Sunteți pe pagina 1din 7

PARTICULARITATI ALE OFRTEI DE TURISM DIN ROMANIA

Definitia ofertei turistice


Oferta turistica cuprinde ansamblul elementelor de atractie turistica: resurse turistice natural si antropice, potentialul turisic, care motoveaza calatoria precum si a celor destinate sa asigure valorificarea primelor( baza tehnico materiala, servicii turistice si forta de munca) Oferta si productia turistica Oferta turistica, categorie corelativa a pietei turistice, constituie, in multe situatii, mobilul determinant al efectuarii actului turistic. Distinctia care trebuie evidentiata intre oferta si productia turistica porneste de la definirea celor doi termeni. Astfel, oferta turistica este reprezentata de cadrul si potentialul natural si antropic, echipamentul de productie a serviciilor turistice, ansamblul bunurilor materiale si serviciilor destinate consumului turistic, forta de munca specializata in activitatile specifice, infrastructura turistica si conditiile de comercializare (pret facilitati). Productia turistica este data de ansamblul de servicii care mobilizeaza forta de munca, echipamentul turistic si bunurile materiale si care se materializeaza intr un consum efectiv. Deci oferta presupune nu numai productia turistica, ci si e!istenta factorilor naturali. "elatia oferta turistica # productie turistica este marcata de o serie de particularitati, care o diferentiaza de aceeasi relatie e!istenta pe piata bunurilor materiale$ productia turistica poate fi cel mult egala cu oferta, in timp ce pe piata bunurilor materiale, oferta este cel mult egala cu productia% oferta turistica e!ista si independent de productie, pe cand productia turistica nu se poate realiza in afara ofertei% in schimb, oferta bunurilor materiale nu se poate detasa de e!istenta unei productii% structura ofertei turistice nu coincide intodeauna cu structura productiei turistice, in timp ce structura ofertei de bunuri reflecta structura productiei respective% oferta turistica e ferma # e!ista atat timp cat e!ista si elementele care o compun, pe cand, productia turistica e efemera, ea e!ista atat timp cat se manifesta consumul si inceteaza o data cu incheierea acestuia. "elatia dintre cele doua elemente este foarte comple!a, de interconditionare reciproca, oferta fiind sursa a productiei turistice iar productia fiind cea care da viata, mobilizeaza oferta.

Oferta turistic - caracteristici a. Principala caracteristic& a ofertei turistice o reprezint& comple!itatea 'i eterogenitatea sa. Aceasta vizeaz& at(t structura ofertei c(t 'i structura produc)iei turistice. *otu'i cu toat& diversitatea elementele structurale ale ofertei turistice pot fi grupate +n dou& categorii$ elemente de atrac)ie (resurse naturale 'i antropice) 'i elemente func)ionale (echipamentul 'i serviciile aferente produsului turistic). b. ,ea de a doua caracteristic& a ofertei o constituie rigiditatea sa. Aceasta are mai multe aspecte$ imobilitatea ofertei 'i produc)iei turistice, care pentru a 'i dovedi utilitatea prin consum, presupune deplasarea consumatorului +n bazinul de manifestare a acesteia 'i nu a produsului +n bazinul cererii.

imposibilitatea stoc&rii ofertei rigiditatea ofertei +n amplasarea capacit&)ilor de produc)ie turistic&, care sunt localizate la surs&, deci +n perimetrul sau +n apropierea elementului atractiv, ceea ce e!clude alte posibilit&)i ale localiz&rii produc)iei. imposibilitatea adapt&rii ofertei la oscila)iile cantitative de tip sezonier ale cererii turistice, generate de diversitatea motiva)iilor. Aceast& ultim& fa)et& a rigidit&)ii are consecin)e economice ma-ore, reg&site +n profitabilitatea 'i gradul de risc al investi)iilor +n oferta turistic&. De neignorat este faptul c& rigiditatea ofertei turistice antreneaz&, al&turi de alte cauze, unele consecin)e socio economice negative +n ramurile economice antrenate +n crearea sa. Astfel, subutilizarea unora dintre elementele func)ionale ale ofertei din turism atrage m&rirea duratei de amortizare a investi)iilor, uzura moral& a mi-loacelor fi!e 'i am(narea momentelor de retehnologizare a produc)iei turistice. c. ,ea de a treia caracteristic& a ofertei turistice, conturat& ca o alternativ& la rigiditatea sa, cu efecte de atenuare a fenomenelor negative enumerate mai sus, este e!isten)a +n cadrul unor limite a unui efect de substituire a unui tip de ofert& cu altul, care satisface motiva)ii ce se pot substitui +ntre ele. De e!emplu +n condi)iile +n care produc)ia turistic& mobilizeaz& numai o parte din oferta turismului de odihn& 'i recreere, capacit&)ile suplimentare din perioada respectiv& pot fi valorificate prin produc)ia turismului de afaceri. Pentru viabilitatea acestei alternative se impune ca elementele constitutive ale ofertei +n cauz& s& aib& un caracter polifunc)ional, s& poat& satisface mai multe alternative de consum f&r& cheltuieli specifice suplimentare.

