Sunteți pe pagina 1din 2

VARIANTA A

Subiectul I (2 puncte) 1. S a se determine mult imea de convergent a pentru seria de puteri:


n=1

(1)n (n + 2)
1 3

xn .

2. S a se determine punctele de extrem local ale funct iei f : R2 R, f (x, y ) = x3 + y 2 xy x + 7.

Subiectul II (2 puncte) 1. Fie funct ia f : R R, f (x) = 3ekx , x (1, 4) . 0, n rest

S a se determine constanta k astfel nc at f s a e densitatea de repartit ie a unei variabile aleatoare X . S a se ae funct ia de repartit ie a variabilei aleatoare X . 2. Fie (X, Y ) o variabil a aleatoare bidimensional a cu repartit ia dat a de X\Y 1 2 0 0.06 0.2 2 0.56 0.7 1 .

S a se completeze tabloul repartit iei. Sunt X si Y independente? S a se calculeze covariant a cov(X, Y ). Subiectul III (2 puncte) Se consider a o populat ie a c arei caracteristic a este variabila aleatoare X av and legea f (x; ) =
x 4x 2 e , 2

0,

x>0 , unde > 0. x0

1. S a se estimeze pe baza unei select ii de volum n din populat ia considerat a. 2. S a se stabileasc a dac a estimatorul g asit este absolut corect.

(vezi verso)

Subiectul IV (3 puncte) 1. Suma seriei


1 n=0 2n

este:

2 a) 4; b) 1 2 ; c) 2; d) 0; e) 3 .

2. Fie

n=1 un

o serie cu termeni pozitivi si l = limn

un+1 un .

Seria este convergent a dac a:

a) l > 1; b) l este nit a; c) l < 1; d) l > 2; e) l = . 3. Valoarea integralei


5 x 0 x e dx

este:

a) e; b) 1 2 ; c) 24; d) 0; e) 120.
1 4. Dac a f : R2 R, f (x, y ) = x2 y 3 3xy + x , atunci fx2 (x, y ) are expresia:

a) 6y 12xy ; b) 2y 3 +

2 ; x3

c) 2y 3

2 ; x3

d) 2y 3 +

1 ; x3

e) 2y 3

1 . x3 1 8

5. Fie A si B evenimente independente pentru care se stie c a P (A B ) = Atunci P (A) este:


1 1 1 a) 3 4 ; b) 4 ; c) 1; d) 2 ; e) 8 .

si P (B ) = 1 2.

6. O urn a cont ine 3 bile albe si 5 bile ro sii. Se extrag la nt amplare 2 bile din urn a, f ar a revenire. Probabilitatea ca din cele 2 bile extrase 1 s a e alb a este: a)
5 28 ;

b)

15 28 ;

c)

1 28 ;

d)

1 14 ;

e) 3 8. 2 0
1 3 1 3

7. Fie variabila aleatoare X :


2 1 a) 1 2 ; b) 0; c) 1; d) 3 ; e) 3 .

2
1 3

. Atunci P (X > 2) este:

8. Not am dispersia unei variabile aleatoare X cu D(X ). Dac a D(2X ) = 8 si M (X ) = 2, atunci M (X 2 ) este: a) 0; b) 4; c) 6; d) 2; e) 3. 9. Media de select ie este denit a prin: a) este:
; b) X z a) X z1 2 m X + z1 2 m X z1 2 n; n n 2 n ; d) X + z c) X + z1 2 m X z1 2 1 2 n m X z1 2 n ; n n . e) X z1 2 m X z2 n n 1 n1 n i=1 Xi ; b) n i=1 Xi ;

c)

n 3 i=1 Xi ;

d)

n i=1 (Xi

X )3 ; e)

1 n

n i=1 Xi .

10. Un interval de ncredere pentru media m a unei repartit ii N (m, ), c and este cunoscut,

Not a: la unele serii, la intervale de ncredere, s-a folosit notat ia n loc de . 2

S-ar putea să vă placă și