Sunteți pe pagina 1din 60

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX EPISCOP DR.

VASILE COMAN DOMENIUL TEOLOGIE FORMA DE INVMNT: IF

LUCRARE DE DISERTAIE

CONDUCTOR TIINIFIC: Pr. Prof. Univ. Dr. Marius epelea AB O!"#NT: Filip Maria $M%&ia A'(ro)ia*

ORAD#A +,-.
-

UNIVERSITATEA DIN ORADEA FACULTATEA DE TEOLOGIE ORTODOX EPISCOP DR. VASILE COMAN DOMENIUL TEOLOGIE FORMA DE INVMNT: IF

CONSIDERAII PRIVIND VIAA SOCIAL N CRETINISMUL PRIMAR

CONDUCTOR TIINIFIC: Pr. Prof. Univ. Dr. Marius epelea

AB O!"#NT: Filip Maria $M%&ia A'(ro)ia*

ORAD#A +,-.
+

CUPRINS
Introducere................................................................................................................... p. / Cap.l. APARIIA I RSPNDIREA CRETINISMULUI...............................p.0 -.-.Cretinismul n faa pgnismului..........................................................................p.0 -.2.Rspndirea cretinismului...................................................................................p. 1 -.3.Cadrul geografic...................................................................................................p. 2 Cap.ll. PERSECUIA CRETINILOR................................................................ p.-+ +.-.Cauzele persecuiilor...........................................................................................p. -+ +.- .a. Cauze religioase............................................................................................... p.-+ +.- .(. Cauze politice................................................................................................... p. -/ 2.2. Bazele juridice ale persecuiilor..........................................................................p.-3 2.3. titudinea autoritilor romane fa de cretini ! Res4rip5ul lui Traian %............................................................................p.+Cap. III. VIAA SOCIAL A CRETINILOR.................................................... p.+/ 3.1. Instituiile de asisten social............................................................................p.+/ 3.2. "ormarea ierar#iei $isericeti.............................................................................p.+1 3.2.1. postolatul...................................................................................................... p.+1 3.2.2. Instituia episcopatului.................................................................................... p.., 3.2.3. %reoii i diaconii............................................................................................ p../ 3.3. Raporturile dintre cler i popor &credincioi'.....................................................p..0 3.4. Resursele comunitii..........................................................................................p..1 Cap. IV. VIAA LITURGIC N ISERICA PRIMAR..................................p./4.1. (iturg#ia n primele trei )eacuri cretine.......................................................... p./4.2. (iturg#ia n epoca apostolic..............................................................................p./+ 4.3. (iturg#ia n )eacul al doilea............................................................................. p./3 4.4. (iturg#ia n )eacul al treilea............................................................................. p./6 Cap. V. CONCLU!II............................................................................................... p.3+ BIB!IO7RAFI#........................................................................................................p.3/ Curri4ulu' vi5ae...................................................................................................................p.32 De4lara8ie...............................................................................................................................p 0,

INTRODUCERE

s5ori4ul 4are e9plorea): o perioa;: a5<5 ;e =n;ep:r5a5: 4a 4ea a pri'elor se4ole ;e 4re>5inis'? la =n4epu5? are sen5i'en5ul 4: p:5run;e =n5r%o al5: lu'e. #l p:r:se>5e

lu'ina pen5ru a in5ra =n5r%o )on: in5eresan5:. Ni'i4 nu i se ;e)v:luie? 5o5ul? sau aproape 5o5ul es5e =n5r%o al5: lu'e? 5re(uie 4a 'ai =n5<i s:%8i o(i>nuie>5i o4&ii =nain5e ;e a e9plora >i a ;es4operi. Des4operirea ;evine o lun@: r:(;are >i r:(;area o ;es4operire fas4inan5:? s: ve)i >i s: fa4i s: re5r:ias4: 4eea 4e p:rea ;efini5iv pier;u5. Aple4area asupra is5oriei es5e un e95raor;inar Ao4 ;e Bpu))leC =n 4are 5re(uie s: asa'(le)i fie4are pies: 4e%l 4o'pune % risipi5:? in4o'ple5:? 'u5ila5: % ;a4: vre' s: ve;e' Biseri4a ;e la =n4epu5uri re5r:in;. #s5e =n a4ela>i 5i'p? perioa;a =n 4are se finisea): 4eea 4e poa5e fi nu'i5: De'(rio@ene)a 4re>5inis'uluiD. Moar5ea lui Mar4 Aureliu? =n anul -1,? 'ar4&ea): =n5r%un fel sf<r>i5ul unei epo4i 4are? =n se4olul al II%lea se (u4ur: ;e o s5r:lu4ire in4o'para(il:? >i ;e venirea unei noi lu'i? prin ;o'nia fiului s:u. En se4olul al III%lea si5ua8ia se va s4&i'(a a5<5 pen5ru Biseri4: 4<5 >i pen5ru i'periu. Co'uni5:8ile 4re>5ine? ;e a4u' prospere? vor l:sa ves5i@ii i'presionan5e? fiin; epo4a 'arilor fi@uri 4re>5ine? Car5a@ina >i Ale9an;ria fiin; lo4uri 4are au (enefi4ia5 ;e a4eas5: =nflorire. Dup: 4e Apos5olii s%au 'u5a5 la 4ele ve>ni4e? unul ;up: al5ul? 4ei 4are asi@ur: ;e)vol5area 4re>5inis'ului? av<n; vie =n a'in5ire 4re;in8a a4es5ora? al:5ur: a4es5eia =n;r:)neala >i ;es4&i; lar@i ori)on5uri =n (enefi4iul @enera8iilor vii5oare. Biseri4a nu se va 5e'e ;e 4onfrun5area 4u poli5eis'ul >i 4u perse4u5orii? 4:4i in;iferen5 ;a4: es5e =nfr<n5: sau 4<>5i@: o vi45orie? =n vii5orul apropia5 >i =n;ep:r5a5 Biseri4a va ;eveni 'ai pu5erni4:. Din pun45 ;e ve;ere @eo@rafi4? Biseri4a es5e pen5ru =n4epu5 'e;i5eranean:? ea nu ;ep:>e>5e aproape ;e lo4 fron5ierele i'periului. DPen5ru Biseri4: 4<5 >i pen5ru i'periu? Marea Me;i5eran: es5e 4ea 4are asi@ur: 4o'uni4area >i s4&i'(urile? fie ele 4o'er4iale?
-

Ni4olae C&if:r? Istoria cretinismului? vol. I? e;. Universi5:8ii !u4ian Bla@a? i(iu? +,,6? p. 3.. /

4ul5urale sau reli@ioase. #a nu es5e a5<5 o Mare 4<5 o su44esiune ;e 4<'pii li4&i;e? 4o'uni4<n; =n5re ele prin por8i 'ai 'ul5 sau 'ai pu8in lar@i. As5fel 4: 5oa5e a45ivi5:8ile 4are se ;esf:>oar: pe Mare? s5a8ion:rile >i =n4:r4:rile 4u 'arf: prin ;iferi5ele por5uri? favori)ea): 5rans'i5erea? propov:;uirea #van@&eliei M<n5ui5orului Fris5os. + "ia8a 4re>5inilor se ;esf:>oar: =n paralel 4u 4ea a 4elorlal8i oa'eni $ne4re>5inii*. Cre>5inii lo4uies4 ='preun: =n a4elea>i ora>e? se pli'(: prin a4elea>i lo4uri? 'er@ pe a4elea>i ;ru'uri? 'ai si'plu spus prin a45ivi5:8ile lor vin =n 4on5a45 ;ire45 4u ne4re>5inii? lu4ru 4are ;e al5fel va favori)a e95in;erea 4re>5inis'ului. !e@:5ura lor 4u lu'ea vi)i(il:? ;ar =n a4ela>i 5i'p o rup5ur: 4au)a5: ;e 4re;in8a lor? ;e 'o;ul lor ;e via8: va ;e5er'ina o D;uali5a5eD a persoanei 4re>5inului. "a 5re(ui s: 8ine' 4on5 =n5o5;eauna ;e a4eas5: a'(ivalen8: pen5ru a re4ons5i5ui via8a pri'ilor 4re>5ini pre4u' >i s: nu pier;e' ;in ve;ere 4on5e95ul u'an >i so4ial =n 4are au 5r:i5. Pose;:' 4<5eva in;i4ii? nu'eroase alu)ii? ;ar ele nu se e9pli4: ;e4<5 prin5r%un re4urs la sursele 4o'une? la is5ori4i? la @eo@rafi? la s4rii5orii 4on5e'porani? 4are per'i5 s: se re4ons5i5uie a4es5 4on5e95 so4ial >i poli5i4 al Biseri4ii =n plin: =nflorire. . Asis5:' la o =nfrun5are =n5re an5i4&i5a5ea p:@<n: >i an5i4&i5a5ea 4re>5in:. G#vi;en5? 'ul8i 4re>5ini erau preo4upa8i s: 'ar4&e)e ;is5an8ele ;in5re =n8elep4iunea lu'ii >i =n8elep4iunea lui Du'ne)euD /? vr<n; prin a4eas5a s: s4oa5: =n afara vie8ii 4re>5ine filo)ofia Gp:@<n:D? 4onsi;era5: ;e Ter5ulian 4a fiin; G>4oala ere)iilorD. Mai 5<r)iu s%a a44ep5a5 5o5u>i >i u5ili5a5ea filosofiei 4&iar =n 4eea 4e prive>5e propov:;uirea #van@&eliei 3. Desi@ur nu pu5e' ne@a 4: a e9is5a5 a4eas5: lup5: ;es4&is: =n5re p:@<nis' >i 4re>5inis'? ;ar lu4rul esen8ial es5e a4ela 4: prin Gpu5erea ;u&uluiD 4re>5inis'ul a reu>i5 s: =nvin@:. %a 4ons5i5ui5 as5fel un popor 4re;in4ios 4are ='preun: 4u ierar&ia (iseri4eas4: for'a5: =n pri'ele 5rei se4ole fa4e par5e 4ons5i5u5iv: ;in Biseri4:. As5fel 4o'uni5a5ea for'a5: se e95in;e? 4uprin)<n; 4re;in4io>i ;in 5oa5e p:r8ile i'periului? Gapos5olii? evan@&eli>5ii? ':r5urisi5oriiD reu>in; s: Gse'ene 4uv<n5ulD fin5ei 4rip5uri >i s:%l fa4: s: ro;eas4:.

+ .

I(i;e'? p. ++.
I(i;e'? p. +-.
/ 3

To'as pi;liH? *piritualitatea Rsritului Cretin? vol. I.? e;. Deisis? i(iu? -226? p. .3. I(i;e'? p. .0. 3

CAPITOLUL I APARIIA I RSPNDIREA CRETINISMULUI

".". CRETINISMUL N FAA PGNISMULUI

pari8ia 4re>5inis'ului a avu5 lo4 =n5r%un 4a;ru is5ori4? @eo@rafi4?poli5i4? e4ono'i4 >i so4ial? 4are a influen8a5 =n 'o; ;ire45 >i in;ire45 r:sp<n;irea?

=n8ele@erea >i pri'irea 4re>5inis'ului. Pen5ru a =n8ele@e 'ai (ine 'o'en5ul apari8iei 4re>5inis'ului vo' re;a 'ai Aos 4<5eva 4onsi;era8ii ale lui Fus5ei ;e Coulan@es 4u privire la s5a5u5ul pe 4are%l avea un 4e5:8ean al 4e5:8ii an5i4e? 4o'para5iv 4u s5a5u5ul unui s5r:in: D#ra re4unos4u5 4a fiin; 4e5:8ean 4el 4:ruia =i era =n@:;ui5 s: ia par5e la 4ul5ul e9er4i5a5 =n 4e5a5e? >i =n a4eas5: par5i4ipare =>i aflau ori@inea >i 5oa5e ;rep5urile sale 4ivile >i poli5i4e. Cel 4e renun8: la 4ul5? renun8: >i la 5oa5e ;rep5urile. Fie4are 4e5a5e pre5in;ea 4a 5o8i 'e'(rii s:i s: ia par5e la s:r(:5orile le@a5e ;e 4ul5ul s:u. !a Ro'a? 5re(uia s: fi fos5 pre)en5 la 4ere'onia sf<n5: a purifi4:rii pen5ru a 5e (u4ura ;e ;rep5uri poli5i4e. B:r(a5ul 4are nu asis5ase la ea? a;i4: a4ela 4are nu par5i4ipase la ru@:4iunea 4o'un: >i la sa4rifi4area vi45i'elor? nu 'ai era 4e5:8ean al ora>ului p<n: la lus5rul ur':5or. Da4: vre' s: ;efini' 4e5:8eanul ;in 5i'purile an5i4e prin a5ri(u5ul s:u 4el 'ai esen8ial? 5re(uie s: spune' 4: el es5e o'ul 4are pose;: reli@ia 4e5:8ii. #l es5e 4el 4e 4ins5e>5e a4eia>i )ei 4a >i 4e5a5ea. De a4eea a4es5 (:r(a5? =n )iua =n 4are a fos5 =ns4ris =n re@is5rul 4e5:8enilor? a Aura5 4: va pra45i4a =n5ru 5o5ul 4ul5ul )eilor 4e5:8ii >i 4: va lup5a pen5ru ei. 5r:inul? ;i'po5riv:? es5e 4el 4e nu are a44es la 4ul5? 4el pe 4are nu%l pro5eAea): )eii 4e5:8ii? >i 4are nu are ni4i ':4ar ;rep5ul s:%i invo4e. As5fel? reli@ia s5a(ilea =n5re 4e5:8ean >i 4el s5r:in ;e 4e5a5e o ;iferen8: profun;: >i ;e ne>5ers. A4eea>i reli@ie? a5<5a vre'e 4<5 a avu5 pu5ere asupra sufle5elor? a in5er)is 4a s5r:inilor s: li se a4or;e ;rep5ul ;e a fi 4e5:8eni ai 4u5:rui sau 4u5:rui ora>. A%l e94lu;e pe s5r:in =nsea'n: a ve@&ea asupra 4ere'oniilor
0

