Sunteți pe pagina 1din 18

UNIVERSITATEA TEFAN CEL MARE SUCEAVA Facultatea de tiine Economice i Administraie Pu lic!

"EN#EL
$com%anie multinaional!$

Student!& Cio anu Amalia$Florentina S%eciali'are& Finane i !nci( an III( )r* + Pro,esor coordonator& Lect* -r* Scutaru Liliana

Sucea.a( /0+1 +

Cu%rins -es%re "en2el***************************************************************************************************************************************1 Istoria com%aniei "en2el***********************************************************************************************************************1 Cultura Com%aniei********************************************************************************************************************************3 Vi'iune 4 Valori*******************************************************************************************************************************3 Codurile com%aniei***************************************************************************************************************************5 Strate)ie*************************************************************************************************************************************************5 6lo ali'e& Focus %e re)iunile cu %otenial**************************************************************************************+0 Acest atri ut al strate)iei com%aniei descrie strate)iile di,ereniate %e re)iune a ordate cu sco%ul de a ,ructi,ica o%ortunit!ile de cretere din 7ntrea)a lume* Consolidarea %o'iiilor ,runtae de %e %ieele mature i e8tinderea %e %ieele emer)ente& Pe %ieele mature .or ,i consolidate %o'iiile ,runtae i )enerate creteri %ro,ita ile( %rin creterea in.estiiilor 7n m!rci i atenia s%orit! acordat! costurilor* P9n! 7n anul /0+:( com%ania urm!rete s! dein! mai multe %o'iii ,runtae i s! )enere'e mai mult %ro,it* Pe %ieele emer)ente( "en2el 7i .a e8tinde %o'iiile %e %ieele e8istente i .a accelera creterea 7n !rile 7n care are de;a o %o'iie %uternic!* <n %lus( "en2el .a intra( selecti.( i %e alte %iee*************************************************************************************************************************************************+0 Vite'! i e,icien!&*******************************************************************************************************************+0 Com%ania isi consolidea'a %re'ena )lo al! 7n mod constant**************************************************+0 -omenii de acti.itate***************************************************************************************************************************++ +*Laundr= 4 "ome Care >-eter)eni i %roduse %entru 7n)ri;irea locuinei?*********************************++ /*@eaut= Care >Produse cosmetice 4 de toalet!?****************************************************************************+/ 1*AdAesi.e TecAnolo)ies >Ade'i.i TeAnolo)ii?*****************************************************************************+1 Mana)ement****************************************************************************************************************************************+B An)a;ai***********************************************************************************************************************************************+B E.alu!ri e8terne***********************************************************************************************************************************+C "en2el 7n Rom9nia******************************************************************************************************************************+: @i lio)ra,ie

Despre Henkel
"en2el este o com%anie )erman! care %roduce deter)eni( ade'i.i i cosmetice* PacAetul ma;oritar de aciuni >C+(BD? este deinut de ,amilia "en2el* "en2el a .9ndut 7n anul /00E di.i'iile de %ar,um( deter)eni i uleiuri de mas!( iar 7n /003 a .9ndut a,acerea cu teAnolo)ii %entru tratarea a%elor %entru a se concentra %e randurile %rinci%ale* <n anul /003( "en2el a .9ndut %artici%a ia la Ecola ( %entru + miliard de euro* Tot 7n /003( "en2el a cum%!rat de la A2'o No el di.i'iile de Ade'i.i i Materiale Electronice( deinute anterior de c!tre National StarcA( %entru suma de 1(E miliarde euro* "en2el Central Eastern Euro%e >"en2el CEE? a 7nre)istrat 7n /003 o ci,r! de a,aceri de /(C miliarde de euro( 7n cretere cu +1D ,a! de anul %recedent( contri uia di.i'iilor ,iind de BBD $ di.i'ia -eter)eni( B1D $ di.i'ia Ade'i.i TeAnolo)ii( iar +1D $ di.i'ia Cosmetice* "en2el acti.ea'! la ni.el )lo al cu m!rci i teAnolo)ii de .9r,( )ru%ate 7n trei di.i'ii& Laundr= 4 "ome Care >-eter)eni 4 Produse %entru 7n)ri;irea locuinei?( @eaut= Care >Produse cosmetice 4 de toalet!? i AdAesi.e TecAnolo)ies >Ade'.i TeAnolo)ii?* Com%anie ,ondat! 7n +3E:( "en2el deine %o'iii ,runtae at9t %e %ieele destinate consumatorilor ,inali c9t si %e cele adresate clienilor industriali cu m!rci de to%( %recum Persil( ScAFar'2o%,* Com%ania "en2el( care are sediul la -Gsseldor, H 6ermania( are circa BE*000 de an)a;ai 7n 7ntrea)a lume( i se a,l! %rintre cele mai internaionale com%anii de %e %iaa )erman!*

Istoria companiei Henkel


Com%ania a ,ost ,ondat! de c!tre un t9n!r cAimist( 7n .9rst! de /3 de ani $ Frit' "en2el* Pe data de /: se%tem rie +3E: acesta 7m%reun! cu doi asociai a 7n,iinat com%ania "en2el 4 Cie 7n AacAen( lans9nd i %rimul %rodus( un deter)ent uni.ersal %e a'! de silicat* <n anii care au urmat( com%ania s$a trans,ormat radical( de.enind o com%anie %uternic!( cu o%eraiuni la ni.el )lo al*

<n +3E3 a a%!rut %rimul deter)ent )erman de marc!& I@leicA$SodaJ de la "en2el KSod! de Al ireL( un %rodus cu %re accesi il( ,urni'at 7n %un)i de A9rtie re'istente*

