Sunteți pe pagina 1din 6

Data : Clasa :a- III- a PROPUNATOR: ARIA CURRICULARA: Limba si comunicare DISCIPLINA: Limba romana UNITATEA DE NV ARE: rolulcuvintelor

in comunicare SUBIECTUL: Substantivul TIPUL LECTIEI: recapitulare si sistematizare DURATA: 45 minute Obiectiv cadru: dezvoltarea capacitatii de exprimare orala si scrisa Obiective de referi ta: 2.5. s utilizeze corect n exprimarea oral proprie elementele de construcie a comunicrii studiate; 4.4. s realizeze acordurile gramaticale n enunurile redactate. Obiective !"erati! ale: La sfarsitul lectiei elevii trebuie : !- sa defineasca substantivul; 2- sa recunoasca substantivele dintr-un text; "- sa distinga categoriile gramaticale; 4- sa formeze propozitii cu substantive date; 5- sa completeze propozitii lacunare cu substantivele potrivite; # - s analizeze corect substantivele dintr-un text dat; 1

Ele#e te de strate$ie didactica a$ %etode si procedee: exercitiul; problematizarea; observatia& explicatia& conversatia euristica& 'ocul didactic. b$ (orme de organizare : activitate frontala & individuala & pe grupe si independenta. c$ %i'loace de invatamant: planse & fise de munca independenta %aterial bibli!$rafic: - %. )d. *.+. ,rograme colare pentru clasa a III- a& -ucureti& 2..5; %/0*)L/ ,)1)S - Limba i literatura romn2- manual pentru clasa a III a& )ditura /1/& -3*30)S+I

Evenimentul instruirii 1.Activitati introductive 2.Captarea si orientarea atentiei

Continutul informational al lectiei si demersuri metodice Activitatea invatatorului "erificarea materialelor necesare# stabilirea linistii si a ordinii$ Culege cuvintele din om # alcatuieste cu ele o ro ozitie si subliniaza substantivele$ co acilor ingalbenit frunzele s-au %e verifica teme cantitativ$ %e verifica calitativ tema si munca inde endenta$ Activitatea elevului %e regatesc entru ince erea orei# verifica materialele necesare$ Observa imaginea# rece tioneaza continutul# relucreaza informatiile$ Constientizeaza sarcina didactica si rocedeele de lucru# rezolva inde endent# elaboreaza sc'ema de ras uns$ Motiveaza solutiile# a reciaza rezultatele actiunilor$

Elemente de strategie didactica Ob Dozare 1/ observatia e&ercitiul O2 ./ frontal si individual Metode si rocedee !orme de organizare

frontal

3.Anuntarea subiectului

Astazi la ora de limba romana vom reca itula si sistematiza cunostinte des re substantive# astfel incat sa le recunoastem in te&te# sa le stabilim felul si numarul 1$Ciorc'inele ramificat (eactualizarea cunostintelor teoretice des re substantive se realizeaza rin intrebari cu rivire la definitia substantivelor# la categoriile gramaticale$ )Ce este substantivul* )Dati e&em le de substantive ce denumesc+ -fiinte+floare# om -lucruri+tablou# i&, -fenomene ale naturii+ceata loaie# bruma$$ )De cate feluri sunt substantivele* )Ce este substantivul comun*Cum se scriu substantivele comune* )Dati e&em le de substantive comune$ )Ce este substantivul ro riu * )Cum se scriu substantivele ro rii * )Dati e&em le de substantive ro rii$ )Care sunt numerele substantivelor* )Ce arata numarul singular * )Dati e&em le de substantive la singular$

Asculta# rece tioneaza# retin titlul lectiei si sarcinile de lucru$

1/

conversatia e& licatia

frontal

4.Reactualiz a- rea si sistematizare a structurilor insusite anterior

-ro riu

felul %ubst$

comun 0/ sing$ O1 Conversatia euristica2 E&ercitiul$ frontal

-lural

numarul

Asculta# rece tioneaza continutul# relucreaza informatia# formuleaza ras unsuri conform cerintelor$ (ece tioneaza continutul # formuleaza ras unsuri $E&em lifica felurile substantivului$

O. !rontal Conversatia euristica E&ercitiul .1

O1

REBUS - SUBSTANTIV
1$ Obiect cu care scriem$ 2$ -loaie mrunt i deas$ .$ cartea de c t3i a boboceiilor din clasa 4$ 5$ 6i s indelungat de loi$ 0$ 78iroul9 doamnei invtoare$ :$ 78iroul9 elevului$ ;$ -ersoan care educ multe generaii de elevi$ <$ Cu ea scriem e tabl$ =$ Obiect folosit entru a linia caietul$ 1>$ Aa li se mai s une colarilor$

A
8 A C C E ( 6 A 8 4 E ( E % @ 8 % ? A A ? 4 " ? ( E E E A " A B 4 4 A C C D C A 6 6 4 E E ( A ? A O ? D ? A A @ A A A ? (

REBUS SUBSTANTIV 1$Obiect cu care scriem$ 2$-loaie mrunt i deas$ .$cartea de c t3i a boboceiilor din clasa 4$ 5$6i s indelungat de loi$ 0$78iroul9 doamnei invtoare$ :$78iroul9 elevului$ ;$-ersoan care educ multe generaii de elevi$ <$Cu ea scriem e tabl$ =$Obiect folosit entru a linia caietul$ 1>Aa li se mai s une colarilor$