Sunteți pe pagina 1din 28

Drept_4_DCI_2 Dreptul Comertului International

MULTIPLE CHOICE 1. Prin raportul juridic de dreptul comertului international se intelege : a. norma de dreptul comercial aplicabila intr-un caz anume determinat; b. o relatie sociala reglementata de o norma de drept comercial international c. raportul patrimonial reglementat de o norma de drept comercial international corect C 2. Sunt elemente definitorii ale raportului juridic de drept comercial : a. comercialitatea b. nationalitatea c. nepatrimonialitatea corect A 3. Criteriul comercialitatii se defineste : a. prin opozitie cu actul sau faptul de drept civil b. prin intelegerea partilor c. prin referire la normele dreptului national corect A 4. Un raport juridic comercial do andeste !ocatie internationala in masura in care pre"inta atri utul internationalitatii # a. da, ntotdeauna b. nu, deoarece un raport comercial nu poate dobndi vocatie international c. cateodata corect A $. Un raport juridic ce contine elemente de internationalitate in structura sa si in imprejurarile referitoare la nasterea% modificarea sau stingerea unui raport juridic cu element strain din orice domeniu al dreptului pri!at apartine: a. dreptului comertului international b. dreptului international privat c. dreptului civil corect B &. Cetatenia pe care o au partile unui raport juridic de drept comercial international este in masura sa confere acestuia caracterul de e'traneitate # a. corect b. incorect c. cetatenia are un caracter predominant n raporturile de drept comercial international corect B (. Sediul unei societati comerciale% domiciliul unei persoane fi"ice )ori in lipsa acestuia resedinta* partilor% situate in state diferite confera elementul de internationalitate unui raport juridic comercial # a. confera in mod direct atributul internationalitatii b. este necesar ca in structura sa sa fie intalnit si un alt element de extraneitate apt de a-i acorda valenta internationalitatii corect A +. Continutul raportului juridic de comert interrnational este format: a. parti, obiect si cauza b. drepturile si obligatiile asumate de catre parti c. doar obligatii corect B

,. I"!oarele dreptului comertului international sunt : a. cu caracter intern si international b. cu caracter special c. cu caracter general si international corect A 1-. U"antele comerciale sunt de regula: a. clauze tip, elaborate de ctre prtile raportului uridic de dreptul comertului international b. componente ale practicii arbitrale c. tratate internationale corect A 11. In raport de forta lor juridica u"antele se clasifica in: a. uzante conventionale b. uzante cutumiare c. uzante locale corect A 12. Con!entia internationala este i"!or al dreptului comertului international doar in masura in care sta ileste norma de reglementare al raportului juridic al comertului international si de cooperare economica si te.nico/stiintifica internationala a. corect b. incorect c. enuntul este partial incorect corect A 13. Codificarea dreptului comertului international presupune : a. o activitate de comasare a normelor dreptului de comert international lasata la latitudinea statelor interesate, conform principiului libertatii comertului. b. un proces constient la care iau parte statele lumii alaturi de organizatiile internationale interesate c. constituirea premiselor unui drept material neuniform in domeniu corect A 14. Principiul li ert01ii con!en1iilor e'prim0 regula 2n fa1a c0reia un su iect de dreptul comer1ului interna1ional se o lig0 doar la ceea ce consider0 c0 este 2n interesul s0u 3i 2n m0sura 2n care dore3te prin propria sa : a. fapta b. vointa c. diligenta corect B 1$. 4e' !oluntatis este regula care se manifesta in sfera contractelor comerciale internationale % potri!it careia fondul si efectele o ligationale ale contractelor respecti!e !or fi deduse jurisdictiei anume aleasa de catre parti . a. enuntul este corect; b. enuntul este fals; c. enuntul este partial incorect corect A 1&. Poate 4e' !oluntatis sa reglemente"e si asupra formei actelor juridice # a. nu, deoarece conditiile de forma ale unui act uridic sunt stabilite de legea care ii carmuieste fondul b. da pentru ca atunci cand o astfel de lege a fost desemnata de catre parti principiul !ex voluntatis va cuprinde in reglementarea sa si forma actului uridic c. nu, deoarece !ex voluntatis se aplic exclusiv n materia cetateniei corect B

1(. Principiul li ert01ii comer1ului este e'presia ne!oii o iecti!e de a elimina o stacolul de ordin economic % !amal % fiscal % administrati!% politic etc. care 2mpiedic0 normala circula1ie% la ni!el mondial% a urm5toarelor elemente : a. bunuri, valori, cunostinte te"nico-stiintifice, servicii b. devize c. efecte de comert corect A 1+. Su iectele raportului juridic de dreptul comertului international apartinand ordinei juridice nationale sunt : a. comerciantii #persoane fizice$ si societati comerciale, regiile autonome b. societatile civile c. uniunile economice internationale cu caracter guvernamental corect B 1,. Su iectele raporturilor juridice de dreptul comertului international apartinand ordinei juridice internationale sunt: a. statele b. societatile nationale c. organizatiile guvernamentale corect A 2-. Societatea comerciala do andeste potri!it legislatiei 6omaniei nationalitatea statului pe al carui teritoriu si/a sta ilit% potri!it actului constituti! sediul social. a. enuntul este corect b. enuntul este incorect c. enuntul este corect, cu exceptia societatilor in nume colectiv corect A 21. Daca o societate comerciala are mai multe sedii pe teritoriile mai multor state determinant pentru identificarea nationalitatii acesteia este : a. locul unde se afla centrul principal de conducere si gestiune a activitatii statutare b. locul de constituire al societatii comerciale respective c. oricare dintre sediile in care societatea comerciala isi desfasoara activitatile sale statutare corect A 22. Societatile comerciale constituite in 6omania cu capital majoritar strain ori in intregime strain sunt persoane juridice romane . a. enuntul este corect b. enuntul este incorect c. nu pot fi constituite n %omnia societati comerciale cu capital ma oritar strain corect A 23. Sunt recunoscute de plin drept in 6omania persoanele juridice straine cu scop patrimonial % !ala il constituite in statul a carei nationalitate o au # a. nu , deoarece au fost constituite in raport cu o legislatie nationala b. da pentru ca legea romana recunoaste de plin drept personalitatea uridica a societatilor comerciale straine c. da , insa numai dupa reintocmirea actului constitutiv potrivit cerintelor legii romane. corect B 24. Statutul juridic al sucursalei infiintate de catre o societate comerciala intr/o alta tara este supus : a. legii nationale a societatii comerciale b. legii nationale pe teritoriul careia isi desfasoara activitatea sucursala c. ambele urisdictii nationale corect A &$. Statutul organic al filialei este supus legii statului pe al carui teritoriu si/a sta ilit propriul sediu independent de legea aplica ila persoanei juridice care a infiintat/o