sfin5e. A a;'i5e un s5r:in prin5re 4e5:8eni =nsea'n: a%l fa4e p:r5a> la reli@ie >i la sa4rifi4iiD0. Din 4ele pre)en5a5e 4ons5a5:' 4: =n4: ;in an5i4&i5a5ea pre4re>5in: o'ul a4or;a o i'por5an8: ;eose(i5: reli@iei? reli@ie 4are era =n s5r<ns: le@:5ur: 4u s5a5u5ul so4ial al persoanei. Cre>5inis'ul va fi nevoi5 s: lup5e pen5ru s5a5u5ul so4ial al 4re;in4io>ilor >i 'ai ales 4on5ra poli5eis'ului. D =n;a5orirea ;e a nu 5e 'ur;:ri 4u poli5eis'ul? era 4ea 'ai =nal5: ;a5orie 4re>5in:. Poli5eis'ul era 4onsi;era5 Bp:4a5ul i;ola5rieiC =n 4o'uni5:8ile 4re>5ine? fiin; 4onsi;era5 4el 'ai @rav p:4a5D6. Pra45i4? ;e o i'por5an8: 'ai 'are ;e4<5 lup5a ='po5riva i;ola5riei era lup5a ='po5riva i;ola5riei oa'enilor. A4eas5: lup5:? 4are =>i a5in@e Dli'i5a 'a9i':D =n 4on;a'narea ra;i4al: a 4ul5ului ='p:ra5ului? a =nse'na5 =n a4ela>i 5i'p pro5es5ul &o5:r<5or D='po5riva a'es5e4:rii reli@iei 4u pa5rio5is'ul? a;i4: ='po5riva ori4:rui 4ul5 ;e s5a5? =n 4are s5a5ul $repre)en5a5 ;e ='p:ra5* era su(ie45ul a4es5ui 4ul5D 1. O 'are ;orin8: a 4re>5inilor >i 5o5o;a5: o 'are i)(<n;: a a4es5ora a fos5 a4eea ;e a ;eli'i5a ru@:4iunea a;us: lui Du'ne)eu fa8: ;e fri4a ;e s5a5 >i ;e4on;u4:5orul lui. Cre>5inis'ul a reu>i5 as5fel s: ;e)r:;:4ine)e reli@ia poli5i4:. O al5: 4on5ra;i48ie e9is5en5: era =n5re prin4ipiile an5i4&i5:8ii pre4re>5ine >i 4ele ale 4re>5inis'ului. =n 7re4ia era pro4la'a5 ;rep5ul >5iin8ei? al in5eli@en8ei 4are se ;es4oper: o'ului prin fru'os? (ine >i a;ev:r? iar =n Ro'a era afir'a5: supre'a8ia voin8ei 'ili5are? pus: =n servi4iul 4ivili)a8iei. =n 4on5ra;i48ie 4u 4on4ep8ia @re4o%ro'an:? 4on4ep8ia 4re>5in: ;espre o' >i so4ie5a5e? se re)u'a la 4uvin5ele ;in #van@&elie: D='p:r:8ia Mea nu es5e ;in lu'ea a4eas5aD2? 4uvin5e 4are vor ;e5er'ina o s4&i'(are ra;i4al: vis%<%vis ;e a5i5u;inea noas5r: fa8: ;e a4eas5: via8:. DPri'ii 4re>5ini re4ru5a8i? 4u' era nor'al ;in r<n;ul oa'enilor si'pli? se @:seau =n inferiori5a5e 4o'para5iv 4u repre)en5an8ii p:@<nis'ului 4are se puneau la a;:pos5ul ves5i5ei 4ul5uri >i 4ivili)a8ii @re4o%ro'ane. Av<n; =ns: aAu5orul lui Du'ne)eu? ei nu nu'ai 4: au ;ep:>i5 ;ifi4ul5:8ile =n4epu5ului ;ar foar5e 4ur<n;? =nsu>in;u%>i @<n;irea 4lasi4:? vor folosi%o =n ap:rarea lor >i 4&iar =n ;ispu5ele an@aAa5e 4u 4ei 4e le erau a;versari. As5fel =n4e5ul 4u =n4e5ul 4re>5inii ;in pri'ele se4ole =>i vor i'propria @<n;irea 4lasi4: pe ;e%o par5e
0

Fus5el ;e Coulan@e? Cetatea antic? studiu asupra cultului+ dreptului i instituiilor ,reciei i Romei? vol.II? 5ra;.;e Mioara >i Pan I)verna? #;.Meri;iane? Bu4ure>5i -21/? p.3%6. 6 Pr. !e45. Dr. A;rian 7a(or? Biserica i statul n primele patru secole? e;. ofia? Bu4ure>5i? +,,.? p. 13. 1 I(i;e'.. 2 Ioan -1?.0. 6

spre a ;ove;i 4: a4eas5a sus8ine a4elea>i i;ei 4u 4ele a;use =n lu'e ;e lisus Fris5os? pe ;e al5: par5e 4: =n>i>i repre)en5an8ii 4ei 'ai ;e frun5e ai p:@<nis'ului nu po5 fi invo4a8i =n 4a'pania 4on5ra noii reli@ii .D-,

".#. RSPNDIREA CRETINISMULUI

ri'ele ;ou: se4ole au repre)en5a5 pen5ru 4re>5ini o perioa;: ;e De9pansiuneD a reli@iei lor. Porni5 ;in lu;eea s%a r:sp<n;i5 rapi; =n (a)inul 'e;i5eraneean =n Orien5 apoi =n

O44i;en5. Din 'iAlo4ul se4olului al II%lea a prins r:;:4ini =n 'area 'aAori5a5e a 8:rilor =n 4are =l vo' re@:si 'ai apoi. Ceea 4e%i lipsea la =n4epu5 4re>5inis'ului era uni5a5ea =n5re ;iversele 4o'uni5:8i 4are%l 4o'puneau? =n5r%un 4uv<n5 or@ani)area. !a =n4epu5 for'au 'ai 'ul5 o aso4ia8ie ;e 4o'uni5:8i reli@ioase ;e4<5 o Biseri4:. En4: nu era 5o5ul 4onsoli;a5: ;o@'a avea nevoie =n 'ul5e lo4uri ;e pre4i):ri supli'en5areI ri5urile nu erau fi9a5e? iar ierar&ia nu era ;efini5iv 4ons5i5ui5:. Da4: Biseri4a ;orea s: 5r:ias4: >i s: se ;e)vol5e? avea nevoie ;e o or@ani)are pu5erni4:? o ;o@': s5a(il:? ri5ualuri 4onsa4ra5e >i (ine ;efini5e >i (ine=n8eles ;e 4on;u4:5ori pu5erni4i >i re4unos4u8i. Da4: 4o'par:' si5ua8ia Biseri4ii 4re>5ine ;in pun45 ;e ve;ere ierar&i4 >i ;is4iplinar? =n ;ou: 'o'en5e pre4ise ale e9is5en8ei sale pri'are? sf<r>i5ul se4olului I >i 'iAlo4ul se4olului al III%lea? e9is5: un a':nun5 i'por5an5 4are frapea): >i 4are in5eresea): =nain5e ;e a pune 5o5ul =n D;esf:>urareD. En se4olul I Biseri4a se (a)ea): pe o s5ru45ur: ;e'o4ra5i4: >i e@ali5ar:. Biseri4ile ap:reau 4a ni>5e 4o'uni5:8i 'ai 'ul5 sau 'ai pu8in nu'eroase ;e 4re;in4io>i ai 4:ror 'e'(ri se (u4ur: ;e a4elea>i privile@ii >i par5i4ip: ;ire45 la a;'inis5rarea @rupului. =n s4&i'(? =n se4olul al III%lea 4on;u4erea ;evine aris5o4ra5i4:? Biseri4ile av<n; =n frun5ea lor 4on;u4:5ori pu5erni4i? a;i4: epis4opi. Cau)ele 4are au 4o;us la a4eas5: 5ransfor'are ra;i4al: se po5 re;u4e la una sin@ur:? a4eas5a fiin; esen8ial:: s5ru45ura Biseri4ii =n se4olul I era in4o'pa5i(il: 4u e95in;erea 4onsi;era(il: pe 4are 4re>5inis'ul o lua ;in 4e =n 4e 'ai 'ul5I or@ani)area si'plis5: a pri'elor 4o'uni5:8i 4re>5ine nu 'ai pu5ea fa4e fa8: unei reli@ii 4are 4uprin;ea a4u' 5oa5e
I.P. .Ar&iepis4op >i Mi5ropoli5 Ni4olae Corneanu? ntic#itatea cretin i ristotel? =n revis5a ,ndirea? serie nou:? An.J? Nr. - %.K+,,-? p. -. 1
-,

re@iunile (a)inului 'e;i5eraneean. O;a5: 4u 4re>5erea 4ons5an5: a nu':rului ;e 4re;in4io>i era nor'al >i ne4esar 4a or@ani)area Biseri4ii s: se 5ransfor'e pen5ru a servi 'ai (ine noilor nevoi --. Pe ;e al5: par5e? 4a ur'are a e95in;erii sale? Biseri4a ris4: s: nu poa5: s:%>i 'en8in: uni5a5ea. Da4: ;orea s: s5a(ileas4: >i s: salve)e a5<5 uni5a5ea ;o45rinar: 4<5 >i or@ani)a5ori4:? a4eas5a 5re(uia s: se =n5:reas4: =n 4eea 4e =nsea'n: prin4ipiul au5ori5:8ii. Co'uni5:8ile 4re>5ine pri'are au ='(r:4a5 for'e foar5e ;iverse. Apos5olii s%au r:sp<n;i5 =n lu'e? =n fun48ie ;e 4ir4u's5an8e >i =n favoarea propov:;uirii fin5ei 4rip5uri? 4<>5i@<n; ;in aproape =n aproape 5eren =n favoarea 4re>5inis'ului. un5 4unos4u5e =n a4es5 sens 4:l:5oriile 'isionare ale f<n5ului Apos5ol Pavel: pri'a 4:l:5orie 'isionar: =n5re anii /3%/1? a ;oua =n5re anii 3-%3/? iar a 5reia =n5re anii 3/%31. DMeri5ele f<n5ului Apos5ol Pavel sun5 4onsi;era(ile =n 4eea 4e prive>5e r:sp<n;irea 4re>5inis'ului. A45ivi5a5ea lui 'isionar: a fos5 'ai =nse'na5: 4a a 4elorlal8i Apos5oli? prin 4ali5:8ile lui personale 4a >i prin =n5in;erea >i re)ul5a5ele ei D-+.

".$. CADRUL GEOGRAFIC

e la Ierusali' la Ro'a are lo4 pri'a e5ap: a propov:;uirii 4re>5inis'ului. N:s4u5: =n ora>ul sf<n5 al evreilor? Biseri4a =>i fa4e si'8i5: pre)en8a =n4: ;in 5i'pul

vie8ii fin8ilor Apos5oli Pe5ru >i Pavel =n 4api5ala I'periului? spre 4are 4onver@ 5oa5e ;ru'urile 5eres5re >i 'ari5i'e. Ne pu5e' i'a@ina 'irarea pes4arului ;in 7alileea >i a lui Pavel ;in Tars? 4<n; aAun@<n; la Ro'a v:)ur: 5oa5e a4ele pala5e ale 4:ror ruine? sfi;<n; 5i'pul? 5e e'o8ionea): >i a)i. A fos5 ;e aAuns un sin@ur Apos5ol ;es:v<r>i5 >i o @enera8ie ;e oa'eni? pen5ru a par4ur@e? =n sens invers? ;ru'urile ;es4&ise ;e le@iunile ro'ane? pen5ru a (r:);a 5o5 (a)inul 'e;i5eraneean? pen5ru a evan@&eli)a #fesul? Filipele? Corin5ul? A5ena >i pen5ru a
--+

Pr. Prof. Dr. "asile Mun5ean? Is5oria 4re>5in:5:8ii ;e la Fris5os p<n: la Refor':? e;. ofia? Bu4ure>5i? +,,/? p. /-. Is5oria Biseri4eas4: Universal:? vol. I? Pr Prof.Dr. Ioan R:'ureanu? Pr. Prof.Dr.Milan esan? Pr. Prof.Dr.Teo;or Bo;o@ae? e;i8ia a III%a revi)ui5: >i 4o'ple5a5:? #;.Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -216? p. 62. 2