Factorii care influen eaz oferta !eritoriul: condi)ia de e!isten)& a ofertei% .nfluen)a poate fi e!primat& cantitativ prin capacitatea de primire a teritoriului 'i calitativ prin nivelul de atractivitate. /valuarea valorii turistice a teritoriului +n func)ie de elementele de atractivitate$ frumuse)ea natural& a peisa-ului%configura)ia geografic&% condi)iimeteorologice% patrimoniul cultural 'i istoric% valoarea terapeutic& a factorilor ambientali naturali% originalitatea, frecven)a 'i diversitatea florei 'i faunei. /valuarea valorii turistice a teritoriului +n func)ie de distan)a dintre 0bazinul cererii de turism de teritoriul turistic considerat. /valuarea )ine cont mai mult de accesibilitatea lui$ Distan)a fizic&% ,ostul deplas&rii. "ivelul de dezvoltare a sectorului ter iar (serviciile)$ dezvoltarea transporturilor, telecomunica)iilor, a serviciilor medicale, etc. #aza material turistic /fortul investi)ional pe un loc de cazare,agrement, etc. este invers propor)ional cu gradul de atractivitate a resurselor naturale.

$nfrastructura *ransporturi 'i telecomunica)ii. ,apacitatea de cazare pe forme de turism$ ,irca 12.34 din capacitatea de cazare turistica a "omaniei se afla in statiunile de pe litoralul 5arii 6egre, 78,94 in :ucuresti si orasele resedinta de -udet (e!clusiv *ulcea), 7;,34 in statiunile balneare, 77,;4 in statiunile montane, <,=4 in Delta Dunarii si 72,>4 din locurile de cazae in alte trasee si destinatii turistice. ?enomenul de sezonalitate este specific mai ales pentru turismul de litoral, chiar daca acesta nu este reflectat proportional in inde!ul de utilizare a capacitatii e cazare (17,94), datorita contributiei asa numitului turism social. Pe litoralul 5arii 6egre si in :ucuresti, amble locatii deservite de cate un aeroport international, unitatile de cazare au o capacitate mult mai mare decat celelalte zone turistice. Acest lucru face ca :ucurestiul si litoralul 5arii 6egre sa fie favorabile practicarii trismului de grup si sa fie destinatiile de tor opertaori internationali. !urismul de litoral .esirea "omaniei la 5rea 6eagra a creat condtii pentru dezvoltarea turismuli de litoral. @tatiunile de pe lioral concentreaza aproape -umatate din capacitatea de cazare e!istenta la nivelul intregii tari (12,34). Datorita faptului ca s a practicat un turism de masa, ponderea hotelrilor de 7 2 stele depaseste =<4, in timp ce hotelurile de 9 stele au ponderea foarte scazuta. @tructurile de cazare pe litoralul 5arii 6egre sunt concentrate cu precadere in zona de coasta, avand portunitati limitate de e!pansiune. Prin urmare, investitiile au ca scop in specialreorientarea actualelor structuri. !urismul montan .n "omania practicarea turismului montan are conditii foarte bune de dezvoltare datorita potentialului oferit de cele trei catene muntoase ale ,arpatilor. .ntre tipurile de turism montan, turismul pentru schi dispune de un potential natural ridicat pentru dezvoltare. Pentru ca "omania sa fie recunoscuta pe plan international ca o destinatie turistica pentru practicarea sporturilor de iarna este necesara imbunatatirea infrastructurii generale, a ofertei pentru sorturile de iarna, refacerea si dezvoltarea infrastructurii turistice pentru turismul montan (amena-area de noi partii de schi cu instalatiile de transport pe cablu aferente, instalatii si echipamente de producere a zapezii artificiale si de intretinere a partiilor), precum si dezvoltarea, modernizarea si diversificarea structurilor de primire. !urismul cultural Aceasta forma de turism este sustinuta de o capacitate de cazare care reprezinta 72,>4 din totalul locurilor e!istente la nivelul intregii tari, in ultimi ani inregistrandu se o diminuare a acesteia, ca urmare a schimbarii dstinatiilor unor unitati de cazare. 6umarul turistilor straini in turismul cultural religios a crescut cu 2=,;4. Aspectele problematice cu care se confrunta acest tip de turism sut legate de infrastrucura de acces la siturile arheologice, monumentele de arhitectura invechite si insuficiente, lipsa spatiilor de parcare dotate cu puncte de informare si promivare a obievtivului cultural, lipsa punctelor de belvedere pentru fortificatii, cetati medievale, biserici, monumente istorice si manastiri , lipsa spatiilor speciale de campare pentru turismul de pelerina-.

