Sunteți pe pagina 1din 16

INTERNET - George Popescu

TUTORAT 3 Asistent George Popescu 3.1 Metode de cutare a informaiilor pe Internet


Informaiile cuprinse n World Wide Web, adresele de e-mail i alte ser icii ale sale sunt ast!"i inde#ate cu a$utorul unor unelte specifice% Internetul poate fi !"ut ca un imens pu""le, compus din "eci de milioane de piese r!sp&ndite pe cele cinci continente% Este aproape imposibil s! g!seti cel mai autori"at site ntr-un anumit domeniu, dac! nu foloseti una dintre uneltele de c!utare specifice% 'tilit!ile de c!utare actuale nu se mai opresc numai la c!utarea pe Web, ci permit i c!utarea unor adrese de e-mail, a forumurilor de discuii, a aplicaiilor gratuite ce poate fi desc!rcat! de pe Internet % a% 'neltele de c!utare a informaiilor pe Internet pot fi ordonate n trei categorii principale( )* +irectoare ,directory n engle"!, directoire n france"!* -* .otoare de c!utare ,search engine n engle"!, moteur de recherche n france"!*

irectoarele
/ unealt! de c!utare din categoria directoarelor se pre"int! sub forma unei ierar0ii de domenii i subdomenii di erse, site-urile fiind descrise printr-o denumire adresa de Internet ,'R1* i un mic comentariu rele ant pri ind coninutul site-ului% )ceste directoare se aseam!n! 2Paginilor galbene3% 4!utarea se face cobor&nd treptat ntr-o arborescen! care trece n re ist! mai multe teme, merg&nd de la general la particular% 1a sf&ritul ierar0iei ,la ba"a ei*, se afl! o list! de site-uri repre"entati e pentru domeniul pre"entat% Este orba deci despre o ba"! de date cu lin5-uri c!tre siteuri de Web, lin5-urile fiind clasificate% +irectoarele sunt folosite pentru a g!si un site speciali"at pe o tem! anume% Ele sunt foarte eficiente pentru c!utarea informaiei generale, deoarece descriu siteurile prin c&te a cu inte repre"entati e% irectorul !a"oo ,6et )not0er 7ierarc0ical /fficious /racle* .otorul de c!utare tematic cel mai cunoscut i mai folosit este 6a0oo ,scris uneori i 6a0oo8*, disponibil la adresa 999%:a0oo%com, ap!rut n ;<<=, la iniiati a a doi studeni americani% +e-a lungul timpului, 6a0oo i-a sc0imbat interfaa de c&te a ori i a introdus treptat i alte ser icii complementare ,c!utare n mai multe limbi, email gratuit, ser icii de comer online etc%*% )st!"i, 6a0oo este o mare companie internaional!, cotat! la burs! i dat! mereu drept e#emplu de afacere online de succes% >tructura directorului 6a0oo se apropie ast!"i foarte mult de cea a unui portal comple#% .ai $os a ei un e#emplu de c!utare pe o tem! general!% )u fost c!utate "iare din ?rana, f!r! s! conte"e periodicitatea, acoperirea geografic! sau importana% +in

INTERNET - George Popescu

patru clic-uri de mouse, am a$uns la informaia dorit!% @n ca"ul n care dorim s! mergem mai departe, putem selecta n continuare i alte sub-domenii% @n dreptul unora dintre subdomenii, ntre parante"e, apare un num!r repre"ent&nd site-urile e#istente n acea categorie% 'n simbol NEW ad!ugat subdomeniului sau domeniului arat! c!, de cur&nd, au fost ad!ugate site-uri noi n acea categorie% +e e#emplu, domeniul By Region are n dreptul lui num!rul <ABB i simbolul NEW, acest lucru nsemn&nd c! acea categorie conine <ABB de site-uri i unele dintre ele au fost ad!ugate de cur&nd% +ac! lipit de denumirea subdomeniului st! simbolul #, atunci acel subdomeniu conine la r&ndul lui alte sub-domenii% @n permanen!, n partea de sus a casetei cu re"ultatele c!ut!rii, e#ist! preci"at drumul parcurs de la prima pagin! a lui 6a0oo i p&n! la ni elul din acel stadiu al c!ut!rii% @n ca"ul n care se reali"ea"! direct din prima pagin! o c!utare prin cu intec0eie, drumul parcurs este i el actuali"at n consecin!% +ac! pe prima pagin! bara de c!utare este simpl!, pe m!sur! ce se a ansea"! n interior apare posibilitatea de a c!uta nu numai n tot catalogul 6a0oo, dar i n categoria din acel moment% )stfel, n ca"ul n care dorim s! g!sim site-uri despre pictorul france" Renoir, a$ungem la o list! cu cele mai rele ante site-uri i acolo c!ut!m, prin cu inte-c0eie, limit&nd c!utarea la sub-categoria Renoir, tendine generale ale operelor sale% Rafinarea rezultatelor cutrii @n afar! de c!utarea prin ap!sarea succesi ! pe lin5-uri ce repre"int! domenii i sub-domenii, 6a0oo ofer! i o rafinare a re"ultatelor, prin utili"area cu intelorc0eie% 6a0oo nu caut! cu intele tastate n interiorul paginilor de Web, ci numai n descrierea din dreptul fiec!rui site, n titlul site-ului, n adresa sa i n denumirea categoriei alese pentru inde#area site-ului% 4u intele-c0eie solicitate mai sunt c!utate i n ar0i a de tiri, precum i n agenda de e enimente ale Internetului i n camerele de c0at% 40iar dac! folosii ma$uscule atunci c&nd tastai cu intele-c0eie, pentru 6a0oo nu are nici o importan!, pentru c! el le a trata ca minuscule% )ccentele specifice anumitor limbi nu or fi luate n considerare% 4el mai indicat mod de a c!uta prin cu inte-c0eie la 6a0oo este prin apropieri succesi e% >e preci"ea"! c&te a cu inte generale, apoi se caut! succesi prin alte cu inte-c0eie n interiorul categoriilor i subcategoriilor afiate% >e pot de asemenea folosi operatorii logici, elemente ale c!ut!rii de tip -oolean, e#plicat! mai $os n acest curs% 1a 6a0oo, operatorii logici au fost nlocuii cu opiunea Advanced Web Search, care nu presupune memorarea i nelegerea operatorilor logici%