a5in@e ;in4olo ;e Ro'a li'i5ele o44i;en5ului. -. !is5a epis4opilor 4are se su44e; la Ro'a? =n4ep<n; ;e la f<n5ul Apos5ol Pe5ru? es5e se'nifi4a5iv: pen5ru a p:5run;e =n via8a 4on4re5: a 4o'uni5:8ii ;es4&is: =n fa8a influen8elor 4elor 'ai ;iverse? uneori 4on5ra;i45orii. DPrin5re 4ei paispre)e4e su44esori ai f<n5ului Apos5ol Pe5ru? p<n: la sf<r>i5ul se4olului al ll%lea? pa5ru ;in5re ei sun5 ro'ani? 5rei ;e ori@ine i5alian:? 4in4i sun5 @re4i? unul a fos5 ana&ore5? al5ul FL@in a fos5 filosofI Ani4e5 vine ;in #'esa? Fo's ;in iriaI "i45or? 4are =n4&eie a4eas5: lis5: es5e afri4an >i es5e pri'ul 4are a =n4epu5 s: s4rie =n la5in:. A4eas5: su44esiune refle45: ;es5ul ;e (ine e95in;erea 4re>5inis'ului =n 5i'pul pri'elor ;ou: se4ole. Asia es5e repre)en5a5: ;e un sin@ur 5i5ular-/ =n anul --+ Pliniu 4el T<n:r? pro4onsulul Bi5iniei? s4ria ='p:ra5ului Traian 4u privire la 4re>5ini 4: D supers5i8ia 4ea noua D s%a =n5ins =n provin4ia lui prin5re oa'eni ;e 5oa5e 4lasele? ;e 5oa5e v<rs5ele. Mai 5<r)iu? pe la Au':5a5ea se4olului al ll%lea f<n5ul Ius5in Mar5irul >i Filosoful? ar:5a =n DDialo@ul 4u Iu;eul TrifonD 4: aproape nu se afl: popor un;e s: nu se sl:veas4: Du'ne)eu 4u nu'ele lui Fris5os. pre sf<r>i5ul se4olului al ll%lea? s4rii5orul 4re>5in Irineu? epis4op ;e !Lon? a'in5e>5e =n opera sa DCon5ra eresurilorD ;espre (iseri4i e9is5en5e =n pania? =n 7er'ania? la Cel8i? =n #@ip5? !i(ia? iria? I5alia? 7re4ia?>i Asia Mi4:. Apolo@e5ul ;e li'(a la5in:? Ter5ulian? =n s4rierea sa DCon5ra iu;eilorD? la sf<r>i5ul se4olului al ll%lea ar:5a 4: reli@ia 4re>5in: es5e r:sp<n;i5: nu nu'ai =n Pales5ina? #@ip5? !i(ia? Afri4a? Asia Mi4:? Ma4e;onia? 7re4ia >i I5alia? D4i 4&iar prin 7e5ulia? Mauri5ania? Bri5annia? 7er'ania? Da4ia? ro'ani.D-3 f<n5ului Apos5ol "ar5olo'eu prin 5ra;i8ie =i es5e a5ri(ui5: propov:;uirea #van@&eliei =n In;ia ;e apus? =n 'o; spe4ial =n Ara(ia ;e 'ia):)i? iar =n In;ia ;e r:s:ri5? a;i4: =n In;ia propriu%)is:? =n Persia? Par8ia >i Me;ia a pre;i4a5 #van@&elia Apos5olul To'a. DEn Mesopo5a'ia? 4u ;eose(ire =n #;esa? 4api5ala s5a5ului Osr&oene? reli@ia 4re>5in: era =n se4olul al ll%lea ;o'inan5:? 4:4i =n4: pe la 4ap:5ul se4olului al ll%lea >i =n4epu5ul se4olului al lll%lea? ;o'nea ai4i un prin4ipe 4re>5in? Av@ar "III Bar Maanu? pe
-. -/

pania? 7alia?

ar'a8ia?

4i8ia >i prin 8:ri 4&iar foar5e =n;ep:r5a5e ;e

N. C&if:r? op. 4i5.? p. ... A. 7a(or? op. 4i5.? p. -31 -3 Is5oria (iseri4eas4: universal:?vol.I? De la =n5e'eierea 4re>5inis'ului p<n: la vi45oria lui =n I'periul Ro'an $-%.-+*I ;e #use(iu Popovi4i? #;.Tipo@rafia C:r8ilor Biseri4e>5i? Bu4ure>5i -2+3? p.+-6. -,

ale 4:rui 'one;e pen5ru pri'a oar: fu i'pri'a5 se'nul 4ru4ii.D-0 f<n5ul Apos5ol lu;a Ta;eu a pre;i4a5 #van@&elia =n Ar'enia. #s5e si@ur 4: =n Ar'enia Ro'an: e9is5au 4re>5ini? ;ova;: =n a4es5 sens fiin; s4risoarea lui Dionisie 4el Mi4 $apro9i'a5iv pe la anul +31* 4:5re 4re>5inii ;in Ar'enia D=n Afri4a? anu'e =n provin4ia Afri4a pro4onsularis? pre4u' >i =n Nu'i;ia >i Mauri5ania? 4re>5inis'ul era foar5e r:sp<n;i5 =n se4olul ;oi? 4re>5inii ;in Afri4a 4onsi;erau (iseri4a Ro'ei 4a (iseri4a 'a':.D -6 To5 =n Afri4a? la Car5a@ina? a avu5 lo4 un sino; =n anul +30 =n 5i'pul f<n5ului Ciprian epis4opul Car5a@inei? la 4are au par5i4ipa5 16 epis4opi ;in Afri4a. De ase'enea =n 7alia? =n4: ;in se4olul al ll%lea? 4re>5inis'ul era pre)en5 >i ;es5ul ;e r:sp<n;i5. pre sf<r>i5ul se4olului al ll% lea sun5 4unos4u5e (iseri4ile ;in "ienne $"iena* >i !Lon. !a !Lon =n anul -66 es5e epis4op Po5in $f-66*? iar 'ai 5<r)iu =l @:si' 4a epis4op pe f<n5ul Irineu ;e !Lon $5 +,+*. Despre Bri5annia DBe;a%"enera(ilul? is5ori4 4ele(ru al (iseri4ii ;in An@lia ;in se4olul "III? a5es5: 4: (iseri4a Bri5anniei s%a =nfiin8a5 =n se4olul al ll%lea? el )i4e? 4: ;up: Au':5a5ea se4olului al ll%lea !u4iu? re@ele Bri5anniei? 4eru pre;i4a5ori ai #van@&eliei la #lef5eriu? epis4opul Ro'ei $-60%-2,*? 4are%i >i 5ri'ise >i as5fel ;e a5un4i ;a5ea): (iseri4a 4re>5in: ;in Bri5annia.D-1

-0 -6

I(i;e'?p.+-6 I(i;e'? p.+-2 -1 I(i;e'? p.++, --

CAPITOLUL II PERSECUIA CRETINILOR

ri'ele 5rei se4ole ale is5oriei Biseri4ii sun5 ;eseori nu'i5e epo4a perse4u8iilor ='po5riva 4re>5inilor sau perioa;a 'ar5irilor. i a4eas5a pe (un: ;rep5a5e? ;eoare4e

perse4u8iile s<n@eroase ;e)l:n8ui5e ;e s5a5ul ro'an ='po5riva 4re>5inilor 4ara45eri)ea): =n5r%o (un: ':sur: pri'ele 5rei se4ole ale Biseri4ii. Din perioa;a perse4u8iilor ave' o serie ;e >5iri si@ure? ;e s4risori ale 'ar5orilor o4ulari >i 4&iar >i a45e Au;i4iare 4are ne ofer: >i 4ele 'ai 'i4i ;e5alii 4u privire la 'ar5iriu Ter'enul ;e perse4u8ie la ori@ine es5e un 5er'en 4on4re5 ='pru'u5a5 ;in vo4a(ularul spe4ifi4 v<n:5orii. #s5e un 5er'en @eneri4 4are a4oper: eveni'en5e ;es5ul ;e ;iferi5e unele ;e al5ele. Poa5e fi un veri5a(il pro@ra': =n5r%un ora> 'are? (an;e furioase v<nea): 4re>5inul =n 'o; @eneral? (:r(a8ii >i fe'eile 4ap5ura5e sun5 a;u>i =n fa8a Au;e4:5orului 4:ruia i se 4er 4on;a'n:ri >i supli4ii spe45a4uloase apli4a5e 4re>5inilor. -2

#.". CAU!ELE PERSECUIILOR

2.1.a. CAUZE RELIGIOASE

U
-2 +,

na ;in5re 4au)ele perse4u8iilor es5e 4ea reli@ioas:. Diferen8a ;in5re reli@ia 4re>5in: $'ono5eis5:* >i 4ea p:@<n: $poli5eis5:? i;ola5r:*? superiori5a5ea pri'eia? nou5a5ea

prin4ipiilor pe 4are le enun8:? fap5ul 4: =n4epea s: 4<>5i@e ;es5ui a;eren8i a f:4u5 s: fie privi5: 4a o Dsupers5i8ie nou: >i r:uf:4:5oareD$ ue5oniu*? o reli@ie suspe45:? 4are voia s: =nl:5ure pe 4elelal5e >i =n5<'pina ;e a4eea ura 5u5uror.D+,
". Mun5ean? op. 4i5.? p. 0, Is5oria Biseri4eas4: Universal:? vol.l? $-%-,3/*? ;e Pr.Prof.Dr.Ioan R:'ureanu? Pr.Prof.Dr.Milan esan Pr.Prof.Dr.Teo;or Bo;o@ae? p.-,+. -+

En al5: or;ine ;e i;ei? ;a5ori5: noului 4ul5 4re>5in? ne4unos4u5 ;e p:@<ni? prin 4are 4re>5inii se roa@: Du'ne)eului 4elui "iu? renun8<n; la a se 'ai =n4&ina )eilor? Dli se i'pu5a 4re>5inilor 4: pre)en8a lor ='pie;i4a efe45ul (inef:4:5or al sa4rifi4iilor reli@ioase. Ori4e 4ala'i5a5e a(:5u5: asupra I'periului ro'an? 4u5re'ure? inun;a8ii? vre'e rea? fur5un:? se4e5:? foa'e5e? epi;e'ii? inva)ii ;u>'ane? 5oa5e erau a5ri(ui5e 4re>5inilor 4are prin ;ispre8ul lor fa8: ;e )ei? fa8: ;e reli@ia s5r:'o>ilor%'os 'aAoru'? '<nie )eii >i 5ri'i5 a4es5e nenoro4iri asupra oa'enilor.D+Din #pis5ola I a f<n5ului Cle'en5 Ro'anul? 4:5re 4orin5eni reiese 4: =n5r%a;ev:r unul ;in5re 'o5ivele serioase ale perse4u8iei? es5e ura ='po5riva reli@iei >i a Biseri4ii 4re>5ine: DDin invi;ie >i pi)': au fos5 pri@oni8i 4ei 'ai 'ari >i 'ai ;rep8i s5<lpi ai Biseri4ii? lup5<n; p<n: la 'oar5e. : pune' =nain5ea o4&ilor no>5ri pe (unii Apos5oli: pe Pe5ru? 4are? ;in pri4ina invi;iei ne;rep5e? n%a suferi5 una? ni4i ;ou:? 4i 'ai 'ul5e 'un4iI >i =n;ur<n; a>a 'u4eni4ia? a ple4a5 la lo4ul ;e slav: 4uveni5 lui. Din pri4ina invi;iei >i a ;u>':niei? Pavel a pri'i5 pre'iul r:(;:rii? pur5<n; ;e >ap5e ori lan8uri? fiin; i)@oni5 >i lovi5 4u pie5reI fiin; propov:;ui5or a5<5 =n r:s:ri5 4<5 >i =n apus? a pri'i5 slava s5r:lu4i5: a 4re;in8ei luiI =nv:8<n; ;rep5a5ea =n 5oa5: lu'ea >i aAun@<n; p<n: la 'ar@inile apusului a suferi5 'u4eni4ia su( ='p:ra8i. i a>a? s%a ;esp:r8i5 ;e lu'ea a4eas5a >i s%a ;us =n lo4ul 4el sf<n5? fiin; 4ea 'ai 'are pil;: ;e r:(;are.D++ De ase'enea? pu5e' s:%i nu':r:' pe evrei prin5re pri'ii perse4u5ori ai 4re>5inilor? ei fiin; a4eia 4are l%au u4is 4u pie5re? =n anul .0? pe ar&i;ia4onul 5efan? la (a)a a4es5ei 4ri'e s5<n; 5o5 ura reli@ioas:. Reli@ia 4re>5in: a aAuns pen5ru iu;ei prileA ;e s4an;al? pen5ru 4: iu;ais'ul? prin apari8ia 4re>5inis'ului? avea s: piar;: ;in i'por5an8a lui? iar ='p:r:8ia lui Du'ne)eu >i a lui Mesia avea s: fie ;es4&is: 5u5uror popoarelor. Pe l<n@: a4e>5ia =i pu5e' 4onsi;era ins5i@a5ori ai urii 4on5ra 4re>5inilor pe 5o8i a4eia 4are pu5eau s: se si'5: a'enin8a8i ;e 4re>5inis' su( aspe45 e4ono'i4? nu a5<5 'e'(rii 4ole@iilor sa4er;o5ale? 4<5 'a ales 'ul8i'ea 4o'er4ian8ilor 4are 5r:iau ;in 4ul5ul p:@<n >i ;in 5o5 4eea 4e ;epin;ea ;e a4es5 4ul5? 4a >i @&i4i5orii? as5rolo@ii? 'ae>5rii >i filosofii.

+++

I(i;e'? p.-,.. f<n5ul Cle'en5 Ro'anul? #pis5ola I 4:5re 4orin5eni? 4ap."? +%6? =n 4ol. P. .B.? vol. -: 4rierile P:rin8ilor Apos5oli4i? #;.Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.?I Bu4ure>5i -262? p.3.. -.