a. enuntul este corect b. enuntul este fals c. enuntul este fals, deoarece filiala este o forma exogena a ntreprinderii corect A 2&. Con!entia anticoncurentiala poate fi definita ca : a. o manifestare a principiului libertatii comertului b. expresie a caracterului volitional al raportului uridic de 'rept civil c. din dorinta statului de a diminua functia concurentei corect A 2(. Potri!it principiului de jure gestionis persoanele fi"ice si juridice % din state diferite% se situea"a : a. pe pozitii diferite, in raport de modul de gestionare a afacerii comerciale b. pe pozitie de egalitate uridica, c"iar si statele fiind in aceasta postura c. ca titulare inegale de drepturi si obligatii corect B 2+. Practica judecatoreasca precum si cea ar itrala constituie i"!or de drept : a. intotdeauna deoarece legiuitorul roman permite aceasta modalitate b. nu, deoarece legiuitorul roman nu permite acest lucru c. raman la aprecierea instantelor de udecata precum si a celor arbitrale corect B 2,. 7rupurile de Interes 8conomic a. desemneaza o forma de asociere intre doua sau mai multe persoane fizice si uridice, constituita pe o perioada de timp determinata . b. o noua forma uridica de manifestare a principiului liberei asocieri a persoanelor c. o forma organizatorica propusa de un anumit cadru uridic corect A 3-. 7rupurile de Interes 8conomic au caractere juridice similare cu : a. marile corporatii internationale b. in special cu societatile comerciale de persoane c. cu organizatiile statale cu atributii in comertul international corect B 31. 9em rii 7rupului de Interes 8conomic raspund a. nelimitat si solidar pentru obligatiile sociale ale grupului cu exceptia cazului in care contractele inc"eiate cu tertii cocontractanti, s-a prevazut astfel; b. nu sunt obligati la raspunderea nelimitata si solidara. c. raspund doar in raport de aportul personal adus la capitalul (rupului de )nteres *conomic corect A 32. :umarul mem rilor 7rupului de Interes 8conomic nu poate fi mai mare de : a. +, b. -, c. &, corect C 33. 7rupul de Interes 8conomic nu poate a!ea mai mult de : a. &,, de anga ati; b. -,, de anga ati; c. +,, de anga ati corect C 34. In pre"ent 7rupurile 8uropene de Interes 8conomic sunt recunoscute si isi pot desfasura acti!itatea in 6omania # a. nu , deoarece tara noastra nu este inca membru al .niunii *uropene b. da , deoarece tara noastra si-a armonizat legislatia sa cu cea a .niunii *uropene

c. nu, deoarece nu exista o conventie bilaterala in acest sens corect B 3$. Suma minima pentru formarea capitalului social al 7rupului 8uropean de Interes 8conomic este : a. &,.,,, /; b. &+.,,, /; c. +,.,,, / corect B 3&. ;rasaturile caracteristice ale contractului de comert international sunt : a. comercialitatea; b. nationalitatea; c. necomercialitatea corect A 3(. Caracterul sinalgmatic al contractelor de comert international este conferit de faptul ca : a. dau nastere la drepturi si obligatii corelative pentru parti ; b. partile sunt numai doua c. sunt cu titlu gratuit corect A 3+. Contractele de comert international se di!id dupa o iectul lor in contracte care generea"a o ligatii: a. de a imprumuta b. de a da c. de a asigura corect B 3,. Contractele de comert international de lunga durata se inc.eie de catre parti pe o perioada de timp mai mare de : a. trei ani; b. cinci ani; c. zece ani corect B 4-. Partile unui contract de comert international au posi ilitatea de a sc.im a legea aplica ila contractului fara a aduce atingere formei si drepturilor tertilor : a. oricand b. numai dupa ivirea litigiului c. numai cu aprobarea organului de urisdictie corect A 41. Clau"a compromisorie care repre"inta acordul partilor de a supune litigiile ce s/ar putea naste in legatura cu contractul ar itrajului si a renunta la dreptul de a apela la organul de juridictie ale statelor % este e'primata : a. in !ex fori b. in cuprinsul contractului de comert international c. in !ex causae corect B 42. Prin introducerea in contract a clau"ei penale partile contractante pot sa pre!ada ca de itorul : a. sa efectueze o pedeapsa penala pentru neexecutarea obligatiei care ii revine b. sa plateasca cu titlu de despagubire , o anumita suma de bani sau sa efectueze o anumita prestatie c. sa efectueze din nou o prestatie pecuniara pe care nu a indeplinit-o la termenul stabilit corect B

43. Clau"ele unui contract de comert international se interpretea"a de catre parti dupa : a. clauza clientului cel mai favorizat b. dupa intentia comuna a partilor contractante c. dupa sensul literar al termenilor utilizati in contract corect B 44. In situatia in care este o indoiala contractul se interpretea"a in fa!oarea celui: a. care se oblig b. care nu se oblig c. care nu se obliga sub conditie potestativa corect A 4$. Daca o clau"a este interpreta ila din cau"a redactarii sale ori dintr/un alt considerent se aplica regula de drept conform careia contractul: a. va produce efecte potrivit intentiilor partilor la momentul inc"eierii contractului b. nu va produce efecte pentru a nu vatama interesele legitime ale partilor c. se va supune analizei periodice a partilor contractante corect A 4&. In situatia in care se i!este un conflict intre o u"anta comerciala si o clau"a contractuala care a fost stipulata in mod e'pres !a pre!ala: a. uzanta comerciala b. clauza stipulata c. se lasa la aprecierea partilor corect B 4(. Potri!it regulii de interpretare a continutului contractelor de comert international% in situatia in care apare un conflict intre o u"anta cu caracter local si o u"anta codificata are precadere: a. uzanta locala deoarece in acest loc a fost inc"eiat contractul b. uzanta codificata deoarece are vocatie internationala c. acea uzanta care este cea mai apropriata de intentia partilor corect B 4+. Contractele de comert international pot fi efectuate si prin recurgerea la jurisprudenta si doctrina in materie # a. niciodata , deoarece atat urisprudenta cat si doctrina nu sunt izvoare de drept b. da , deoarece atat doctrina cat si urisprudenta evidentiaza solutii pronuntate si comentate c. nu, fiindca urisprudenta este doar izvor derivat de drept corect B 4,. 4ocul e'ecutarii platii in ca"ul e'ecutarii !oluntare a o ligatiilor contractuale este : a. acela stipulat in contract b. cel care rezulta din intentia tertilor c. cel care rezulta din natura operatiunii civile corect A $-. In ca"ul e'ecutarii !oluntare de regula% plata este facuta : a. de catre debitor b. de catre o alta persoana in numele creditorului c. de catre executorul udecatoresc corect A $1. $3. In ca"ul contractelor de comert international fapta ilicita consta in : a. executarea de catre debitor a obligatiilor contractuale asumate b. efectuarea corespunzatoare a obligatiilor asumate c. efectuarea cu intarziere ori in mod necorespunzator a obligatiilor asumate corect C