"en2el a cum%!rat un lot de teren %e strada 6erresAeimer din -Gsseldor,$M er il2* <n octom rie +330( Com%ania a 7nce%ut s! construiasc! o nou! ,a ric!* <n +331( %entru a 7m un!t!i licAiditatea i a a utili'a mai e,icient %ersonalul de .9n'!ri al Com%aniei care c!l!torea( Frit' "en2el a decis s! .9nd! i m!r,uri %e l9n)! deter)enii s!i* +33B Cu sco%ul de a o ine mai mult! inde%enden! ,a! de ,urni'orii de materii %rime i de a %roduce %ro%riul solicat de sodiu de 7nalt! calitate al Com%aniei( Frit' "en2el a cum%!rat RAeiniscAe Nasser)las,a ri2 de la ,otii s!i %arteneri i a trans,erat ,a rica i tot ecAi%amentul s!u la -Gsseldor,* <n a doua ;um!tate a secolului al OIO$lea( "en2el a lansat o nou! e%oc!& de'.oltarea .9n'!rilor %e 'one )eo)ra,ice* Clienii erau .i'itai de a%ro8imati. %atru ori %e an* Rutele de c!l!torie ale %ersonalului de .9n'!ri aco%ereau iniial re)iunea M!rii @altice )ermane( i ulterior 6ermania de est i central!* P9n! 7n +35:( %ersonalul .oia;or de .9n'!ri al lui "en2el era acti. %e 7ntre) teritoriul 6ermaniei* <n +350( "en2el din -Gsseldor, %ros%era& .9n'!rile com%aniei au atins C+3*000 de m!rci )ermane iar %roducia s$a ridicat la +*5E1 de tone* Creterea %roduciei a determinat construirea unui nou de%o'it* <n +35/ SicAel i$a l!r)it )ama de %roducie %entru a include ,inisa;e de es!turi( %roduse de consum teAnic i ade'i.i %entru di.erse sectoare de meteu)uri i industriale <n +351 "en2el a sta ilit %rimele sale le)!turi de a,aceri cu An)lia i Italia*

Pe data de 5 martie +35C( ima)inea de %e %rimul %rodus "en2el Pleul$ a ,ost introdus! 7n Re)istrul )erman al M!rcilor 7nre)istrate* -in +3E3( numele de marc! @leicA$Soda de la "en2el i leul( 7m%reun! cu am ala;ul de A9rtie( au constituit o marc! 7nre)istrat! Qconsemnat!Q* Pe data de /C a%rilie +50C( -r* "u)o "en2el >+33+ $ +5C/?( cel mai mic ,iu al lui Frit' "en2el senior( s$a al!turat Com%aniei 7n calitate de cAimist* El era res%onsa il cu Produsele CAimice i TeAnolo)ia CAimic!( a %us a'ele cercet!rii sistematice i a introdus teAnolo)ii a.ansate i noi materii %rime*

<n luna iunie +50E a luat natere Persil( %rimul deter)ent automat din lume* La mi;locul lunii a%rilie +5+0( a ,ost constituit! %rima i liotec! la sediul "en2el( conin9nd /*BC0 de c!ri* S%eci,icaiile de re.et erau( de asemenea( adunate acolo* "en2el a reali'at c! )licerina( care era %ri.it! ca un %rodus re'idual( ar %utea constitui a'a unui sector %ro,ita il de acti.itate* A construit o ,a ric! de )licerin! cu o instalaie de e.a%orare* P9n! la i' ucnirea Primului R!' oi Mondial( "en2el a ,ost cel mai mare %roduc!tor de )licerin! din Euro%a* <n +5+/ %roducia total! 7n -Gsseldor,$"oltAausen a crescut %9n! la B5*350 de tone* La +5*EC0 tone( Persil re%re'enta B0 de %rocente din aceasta P doar la cinci ani de la lansarea sa %e %ia!* Pe data de /5 ianuarie+5+1( "en2el a ,ondat %rima sa ,ilial!& "en2el 4 Cie A6 7n @asel$Pratteln( El.eia* P9n! 7n +5/1( aceasta a r!mas sin)ura ,ilial! "en2el cu ,a ric! 7n a,ara 6ermaniei* <n -Gsseldor,( cAimistul Mtto #ossac2 a 7nce%ut s! %roduc! ade'i.i i di.erse %roduse de 7n)ri;ire %entru u' casnic* <n +5+: "en2el a construit o nou! ,a ric! de silicat de sodiu 7n "oltAausen( care este ,unciona il! i ast!'i* <n +5// a ,ost creat! Neisse -ame Kdoamna al !L( cel mai renumit %ersona; din cam%aniile %u licitare Persil* Ea %utea ,i .!'ut! %e %ostere( reclame emailate( mar)ini de ,rontoane i ceasuri de strad! in %erioada anilor +5:0* La 7nce%utul anului( "en2el a 7nce%ut s! %roduc! ade'i.i %entru u'ul s!u %ro%riu >ade'i.i de A9rtie( carton i %acAete?* <n +5/: "en2el a %artici%at la QMarea E8%o'iieJ din -Gsseldor, %entru <n)ri;irea S!n!t!ii( @un!stare Social! i E8erciii Fi'ice* E8%o'iia a durat a%ro8imati. C luni i a atras E(C milioane de .i'itatori* Ca unica societate industrial! %artici%ant!( com%aniei "en2el i$a ,ost acordat! Q6rosse ReicAsmedailleQ KMarea Medalie a Im%eriului 6ermanL* <ntre anii +5/E i +51/( "en2el a utili'at noi metode de %u licitate& ,ilme .or ite( radio( reclame %e cer( %rimele ,irme luminoase i %roiecii de nori %e tim% de noa%te* C