Motoarele de cutare
.etoda de funcionare a motoarelor de c!utare st! la ba"a nelegerii principiilor c!ut!rii pe Internet% ?iecare inde#are a unei pagini presupune 2capturarea3 informaiilor de pe ea i o sal are a fiierului g!sit, pe discurile motorului de c!utare% )tunci c&nd, n calitate de utili"atori, c!utai anumite cu inte-c0eie, sistemul nu se conectea"! n timp real la fiecare dintre ser erele din lume, pentru a ! afia pagina respecti !, ci caut! n interiorul catalogului ce cuprinde toate paginile sal ate de c!tre robotul de inde#are% Pe de alt! parte, roboii nu pot inde#a dec&t paginile reali"ate n codul 7T.1, adic! aa-"isele pagini 2statice3 i, de obicei, nu iau n considerare siteurile reali"ate cu alte te0nologii mai a ansate, cum ar fi ?las0 sau Ca a%

INTERNET - George Popescu

$utarea prin operatori logici 4ei mai importani operatori logici sunt )N+, )N+ N/T i /R i permit includerea sau e#cluderea anumitor termeni n c!utare% Ei trebuie scrii cu ma$uscule, cu pau"e normale dintre cu inte% )stfel, c!utarea prin cu inte-c0eie din motoarele de c!utare de ine mai e#act! i mai eficient!% /peratorii )N+ i )N+ N/T pot fi nlocuii prin simbolurile % i & , dar n acest ca" simbolurile trebuie puse n faa fiec!rui termen al c!ut!rii i nu se pune pau"! ntre simbol i cu &nt% Eom lua drept e#emplu pentru c!utare cu intele din engle"! 2college3 i 2uni ersit:3% -ineneles, pot fi c!utate i cu inte n france"!, dei motorul de c!utare nu are dec&t arianta n engle"!% 'nele motoare de c!utare au ns! ariante i n alte limbi i cel mai bine este s! c!utai cu intele n alte limbi dec&t engle"a n ariantele respecti e ale motoarelor de c!utare% @n france"!, operatorii logici pot fi folosii i ei n aceast! limb!, de enind ET, >)'?, /'% 4!utarea college OR university @n aceast! cerere, or fi g!site re"ultate care s! conin! cel puin unul dintre termeni% +ac! operatorul /R nu este pre"ent, atunci el este subneles% Eor fi deci c!utate pagini de Web care conin cu &ntul college dar i cu &ntul university, din moment ce oricare dintre cu inte poate fi rele ant% .ai simplu, operatorul /R atrage re"ultate care conin fie un termen, fie cel!lalt, fie ambele% 4u c&t a em mai muli termeni ai c!ut!rii, cu at&t num!rul paginilor g!site a crete% 4!utarea college AN university @n acest mod, or fi c!utate paginile care conin ambii termeni% Nu se or lua n considerare paginile care conin fiecare dintre termeni, separat% 4u c&t se combin! mai muli termeni cu acest operator, cu at&t mai puine re"ultate or fi g!site% @n acelai mod, se poate c!uta sec ena !college !university% 'nele motoare de c!utare folosesc operatorul de pro#imitate NE)R, care determin! apropierea termenilor de un document surs!% NE)R este un fel de )N+ restricti % ?iecare motor de c!utare are propriile criterii de apropiere% +e e#emplu, )lta ista are o limit! de "ece cu inte% +eci, dac! ntr-o pagin! Web, cu &ntul college este al ;;-lea fa! de cu &ntul university, )lta ista nu a lua n considerare acea pagin!% 4!utarea college AN NO" university @n acest ca", dorim s! g!sim documente care conin informaii despre college, dar nu i despre university% Numai paginile n care unul dintre termeni este pre"ent or fi luate n considerare% Nu a fi g!sit! nici o pagin! n care cu &ntul university este pre"ent, c0iar dac! cu &ntul college este pre"ent% )N+ N/T mai poate fi folosit i sub forma N/T% 4!utarea mai poate fi f!cut! prin sec ena !college #university$ )li operatori logici )tunci c&nd dorii s! preci"ai ordinea n care or fi procesate cererile de c!utare, ei pune parante"!% E#emplu( %cats OR felines& AN behavior a c!uta mai nt&i sec ena dintre parante"e i apoi se a reali"a o c!utare n re"ultatele din prima c!utare% +ei nu fac parte din categoria operatorilor logici, se mai pot folosi t' pentru a

INTERNET - George Popescu

c!uta numai n titlul paginii de Web ,de e#emplu, t'cats a g!si numai pagini Web care au n titlu cu &ntul cats* i u' pentru a c!uta numai n adresele paginilor ,de e#emplu, u'cats a g!si numai adrese care conin acest cu &nt, cum ar fi 999%cats9orld%com*% )celai lucru poate fi reali"at cu url' $ >ec ena domain' a c!uta numai n domeniul dorit% +e e#emplu, domain'ro a c!uta cu intele c0eie numai pe site-urile din Rom&nia% >ec ena host' a c!uta numai pe un anumit ser er preci"at de noi% +e e#emplu, host'f(sc$ro a c!uta cu intele-c0eie numai pe ser erul ?acult!ii de Curnalism i Ftiinele 4omunic!rii, f$sc%ro% Pentru a c!uta cu intele-c0eie numai n te#tul din paginile Web, i nu i n adresa de Internet, titlu sau n alt! parte, om folosi te)t' ca sec en!% >ec ena anchor' a g!si cu &ntul-c0eie numai dac! acesta este lin5 acti , iar lin*' a g!si toate lin5-urile care duc c!tre cu &ntul-c0eie c!utat% @n sf&rit, sec enele image' i (ava' or c!uta numai n denumirile imaginilor i ale scripturilor scrise n limba$ul Ca a% Pentru a g!si o sec en! e#act aa cum a fost tastat!, om folosi g0ilimele% +e e#emplu, +the truth about cats and dogs, a g!si numai referiri la titlul acestui film% +ac! dorim s! c!ut!m numele unei persoane, om folosi de asemenea g0ilimele% +ac! dorim s! fie g!site orice ariant! a cu &ntului, om folosi un asterisc% +e e#emplu, ca-. a g!si cu inte precum ca-, ca-tain, ca-ital, ca-ilar etc% Tabelul de mai $os sinteti"ea"! sec enele disponibile pentru a c!uta di erse cu inte-c0eie n locuri diferite din paginile Web% "abel de sintez$ Secven/e su-limentare de cutare -rin cuvinte0cheie
'ec(ena . title' t' domain' host' url' u' te)t' anchor' lin*' image' a--let' )ocul cutrii /rice ariant! a cu &ntului Titlul paginii Web +omeniul site-ului Numele ser erului distant )dresa site-ului Te#tele din pagin! 1in5-urile Trimiterile 0:perte#t Ilustraiile )plicaiile n limba$ Ca a *+emplu 1a-. title'cats domain'com host'cnn$com url'2or* te)t'hugo anchor'(obs lin*'222$f(sc$ro image'sha*ira a--let'(avaclass34

