Sunteți pe pagina 1din 4

Realizati un program care descompune in factori primi un numar n citit de la tastatura

#include<iostream.h> void main() { int n,d=2,p; cout<<"n=";cin>>n; while(n>1) { p=0; while(n%d==0) { p=p+1; n=n/d; } if(p) cout<<d<<" la puterea "<<p<<endl; d=d+1; } }

cmmdc
cmmdc

CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN - ALGORITMUL LUI EUCLID (metoda impartirilor succesive)
#include<iostream.h> void main() { int a,b,r; cout<<"a=";cin>>a; cout<<"b=";cin>>b; r=a%b; while(r) { a=b; b=r; r=a%b; } cout<<"cmmdc: "<<b; }

CEL MAI MARE DIVIZOR COMUN - ALGORITMUL LUI NICOMAHUS (metoda scaderilor repetate)

#include<iostream.h> void main() { int a,b,r; cout<<"a=";cin>>a; cout<<"b=";cin>>b; while(a!=b) if(a>b) a=a-b; else b=b-a; cout<<"cmmdc: "<<b; }

ptrat perfect
Se citeste un numr natural n. S se verifice dac n este ptrat perfect. #include<iostream> #include<cmath> void main(){ int n; // n - numrul citit de la tastatur care se verific dac este ptrat perfect cout<<"n="; cin>>n; if (sqrt(n)==(int)(sqrt(n))) cout<<n<<" este patrat perfect "<<endl; else cout<<n<<" nu este patrat perfect "<<endl; }

numere piramidale
Se introduce un numar n. Sa se afiseze primele n numere piramidale. Prin al n-alea numar piramidal se intelege suma primelor n patrate perfecte #include<iostream> void main() { int n,i,s; cout<<"n=";cin>>n; s=0; for(i=1;i<=n;i++) { s=s+i*i; cout<<s<<endl; } }

ecuatia de grad 2 Sa se scrie un program care sa rezolve ecuatia de grad II: ax2+bx+c=0, unde a, b, c apartin lui R.
#include<iostream.h> #include<math.h> void main(void) { int a,b,c; float x1,x2,delta,preal,pimag; cout<<"Dati valoarea lui a = "; cin>>a; cout<<"Dati valoarea lui b = "; cin>>b; cout<<"Dati valoarea lui c = "; cin>>c; if(a==0) cout<<"Ecuatie de gradul I"<<"\n"; else { delta=b*b-4*a*c; if(delta >= 0) { cout<<"Radacini reale: "; x1=(-b+sqrt(delta))/(2*a); x2=(-b-sqrt(delta))/(2*a); cout<<"x1 = "<<x1<<" x2 = "<<x2; } else { cout<<"Radacini complexe :"; delta=-delta; preal=-b/(2*a); pimag=sqrt(delta)/(2*a); cout<<"x1 = "<<preal<<" + i*"<<pimag<<"\n"; cout<<"x2 = "<<preal<<" - i*"<<pimag; } } }

sume de numere
Se citeste un numar natural nenul n. Sa se se calculeze urmatoarele sume: a) s = 1+2+..+n b) s = 1^2 + 2^2 + ... + n^2 c) s = 1^3 + 2^3 + ... + n^3 d) s = 1*2 + 2*3 + .. + n*(n+1)

#include<iostream.h> void main() { int n,s1=0,s2=0,s3=0,s4=0,i; cout<<"n=";cin>>n; for(i=1;i<=n;i++) s1=s1+i; cout<<s1<<endl; for(i=1;i<=n;i++) s2=s2+i*i; cout<<s2<<endl; for(i=1;i<=n;i++) s3=s3+i*i*i; cout<<s3<<endl; for(i=1;i<=n;i++) s4=s4+i*(i+1); cout<<s4; }

Sirul lui Fibonacci


Fibonacci

Sa se afiseze primii n termeni ai sirului lui Fibonacci;sirul are primii doi termeni egali cu 1 si fiecare din urmatorii termeni este egal cu suma dintre precedentul si ante-precedentul
#include<iostream.h> void main() { int i,n; long f,p,a; cout<<"n=";cin>>n; p=a=1; cout<<a<<" "<<p<<endl; for(i=3;i<=n;i++) { f=p+a; cout<<f<<endl; a=p; p=f; } }