Sunteți pe pagina 1din 4

Reacii acido - bazice Teoria protolotic a acizilor i bazelor A fost formulat de chimistul danez Johannes Nicolaus Brnsted i chimistul

englez Thomas Martin Lowry (independent unul de cellalt). Protonul este ionul pozitiv de hidrogen onform acestei teorii! Acidul este specia chimic "molecul sau ion) care poate ceda unul sau mai muli protoni unei baze. Baza este specia chimic "molecul sau ion) care poate accepta protoni de la un acid. Pierz#nd un proton$ acidul se transforma %ntr-o baz$ numit baza conjugat$ iar baza care accept un proton$ se transform %ntr-un acid$ numit acidul conjugat. acid & baz baz con'ugat & acid con'ugat

H+

(A"a)) & (*+ (,+&"a)) & A-"a))

( l & (*+ acid. baz*

l- +
baz.

(,+&
acid *

reacie de ionizare

(, ++( +
acid . acid acetic

(*+
baz *

(, ++- & (,+&


baz . ion acetat acid * ion hidroniu

/up numrul protonilor cedai$ acizii sunt! a. monoprotici 0 cedeaz un (& b. poliprotici - cedeaz doi sau mai muli protoni acizi monoprotici! ( l$ (1+,$ ( 1$ (, - ++( acizi poliprotici! (*2$ (*2+3$ (* +,$ (,P+3 Acizii poliprotici cedeaz protonii %n trepte " pe r#nd) 0 e4emplu! 5onizarea acidului sulfuric (*2+3 & (*+ acid baz (2+36 & (*+ acid baz (,+& & (2+36 acid baz (,+& & 2+3*6 treapta . de ionizare treapta * de ionizare

5onizarea amoniaculu 1(, & (*+ baz acid 1(3& & +(6 acid baz 1(3& - ion amoniu +(6 - ion hidro4id

/up numrul protonilor primii$ bazele pot fi! a. monoprotice "monoacide)! 1a+($ 7+($ 1(, b. poliprotice "poliacide)! a"+()* 8n"+()* Al"+(), Concluzie! onform teoriei protolitice pot fi acizi! a. molecule neutre! ( l$ (9r$ (*2+3$ (,P+3 b. ioni pozitivi! c. ioni negativi! (,+& (2+36 1(3& (*P+36 (P+3*6 (*+

onform teoriei protolitice pot fi baze!


a. substane neutre 1a+($ 7+($

a"+()* 1-

1(, (*+

b. ioni negativi!

l-

+(6 (2+36

Acizi i baze con'ugate


:iecrui acid %i corespunde o baz con'ugat i fiecrei baze %i corespunde un acid con'ugat "difer printr-un singur proton (&).
Acidul Acid clorhidric Acid cianhidric Apa ( l ( 1 (*+ 9aza con'ugata l; 1(+ 5on clorura 5on cianura 9aza 5on hidro4id Amoniac Apa 1(, (*+ 1(3& (,+& 5on amoniu 5on hidroniu Acidul con'ugat

Amfolii acido bazici <nele substane se pot comporta at#t ca acizi c#t i ca baze$ ei se numesc amfolii acido.bazici. =4! (*+$ (2+36 Al"+(), Al"+(), & ( l baz acid Al l, & (*+

Al"+(), & 1a+( acid baz

1a[Al"+()3] tetrahidro4oaluminat de sodiu

Indicatori acido !azici 5ndicatorul fenolftaleina turnesolul uloarea in mediu acid incolor ro"u uloarea in mediu bazic ro"u carmin albastru

#rodusul ionic al a$ei 7> ? @(,+&A @+(6A ? ..B C .B6.3 mol*DE* la temperatura de *FB 5onul hidroniu H%&+ i ionul hidro4id &H se numesc ionii apei. $H ul 0 este logaritmul zecimal cu semn schimbat din concentraia ionilor hidroniu

p(? -lg @(,+&A p+(? -lg @(+A


@(,+&A . .B-. .B-*

sau

p(? -lg @(&A p( & p+( ? .3 " la *FB i . atm )


.B-.. .B-.* .B-., .B-.3

.B-,

.B-3

.B-F

.B-G

.B-H

.B-I

.B-J

.B-.B

p(
mediu

,
acid

H
neutru

.B

..
bazic

.*

.,

.3

@(+A mediu

.B-.

.B-*

.B-,

.B-3

.B-F

.B-G

.B-H

.B-I

.B-J

.B-.B

.B-..

.B-.*

.B-.,

.B-.3

p+( B

,
bazic

H
neutru

.B

..
acid

.*

.,

.3

p(
@(,+&A @(+A p+(

B
.
.B-.3

.
.B-.
.B-.,

*
.B-*
.B-.*

,
.B-,
.B-..

3
.B-3
.B-.B

F
.B-F .B-J

G
.B-G .B-I

H
.B-H .B-H

I
.B-I .B-G

J
.B-J .B-F

.B
.B-.B

..
.B-..

.*
.B-.*

.,
.B-.,

.3
.B-.3

.B-3

.B-,

.B-*

.B-.

.3

.,

.*

..

.B

Reac\ia de neutralizare este reac\ia dintre un acid =i o baz[ cu formare de sare i ap[ HCl + A.T. NaOH B.T. NaCl + H2O !nSO + 2 H2O

H2SO + !n"OH#2 A.T. B.S.

H2S + 2 NaOH Na2S + 2 H2O A.S. B.T. H2S + !n"OH#2 !nS + 2 H2O A.S. B.S. 3

S-ar putea să vă placă și