+ei accept! c!utarea prin operatori logici, unele unelte de c!utare nu permit folosirea direct! a operatorilor, ci au un formular special care le nlocuiesc% Tabelul de mai $os este o comparaie ntre diferitele tipuri de c!ut!ri prin operatori logici% 'ltima coloan! conine opiunile din formulare oferite de anumite motoare de c!utare% Pentru e#plicaii pri ind te0nicile de c!utare boolean, tabele comparati e ale performanelor di erselor motoare de c!utare, precum i o list! cuprin"!toare a motoarelor de c!utare prin cu inte-c0eie disponibile, i"itai site-ul 222$searchengine2atch$com % "abel com-arativ$ "i-uri de cutare boolean
Operator OR AN 'ec(ena e+plicit de cutare college /R uni ersit: college )N+ uni ersit: $utare implicit college uni ersit: Gcollege Guni ersit: $utare prin formular Any of these 2ords 1an contain the 2ords Should contain the 2ords All of thse 2ords 5ust contain the 2ords

INTERNET - George Popescu

NO" NEAR etc%

cats N/T dogs cats NE)R dogs

Gcats Hdogs

5ust not contain the 2ords Should not contain the 2ords Near

Este foarte important! cunoaterea i st!p&nirea uneltelor de c!utare pe Internet, at&t pentru un $urnalist sau specialist n relaii publice i comunicare, dar i de c!tre orice utili"ator care rea s! g!seasc! repede informaia dorit!% @nainte de a efectua c!utarea, este important! reali"area unui plan de c!utare, c0iar i mental% )cesta trebuie s! r!spund! la ntreb!ri precum( ce subiect caut, n ce limite geografice, care este obiecti ul c!ut!rii, ce cu inte-c0eie sunt cele mai rele ante, c&t timp am la dispo"iie etc%

Teme de (erificare a cuno,tinelor


;% >tabilii dou! cu inte-c0eie pe care s! le c!utai cu a$utorul uneia dintre uneltele de c!utare din fiecare categorie% Reali"ai un tabel comparati care s! conin!( numele uneltei folosite, re"ultatele totale g!site, un puncta$ ntre ; H I pri ind rele ana re"ultatelor g!site% D% >tabilii- ! un scop de documentare numai cu a$utorul Internetului, pe o tem! la alegere% ?olosii uneltele de c!utare pentru a g!si informaiile dorite% Toat! documentarea trebuie reali"at! pe Internet% Redactai la final un te#t care s! foloseasc! informaiile g!site%

INTERNET - George Popescu

3.- Reali.area paginilor /e0 & *ditorul 1TM) 2etscape $omposer


)plicaia Netscape 4omposer este una dintre aplicaiile de creare a paginilor Web destinate ncep!torilor% Este foarte indicat! pentru pagini simple, li"ibile, conforme cu standardele de ergonomie Web enunate de Ca5ob Nielsen ,999%useit%com*% +intre aplicaiile profesionale face parte .acromedia +ream9ea er% 4unoaterea principiilor de creare a paginilor de Web cu a$utorul aplicaiei Netscape 4omposer este obligatorie pentru a putea lucra cu alte aplicaii a ansate% )plicaia Netscape 4omposer face parte din grupul Netscape 4ommunicator, care cuprinde un na igator de Web ,Netscape Na igator*, un utilitar pentru citirea tirilor distribuite ,Netscape 4ollabra*, un client de e-mail ,Netscape .essenger* % a% Este unul dintre primele editoare de pagini de Web, dar r!m&ne i ast!"i unul dintre programele cu a$utorul c!rora se pot crea pagini de Web care s! respecte criteriile de li"ibilitate% Este o aplicaie pentru ncep!tori ns!, care nu se pretea"! la ultimele ino aii te0nologice ,animaii, 2mouse o er3 etc%*% @nainte de a ncepe crearea paginilor cu aplicaia Netscape 4omposer, trebuie s! respectai c&te a reguli te0nice( - 4reai un folder pe 0ard dis5, cu o denumire simpl!, de preferabil care s! conin! un singur cu &nt, de tipul 2site3% )colo ei plasa toate paginile create, imaginile folosite sau te#tele pre"ente n pagini% 4omposer con ertete automat orice imagine din orice alt format n $(-g sau $gif i le plasea"! n acest folder, dar este bine ca imaginile ce or fi folosite n pagini s! fie de$a sal ate n folder% )tunci c&nd dorii s! mutai folderul ntr-o alt! locaie pe 0ard dis5 sau s! l transportai pe o disc0et!, copiai at&t paginile de Web create, c&t i imaginile folosite% Jinei cont de faptul c!, deplas&nd una sau mai multe pagini de$a create ntr-i alt! locaie, lin5-urile ntre pagini nu or mai funciona i trebuie ref!cute% - ?iecare pagin! de Web are, practic, trei determinante( a* titlul fiierului care desemnea"! pagina, care ar trebui denumit tot printr-un singur cu &nt, sau mai multe cu inte legate prin 2K3, de tipul 2pre"entare3 sau 2pre"entareKfirma3L terminaia 20tml3 a fi ad!ugat! automat de 4omposerL b* titlul din bara de titlu a paginii Web, care n principiu este acelai cu titlul general al site-ului, de tipul 2>coop .edia H tiri n timp real3L acesta poate fi modificat n paginile secundare ale site-ului, pentru a oferi mereu utili"atorului informaii pri ind locul unde se afl! n orice moment ,de e#emplu, pentru pagina de tiri sporti e, titlul din bara de titlu poate de eni 2>coop .edia H tiri n timp real ---- >port3*L c* titlul din pagina propriu-"is!, care pentru prima pagin! se poate identifica cu titlul din bara de titluL n paginile secundare ns!, este bine ca titlul s! fie modificat n funcie de specificul paginii respecti e% - @n 4omposer pot fi doar editate paginile, ele trebuie i"uali"ate n Na igator, prin comanda 6revie2% .ulte format!ri aplicate paginii n 4omposer nu au efect dec&t dac! sunt i"uali"ate n Na igator% - Paginile trebuie sal ate din c&nd n c&nd i mai ales nainte de a fi i"uali"ate n Na igator% - ?iierul primei pagini a site-ului trebuie denumit 2inde#%0tml3, pentru ca pagina s! fie recunoscut! ca 0omepage al site-ului, atunci c&nd acesta este plasat online%

INTERNET - George Popescu

Netscape 4omposer poate fi lansat din grupul Netscape 4ommunicator din meniul Start # 6rograms, din s0ortcut-ul de pe tastatur! sau din icon-ul pre"ent mereu n partea din dreapta $os a oric!rei ferestre a grupului Netscape% +up! ce nc0idei aplicaia i dorii s! desc0idei una dintre pagini pentru a continua lucrul, este posibil ca pagina s! se desc0id! cu aplicaia Internet E#plorer% @n acest ca", desc0idei mai nt&i Netscape 4omposer, apoi prin 7ile # O-en desc0idei pagina dorit!% 4&nd desc0idei aplicaia, automat se desc0ide o pagin! de Web nou!, f!r! coninut% Putei crea n orice moment o nou! pagin!, ap!s&nd pe 7ile # Ne2 # Blan* 6age% .ai putei alege drept ablon una dintre paginile disponibile pe site-ul companiei Netscape% 4omen"ile din aplicaie sunt disponibile, ca n orice aplicaie din Windo9s, n meniuri, n barele de unelte i n meniurile incidentale disponibile prin ap!sarea butonului din dreapta al mouse-ului%

Reali"area lin5-urilor

4aut! sec ene de te#t n pagin!

