Sunteți pe pagina 1din 11

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.

2011

REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA


CAPITOLUL I DISPOZITII GENERALE Art.1 Regulamentul intern stabileste dis !"itii re#erit!are la !rgani"area si dis$i lina mun$ii% in ba"a C!dului mun$ii% a legislatiei mun$ii in &ig!are. Art.' Pers!nalul SC CEREPESTAGRO SRL are !bliga(ia res e$tarii $u stri$tete aa regulil!r generale si ermanente de $!nduita si dis$i lina stabilite !tri&it dis !"itiil!r re"entului Regulament intern. Art. ) a* Regulamentul de !rdine interi!ar+ se a li$+ tutur!r salaria(il!r indi#erent de durata $!ntra$tului indi&idual de mun$+% ers!anel!r $are ,-i des#+-!ar+ a$ti&itatea e ba"a de $!ntra$t de $!lab!rare sau rest+ri ser&i$ii ,n ba"a un!r $!n&en(ii $i&ile% ele&il!r% studen(il!r a#la(i ,n ra$ti$+ ,n $adrul s!$iet+(ii. b* T!ti salariatii SC CEREPESTAGRO SRL sunt !bligati sa $un!as$a re&ederile re"entului Regulament intern. Art. . Dis !"itiile re"entului Regulament intern !t #i $!m letate rin n!rme interne de ser&i$iu% n!rme generale sau s e$i#i$e in d!meniul $!nduitei salariatil!r SC CEREPESTAGRO SRL% in masura in $are a$estea sunt ne$esare% re$um si rin #isa !stului. Dis !"itiile Regulamentului intern se $!m letea"a $u re&ederile ins$rise in $!ntra$tul de mun$a.

CAPITOLUL II REGULI PRI/IND RESPECTAREA PRINCIPIULUI NEDISCRI0INARII SI AL INLATURARII ORICAREI 1OR0E DE INCALCARE A DE0NITATII Art. 2 a* SC CEREPESTAGRO SRL se !bliga sa res e$te $u rile3ul in$4eierii $!ntra$tului indi&idual de mun$a rin$i iile #undamentale ri&ind libertatea alegerii l!$ului de mun$a% a r!#esiei% meseriei sau a a$ti&itatii e $are urmea"a sa ! reste"e salariatul si inter"i$erea mun$ii #!rtate5 b* In sensul $el!r re$i"ate la alin.1 anga3at!rul &a a&ea in &edere $ererile $!n$rete ale #ie$arei ers!ane $are s!li$ita anga3area in mun$a si &a dis une anga3area intr6un anumit !st numai #un$tie de a$este s!li$itari si de regatirea r!#esi!nala a $andidatului. Art. 7 In $adrul relatiil!r de mun$a SC CEREPESTAGRO SRL se !bliga sa r!m!&e"e rin$i iul egalitatii de tratament #ata de t!ti salariatii #ara dis$riminari dire$te sau indire$te ba"ate e $riterii de se8% !rientare se8uala% $ara$teristigi geneti$e% &arsta% a artenenta nati!nala% rasa% $ul!are% etnie% religie% ! tiune !liti$a% !rigine s!$iala% 4andi$a % situatie sau res !nsabilitate #amiliala% a artenenta sau a$ti&itate sindi$ala. Art. 9 Ori$e salariat $are restea"a ! mun$a bene#i$ia"a de $!nditii de mun$a ade$&ate a$ti&itatii des#asurate% de r!te$tie s!$iala% de se$uritate si sanatate in mun$a% re$um si de res e$tarea demnitatii si a $!nstiintei sale% #ara ni$i ! dis$riminare5 Anga3at!rul re$un!aste tutur!r salariatil!r $are restea"a ! mun$a dre tul la lata egala% dre tul la r!te$tia datel!r $u $ara$ter ers!nal% re$um si dre tul la r!te$tie im !tri&a $!n$edieril!r nelegale. Ori$e mani#estare de 4artuire se8uala este inter"isa. Sunt $!nsiderate 4artuiri se8uale a$ele gesturi% mani#estari% $!mentarii insinuante sau r! uneri $u alu"ii se8uale. A$estea !t $rea ! stare de stres in $adrul $!m artimentel!r si !t $!ndu$e la degradarea atm!s#erei de lu$ru% s$aderea r!du$ti&itatii mun$ii si a m!ralului anga3atil!r. In sensul $el!r de mai sus nu este ermis anga3atil!r sa im una $!nstrangeri sau sa e8er$ite resiuni de !ri$e natura% in s$! ul

