Sunteți pe pagina 1din 16

Lectii ¸ din Biblie

123

456

2013

WATCH TOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF PENNSYLVANIA

Toate drepturile rezervate

Lectii ¸ din Biblie

Editori

WATCHTOWER BIBLE AND TRACT SOCIETY OF NEW YORK, INC.

Brooklyn, New York, U.S.A.

Tip arit ın februarie 2013

˘

˘ ˆ

a

Aceast a publicatie¸ nu se comercializeaz a. Ea este distribuit a

˘

˘

˘

ın cadrul unei lucr ari mondiale de instruire biblic a, sustinute

ˆ

˘

˘

¸

prin donatii. ¸

Dac a nu exist a alt a indicatie, ¸ citatele biblice sunt din Sfintele Scripturi — Traducerea lumii noi.

˘

˘

˘

My Bible Lessons

Romanian (mb-M)

Made in Britain by Watch Tower Bible and Tract Society of Britain

(Registered in England as a Charity)

Tip arit ın Marea Britanie

a

˘

˘ ˆ

Not a ˘ pentru p arinti¸ ˘

ˆ

Care este cel mai frumos cadou pe care l-ati¸ putea face copiilor vostri? ¸ Intr-adev ar,

˘

ei au nevoie de multe lucruri, cum ar fi iubirea, ındrumarea

ˆ

˘

si¸ ocrotirea voastr a. To-

tusi, ¸ cel mai pretios ¸ cadou pe li-l puteti¸ face este acela de a-i ajuta s a-l cunoasc a pe

˘

˘

ˆ

Iehova si¸ s ınvete¸ adev arurile din Cuv antul s au, Biblia (Ioan 17:3). In felul acesta,

˘ ˆ

a

˘

ˆ

˘

copiii vostri ¸ vor putea s a-l iubeasc a pe Iehova si¸ s a-i slujeasc a din toat a inima, chiar

˘

˘

˘

˘

˘

de la o v arst a fraged a (Matei 21:16).

ˆ

˘

˘

Multi¸ p arinti¸ au observat c a activit a tile ¸ si¸ lectiile ¸ scurte sunt foarte eficiente ın ˆ ca-

˘

˘

˘

zul copiilor mici. Ne face pl acere s a oferim aceast a publicatie, ¸ intitulat a Lec tii ¸ din

˘

˘

˘

a v

˘

˘

Biblie. Fiecare lectie¸ este prezentat ıntr-o manier a simpl a. Imaginile si¸ textul au fost

˘ ˆ

a

˘

˘

preg atite special pentru copiii p a

˘

an ın trei ani. La sf arsitul ¸ fiec arei lectii ¸ sunt sugerate

ˆ

˘ ˆ

ˆ

˘

c ateva activit a ti. ¸ Brosura ¸ de fa t¸ a nu este o juc arie pentru copii, ci un manual din care

ˆ

˘

˘

˘

p arintii ¸ a le citeasc a copiilor, d andu-le acestora ocazia s a se exprime.

˘

s

˘

˘

ˆ

˘

Nutrim convingerea c a aceast a publicatie¸ v a va ajuta s a-i ˆ a ta¸ ti¸ pe copiii vostri ¸

˘

˘

˘

˘

ınv

˘

adev arurile Bibliei ˆ a „din pruncie“ (2 Timotei 3:14, 15).

˘

ınc

˘

Fra tii ¸ vostri, ¸

Corpul de Guvernare al Martorilor lui Iehova

1

REVELATIA¸ 4:11

Cine a f acut ˘

p am ˘ antul? ˆ

Dar marea,

spune-mi, cine?

Si¸ cine ne-a creat

pe mine si¸ pe tine?

Cine i-a dat fluturelui

aripi colorate?

Iehova

Dumnezeu

le-a creat pe toate!

˘

ACTIVIT ATI¸

˘

Citeste-i ¸ copilului t au:

Revelatia¸ 4:11

Roag a-l pe copilul t au s a arate:

˘

˘

˘

stelele

norii

soarele

barca

marea

p am antul casa

˘

ˆ

fluturele

ˆ

Intreab a-l pe copilul t au:

˘

˘

Care este numele lui

Dumnezeu?

Unde locuieste¸ Iehova?

Ce a f acut Iehova?

˘

  • 2 GENEZA 7:7–10; 8:15 –17

Prive ste¸ animalele

care se apropie.

Stii ¸

care latr a? ˘

Stii ¸

care morm aie? ˘

Fiecare animal,

mic sau mare,

ˆ In arca lui Noe

˘

ACTIVIT ATI¸

˘

Citeste-i ¸ copilului t au:

Geneza 7:7–10; 8:15–17

a g asit ˘ salvare.