$2. 6aspunderea de itorului este conditionata de e'istenta unui raport de cau"alitate intre : a. fapta pagubitoare si daunele interese b. fapta pagubitoare si daunele morale c. fapta pagubitoare si pre udiciul cauzat corect C $3. <cti!itatea agentului intermediar imputernicit sa mijloceasca in tara si strainatate anumite tran"actii comerciale are un caracter: a. voluntar b. profesional c. dualist corect B $4. In cadrul contractului de comision comisionarul lucrea"a a. in numele comitentului b. in numele celui care il remunereaza c. in nume propriu dar in contul prepusului corect A $$. In raportul dintre comisionar si comitent e'ista relatii de : a. intermediere b. de mandat c. de reprezentare corect B $&. 6aporturile juridice de tip agenc= se sta ilesc intre parti printr/o intelegere numita : a. fair pla0 b. agreement c. dut0 1 free corect B $(. In ceea ce pri!este gradul de control e'ercitat de principal )patron* agentul poate fi : a. agent servant b. agent principal c. agent secundar corect A $+. >actorul este acel intermediar care lucrea"a : a. in nume propriu b. in numele principalului c. in numele bro2erului corect A $,. In domeniul intermedierii in comertul international se aplica principiul% daca partile au con!enit astfel : a. lex voluntatis b. lex fori c. lex rei sitae corect A &-. Daca partile nu au con!enit altfel in domeniul intermedierii se aplica : a. legea statului in care mandatarul isi are sediul b. legea statului in care isi are sediul mandantul c. legea statului in care isi desfasoara imputernicirea intermediarul corect C &1. In situatia in care repre"entarea are ca o iect administrarea sau orice alt act de dispo"itie referitoare la un imo il legea care carmuieste !a fi:

a. lex contractus b. lex rei sitae c. bona fides corect B &2. In ca"ul <?uis/ului comunitar in domeniul interpretarii agentul comercial are dreptul la comision pentru tran"actiile inc.eiate % in termenul pre!a"ut % atunci cand : a. i se incredinteaza o anumita zona geografica sau un anumit grup de clienti b. a obtinut contracte economice importante ceea ce inseamna marirea volumului desfacerilor c. a reusit sa cuprinda intreaga piata de desfacere a unui produs. corect A &3. Dreptul la comision se stinge numai daca si in masura in care : a. banca refuza sa ac"ite contravaloarea prestatiei intrucat intre parti nu s-a inc"eiat un nou acord b. s-a stabilit ca va fi executat contractul dintre terti si comitent c. acest fapt este rezultatul unei clauze pentru care comitentul nu este vinovat corect C &4. Clau"a de interdictie comerciala nu este !ala ila mai mult de : a. doi ani b. trei ani c. cinci ani de la expirarea contractului de agentie corect A &$. Un contract de !an"are internationala de marfuri poate fi pro at si prin mijloacele moderne de comunicare )fa' % tele'% e/mail % telegrama *: a. da b. nu c. numai prin telex corect A &&. @ferta de a inc.eia un contract de !an"are internationala de marfuri isi produce efectele : a. cand a unge la destinatar atunci cand este facuta in mod verbal b. cand este predata expeditorului prin orice mi loace c. cand destinatarul recunoaste faptul ca a intrat in posesia ofertei. corect C &(. @ oferta% c.iar daca este ire!oca ila % poate fi retractata # a. da, daca retractarea a unge la destinatar inaintea ofertei b. da daca retractarea a unge la destinatar ulterior ofertei c. nu deoarece este irevocabila corect A &+. 6etractarea ofertei este similara cu re!ocarea acesteia # a. da b. nu c. cateodata poate fi similara cu revocarea ofertei corect B &,. @ oferta de a contracta facuta !er al intre partile pre"ente % cu e'ceptia ca"ului in care din imprejurari re"ulta contrariul : a. trebuie acceptata imediat b. trebuie analizata cu atentie c. trebuie acceptata ulterior corect A (-. Intre partile contractante a sente este !ala ila regula potri!it careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare par!ine ofertantului #

a. nu, niciodata b. da c. nu se pot inc"eia contracte intre absenti corect B (1. 8ste e'ceptata de la regula potri!it careia aceptarea ofertei produce efecte in momentul in care indicatia de acceptare par!ine ofertantului% imprejurarea ca indicatia de acceptare nu par!ine ofertantului in termen de acceptare sta ilit de el ori in lipsa unei stipulatii in cadrul unui termen re"ona il# a. enuntul este corect b. enuntul este incorect c. enuntul este partial incorect corect A (2. Un contract de !an"are internationala de marfuri poate fi modificat si re"olutionat )re"iliat* prin : a. vointa partii care se considera indreptatita in acest sens b. prin solicitarea unei "otarari udecatoresti c. prin acordul amiabil al partilor corect C (3. Aan"atorul este o ligat sa predea marfurile : a. la data fixata prin contract b. in orice moment in afara cazului in care din impre urari nu rezulta ca alegerea datei nu revine vanzatorului c. in toate celelalte cazuri intr-un termen nerezonabil corect A (4. Aan"atorul este o ligat sa remita documentele referitoare la marfa a. in locul si forma prevazute in contractul de vanzare internationala de marfuri b. prin curier ori prin mi loace de comunicare moderna #telegrama , telex, fax , e-mail$ c. numai prin telex sau fax corect A ($. @ ligatia de conformitate a marfurilor are drept o iect : a. predarea catre cumparator a marfurilor care fac obiectul contractului b. marfurile a caror cantitate, calitate si tip sa fie corespunzatoare intrutotul celor stipulate in contract c. orice modalitate de indeplinire a clauzelor contractuale pe care si-a asumat-o in mod voluntar vanzatorul corect C (&. Aan"atorul este e'onerat de raspundere pentru o lipsa de conformitate pe care cumparatorul o cunostea sau nu se putea sa nu o cunoasca in momentul inc.ieierii contractului : a. da b. nu c. nu, deoarece vanzatorul este prezumat a cunoaste orice lipsa de conformitate corect A ((. 8ste raspun"ator !an"atorul pentru orice lipsa de conformitate care e'ista in momentul transmiterii riscurilor catre cumparator c.iar daca aceasta lipsa se i!este ulterior : a. da b. nu c. numai in cazul in care lipsa de conformitate apare anterior corect A (+. Isi !a pierde cumparatorul dreptul sau de a cere daune interese din partea !an"atorului in situatia in care !a recurge la un alt mijloc

