Sunteți pe pagina 1din 7

UNIVERSITATEA STEFAN CEL MARE , SUCEAVA

FACULTATEA DE STIINTE ECONOMICE SI ADMINISTRATIE PUBLICA SPECIALIZAREA : ADMINISTRATIE PUBLICA

PROIECT LA DISCIPLINA DREPT CIVIL.DREPTURI REALE

TATARU GABRIELA ANUL I

Dreptul de uzufruct si dreptul de abitaie

Dreptul de uzufruct :
Dreptul de uzufruct reprezint un drept re!l princip!l deri"!t !#upr! $unului% &'$il #!u i&'$il% !l !ltei per#'!ne% (i pe c!re )l de*ine pe ' peri'!d deter&in!t de ti&p. C'n*inutul !ce#tui! p'!te fi dedu# din c!r!cterele pe c!re le prezint (i c!re #unt: !+ #e c'n#tituie !#upr! $unuril'r !ltui!, $+ e#te 'p'z!$il ter*il'r prin f!ptul c e#te un drept re!l, c+ e#te te&p'r!r% !#tfel c uzufructu!rul c!re e#te per#'!n fizic p'!te fi cel &ult "i!-er% i!r d!c e#te per#'!n .uridic p'!te # /l f'l'#e!#c cel &ult 01 de !ni, d+ e#te intr!n#&i#i$il.

Uzufructu!rul p'!te di#pune de !ce#t drept prin &!i &ulte &i.l'!ce% fie c'nf'r& pre"ederil'r le-ii% fie prin "'in*! #! (i ! titul!rului dreptului de pr'priet!te% prin c'n"en*ie #!u te#t!&ent. A"!nt!.ul pe c!re )l prezint dreptul de uzufruct e#te !cel! c titul!rul # u !re p'#i$ilit!te! de !/l c'n#er"! (i e2ercit! )ntr/un &'d &!i c'&'d. Cerin*! e#te c! uzufructu!rul # /i )n!p'ieze nudului pr'priet!r $unul )n #t!re! )n c!re l/! pri&it% put3nd # re*in pentru

#ine d'!r fructele% )n li&itele (i cu re#pect!re! de#tin!*iei $unului.

4ncet!re! dreptului de uzufruct e#te &!rc!t de ur& t'!rele c!zuri: &'!rte! uzufructu!rului% e2pir!re! ter&enului pe dur!t! c rui! #/! c'n#tituit% c3nd uzufructu!rul d'$3nde(te (i c!lit!te! de nud pr'priet!r% c3nd uzufructu!rul renun* l! dreptul # u% prin pre#crip*ie !c5iziti" % prin dec dere! din drept ! uzufructu!rului% 'ri prin nee2ercit!re! dreptului pe ' peri'!d &!i &!re de 01 de !ni. L! &'&entul c3nd tre$uie lic5id!t !ce#t drept re!l% uzufructu!rul tre$uie # prede! $unul% )ncet3nd f'l'#in*! !#upr! !ce#tui!. 4n c!zul )n c!re ! !du# )&$un t *iri $unului pr'priet!rul nu tre$uie # i le pl te!#c de(i !u ridic!t "!l'!re! $unului, lucrul tre$uie pred!t e2!ct !(! cu& ! f'#t prelu!t de c tre uzufructu!r% cu e2cep*i! c!zuril'r c3nd $unul #/! di#tru# d!t'rit "ec5i&ii #!u ! unui c!z f'rtuit.

Ace#t dez&e&$r &3nt !l dreptului de pr'priet!te #e )n#crie )n c!rte! funci!r c! #!rcin % )n p!rte! ! trei!% 'ri !#upr! )ntre-ului c'rp de pr'priet!te% 'ri !#upr! unei! dintre p r*ile !ce#tui!% c'nf'r& !rt.67 din Le-e! c!d!#trului (i ! pu$licit *ii i&'$ili!re.