2.1.b. CAUZE POLITICE

n5r%o anu'i5: ':sur: felul ;e a @<n;i al popula8iei era influen8a5 ;e 4:5re @uvern. O'ul ;e r<n; nu pu5ea s:%>i 'en8in: pen5ru 'ul5 5i'p o opinie ;iferi5: ;e 4ea a

au5ori5:8ilor? 'o5iv pen5ru 4are 4onsi;erau 4: @uvernul 5re(uie s: ai(: ar@u'en5e ;es5ul ;e (ine =n5e'eia5e pen5ru a%i perse4u5a pe 4re>5ini. !e@:5ura s5r<ns: ;in5re reli@ie? s5a5 >i via8a pu(li4: ? nu fa4e al54eva ;e4<5 4a? prin apari8ia 4re>5inis'ului? s5a5ul s:%i 4onsi;ere pe 4re>5ini ;u>'anii s:i. Tre(uie a'in5i5 fap5ul 4: perse4u8iile? =n spe4ial 4ele ;in se4olul al ll%lea? au fos5 ;e4lan>a5e ;eseori nu ;e @uvern 4i ;e popula8ie? iar fun48ionarii se l:sau an5rena8i f:r: a opune ni4i o re)is5en8:. To5 la a4es5e 4au)e poli5i4e pu5e' a;:u@a >i fap5ul 4: 4re>5inii nu a44ep5au 4ul5ul ='p:ra5ului. =n a4es5 sens ave' 4a ;ova;: s4rierile lui Celsus? 4are ;up: 4e a =n4er4a5 s: s4oa5: =n evi;en8: 5oa5e pre5insele erori ale 4re>5inis'ului? 4re)<n; 4: a ;e'ons5ra5 po)i8ia @re>i5: a a4es5uia? D=>i =n4&eie ;is4ursul i'plor<n;u%i pe 4re>5ini s:%l aAu5e ;in 5oa5e pu5erile pe ='p:ra5? s:%l spriAine =n =n;eplinirea ;e'ersurilor le@ale? s: lup5e pen5ru el? s: serveas4: su( s5in;ar;ul lui? ;a4: e nevoie. !e 'ai 4ere apoi s: pri'eas4: >i s: =n;eplineas4: 4u 4on>5iin4io)i5a5e ;iferi5ele ofi4ii >i 'a@is5ra5uri pu(li4e? ;a4: a4es5 lu4ru e re4la'a5 ;e 'en8inerea le@ilor >i ;e in5eresele pa5riei.D+. Desi@ur? a4eas5: 4ri5i4: sf<r>i5: Dpe un 5on pa5e5i4D? nu vrea s: fie al54eva ;e4<5 o a4u): a;us: 4re>5inilor =n sensul 4: nu respe45: s5a5ul >i ni4i pe ='p:ra5. i Ter5ulian ara5: ;e al5fel 4: una ;in5re 4au)ele perse4u8iei era fap5ul 4: 4re>5inii nu a;u4eau sa4rifi4ii ='p:ra5ului: DDar 5o4'ai ;e a4eea a8i fos5 porni8i ='po5riva noas5r: ;e 4:5re a4elea>i spiri5e? 4a s: ne sili8i s: sa4rifi4:' pen5ru s:n:5a5ea ='p:ra5ului. i ;e ai4i vou: vi s%a i'pus sar4ina ;e a 4ons5r<n@e? iar nou: nevoia ;e a re)is5a 4u pre8ul vie8ii noas5re. Cu a4eas5a a' aAuns la a ;oua =nvinuire? la a4eea a neso4o5irii unei 'aAes5:8i 'ai =nal5e? ;e vre'e 4e voi 4ins5i8i pe ='p:ra5 4u o fri4: 'ai 'are >i 4u o sfial: 'ai vi4lean: ;e4<5 pe =nsu>i

+.

I.P. .Ar&iepis4op >i Mi5ropoli5 Ni4olae Corneanu? Ori@en >i Celsus%Confrun5area 4re>5inis'ului 4u pa@<nis'ul? #;. Anas5asia? Bu4ure>5i -222? p. -21. -/

Mupi5er;in Oli'p.D+/ Pen5ru a nu l:sa a4es5e a4u)e s: Dplu5eas4:D ;easupra 4re>5inilor vo' re;a o par5e a r:spunsului e95raor;inar? valoros >i as5:)i? pe 4are I%a ;a5 Ori@en a4u)elor a;use ;e Celsus: D...noi 4on5inu:' s: 5r:i' ;up: le@ile lui Du'ne)eu? iar le@ilor p:4a5ului nu ne vo' supune =n vea4...De5er'ina5: ;e a4elea>i sen5i'en5e ;e iu(ire ne':r@ini5: es5e >i a5i5u;inea pe 4are o au 4re>5inii fa8: ;e I'periul Ro'an. !a nevoie? asi@ur: Ori@en? veni' =n aAu5orul ='p:ra8ilor 4u 4eea 4e ne s5: nou: =n pu5in8:? a;u4<n;u%le pro5e48ia 4erului? spre a ne e9pri'a as5fel? ;eoare4e sun5e' ='(r:4a8i 4u ar'ura lui Du'ne)eu. # @re>i5 apoi s: se spun: 4: ne es4&iv:' ;e la ofi4iile 4are au ;rep5 s4op u5ili5a5ea pu(li4:? a;au@: Ori@en? ;eoare4e la ru@:4iunile >i Aus5ele noas5re 4ereri? noi a;:u@:' 'e;i5a8iile >i e9er4i8iile 4are =nva8: ;ispre8ul >i =n;ep:r5area ;e ori4e volup5a5e. !up5:' 'ai (ine 4a ori4ine pen5ru (iruin8a ='p:ra5ului. F:r: =n;oial:? nu servi' su( s5in;ar;ul s:u >i nu vo' fa4e a4es5 lu4ru? 4&iar ;e ne%ar sili. Pur5:' =ns: pen5ru el ar'ele pie5:8ii pe 4<'pul ;e lup5: >i ne ru@:' 4a Ta5:l 4eres4 s:%l aAu5e =n5ru 5oa5e. A4e>5ia sun5e' noi? 4re>5inii? >i a4es5ea ne sun5 fap5ele.D+3 Un al5 aspe45 ;elo4 ;e ne@liAa5 es5e a4ela 4: 4re>5inii ;evin ;in 4e =n 4e 'ai nu'ero>i? =n4<5 vor pu5ea e9er4i5a o for8: poli5i4:.

#.#. A!ELE %URIDICE ALE PERSECUIILOR

en5ru is5oria lu'ii =n @eneral? >i pen5ru is5oria 4re>5inis'ului =n 'o; par5i4ular? nu es5e lipsi5 ;e i'por5an8: 4u' s%a aAuns 4a s5a5ul ro'an s: ai(: o a5i5u;ine a5<5

;e os5il: ='po5riva 4re>5inilor? av<n; =n ve;ere 'area ;e)vol5are a ;rep5ului ro'an? 4ivil >i a;'inis5ra5iv. 7uverna5orii ro'ani? le@ile i'periului au fos5 =n5o5;eauna foar5e 5oleran5e fa8: ;e ori4e 4ul5 >i fa8: ;e 4onvin@erile reli@ioase ale oa'enilor. Dova;: =n a4es5 sens s5: fap5ul 4: =n i'periu pu5eau fi a;ora8i Mupi5er sau e@ip5eana Isis? sau Ar5e'is ;in #fes. #ra per'is: ini8ierea =n 'is5erele ;in #leusis? 4a >i 4ul5ul lui Mi5&ra? era per'is s: nu 4re)i =n ni'i4? la fel 4u' ni'eni nu%i ='pie;i4a pe evrei s: ai(: 4re;in8a lor? ni'eni nu a fos5 asupri5
+/

Ter5ulian? Apolo@e5i4ul? =n 4ol.P:rin8i >i 4rii5ori Biseri4e>5i? 4ap.JJ"III? +%.? vol. .: Apolo@e8i ;e li'(: la5in:? #;.Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i -21-? p.1.. +3 I.P. .Ar&iepis4op >i Mi5ropoli5 Ni4olae Corneanu? op.4i5.? p.+,3%+,6. -3

afar: ;e 4re>5ini. "o' ur':ri a>a;ar 'o;ul =n 4are s%a aAuns la fi9area ;eli45ului ;e 4re>5in. !e@ea re4uno>5ea aso4ia8iilor le@ale ;rep5ul ;e proprie5a5e 4orpora5iv: >i? as5fel @rupa8i =n aso4ia8ii funerare? 4re>5inii pu5eau la fel 4a >i p:@<nii? s: reven;i4e a4es5 privile@iu. 7uvernul i'perial 4are pose;a o poli8ie or@ani)a5: 4orespun):5or ar fi pu5u5? ;a4: so4o5ea ;e 4uviin8: s: ='pie;i4e a4es5 lu4ru? ;ar a l:sa5 s: se for'e)e li(er proprie5a5ea 4orpora5iv: 4re>5in:. !a =n4epu5ul se4olului al lll%lea? 4o'uni5:8ile 4re>5ine =n @eneral? >i =n 'o; spe4ial 4ea ;e la Ro'a pose;: (unurile lor? 4i'i5irele lor? >i al5e proprie5:8i pe 4are le ;e8ine 4u 5i5lul 4orpora5iv. "or fi lua5e ':suri ='po5riva 4re>5inilor in 'o'en5ul =n 4are a4e>5ia vor fi 4onsi;era8i un peri4ol. DDeli45ul 4re>5inis'ului? a>a 4u' I'periul =l va 4onsi;era? va 5re(ui s: pre)in5e ;ou: 4ara45eris5i4i esen8iale: s: se apli4e =n 4a)ul 4re>5inis'ului >i nu'ai =n 4a)ul lui? o pro(le': Auri;i4: ;es5ul ;e ;eli4a5:? pe 4are ='p:ra8ii? ;eranAa8i ;e nu'eroasele e9i@en8e >i 4<5 'ai 4o'ple9e ale si5ua8iei @enerale? vor avea nevoie ;e un se4ol pen5ru a re)olva a4eas5: pro(le':. Pen5ru a re)olva a4es5 s4op? I'periul a par4urs ;ou: e5ape 4onse4u5ive. #l a @:si5 'ai =n5<i? aparen5 solu8ia 4ea 'ai si'pl:? =n ;rep5ul 4o'un o serie ;e ;eli45e spe4ial apli4a(ile =n 4a)ul 4re>5inis'ului? apoi? =n a ;oua e5ap:? ;in a4es5e ;eli45e sis5e'a5i)a5e? el inven5: un nou ;eli45? a4ela =n nu'ele 4:ruia se vor fa4e 'arile perse4u8ii ale se4olului al lll%lea >i la =n4epu5ul se4olului al I"%lea? ;eli45ul ;e a fi 4re>5in. % Fa4e' o paran5e): pen5ru a rea'in5i 4: >i =n se4olul al ll%lea perse4u8ia sau 4on;a'narea 4re>5inilor se f:4ea 5o5 nu'ai pen5ru nu'ele ;e 4re>5in? a4eas5a 4onfor' ':r5uriei f<n5ului Ius5in Mar5irul: D un5e' =nvinui8i 4: sun5e' 4re>5ini. i iar:>i ;a4: 4u'va vreunul ;in5re 4ei 4e sun5 =nvinui8i 5:@:;uie>5e? spun<n; el =nsu>i 4: nu es5e 4re>5in? voi =l l:sa8i? 4a >i 4u' nu a8i avea a%l v:;i 4u ni'i4 4: a p:4:5ui5. Da4: =ns: 4ineva ':r5urise>5e 4: es5e 4re>5in? voi =l pe;epsi8i nu'ai pen5ru ':r5urisirea lui.D+0 Reveni' la 4ele ;ou: e5ape. Pa5ru ;eli45e prin4ipale ale ;rep5ului 4o'un s%au apli4a5 4re>5inis'ului: 'a@ia? in4en;iul? refu)ul servi4iului 'ili5ar >i =n final 4ri'a ;e le)'aAes5a5e. Deli45ul 'a@iei apare ;eAa =n Co;ul 4elor -+ Ta(le? ;in5re 4are una pe;epse>5e far'e4ul r:u =n 4eea 4e prive>5e fur5ul re4ol5ei. u( Repu(li4: >i =n 5i'pul I'periului? ;efini8ia se l:r@e>5e I 4ere'oniile reli@ioase =nf:p5ui5e noap5ea sau a4o'pania5e ;e
+0

f<n5ul Ius5in Mar5irul >i Filosoful? Apolo@ia =n5<ia? 4ap. I"? =n 4ol. P:rin8i >i 4rii5ori Biseri4e>5i? vol. +: Apolo@e8i ;e li'(: @rea4:? #;. Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i ?-21,? p.+6. -0

sa4rifi4ii u'ane? ne4ro'an8ia? posesia ;e 4:r8i vr:Ai5ore>5i? 4a o re@ul: @eneral:? a5ra@ pe;eapsa 4u 'oar5ea. In4en;iul volun5ar? asi'ila5 4a >i 4ri':? 4o'por5: ;e ase'enea pe;eapsa 4api5al: : DCel 4are va ;a fo4 unei 4l:;iri sau unei 4:pi8e ;e f<n aproape ;e 4as:? va fi le@a5? (:5u5 4u (i4iul >i arun4a5 =n fo4? ;a4: a f:4u5%o 4u (un: >5iin8: >i =n 4uno>5in8: ;e 4au):D? s4rie 7aius =n 4o'en5ariul s:u la le@ea 4elor -+ 5a(le >i Aurispru;en5a epo4ii i'periale 'en8ine a4eas5: ;ispo)i8ie ri@uroas:. Refu)ul servi4iului 'ili5ar? 4are f:4ea par5e ;oar for'al ;in ;a5oriile sa4re ale 4e5:8eanului? es5e o 4ri': ;e s5a5I =n perioa;a Repu(li4ii? refra45arul era re;us la s4lavie I =n perioa;a I'periului? el supor5a e9ilarea sau (i4iul? 'ai 5<r)iu pe;eapsa 4u 'oar5ea. Ia5: 'ai Aos e9e'plul 'ar5iriului f<n5ului Poli4arp? unul ;in5re 4ei 'ai 4uraAo>i ':r5urisi5ori ;in Biseri4a pri'ar:: -ulte+ ntr!ade)r+ a uneltit dia)olul mpotri)a mucenicilor+ dar+ prin #arul lui .umnezeu+ n!a reuit nimic contra nici unuia. Cci prea )iteazul ,ermanicus a n)ins teama lor prin r$darea lui+ ca unul care s!a luptat cu cel mai mare curaj cu fiarele. /oind+ deci+ proconsulul s!l con)ing s se lepede de 0ristos+ zicnd c!i pare ru de tinereea lui+ el a ntrtat singur fiara mpotri)a sa+ lo)ind!o+ )oind a scpa mai repede de nedreapta i nelegiuita )ia ce!i oferea. %entru aceasta+ toat mulimea+ uimit de marele curaj al iu$itorului i temtorului de .umnezeu neam al cretinilor+ a strigat1 %iar nelegiuiii2 * fie cutat %olicarp2... )nd+ deci+ cu ei un scla)+ ntr!o )ineri+ pe la ceasul prnzului+ urmritorii i clreii+ cu armele lor o$inuite+ mergnd ca la un tl#ar i sosind seara trziu+ l aflar stnd ntr!o csu+ la etaj. Iar el ar fi putut fugi de acolo ntr!un alt loc+ dar n!a )oit+ zicnd1 "ac!se )oia lui .umnezeu. uzind+ deci+ c acetia au sosit+ co$ornd+ s!a ntreinut cu ei+ nct cei ce pri)eau )rsta i nfiarea lui linitit se mirau de ce a tre$uit o aa de mare gra$ pentru a prinde un $trn att de )enera$il. poi el a poruncit ndat s le dea s mnnce i s $ea+ n acel ceas+ ct )or )rea+ rugndu!i doar s!l lase s se roage netul$urat o or. Iar acetia ngduindu!i+ s!a rugat n picioare+ plin de #arul lui .umnezeu+ c aproape dou ore n!a putut s se opreasc+ nct a umplut de mirare pe asculttori+ dintre care multora le prea ru c au pornit mpotri)a unui $trn aa de e)la)ios... Iar dup ce i!a terminat rugciunea+ pomenind pe toi care s!au ntlnit )reodat cu el+ mici i mari+ strlucii i smerii+ i ntreaga Biseric catolic &uni)ersal' din lume+
-6