Publicarea site-ului pe Web

Ei"uali"area paginii n Na igator

.!rimea fontului

4uloarea fontului

8ntroducerea 9i editarea te)tului Te#tul poate fi inserat n corpul paginii, ncep&nd din colul din st&nga sus% Te#tul se introduce ca n orice editor de te#t i i se pot aplica format!ri de caracter i de font ,bold, italic, subliniat, corp mai mare etc*% Te#tul poate fi separat prin spaii albe sau prin linii ori"ontale care pot fi inserate ap!s&nd pe icon-ul 27% 1ine3 din meniu sau din 8nsert # :orizontal ;ine% )p!s&nd de dou! ori rapid pe linia ori"ontal!, accesai opiunile suplimentare, printre care grosimea liniei, alinierea i efecte de trei dimensiuni% +up! ce ai aplicat un stil unei poriuni de te#t, putei readuce te#tul la stilul normal ap!s&nd din nou pe acelai format!ri ,de e#emplu, dac! ai f!cut un te#t bold, eliminai stilul ngroat ap!s&nd din nou pe bold, repre"entat de un A ngroat*% Poate fi importat te#t i din alte aplicaii, prin comen"ile 1o-y ,n aplicaia de editare de te#t* i 6aste ,n pagina de 4omposer*% 'nele format!ri care au fost aplicate te#tului n aplicaia de editare se or pierde o dat! cu lipirea te#tului n 4omposer% )plicaia .icrosoft Word permite sal area documentelor direct n formatul 7T.1, astfel c! paginile pot fi desc0ise n 4omposer i se p!strea"! format!rile% Te#tul poate fi aliniat din icon-ul specific din bara de unelte, la st&nga, la dreapta i n centru% Te#tul poate fi indentat prin icon-urile specifice, a ans&ndu-l n interiorul pe paginii, bloc cu bloc% Te#tul poate fi aran$at n liste% Pentru meniul de

INTERNET - George Popescu

na igare, este important! ierar0i"area lin5-urilor cu a$utorul listelor, n lipsa altor elemente grafice care s! le delimite"e% E#ist! dou! tipuri de liste( - 1iste numerotate - 1iste cu bumbi Pentru a crea primul element din list!, ap!sai pe icon-ul de list!% @n ca"ul listei numerotate, n loc de cifra ; a ap!rea simbolul N% +up! ce ap!sai Enter pentru a trece la urm!torul element din list!, a ap!rea un nou semn N% @n Pre ie9, se or afia ns! cifrele corespun"!toare% 4&nd dorii s! punei cap!t listei, ap!sai Enter pentru a crea un nou num!r sau bumb i ap!sai din nou pe icon-ul pentru liste din bara de unelte% +ac! dorii s! transformai un paragraf simplu n list!, selectai paragraful respecti i ap!sai pe unul dintre icon-urile de list!% 1aracteristicile generale ale -aginii 'nele caracteristici generale ale paginii Web trebuie stabilite de la nceput i se pot multiplica i n celelalte pagini ale site-ului, astfel nc&t site-ul s! fie conceput n acelai cod grafic% @nc! de c&nd sal ai prima oar! pagina, 4omposer ! cere s! preci"ai titlul din bara de titlu% Putei accepta sugestia de titlu oferit! de aplicaie sau putei tasta orice titlu dorii% )cest titlu poate fi modificat n orice moment% 4aracteristicile generale ale paginii de Web pe care tocmai ai creat-o se g!sesc n 7ormat # 6age 1olors and 6ro-erties%

)ceast! fereastr! de dialog are mai multe taburi, n tabul General fiind opiunile de fundal i culori ale di erselor stiluri de te#t% @n <eneral # "itle tastai titlul paginii% Pentru a sc0imba culorile din pagin!, a ei tabul 1olors and Bac*ground% Putei sc0imba urm!toarele elemente( - 4uloarea te#tului normal ,te#tul simplu, care nu este interacti , negru din oficiu* - 4uloarea te#tului interacti , cel care de ine ancor! ,lin5-urile nainte de a ap!sa pe ele, albastru i subliniat din oficiu* - 4uloarea lin5-ului acti ,culoarea te#tului interacti n momentul c&nd se apas! pe el* - 4uloarea lin5-ului i"itat ,culoarea te#tului interacti dup! ce s-a ap!sat pe el, mo din oficiu* - 4uloarea fundalului paginii 4omposer ofer! ;D stiluri presetate de culori pentru toate aceste tipuri de te#t% Nu este recomandabil! sc0imbarea stilului albastru subliniat pentru lin5-uri, deoarece acesta este codul grafic cu care sunt obinuii utili"atorii% @n loc de a seta o culoare pentru bac5ground, se poate folosi o imagine% Imaginea a fi aea"at! n modul "ile, adic! se a repeta pe toat! suprafaa paginii% Este important a selecta o imagine care, o dat! repetat! pe toat! pagina, s! nu mpiedice