a. da b. nu c. nu exista acest drept corect B (,. 8'ista posi ilitatea acordarii unui termen suplimentar de catre cumparator% !an"atorului in ca" de contra!entie la contract a. da b. nu c. se poate acorda termen suplimentar numai cumparatorului corect A +-. ;ermenul de gratie acordat de catre cumparator !an"atorului are o durata : a. nedeterminata b. determinata c. rezonabila corect C +1. Cumparatorul are dreptul de a cere re"olutiunea contractului de !an"are internationala : a. in caz de nerespectarea de catre vanzator a oricareia dintre obligatiile ce rezulta din contract sau din conventia de la 3iena din 456, b. in orice moment al derularii contractului de vanzare internationala a marfurilor daca asa crede de cuviinta c. in caz de nepredare a marfurilor de catre vanzator in termenul prevazut in contract si nici in termenul suplimentar acordat de cumparator corect A +2. In materia !an"arii internationale de marfuri cumparatorul are urmatoarele o ligatii principale : a. sa solicite indeplinirea tuturor clauzelor contractuale din partea vanzatorului b. sa plateasca pretul cuvenit pentru marfa c. sa intocmeasca proces verbal de constatare pentru marfurile puse la dispozitia sa de catre vanzator in cazul in catre acestea nu corespund cerintelor sale corect B +3. Pentru a fi !alida declaratia de re"olutiune )re"iliere* a contractului international de !an"are de marfuri adresata celeilalte parti aceasta tre uie facuta prin : a. scrisoare desc"isa b. notificare c. prin orice alt mi loc de comunicare corect B +4. Dupa criteriul o iectului lor de acti!itate ursele de marfuri se clasifica : a. burse generale b. burse de valori mobiliare si burse de marfuri c. burse de valori imobiliare corect B +$. In raport de po"itia sau calitatea participantilor licitatiile sunt : a. generale b. de import si de export c. speciale corect B +&. 4easingul este tran"actia la care iau parte : a. producatorul de bunuri b. bro2erul c. factorul corect A

+(. Daca cele trei parti implicate in operatiunea de leasing sunt resortisantii aceluiasi stat se aplica : a. lex voluntatis b. lex fori c. bona fides corect B ++. Dupa modul de implicare al partilor leasingul poate fi : a. total b. direct c. mixt corect B +,. In cadrul contractului de leasing partile sunt : a. factorul b. utilizatorul c. bro2erul corect B ,-. Se poate o liga concesionarul in mod con!entional% sa asigure re!an"area produselor intr/un anumit ritm astfel incat sa se o tina cresterea !ite"ei de rotatie a fondurilor circulante si o tinerea de castiguri pentru am ele parti# a. da b. nu c. nu, doar cedentul se poate obliga in acest sens corect A ,1. Care dintre o ligatiile urmatoare apartin franci"orului . a. plata taxei de admitere in afacere b. cedeaza concesiunea marcii sau a serviciilor c. ac"ita redeventa calculata in procente #sau intr-o cota fixa$ corect B ,2. :eindeplinirea uneia dintre o ligatiile asumate de catre o parte a contractului de franci"a duce la re"ilierea acestuia : a. de fapt b. de drept c. contractul de franciza poate fi doar rezolutionat corect B ,3. @ ligatia de a inmana scrisoarea de trasura apartine : a. expeditorului b. intreprinzatorului c. carausului corect A ,4. Conosamentul este emis in ca"ul transportului pe cale : a. ferata b. maritima c. rutiera corect B ,$. In ca" de forta majora ori in ca" fortuit carausul : a. nu are nici o obligatie deoarece este exonerat de raspundere b. il va incunostiinta despre aceste situatii pe expeditor, de indata c. returneaza marfurile catre expeditor iar acesta va apela la un alt caraus corect B ,&. @ ligatia carausului incetea"a : a. cand marfurile au a uns la destinatie iar destinatarul a fost incunostiintat de aceasta

b. cand marfurile au a uns la destinatie iar destinatarul poate dispune de ele c. cand marfurile nu a ung la destinatie corect B ,(. Drepturile si o ligatiile care re!in partilor din contractul international de transport fac o iectul : a. clauzelor contractuale deoarece se aplica principiul lex voluntatis b. normelor elaborate la nivel national si international c. atat clauzelor contractuale cat si prevederilor normelor nationale si internationale in materie corect C ,+. <ctiunile care decurg din raporturile contractuale in ca"ul litigiilor pri!ind derularea contractelor de transport rutier international se prescriu : a. intr-un an b. in cinci ani c. nu se prescriu corect A ,,. In ca"ul contractelor de transport fero!iar de marfuri primirea marfurilor de catre destinatar : a. nu stinge actiunea b. stinge actiunea c. nu stinge actiune, dect dupa curgerea unui termen de prescriptie speciala corect B 1--. In ca"ul contractelor de transport flu!ial international % transportatorul este o ligat sa e'amine"e reclamatiile si pretentiile in termen de : a. o luna de la primire b. in termen de trei luni de la primire c. in termen de cinci luni de la primire corect B 1-1. In ca"ul contractului international de transport maritim% daca pierderea sau a!aria nu sunt aparente destinatarul tre uie sa notifice carausul : a. in cinci zile consecutive b. in cincisprezece zile consecutive c. in treizeci de zile consecutive corect B 1-2. @rice actiune care pri!este transportul marfurilor pe cale maritima se prescrie in ca"ul in care nu a fost introdusa nici o procedura judecatoreasca in termen de : a. un an b. doi ani c. trei ani corect B 1-3. < senta % neregularitatea sau pierderea documentelor de insotire a marfurilor% in ca"ul contractului de transport pe cale maritima afectea"a e'istenta si !ala ilitatea contractului # a. da b. nu c. numai pierderea documentelor atrage nevalabilitatea contractului corect B 1-4. In ca"ul solutionarii unui litigiu comercial international de catre instantele judecatoresti conform dispo"itiilor legale competenta teritoriala apartine a. instantelor de la domiciliul reclamantului b. instantelor de la domiciliul paratului c. instantelor de la resedinta, sediul ori fondul de comert al paratului corect B

1-$. In functie de regulile dupa care are loc solutionarea unui litigiu% !om distinge: a. arbitra general b. arbitra de drept c. arbitra special corect B 1-&. Dupa competenta lor% ar itrajele pot fi : a. cu competenta generala b. cu competenta regionala c. cu competenta mondiala corect A 1-(. <r itrajul institutional )permanent* se efectuea"a de catre tri unalele permanente de ar itraj de pe langa : a. )nalta Curte de Casatie si 7ustitie b. Camera de Comert si )ndustrie c. 8ribunalul Comercial corect B 1-+. Con!entia ar itrala inc.eiata de catre parti are urmatoarea carcteristica : a. este un contract bilateral b. consensual si aleatoriu c. este un act de dispozitie deoarece partile nu renunta la garantiile acordate de instantele arbitrale corect A 1-,. Clau"a compromisorie este stipulatia prin care partile contractante con!in ca un !iitor litigiu sa fie solutionat : a. pe cale udecatoreasca b. pe cale arbitrala c. pe cale amiabila corect B 11-. Aaliditatea clau"ei compromisorii este independenta de !ala ilitatea contractului : a. nu b. da c. numai n anumite situatii corect B 111. Compromisul se refera la un litigiu : a. care se va naste in viitor b. care este nascut de a c. care s-a finalizat corect B 112. @rice litigiu poate fi solutionat pe cale ar itrala in principiu : a. da b. nu c. cu unele exceptii corect A 113. Conflictul de competenta dintre o instanta de judecata si un tri unal ar itral !a fi solutionat : a. de instanta de udecata ierar"ic superioara b. de Camera de Comert si )ndustrie c. de partile litigiului comercial international corect A 114. Daca ne aflam in fata unei clau"e compromisorii atunci legea aplica ila !a fi : a. lex patriae