sosind ora plecrii+ l!au suit pe un asin i l!au adus n cetate+ fiind *m$ta cea mare. 3i l!a ntmpinat conductorul poliiei Irod i tatl lui+ 4ic#ita+ care+ urcndu!l ntr!o cru+ s!au aezat i ei lng el+ ncercnd s!l con)ing s se lepede de 0ristos+ zicndu!i1 Ce ru este s zici .omnul 5mprat+ s jertfeti zeilor i s faci i cele asemenea acestora+ ca s!i scapi )iaa6 Iar el+ la nceput+ nu le!a rspuns7 dar ei+ struind+ el le!a zis1 4u )oi face ceea ce m sftuii. cetia+ nereuind s!l con)ing+ i!au spus cu)inte amenintoare i!l mpinser cu sila+ nct+ cznd din cru+ i!a scrntit piciorul. .ar el+ nentorcndu!se+ ca i cum n!ar fi suferit nimic+ mergea cu )oioie+ fiind adus n stadion. 8ra aa de mare zgomot n stadion+ nct nimeni nu putea fi auzit... Iar n timp ce %olicarp intra n stadion+ un glas din cer i!a zis1 "ii tare i ndrznete+ %olicarp2 %e cel ce )or$ea nimeni nu l!a )zut+ dar cei de fa dintre ai notri+ cretinii+ au auzit glasul. Cnd a fost adus el+ s!a fcut mare zgomot+ auzind ei c %olicarp a fost prins. "iind+ deci+ adus+ l!a ntre$at proconsulul dac el este %olicarp. Iar el+ mrturisind+ proconsulul cuta s!l con)ing s se lepede de 0ristos+ zicnd1 "ie!i mil de )rsta ta2 i altele asemenea acestora+ cum este o$iceiul s li se spun cretinilor+ ca1 9ur pe soarta mpratului27 Ciete!te27 zi1 %iar nelegiuiii2 Iar %olicarp+ cu faa serioas+ pri)ind la toat mulimea nelegiuiilor de pgni din stadion+ ridicnd mna ctre ei+ suspinnd i pri)ind spre cer a zis1 %iar nelegiuiii. Cum+ ns+ proconsulul struia i!i zicea1 9ur pe zei i te )oi eli$era+ $lestem pe 0ristos2+ %olicarp i!a rspuns1 .e optzeci i ase de ani 5i ser)esc i nici un ru nu mi!a fcut. Cum pot s $lestem pe 5mpratul meu+ Cel Care m!a mntuit6... *truind iari acesta i zicndu!i1 9ur pe soarta mpratului+ %olicarp a rspuns1 .e socoteti n zadar c )oi jura pe soarta mpratului+ cum zici tu+ i te prefaci c nu tii cine sunt+ a)nd ndrzneal+ ascult1 sunt cretin. Iar dac )rei s cunoti n)tura cretinismului+ d!mi o zi i ascult!m. zis proconsulul1 Con)inge poporul. Iar %olicarp a rspuns1 %e tine te!am socotit )rednic de cunoatere+ cci am n)at s dm autoritilor i stpnirilor rnduite de .umnezeu cinstea cu)enit+ care nu ne aduce nici un ru7 pe aceia+ ns+ nu!i socotesc )rednici s m apr naintea lor. zis proconsulul1 m fiare7 te )oi da acestora+ de nu te cieti. Iar el a zis1 %oruncete7 cci pentru noi rmne nesc#im$at ntoarcerea de la mai $ine la mai ru7 dimpotri)+ este $ine s te ntorci de la cele rele spre cele $une. Iar acela i zise din nou1 .ac dispreuieti fiarele+ )oi face s fii mistuit prin foc+ de nu te ndrepi. Iar %olicarp a zis1 :u m amenini cu un foc care arde un
-1

ceas i dup puin se stinge+ pentru c nu cunoti focul judecii )iitoare i al pedepsei )enice+ pstrat pentru cei nelegiuii... cestea i mai multe altele zicnd+ s!a umplut de curaj i de $ucurie+ iar faa lui strlucea de #ar+ nct nu numai c nu s!a pr$uit+ fiind tul$urat de cele spuse lui+ ci dimpotri)+ a scos din fire pe proconsul+ care a trimis crainicul su s strige de trei ori n mijlocul stadionului1 %olicarp a mrturisit c este cretin2 ceasta )estindu!se de crainic+ toat mulimea pgnilor i a iudeilor care locuiau n *mirna+ cu nestpnit furie i cu glas mare striga1 cesta este dasclul siei+ tatl cretinilor+ surptorul zeilor notri+ care a n)at pe muli s nu jertfeasc i s nu se nc#ine zeilor. cestea zicnd+ strigau i cereau prefectului "ilip s dea drumul unui leu asupra lui %olicarp. cesta a spus+ ns+ c nu!i ngduit aceasta+ pentru c luptele cu fiarele se terminaser. tunci li s!a prut s strige ntr!un glas+ ca %olicarp s fie ars de )iu7 cci tre$uia s se mplineasc )edenia cu perna care se artase lui+ cnd+ )znd!o arznd+ n timp ce se ruga+ ntorcndu!se+ a spus credincioilor din jurul su n c#ip profetic1 :re$uie s fiu ars de )iu... .oamne .umnezeule+ totputernice+ :atl iu$itului i $inecu)ntatului :u "iu+ Iisus 0ristos+ prin Care am primit cunotina despre :ine+ .umnezeul ngerilor+ al puterilor+ a toat zidirea i al ntregului neam al celor drepi+ care triesc naintea feei :ale. 2; Deli45ul ;e le)'aAes5a5e? ;e fap5 ;eli45 va@ =n5re 5oa5e >i =n a(sen5: ;e ori4e ;eli'i5are Auri;i4: ar': 5eri(il: =n '<inile pu5erii? vi)a =n @eneral? violarea ;a5oriei 4ivi4e? 'ai 'ul5 4u privire la 4e5a5e ;e4<5 la ='p:ra5. De la Ti(erius? 4on;a'narea pen5ru le)'aAes5a5e an5renea): =n @eneral pe;eapsa 4u 'oar5ea. A4es5e ;iverse ;eli45e? =n spe4ial ul5i'ul? ;eli45ul ;e le)'aAes5a5e? 4are vi)a a5<5 ;a5oriile reli@ioase 4<5 >i pe 4ele 4ivile sau 'ili5are ale unui 4e5:8ean? furni)a au5ori5:8ii pu(li4e nu'eroase 'iAloa4e? la fel ;e efi4a4e 4a >i varia5e? ;e a ur':ri sau even5ual ;e a pe;epsi a;ep8ii reli@iei 4re>5ine. Din p:4a5e? a4es5e ;eli45e ;e ;rep5 4o'un?D=n ansa'(lul lor? pre)en5au un @rav in4onvenien5? ne4esi5a5ea pri'or;ial: ;e a ;ove;i? 4on;i8ie sine Nua non a apli4:rii lor? f:4ea 4a 'anipularea a4es5ora s: fie 4o'pli4a5: >i re)ul5a5ul foar5e ;es alea5oriu. Ins5rui8i ;in e9perien8: >i? ;up: 5ra;i8ia se4ular: ro'an:? ;o4ili la le48iile pra45i4ii? ='p:ra8ii vin 4u i;eea s: si'plifi4e pro4e;ura >i s: 4on;ense)e 5oa5e 4ape5ele ;e a4u)are?
+6

Mar5iriul f<n5ului Poli4arp? epis4opul 'irnei? II? -%/? III? I"? "II? -%.? "III? -%.? IJ? -%.? JII? -%.? 4ol. P. .B.? vol. --: A45ele 'ar5iri4e? 5ra;. ;e Pr. Prof. Ioan R:'ureanu? e;. I.B.M. al B.O.R.? Bu4ure>5i? -21+? p. +6%.-2

;e 4are 4re>5inii se f:4eau vinova8i prin ;efini8ie? =n5r%un sin@ur ;eli45? a4ela al 4re>5inis'ului. A4eas5a es5e o a ;oua e5ap: 4are se ;es4&i;e =n evolu8ia Au;e4:8ii i'periale. Deli45ul ;e a fi 4re>5in? pre)en5a =n opo)i8ie 4u al5e ;eli45e ale ;rep5ului 4o'un? ;ou: avan5aAe 4api5ale: el era si'plu >i%n al ;oilea r<n;? era u>or apli4a(il ;eoare4e ;ova;a ;evenea inu5il: >i ':r5urisirea? un a45 =n fa8a 4:ruia un 4re>5in a;ev:ra5 nu se ;:;ea =napoi aproape ni4io;a5:? era ;e aAuns pen5ru a%l 4on;a'na. Ori4u'? a4eas5: pro4e;ur: a >o4a5 5ra;i8ia Auri;i4: a ro'anilor? noul 4on4ep5 s%a i'pus 4u ;ifi4ul5a5e? iar ='p:ra8ii au e)i5a5 'ul5: vre'e =nain5e ;e a%l ;efini5iva. +1

+1

". Mun5ean? op. 4i5.? p. 0+. +,

#.$. ATITUDINEA AUTORITILOR ROMANE FA DE CRETINI


& RESCRIPTUL29 LUI TRAIAN -

4rii5orii 4re>5ini ai an5i4&i5:8ii ni l%au pre)en5a5 pe Nero ;rep5 ini8ia5orul perse4u8iilor? 4u 5oa5e 4: au e9is5a5 'ar5iri >i =nain5e ;e el? 4u' ar fi ar&i;ia4onul 5efan%=n5<iul 'u4eni4% >i f<n5ul Apos5ol la4o(. Pe ;e al5: par5e nu ave' ni4i 4ea 'ai 'i4: infor'a8ie 4onfor' 4:reia Nero ar fi e'is vreo le@e ='po5riva 4re>5inilor. #ra pro(a(il vor(a ;e o ins5ru48ie ;a5: 5ri(unalelor? ;e o infor'a8ie Auri;i4:? 4onfor' 4:reia 4re>5inii 5re(uiau 4onsi;era8i r:uf:4:5ori. =n vre'ea lui Nero? a4eas5: spe4ifi4are Auri;i4: era sufi4ien5: pen5ru a 4on;a'na la 'ar5iriu? >i a>a vor s5a lu4rurile p<n: =n vre'ea ='p:ra5ului Traian $21%--6*. As5fel =n perioa;a 4<n; Pliniu 4el T<n:r =n;eplinea Dfun48ia ;e le@a5 i'perial =n Bi5&inia? 4u 5i5lul spe4ial ;e legatus pro praetore consulari protestate<3=+ fiin; nu'i5 ;e Traian? are lo4 un s4&i'( ;e 4orespon;en8:. =n a4eas5a Pliniu soli4i5: sfa5ul ='p:ra5ului Traian 4u privire la 4re>5ini? la5: r:spunsul ='p:ra5ului : DAi pro4e;a5 a>a 4u' 5re(uia? ;ra@ul 'eu e4un;us? an4&e5<n; 4a)urile 4elor 4are% 8i fuseser: ;enun8a8i ;rep5 4re>5ini. C:4i nu se poa5e s5a(ili un prin4ipiu 4are s: fie oare4u' @eneral vala(il. Nu 5re(uie 4:u5a8i 4u 5o5 ;ina;insulI ;a4: sun5 ;enun8a8i >i ;ove;i8i vinova8i? 5re(uie pe;epsi8i? ;ar =n a>a fel =n4<5 a4ela 4are 5:@:;uie>5e 4: es5e 4re>5in? >i fa4e ;ova;a 'anifes5: a a4es5ui lu4ru prin fap5e? a;i4: a;u4<n; Aer5fe )eilor no>5ri? s: fie ier5a5 pen5ru 4: se 4:ie>5e? 4&iar ;a4: =n 5re4u5 a fos5 (:nui5. Dar ;enun8urile anoni'e nu 5re(uie lua5e =n sea': =n ni4i o a4u)a8ie? 4:4i ar 4ons5i5ui un e9e'plu repro(a(il >i nepo5rivi5 4u vre'urile noas5reD.-.
+2

Res4rip5ul es5e o ;ispo)i8ie ofi4ial:?provi)orie >i li'i5a5:? 4are se apli4a =n5r%o 4e5a5e sau o provin4ie nu =n =n5re@ul i'periuI ;efini8ie ;a5: ;e Pr.Prof.Dr.Ioan R:'ureanu? =n Is5oria Biseri4eas4: Universal:? op.4i5.?p.l,+. ., Pr.Prof.Dr.Aurel Mivi? I'por5an8a 4orespon;en8ei lui Pliniu 4el T<n:r 4u ='p:ra5ul Traian pen5ru is5oria (iseri4eas4:? ar5.pu(li4a5 =n Anuarul Fa4ul5:8ii ;e Teolo@ie ;in i(iu? +,,,%+,,l? p.++ .Pliniu 4el T<n:r? Opere 4o'ple5e? 5ra;u4ere? no5e >i prefa8: ;e !iana Manola4&e? #;.Univers?Bu4ure>5i -266? pp..//%./3. +-

