat= de la pl=titorii taxei, c7iar dac= plata acesteia este stabilit= prin lege la o alt= dat=. 1A 1aptul generator al taxei intervine >i taxa devine exigibil=, la data livr=rii de bunuri sau la data prest=rii de servicii, cu excep?iile prezentate mai (os. !xigibilitatea taxei pe valoarea ad=ugat= este anticipat= faptului generator >i intervine8 a& la data la care este emis= o factur= fiscal=, naintea livr=rii de bunuri sau a prest=rii de serviciiC a& la data ncas=rii avansului, n cazul n care se ncaseaz= avansuri naintea livr=rii de bunuri sau a prest=rii de servicii. Se excepteaz= de la aceast= prevedere avansurile ncasate pentru plata importurilor >i a drepturilor vamale stabilite, potrivit legii, >i orice avansuri ncasate pentru opera?iuni scutite de taxa pe valoarea ad=ugat= sau care nu sunt n sfera de aplicare a taxei. "rin avansuri se n?elege ncasarea par?ial= sau integral= a contravalorii bunurilor sau serviciilor, naintea livr=rii, respectiv a prest=rii. )e regula, taxa pe valoare adaugat= este exigibil= la realizarea faptului generator. n principiu, faptul generator de tax= >i exigibilitatea taxei intervin concomitent, n momentul n care se efectueaz= livrarea bunului sau prestarea serviciului, ori importul. 1.... 2ipuri de 23A n vederea determin=rii 23A ca obliga?ie de plat= fa?= de bugetul de stat distingem mai multe etape, corespunzator c=rora mai multe tipuri de tax= pe valoare adaugat=, >i anume8 1.2axa colectat= @ care reprezint= taxa aferent= livr=rilor de bunuri >i-sau prest=rilor de servicii taxabile, efectuate de persoana impozabil=, precum >i taxa aferent= opera?iunilor pentru care beneficiarul este obligat la plata taxei conform legii pentru opera?iuni taxabile. ..2axa deductibil= @ reprezint= suma total= a taxei datorate sau ac7itate de c=tre o persoan= impozabil= pentru ac7izi?iile efectuate. ,.2axa de dedus @ reprezint= taxa aferent= ac7izi?iilor care poate fi dedus= conform regimului deducerilor stabilit prin lege. A.2axa dedus= @ reprezint= taxa deductibil= care a fost efectiv dedus=

1.A Avanta(ele >i dezavanta(ele 23A ;mpozitul unic ncasat frac?ionat are cteva avanta(e evidente8 $ fiecare pl=titor, pentru a$>i putea recupera impozitul din amonte este interesat s= ncaseze ct mai grabnic impozitul din aval, astfel c= 23A nu incit= la evaziunea fiscal= n aceea>i m=sur= ca impozitele asupra produc?ieiC $ nu mai creeaz= distorsiuni fiscale n detrimentul celor cu faze multiple de prelucrare >i comercializare, a>a cum se ntmpl= n cazul impozitului multifazic asupra tranzac?iilorC $ permi?nd deducerile aferente imobiliz=rilor, se evit= dubla impozitare a c7eltuielilor pentru investi?ii %n momentul ac7izi?ion=rii utila(elor >i n momentul vnz=rii m=rfurilor n costul c=rora este inclus amortismentul&, a>a cum se ntmpl= la impozitul asupra produc?ieiC $ permite calculul exact al impozitului ce trebuie rambursat exportatorului >i o impozitare corect= a produselor importate 1F . ntr$o economie normal=, unde aprovizionarea, produc?ia >i comercializarea produselor finite se desf=>oar= ritmic, 23A incit= la o activitate performant= n toate aceste stadii. 'ump=r=torul are interesul s=$>i optimizeze stocurile, apropiind ct mai mult momentul aprovizion=rii de acela al lans=rii lor n fabrica?ieC produc=torul este interesat s= produc= rapid, cu costuri ct mai mici >i la o calitate corespunz=toare pentru a fi competitiv pe pia?=, iar furnizorul interesat s=$>i vnd= ct mai grabnic m=rfurile produse >i s= le ncaseze rapid, dat fiind faptul c= el datoreaz= 23A la livrarea m=rfurilor >i nu la ncasarea acestora. n felul acesta, prin eforturi con(ugate, se reduce perioada de imobilizare a sumelor pl=tite ca 23A n momentul cump=r=rii m=rfurilor, vnznd ct mai grabnic propriile produse >i recupernd din 23A colectat pe cel deductibil "e lng= avanta(ele evidente, 23A are >i unele nea(unsuri propri impozitelor indirecte. !ste vorba mai nti de regresivitatea sa n raport cu m=rimea veniturilor consumatorului, fiind mai greu de suportat dec=tre cei cu venituri mici >i familii numeroase. "rin scutirea sau impozitarea cu cote reduse a produselor vitale >i prin suprataxarea veniturilor nemetrica a consumului de lux cu incovenient a fost n parte corectat. "e de alt= parte 23A poate exercita o presiune infla?ionist= dac= salariile se indexeaz= n raport cu evolu?ia pre?urilor. n ciuda complexit=?ii metodelor de impozitare, avanta(ele impozitului unic ncasat frac?ionat sunt evidente C datorit= acestora modelul francez de impozitare a valorii ad=ugate s$a generalizat n ?=rile !, iar n prezent se aplic= n peste 6/ de ?=ri. Avnd in vedere c= taxa pe valoare ad=ugat= este un impozit pe care l pl=tesc frac?ionat ntreprinderile n drumul parcurs de bunuri >i servicii pn= la consumatorul final, fiind suportat= de acesta din urm=, se consider= c= ofer= unele avanta(e din punct de vedere fiscal8 $ garanteaz= neutralitatea ntre filierele de produc?ie >i cele de distribu?ie n interiorul unei ?=riC