INTERNET - George Popescu

<

li"ibilitatea% +ac! imaginea selectat! are mici dimensiuni, ea a fi repetat! p&n! c&nd a umple ecranul% +ac! dorii ca imaginea s! se ntind! e#act c&t dimensiunile paginii de Web create, prelucrai imaginea n prealabil cu a$utorul unei aplicaii de editare de imagine% Pentru a seta o imagine ca fundal( 6age 1olors and 6ro-erties 0 1olors and Bac*ground # Bac*ground # =se 8mage # 1hoose 7ile % +ac! dorii s! p!strai aceleai elemente pe toate paginile ulterioare, acti ai opiunea 2>a e t0ese settings for ne9 pages3% +ac! dorii ca urm!toarele pagini s! arate la fel ca prima pagin!, putei sal a prima pagin! cu denumirea paginii urm!toare, cre&nd astfel o copie a primei pagini i elimin&nd efortul de a o lua de la cap!t de fiecare dat! c&nd rei s! creai o pagin! nou!% 4elelalte elemente din meniul 7ormat # 6age 1olors and 6ro-erties, tabul <eneral, sunt( - )ut0or H introducei numele celui care creea"! pagina - +escription H introducei o descriere de p&n! n DPP de caractere, pe care ma$oritatea motoarelor de c!utare o afiea"! atunci c&nd listea"! site-ul - Qe:9ords H introducei cu intele care descriu cel mai bine site-ul i care or a$uta motoarele de c!utare s! g!seasc! site-ul% >e pot introduce p&n! la ;PPP de caractere% E itai repetiiile, deoarece motoarele de c!utare nu inde#ea"! pagini care repet! agresi cu inte n descriere% 1rearea 9i formatarea tabelelor Tabelele ofer! posibilitatea organi"!rii informaiei pe criterii de li"ibilitate i o mai bun! organi"are a blocurilor de coninut% 4el mai simplu mod de a organi"a o pagin! este prin introducerea unui tabel cu un r&nd i dou! coloane% @n coloana mai ngust! din st&nga se introduce meniul de na igare ce poate fi p!strat n toate paginile site-ului, iar n coloana din dreapta se plasea"! coninutul care se sc0imb! n fiecare pagin!% )st!"i, se folosesc foarte mult tabele 2ascunse3, adic! marginile tabelului sunt in i"ibile, n aa fel nc&t utili"atorul are impresia c! blocurile de coninut sunt independente% Inserai un tabel nou ap!s&nd pe icon-ul specific din bara de unelte sau din 8nsert # "able% )tunci c&nd introducei tabelul, apare o fereastr! de dialog cu elemente generale care in de tabel, ma$oritatea a &nd alori din oficiu% Putei sc0imba n orice moment aceste alori% / parte din aceste set!ri din oficiu fac ca celulele tabelului s! fie egale, marginea tabelului s! fie i"ibil!, te#tul s! fie aliniat n mi$locul celulei etc% Iat! c&te a opiuni care pot fi sc0imbate n fereastra de dialog a opiunilor de tabel nou( - num!rul de r&nduri i num!rul de coloane ,; i D, n ca"ul n care dorii s! a ei meniul n st&nga paginii i coninutul n dreapta*

INTERNET - George Popescu

;P

alinierea n pagin! a tabelului ,st&nga, centru, dreapta* includerea unei legende ,e#plicaii* deasupra sau dedesubtul tabelului ,n ca"ul n care n tabel plasai imagini care necesit! e#plicaii* grosimea marginii ,n pi#eli*L de"acti ai aceast! opiune dac! dorii ca marginea s! fie in i"ibil! distana dintre celule ,n pi#eli* distana dintre marginea celulei i te#tul din celul! ,n pi#eli* l!imea tabelului ,n procente din fereastr! sau n pi#eli*L micorai aici dimensiunile dac! dorii s! facei mai ngust! coloana din st&nga, unde a fi plasat meniul n!limea tabelului ,n procente din fereastr! sau n pi#eli* fundalul tabelului ,colorat sau cu o anumit! imagine pe fond*

+up! ce tabelul a fost creat, acestor opiuni din fereastra de dialog li se adaug! taburi pri ind r&ndul i coloana% Pentru a modifica ce a n tabel, plasai cursorul n celula respecti !, ap!sai pe butonul-dreapta al mouse-ului i selectai "able 6ro-erties, sau mergei n meniu la 7ormat # "able 6ro-erties% Putei alege taburile "able, 1ell sau Ro2% Putei ad!uga un fundal pentru oricare dintre celule% Putei modifica set!rile unei celule, dar unele dintre ele le or afecta i pe cele ale celorlalte celule% Pentru a trece dintr-o celul! n alta, folosii tasta Tab% Totui, dac! ! aflai n ultima celul! i ap!sai Tab, se a crea un r&nd nou% +ac! dorii s! tergei un r&nd sau o coloan!, plasai cursorul n r&ndul sau coloana respecti ! i ap!sai pe butonul-dreapta al mouse-ului, de unde selectai elete # Ro2 sau 1olumn% @n ca"ul n care cursorul nu r!m&ne n celula dorit!, atunci c&nd aceasta este goal!, ad!ugai c&te a litere i accesai meniul "able 6ro-erties ap!s&nd pe butonul-dreapta direct pe aceste litere sau, atunci c&nd cursorul este n celula dorit!, selectai opiunile din meniul 7ormat # "able 6ro-erties, i nu cu a$utorul mouse-ului% @n ca"ul n care cursorul este plasat automat n mi$locul celulei i te#tul se alinia"! n centrul ei, accesai "able 6ro-erties # 1ell # >ertical Alignment # "o-% +ac! dorii ca celula din st&nga ,folosit! de obicei pentru a plasa meniul de na igare* s! fie mai ngust!, accesai "able 6ro-erties # 1ell # 1ell Width i modificai aloarea de la ;PPR la n $ur de ;IR% Iat! opiunile disponibile n meniul "able 6ro-erties( Opiunea
-order 1ine Widt0 4ell >pacing 4ell Padding )lignment Include 4aption Table Widt0 .in% Table 7eig0t% ESual 4olumn Widt0s 3undalul ta0elului 4olor

escrierea opiunii
>etea"! bordura tabelului, n pi#eli, ntre P i ;PP% >paiul dintre celule, n pi#eli% Ealorile mai mari or face marginea tabelului mai subire% >paiul dintre bordura tabelului i te#tul din interiorul celului respecti e% )linia"! tabelul n st&nga, n centru sau n dreapta fa! de pagin!% >etea"! o celul! special! pentru a introduce o legend! pentru tabel% Putei alege deasupra sau sub tabel% >etea"! l!imea tabelului n pi#eli, sau ca procenta$ din fereastr!% >etea"! o n!lime minim! pentru tabel, n pi#eli sau n procenta$ din fereastr!% 4omposer a ec0ilibra celulele% >etea"! o culoare ca fundal pentru tabel, diferit! de culoarea de pe fundalul paginii%

INTERNET - George Popescu

;;

Image Opiuni de r4nd 7ori"ontal ,)lignment* Eertical ,)lignment* Opiuni de celul 4ell ,ro9s or columns* Te#t( Nonbrea5ing Te#t( 7eader >t:le

>etea"! o imagine ca fundal pentru tabel, diferit! de imaginea setat! ca fundal pentru pagin!% Se activeaz -rin selectarea tab0ului Ro2 din "able 6ro-erties$ )linierea pe ori"ontal! a te#tului din r&ndul respecti % )linierea pe ertical! a te#tului din r&ndul respecti % Se activeaz -rin selectarea tab0ului 1ell din "able 6ro-erties$ Num!rul de coloane sau r&nduri peste care s! se ntind! celula spans curent! ,opiune asem!n!toare comen"ii .erge 4ells din .icrosoft Word*% @mpiedic! mularea te#tului pe marginile celulei% >etea"! celula drept antet al tabelului i transform! te#tul din acea celul! n bold i centrat%