DR:spunsul lui Traian? 4ri5i4a5 ;e unii 4er4e5:5ori 4a in4onse4ven5? era ;i45a5 ;e ne4esi5:8i a;'inis5ra5ive I represiunile s<n@eroase ar fi =n:spri5 si5ua8ia? >i a>a ;es5ul ;e pri'eA;ioas: pen5ru i'periu : nu':rul 4re>5inilor sporea 'ereuD.+. DDe>i Traian nu a ;ori5 4a 4ele s4rise ;e el s: ;evin: o re@le'en5are a felului =n 4are s5a5ul ro'an s: se rapor5e)e la 4re>5ini? se poa5e spune 4: pe par4ursul se4olului al ll%lea au5ori5:8ile provin4iale? 'aAori5a5ea @uverna5orilor s%au 4onfor'a5 preve;erilor res4rip5ului? 'ai pu8in =n 4e prive>5e in5er;i48ia ;e a%i 4:u5a pe 4re>5ini 4u 5o5 ;ina;insulD... A' a;:u@a ;oar 4: a4es5 r:spuns al lui Traian ;evine (a)a Aurispru;en8ei ro'ane =n 4eea 4e prive>5e pe 4re>5ini. C&iar ;a4: Ds4risoarea ='p:ra5ului Traian se =n4&eie 4u o re4o'an;are ;e o e95raor;inar: valoare 'oral:D ./? ;in pun45 ;e ve;ere Auri;i4 Ter5ulian o 4ri5i4: ar:5<n; 4on5ra;i48iile 4u 4are nu es5e ;e a4or; :DTraian i%a r:spuns 4: a4es5 soi ;e oa'eni nu 5re(uie ur':ri8i? ;ar 4: 5re(uie s: fie pe;epsi8i ;a4: sun5 ;eferi8i Aus5i8iei. O? sen5in8: 4iu;a5:? i)vor<5: nu'ai ;in ne4esi5a5eO pune 4: nu 5re(uie ur':ri8i? 4a >i 4u' ar fi nevinova8i? >i 5o5u>i 4ere s: fie pe;epsi8i? 4a >i 4u' ar fi vinova8i. Cru8: >i love>5e? se prefa4e 4: nu o(serv:? ;ar pe;epse>5e. De 4e 5e a':@e>5i? Aus5i8ie? pe 5ine =ns:8i P Da4: pe;epse>5i? ;e 4e nu 4er4e5e)i? iar ;a4: nu 4er4e5e)i? ;e 4e nu a4&i8i PD.3 Per5inen5e fiin; o(serva8iile lui Ter5ulian? 5o5u>i s4risoarea Dre4unoa>5e ine9is5en8a unor re@le'en5:ri an5erioare privi5oare la 4re>5iniD.0 >i ni4i nu reiese 4: Traian a ;a5 o le@e 4on5ra 4re>5inilor $in;i4a8iile lui Traian fiin; 4uprinse ;oar =n res4rip5*. !a =n4epu5ul se4olului al III%lea? Au;e4a5a i'perial:? eli(era5: ;e 4onfu)ia ini8ial:? aAun@e s:%>i fi9e)e o(ie45ivele? s:%>i pre4i)e)e po)i8ia an5i%4re>5in: >i s: ela(ore)e le@i 4on5ra 4re>5inilor. Dou: prin4ipii 4o'ple'en5are sun5 ;e a4u' ;o(<n;i5e: unul poli5i4% 4re>5inis'ul 4a peri4ol?4el:lal5 Auri;i4%4re>5inis'ul 4a ;eli45. !a a4es5e pre'ise lipsea ;oar 4on4lu)ia ne4esar:. A4eas5: 4on4lu)ie? ='p:ra8ii 4a >efi ;e s5a5? o vor 4:u5a >i @:si =n a48iunea @uverna'en5al:. Pen5ru a 5er'ina 4u 4re>5inis'ul e9is5au ;ou: 'o;ali5:8i :s:%l =nl:5ure >i s:%l a(soar(:. Poli5i4a ;efensiv: %perse4u8ia? poli5i4a ofensiv: % ;e'ersul spre 'ono5eis' p:@<n? se vor a fi 4ele ;ou: 'o;ali5:8i esen8iale ale Au;e4:8ii i'periale?

.+ ..

Ci5a5ul 4orespun;e no5ei nr.0-Kp./01? ;in opera 4i5a5: an5erior >i es5e for'ula5: ;e !iana Manola4&e. Pr.Prof.Dr. Aurel Mivi? ar5.4i5.? p.. ./ I(i;e' .3 Ter5ulian? op.4i5.?4ap.II?6%1I pp./,%/.0 Pr.Prof.Dr. Aurel Mivi? ar5.4i5.? p..-. ++

5re4<n; la fap5: >i =n4er4<n; s: plie)e 5o5ul ;up: 4on4ep8iile sale .6.

.6

A. 7a(or? op. 4i5.? p. 1/ +.

CAPITOLUL III

VIAA SOCIAL A CRETINILOR


$.". INSTITUIILE DE ASISTEN SOCIAL

A
lu'e.

l:5uri ;e &arul sfin8ilor? ;e 4uv<n5ul inspira5 >i ;e ru@:4iunea (a)a5: pe 4re;in8:? folosi5e 4a 'iAloa4e ;e 4&e'are la via8a 4ea nou: =n Fris5os? Biseri4a a =n5re(uin8a5

=n5r%o lar@: ':sur: >i 'iAloa4ele o'ene>5i ;e aAu5orare 'oral: >i 'a5erial: a 4elor 4uprin>i =n spa8iul lu4r:rii sale '<n5ui5oare. Biseri4a =ns:>i a 5re(ui5? po5rivi5 na5urii ei ;ivino%u'ane? s: se or@ani)e)e =n 4&ip ;e so4ie5a5e reli@ioas:? folosin; 'iAloa4ele o(i>nui5e ale or@ani):rii so4iale? =n5re 4are >i pe 4ele so4ial%e4ono'i4e. Desi@ur? 4&iar 'isiunea Biseri4ii a re4la'a5 >i a i'pus folosirea a4es5or 'iAloa4e? =n5ru4<5 f:r: ele nu se poa5e asi@ura ni4i via8a >i ni4i lu4rarea ;e De9pansiuneD a Biseri4ii in Pri@oana 4re>5inilor a ;e5er'ina5 >i apari8ia 'ai 'ul5or s:ra4i 4a%re%>i p:r:seau 'i4ile proprie5:8i? 'o5iv 4e a ne4esi5a5 i'perios in5erven8ia Biseri4ii? =n 'o; or@ani)a5 >i s5a5orni4? =n aAu5orul 5u5uror 4re>5inilor afla8i =n i'pas.D M:r5urii ne=n;oielni4e ara5: 4: Biseri4a pri'ar: >i%a =n;eplini5 a4es5e =n;a5oriri a5<5 fa8: ;e fiii s:i 4<5 >i fa8: ;e s5r:ini. Prin ;iverse for'e ;e or@ani)are so4ial: 4are s%au su44e;a5 rn ;e)vol5area vie8ii (iseri4e>5i? ;ar 4are au >i 4oe9is5a5? a;i4: au ;ura5 al:5uri una ;e al5a? ='plinin; fie4are =n felul s:u 4ele ;e 5re(uin8: pen5ru o(>5ea 4re;in4io>ilor 4a >i pen5ru nenu':ra8i pro)eli8i? 4a5e&u'eni sau 4&iar p:@<ni. Din5re a4es5e for'e ;e or@ani)are sun5 4unos4u5e 4a 'ai i'por5an5e ur':5oarele 5rei: a*%or@ani)area 4o'uni5:8ilor (iseri4e>5i 4u proprie5a5e ;e o(>5e $Fap5e II? //I I"? .+*I (*%or@ani)area 4o'uni5:8ilor (iseri4e>5i su( for'a 4ole@iilor? 4orpora8iilor sau aso4ia8iilor =n@:;ui5e sau 5olera5e ;e le@ea ro'an: I 4*%or@ani)area lor 4a uni5:8i f:r: proprie5a5e ;e o(>5e? av<n; =ns: o =n5rea@: re8ea ;e so4ie5:8i reli@ioase >i ;e ins5i5u8ii ;e asis5en8: so4ial:?
+/

4are asi@urau aAu5orarea 'a5erial: a 4elor lipsi8i. F:r: =n;oial: 4: asis5en8a in;ivi;ual:? neor@ani)a5:? n%a lipsi5 ni4io;a5: >i =n ni4i o vre'e ;in Biseri4:? ori4are va fi fos5 for'a ei ;e or@ani)are so4ial: sau =n ori4e 4&ip va fi fos5 asi@ura5: =n s<nul ei asis5en8a 4elor nevoia>i. Ni4i pri'a? ni4i a ;oua for': prin4ipal: ;e or@ani)are so4ial: a Biseri4ii pri'are nu e94lu;eau pe 4ea ;e%a 5reia? 4are a ap:ru5 >i ea ;e prin se4olul al ll%lea? sau 4&iar ;in a ;oua Au':5a5e a vea4ului I. Din5re ele =ns:? for'a 4are s%a i'pus >i s%a s5a5orni4i5 4a for': 4ara45eris5i4: >i 5ipi4: ;e or@ani)are so4ial: a 4o'uni5:8ilor 4re>5ine >i a Biseri4ilor =n @enere? es5e 4ea ;e%a 5reia. A4eas5a repre)in5: 4ea 'ai po5rivi5: for': ;e or@ani)are 4e s% a pu5u5 i'pune >i 'en8ine? a5<5 =n vre'ea perse4u8iilor? 4<5 'ai ales ;up: vre'ea lor.D.1 Con;i8iile reli@ioase? e4ono'i4e? poli5i4e ;in s5a5ul ro'an? e9is5en5e la a4ea vre'e au per'is ;e)vol5area >i @enerali)area for'ei 4elei ;e%a 5reia? fiin; uni4a for': 4are s%a pu5u5 =n4a;ra perfe45 =n s5ru45ura so4ial: a i'periului ro'an. De>i au avu5 un 4ara45er reli@ios? ins5i5u8iile ;e asis5en8: so4ial: >i%au ;esf:>ura5 a45ivi5a5ea lor ;e 4ari5a5e? ;ar =n a4ela>i 5i'p s%au 'anifes5a5 >i reli@ios? =n5rea@a a48iune ;esf:>ur<n;u%se su( asis5en8a reli@ioas:. En fun48ie ;e ;ove)ile is5ori4e? reli@ioase >i Auri;i4e?4are 4uprin; infor'a8ii 4u privire la ins5i5u8iile ;e asis5en8: so4ial: e9is5en5e =n Biseri4a pri'ar:? le pu5e' enu'era pe ur':5oarele: 7op5o4o'iile Jeno;o&iile..2 DC<5 prive>5e 5i'pul pre4is =n 4are ar fi ap:ru5 4ele ;in5<i ;in5re a4es5ea? nu ave' ;a5e si@ure. #s5e =ns: ;e presupus? in lo@i4a perfe45:? 4: ;a4: 5oa5e a4es5ea au 4unos4u5 o perioa;: 4lasi4: ;e ;e)vol5are >i or@ani)are? ;up: 4e 4re>5inis'ul >i%a ;o(<n;i5 ;eplina li(er5a5e? =n4ep<n; 4u vre'ea lui Cons5an5in 4el Mare? a5un4i ;esi@ur 4: ele au e9is5a5 ;e 'ai =nain5e? av<n; =n ur'a lor o a45ivi5a5e prin 4are li s%a verifi4a5 u5ili5a5ea >i valoarea? 4:4i al5fel n%ar fi fos5 a44ep5a5e i'e;ia5 >i nu li s%ar fi ;a5 =n 'o; ofi4ial ;e)vol5area 4are li s%a ;a5 i'e;ia5 ;up: #;i45ul ;e la Milan. Da4: n%ar fi e9is5a5 'ai ;inain5e? s%ar fi =nre@is5ra5 4rearea lor a(ia ;in vre'ea lui Cons5an5in 4el Mare? 4eea 4e nu es5e 4a)ul? >i Iulian Apos5a5ul $.0-%.0.* n%ar fi 4ons5a5a5 la
.1

Brefo5rofiile? sau

Ca5o5rofiile?

7&eron5o4o'iliile?

7&iro4o'iile?