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.2011


!btinerii de #a&!ruri de natura se8uala. Art. : ;1* SC CEREPESTAGRO SRL se !bliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament #ata de t!ti salariatii% #emei si barbati% si se ba"ea"a e rin$i iul $!nsensualitatii si al bunei $redinte. ;'* Prin egalitatea de sanse si tratament intre #emei si barbati in relatiile de mun$a se intelege a$$esul nedis$riminat!riu la< Alegerea !ri e8er$itarea liberala a unei r!#esii sau a$ti&itati5 Anga3area in t!ate !sturile sau l!$urile de mun$a &a$ante si la t!ate ni&elurile ierar4iei r!#esi!nale5 /enituri egale entru mun$a de &al!are egala5 In#!rmare si $!nsiliere r!#esi!nala% r!grame de initiere% $ali#i$are% er#e$ti!nare% s e$iali"are si re$ali#i$are r!#esi!nala5 Pr!m!&are la ni&el ierar4i$ si r!#esi!nal5 C!nditii de mun$a $e res e$ta n!rmele de sanatate si se$uritate in mun$a% $!n#!rm legislatiei in &ig!are5 =ene#i$ii% altele de$at $ele de natura salariala si masuri de r!te$tie si asigurari s!$iale. ;)* SC CEREPESTAGRO SRL se !bliga sa asigure egalitatea de sanse si tratament intre anga3ati% #emei si barbati in relatiile de mun$a re#erit!are la< anuntarea% !rgani"area $!n$ursuril!r sau e8amenel!r si sele$tia $andidatil!r entru !$u area !sturil!r &a$ante5 in$4eierea% sus endarea% m!di#i$area si>sau in$etarea ra !rtului 3uridi$ de mun$a5 stabilirea sau m!di#i$area atributiil!r din #isa !stului5 stabilirea remuneratiei5 bene#i$ii% altele de$at $ele de natura salariala si masuri de r!te$tie si asigurari s!$iale5 in#!rmare si $!nsiliere r!#esi!nala% r!grame de initiere% $ali#i$are% er#e$ti!nare% s e$iali"are si re$ali#i$are r!#esi!nala5 e&aluarea er#!rmantel!r r!#esi!nale indi&iduale5 er#e$ti!narea% re$!n&ersia si r!m!&area r!#esi!nala5 a li$area masuril!r dis$i linare5 dre tul de aderare la sindi$at si a$$esul la #a$ilitatile a$!rdate de a$esta5 !ri$e alte $!nditii de restare a mun$ii !tri&it legislatiei in &ig!are. ;.* Este $!nsiderata dis$riminare !ri$e dis !"itie de a dis$rimina ! ers!ana e $riteriu de se8. C!nstituie dis$riminare ba"ata e $riteriu de se8 !ri$e $!m !rtament ned!rit% de#init dre t 4artuire sau 4artuire se8uala% a&and $a s$! sau e#e$t< a. de a $rea la l!$ul de mun$a ! atm!s#era de intimidare% de !stilitate sau de des$ura3are entru ers!ana a#e$tata. b. de a in#luenta negati& situatia ers!anei anga3ate in $eea $e ri&este r!m!&area r!#esi!nala% remuneratia sau &eniturile de !ri$e natura% !ri a$$esul la #!rmare si er#e$ti!nare r!#esi!nala in $a"ul re#u"ului a$esteia de a a$$e ta un $!m !rtament ned!rit% $e tine de &iata se8uala. $. maternitatea nu !ate $!nstitui m!ti& de dis$riminare. Ori$e tratament mai utin #a&!rabil a li$at unei #emei legat de sar$ina sau de $!n$ediu de maternitate $!nstituie dis$riminare. In &ederea anga3arii este inter"is sa i se s!li$ite unei $andidate sa re"inte un test de gra&iditate si sa semne"e un anga3ament $a nu &a ramane insar$inata sau $a nu &a naste e durata de &alabilitate a $!ntra$tului indi&idual de mun$a. ;2* C!n$edierea nu !ate #i dis usa e durata in $are< a. #emeia salariata este gra&ida sau se a#la in $!n$ediu de maternitate5 b. anga3atul se a#la in $!n$ediu de $restere si ingri3ire a $! ilului in &arsta de ana la ' ani% res e$ti& ) ani in $a"ul $! ilului $u 4andi$a 5 $. este e8$e tata de la a li$area re&ederil!r de mai sus menti!nate $!n$edierea e m!ti&e $e inter&in $a urmare a re!rgani"arii 3udi$iare sau a #alimentului anga3at!rului% in $!nditiile legii5 d. la in$etarea $!n$ediului de maternitate sau a $!n$ediului de $restere si ingri3ire a $! ilului ana la ' ani% res e$ti& ) ani in $a"ul $! ilului $u 4andi$a % salaratul are dre tul de a se

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.2011


int!ar$e la ultimul l!$ de mun$a sau la un l!$ de mun$a e$4i&alent% a&and $!nditii de mun$a e$4i&alente si% de asemenea% de a bene#i$ia de !ri$e imbunatatire a $!nditiil!r de mun$a la $are ar #i a&ut dre tul in tim ul absentei. ;7* C!nstituie dis$riminare si este inter"isa m!di#i$area unilaterala de $atre anga3at!r a relatiil!r sau a $!nditiil!r de mun$a% in$lusi& $!n$edierea ers!anei anga3ate $are a inaintat ! sesi"are !ri ! re$lamatie la $!ndu$erea unitatii sau $are a de us ! langere la instantele 3ude$at!resti $!m etente in &ederea a li$arii re&ederil!r Legii '?'>'??' si du a $e sentinta 3ude$at!reas$a a ramas de#initi&a% $u e8$e tia un!r m!ti&e intemeiate si #ara legatura de $au"a. ;9* Da$a un salariat sesi"ea"a &reunul din as e$tele de mai sus menti!nate% administrat!rul &a intruni ! $!misie de e&aluare $are &a $!nstata e8istenta si>sau gra&itatea #a tei in de$urs de 2 "ile de la rimirea sesi"arii urmand $a% in #un$tie de $ele $!nstatate% sa a li$e san$tiunile re&a"ute in regulament ;mustrare% a&ertisment% redu$erea salariului de ba"a $u 2@ e ! eri!ada de 1 A ) luni*. CAPITOLUL III NOR0E PRI/IND PROTECTIA% IGIENA% SANATATEA BI SECURITATEA IN 0UNCA Art. C. Anga3at!rul se !bliga sa ia t!ate masurile ne$esare entru r!te3area &ietii si sanatatii salariatil!r si sa asigure se$uritatea si sanatatea a$est!ra in t!ate as e$tele legate de mun$a. Art. 1? In $adrul r! riil!r res !nsabilitati anga3at!rul &a lua masurile ne$esare entru r!te3area se$uritatii si sanatatii salariatil!r% in$lusi& entru a$ti&itatile de re&enire a ris$uril!r r!#esi!nale% de r!te3are a maternitatii la l!$urile de mun$a ; re&a"uta de O.U.G. nr. C7>'??) $u m!di#i$arile si $!m letarile ulteri!are*% de in#!rmare si instruire si entru asigurarea $adrului !rgani"at!ri$ si a mi3l!a$el!r ne$esare $u res e$tarea urmat!arel!r rin$i ii generale de re&enire< a* e&itarea ris$uril!r r!#esi!nale b* e&aluarea ris$uril!r r!#esi!nale $are nu !t #i e&itate $* ada tarea mun$ii la !m% in s e$ial in $eea $e ri&este r!ie$tarea l!$uril!r de mun$a si alegerea e$4i amentel!r si a met!del!r de mun$a% in &ederea redu$erii m!n!t!niei mun$ii si a diminuarii e#e$tel!r a$est!ra asu ra sanatatii. d* luarea in $!nsiderare a e&!lutiei te4ni$ii si intr!du$erea n!il!r te4n!l!gii medi$ale m!derne. e* inl!$uirea r!$esel!r si substantel!r eri$ul!ase $u r!$ese% te4ni$i% substante in!#ensi&e% sau mai utin eri$ul!ase #* ad! tarea masuril!r de r!te$tie $!le$ti&a $u ri!ritate #ata de masurile de r!te$tie indi&iduala g* adu$erea la $un!stinta salariatil!r a instru$tiunil!r $!res un"at!are ri&ind masurile de r!te$tie a mun$ii% $un!asterea si a li$area Pre$autiunil!r uni&ersale. 4* de"&!ltarea unei !liti$i de re&enire $!erente ri&ind !rgani"area a$ti&itatii%$!nditiile de mun$a% relatiile s!$iale si in#luienta #a$t!ril!r interni Instru$(iunile re&+"ute ,n re"entul Regulament de !rdine interi!ar+% im un #ie$+rei ers!ane s+ &eg4e"e atDt la se$uritatea -i s+n+tatea s+% $Dt -i a $el!rlal(i salaria(i din s!$ietate. Art. 11 a* Anga3at!rul &a !rgani"a instruirea salariatil!r sai in d!meniul se$uritatii si sanatatii in mun$a5 b* Instruirea se reali"ea"a eri!di$% rin m!dalitati s e$i#i$e stabilite de $!mun a$!rd de $atre anga3at!r5 $* Instruirea se reali"ea"a in $a"ul n!il!r anga3atil!r% al $el!r $are isi s$4imba l!$ul de mun$a sau #elul mun$ii si al $el!r $are isi reiau a$ti&itatea du a ! intreru ere mai mare de 7 luni% inainte de in$e erea e#e$ti&a a a$ti&itatii. Art. 1' a* Anga3at!rul se !bliga sa asigure a$$esul salariatil!r la ser&i$iul medi$al de medi$ina mun$ii5 b* 1ie$are salariat are !bligatia sa asigure a li$area si res e$tarea masuril!r re#erit!are la se$uritatea mun$ii5