b. lex contractus c. lex causae corect B 11$. In ca"ul e'istentei compromisului se !a aplica : a. legea statului de la sediul arbitra ului b. legea de la domiciliul paratului c. legea de la sediul , fondul de comert ori resedinta paratului corect A 11&. In ca"ul sesi"arii tri unalului ar itral paratul !a face intampinarea in termen de : a. cincisprezece zile b. treizeci de zile c. patruzeci si cinci de zile corect B 11(. :edepunerea in termen legal % a intampinarii inseamna : a. recunoasterea pretentiilor reclamantului b. nu inseamna recunoasterea pretentiilor reclamantului c. nu are nici o relevanta corect B 11+. Cererea recon!entionala depusa de parat se !a judeca : a. cu prioritate inaintea cererii introduse de reclamant b. dupa cererea introdusa de catre reclamant c. o data cu cererea introdusa de reclamant corect C 11,. 8'ceptiile de procedura tre uie ridicate cel mai tar"iu : a. la primul termen b. la ultimul termen c. nu are importanta termenul corect A 12-. In lipsa unei intelegeri intre parti c.eltuielile ar itrale se suporta : a. de ambele parti b. de partea care a pierdut litigiul c. sunt trecute in seama tribunalului arbitral corect B 121. In ca"ul ar itrajului organi"at de catre o institutie permanenta % ta'ele pentru organi"area arbitra ului se stabilesc si se platesc 9 a. prin "otararea tribunalului in urisdictia careia isi are sediul reclamantul b. conform regulamentului institutiei permanente de arbitra c. prin invoiala partilor corect B 122. Procedura ar itrala se finali"ea"a printr/o : a. inc"eiere de inc"idere a litigiului b. printr-o "otarare arbitrala c. ambele corect C 123. Pronuntarea .otararii ar itrale poate fi amanata su conditia incadrarii in termenul de noua luni de la constituirea ti unalului ar itral : a. cu sapte zile b. cu paisprezece zile c. cu douazecisiunu de zile

corect C 124. Botararea ar itrala poate fi desfiintata numai pe calea : a. recursului in anulare b. actiunii in anulare c. revizuirii corect B 12$. @ sentinta ar itrala data pe teritoriul unui stat strain poate fi recunoscuta pentru a se ucura de autoritatea de lucru judecat # a. da b. nu c. numai n cazul n care priveste c"estiuni n materie civila corect A 12&. 8'ecutarea silita a unei .otarari ar itrale straine se autori"ea"a de catre a. tribunalul arbitral institutional b. tribunalul udetean in raza careia urmeaza sa se faca executarea silita c. udecatorie corect B 12(. Dreptul comertului international are urmatoarele caractere fundamentale : a. caracter nepatrimonial b. caracter volitional c. caracter national corect B 12+. Intre dreptul comercial si dreptul comertului international e'ista urmatoarele asemanari: a. ambele reglementeaza raporturi de drept comercial b. ambele reglementeaza raporturi cu element strain c. ambele reglementeaza raporturi susceptibile de a fi supuse mai multor sisteme de drept corect A 12,. Intre dreptul comercial si dreptul comertului international e'ista urmatoarele deose iri: a. numai dreptul comercial presupune raporturi cu element de extraneitate b. numai dreptul comertului international presupune raporturi cu element de extraneitate c. numai dreptul comercial reglementeaz raporturi patrimoniale corect B 13-. Intre dreptul ci!il si dreptul comertului international e'ista urmatoarele deose iri: a. raporturile de dreptul comertului international pot avea atat caracter patrimonial cat si caracter nepatrimonial b. raporturile de dreptul comertului international au de regula caracter patrimonial c. raporturile de drept civil au caracter exclusiv patrimonial corect B 131. Sunt linii calau"itoare ale principiului li ertatii comertului: a. libertatea de a revinde pentru a obtine un profit b. politica monopolista nu aduce atingere libertatii comertului c. controlul exercitat asupra subiectelor de 'reptul comertului international prin mi loace civile de catre organizatii neguvernamentale corect A 132. Concurenta presupune : a. o competitie ntre subiecte de drept cu activitati comerciale similare b. o competitie ntre subiecte de drept cu activitati comerciale diferite c. o competitie ntre subiecte de drept care se ntrec n mod conditionat pe piata corect A

133. Concurenta comerciala international ridica concurenta de pe piata interna la ni!el : a. sectorial b. Continental ori mondial c. national orect B 134. Concurenta loiala are urmatoarele functii : a. restrictionarea desfasurarii economiei de piata b. facilitarea circulatiei conditionate a marfurilor c. stimularea intiativei in cadrul sc"imburilor comerciale internationale, a cooperarii economice si te"nico-stiintifice corect C 13$. Concurenta neloiala se caracteri"ea"a prin : a. utilizarea unor mi loace si metode reprobabile in activitatea comerciala b. practici concurentiale corecte c. garantarea desfasurare economiei de piata corect A 13&. Cn cadrul principiului egalitatii juridice a partilor se poate distinge 2ntre : a. vointa prtilor si de ure gestionis b. concurenta loiala si neloiala c. libertatea comertului si comert conditionat corect A 13(. Ce fel de efecte e'ista intre partile contractate 2n cadrul unui contract de comert international# a. contractul are putere de lege b. contractul este opozabil tuturor c. contractul este opozabil doar tertilor corect A 13+. Cn ce act normati! este consacrat principiul unei credinte # a. n codul comercial b. n codul muncii c. n codul civil corect C 13,. Printre i"!oarele interne importante ale dreptului comertului international se numara: a. !egea nr. 4,+ : 455& b. Codul familiei c. Codul penal corect A 14-. Practica judecatoreasca are o importanta deose ita 2n sistemul : a. common-la; b. civil la; c. continental corect A 141. In ce an au aparut regulile I:C@;869S# a. 45-6 b. 45+< c. 45=& corect B 142. Practica judecatoreasca si ar itrala constituie i"!or de drept 2n sistemul juridic roman#

a. da, deoarece acest sistem este de tip common-la; b. nu, fiindca legiuitorul roman nu admite acest lucru c. da, dar numai n cazul practicii arbitrale corect B 143. Care din urmatoarele notiuni sunt premisele raportului juridic de comert international# a. subiectele de drept b. buna credinta c. egalitatea uridica a partilor corect A 144. Indicati care dintre urm5toarele notiuni sunt caractere ale raportului juridic de comert international: a. caracterul volitional b. caracterul nepatrimonial c. elementul national corect A 14$. Sunt su iecte de drept care apartin ordinii de drept interne: a. comerciantul persoana fizica b. statul c. societatea europeana corect A 14&. Sunt su iecte de drept care apartin ordinii de drept internationale: a. comerciantul persoana fizica b. statul c. grupurile de interese corect B 14(. Ce caractere au grupurile de interes economic a. caracter volitional b. caracter nepatrimonial c. se pot constitui cu sau fara capital social corect C 14+. Continutul raportului juridic de comert international este format din : a. drepturi si obligatii b. numai drepturi c. numai obligatii corect A 14,. @ iectul raportului juridic de comert international consta in : a. prestatia la care este obligat creditorul b. prestatia la care este obligat debitorul fata de terti c. prestatia la care este obligat debitorul fata de creditor corect C 1$-. <ctele si faptele de comert international se identifica prin apelare la : a. criteriul comercialitatii b. criteriul nationalitatii c. criteriul nepatrimonialitatii corect A 1$1. Sunt considerate acte si fapte de comert international : a. actele si faptele care contin elemente de extraneitate b. actele si faptele care nu contin elemente de extraneitate c. actele si faptele cu titlu gratuit corect A