Dreptul de !$it!tie :
Dreptul de !$it!*ie #e !#e!& n f'!rte &ult cu dreptul de uzufruct prin f!ptul c #e #t!$ile#c (i #e pierd )n !cel!(i &'d% diferen*! c'n#t3nd d'!r )n )ntindere! l'r% l! dreptul de !$it!*ie fiind &!i &ic . Se (i !plic !cele!(i re-uli c! (i l! uzufruct. Dreptul de !$it!*ie e#te un drept de uz c!re !re c! '$iect un i&'$il cu de#tin!*ie de l'cuin* . Titul!rul # u !re dreptul de ! p'#ed! (i f'l'#i i&'$ilul !ltei per#'!ne% pentru #!ti#f!cere! ne"'il'r pr'prii de l'cuit (i !le f!&iliei #!le . 4ntindere! !tri$utel'r !ce#tui tip de titul!r #e rezu& d'!r l! f'l'#in* % f r ! &!i pute! di#pune (i !ltfel de dreptul de !$it!*ie. Ace#t drept nu p'!te fi ced!t% nici )nc5iri!t% neput3ndu/#e c'n#titui !#upr! lui "reun drept t!$ul!r. E#te t'tu(i un drept pe c!re !lte per#'!ne tre$uie # /l re#pecte% #u$ #!nc*iune! le-ii% c5i!r d!c !r fi "'r$! de#pre nudul pr'priet!r.

Nere#pect!re! de c tre cu&p r t'ri ! cl!uzei prin c!re #/! c'n#tituit )n f!"'!re! "3nz t'!rei un drept re!l de !$it!*ie% c5i!r )n c!zul )n c!re culp! !ce#t'r! !r fi d'"edit % nu .u#tific #'lu*i! de rez'lu*iune ! c'ntr!ctului de "3nz!re/cu&p r!re. 4n "edere! "!l'rific rii dreptului # u deri"3nd din !ctul .uridic cu c!r!cter c'n#tituti"% )nc'rp'r!t )n c'ntr!ctul )nc5ei!t )n f'r& !utentic % "3nz t'!re! !re l! di#p'zi*ie% l! !le-ere% pentru ! reintr! )n #p!*iul l'c!ti" ! c rui f'l'#in* (i/! rezer"!t/'% fie ' !c*iune re!l 8c'nfe#'rie+% c!re )ndepline(te pentru titul!rul unui drept de !$it!*ie !cel!(i r'l pe c!re/l !re !c*iune! )n re"endic!re! pentru pr'priet!te% fie ' !c*iune per#'n!l f'nd!t pe !ctul .uridic c!re c'n#tituie titlul !$it!*ie. Tr # turile dreptului de !$it!*ie #unt d'u : titul!rul p'!te fi d'!r ' per#'!n fizic (i !re un c!r!cter per#'n!l% put3nd fi e2ercit!t nu&!i pentru #!ti#f!cere! ne"'il'r pr'prii de l'cuit !le f!&iliei titul!rului. De !ici #e p'!te deduce c !ce#t drept e#te in!lien!$il% in#e#iz!$il (i )n &'d '$i(nuit nu p'!te fi )nc5iri!t% d'!r d!c dep (e(te ne"'ile de l'cuit !le titul!rului. Dreptul de !$it!*ie p'!te fi c'n#tituit fie prin c'ntr!ct% fie prin te#t!&ent. I!r #'*ul #upr!"ie*uit'r p'!te d'$3ndi !ce#t drept e2 le-e% f r ! fi '$li-!t l! )ndeplinire! !lt'r f'r&!lit *i% d!c )ndepline(te c3te"! c'ndi*ii 8c!#! de l'cuit # f!c p!rte din #ucce#iune! #'*ului deced!t (i #'*ul #upr!"ie*uit'r # nu !i$ "re' !lt l'cuin* .

C! 'rice !lt drept (i dreptul de !$it!*ie p'!te fi !p r!t prin inter&ediul le-ii. Ac*iunile pe c!re le p'!te ini*i! )n .u#ti*ie #unt !c*iune! c'nfe#'rie% !c*iune re!l (i petit'rie% d!r (i !c*iune! per#'n!l . Ace!#t! din ur& #e )ndre!pt )&p'tri"! pr'priet!rului l'cuin*ei% cu c'ndi*i! c! !$it!*i! # #e fi c'n#tituit printr/un !ct .uridic. 9iind dez&e&$r &3nt !l dreptului de pr'priet!te% dreptul de !$it!*ie #e )n#crie c! (i #!rcin % )n p!rte! ! trei! ! c r*ii funci!re% fie !#upr! )ntre-ului c'rp de pr'priet!te% fie d'!r !#upr! unei! dintre p r*ile !ce#tui!.