"en2el i 6ru%ul Le.er au 7m%!rit lumea 7n teritorii Persil* Le.er a %reluat An)lia i Frana 7m%reun! cu com%aniile lor( l!s9nd restul lumii com%aniei "en2el* <n +5/3 a ,ost lansat! "en2el$#leister$troc2en K%asta uscat!L( urmat! 7n +5/5 de Mala( un ade'i. %entru decoratori care era solu il 7n a%! rece* Aceste dou! %roduse au ,ost de o im%ortan! ma;or! %entru com%etiti.itatea ade'i.ilor "en2el* A 7nce%ut e8%ortul de ade'i.i* -in +5/5( %rodusele au ,ost e8%ortate si c!tre Australia i America de Sud* Pe data de B ianuarie +510( -r* A*c* Frit' "en2el ;unior a murit la .9rsta de numai CC de ani* El a ,ost urmat %e data de + martie de ,ondatorul Com%aniei( Frit' "en2el senior( 7n .9rst! de 3+ de ani* -r* "u)o "en2el a %reluat conducerea com%aniei* @RAme 7n CAemnit' a creat %rimul deter)ent inte)ral sintetic din lume( ,!r! s!%un& FeFa >sau PerFoll?* Acest deter)ent ,in( cu %" neutru( cu e,ect de %rotecie a ,i relor( %entru l9n! i es!turi ,ine( sensi ile la s!%un a ,ost lansat %e %ia! 7n +511* <n +511 -r* Sost "en2el >+505 $ +5:+?( ,iul cel mare al lui -r* "u)o "en2el( s$a al!turat com%aniei* Economist de %ro,esie( el a condus "en2el din +5B/( %e %erioada celui de al -oilea R!' oi Mondial i a %us a'ele e8tinderii com%aniei de la o com%anie de deter)eni la un %roduc!tor de %roduse cAimice %e scar! lar)!* -eri.atul de celulo'! car o8imetilcelulo'! >CMC? i$a ,!cut intrarea %e %ia! 7n +51: su ,orma "en2el$Tell2leister T C( o %udr!$%ast! care era solu il! 7n a%! rece* <n +51E( a a%!rut un al doilea %rodus din celulo'!& "en2el Telluloseleim Kade'i.ul din celulo'!L* Aceste %roduse sunt %ri.ite ca re%ere im%ortante 7n de'.oltarea ade'i.ilor "en2el* <n +51E( "en2el deinea com%anii de %roducie 7n +/ !ri euro%ene& Austria( @el)ia( CeAoslo.acia( -anemarca( 6ermania( Un)aria( Italia( Mlanda( Nor.e)ia( Polonia( Suedia i El.eia* -u%! r!' oi( ele au ,ost toate e8%ro%riate sau %lasate su administraie %u lic!* <n +5B1 atacurile cu om ! asu%ra -Gsseldor,$ului au lo.it i centrele "en2el* Un raid din iunie a %rodus un incendiu( iar du%! cel de$al 'ecelea atac( 7n +5BB( ,a rica TAom%son din -Gsseldor, ,usese distrus! 7n %ro%orie de 30 de %rocente* Pe data de /+ noiem rie +5BE( mem rii ,amiliei "en2el au re.enit la Com%anie( cu de%lina redo 9ndire a ,ostelor lor dre%turi* Comitetul -irector i Consiliul Consultati. al Com%aniei au ,ost reor)ani'ate( cu e,ect de la data de +0 decem rie* <n +5B3 cAimistul -r* #onrad "en2el >+5+C $ +555?( al doilea ,iu al -r* "u)o "en2el( s$a al!turat Com%aniei* <nce%9nd din anii +5:0( el a trans,ormat com%ania dintr$o a,acere de ,amilie( ce isi des,!ura acti.itatea 7n %rinci%al %e %iaa )erman!( 7ntr$un com%anie de talie internaional!* -irectorul Com%aniei( -r* "u)o "en2el( a murit su it %e data de +3 decem rie +5C/* El ,usese acti. 7n com%anie tim% de BE de ani* Pe data de + ianuarie +5C1( el a ,ost urmat ca Preedinte al Comitetului Consultati. de ReinAold Noeste*

<n ,e ruarie +5C1( a 7nce%ut %roducia de Met=lan* <n 6ermania( Met=lan a de.enit cea mai cunoscut! marc! um rel! de ade'i.i %entru ta%et* <n +5CB Filiala -reirin)( din #re,eld( a lansat s!%unul Fa( un nou ti% de s!%un de toalet! %rodus din uleiuri .e)etale i )r!simi animale de 7nalt! calitate* <nce%9nd din anul +5E0( acestuia i s$ :

au al!turat o serie de deodorante( )eluri de du i s%ume de aie Fa( ,!c9nd din Fa una din cele mai cunoscute m!rci um rel! din sectorul %roduselor de toalet!* <n +5CC au ,ost lansate ino.aii %e %iaa de ade'i.i* "en2el a de.enit %rimul %roduc!tor de ade'i.i care a introdus ade'i.ii cu to%ire la cald %e a'! de r!ini naturale* <n +5C: tele.i'iunea )erman! a di,u'at reclame %entru %rima dat!* Primul s%ot TV a ,ost o reclam! la Persil*"en2el Me8icana SA( Naucal%an de SuUre'( Me8ico( a ,ost ,ondat!( e8tin'9nd a,acerea "en2el 7n America Latin!* <n +5:: "en2el i$a e8tins )ama de deter)eni& -ato( s%ecialist %entru toate es!turile modern al eV Neisser Riese( o marc! de ,lancare de deter)ent %entru s%!l!ri )rele cu %uternici a)eni de al ire( i Ri.onit %entru maini industriale de s%!lare a .aselor* <n +5:5 se lansea'a Pritt( %rimul ade'i. din lume su ,orma de stic2* <n decursul tim%ul( alte %roduse au ,ost introduse su aceast! marc!( su liniind im%ortana "en2el 7n sectorul de consuma ile de irotic! i %a%et!rie <n +5E+ au ,ost 7n,iinate mai multe ,iliale str!ine& "en2el Industries Ltd 7n LondraV "en2el "ellas SA 7n AtenaV "en2el CAemicals >Canada? Ltd 7n MontrealV "en2el CAemicals >"*#*? Ltd >Vertrie s)esellscAa,t? 7n "on) #on)* Ele au ,ost urmate un an mai t9r'iu de "en2el CAemicals >Ni)eria? Ltd* 7n La)os i "en2el TAai Ltd 7n @an)2o2* +5E: a ,ost anul centenarului com%aniei* "en2el a donat %arcul de atletism NiederAeid i Centrul de Restaurare a Artei >care a ,ost descAis 7n +5E3? 7n -Gsseldor,* -r* #onrad "en2el a de.enit P ca i unicul s!u Frit' "en2el( 7n +5/3( i tat!l s!u -r* "u)o "en2el( 7n +5C+ P cet!ean de onoare al oraului -Gsseldor,* <n +5E5 %asta de dini TAera$med 7n tu a descAis %iaa de %roduse de 7n)ri;ire a dinilor %entru "en2el*<n +53C com%ania a de.enit %u lic!( aciunile %re,erate ale "en2el ,iind tran'acionate la urs!*S,9ritul erei comuniste 7n Euro%a Central! i de Est a descAis noi o%iuni strate)ice %entru "en2el* E8tinderea 7n Rusia a 7nce%ut cu un %acAet de aciuni la ,a rica de deter)eni CAim.olo2no* <n +55E "en2el i$a e8tins acti.itatea( 7n s%ecial 7n re)iunea Asia$Paci,ic( %rin %artici%area la mai multe societ!i mi8te( ,ondarea de noi com%anii i acAi'iionarea celor e8istente* <n /00+( cel de$al +/C$lea an al Com%aniei( motto$ul ani.ersar a ,ost& I+/C ani* ,ocus& ,uture*J "en2el i$a realiniat acti.it!ile mondiale de$a lun)ul a dou! a8e& M!rci i TeAnolo)ii*Noua identitate a "en2el a ,ost susinut! %rin lansarea imnului "en2el INe to)etAerQ* <n acti.itatea sa de +10 de ani( "en2el a %roclamat anul /00: ca IAnul Ino.aiilorQ* <n cursul anului( an)a;aii din 7ntrea)a lume au .enit cu %este 30*000 de idei %entru noi %roduse de marc! sau ,ormule i am ala;e 7m un!t!ite( %recum i %rocese de de'.oltare i %roducie mai e,iciente* Cam%ania de ino.aie .a ,i continuat! 7n /00E i /003* <n /0+0 "en2el a reali'at o ci,r! de a,aceri de +C(05/ miliarde euro i un %ro,it o%eraional a;ustat de +(E/1 miliarde euro* Acesta a ,ost cel mai un an din istoria com%aniei* Cele trei di.i'ii ale com%aniei -eter)eni 4 Produse %entru <n)ri;irea locuinei( Produse CosmeticeHde toalet! i Ade'i.i TeAnolo)ii au ra%ortat recorduri 7n ceea ce %ri.ete .9n'!rile i %ro,itul* "en2el i$a de,init noua .i'iune& WUn lider )lo al 7n m!rci i teAnolo)iiJ* i 7n 7ncercarea de a atin)e acest o iecti.( toi an)a;aii "en2el 7i des,!oar! acti.itatea res%ect9nd cele cinci .alori& clieni( an)a;ai( %er,orman! ,inanciar!( de'.oltare dura il! i ,amilie* <n /0++ "en2el introduce un nou desi)n al com%aniei( al!turi de lansarea noului s!u slo)an I"en2el P E8cellence is our PassionJ* INoul nostru slo)an re'um! ceea ce suntem noi ca i com%anie( 7m%reun! cu m!rcile noastre i oamenii notri din 7ntrea)a lume& de%unem e,orturi %entru a ,i cei mai uni 7n tot ceea ce ,acem(J a declarat #as%er Rorsted( Preedintele Consiliului de Administraie al com%aniei "en2el*<n anul /0++( "en2el a reali'at .9n'!ri i a o inut .enituri record( cu o cretere a .9n'!rilor de 1(BD( a;un)9nd la +C*:0C de milioane de euro i o mar;! E@IT a;ustat! de +1(0D* E