8nserarea 9i mani-ularea imaginilor 4riteriile de li"ibilitate spun c! pe o pagin! Web ar trebui s! e#iste ma#im trei imagini de dimensiuni medii, astfel nc&t pagina s! nu fie nc!rcat!% Imaginile din paginile create cu 4omposer nu se sal ea"! o dat! cu paginile de Web, ci se reali"ea"! o leg!tur! ntre locul unde este plasat! imaginea n pagin! i locul de pe 0ard dis5 unde este imaginea sal at!% @n consecin!, dup! ce imaginile au fost plasate n pagini, ele nu mai trebuie deplasate sau paginile de Web trebuie s! se afle n acelai folder cu imaginile% ?ormatele acceptate de paginile Web sunt $gif i $(-g% 4omposer accept! i alte formate de imagini, dup! ce le con ertete n prealabil% @n 4omposer se pot modifica imaginile scalabil, adic! m!rimea imaginii poate fi modificat!, dar nu se pot sc0imba dimensiunile fiierului% Pentru a micora cu ade !rat imaginea, aceasta trebuie prelucrat! ntr-un editor de imagine, precum P0otos0op% Pentru a insera o imagine, se folosete icon-ul de pe bara de unelte sau comanda Insert # 8mage din meniu% 1hoose 7ile este comanda prin care se selectea"! imaginea din folderul unde este sal at! pe 0ard dis5% 8mage 6ro-erties este meniul care conine opiunile de modificare a caracteristicilor imaginii% @n primul r&nd, se poate modifica de aici blancul dintre imagine i te#t, pe toate laturile% / margine solid! poate fi aplicat!% +in oficiu, nu este preci"at! nici o margine solid!, dar dac! reali"ai un lin5 dintr-o imagine, se a aplica automat o margine solid! de D pi#eli pe care o putei elimina% @n opiunea Alt$"e)t?;o2 Resolution 8mage din 8mage 6ro-erties, se poate preci"a o descriere a imaginii care s! apar! n etic0eta galben! i"ibil! atunci c&nd mouse-ul este plasat pe imagine sau c&nd bro9ser-ul are de"acti at! opiunea de nc!rcare a imaginilor% E#ist! mai multe moduri de aliniere a imaginii fa! de te#t% Jinei cont de faptul c! alinierile nu sunt i"ibile n 4omposer, ci doar n Na igator ,Pre ie9*% +ac! site-ul are multe imagini, este bine ca ele s! fie organi"ate pe foldere% +ac! imaginile nu sunt numeroase, ele pot fi p!strate n acelai folder cu paginile Web% Imaginile plasate n pagini pot fi modificate ulterior din opiunile 8mage 6ro-erties% Pentru a terge o imagine, ea se selectea"! i se apas! tasta -ac5space sau tasta +elete% +ac! sal ai imagini de pe Internet i ele au denumiri cu mai mult de un cu &nt, redenumii-le i punei semnul 2K3 ntre cu intele denumirii% Este recomandabil s! sal ai imagini la dimensiuni c&t mai apropiate de cele dorite n pagin!% ?olosii aplicaii e#terne de editare a imaginii pentru a prelucra imaginea i apoi plasai-o n pagina Web%

INTERNET - George Popescu

;D

Iat! opiunile disponibile n meniul 8mage 6ro-erties( Opiunea escrierea opiunii

Preci"ea"! locul unde este stocat! imaginea care urmea"! a fi plasat! Image ?ile Name or 1ocationL n pagin!% Poate fi plasat! o imagine de pe 0ard dis5 sau de pe un 40oose ?ile button ser er ,n acest ca", specificai adresa direct!, de tipul 0ttp(TT999%f$sc%roTimage%$pg* 1ea e image at t0e original)cti ai opiunea aceasta pentru a-i permite lui Netscape 4omposer s! location copie"e imaginea n acelai fiier ca i pagina Web% +escriere a imaginii, asem!n!toare unei legende T Imagine de calitate )lt% Te#t T 1o9 Resolution mai slab!, care se a afia naintea imaginii originale, pentru a-l face Image pe utili"ator s! atepte Resetea"! imaginea la dimensiunile originale, n ca"ul n care +imensions( /riginal >i"e imaginea a fost micorat! sau m!rit! n 4omposer% >etea"! anumite dimensiuni, n pi#eli sau procente, pentru n!lime i +imensions( 4ustom >i"e l!ime% )tunci c&nd setai o anumit! dimensiune, dac! dorii s! p!strai proporiile ntre l!imea i n!limea imaginii, acti ai aceast! opiune% +imensions( 4onstrain /rice aloare ai introduce la n!lime, 4omposer a pune aloarea corespun"!toare la l!ime i in ers% .odurile n care te#tul se alinia"! fa! de imagine% Efectul opiunilor Image 9rapping options nu este i"ibil n 4omposer, ci n Pre ie9% >pace )round Image >pace )round -order Image( >olid >paiul alb din $urul imaginii% >etea"! o bordur! imaginii, alorile pot fi date n pi#eli%

1rearea 9i mani-ularea legturilor interactive 1in5-urile sunt cele care fac interacti itatea site-ului% E#ist! trei categorii de lin5-uri( - lin5-uri c!tre alte pagini ale site-ului, care facilitea"! na igarea - lin5-uri c!tre interiorul aceleiai pagini - lin5-uri c!tre alte site-uri - lin5-uri c!tre adrese de e-mail - lin5-uri c!tre documente de alt tip dec&t 0tml ,te#t, imagine, sunet etc%* 4omposer nu face diferen! ntre aceste lin5-uri, deosebirea const&nd n modul de reali"are a leg!turilor% Toate lin5-urile din 4omposer se creea"! select&nd mai nt&i elementul care a de eni interacti ,ancor!*% )cesta poate fi un cu &nt sau mai multe, un simbol grafic sau o imagine% )poi, se selectea"! butonul 1in5 de pe bara de unelte sau opiunea ;in* din meniul 8nsert% @n fereastra de dialog ce apare, se introduce destinaia leg!turii% 1in5urile se pot erifica numai n Pre ie9, ele nu funcionea"! n 4omposer% Pentru ca lin5-ul c!tre o alt! pagin! a site-ului s! funcione"e, trebuie ca pagina de destinaie s! fi fost creat!% @n fereastra de opiuni pentru lin5, ap!sai butonul 1hoose 7ile i selectai pagina de destinaie% +ac! pagina de destinaie este n acelai folder ca i pagina din care se face lin5-ul, putei tasta pur i ismplu denumirea paginii n spaiul din fereastra cu opiuni% +enumirea trebuie s! fie tastat! e#act i cu

