Sunteți pe pagina 1din 2

Scoala Gimnazial Elf, Cluj-Napoca

Vizat director,

Vizat responsabil CM,

PLANIFICARE ANUAL LA DISCIPLINA EDUCAIE CIVIC


CLASA: a !a

NR. TOTAL ORE: "# DIN CARE: SEM I: $% SEM II: $& TIPUL DE CURRICULUM: nucleu NR. ORE / SPTMN: $ MANUAL SUPORT: 'orica Matei, (le)andra Manea, Educaie civic - manual pentru clasa a III-a, Editura E*+*,, -*(, .ucure/ti, #001 Nr. crt. $* Unitatea de n!"#are ,E-S2(N( O$iecti!e de re%erin#"
$*$3 $*#3 #*$3

C&n#in't'ri
,ersoana mea* ,ersoana lui 4ei5* Ce 6nseamn s fim persoane7 ,ersoane cu ne8oi speciale -ecapitulare E8aluare sumati8 ncrederea 6n sine /i 6n cellalt?lipsa de 6ncredere -espectul?lipsa de respect Curaj?fric?la/itate .untate?rutate Sinceritate?minciun -ecapitulare E8aluare sumati8 Ce sunt lucrurile7 'ucrurile care ne e)prim: jucrii, colec@ii, camera mea, 6mbrcmintea, cartea, teAnica, arta (titudini fa@ de lucruri: Brij, brutalitate, proprietate Ne8oia de lucruri* 'ucrul ca instrument de joc, 6n8@are, munc -ecapitulare E8aluare sumati8 (titudini fa@ de animale /i plante: Brij, brutalitate,

Nr. de &re &

Peri&ada $1 9-$:9

O$(. SEM

#*

;-<S<;=- M2-('E ('E ,E-S2(NE

$*$3 $*#3 >*$3

#$9-$9 $$9 $"9

"*

-(,2-;=- 'E N2(S;-E C= '=C-=- 'E

$*$3 #*#3

$C9 #09 C -"$ #0$> $0 -#$ SEM

>*

-(,2-;=- 'E N2(S;-E C=

#*#3 >*$3

"

#> -$>

Scoala Gimnazial Elf, Cluj-Napoca ,'(N;E'E S (N M('E'E -(,2-;=- 'E N2(S;-E C= CE '('D 2(MEN
compasiune, iubire, respect, fric E8aluare sumati8 Grupuri din care facem parte: Eamilia Grupul de joac Grupul de 6n8@are -ecapitulare E8aluare sumati8 -eBuli ale Brupului +repturi /i 6ndatoriri 6n cadrul Brupului -ecapitulare final E8aluare sumati8

&*

$*#3 #*#3 "*$3 "*"3 "*>3

$% #& V &V-$CV

C*

-EG=' ('E G-=,='=

$*$3 $*#3 #*$3 #*#3 "*>3 >*$3

>

$1V-$"V