<n luna Martie /0+/( "en2el a %re'entat noua sa strate)ie de sustena ilitate %entru anul /010* Ideea care st! la a'a noii noastre strate)ii este aceea de a o ine mai mult cu mai %uin i de a ne tri%la e,iciena/0+/ a ,ost un alt an de succes %entru "en2el* W<n ciuda unui mediu e8trem de .olatil( am reuit s! ne 7nde%linim com%let i cAiar s! de%!im o iecti.ele noastre ,inanciare* V9n'!rile i %ro,itul com%aniei sunt cele mai mari din 7ntrea)a istorie a com%anieiJ( a declarat #as%er Rorsted( CEM "en2el* <n luna noiem rie /0+/( com%ania i$a %re'entat noua strate)ie i noile o iecti.e ,inanciare %entru anul /0+:* Cele B %riorit!i strate)ice sunt& Mut%er,orm P 6lo ali'e P Sim%li,= P Ins%ire*

Cultura Companiei
"en2el o%erea'! 7n mai multe !ri i culturi* Cultura com%aniei( .i'iunea i .alorile com%aniei re%re'int! elementele de le)!tur! 7ntre an)a;aii "en2el( a'a aciunilor an)a;ailor din toat! lumea* Vi'iunea i .alorile com%aniei re%re'int! liniile directoare la ni.el )lo al( %entru toi an)a;aii( indi,erent de di.i'ie i cultur!* Ele re%re'int! a'a %entru o serie de rouri*

Viziune & Valori


Vi'iunea com%aniei& Un lider global n mrci i tehnologii. Valorile com%aniei& Plasarea clienilor n centrul acti itii companiei Com%ania antici%ea'! i r!s%unde ate%t!rilor clienilor i consumatorilor acesteia( o,erindu$le cea mai un! .aloare( cea mai un! calitate( cele mai ino.atoare m!rci i teAnolo)ii* Preuirea! pro ocarea i recompensarea anga"ailor An)a;aii se res%ect! reci%roc i 7i de'.olt! a ilit!ile* Com%ania atea%t! ca ,iecare s! 7i asume res%onsa ilitatea la ni.el indi.idual i s! %er,orme'e la standarde 7nalte* Ne a'!m unii %e alii %entru a asi)ura succesul com%aniei noastre* Determinarea unei e#celente i durabile per$ormane $inanciare Com%ania este orientat! c!tre %er,orman!( dedicat! creterii .alorii a,acerii i asi)ur!rii unui c9ti) com%etiti. %entru acionari* X Compania este dedicat po%iiei de lider n domeniul de% oltrii durabile Com%ania o,er! %roduse( teAnolo)ii i %rocese care cores%und celor mai 7nalte standarde* Aceasta este dedicat! si)uranei i s!n!t!ii an)a;ailor( %rote;!rii mediului 7ncon;ur!tor i calit!ii .ieii din comunit!ile 7n care este des,aurat! acti.itatea* Compania ii construiete iiitorul pe $undamentul unei a$aceri de $amilie Este %reuit! continuitatea sco%ului i .i'iunii com%aniei( a'ate %e o lun)! istorie de succese dar i %e .alorile acesteia* Noi suntem )Aidai de .i'iunea noastr! %e termen lun) care se a'ea'! %e s%irit antre%renorial i o solid! a'! ,inanciar!* IE8cellence is our PassionJ este an)a;amentul an)a;ailor com%aniei "en2el din 7ntrea)a lume* 3

Codul de Conduit! %re'int! %rinci%iile )enerale i re)ulile de com%ortament %e care tre uie s! le res%ecte ,iecare an)a;at* Codul care se re,er! la Lucrul 7n ecAi%! i LeadersAi% o,er! liniile directoare at9t %entru mana)eri c9t i %ersoane care nu ,ac %arte din ecAi%a de mana)ement* Codul de -e'.oltare -ura il! descrie %rinci%iile noastre i ate%t!rile noastre 7n ceea ce %ri.ete de'.oltarea dura il!* Este un e8em%lu de standard uni.ersal .ala il*

Codurile companiei
Vi'iunea i .alorile re%re'int! a'a %entru o serie de rouri care )Aidea'! com%ortamentul 'ilnic al ,iec!rui an)a;at* Seria include Codul de Conduit!( Codul de Lucru de ecAi%! 4 LeadersAi% i Codul de -e'.oltare -ura il!* Aceste coduri o,er! un set de re)uli care se re,er! la at9t la relaia cu clienii c9t i cu cole)ii* Ca o com%anie )lo al!( aceasta res%ect! di.ersitatea cultural! din marea lume "en2el*