$ asigur= neutralitatea extern= n sensul c= bunurile din import sunt supuse taxei n acele>i condi>ii ca bunurile provenite din ?ar= >i exportul este scutit de 23AC $ reduce riscul de fraud= prin posibilitatea de a proceda la un control ncruci>at. Sunt n principal patru motive care pledeaz= pentru alegerea 23A n loc de a recurge la o colectare final= a taxei n stadiul vnz=rii cu am=nuntul.Acestea sunt8 $ capacitatea de acoperire pote?ial= a taxei $ posibilitatea de a distinge mi(loacele de produc?ie de bunurile de consum $ posibilitatea de a efectua a(ust=ri corecte ale linilor de impozit >i flexibilitate din punct de vedere administrative 4a aceste motive se mai adaug= >i o serie de facilit=?i care s= stimuleze interesul agen>ilor economici8 $ restrngerea opera?iunilor incluse n sfera de aplicare prin eliminarea circula?iei interne din cadrul societ=>ii comerciale, a ac?iunilor de sponsorizare, a activit=>ii desf=>urate n zonele libereC $ ma(orarea plafonului de scutire de la 1/$5/ milioane la 'A-an >i acordarea dreptului de deducere a 23A aferent= stocurilor existente la data la care agentul economic devine pl=titor de 23AC $ scutirea de la garantarea 23A aferent= importului n regim de leasingC $ amnarea pl=?ii n vam= pentru ma>ini, utila(e, materi prime >i materiale pentru produc?ieC $ neimpozitarea dobnzii aferente vnz=rii cu plata n rateC $ stimularea vnz=rii produselor prin neimpozitarea bunurilor promo?ionale acordate n acest scopC $ scutirea de tva a bunurilor din import aduse de investitorii str=ini ca aport de capitalC $ scutirea 23A a bunurilor de import provenite sau finan?ate din surse externe >i acordarea cotei de / pentru obiectivele realizate pe teritoril Romniei din acele>i surseC $ degradarea costurilor de produse aferente unor bunuri ce au fost scutite de 23A prin introducerea cotei reduse de #B. )ezavanta(e8 $ ;mpozitul pe vanzarea cu amanuntul ntampin= dificult=?i n distingerea dintre bunurilor de consum >i mi(loacele de produc?ie. ;mposibilitatea impozitului pe vnzarea cu am=nuntul de a distinge efectele ntre mi(loacele de produc?ie >i bunurile de consum %n practic= multe mi(loace de produc?ie sunt 1F impozitate&.Aceasta ar descura(a investi?iile de capital >i deci, cre>terea economic=. n Romnia, 23A s$a introdus n 1##,, iar n 1### ea reprezenta peste ,.B din volumul total al veniturilor bugetare, fa?= de numai ..,5B ct de?ineau mpreun= impozitele asupra salariilor >i asupra profitului >i A,1B ct reprezentau veniturile din