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.2011


$* Este inter"isa $!nsumarea in in$inta sediului SC CEREPESTAGRO SRL% in tim ul r!gramului de lu$ru% a bauturil!r al$!!li$e sau re"entarea la l!$ul de mun$a sub in#luenta al$!lului !ri a substantel!r 4alu$in!gene5 d* In tim ul r!gramului de mun$a salariatii au !bligatia sa aiba un $!m !rtament $are sa nu stan3eneas$a !ri sa !#ense"e su eri!rii% e $eilalti anga3ati sau $lientii si $!lab!rat!rii #irmei5 e* Salariatii au !bligatia de a res e$ta r!gramul de mun$a stabilit de anga3at!r re$um si de a arti$i a la instru$ta3ele eri!di$e e#e$tuate de res !nsabilii SC CEREPESTAGRO SRL $u r!te$tia mun$ii P.S.I.. Art. 1) a* In $a"ul un!r e&enimente de!sebite% de a$$ident la l!$ul de mun$a% #ie$are salariat are !bligatia de a in#!rma de urgenta $!ndu$erea unitatii5 b* T!ate a$$identele de mun$a sur&enite in tim ul r!gramului de lu$ru% in s e$ial $ele $u $!nse$inte gra&e% &!r #i imediat aduse la $un!stinta $!ndu$erii. Art.1.. Pentru asigurarea se$uritatii la l!$ul de mun$a salariatii au urmat!arele !bligatii< salariatii ras und entru res e$tarea n!rmel!r de igiena si de se$uritate a mun$ii5 #umatul este ermis numai in l!$urile s e$ial amena3ate5 sa adu$a la $un!stinta $!ndu$erii SC CEREPESTAGRO SRL !ri$e de#e$tiune te4ni$a sau alta situatie $are $!nstituie un eri$!l de a$$identare sau imb!lna&ire r!#esi!nala% re$um si a$$idente de mun$a su#erite de ers!ana r! rie sau de alti salariati5 sa ! reas$a lu$rul la a aritia unui eri$!l iminent de r!du$ere a unui a$$ident si sa in#!rme"e de indata $!ndu$erea SC CEREPESTAGRO SRL5 in $a" de eri$!l A in$endiu% $alamitati naturale% ra"b!i A e&a$uarea ers!nalului% materialel!r si materiil!r rime% a r!dusel!r #inite in l!$urile stabilite% se &a #a$e $!n#!rm n!rmel!r P.S.I. En d!meniul r!te$(iei mun$ii se &a a$(i!na ast#el< T!ate a$$identele sur&enite ,n tim ul ser&i$iului% mai ales $ele $u $!nse$in(e gra&e% &!r #i de$larate imediat $!ndu$erii s!$iet+(ii sau ,nl!$uit!rului de dre t al a$estuia. A$elea-i reguli &!r #i res e$tate -i ,n $a"ul a$$identel!r sur&enite e traseul d!mi$iliu 6 l!$ de mun$+ -i in&ers. A$$identul $are a r!dus in&aliditate% a$$identul m!rtal re$um -i a$$identul $!le$ti&% &!r #i $!muni$ate de ,ndat+ $+tre $!ndu$erea s!$iet+(ii sau alta ers!ana din $!ndu$erea a$esteia% Ins e$t!ratele terit!riale de mun$+% re$um -i !rganel!r de urm+rire enal+ $!m etente% !tri&it legii. Utili"area e$4i amentel!r de r!te$(ie -i de lu$ru din d!tare 1ie$are ers!an+ este !bligat+ s+6-i utili"e"e e$4i amentul te4ni$ de r!te$(ie -i de lu$ru $!n#!rm $erin(el!r% #iind inter"is+ utili"area a$estuia ,n s$! uri ers!nale. Sunt $!nsiderate e$4i amente te4ni$e< e$4i amente de $al$ul% bir!ti$+% aut!&e4i$ule% a arate% ,n general% t!ate materialele ,n$redin(ate salariatului ,n &ederea e8e$ut+rii atribu(iil!r sale de ser&i$iu. Este inter"is+ inter&en(ia din r! rie ini(iati&a asu ra e$4i amentului te4ni$ sau de r!te$(ie% da$+ ,ntre(inerea a$estuia este ,n$redin(at+ unui s e$ialist% salariatul #iind !bligat s+ a ele"e la ser&i$iile a$estuia. E8e$utarea sar$inil!r de mun$+ im li$+ ,ntre(inerea -i $ur+(irea e$4i amentului te4ni$ -i de lu$ru% ers!nalul #iind !bligat s+6-i $!nsa$re tim ul ne$esar a$estei !bliga(ii% $!n#!rm $erin(el!r stabilite rin #i-a !stului sau !rdine s e$i#i$e. CAPITOLUL I/ DREPTURILE SI O=LIGATIILE ANGAFATORULUI SI ALE SALARIATILOR Art. 12. Anga3at!rului ii re&in% !tri&it C!dului mun$ii si re"entului Regulament Intern% in rin$i al% urmat!arele dre turi< sa stabileas$a !rgani"area si #un$ti!narea $abinetului5