1$2. Cn !ederea formularii unei definitii a faptelor de comert% s/au formulat urmatoarele teorii: a. teoria nationalitatii b. teoria locului actului de comert c. teoria speculatiei corect C 1$3. >aptele o iecti!e de comert pot fi clasificate in : a. fapte de comert obiective considerate ca atare fara nicio conditie b. fapte declarate de cutuma comerciale c. fapte de comert desemnate ca atare datorita caracterului principal corect A 1$4. >idejusiunea pentru cau"a comercial5 este : a. un fapt obiectiv de comert considerat ca atare, fara nicio conditie b. un fapt declarat de lege comercial, dar numai daca indeplineste anumite conditii c. un fapt de comert desemnat ca atare datorita caracterului sau accesoriu corect C 1$$. Pre"umtia de comercialitate instituita de art. 4 c.com. are caracter : a. relativ b. absolut c. cutumiar corect A 1$&. Pre"umtia de comercialitate poate fi inlaturata daca : a. obligatia are caracter comercial b. obligatia are caracter civil c. obligatia are caracter administrativ corect B 1$(. <ctele si faptele de comert international se impart in : a. obiective si subiective b. mixte si unitare c. obiective, subiective si mixte corect C 1$+. Contul curent si cecul nu se considera a fi fapte de comert ale necomerciantilor% cat timp 9 a. nu au o cauza comerciala b. au o cauza comerciala c. au o cauza comerciala mediata corect A 1$,. Sunt contracte comerciale internationale : a. mandatul comercial international b. mandatul gratuit c. vanzarea cumpararea civila corect A 1&-. Contractele comerciale internationale se delimitea"a de contractele comerciale cu !ocatie interna prin : a. existenta unui element de extraneitate b. obiect c. cauza corect A 1&1. ;rasaturile contractelor comerciale internationale sunt : a. necomercialitatea b. internationalitatea

c. nationalitatea corect B 1&2. Contractele comerciale internationale% 2n functie de modul lor de formare sunt : a. contracte consensuale b. contracte solemne c. contracte reale corect A 1&3. Contractele comerciale sunt contracte cu titlu : a. oneros b. gratuit c. dezinteresat corect A 1&4. Contractele comerciale internationale au caracter : a. sinalagmatic b. unilateral c. mixt corect A 1&$. Contractele comerciale internationale sunt contracte comuntati!e# a. da, deoarece prtile cunosc existenta si intinderea obligatiilor, care au caracter cert si determinat b. nu, sunt contracte aleatorii c. nu, deoarece partile nu cunosc intinderea obligatiilor corect A 1&&. Cn functie de efecte% contractele comerciale internationale pot fi : a. contracte constitutive, translative si declarative b. exclusiv contracte declarative c. exclusiv contracte constitutive corect A 1&(. Contractele de comert international constituti!e : a. transmit drepturi reale b. confirma anumite drepturi ale partilor c. privesc crearea de drepturi subiective, pe seama partilor sau pe seama unui tert corect C 1&+. Dup5 modul de e'ecutare% contractele de comert international pot fi : a. cu executare imediata b. cu executare anterioara c. cu executare calitativa corect A 1&,. Contractele comerciale internationale cu e'ecutare continua : a. cuprind obligatii care pot fi indeplinite de catre debitor in mod neintrerupt b. cuprind prestatii periodice c. cuprind obligatii care se executa dintr-o data corect A 1(-. In raport de corelatia 2n care se afla% contractele pot fi : a. contracte principale si secundare b. contracte secundare c. contracte tertiare si anterioare corect A 1(1. Contracte accesorii sunt acelea care : a. au o existenta de sine statatoare

b. nu au o existenta de sine statatoare c. au un caracter incidental corect B 1(2. Dupa natura o ligatiilor care intra in continutul lor : a. contracte care genereaza obligatia de a da, a face, a nu face b. contracte care genereaza obligatia de a nu da si a reda c. contracte care nu genereaza obligatii corect A 1(3. Contractele care contin o ligatii de a da sunt : a. contracte translative de drepturi reale b. intalnite in sfera prestarilor de servicii c. contracte prin care o parte se obliga la o abstentiune corect A 1(4. Cn functie de participantii la raporturile juridice de comert international% se pot intalni : a. contracte obisnuite b. contracte speciale c. contracte unitare corect A 1($. Cn raport de o iectul lor% contractele de comert international pot fi : a. contracte de prestari de servicii b. contracte declarative c. contracte constitutive corect A 1(&. Cn raport de comple'itatea lor% contractele de comert international pot fi : a. contracte unitare b. contracte principale c. contracte secundare corect A 1((. Contractele comerciale internationale comple'e : a. desemneaz o pluralitate de contracte comerciale internationale distincte b. au la baza un singur acord de vointa intre parti c. genereaza drepturi si obligatii caacteristice pentru cel puti doua contracte unitare de tip monolit corect A 1(+. Cn functie de durata pentru care se inc.eie% contractele comerciale intenationale pot fi : a. contracte de scurta durata b. contracte pe durata nelimitata c. contracte cu executare dintr-o data corect A 1(,. Durata unui contract de scurta durata nu depaseste : a. < ani b. 4 an c. + ani corect B 1+-. >ormarea contractelor comerciale internationale presupune : a. < etape b. - etape c. & etape corect C

1+1. 8tapa precontractual5 se caracteri"ea"5 prin : a. o serie de demersuri pe care partile le efectueaz anterior nc"eierii propriu-zise a contractelor b. nc"eierea propriu-zis a contractelor c. nc"eierea contractelor ntre absenti corect A 1+2. Scrisoarea de intentie : a. a fost admisa ca te"nica de negociere b. nu a fost admisa ca te"nica de negociere c. are valoarea unei oferte contractuale n toate situatiile corect A 1+3. Ce poate contine o scrisoare de intentie% transmisa 2n cadrul etapei precontractuale# a. anga amente ferme, n toate cazurile b. acceptari ale unei oferte, exclusiv c. anga amente ferme, oferte sau acceptri de oferte sau alte continuturi care nu produc efecte uridice corect C 1+4. Ce reguli implica te.nica negocierii a. publicitatea b. confidentialitatea c. gratuitatea corect B 1+$. Care lege consacra posi ilitatea alegerii de catre parti a legii aplica ile# a. Constitutia %omaniei b. Codul comercial c. !egea nr. 4,+ : 455& corect C 1+&. Care din urmatoarele sunt clau"e specifice contractelor comerciale internationale# a. clauza compromisorie b. clauza leonina c. clauza de concurenta corect A 1+(. Cn ce consta clau"a compromisorie# a. acordul partilor pentru a solutiona litigiile legate de contract pe calea arbitra ului b. acordul partilor n sensul platii unei despagubiri n cazul neexecutarii culpabile a obligatiilor c. exonerarea uneia dintre parti in cazul producerii unui eveniment de forta ma ora corect A 1++. Ce se 2ntelege prin clau"a de e'clusi!itate# a. faptul ca una dintre parti poate invoca forta ma ora, pentru a fi exonerata de raspundere b. faptul ca uneia dintre parti i se acorda beneficiul exclusivitatii reprezentarii celeilalte parti c. faptul ca unai dintre parti se obliga sa acorde celeilalte parti conditiile cele mai avanta oase acordate unui contractant tert corect B 1+,. Care sunt principiile care tre uie sa gu!erne"e interpretarea contractelor de comert international# a. principiul bunei-credinte b. principiul oportunitatii c. principiul subsidiaritatii corect A