7op5ofro'iile? Naso4o'iile? Orfano5rofiile? Par5eno4o'iile? P5o&iile >i

Pr.Prof.!iviu 5an? Ins5i5u8iile ;e asis5en8: so4ial: =n Biseri4a ve4&e? =n rev. Or5o;o9ia? Anul IJ? Nr.I?Bu4ure>5i -236? p.22. .2 Clasifi4are >i enu'erare 4e apar8ine Pr.Prof.!iviu 5an? ar5.4i5.? p. -,,. +3

;ou: ;e4enii ;up: a4eea? 4: a>e):'in5ele ;e asis5en8: so4ial: ale Biseri4ii sun5 a5<5 ;e (ine r:sp<n;i5e >i ;e (ine or@ani)a5e? =n4:5 ele &r:nes4 nu nu'ai pe 4re>5inii s:ra4i? 4i >i pe p:@<ni? >i nu ar fi lua5 ':sura ;e a le =nlo4ui prin a>e):'in5e p:@<ne sau ;e s5a5? ase':n:5oare.D/, "o' fa4e o pre)en5are su44in5: a 5rei ;in5re a4es5e ins5i5u8ii in;i4<n; rolul lor. a* G'IROCOMIILE % azilele pentru )du)e ! =nain5e ;e a se pu5ea or@ani)a fie4are 4o'uni5a5e 4re>5in:? ;up: r<n;uiala ;a5: ;e fin8ii Apos5oli? 5re(uia 4a v:;uvele? 4are Daveau 4el pu8in >ai)e4i ;e ani >i 4are au fos5 fe'eia unui sin@ur (:r(a5D /-? iar a4u' 5r:iau =n =nfr<nare >i erau ;e;i4a5e sluAirii Biseri4ii? s: fie aAu5a5e >i 4&iar =n5re8inu5e ;e o(>5e. Da5ori5: si5ua8iei ;ifi4ile? afl<n;u%se =n ipos5a)a ;e persoane a(an;ona5e la voia =n5<'pl:rii? >i 4ele 'ai 'ul5e ;in5re v:;uve aAun@eau =n a4eas5: si5ua8ie? se i'punea aAu5orarea 5u5urora. Pen5ru =n4epu5 a4es5 lu4ru nu a fos5 4u pu5in8: ;eoare4e 'iAloa4ele >i posi(ili5:8ile ;e 4are ;ispuneau 'i4ile 4o'uni5:8i 4re>5ine erau insufi4ien5e. Casele =n 4are lo4uiau 4ele 4are ;u4eau via8: ;e o(>5e? s%au nu'i5 4ase ale v:;uvelor sau a)ile pen5ru v:;uve? 4ele i'pli4a5e =n sluAirea Biseri4ii s%au @rupa5 =n so4ie5a5ea reli@ioas: a v:;uvelor? afla5e su( ;ire45a =n;ru'are a 4lerului. =ns:? a;ev:ra5ele a)ile pen5ru v:;uve $@&iro4o'iile*? 4a a)ile ;es5ina5e nu'ai pen5ru a;:pos5irea >i =n5re8inerea v:;uvelor? nu sun5 a4es5ea? 4i a)ilele 4rea5e spe4ial pen5ru v:;uvele s:ra4e? 4are nu se @:seau ;ire45 =n sluA(a Biseri4ii. DDe4i ave' ;ou: 4a5e@orii ;e v:;uve. Unele pen5ru 4are e9is5: o(li@a8ia ne4on;i8iona5: ;e a fi =n5re8inu5e ;e 4o'uni5a5e pen5ru servi4iile pe 4are le pres5au =n sluA(a Biseri4ii? >i al5ele a 4:ror =n5re8inere nu 4ons5i5uia o o(li@a8ie spe4ial: >i 4are su( a4es5 rapor5 in5rau =n 4a5e@oria 4o'un: a 4re;in4io>ilor lipsi8i ;e 'iAloa4e...#9is5en8a unor as5fel ;e a)ile pen5ru v:;uve $@&iro4o'ii* es5e a5es5a5: =n r<n; 4u 4elelal5e 4a5e@orii ;e a>e):'in5e ;e asis5en8: so4ial: =n Biseri4a pri'ar:? ;e>i po'enirea lor ;ire45: es5e rar: ;e 5o5 =n 4o'para8ie 4u a 4elorlal5eD./+ () XENODO'IILE % casele de oaspei pentru primirea strinilor ! Or@ani)area a4es5ora are la (a):
/, /-

i(i;e'? p. -,,. I Ti'o5ei? 3? 2. /+ Pr.Prof. !iviu 5an? ar5.4i5.?p. -,. +0

4uv<n5ul M<n5ui5orului: Ds5r:in a' fos5 >i M%a8i pri'i5D /.? al:5uri ;e 4are se afl: =n;e'nul f<n5ului Apos5ol Pavel: Diu(irii ;e s5r:ini ;a8i%i ur'areD //. Pen5ru 4re>5inii si'pli? pen5ru 4:l:5orii s5r:ini? 4re>5ini sau ne4re>5ini? 4o'uni5:8ile 4re>5ine nou =nfiin8a5e? puneau la ;ispo)i8ia a4es5ora 4ase ;e a;:pos5 nu'i5e Jeno;o&ia sau 4ase pen5ru pri'irea s5r:inilor. DCrea5e >i 4on;use ;e Biseri4:? Jeno;o&iile asi@urau @:);uirea >i &rana 'ini': 5re4:5orilor sau 4:l:5orilor? pre4u' >i 'isionarilor >i al5or oa'eni ai Biseri4ii afla8i 4u 5re(uri prin5r%o 4e5a5e sau al5a. Din vre'uri ve4&i se a'in5es4 =n ;iverse s4rieri as5fel ;e a>e):'in5e? apoi ;e ele se o4up: le@isla8ia (iseri4eas4: >i ;e s5a5? o@lin;in; or@ani)area? ;rep5urile? privile@iile >i ros5urile lor.D/3 4* PTO'IA SAU PTO'OTROFIA % azile pentru sraci ! =n 4onfor'i5a5e 4u =nv:8:5ura 4are se re@:se>5e =n f<n5a 4rip5ur: : DDoa'ne 4<n; Te%a' v:)u5 fl:'<n; >i 5e%a' &r:ni5 P sau =nse5a5 >i i%a' ;a5 s: (eiP...i r:spun)<n; ='p:ra5ul? le va )i4e: A;ev:r v: spun? =n5ru4<5 a8i f:4u5 unuia ;in5r%a4e>5i foar5e 'i4i fra8i ai Mei? Mie Mi%a8i f:4u5D/0? @riAa pen5ru s:ra4i >i aAu5orarea lor a ;eveni5 una ;in5re o(li@a8iile prin4ipale ale 4re>5inilor. De ase'enea >i =n perioa;a apos5oli4: 4re>5inii sun5 =n;e'na8i s: ai(: @riA: ;e s:ra4i: DDa4: ai ;o(<n;i5 4eva prin lu4rul '<inilor 5ale? s: ;ai 4a r:s4u'p:rare pen5ru p:4a5ele 5ale. : nu s5ai la =n;oial: 4<n; ;ai >i ni4i s: 'ur'uri 4<n; ;ai? 4: vei 4unoa>5e 4ine es5e Bunul R:spl:5i5or al pl:8ii. : nu =n5or4i spa5ele 4elui lipsi5I s: fa4i par5e ;in 5oa5e ale fra5elui 5:u >i s: nu )i4i 4: sun5 ale 5ale. Da4: sun5e' p:r5a>i la 4ele ne'uri5oare? 4u a5<5 'ai 'ul5 la 4ele 'uri5oare.D/6 A4es5e =n;e'nuri au fos5 lua5e =n serios ;e 4re>5ini 4are? su( 4on;u4erea ;ire45: a epis4opilor =n spe4ial >i a 4lerului =n @eneral? au per'is or@ani)area operei ;e asis5en8: so4ial: su( ;iferi5e for'e. D=n @enere 5oa5e ins5i5u8iile ;e asis5en8: so4ial: 4rea5e ;e Biseri4: au ur':ri5 aAu5orarea s:ra4ilor =n pri'ul r<n; >i apoi a al5or 4a5e@orii ;e fiin8e lovi5e ;e nenoro4iri? 4a orfanii? v:;uvele? (olnavii? e54.D/1 DToa5e s4rierile (iseri4e>5i =n4ep<n; 4u f<n5a 4rip5ur:? 4u 'onu'en5ele li5erare
/. //

Ma5ei +3?.3. Ro'ani -+?-. /3 Pr.Prof.!iviu 5an? Ins5i5u8iile ;e asis5en8: so4ial: =n Biseri4a "e4&e $ II *? Or5o;o9ia? Anul IJ?Nr.+?Bu4ure>5i -236? p.+32%+0,. /0 Ma5ei +3?.6%/,. /6 Env:8:5ura 4elor ;oispre)e4e Apos5oli $Di;a&ia*? 4ap.I"? 0%1? =n. P. .B. -: 4rierile P:rin8ilor Apos5oli4i? 5ra;u4ere ;e Pr.Dr. Du'i5ru Fe4ioru? #;.Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -262? p.+1%+2 /1 Pr.Prof.!iviu 5an? ar5.4i5.? =n rev. Or5o;o9ia? Nr.+?-236? p.+01 +6

ale epo4ii apos5oli4e >i pos5%apos5oli4e >i 4on5inu<n; 4u 4anoanele >i 4u operele fin8ilor P:rin8i? s5:ruies4 asupra a4es5ei o(li@a8ii? a 4:rei ne=n;eplinire es5e a;eseori nu'i5: u4i;ere ;e fra5e.D/2 Prin 5oa5e a4es5e ins5i5u8ii ;e asis5en8: so4ial:? Biseri4a nu fa4e al54eva ;e4<5 s:%>i ara5e @riAa sa nu nu'ai pen5ru via8a ;u&ovni4eas4: 4i >i pen5ru 4ea 'a5erial:. #a es5e ins5i5u8ia 4are? )i;i5: pe iu(irea lui Du'ne)eu fa8: ;e o'? vine =n =n5<'pinarea ne4esi5:8ilor fi)i4e ale persoanei u'ane >i =n4ear4: s: aline ;urerile a4es5eia a5<5 4<5 =i s5: =n pu5in8:. DOpera so4ial: reli@ioas: pe 4are a =n;eplini5%o Biseri4a $=n4: ;in pri'ele se4ole >i p<n: 'ai 5<r)iu 4<n; ins5i5u8iile sale vor fi prelua5e 4a 'o;el ;e or@ani)are ;e 4:5re s5a5? n.n.*3, prin a4es5e a>e):'in5e? es5e a;eseori i@nora5:? 'ini'ali)a5: sau 5re4u5: % a(ia 'en8iona5 % =n ni>5e no5e pri):ri5e prin ;iversele is5orii (iseri4e>5i? ;e>i is5oria lor pen5ru ;e)vol5area vie8ii (iseri4e>5i >i pen5ru =n;eplinirea ros5ului ei '<n5ui5or =n lu'e? es5e ;e o i'por5an8: 4el pu8in 5o5 a5<5 ;e 'are 4a >i is5oria sinoa;elor e4u'eni4e.D3-

$.#. FORMAREA IERAR'IEI ISERICETI $.#.". APOSTOLATUL En Noul Tes5a'en5 se vor(e>5e =n 4&ipul 4el 'ai l:'uri5? 4: pen5ru =n5e'eierea ='p:r:8iei 4elei noi >i pen5ru 4on5inuarea =n lu'e a lu4r:rii ale? M<n5ui5orul >i%a ales un nu':r ;e ;oispre)e4e (:r(a8i pe 4are i%a pre@:5i5 =n 'o; spe4ial >i pe 4are%i 4unoa>5e' su( nu'ele ;e 4ei ;oispre)e4e Apos5oli. Ale@erea a4es5ora apar8ine =n =n5re@i'e li(er5:8ii >i pre>5iin8ei M<n5ui5orului lisus Fris5os 3+ iar nu =n)es5r:rii spiri5uale sau voin8ei oa'enilor. Cali5a5ea ;e apos5ol >i ;e repre)en5an5 al lui Fris5os au 'anifes5a5%o 4ei ;oispre)e4e a(ia ;up: =nvierea Do'nului? 4<n; A4es5a Ie%a spus : DMer@e8i >i =nv:8a8i 5oa5e nea'urile?
/2

i(i;e'? p. +00?P:rin5ele Profesor la =n4&eierea a4es5ei fra)e a;au@: >i o no5:? no5a -,/? =n 4are se ara5: =n 4are ;in5re 4anoane era prev:)u5: aAu5orarea s:ra4ilor: Canonul 32 apos5oli4. 3, Un as5fel ;e e9e'plu =l ave' =n4: ;in se4olul I". DM:r5uria 4ea 'ai elo4ven5: asupra operei ;e asis5en8: so4ial: a Biseri4ii =n @enere >i asupra 'ul8i'ii 9eno;o&iilor =n spe4ial? es5e a4eea a lui Iulian Apos5a5ul 4are spre a nu r:'<ne prin ni'i4 =n ur'a 4re>5inilor? a &o5:r<5 >i a ;ispus s: se 4ons5ruias4: ;e 4:5re 4ul5ul p:@<n 4<5e un Jeno;o&ion =n fie4are 4e5a5e?spre a%i 4on4ura pe 4re>5ini D%Pr.Prof.!iviu 5an?ar5.4i5. Nr.+? p.+0,. 3Pr.Prof.!iviu 5an?ar5.4i5.? p.+61. 3+ Ioan II?+ >i "I?0/. +1

(o5e)<n;u%le =n nu'ele Ta5:lui >i al Fiului >i al f<n5ului Du&? =nv:8<n;u%le s: p:)eas4: 5oa5e 4<5e v%a' porun4i5 #u vou:.D 3. Desi@ur a4eas5a nu =nsea'n: 4: re;u4e' apos5ola5ul nu'ai la a45ivi5a5ea lui pra45i4:? pen5ru 4: >5i' 4: apos5olia es5e =n fun48ie ;e ale@erea >i 'isiunea =n4re;in8a5: ;e Do'nul nos5ru lisus Fris5os? iar nu ;e a45ivi5a5ea pra45i4: >i 5e'poral: a 4elor ale>i. Prin ur'are? 5er'enul ;e Dapos5olD =n a;ev:ra5ul =n8eles al 4uv<n5ului $QaTroaTORo@ ? 4are vine ;e la v( QaTTOa9oJs!v >i 4are =n @rea4a 4lasi4: =nsea'n: a 5ri'i5e*? es5e 4rea5 ;e M<n5ui5orul 4a o ins5i5u8ie spe4ial: pe 4are a =n)es5ra5%o 4u pu5erea ;e a 4on5inua =n5rei5a a lu4rare pen5ru '<n5uirea 4re;in4io>ilor. A4es5a nu repre)in5: ;e4i o a;ap5are 4re>5in: a vreunei ins5i5u8ii an5erioare 4re>5inis'ului. DPrin na5ura lui? apos5ola5ul =ns: nu pu5ea ;:inui? el avea s: ;ispar: o;a5: 4u 'oar5ea ul5i'ului Apos5ol. R:'<nea ;e4i 4a =n 4a;rul nor'elor 5rans'ise ;e Do'nul nos5ru lisus Fris5os? fin8ii Apos5oli s: 5rans'i5: ur'a>ilor lor? epis4opilor? nu'ai pu5erile 4e ;e4ur@eau ;in lu4rarea 4ons5an5: a preo8iei >i a Biseri4ii? 4elelal5e r:'<n<n; 4a ;aruri personale >i ;e4i ne5rans'isi(ile.D3/ Co5i5ura pri'ului se4ol es5e ;e o i'por5an8: 4api5al: =n is5oria 4re>5inis'ului. To8i Apos5olii au ;isp:ru5 =n afar: ;e loan? r:'as ul5i'ul 'ar5or >i s5a(ili5 pen5ru 'ul5: vre'e =n Asia. f<n5ul Cle'en5 Ro'anul afir': 4: el a or@ani)a5 a4olo 4o'uni5:8ile 4are? =n ;e4ursul 4elui ;e%al ll%lea se4ol? vor invo4a au5ori5a5ea lui.