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.2011


sa stabileas$a atributiile $!res un"at!are entru #ie$are salariat% in $!nditiile legii5 sa dea dis !"itii $u $ara$ter !bigat!riu entru salariat% $u re"er&a legalitatii l!r5 sa e8er$ite $!ntr!lul asu ra m!dului de inde linire a sar$inil!r de ser&i$iu5 sa $!nstate sa&arsirea abateril!r dis$i linare si sa a li$e san$tiunile $!res un"at!are% !tri&it legii si regulamentului intern5 sa urmareas$a ridi$area $ali#i$arii r!#esi!nale a salariatil!r% r!m!&area l!r in ra !rt $u regatirea si re"ultatele !btinute5 sa e8amine"e !bser&atiile $riti$e% sugestiile si r! unerile de masuri #!rmulate de salariatii $abinetului. s+ !rgani"e"e eri!di$ #!rme de instruire -i #!rmare r!#esi!nal+ ,n ra !rt de reali"area -i $alitatea mun$ii #ie$+rui salariat% indi#erent de ni&elul sau natura studiil!r a&ute5 s+ s ri3ine -i s+ stimule"e ini(iati&a -i $a a$itatea r!#esi!nal+ a salaria(il!r5 s+ asigure $!ndi(iile ne$esare a li$+rii dis !"i(iil!r legale ,n &ig!are re#erit!are la se$uritatea mun$ii -i re&enirea in$endiil!r% tim ul de lu$ru -i de !di4n+% a$!rdarea dre turil!r entru mun$+ restat+5 s+ l+teas$+ dre turile salariale la termenele -i ,n $!ndi(iile stabilite5 s+ $ree"e $!ndi(ii de re&enire -i ,nl+turare a tutur!r $au"el!r sau ,m re3ur+ril!r $are !t r!du$e agube atrim!niului s!$iet+(ii Art. 17. Anga3at!rului ii re&in% !tri&it C!dului 0un$ii si re"entului regulament% in rin$i al% urmat!arele !bligatii< sa in#!rme"e salariatii asu ra $!nditiil!r de mun$a si asu ra elementel!r $are ri&es$ des#asurarea relatiil!r de mun$a sa asigure ermanent $!nditiile te4ni$e si !rgani"at!ri$e a&ute in &edere la elab!rarea n!rmel!r de mun$a si $!nditiile $!res un"at!are de mun$a sa a$!rde salariatil!r t!ate dre turile $are de$urg din lege% din $!ntra$tul $!le$ti& de mun$a a li$abil sau din $!ntra$tul indi&idual de mun$a sa $!muni$e eri!di$ salariatil!r situatia e$!n!mi$a si #inan$iara a unitatii% $u e8$e tia in#!rmatiil!r sensibile sau se$rete sa se $!nsulte $u sindi$atul sau $u re re"entantii salariatil!r $u ri&ire la de$i"iile sus$e tibile sa a#e$te"e substantial dre turile si interesele a$est!ra sa lateas$a t!ate im !"itele si $!ntributiile a#late in sar$ina sa sa retina si sa &ire"e $!ntributiile si im !"itele dat!rate de salariati sa in#iinte"e registrul general de e&identa a salariatil!r si sa ! re"e inregistrarile re&a"ute de lege sa elibere"e% la $erere% t!ate d!$umentele $are atesta $alitatea de salariat a s!li$itantului sa asigure $!n#identialitatea datel!r $u $ara$ter ers!nal ale salariatil!r Art. 19 Dre turile anga3atului re&a"ute in C!dul 0un$ii< Dre tul !ri$arei ers!ane de a6si alege in m!d liber l!$ul de mun$a. Dre tul de a bene#i$ia de $!nditii de mun$a ade$&ate des#asurarii a$ti&itatii. Dre tul la lata egala% entru mun$a egala. Dre tul la salari"are entru mun$a restata. Dre tul la re aus "ilni$ sa tamanal. Dre tul la $!n$ediu de !di4na anual% latit. Dre tul la egalitate de sanse si de tratament. Dre tul la demnitate in mun$a. Dre tul la se$uritate si sanatate in mun$a. Dre tul la a$$es in #!rmare r!#esi!nala. Dre tul la in#!rmare si $!nsultare. Dre tul de a lua arte la determinarea si ameli!rarea $!nditiil!r de mun$a. Dre tul la r!te$tie in $a" de $!n$ediere. Dre tul la neg!$iere $!le$ti&a si indi&iduala. Dre tul de a arti$i a la a$tiuni $!le$ti&e. Dre tul de a $!nstitui sau de a adera la un sindi$at. Salariatul in$adrat $u $!ntra$t de mun$a $u tim artial se bu$ura de dre turile salariatil!r $u