1,-. Ce presupune principiul loialitatii# a. executarea contractului sa se faca potrivit vointei reale a partilor b. fiecare parte sa depuna diligente pentru determinarea continutului contractului c. interpretarea sa denote respectul cuvenit celeilalte parti contractante corect C 1,1. Care din urmatoarele constituie reguli de interpretare a contractelor comerciale internationale# a. in dubio pro reo b. loialitatea c. buna-credinta corect A 1,2. Unde tre uie e'ecutata o ligatia# a. la locul ales de parti b. locul determinat de instanta de udecata c. locul determinat de instanta arbitrala corect A 1,3. Care este data la care tre uie e'ecutata o ligatia re"ultata din inc.eierea unui contract comercial international# a. imediat, la data facturarii marfii b. inainte de livrare, n toate cazurile c. la expirarea termenului suspensiv, atunci cand contractul este afectat de conditie corect A 1,4. Ce repre"inta e'ecutarea silita# a. executarea de buna voie de catre debitor a obligatiei sale b. executarea in cazul n care debitorul nu-si executa voluntar obligatia c. o modalitate de executare voluntara a obligatiilor corect B 1,$. >apta ilicita poate consta in : a. neexecutarea de catre debitor a obligatiilor asumate b. executarea la timp de catre debitor a obligatiilor asumate c. executarea inainte de termen de catre debitor a obligatiilor asumate corect A 1,&. Prejudiciul poate fi : a. moral si patrimonial b. economic si ilicit c. financiar corect A 1,(. 6aspunderea de itorului este conditionata de e'istenta : a. unui raport de cauzalitate intre fapta ilicita si pre udiciu b. unui raport de cauzalitate ntre faptele licite si existenta unui pre udiciu c. unui raport de cauzalitate intre faptele ilicite si existenta unor beneficii suplimentare corect A 1,+. Ce clau"e pri!ind limitarea raspunderii pot insera partile in continutul unui contract comercial international# a. reducerea nivelului raspunderii b. nelimitarea daunelor pentru care se raspunde c. stabilirea unui plafon minim privind despagubirile ce urmeaza a fi suportate de catre debitor corect A 1,,. @ iectul contractului de mandat comercial international il constituie: a. tratarea de afaceri pe seama pe seama mandantului b. cedarea folosintei unor bunuri

c. acordarea dreptului de folosinta exclusiva a unei marci corect A 2--. Partile contractului de mandat comercial international se numesc: a. mandant si mandatar b. mandant si factor c. concesionar si mandatar corect A 2-1. Sunt elemente specifice ale contractului de mandat comercial international: a. este intotdeauna cu titlu oneros b. poate avea si titlu gratuit c. decurge din dispozitiile legale nationale corect A 2-2. 9andatarul poate fi : a. agent b. reprezentat c. mandant corect A 2-3. Ce repre"int5 agentul 2n cadrul contractului international de mandat comercial# a. un agent comercial caruia o firma producatoare sau comerciala din tar sau strintate ii incredinteaza desfacerea marfii b. un intermediar imputernicit sa mi loceasca in tara sau in strainatate tranzactii comerciale c. un intermediar care se ocupa cu mi locirea contractelor comerciale, prin punerea in contact a celor doi parteneri interesati corect B 2-4. P5rtile contractului international de comision sunt : a. comisionarul b. concedentul c. curtierul corect A 2-$. Care sunt caracterele contractului international de comision# a. in raporturile dintre mandant si mandatar exista relatii de mandat b. in raporturile dintre mandant si mandatar exista relatii de mandata neremunerat c. in raporturile dintre mandant si mandatar nu exista relatii de reprezentare orect A 2-&. Intermedierea 2n dreptul anglo/sa'on se reali"ea"5 prin institutia juridica numita : a. agenc0 b. factoring c. franc"ising corect A 2-(. 6aporturile juridice de agenc= se pot sta ili printr/o intelegere numita : a. conventie b. contract c. agreement corect C 2-+. Cn raport de gradul de contral e'ecutat de principal 2n cadrul contractului de agenc=% agentul poate fi : a. agent servant si agent contractor b. agent principal si agent secundar c. agent simplus si agent complex corect A

2-,. Care din urmatoarele sunt forme ale contractului de comision# a. comsionarul lucreaza un nume propriu, dar in contul comitentului b. comisionarul actioneaza in nume propriu c. comitentul actioneaza in nume propriu corect A 21-. Dupa felul prestatiei 2n cadrul contractului de agenc= se poate distinge intre : a. agent de control b. agent contractor c. agent-general corect C 211. DroEerul este : a. un intermediar care actioneaza in numele comitentului b. un intermediar care lucreaza in nume propriu c. un agent comercial care ste reprezentantul principalului corect C 212. Cn domeniul intermedierii de comert international% legea aplica ila este determinata potri!it : a. lex loci contractus b. lex voluntatis c. lex rei sitae corect B 213. Care sunt caracteristicile contractului de !an"are in comertul international# a. caracter sinalagmatic b. caracter gratuit c. caracter aleatoriu corect A 214. Care sunt caracteristicile specifice contractului de !an"are in comertul international# a. caracter national b. caracter necomercial c. caracter international corect C 21$. Conform Con!entiei de la Aiena )1,+-*% cu pri!ire la forma contractului de !an"are international de marfuri : a. acesta trebuie inc"eiat in scris b. rezilierea contractului se poate realiza doar pe cale contencioas c. acesta nu trebuie inc"eiat si nici constatat in scris corect C 21&.8'istenta si continutul contractului de !an"are internationala poate fi pro ata prin : a. inscrisuri, exclusiv b. martori, exclusiv c. orice mi loace de proba corect C 21(. Potri!it Con!entiei de la Aiena )1,+-*% se face distinctie intre re!ocarea si retractarea ofertei. a. *nuntul este corect b. *nuntul este incorect c. *nuntul este partial corect, deoarece retractarea este o etapa prealabila revocarii ofertei corect C 21+. In ce masura poate fi retractata acceptarea ofertei#