%&emplu de oferta turistica pentru revelion '()*

Hotel Wolf 2 - 4*

Pachet special de "evelionA ,omple!ul Bolf 'i a +ntregit imaginea prin inaugurarea unui nou hotel Cotel Bolf2DDDD. Cotelul, finalizat +n 78 aprilie 2<<>, dup& un an de munc&, chiar dac& ocup& o suprafa)& de peste 8<<<mp 'i este structurat pe ; nivele, creaz& o destina)ie ideal& at(t pentru escapadele de sfar'it de sapt(man& c(t 'i pentru +nt(lniri de afaceri importante prin +mbinarea stilului modern cu cel clasic 'i al lu!ului cu rafinamentul. @tructura camerelor puse la dispozitia clientilor este$ 1< camere duble 7< camere duble delu!e 2 apartamente 2 apartamente delu!e (-acuzii, 'emineu) 2 camere pentru persoanele cu handicap @ervicii Prin serviciile oferite inten)ion&m s& +ndeplinim toate cerin)ele 'i e!igen)ele dumneavoastr& pentru a aduce un plus de valoare 'ederii dumneavoastra +n hotelul nostru. pisicin& semi olimpic& 2;<mp acoperit& 'i +nc&lzit& , cu acces e!terior vara sauna umed&, saun& uscat&, -acuzzi masa-, cosmetic&, sala de fitness teren de tenis, boEling, biliard teras& suspendat&, foi'oare cu gr&tare Dotari hotel Dot&rile hotelului nu fac dec(t s& creeze o atmosfer& pl&cut& 'i confortabil& pentru oaspe)ii s&i, fie ei +n vacan)& cu familia, cu prietenii sau doar pentru afaceri. 9 baruri ,entru @pa (piscin& semi olimpic&, saun& umed&, saun& uscat&, -acuzzi), masa-, cosmetic&, sal& fitness 2 lifturi interioare, 7 lift panoramic 2 @&li conferin)& , capacitate 7<< locuri 'i 8< locuri , video proiector, flipchart, ecran, plasm&

teras& suspendat&, room service supraveghere video 21F21, parcare pazit&, sp&l&torie 'i c&lc&torie Dotari camere aer condi)ionat seif valori minibar plasme 'i cablu *G internet Bireless telefon cu acces interna)ional +achetul de ,evelion include: ; nopti cazare demi pensiune in sistem bufet suedez acces nelimitat la centrul @pa (piscina semi olimpica 2;<mp acoperita si incalzita, sauna umeda, saune uscate, sauna umeda, -acuzzi) petrecerea de "evelion cu artisti de renume cunoscuti la nivel national, foc de artificii si momente surpriza # masa de "evelion se serveste in sistem servire la farfurie petreceri pentru copii cu concursuri, face painting, surprize cinematograf pt copii si adulti petreceri tematice in fiecare seara cu focuri de tabara, protap,muzica populara, dansuri traditionale, dansuri grecesti, HaraoHe, muzica folH concurs de boEling # premiul$ un se-ur de 2 nopti, camera dubla cu mic de-un inclus si acces la @pa discoteca in fiecare seara plimbari cu sania (in functie de conditiile meteo) derdelus amena-at special in spatele Bolf2 acces nelimitat la centrul @pa (piscina semi olimpica 2;<mp, acoperita si incalzita, sauna umeda, saune uscate, -acuzzi) card nominal 7<4 discount la clubul boEling (8 piste de boEling, tenis de masa, biliard, dartz) card nominal 7<4 discount la orice alte mese servite in restaurant in afara celor incluse in tarif 6O*A 7. *A".? ,OP.. (cazati in camera cu 2 adulti)$ < 9 ani cazare gratuit (daca nu se solicita pat suplimentar)% cazare contra cost (1<4 din tarif) daca se solicita pat suplimentar si daca spatiul camerei permite% masa contra cost (1<4 din tarif) daca se solicita meniu% 9 8 ani cazare gratuit (daca nu se solicita pat suplimentar)% cazare contra cost (1<4 din tarif) daca se solicita pat suplimentar si daca spatiul camerei permite% masa contra cost (1<4 din tarif)% 3 71 ani cazare contra cost (1<4 din tarif) atat daca e!ista posibilitatea dotarii camerei cu pat suplimentar, cat si in cazul in care copilul imparte patul cu parintii% masa$ 98< lei%

peste 71 ani cazare contra cost (8<4 din tarif) atat daca e!ista posibilitatea dotarii camerei cu pat suplimentar, cat si in cazul in care copilul imparte patul cu parintii% masa$ 8<< lei% Paturile suplimentare sunt de lemnFpliante. *arif pat suplimentar$ =< leiFnoapte Pachet special de "evelionA '- D%. 5 nopti D0#12 +2.3%! ,%4%1$O" 2;1< ron 2;1< "O6 /( D%. 5 nopti

S-ar putea să vă placă și