&trategie
Strate)ia com%aniei are la a'! .alorile com%aniei i .a )Aida de'.oltarea or)ani'aiei 7n urm!torii ani( con,orm .i'iunii %e termen$lun)& "en2el este lider )lo al 7n m!rci i teAnolo)ii* Pentru a concentra 7ntrea)a or)ani'aie c!tre noua strate)ie i %entru a ,i si)ur! im%lementarea ei cu succes( au ,ost de,inite de,init B %riorit!i strate)ice&Mut%er,orm P 6lo ali'e P Sim%li,= P Ins%ire*

Outperform: Exploatarea potenialului categoriilor


"en2el urm!rete o mai un! e8%loatare a %otenialului cate)oriilor( cu sco%ul de a e8tinde cota de %ia!( de%!ind ast,el com%etiia& Aceast! se .a reali'a %rin&o%timi'area %orto,oliuluiV 7nt!rirea %rinci%alelor m!rciV lansarea de ino.aiiV orientarea acti.! c!tre clieni i consumatori* Pentru a ca%ta %otenialul creterii accelerate i %entru a ma8imi'a %ro,itul 7n cate)oriile noastre( le$am se)mentat in trei )ru%e& Esen!( cretere i .aloare Pe cate)oriile %rinci%ale( se .a in.esti 7n 7nt!rirea i e8tinderea %o'iiilor com%aniei ,runtae* Pe cate)oriile cu %otenial de cretere( in.estiiile .or .i'a at9t se)mente e8istente( c9t i se)mente noi* Pe cate)oriile )eneratoare de .aloare( .or ,i reali'ate in.estiii s%eciale care s! asi)ure ma8imi'area %ro,itului* <nt!rirea m!rcilor noastre Se .a concentra atenia asu%ra m!rcilor %uternice( %recum Persil( ScAFar'2o%, sau Loctie( 7n tim% ce se .a o%timi'a %orto,oliul* P9n! 7n /0+:( %rimele +0 m!rci .or )enera a%ro8imati. :0D din .9n'!rile totale >/0+/& BBD?* Pentru a o ine acest lucru( se .or e8tinde m!rcile )lo ale i .or ,i susinute m!rcile de to% cu ino.aii %uternice i in.estiii concentrate* Ino.are i atenie ,a! de clieni Un %roces de ino.are consistent( care s! ,acilite'e de'.oltarea de ino.aii care s! r!s%und! ne.oilor clienilor i consumatorilor notri( .a a;uta la 7nt!rirea %o'iia de lider 7n ino.aii* Prin ca%itali'area unor trenduri %recum Wlu8ul accesi ilJ sau Wcon,ortulJ( se .a asi)ura c! %rodusele .or r!m9ne e8trem de atracti.e i rele.ante %entru clieni i consumatori* 5

Globalize: Focus pe regiunile cu potenial


Acest atri ut al strate)iei com%aniei descrie strate)iile di,ereniate %e re)iune a ordate cu sco%ul de a ,ructi,ica o%ortunit!ile de cretere din 7ntrea)a lume* Consolidarea poziiilor fruntae de pe pieele mature i extinderea pe pieele emergente& Pe %ieele mature .or ,i consolidate %o'iiile ,runtae i )enerate creteri %ro,ita ile( %rin creterea in.estiiilor 7n m!rci i atenia s%orit! acordat! costurilor* P9n! 7n anul /0+:( com%ania urm!rete s! dein! mai multe %o'iii ,runtae i s! )enere'e mai mult %ro,it* Pe %ieele emer)ente( "en2el 7i .a e8tinde %o'iiile %e %ieele e8istente i .a accelera creterea 7n !rile 7n care are de;a o %o'iie %uternic!* <n %lus( "en2el .a intra( selecti.( i %e alte %iee* Vitez i eficien: Com%ania isi consolidea'a %re'ena )lo al! 7n mod constant*

Simplify: Generarea excelenei operaionale


Aceast! %rioritate strate)ic! sumari'ea'! de'.oltarea continu! a %roceselor )lo ale ale com%aniei* "en2el 7i .a 7m un!t!i continuu e8celena o%eraional! %rin creterea .ite'ei %roceselor( %rin standardi'are i noi teAnolo)ii di)itale( %rintr$o disci%lin! strict! a costurilor i %rin reducerea cAeltuielilor administrati.e* * Extinderea shared services: noi reele, mai multe procese de business Se doreste e8tinderea centrelor com%aniei de sAared ser.ices %rin creterea num!rului de o%eraiuni i %rocese coordonate de c!tre acestea* Platform IT integrat: <n %lus ,a! de sAared ser.ices( com%ania se .a concentra i %e domeniul IT( din dorina de e,icienti'are a %roceselor i o%eraiunilor a,acerii e8istente* Se .a de'.olta o %lat,orm! IT )lo al! i inte)rat!( %rin in.estiii su%limentare 7n acest domeniu* -in cele /(/00 de %rocese( a%ro8imati. 300 au ,ost identi,icate ca ,iind %rocese standard )lo ale i %ot ,i a%licate 7n toate re)iunile 7n care com%ania acti.ea'! i 7n toate di.i'iile acesteia* Sporirea eficienei: generarea de valoare Se urm!rete m!rirea e,icienei %rin consolidarea centrelor )lo ale( e8%ansiunea e$sourcin) i reducerea num!rului de ,urni'ori IT cu cca* B0D %9n! 7n /0+:* Vor ,i 7m un!t!ite costurile structurale i o%timi'atat! continuu am%renta com%aniei la ni.el )lo al*

Inspire: nt rirea ec!ipei glo"ale


Pentru 7nt!rirea ecAi%ei( atenia .a ,i concentrat! asu%ra urm!toarelor trei domenii& LeadersAi%( Talent 4 Per,orman! i -i.ersitate* Dezvoltarea unor lideri puternici