Roag a-l pe copilul t au s a arate:

˘

˘

˘

ursii ¸

girafele

porcii

zebrele

˘

c ateii ¸

elefantii ¸

leii maimutele ¸

oile

curcubeul

˘

Spune-i copilului s a imite

sunetele pe care le scot:

c atelul ¸

˘

porcul

leul maimuta¸

oaia

  • 3 1 PETRU 3:8

Andrei afl a c a prietenul

˘

˘

lui este bolnav.

A sa¸ c ısi¸ spune:

˘ ˆ

a

„Ce voi face

oare?

ˆ

Ii voi scrie

o scrisoare!

Si-am

¸

s

˘

a merg

chiar eu cu ea.

Sigur

se va bucura“.

Manifest a bun atate

˘

˘

si¸ am andoi veti¸

ˆ

fi fericiti! ¸

˘

ACTIVIT ATI¸

˘

Citeste-i ¸ copilului t au:

1 Petru 3:8

Roag a-l pe copilul t au s a arate:

˘

˘

˘

casa

masa

Andrei

soarele

˘

pas area

copacul

ˆ

Intreab a-l pe copilul t au:

˘

˘

Ai cumva un prieten care

este bolnav? Ce ai putea

face pentru el ca s a se

˘

simt a mai bine?

˘

  • 4 FAPTELE 14:17

Este-o zi ploioas

˘

a.

Ana se g ande ˆ ste: ¸

„Iar a ˘ si¸ stau ın ˆ cas a! ˘ ˆ

and se-opre ste?“. ¸

Oare c

Dar, surpriz

˘

a mare!

Ploaia se opre ste. ¸

Soarele apare,

Ana iar z

ambe ste. ¸

ˆ

C and iese afar a,

ˆ

˘

Nu mai vede nori.

ˆ

In schimb, ın ˆ gr adin a

˘

˘

Sunt at

atea flori!

ˆ

Ana mult se mir a

˘

C and prive ste-o ¸

ˆ

floare:

„Nu stiam ¸

  • c a ploaia

˘

O va face mare!“.

˘

ACTIVIT ATI¸

˘

Citeste-i ¸ copilului t au:

Faptele 14:17

Roag a-l pe copilul t au s a arate:

˘

˘

˘

fereastra

copacul

buburuza

˘

pas area

florile

avionul

Ana

ˆ

Intreab a-l pe copilul t au:

˘

˘

De ce a f acut Iehova ploaia?

˘

  • 5 1 TESALONICENI 5:18

Pentru orice cadou

Pe care-l primesc,

Am ˆ atat ¸

˘

ınv

c a-i bine

˘

Si¸ frumos s

a z ambesc!

˘

ˆ

Dar oriunde m

a aflu

˘

Si¸ orice primesc,

Nu trebuie s a uit

˘

S

a spun: „Mul tumesc“!

˘

¸

˘

ACTIVIT ATI¸

˘

Citeste-i ¸ copilului t au:

1 Tesaloniceni 5:18

Roag a-l pe copilul t au s a arate:

˘

˘

˘

cadoul

b aiatul

˘

usa¸

m arul

˘

ˆ

m ancarea

telefonul

ˆ

Intreab a-l pe copilul t au:

˘

˘

De ce este bine s a spui

˘

„Multumesc“?

¸

  • 6 PSALMUL 139:14

  • M ainile-mi sunt de-ajutor,

ˆ

cu ochi sorii ¸

v ad si-un ¸

˘

nor,

cu urechile oric

and

ˆ

aud fiece cuv ant.

ˆ

Iar picioarele-mi ˘ ˘ zglobii

doar s

a fug

a ar dori,

s a alerge si¸ s a sar a,

˘

˘

˘

s a ˘ se joace pe afar

˘

a.

ın oglind a ˘

C and ˆ

ˆ

m a privesc,

˘

eu mereu ımi amintesc:

ˆ

Iehova m-a creat

Intr-un mod minunat!

ˆ

˘

ACTIVIT ATI¸

˘

Citeste-i ¸ copilului t au:

Psalmul 139:14

Roag a-l pe copilul t au s a arate:

˘

˘

˘

racul

pisica

Spune-i copilului s a-si¸ ating a:

˘

˘

m ainile

ˆ

ochii

urechile

picioarele

ˆ

Intreab a-l pe copilul t au:

˘

˘

Cine ne-a creat pe mine si¸

pe tine?