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.2011


n!rma intreaga% in $!nditiile re&a"ute de lege si de $!ntra$tele $!le$ti&e de mun$a a li$abile. Dre turile salariatului de a bene#i$ia de "ile libere $u !$a"ia sarbat!ril!r legale. Dre tul salariatului de a bene#i$ia de $!n$edii #ara lata entru re"!l&area un!r situatii ers!nale. Dre tul salariatil!r de a bene#i$ia% la $erere% de $!n$ediu entru #!rmare r!#esi!nala. Art. 1:. Obliga(iile salaria(il!r Salaria(ii au ,ndat!rirea< S+ ,-i ,nde lineas$+ $u r!#esi!nalism% l!ialitate% $!re$titudine -i ,n m!d $!n-tiin$i!s ,ndat!ririle de ser&i$iu -i s+ se ab(in+ de la !ri$e #a t+ $are ar utea s+ adu$+ re3udi$ii s!$iet+(ii5 S+ se ab(in+ de la e8 rimarea sau mani#estarea $!n&ingeril!r l!r !liti$e ,n e8er$itarea atribu(iil!r $e le re&in5 S+ r+s und+% !tri&i legii% de ,nde linirea atribu(iil!r $e le re&in din #un$(ia e $are ! de(in% re$um -i a atribu(iil!r $e le sunt delegate5 S+ se $!n#!rme"e dis !"i(iil!r date de -e#ii $+r!ra le sunt sub!rd!na(i dire$t% $u e8$e (ia $a"uril!r ,n $are a re$ia"+ $+ a$este dis !"i(ii sunt ilegale5 S+ +stre"e se$retul de stat -i se$retul de ser&i$iu ,n $!ndi(iile legii5 S+ +stre"e $!n#iden(ialitatea ,n leg+tura $u #a tele% in#!rma(iile sau d!$umentele de $are iau $un!-tiin(+ ,n e8er$itarea #un$(iei5 S+ nu s!li$ite sau s+ a$$e te% dire$t sau indire$t% entru ei sau entru al(ii% daruri sau alte a&anta3e. S+ ,-i er#e$(i!ne"e reg+tirea r!#esi!nala #ie ,n $adrul s!$iet+(ii% #ie urmDnd $ursuri de er#e$(i!nare !rgani"ate ,n a$est s$! 5 De a lu$ra ,n s!$ietate $el u(in $in$i ani de la terminarea unei #!rme de instruire% s e$iali"are sau er#e$(i!nare $u ! durata mai mare de trei luni% ,n (ara sau ,n str+in+tate5 S+ se $!n#!rme"e r!gramului de lu$ru al s!$iet+(ii5 S+ anun(e% ers!nal sau rin alt+ ers!an+% $!ndu$erea s!$iet+(ii situa(ia ,n $are% din m!ti&e !bie$ti&e !ri din $au"a ,mb!ln+&irii absentea"+ de la ser&i$iu% ,n $ursul "ilei ,n $are are l!$ absen(a% sau ,n $el mult '. de !re5 S+ aib+ ! atitudine demna -i $!re$t+% res e$tu!as+% dDnd d!&ad+ de ini(iati&+% $reati&itate% s irit $!nstru$ti&% re"en(+ de s irit% $a a$itate de$i"i!nal+ ! erati&+% di l!ma(ie5 S+ adu$+ la $un!-tin(a -e#il!r ierar4i$i !ri$e neregul+ $!nstatat+% abateri sau greut+(i ,n mun$+5 S+ aib+ ! $!m !rtare $!re$t+ -i demn+ ,n $adrul rela(iil!r de ser&i$iu% s+6-i a3ute $!legii sau $!lab!rat!rii ,n adu$erea la ,nde linire a !bliga(iil!r de ser&i$iu -i s+ se su lineas$+ ,n $adrul s e$ialit+(ii l!r5 S+ se re"inte la ser&i$iu ,n (inut+ de$ent+% s+ #a$+ -i s+ men(in+ !rdinea -i $ur+(enia la l!$ul de mun$+% $!n#!rm sar$inil!r $e6i re&in rin #i-a !stului5 S+ #ume"e numai ,n s a(iile s e$ial amena3ate5 S+ $un!as$+ -i s+ res e$te !liti$ile de se$uritate -i r!te$(ia mun$ii -i de re&enire -i stingere a in$endiil!r5 S+ nu utili"e"e tim ul de lu$ru ,n s$! uri ers!nale5 S+ adu$+ la $un!-tin(+ su eri!rului ierar4i$ !ri$e abatere de la re&ederile re"entului regulament s+&Dr-it+ de al(i salaria(i% sau% &i"itat!ri ai s!$iet+(ii5 S+ res e$te ,n t!talitate re&ederile re"entului regulament -i s+ +stre"e $!n#iden(ialitatea ri&ind $!n(inutul a$estuia. CAP. /. ORGANIZAREA 0UNCII. TI0PUL DE 0UNCA. PROGRA0UL DE LUCRU. PAUZELE DE 0ASA. ALTE DREPTURI ACORDATE SALARIATILOR. Art. 1C Tim ul de mun$+ -i de !di4n+ C!n#!rm legisla(iei ,n &ig!are% durata tim ului de mun$+ al #ie$+rui salariat este de : !re e#e$ti& e "i% res e$ti& de .? de !re s+ t+mDnal -i se reali"ea"+ rin s+ t+mDna de lu$ru de 2 "ile.

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.2011


Pentru $ei anga3ati $u $!ntra$t de mun$a $u tim artial% durata tim ului de mun$a este de ' A . !re>"i% 1? A '? !re>sa tamana% $!n#!rm $!ntra$tului de mun$a. Orarul de lu$ru este : A 17.)? % $u )? minute au"a de masa. R+mDnerea ,n $adrul s!$iet+(ii este r!gramul n!rmal de lu$ru% se #a$e numai $u a r!barea $!ndu$erii a$esteia. Art. '? a.Durata ma8ima legala a tim ului de mun$a nu !ate de asi .: de !re e sa tamana in$lusi& !rele su limentare. Prin e8$e tie% durata tim ului de mun$a $e in$lude si !rele su limentare !ate #i relungita este .: de !re e sa tamana $u $!nditia $a media !rel!r de mun$a $al$ulata e ! eri!ada de re#erinta de ) luni $alendaristi$e sa nu de aseas$a .: de !re e sa tamana. Durata "ilni$a a tim ului de lu$ru de 1' !re &a #i urmata de ! eri!ada de re aus de '. de !re. b. Pau"a de masa nu este in$lusa in durata "ilni$a n!rmala a tim ului de mun$a. $. Re a!sul sa tamanal se a$!rda in d!ua "ile $!nse$uti&e% de regula sambata si dumini$a. Dat!rita s e$i#i$ului a$ti&itatii SC CEREPESTAGRO SRL% re a!sul sa tamanal !ate #i a$!rdat si in alte "ile in $ursul sa tamanii de lu$ru. Art. '1 C!ndu$erea s!$iet+(ii ,-i re"er&+ dre tul% res e$tDnd limitele -i r!$edurile im use de legisla(ia ,n &ig!are de a m!di#i$a r!gramul de lu$ru ,n #un$(ie de ne&!ile ser&i$iului. Art. '' 0un$a su limentara se $!m ensea"a rin !re libere latite in urmat!arele )? de "ile du a e#e$tuarea a$esteia. In a$este $!nditii salariatul bene#i$ia"a de salariul $!res un"at!r entru !rele restate este r!gramul n!rmal de lu$ru. In $a"ul in $are $!m ensarea rin !re libere latite nu este !sibila% mun$a su limentara &a #i latita salariatului rin adaugarea unui s !r la salariu $!res un"at!r duratei a$esteia. S !rul entru mun$a su limentara &a #i de 1??@ din salariul de ba"a. Tinerii in &arsta de ana la 1: ani nu !t resta mun$a su limentara. Art. ') a. C!ndu$erea are !bligatia de a in#iinta e&identa re"entei ers!nalului la ser&i$iu% e ba"a unei $!ndi$i in $are salariatii &!r semna la re"entare si la le$are. b. Enainte de ,n$e erea r!gramului de lu$ru% re$um -i la s#Dr-itul !rel!r de r!gram% salaria(ii sunt !bliga(i s+ semne"e $!ndi$a de re"en(+ de la $!m artimentul sau l!$ul de mun$+ unde sunt ,n$adra(i. C!ndu$+t!rul l!$ului de mun$+ are !bliga(ia s+ &i"e"e "ilni$ $!ndi$a de re"en(+% la ,n$e erea -i la s#Dr-itul r!gramului de lu$ru $. Salaria(ii $are ,ntDr"ie de la r!gramul de lu$ru stabilit% trebuie s+ ra !rte"e su eri!rului ierar4i$ situa(ia% $4iar da$+ este &!rba de un $a" de #!r(+ ma3!r+. En a#ara $a"uril!r ne re&+"ute% t!ate absen(ele trebuie aut!ri"ate ,n realabil de su eri!rul ierar4i$. En $a"ul ,n $are absen(a s6a dat!rat unui m!ti& inde endent de &!in(a $elui ,n $au"+ ; b!ala % a$$ident et$.* su eri!rul ierar4i$ trebuie in#!rmat imediat% a$esta #iind $el ,n m+sura s+ a re$ie"e% ,n t!ate $a"urile% da$+ este ne$esar s+ se ia masuri sau s+ se r! un+ m+suri dis$i linare. Art. '. C!ndu$+t!rul l!$ului de mun$+ r+s unde de !rgani"area -i tinerea e&iden(ei r! rii ri&ind $!n$ediile de !di4n+% $!n$ediile #+r+ lat+% "ilele libere l+tite% ,n&!iri de la r!gram -i alte as e$te $are ri&es$ tim ul de mun$+ -i !di4n+ al salaria(il!r. Art. '2. C!n$ediul de !di4n+% $!n$ediul medi$al -i alte $!n$edii Salaria(ii au dre tul% ,n $!ndi(iile legii% la $!n$ediu de !di4n+% la $!n$edii medi$ale -i la alte $!n$edii. T!(i $ei men(i!na(i la alin.a* au dre tul% ,n #ie$are an $alendaristi$% la un $!n$ediu de !di4n+ l+tit% $u ! durat+ minim+ de '1 "ile lu$rat!are% iar ,n ra !rt $u &e$4imea l!r ,n mun$+% ast#el< /e$4imea in mun$a Durata $!n$ediului de !di4na 6 ana la 2 ani '1 "ile lu$rat!are 6 intre 2 si 1? ani '. "ile lu$rat!are 6 este 1? ani '7 "ile lu$rat!are G $!n#!rm art. 1.? din Legea nr. 2) > '??) 6 C!dul mun$ii Pentru tinerii in &arsta de ana la 1: ani% durata $!n$ediului de !di4na este de '. "ile