capital. ;nstituirea 23A ca impozit indirect la 1 iulie 1##,, n locul impozitului pe circula?ia m=rfurilor a reprezentat un pas n direc?ia adopt=rii legisla?iei fiscale din Rom=nia la cea practic= n ?=rile membre ale ! ;ni?ial s$a aplicat cota unic= de 1GB pentru opera?iunile impozabile obligatorii >i o cot= de / pentru opera?iunile de export de bunuri >i servicii efectuate de agen?ii economici

n Romania, exista doua cote de 23A. 'ota standard, de 1# la suta, si o cota redusa, de # la suta, care se aplica medicamentelor, ziarelor, cartilor, protezelor. ;n 1G state membre ! se aplica, de asemenea, cote diferentiate de 23A, percepand un impozit mai mic in general pentru medicamente, alimente sau servicii educationale. ;n unele state, exporturile sunt scutite de 23A. $ 4ituania are o cota standard de 23A de 1# la suta si doua cote reduse, una de # la suta aplicata serviciilor pentru asigurarea energiei termice si alta de 5 la suta pentru serviciile de transport. $ 0alta are doua cote diferentiate, cota standard fiind de 1G la suta iar cea redusa de 5 la suta. $ "olonia are trei cote de 23A, una standard de .. la suta si doua reduse, la 6 la suta si, respectiv, , la suta. $ "ortugalia are o cota standard de 23A de .1 la suta si doua cote reduse de 1. la suta, pentru restaurante, si 5 la suta pentru produsele de baza. $ Slovacia are o cota de 23A de 1# la suta, insa serviciile financiar$bancare, de asigurari si cele educationale sunt scutite de 23A. $ ;n Slovenia, cota standard de 23A este de ./ la suta, insa tara are si o cota redusa, de G,5 la suta, iar exporturile sunt scutite de 23A. $ ;n ngaria exista trei cote de 23A. 'ota standard este de ./ la suta. * cota redusa de 15 la suta se aplica pentru alimente si intrarea la muzee, iar o cota de 5 la suta este aplicabila cartilor si medicamentelor. $ ;rlanda are o cota standard de .1 la suta si doua cote reduse, una de 1,,5 la suta si una de A,G la suta. $ ;talia are tot trei cote de 23A. 'ota standard este de .$ la suta, iar cotele reduse de 1/ la suta si de A,5 la suta pentru produsele de baza. $ ;n 4etonia cota standard de 23A este de 1/ la suta. * cota redusa de 5 la suta se aplica pentru medicamente si servicii de comunicatii, in timp ce serviciile financiare, educatia, serviciile medicale si cele culturale sunt scutite de 23A.

$ ;n Austria cota standard de 23A este de ./ la suta. * cota redusa de 1/ la suta se aplica pentru turism, agricultura si alimente. $ Hulgaria are ./ la suta cota de 23A, iar exporturile sunt scutite de la plata impozitului. $ ;n 'ipru cota de 23A standard este de 15 la suta. )oua cote reduse, de 5 la suta si, respectiv, G la suta, sunt aplicate pentru produsele alimentare, carti, ziare si transport rural. $ ;n 'e7ia, cota standard de 23A este de 1# la suta, iar cota redusa de 5 la suta se aplica pentru serviciile de furnizare a apei calde si caldurii, dar si pentru medicamente, alimente, carti si ziare. $ ;n !stonia, cota standard de 23A este de 1G la suta, iar cea redusa de 5 la suta. !xporturile sunt scutite de 23A. $ 1inlanda are o cota de 23A standard de .. la suta si doua cote reduse, una de 16 la suta aplicata pentru alimente si alta de G la suta aplicata pentru transportul public, carti si medicamente. $ ;n +ermania, cota standard de 23A este de 1F la suta, iar alimentele si produsele agricole beneficiaza de o cota redusa de 6 la suta. $ ;n +recia, cota standard este de 1# la suta, iar cotele reduse de # la suta pentru alimente si medicamente si A,5 la suta pentru carti si ziare.

S-ar putea să vă placă și