+0

Se urm!rete de'.oltarea liderilor %uternici( moti. %entru care .or ,i de,inite noi %rinci%ii de leadersAi% care .or )Aida ecAi%ele )lo ale ale com%aniei i .or re%re'enta un cadru %entru a ord!rile com%le8e ale culturii de leadersAi%* Prin W-e'.oltarea de lideriJ( noul %ro)ram de trainin) %entru toi mana)erii com%aniei( sunt susinuti an)a;aii %e tot %arcursul acti.it!ii lor( de la %rimele sarcini o%eraionale %e care le au de 7nde%linit( %9n! la res%onsa ilit!ile strate)ice a.ansate %e care acetia tre uie s! le 7nde%lineasc!* Talent i Performan Se .a continua de'.oltarea %o'iiei de an)a;ator %re,erat( moti. %entru care sunt o,erite sisteme com%etiti.e de remunerare( %e a'a %er,ormanei an)a;ailor( cu sco%ul de a atra)e i %!stra tinerii talentai 7n cadrul com%aniei* <n %lus( se .or o,eri o%ortunit!i atracti.e de de'.oltare a carierei 7n cadrul di.i'iilor com%aniei( ,acilit9nd e8%eriena internaional! i %artici%area 7n %roiecte %line de o%ortunit!i i %ro.oc!ri* Diversitatea reprezint un avanta! competitiv -at ,iind ,a%tul c! structura or)ani'aional! "en2el com in! di.ersitatea cultural! i %ro,esional!( se .a continua %romo.area di.ersit!ii din %unctul de .edere al naionalit!ii( .9rstei i se8ului P acesta ,iind un im%ortant ,actor %entru o inerea succesului* <n /0+/( s$a consolidat im%ortana %ro)ramului de lucru ,le8i il at9t %entru an)a;ai( c9t i %entru com%anie* Toi mem ri Consiliului de Conducere "en2el( la ,el ca toi mana)erii de to%( i$au demostrat an)a;amentul ,a! de acest %ro)ram de lucru ,le8i il i ,a! de cultura orientat! c!tre %er,orman!( %rin semnarea CAartei de Fle8i ilitate Munc!$Via!*

Domenii de acti itate


Com%ania "en2el o%erea'!( la ni.el )lo al( cu urm!toarele trei di.i'ii&

#$%aundry & &ome Care '(etergeni )i produse pentru *ngri+irea locuinei,


-i.i'ia -eter)eni 4 Produse %entru 7n)i;irea locuinei a ;ucat un rol im%ortant 7n istoria com%aniei& %o.estea de succes a com%aniei a 7nce%ut cu un %rodus al acestei di.i'ii* M!rci )lo ale %uternice i )ru%e de %roduse&

-i.i'ia( acti.! la ni.el )lo al( include deter)eni de ru,e( alsam de ru,e( a)eni de 7m un!t!ire a %er,ormanelor de s%!lare i %roduse s%eciale %entru 7n)ri;irea ru,elor* Porto,oliul mai include %roduse %entru s%!larea .aselor manual i cu a;utorul mainii de s%!lat .ase( %roduse de cur!are %entru aie i NC( i %roduse %entru cur!area locuinei( )eamurilor i %roduse s%eciali'ate* -e asemenea( com%ania este %re'ent! %e %ia! cu %roduse %entru 7m%ros%!tarea aerului i insecticide %entru u' casnic* M!rci de To% 7n Rom9nia

++

V9n'!rile di.i'iei Laundr= 4 "ome Care

Cor%orate Y .9n'!ri i ser.icii care nu %ot ,i atri uite unei anumite di.i'ii Pentru consumatori din toat! lumea( m!rcile com%aniei ,ac %arte din .iaa lor de 'i cu 'i* Pe %ieele rele.ante( di.i'ia -eter)eni 4 Produse %entru 7n)i;irea locuinei ocu%! %o'iii ,runtae la ni.el )lo al*

-$.eauty Care '/roduse cosmetice & de toalet ,


-i.i'ia @eaut= Care "en2el are o %o'iie im%ortant! la ni.el )lo al( cu un %orto,oliul 7n continu! di.ersi,icare* M!rci )lo ale %uternice i )ru%e de %roduse&

+/

Porto,oliul di.i'iei cu%rinde %roduse %entru 7n)ri;irea %!rului( %roduse %entru 7n)ri;irea cor%ului( %roduse %entru 7n)ri;irea %ielii i %roduse %entru 7n)ri;irea oral!( al!turi de %roduse %entru u' %ro,esional* M!rci de To% 7n Rom9nia&

V9n'!ri di.i'ia @eaut= Care

Cor%orate Y .9n'!ri i ser.icii ce nu %ot ,i asi)nate unei anumite di.i'ii Produsele cosmetice ale com%aniei sunt dis%oni ile la ni.el )lo al( com%ania dein9nd %o'iii im%ortante %e %ia!* ScAFar'2o%, 4 "en2el 7nseamn! %roduse de cea mai un! calitate din domeniile st=lin)( 7n)ri;irea %!rului( %roduse de toalet! i 7n)ri;ire %ersonal!( i)iena oral! i %ar,umuri* ScAFar'2o%, Pro,essional se num!r! %rintre cele mai im%ortante m!rci la ni.el )lo al din domeniul %roduselor %ro,esionale* M!rcile com%aniei( %rin .arietatea lor( r!s%und unui s%ectru lar) de ne.oi ale consumatorilor * -i.i'ia I@eaut= CareJ din cadrul com%aniei "en2el de'.olt!( %roduce i distri uie o )am! lar)! de %roduse de calitate su%erioar!( din urm!toarele cate)orii& %roduse %entru %!r( %entru cor%( %entru 7n)ri;ire oral! i %ar,umuri*

0$1d!esi2e 3ec!nologies '1dezi2i 3e!nologii,


"en2el este lider )lo al 7n domeniul ade'i.ilor( su stanelor de etanare i tratamentelor de su%ra,a! %entru consumatori( constructori i a%licaii industriale* "en2el are o lun)! tradiie 7n domeniu( o,erind un %orto,oliu ecAili rat de m!rci la ni.el internaional( re)ional i local* "en2el o,er! o multitudine de a%licaii care satis,ac cerinele unui s%ectru lar) de clieni P consumatori( cosntructori i clieni industiali* +1

Totul a 7nce%ut %e // iunie +5/1( atunci c9nd %rima li.rare de ade'i.i a %!r!sit ,a rica din -Gsseldor,( 6ermania* Acest moment istoric a 7nsemnat naterea unui nou se)ment de a,aceri %entru "en2el( unde 7n %re'ent com%ania este lider la ni.el )lo al* M!rci )lo ale %uternice i )ru%e de %roduse&

M!rci de To% 7n Rom9nia&

V9n'!rile di.i'iei AdAesi.e TecAnolo)ies

Cor%orate Y .9n'!ri i ser.icii ce nu %ot ,i atri uite unei anumite di.i'ii

'anagement
<n acest conte8t( Consiliul de Conducere( Consiliul de Su%ra.e)Aere i Comitetul Acionarilor s$au an)a;at s! res%ecte urm!toarele %rinci%ii& 6enerarea de .aloare ca a'! %entru a ordarea mana)erial! Sustena ilitatea ca un criteriu %entru mana)ement res%onsa il Trans%aren! susinut! de o %olitic! de in,ormare acti.! i descAis! Pentru "en2el( una administrare a com%aniei 7nseamn! mana)ement trans%arent( res%onsa il i control( 7n concordan! cu creterea( %e termen$lun)( a .alorii in.estite de acionari*