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.2011


lu$rat!are. b* C!n$ediul de !di4n+ se e#e$tuea"+% de regul+% integral sau se !ate a$!rda #ra$(i!nat da$+ interesele ser&i$iului ! $er sau la s!li$itarea salariatului da$+ nu este a#e$tat+ des#+-urarea a$ti&it+(ii% $u $!ndi(ia $a una dintre #ra$(iuni s+ nu #ie mai mi$+ de 12 "ile lu$r+t!are. Sarbat!ri legale Zilele de sarbat!ri legale si religi!ase in $are nu se lu$rea"a sunt< 6 1 si ' ianuarie 6 rima si a d!ua "i de Pasti 6 1 mai 6 1 de$embrie 6 rima si a d!ua "i de Cra$iun 6 d!ua "ile entru #ie$are dintre $ele d!ua sarbat!ri religi!ase anuale% de$larate ast#el de $ultele religi!ase% altele de$at $ele $restine% entru ers!anele a artinand a$est!ra5 $* En a#ara $!n$ediului de !di4n+% salaria(ii au dre tul la "ile de $!n$ediu l+tite% ,n $a"ul urm+t!arel!r e&enimente #amiliale de!sebite< $+s+t!ria salariatului A 2 "ile5 na-terea sau $+s+t!ria unui $! il 6 ' "ile5 de$esul s!(ului sau al unei rude de Dn+ la gradul II a salariatului 6 ) "ile5 d!nat!rii de sange 6 $!n#!rm legii5 C!n$ediul l+tit se a$!rd+% la $ererea salariatului% de $!ndu$erea s!$iet+(ii. d* Salariatul trebuie s+ #a$+ d!&ada rin $erti#i$at medi$al -i s+ 3usti#i$e absen(a ,n $a" de b!al+% sau e&entual s+ anun(e r!babilitatea absen(ei entru $au"a de b!al+. e* En eri!ada $!n$ediil!r medi$ale% a $!n$ediil!r de maternitate -i a $el!r entru $re-terea -i ,ngri3irea $! iil!r% ra !rturile de mun$+ nu !t ,n$eta -i nu !t #i m!di#i$ate de$Dt din ini(iati&a salariatului. #* En a#ara $!n$ediului de !di4na ,n ra !rt $u &e$4imea ,n mun$+% ers!anele $are lu$rea"+ ,n l!$uri de mun$+ $u $!ndi(ii &+t+m+t!are% grele sau eri$ul!ase% bene#i$ia"+ de $!n$edii su limentare% a r!bate de $!ndu$erea s!$iet+(ii ,n $!n#!rmitate $u re&ederile legale. Art. '7 C!n$ediu #+r+ lat+ Pers!nalul are dre tul la $!n$edii #+r+ lat+ ,n $!ndi(iile legii. E&iden(a $!n$ediil!r #+r+ lat+ se &a (ine de $+tre $!m artimentul de resurse umane% $are &a urm+ri im li$a(iile a$est!ra ,n &e$4imea ,n mun$+. Art. '9 . Delegarea% deta-area C!ndi(iile ,n $are se e#e$tuea"+ delegarea salaria(il!r sunt $ele reglementat de C!dul 0un$ii. CAPITOLUL / REGULI DE DISCIPLINA 0UNCII. RASPUNDEREA DISCIPLINARA. PROCEDURA APLICARII SANCTIUNILOR DISCIPLINARE Art. ': a. Anga3at!rul dis une de rer!gati&a dis$i linara% a&and dre tul de a a li$a% !tri&it legii% san$tiuni dis$i linare salariatil!r sai !ri de $ate !ri $!nstata $a a$estia au sa&arsit ! abatere dis$i linara. b. Abaterea dis$i linara este ! #a ta in legatura $u mun$a si $are $!nsta intr6! a$tiune sau ina$tiune sa&arsita $u &in!&atie de $atre salariat% rin $are a$esta a in$al$at n!rmele legale% regulamentul intern% $!ntra$tul indi&idual de mun$a sau $!ntra$tul $!le$ti& de mun$a a li$abil% !rdinele si dis !"itiile legale ale $!ndu$at!ril!r ierar4i$i. Art. 'C ;1*San$tiunile dis$i linare e $are le !ate a li$a anga3at!rul in $a"ul in $are salariatul sa&arseste ! abatere dis$i linara sunt< a&ertismentul s$ris5 sus endarea $!ntra$tului indi&idual de mun$a entru ! eri!ada $e nu !ate de asi 1? "ile lu$rat!are5 retr!gradarea din #un$tie% $u a$!rdarea salariului $!res un"at!r #un$tiei in $are s6a dis us retr!gradarea% entru ! durata $e nu !ate de asi 7? de "ile5