INTERNET - George Popescu

;A

terminaia inclus! ,de e#emplu, stiri%0tml*% Pentru a fi siguri c! leg!turile or funciona, selectai de fiecare dat! pagina de destinaia prin butonul 1hoose 7ile% 1in5 c!tre interiorul aceleiai pagini este indicat n ca"ul paginilor cu un coninut foarte bogat, care face ca pagina s! fie foarte lung!% 'n e#emplu clasic este pagina cu ntreb!ri i r!spunsuri frec ente din interiorul site-ului% >! presupunem c! n antetul paginii a em lista ntreb!rilor i dorim s! le transform!m n lin5-uri interne, n aa fel nc&t utili"atorul s! apese pe o ntrebare, pentru a citi r!spunsul corespun"!tor% Pentru a reali"a acest lucru, trebuie mai nt&i s! introducem target-uri la fiecare dintre r!spunsuri, deci n locurile care repre"int! destinaia iitoarelor lin5-uri interne% >electai opiunea "arget din meniul 8nsert sau ap!sai butonul "arget de pe bara de unelte% Tastai un nume pentru fiecare target% "arget-urile nu or ap!rea n pagina de Na igator, ele sunt i"ibile numai n 4omposer% +up! ce ai introdus target-urile, reali"ai lin5-uri corespun"!toare% >electai prima ntrebare, acti ai ;in*, dar nu mai trebuie s! accesai 1hoose 7ile% 1ista targeturilor apare n fereastra de opiuni pentru ;in*% Este suficient s! selectai fiecare target corespun"!tor fiec!rui lin5% @n ca"ul n care dorii s! plasai un lin5 c!tre partea de sus a paginii, dup! sf&ritul fiec!rei ntreb!ri, introducei un target n partea de sus i reali"ai lin5-ul corespun"!tor, pe care l putei copia i lipi dup! fiecare r!spuns% @n ca"ul lin5-urilor c!tre alte pagini, selectai cu &ntul sau imaginea care a de eni ancor!% )cti ai opiunile de ;in* i tastai adresa ntreag! a paginii de destinaie, preci"&nd inclusi protocolul ,de e#emplu, htt-'??222$f(sc$ro*% Nu este ne oie s! memorai adresa de destinaie pe care o ei introduce n 4omposer, deoarece funciile 1o-y i 6aste funcionea"! i n acest ca"% +e asemenea, putei e#ecuta 2drag and drop3 dintr-o fereastr! de Na igator sau dintr-un fiier de pe +es5top c!tre 4omposer i automat se a desc0ide fereastra de opiuni pentru ;in*% Putei atunci modifica set!rile lin5-ului% Pentru a uura 2efortul3 depus de utili"ator n cursul na ig!rii prin site, putei crea un lin5 care acti ea"! aplicaia de e-mail din oficiu de pe calculator, desc0i"&nd o fereastr! de mesa$ nou, a &nd adresa de la destinatar de$a tastat!% >electai cu &ntul care dorii s! de in! acti ,de e#emplu, 24ontact3 sau 2>criei-mi3* i desc0idei fereastra de opiuni ;in*% @n bara de adres!, tastai urm!toarea sec en!, f!r! pau"e ntre cu inte( mailto'adresa@server$ro% @n ca"ul n care dorii ca e-mailul s! fie trimis la mai multe adrese, tastai adresele separ&ndu-le prin irgule( mailto'adresa3@server$ro,adresaA@server$com,adresaB@server$org% Putei preseta c0iar i cu intele care s! apar! n c&mpul subiectului e-mail-ului utili"atorului, astfel( mailto'adresa@server$roCsub(ectD oresc cEteva informa/ii% @n acest ultim ca", c&nd utili"atorul a ap!sa pe ancor!, se a desc0ide aplicaia de email i o fereastr! de redactare a unui nou mesa$, a &nd de$a tastate la c&mpul adres! adresa@server$ro i la c&mpul subiect oresc cEteva informa/ii% Este bine totui s! i preci"ai clar adresa de e-mail unde a n pagin!, deoarece, din moti e de securitate, unele bro9sere pot fi setate astfel nc&t s! nu declane"e automat aplicaia de e-mail atunci c&nd se apas! pe un lin5 de asemenea tip% Putei reali"a lin5-uri c!tre orice tip de fiier, inclusi cele grafice, de te#t sau audio- ideo% >et!rile fiec!rui utili"ator or fi cele care or decide cum se or desc0ide respecti ele fiiere ,direct n bro9ser sau n ferestre separate*% Pentru asemenea ca"uri, lin5-ul se reali"ea"! la fel ca i cele c!tre paginile secundare ale site-ului, numai c!, ap!s&nd 1hoose 7ile, nu se a mai selecta o pagin! a site-ului, ci documentul i"at%

INTERNET - George Popescu

;=

6ublicarea site0ului -e Web >ite-ul poate fi construit f!r! s! a ei un spaiu pe reun ser er distant% +ac! dorii s! publicai site-ul, trebuie s! ! re"er ai un nume de domeniu i s! pl!tii o ta#! periodic! la un I>P ,Internet >er ice Pro ider* care ! poate g!"dui paginile create% E#ist! ns! numeroase site-uri care ofer! i ser icii de g!"duire de site-uri, gratuit, n sc0imbul afi!rii unor reclame% @n aceast! categorie intr! site-uri precum 222$home$ro, 222$geocities$com sau 222$ifrance$com% Pentru a transfera fiierele din 4omposer ,paginile Web i imaginile* pe ser erul unde -ai creat un cont, a ei ne oie de o aplicaie ?TP ,?ile Transfer Protocol*% 4omposer include un astfel de ser iciu, dar este bine s! instalai i o alt! aplicaie ?TP pe calculatorul local% +ac! decidei s! folosii utilitatea de transfer de fiiere din 4omposer, ap!sai butonul 6ublish% >e a afia o fereastr! de dialog, unde ei putea seta elemente care in de site-ul propriu-"is i de ser erul unde -ai creat contul% 6age "itle H preci"ai numele sub care utili"atorii ! or cunoate site-ulL - :"5; 7ilename H denumirea fiierului care a constitui prima pagin!L aceasta a fost de$a denumit! 2inde#%0tml3L - :""6 or 7"6 ;ocation H adresa ser erului unde a fi publicat site-ul, de tipul ftp%0ome%roL - =sername i 6ass2ord sunt elementele personale pe care leai selectat c&nd -ai creat contul la ser erul gratuitL - Others files to include H dac! ei selecta 7iles associated to this -age, imaginile folosite n pagini or fi i ele transferate pe ser erL dac! selectai All files in -ageFs folder, se or transfera toate fiierele care e#ist! n acelai folder cu pagina Web creat! ,opiunea aceasta nu este recomandat! dac! nu au fost folosite toate fiierele din folderul respecti *L ?iierele care urmea"! s! fie transferate or ap!rea ntr-o list! n partea de $os a ferestrei de dialog% +ac! dup! ce ap!sai /Q, dispare fereastra de dialog, f!r! a mai ap!rea un mesa$ de eroare, nseamn! c! site-ul a fost transferat cu succes pe ser erul distant i el poate fi accesat la o adres! de tipul 222$stiri$home$ro sau 222$home$ro?stiri% -