(nga"ai
+B

Succesul "en2el este )enerat de c!tre an)a;aii com%aniei P circa BE(000$ creati.i( com%eteni( cu s%irit antre%renorial( 7n %ermanent! c!utare de soluii creati.e i 7ntotdeauna %re)!tii s! 7i asume noi res%onsa ilit!i* -e aceea com%ania caut! s! atra)! cele mai %romi!toare talente*

An)a;ai %e re)iune /0++

Com%ania se a'ea'! %e ecAi%e %er,ormante %entru a$i atin)e o iecti.ele am iioase* -e aceea se c!ut! atra)erea celor mai une talente %entru com%anie* Instruirea internaional!( o%ortunit!ile ino.atoare de 7n.!are i ansa de a %relua res%onsa ilitatea acti.it!ilor o%eraionale 7n ,a'! inci%ient! sunt numai c9te.a dintre o%ortunit!ile %e care "en2el le o,er! an)a;ailor s!i talentai* Este %reuit! di.ersitatea& di.ersele metode de )9ndire i de lucru a%licate de an)a;aii de di,erite naionalit!i( se8e i )ru%uri de .9rst! aduc o contri uie semni,icati.! la succesul economic al com%aniei* <n cadrul com%aniei "en2el( di.ersitatea este ancorat! ,erm 7n cultura acesteia*

) aluri e#terne
Clasi$icri i topuri *+,* Per,ormanele com%aniei "en2el 7n ceea ce %ri.ete sustena ilitatea i$au im%resionat din nou %e e8%erii e8terni 7n anul /0+/* <n acelai tim%( recunoaterea la ni.el re)ional c9ti)! tot mai mult! im%ortan!( al!turi de clasi,ic!rile i %re'ena 7n to%urile internaionale* Mai multe in,ormaii des%re clasi,ic!rile e8terne& -ider n domeniu! pentru al aselea an consecuti ./rich01e2 3ork4 Pentru a asea oar! la r9nd( com%ania "en2el a ,ost inclus! 7n clasamentele )lo ale i euro%ene ale Indicelui de Sustena ilitate -oF Sones ca lider 7n domeniul sustena ilit!ii 7n sectorul %roduselor consuma ile de u' casnic* ( cincea listare succesi 1e2 3ork4 "en2el a ,ost nominali'at! ca una dintre cele mai etice com%anii din lume( %entru al cincelea an consecuti.( 7n WNorldZs Most EtAical Com%aniesJ* 56&)78ood )thical Inde# -ondra4 "en2el a ,ost inclus! 7n clasamentul FTSEB6ood EtAical Inde8 %entru al dou!s%re'ecelea an consecuti.* Cele mai sustenabile ,++ de companii din lume +C

6oronto4 <n /0+/( %entru al cincelea an la r9nd( "en2el a ,ost numit! ca ,iind una dintre WCele mai sustena ile com%aniiJ* 9aportul :6omorro2;s <alue= -ondra4 <n Mctom rie /0++( a)eniile TFo TomorroFs i AccountA ilit= au %u licat ra%ortul lor i$anual P QTomorroF[s ValueQ >WValoarea de m9ineJ?* Ra%ortul com%ar! ni.elul de trans%aren! anali'at din %unctul de .edere al unor criterii %recum mediul 7ncon;ur!tor( societatea sau autorit!ile 7n ra%ort!rile internaionale din domeniul sustena ilit!ii* <n cadrul acestui ra%ort( QTomorroF[s Value Ratin) /0++Q( "en2el a ,ost r!s%l!tit! %entru al doilea cel mai un ratin) >AA?* Clasamentul erde 1e2 3ork4 "en2el a o inut locul : >din cate)orie? 7n clasamentul W6lo al C00 6reen Com%aniesJ >WCele mai .er'i C00 de com%aniiJ?( reali'at de catre %u licaia american! NeFsFee2*

Henkel n 9om>nia
"en2el Rom9nia a ,ost 7n,iinat! 7n +55B ca ,ilial! a "en2el Central Eastern Euro%e Com%ania are 7n %re'ent cca CC0 de an)a;ai( iar %orto,oliul s!u cu%rinde %este 10 de m!rci( mii de %roduse( de la %roduse cosmetice( deter)eni( ade'i.i comerciali i %ro,esionali %9n! la teAnolo)ii* -e la 7n,iinarea sa 7n Rom9nia( "en2el a lansat cu succes %e %iaa rom9neasc! un im%ortant num!r de m!rci din %orto,oliul internaional "en2el( %recum & Persil( Pur( Re8( PerFoll( Silan( PerFoll( Clin( @re, ( SomatP dintre deter)eniV Fa( Palette( Ta,t( 6liss( ScAauma( S=oss( Per,ect Mousse( dintre cosmeticeV Ceresit( TAomsit( Moment( Su%er Atta2( Loctite i Teroson P dintre ade'i.i i teAnolo)ii* Com%ania "en2el Rom9nia a 7ncAeiat anul /0+/ cu re'ultate %o'iti.e( res%ecti. o ci,r! de a,aceri de :0E milioane lei >cca* +1: milioane EUR?( ceea ce 7nseamn! o cretere de +/D ,a! de anul /0++* Toate cele trei di.i'ii ale com%aniei au contri uit din %lin la acest re'ultat( com%ania a,l9ndu$se( i 7n /0+/( %rintre %rimele +0 !ri din "en2el CEE >ca ci,r! de a,aceri?* <n calitate de mem ru res%onsa il al societ!ii rom9neti( "en2el Rom9nia este im%licat! acti. 7n susinerea mai multor %roiecte culturale( acti.it!i carita ile( s%orti.e i %roiecte educati.e* -intre %roiectele %e termen lun) ale com%aniei merit! a ,i menionate& I<m%reun! %entru o -elt! curat!J( I<m%reun! %entru o -un!re curat!J( IPoliia Verde a Co%iilorJ( I"arta colilor Ver'i din Rom9niaJ( Premiul "en2el CEE %entru Art! >com%etiie a,lat! la a +/ a ediie 7n /0+1?( susinerea Centrului de 'i %entru Co%iii din Petrila( am ele 7n %arteneriat cu or)ani'aia Sal.ai Co%iii Rom9nia( %recum i multe alte aciuni de s%onsori'are a unor c!mine de co%iii i !tr9ni( %recum i a unor asociaii carita ile* "en2el Rom9nia 7i des,!oar! acti.itatea du%! %rinci%iile de'.olt!rii dura ile( urm!rind meninerea unui ecAili ru 7ntre o iecti.ele sale de natur! economic!( ecolo)ic! i social! * Ast,el( 7n calitate de mem ru res%onsa il al societ!ii rom9neti( "en2el Rom9nia este im%licat! acti. 7n s%onsori'area mai multor %roiecte culturale( ecolo)ice( acti.it!i carita ile( s%orti.e i %roiecte educati.e* "en2el a ,ost %rima com%anie %ri.at! din Rom9nia care a des,!urat un %ro)ram ecolo)ico$ educaional 7n -elta -un!rii >c,* )u.ernatorului AR@--? inclusi. 7n colile din 'on! i %rima com%anie din Rom9nia care a derulat un %ro)ram naional de i)ien! 7n colile din Rom9nia $ "en2el 7n coli( /000$/00B >%este +00 de coli din /: de orae?* +:

Producatorul )erman de unuri de lar) consum "en2el a 7nce%ut 7n luna a%rilie /0+1 %roducia 7n cea de$a treia ,a ric! 7n Romania( construit! 7n ;udeul Neam 7n urma unei in.estiii de a%ro8imati. +0 milioane euro( i estimea'! %entru /0+1 un a.ans de +0D al .9n'!rilor di.i'iei locale* de ade'i.i* Noua ,a ric! este am%lasat! la Ro'no. i a ,ost reali'at! 7n urma unei in.estiii de BC milioane lei( co,inanat! cu ,onduri euro%ene( %rin PMS CCE( .aloarea eli)i il! ma8im! neram ursa il! ridic9ndu$se la +/ milioane lei* Proiectul a ,ost derulat 7n %erioada mai /0++$ a%rilie /0+1*6ru%ul )erman mai detine dou! ,a rici de ade'i.i 7n Rom9nia( la Pantelimon i C9m%ia Tur'ii( descAise 7n /000( res%ecti. /00E( .aloarea in.estiiilor "en2el 7n unit!ile de %roducie locale de%!ind BC milioane euro* Porto,oliul "en2el Rom9nia cu%rinde i %roduse cosmetice sau deter)eni( iar a,acerile com%aniei au a.ansat cu +/D anul trecut( %9n! la :0E milioane lei >circa +1: milioane euro?* M cretere a %onderii %rimelor +0 m!rci 7n .9n'!rile totale( noi centre de de'.oltare i cercetare i un mai mare ,ocus %e %ieele emer)ente( acestea sunt c9te.a din direciile strate)ice ale "en2el 7n urm!torii / ani* P9n! 7n /0+:( "en2el urm!rete s! atin)! .9n'!ri de /0 miliarde euro( la ni.el )lo al( din care +0 miliarde euro de %e %ieele emer)ente* <n ceea ce %ri.ete indicatorul a;ustat c!ti)uri %er aciune %re,erenial! >EPS? "en2el .i'ea'! o rat! anual! de cretere >CA6R? de +0D %9n! 7n /0+:* Aceste o iecti.e ,inanciare includ o%timi'area acti.! a %orto,oliului( inclusi. acAi'iii de .aloare mic!$medie( .9n'!ri sau renunarea la unele acti.it!i non$strate)ice >care 7n %re'ent )enerea'! .9n'!ri de cca C00 milioane euro?* AcAi'iii sau .9n'!ri ma;ore nu sunt incluse 7n aceste o iecti.e ,inanciare* "en2el ii .a concentra i 7n continuare atenia asu%ra )ener!rii de casA %rin reducerea indicatorului net For2in) ca%ital la circa CD din .an'ari in /0+:* "en2el a identi,icat 'one cu %otenial considera il %entru cretere accelerat!( inclusi. %entru creterea %ro,ita ilit!ii ,iec!rei di.i'ii 7n %arte* Com%ania .a s%ori .olumul de in.estiii i ca%ital >ca%e8? cu %este B0D %9n! 7n /0+:( %9n! la circa / miliarde euro* Una din direcii %re.ede ,a%tul c! "en2el ii .a concentra atenia asu%ra m!rcilor sale %uternice& 7n /0+:( %rimele +0 m!rci .or )enera a%ro8imati. :0D din .9n'!rile totale( ,a! de B:D 7n /0+/* <n condiiile acord!rii unei atenii s%orite %ieelor emer)ente( care au ne.oie de ino.aii( "en2el .a descAide 7n %erioada urm!toare a%te noi centre de Cercetare 4 -e'.oltare 7n urmatoarele orae& Pune >India?( Seul >Corea?( -u ai( Mosco.a >Rusia?( SoAannes ur) >A,rica de Sud?( S\o Paulo >@ra'ilia? i Toluca >Me8ic?* Pe %ieele emer)ente( "en2el ii .a e8tinde %o'iiile %e %ieele e8istente i .a accelera creterea 7n !rile 7n care are d];^ o %o'iie %uternic!* <n %lus( "en2el .a intra( selecti.( i %e alte %ieeH !ri* Ast,el( 7n /0+:( +/ dintre cele mai im%ortante !ri ca .9n'!ri sunt de ate%tat s! ,ie din 'one emer)ente* Pentru a cret aco%erirea )lo al! a SAared Ser.ices Centers( "en2el .a in.esti 7n noi centre %entru !rile ara e i CAinaH Asia de NE( 7n a,ara actualelor %atru centre* Num!rul %ersoanelor an)a;ate 7n SAared Ser.ices .a crete la %este 1*000* -omeniul IT este e8trem de im%ortant %entru creterea e,icienei %roceselor* Prin urmare( "en2el .a in.esti incremental 7n domeniul IT circa +B0 milioane euro %9n! 7n /0+:( 7n %aralel cu consolidarea centrelor )lo ale( e8%ansiunea e$sourcin) i reducerea num!rului de ,urni'ori IT cu circa B0D in /0+:*

+E

/roiecte importante
-intre %roiectele cele mai im%ortante menionam& I"en2el 7n coliJ( I<m%reun! %entru o -elt! curat!J( I<m%reun! %entru o -un!re curat!J i IPoliia Verde a Co%iilorJ( I"arta colilor Ver'i din Rom9niaJ( "en2el Art*AFard( susinerea Festi.alului @ra'ilor de Cr!ciun( susinerea Centrului de 'i %entru Co%iii din Petrila >%rimul %roiect de res%onsa ilitate social! al com%aniei( demarat 7n anul /000?( sustinerea centrului Comunitar C9m%ia Tur'ii( %recum i multe alte aciuni de s%onsori'are a unor s%itale >Fundeni din @ucureti( Filantro%ia Craio.a( S,* So,ia din Se e?( c!mine %entru co%iii i !tr9ni( %recum i a unor asociaii carita ile( inclusi. in domeniul artistic si s%orti.*

@i lio)ra,ie& FFF*Aen2el*ro FFF*Fall$street*ro FFF*ca%ital*ro

+3