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.2011


redu$erea salariului de ba"a e ! durata de 16) luni $u 261?@5 redu$erea salariului de ba"a si% du a $a"% si a indemni"atiei de $!ndu$ere e ! eri!ada de 16) luni $u 261?@5 des#a$erea dis$i linara a $!ntra$tului indi&idual de mun$a. ;'* Pentru a$eea-i abatere dis$i linar+ se !ate a li$a numai ! singur+ san$(iune. Art. )? A Abateri dis$i linare ;1* En$+l$area $u &in!&+(ie de $+tre salaria(i% indi#erent de #un$(ia e $are ! !$u a% a !bliga(iil!r de ser&i$iu% in$lusi& a regulil!r de $!m !rtare re&+"ute ,n re"entul regulament% $!nstituie abatere dis$i linar+ -i se san$(i!nea"+ !tri&it legisla(iei ,n &ig!are. Sunt abateri dis$i linare< ,ntDr"ierea sistemati$+ ,n e#e$tuarea lu$r+ril!r5 ,ntDr"ierea ,n m!d re etat de la !ra de ,n$e ere a r!gramului de lu$ru5 absen(e nem!ti&ate de la ser&i$iu5 inter&en(iile sau st+ruin(ele entru s!lu(i!narea un!r $ereri ,n a#ara $adrului legal5 atitudinile ire&eren(i!ase ,n tim ul e8er$it+rii atribu(iil!r de ser&i$iu5 neres e$tarea se$retului r!#esi!nal sau a $!n#iden(ialit+(ii lu$r+ril!r $are au a$est $ara$ter5 re#u"ul ne3usti#i$at de a ,nde lini sar$inile -i atribu(iile re&+"ute ,n #i-a !stului5 negli3en(a re etat+ ,n re"!l&area lu$r+ril!r5 mani#est+ri $are adu$ atingere restigiului s!$iet+(ii5 e8 rimarea sau des#+-urarea% ,n $alitate de salariat !ri ,n tim ul r!gramului de lu$ru% a un!r ! inii sau a$ti&it+(i ubli$e $u $ara$ter !liti$5 ,n$+l$area re&ederil!r legale re#erit!are la $!n$uren(a nel!ial+5 +r+sirea ser&i$iului #+r+ m!ti& ,ntemeiat -i #+r+ a a&ea ,n realabil a r!barea -e#ului ierar4i$5 des#+-urarea unei a$ti&it+(i ers!nale sau ri&ate ,n tim ul !rel!r de r!gram5 s!li$itarea sau rimirea de $ad!uri ,n s$! ul #urni"+rii un!r in#!rma(ii sau #a$ilit+ri un!r ser&i$ii $are s+ d+une"e a$ti&it+(ii s!$iet+(ii5 intr!du$erea% distribuirea% #a$ilitarea intr!du$erii sau distribuirii ,n unitate a b+uturil!r al$!!li$e% entru a #i $!nsumate la l!$ul de mun$+5 ,ntrarea -i r+mDnera ,n s!$ietate sub in#luen(a b+uturil!r al$!!li$e5 intr!du$erea% !sedarea% $!nsumarea% distribuirea sau &inderea de substan(e > medi$amente al $+r!r e#e$t !t r!du$e deregl+ri $!m !rtamentale5 ,ntruniri de !ri$e #el $are nu ri&es$ a$ti&itatea r!#esi!nal+5 des#+-urarea a$ti&it+(il!r !liti$e de !ri$e #el5 !ri$e alte #a te inter"ise de lege5 Art. )1 1umatul ,n l!$uri ne ermise% ,ntDr"ierea de la r!gramul de lu$ru% #urtul% &i!len(a #i"i$+% re#u"ul de a se su une a li$+rii !liti$il!r de < se$uritate -i r!te$(ie a mun$ii% inter"i$ere a #umatului% inter"i$ere a $!nsumului de al$!!l sau de medi$amente $are !t r!du$e deregl+ri $!m !rtamentale% sunt $!nsiderate abateri de!sebit de gra&e -i se san$(i!nea"+ $!n#!rm re"entului regulament rin des#a$erea $!ntra$tului indi&idual de mun$+. Art. )' Salariatii ras und atrim!nial in temeiul n!rmel!r si rin$i iil!r ras underii $i&ile $!ntra$tuale% entru agubele materiale r!duse anga3at!rului din &ina si in legatura $u mun$a l!r. Art. )) Dre tul de a +rare al salaria(il!r La indi&iduali"area san$(iunii dis$i linare se &a (ine seama de $au"ele -i gra&itatea abaterii dis$i linare% ,m re3ur+rile ,n $are a$easta a #!st s+&Dr-it+% gradul de &in!&+(ie -i $!nse$in(ele abaterii% $!m !rtarea general+ ,n ser&i$iu a salariatului% re$um -i de e8isten(a ,n ante$edentele a$estuia a alt!r san$(iuni dis$i linare $are nu au #!st radiate% ,n $!ndi(iile re&+"ute de lege. San$(iunea dis$i linar+ nu !ate #i a li$ata de$Dt du + $er$etarea realabil+ a #a tei im utate -i du + audierea salariatului. Audierea salariatului trebuie $!nsemnata ,n s$ris% sub san$(iunea nulit+(ii. Re#u"ul salariatului% de a se re"enta la audiere sau de a semna ! de$lara(ie ri&it!are la