a. 'oar daca a unge la ofertant inainte de momentul la care acceptarea ar produce efecte uridice b. 'oar daca a unge la ofertant ulterior acceptarii c. >umai in cazul in care s-a produs de a acceptarea ofertei corect A 21,. Ce se intelege prin acceptare tardi!a# a. faptul ca raspunsul de acceptare a a uns la sediul ofertantului ulterior expirarii termenului stipulat de ofertant b. faptul ca raspunsul de acceptare a a uns la sediul ofertantului anterior expirarii termenului stipulat de ofertant c. faptul ca raspunsul de acceptare al ofertei a fost transmis imediat corect A 22-. Care este momentul inc.eierii contractului de !an"are internationala de marfuri inter prasesentes# a. momentul acceptarii exprese b. momentul la care acceptarea parvine ofertantului c. momentul in care actul de acceptare tacita nu a fost indeplinit de catre parte corect A 221. Care este momentul inc.eierii contractului de !an"are internationala de marfuri inter a sentes# a. momentul acceptarii exprese b. momentul la care acceptarea parvine ofertantului, potrivit sistemului receptiei c. momentul in care actul de acceptare tacita nu a fost indeplinit de catre parte corect B 222. Un contract de !an"are internationala de marfuri poate fi re"iliat doar prin : a. acordul amiabil al partilor b. efectul legii c. "otarare udecatoreasca pronuntata de o instanta nationala corect A 223. Cand este !an"atorul o ligat sa predea marfurile% 2n cadrul contractului de !an"are internationala de marfuri# a. la data fixata prin contract, daca in contract s-a stabilit o asemenea data b. in orice moment, c"iar si in afara perioadei de timp determinate prin contract c. in toate cazurile, ntr-un termen partial rezonabil corect A 224. Ce posi ilitati mai are la dispo"itie cumparatorul care% desi nu a denuntat lipsa de conformitate% fiind deca"ut din dreptul de a se pre!ala de aceasta% are totusi o scu"a re"ona ila in acest sens# a. poate solicita o bonificatie b. poate sa ceara rezilierea contractului c. poate sa ceara rezolutiunea contractului corect A 22$. In ca"ul in care cumparatorul a fost deca"ut din dreptul de a in!oca garantia !an"atorului pentru e!ictiune% dar are o scu"a re"ona ila% are la dispo"itie urmatoarele posi ilitati : a. sa reduca pretul b. sa ceara daune-interese, inclusiv pentru castigul nerealizat c. sa solicite returnarea integrala a pretului corect A 22&. Ce caracteristici are regimul juridic al re"olutiunii solicitate de cumparator# a. este udiciara b. este extra udiciara

c. instanta poate acorda vanzatorului un termen de gratie corect B 22(. Care sunt o ligatiie cumparatorului 2n contractul international de !an"ari de marfuri# a. plata pretului convenit pentru marfa b. preluarea marfurilor la < luni de la data stipulata prin contract c. plata a 4:& din pretul convenit initial corect A 22+. Unde poate fi platit pretul marfii 2n ca"ul contractului de !an"are internationala de marfuri# a. la locul prevazut de obiceiul partilor b. la locul prevazut in contract c. la domiciliu cumparatorului, n toate cazurile corect B 22,. Cum pot fi clasificate ursele in functie de o iectul lor de acti!itate# a. burse de valori imobiliare b. burse de marfuri si mobiliare c. burse de bunuri mobile corect B 23-. Ce fel de operatiuni e'ista in cadrul ursei# a. operatiuni la termen b. operatiuni pe baza de promisiuni c. operatiuni cu titlu gratuit corect A 231. Care sunt partile unui contract de leasing# a. producatorul, finantatorul si utilizatorul b. bro2erul si curtierul c. intermediarul si factorul corect A 232. Ce fel de contracte adiacente se pot alatura contractului de leasing# a. contract de asigurare a bunurilor care fac obiectul contractului de leasing b. contract de vanzare-cumparare c. contract de donatie corect A 233. Ce fel de a!antaje presupune leasing/ul pentru utili"ator: a. confera posibilitatea stabilirii duratei de leasing b. nu se poate conveni cu furnizorul inlocuirea ec"ipamentelor uzate moral cu altele mai noi c. nu se poate ac"ita leasing-ul prin rate corect A 234. Care sunt elementele definitorii ale contractului international de leasing# a. rata de leasing b. existenta a cel putin o parte contractanta c. obiectul contractului, care nu poate fi decat nedeterminat corect A 23$. Care sunt caracterele juridice ale contractului de leasing# a. caracter sinalagmatic b. caracter gratuit c. caracter real corect A

23&. Ce fel de cerinte pri!ind forma contractului sunt cerute pentru inc.eierea contractului de leasing# a. forma ad validitatem b. forma ad probationem c. nu este necesara nicio forma pentru inc"eierea valabila a contractului corect B 23(. Cum pot fi clasificate contractele de leasing in functie de continutul ratelor : a. leasing national si leasing international b. leasing financiar si leasing operational c. leasint net sau leasing brut corect B 23+. Care sunt o ligatiile furni"orului 2n cadrul cotnractului de leasing# a. sa livreze ec"ipamentele, masinile si utila ele in stare de functionare si in parametrii calitativi stabiliti b. sa mentina bunurile in stare de functionare c. sa asigure bunurile inc"iriate pe toate durata contractului de leasing corect A 23,. Care sunt partile 2n cadrul contractului de factoring# a. factorul si furnizorul b. curtierul si mandantul c. finantatorul si utilizatorul corect A 24-. Ce forme de factoring se intalnesc in practica# a. factoring-ul traditional b. factoring-ul modern c. factoring-ul neo-traditional corect A 241. Cum se mai numeste factoring/ul confidential# a. factoring fara notificare b. factoring declarat c. factoring notificat corect A 242. Care sunt caracterele juridice ale contractului de factoring : a. caracter unilateral b. caracter consensual c. caracter gratuit corect B 243. Care sunt partile contractului de concesiune e'clusi!a# a. concedentul si concesionarul b. factorul si furnizorul c. mandantul si curtierul corect A 244. Pe ce perioada se inc.eie% de regula% contractul de concesiunare e'clusi!a# a. pe o durata de &, de ani b. pe o durata de 4 an c. pe o durata de < luni corect B 24$. Cand incetea"a contractul de concesionare e'clusi!a# a. la momentul expirarii termenului pentru care a fost inc"eiat b. numai la momentul rezolutionarii sale c. la momentul constatarii caducitatii, in toate cazurile

corect < 24&. Cum se numesc partile in contractul de franci"a# a. fracizor #concedent$ si francizat #concesionar$ b. cumparator si vanzator c. furnizori si factor corect A 24(. Care sunt formele contractului de consulting/engineering# a. in regie b. complexe c. simple corect A 24+. Cum se numeste ec.i!alentul scrisorii de trasura% 2n ca"ul transportului maritim# a. conosament b. scrisoare maritima c. mesa maritim corect A