3.3 Principii generale de design /e0


@nainte de a ncepe construirea paginilor de Web propriu-"ise, este important! proiectarea site-ului% / sc0em! reali"at! pe 0&rtie este un lucru simplu care a$ut! foarte mult la i"uali"area coninutului iniial al paginilor i a leg!turilor dintre ele% Pe o pagin! )=, se or desena paginile de Web n miniatur! i se a ncerca imitarea

INTERNET - George Popescu

;I

design-ului din realitate% 1eg!turile dintre pagini or fi repre"entate prin s!gei care leag! paginile n aa fel nc&t utili"atorul s! aib! tot timpul controlul asupra na ig!rii% Trebuie respectate c&te a principii de design, unele c0iar din fa"a de proiectare, aletele n timpul construirii site-ului i altele dup! ce paginile au fost create( 0 Echilibrul$ >en"aia de de"ec0ilibru al unei pagini data de aglomerarea ntr-o anumit! "on! a mai multor elemente i spaiile goale din alte "one este nepl!cut!% Este inadec at s! atragem atenia spre un singur col al paginii prin folosirea, n acea "on! a unor culori puternic contrastante cu fondul% )ceste "one trebuie plasate ori n centrul paginii, ori uniform de-a lungul uneia dintre laturile paginii% - Navigarea u9oar$ @n general, fiecare pagin! are o anumita metafor!, o anumit! concepie grafic!% Indiferent de tema site-ului, utili"atorul trebuie s! a$ung! la informaia dorit! prin ma#im trei ap!s!ri de mouse% +e asemenea, codul de na igare trebuie p!strat pe parcursul tuturor paginilor% +ac!, de e#emplu, utili"atorul tie c!, dac! apas! pe acel buton erde, a a$unge la prima pagin!, nu este logic ca butonul erde s! duc! i alte pagini dec&t prima% - @n fiecare pagina foloseste si navigarea -e baza de te)t % >e poate ca utili"atorul s! fi anulat nc!rcarea imaginilor din site i atunci nu a putea edea lin5-urile plasate pe butoane, ci doar informaiile de tip te#t, aa c! meniul-te#t l a a$uta s! se deplase"e n pagini% - Nu se -laseaz -rea mult te)t Gntr0o celul de tabel, deoarece te#tul din tabel se ncarca tot deodata% >e poate 2sparge3 te#tul n mai multe tabele% Trebuie e itat! folosirea tabelelor imbricate ,tabel n tabel*% - 6entru versiuni mari ale imaginilor, folosi/i -agini se-arate % Ilustraiile de mari dimensiuni ncarc! pagina i nu toi utili"atorii sunt dispui s! atepte nc!rcarea paginii respecti e% / ersiune n miniatur! dintr-o pagin! poate fi interacti ! i poate duce la o ersiune mai mare a aceleai imagini, care s! se desc0id! ntr-o fereastr! separat!% - Anima/iile nu trebuie folosite decEt dac este nea-rat necesar % )nimaii ncarc! i ele n mod inutil paginile de Web i derutea"! utili"atorul% - Nu realiza/i lin*0uri ale unor -agini ctre ele Gnsele % +in moment ce utili"atorul se afl! n pagina respecti !, nu mai are sens un lin5 c!tre aceeai pagin!% )cest pleonasm de design Web irit! utili"atorii% - Evita/i -aginile care nu mai au legturi ctre celelalte %+fundturi,& % +e asemenea, nu sunt utile lin5-urile 2@nainte3 i 2@napoi3, deoarece utili"atorul nu este obligat s! parcurg! site-ul liniar, asemeni unei c!ri% @n plus, utili"atorul poate intra n site printr-o alt! pagin! dec&t prima pagin!% Este mai logic! folosirea unui lin5 de re enire la prima pagin!% - Evita/i -leonasmele de ti-ul +a-as aici,, deoarece nu aduc nici o idee nou % +ac! dorii ca utili"atorul s! a$ung! la respecti a pagin!, folosii drept ancor! un cu &nt repre"entati pentru coninutul paginii respecti e ,de e#emplu, 2tiri3 sau 2istoricul firmei3*% - Hncerca/i s -stra/i codurile grafice de(a consacrate % 'tili"atorii sunt obinuii s! apese pe ancorele albastre i subliniate, deoarece acesta este codul grafic impus de na igatorul Netscape i e#ist! rare situaii c&nd acest cod poate fi sc0imbat% - Preci"ai, cel puin pe prima pagin!, numele autorului 9i metode de contact, -recum 9i data la care site0ul a fost actualizat ultima oar % )ceste elemente confer! credibilitate site-ului$ - Paginile create trebuie vizualizate cel -u/in cu Netsca-e 9i 8nternet E)-lorer , pentru a se putea a$usta e entualele diferene de afiare% +e asemenea, i"uali"ai site-ul dup! ce ai anulat n prealabil nc!rcarea imaginilor%

INTERNET - George Popescu

;M

'tili"atorii ad paginile prima data ca o masa mare de culoare si forme% Pentru a le reduce efortul de concentrare, bac*ground0ul trebuie s fie suficient de contrastant pentru a nu obosi% @n Europa i >') trebuie s! mai tinem cont si de faptul ca modul de citire este de la stanga la dreapta i de sus n $os% Primii ;P cm D din partea din st&nga sus sunt cea mai i"ibil! "on! a ecranului% @n aceasta "on! trebuie ae"ate elementele cele mai repre"entati e pentru site%

Tem o0ligatorie

Reali"ai un site cu a$utorul aplicaiei Netscape 4omposer =%BI sau =%B<, care s! cuprind! minim cinci pagini Web% >ubiectul site-ului este la libera alegere% >ite-ul trebuie s! cuprind! imagini i te#te% Este permis! folosirea fiierelor de te#t i imagine de pe Internet% Toate fiierele site-ului trebuie sal ate n acelai folder% >ite-ul trebuie s! fie reali"at n limba rom&n!% >ite-ul poate fi predat pentru a fi discutat la tutoratul al treilea% El poate fi apoi perfecionat i predat la e#amen% >ite-ul poate fi predat numai pe 4+-R/., +E+-R/. sau pe ?las0 '>-% Nu se accept! trimiterea site-ului prin e-mail% Site0ul trebuie -redat la e)amen 9i va fi notat$

S-ar putea să vă placă și