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.2011


abaterile im utate se $!nsemnea"+ ,ntr6un r!$es &erbal. En ast#el de $a"uri san$(iunea !ate #i a li$ata. A$ela-i r!$edeu se &a a li$+ -i ,n $a"ul ers!nalului $are re#u"+ s+ se re"inte ,n &ederea audierii. San$(iunile dis$i linare se a li$+ !tri&it legii. Salariatul nemul(umit de san$(iunea a li$at+ se !ate adresa tribunalului% s!li$itDnd anularea sau m!di#i$area du + $a"% a !rdinului sau dis !"i(iei de san$(i!nare. Da$+ s6a d!&edit ne&in!&+(ia ers!anei san$(i!nte% ers!anele $u rea $redin(+ $are au determinat a li$area san$(iunii dis$i linare% r+s und dis$i linar% material% $i&il -i du + $a" enal. Art. ). Pre"entul regulament se $!m letea"a $u dis !"itiile Ord. C7>'??)% Art. ' ri&ind r!te$tia maternitatii la l!$ul de mun$a. a* r!te$(ia maternitatii este r!te$(ia s+n+t+(ii -i>sau se$urit+(ii salariatel!r gra&ide -i>sau mame la l!$urile l!r de mun$a5 b* l!$ul de mun$a este "!na delimiata ,n s a(iu% ,n #un$(ie de s e$i#i$ul mun$ii% ,n"estrat+ $u mi3l!a$ele -i $u materialele ne$esare mun$ii% ,n &ederea reali"+rii unei ! era(ii% lu$r+ri sau entru ,nde linirea unei a$ti&it+(i de $+tre unul !ri mai mul(i e8e$utanti% $u reg+tirea -i indemanarea l!r% ,n $!ndi(ii te4ni$e% !rgani"at!ri$e -i de r!te$(ie a mun$ii $!res un"+t!are% din $are se !b(ine un &enit ,n ba"a unui ra !rt de mun$a !ri de ser&i$iu $u un anga3at!r5 $* salariata gra&ida este #emeia $are anunta ,n s$ris anga3at!rul asu ra st+rii sale #i"i!l!gi$e de gra&iditate -i ane8ea"+ un d!$ument medi$al eliberat de medi$ul de #amilie sau de medi$ul s e$ialist $are sa ,i ateste a$easta stare5 d* salariata $are a n+s$ut re$ent este #emeia $are -i6a reluat a$ti&itatea du + e#e$tuarea $!n$ediului de lau"ie -i s!li$ita anga3at!rului ,n s$ris m+surile de r!te$(ie re&+"ute de lege% ane8Dnd un d!$ument medi$al eliberat de medi$ul de #amilie% dar nu mai tDr"iu de 7 luni de la data la $are a n+s$ut5 e* salariata $are ala tea"a este #emeia $are% la reluarea a$ti&it+(ii du + e#e$tuarea $!n$ediului de lau"ie% ,-i ala tea"a $! ilul -i anunta anga3at!rul ,n s$ris $u ri&ire la ,n$e utul -i s#Dr-itul re"umat al eri!adei de ala tare% ane8Dnd d!$umente medi$ale eliberate de medi$ul de #amilie ,n a$est sens5 #* dis ensa entru $!nsulta(ii renatale re re"int+ un num+r de !re libere l+tite salariatei de $+tre anga3at!r% e durata r!gramului n!rmal de lu$ru% entru e#e$tuarea $!nsultatiil!r -i e8amenel!r renatale e ba"a re$!mandarii medi$ului de #amilie sau a medi$ului s e$ialist5 g* $!n$ediul !stnatal !bligat!riu este $!n$ediul de .' de "ile e $are salariata mama are !bliga(ia sa ,l e#e$tue"e du + na-tere% ,n $adrul $!n$ediului entru sar$ina -i lau"ie $u durata t!tal+ de 1'7 de "ile% de $are bene#i$ia"+ salariatele ,n $!ndi(iile legii5 4* $!n$ediul de ris$ maternal este $!n$ediul de $are bene#i$ia"+ salariatele re&+"ute la lit. $*6 e* entru r!te$(ia s+n+t+(ii -i se$urit+(ii l!r -i>sau a #atului !ri a $! ilului l!r. Art. )2 Anga3at!rii au !bliga(ia sa ad! te m+surile ne$esare% ast#el ,n$Dt< a* sa re&in+ e8 unerea salariatel!r re&+"ute la art. )' ;art. ' Ord C7>'??)* lit. $*6e* la ris$uri $e le !t a#e$ta s+n+tatea -i se$uritatea5 b* salariatele re&+"ute la art. art. )' ;art. ' Ord C7>'??)* lit. $*6e* sa nu #ie $!nstranse sa e#e$tue"e ! mun$a d+un+t!are s+n+t+(ii sau st+rii l!r de gra&iditate !ri $! ilului n!u6n+s$ut% du + $a". Art. )7 ;1* Pentru t!ate a$ti&it+(ile sus$e tibile sa re"inte un ris$ s e$i#i$ de e8 unere la agen(i% r!$edee -i $!ndi(ii de mun$a% a $+r!r lista este re&+"ut+ ,n ane8a nr. 1% anga3at!rul este !bligat sa e&alue"e anual% re$um -i la !ri$e m!di#i$are a $!ndi(iil!r de mun$a natura% gradul -i durata e8 unerii salariatel!r re&+"ute la art. art. )' ;art. ' Ord C7>'??)* lit. $*6e*% ,n s$! ul determin+rii !ri$+rui ris$ entru se$uritatea sau s+n+tatea l!r -i !ri$+rei re er$usiuni asu ra sar$inii !ri ala tarii. ;'* E&aluarile re&+"ute la alin. ;1* se e#e$tuea"+ de $+tre anga3at!r% $u arti$i area

SC CEREPESTAGRO SRL REGULAMENT DE ORDINE INTERIOARA 01.05.2011


!bligat!rie a medi$ului de medi$ina mun$ii% iar re"ultatele l!r se $!nsemnea"+ ,n ra !arte s$rise. Art )9 Anga3at!rul are !bliga(ia sa +stre"e $!n#iden(ialitatea asu ra st+rii de gra&iditate a salariatei -i nu &a anunta al(i anga3a(i de$Dt $u a$!rdul s$ris al a$esteia -i d!ar ,n interesul bunei des#asurari a r!$esului de mun$a% $Dnd starea de gra&iditate nu este &i"ibila. Art. ): En $a"ul ,n $are ! salariata se a#la ,n una dintre situa(iile re&+"ute la art. )' ;art. ' Ord C7>'??)* lit. $*6e* -i des#+-!ar+ la l!$ul de mun$a ! a$ti&itate $are re"int+ ris$uri entru s+n+tatea sau se$uritatea sa !ri $u re er$usiuni asu ra sar$inii -i ala tarii% ,n sensul $el!r re&+"ute la art. )7 ;art. 2 Ord C7>'??)* alin. ;1*% anga3at!rul este !bligat sa ,i m!di#i$e ,n m!d $!res un"+t!r $!ndi(iile -i>sau !rarul de mun$a !ri% da$+ nu este !sibil% sa ! re arti"e"e la alt l!$ de mun$a #+r+ ris$uri entru s+n+tatea sau se$uritatea sa% $!n#!rm re$!mandarii medi$ului de medi$ina mun$ii sau a medi$ului de #amilie% $u men(inerea &enituril!r salariale. CAPITOLUL /II DISPOZIHII 1INALE Art. )C 0+suri entru a li$area re&ederil!r Regulamentului de !rdine interi!ar+< Pre"entul Regulament de !rdine interi!ara a #!st a r!bat de $+tre re re"entan(ii salaria(il!r. A$est regulament &a #i adus la $un!-tin(+ sub semn+tura% #ie$+rei ers!ane. Pers!anele numite sau n!u anga3ate nu6-i !t ,n$e e a$ti&itatea de$Dt du + $e au semnat $+ au luat la $un!-tin(+ de $!n(inutul a$estui regulament% rin gri3a C!m artimentului Resurse Umane. Pre"entul Regulament de Ordine Interi!ar+ al s!$iet+(ii ,ntra ,n &ig!are de la data de ?1.?2.'?11

CONDUCEREA SOCIETATII CIULEI GEORGIANA COSTINA

SALARIAHII