3. 3/

Ma5ei +1?-2%+,. Ma@is5ran; Du'i5ru I.7:in:? fin8ii Apos5oli >i epis4opii? lu4rare ;e se'inar pen5ru 5i5lul ;e 'a@is5ru =n Teolo@ie? al4:5ui5: su( =n;ru'area P.C.Pr.Prof. !iviu 5an? 4are a >i ;a5 avi)ul pen5ru pu(li4are? =n rev. 5u;ii Teolo@i4e? seria II? Anul JI"? Nr.2%-, ?Bu4ure>5i -20+? p.326. +2

$.#.#. INSTITUIA EPISCOPATULUI Co'uni5:8ile se @:ses4 ;e a4u' =nain5e pe '<inile 4on;u4:5orilor lor 4are 5rans'i5 =nv:8:5ura fin5ei #van@&elii. #i prin; s4&i'(area pri'ilor Apos5oli >i a 4ola(ora5orilor lor. Cre;in8a =n5r%un sf<r>i5 apropia5 al lu'ii? 4re;in8a ='p:r5:>i5: ;e pri'ii 4re>5ini? e94lu;eau prin ;efini8ie i;eea unei Biseri4i or@ani)a5e ins5i5u8ional. A>5ep5<n; Dsf<r>i5ulD 4re;in4io>ii se 'ul8u'eau s: pra45i4e ? 4u 'i4i 'o;ifi4:ri? 5ipul ;e via8: ;in sina@o@a iu;ai4: 5ra;i8ional:? pra45i4: 4are 4uprin;ea a;unarea 4re>5inilor. Ul5erior? 4<n; 4re>5inis'ul s%a r:sp<n;i5 =n Orien5? @:si' =n s<nul 4o'uni5:8ilor? ;iferi5e unele ;e al5ele? 5rei feluri ;e ;e'ni5:8i e9is5en5e: pre)(i5eri? ;ia4oni? epis4opi. Pri'ii pre)i;au ;e)(a5erile ;in a;un:ri iar 4ei ;e%ai ll%lea se o4upau ;e ;e5aliile 4ul5ului >i ='p:r8eau 'ilos5enii. #pis4opii? ;up: 4u' =i ara5: >i nu'ele? au rolul ;e suprave@&e5ori >i sun5 or@ani)a8i su( for': 4ole@ial:. De la or@ani)area 4ole@ial: la responsa(ili5a5ea epis4opal: a e9is5a5 o perioa;: nesi@ur:? ;e >ov:ial: >i 4u anu'i5e e)i5:ri? ;a4: nu 4&iar re)is5en8e. Anu'i5e 4e5:8i pre4u' Ierusali'ul sau Ale9an;ria pose;: =n4: ;e la =n4epu5urile 4re>5inis'ului epis4opul lor. f<n5ul I@na5ie =n An5io&ia? f<n5ul Poli4arp =n 'irna? Po5&in =n !Lon? Sua;ra5us =n A5ena? Denis =n Corin5? sun5 4on;u4:5orii 4o'uni5:8ilor lor? pur5<n; nu'ele? 5i5lul? ;e epis4opi. Ti5lul ;e epis4op? 4<5va 5i'p sinoni' 4u 4el ;e pre)(i5er? sf<r>e>5e prin a se i'pune pen5ru a ;ese'na au5ori5a5ea 'onar&i4:. Pre;i4area fin5ei #van@&elii a;u4e roa;e ;in 'o'en5ul =n 4are? a4olo un;e es5e propov:;ui5:? las: =n ur'a sa o s5ru45ur: 'ini': ;e or@ani)are. Cei 4onver5i8i se 4au5:? se @rupea):? se unes4 >i for'ea): o 4o'uni5a5e 4re>5in: % Biseri4a lui Du'ne)eu. A4es5 lu4ru =l ara5: e9pli4i5 #use(iu al Ce)arei: DU4eni4ii? s:v<r>in; lu4ru ;e evan@&eli>5i >i nevoin;u% se a propov:;ui 4u r<vn: 4uv<n5ul 4re;in8ei? 4elor 4are nu au)iser: p<n: a5un4i ni'i4 ;espre a>a 4eva? >i pro4ur<n;u%le 5e95ul 4rip5urilor sfin5e. Dup: 4e puneau =n 4<5e un 8inu5 s5r:in 5e'eliile 4re;in8ei? a4e>5i u4eni4i a>e)au al8ii 4a p:s5ori? =n4re;in8<n;u%le a4es5ora pur5area
.,

;e @riA: ;e 4ei nou 4onver5i8i spre a fi in5ro;u>i =n 'o; 5e'eini4 =n Biseri4:.D33 As5fel epis4opii? =ns:r4ina8i 4u fun48ii ;eose(i5 ;e a45ive? au a5ras pu8in 4<5e pu8in spre ei reali5a5ea pu5erii? nel:s<n; pre)(i5erilor ;e4<5 un rol se4un;ar. Biseri4a es5e 4&e'a5: s: 5r:ias4:? au =n5:ri5 >i pre4ipi5a5 a4eas5: evolu8ie. Uni5a5ea 4re>5inis'ului era @rav a'enin8a5: ;e ;ifu)area @nos5i4is'ului? @nos5i4ii 4onsi;er<n; 4rip5urile 4a pe ni>5e 5e95e 4e 5re(uiau s: fie in5erpre5a5e >i =n 4are se poa5e @:si e9presia unui a;ev:r 'ai =nal5. As5fel ;e 5eorii ar fi ;es4&is =n fap5 poar5a unei lu'i =n5re@i plin: ;e ere)ii? iar Biseri4a 4are se si'8ea a'enin8a5: se s5r<n@e ins5in45iv =n Aurul epis4opilor. Re)ul5a5ul a fos5 o ;u(l: 5ransfor'are a na5urii pu5erii epis4opale: su(s5i5uirea epis4opa5ului uni5ar 4elui 4ole@ial pe ;e o par5e? >i =n5:rirea au5ori5:8ii epis4opale =n s<nul 4o'uni5:8ii pe ;e al5: par5e. Tre(uie 'en8iona5 4: =n Orien5? =n Asia Minor? =n 8:rile un;e ere)ia @nos5i4ilor se ri;i4a a'enin8:5oare? epis4opa5ul uni5ar ap:rea pen5ru pri'a ;a5a 4ons5i5ui5 4u ele'en5e fun;a'en5ale. !up5a 5re(uia an@aAa5: =n5re 4ele ;ou: prin4ipii 4on5ra;i45orii >i =n fap5? a fos5 nevoie ;e ani =n;elun@a8i =nain5e 4a ins5i5u8ia epis4opa5ului s: 5riu'fe asupra re)is5en8ei 5ena4e pe 4are%l opunea ve4&iul spiri5 ;e li(er5a5e? ;e in;ivi;ualis'? ;e inspira8ie? 4are era 4el al 4o'uni5:8ilor pri'i5ive. !a 'iAlo4ul se4olului al lll%lea epis4opa5ul 'onar&i4 era s5:p<n =n Orien5 >i 4u4erea >i re@iunile o44i;en5ale. Ins5al<n;u%se la Ro'a? 4api5ala i'periului? a ;o(<n;i5 o nou: for8:. !o@i4a >i sensul ;is4iplinei 4are? =n 5oa5e ;o'eniile 4ara45eri)au spiri5ul ro'an? =nsufle8e>5e >i 5ransfor': a4eas5: ins5i5u8ie ;e sor@in5e orien5al: >i o ;es:v<r>e>5e ;<n; pu5erii epis4opale 4ara45erul s:u ;efini5iv. #pis4opul ;evine 4on;u4:5orul re4unos4u5 al 4lerului? repre)en5an5ul ofi4ial? =n5ruparea =ns:>i a 4o'uni5:8ii. 30 #pis4opul ur'ea): a fi nu'i5 ;e a;unarea 4re;in4io>ilor? iar preo8ii pose;: o pu5ere e9pres: =n pre)en5area >i ;ese'narea epis4opilor? =n fap5 a4e>5ia ;evenin; a;ev:ra8i ele45ori? =n 5i'p 4e a;unarea 4re;in4io>ilor se ':r@ine>5e s: le apro(e ale@erea. O;a5: ales? epis4opul 5re(uie 4onsa4ra5 ;e un al5 epis4op? 4are prin punerea '<inilor =i 5rans'i5e 5ra;i8ia apos5oli4: >i fa4e s: se po@oare pes5e el pu5erea f<n5ului Du&.
33

e re@:se>5e ai4i

pri'ul pas spre 4ons5i5uirea pu5erii epis4opale? iar 4ir4u's5an8ele =n 'iAlo4ul 4:rora

#use(iu ;e Ce)areea? Is5oria Biseri4eas4:? Car5ea a III%a? .6?+%.? =n 4ol.P:rin8i >i 4rii5ori Biseri4e>5i? "ol.l.? #;.Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i -216? p.-/,. 30 A. 7a(or? op. 4i5.? p. 6/. .-

A4es5a pose;: Dpu5eriD ;eose(i5e ;in pun45 ;e ve;ere reli@ios? ;is4iplinar >i so4ial? v:;uvele? orfanii? s:ra4ii se @rupea): =n Aurul Biseri4ii >i re4unos4 =n el $=n epis4op* pe pro5e45orul ei ofi4ial. Din pun45 ;e ve;ere Au;i4iar el se pronun8a =n ;iferen;ele 4are survin =n5re 'e'(rii 4o'uni5:8ii >i &o5:r:>5e asupra pro(le'elor ;e ;is4iplin: e4le)ias5i4:. D=n fap5? =n5rea@a reali5a5e a pu5erii 5in;e ;in 4e =n 4e 'ai 'ul5 s: 5rea4:? s: revin: epis4opuluiI preo8ii >i ;ia4onii nu%i sun5 ;e4<5 4ola(ora5ori. As5fel epis4opii ;evin nu'ero>i >i la ora>e >i la sa5e.D36 En'ul8in;u%se nu':rul 4re>5inilor >i la sa5e? s%a ivi5 ne4esi5a5ea =nfiin8:rii ;e 4o'uni5:8i 4are s: ai(: (iseri4i >i preo8i? a4es5ea afl<n;u%se su( 4on;u4erea unui &orepis4op sau epis4op ;e 8ar:. Cu privire la ;a5a apari8iei &orepis4opilor? p:rerile sun5 ='p:r8i5e. Unii 4re; 4: =n5ru4<5 =n'ul8irea 4re>5inilor s%a f:4u5 si'8i5: =n4: ;in vea4ul I >i 'ai 4u sea': ;in vea4ul II la sa5e >i la ora>e? pre)en8a &orepis4opilor poa5e fi so4o5i5: 4&iar ;in a4eas5: perioa;:.31 DCau)ele pen5ru 4are a fos5 4rea5: a4eas5: ins5i5u8ie a &orepis4opa5ului sun5 'ul5iple >i u>or ;e =n8eles. Mai =n5:i ;e 5oa5e i'posi(ili5a5ea epis4opilor ;e la ora>e ;e a 'ai pu5ea sa5isfa4e 5oa5e 4erin8ele =n le@:5ur: 4u a;'inis5rarea 5u5uror paro&iilor? 4u suprave@&erea >i 4on5rolul 4lerului? ;a5 fiin; fap5ul 4: (iseri4ile ;e 8ar: se =n'ul8iser: 4onsi;era(il >i 5oa5e ne4esi5au o suprave@&ere a5en5: =n perioa;a 4<n; ere)iile (<n5uiau =n a4es5e 4o'uni5:8i. =n5in;erea epar&iilor se ;a5ora =n 'are ':sur: 4onver5irii =n 'as: a p:@<nilor 4are se re5r:seser: la sa5e? iar unele ;in5re a4es5e 4o'uni5:8i erau si5ua5e la ;ep:r5:ri 'ari >i ina44esi(ile epis4opului.D32 Rolul &orepis4opilor era ;e a aAu5a e95in;erea 4re>5inis'ului? av<n; la (a): 5rans'i5erea 4ore45: a =nv:8:5urii M<n5ui5orului Fris5os? iar pe ;e al5: par5e s: se pun: s5avil: ere)iei @nos5i4e >i 4elorlal5e ere)ii ;in epo4a respe45iv:. A4eas5: ins5i5u8ie $a &orepis4opilor* va ;ispare 'ai 5<r)iu? la sf<r>i5ul se4olului al lll%lea >i =n4epu5ul se4olului al I"%lea? =n favoarea epis4opilor ;e la ora>e? 'ai ins5rui8i >i 'ai pu5erni4i. Dese'narea $unui epis4op nou* ;e 4:5re preo8i >i sfin8irea $4onsa4rarea* ;e 4:5re un epis4op ve4in? 4ere'onie 4e ;: noului ales 4ara45erul reli@ios? re;u4e influen8a poporului =n no'inali)area epis4opilor >i? ;e fap5? a4eas5: ale@ere es5e 4el 'ai a;esea privile@iul e94lusiv al unei eli5e 'ai 'ul5 sau
36 31

I(i;e'. C.Ioan? Ins5i5u8ia &orepis4opilor =n Biseri4a "e4&e? ar5i4ol pu(li4a5 =n rev. 5u;ii Teolo@i4e? seria II? An.JI"? Nr.3? Bu4ure>5i? -20+? p..,/. 32 i(i;e'? p..,. .+

'ai pu8in B=n4&iseC.0, Prin 'o;ul s:u ;e ale@ere? prin 4ara45erul s:u via@er $ale@ere pe via8:*? prin na5ura fun48iilor sale? epis4opa5ul ;evine o pu5ere esen8ial: >i =n5r%o oare4are ':sur: >i 4onserva5oare. A4eas5a asi@ur: Biseri4ii 4re>5ine lup5:5oare serioase avan5aAe? o 4on5inui5a5e 'ai 'are =n favoarea 5u5uror 4re;in4io>ilor? o propov:;uire a #van@&eliei 'ai a45iv: >i =n5r%un 4a;ru 'ai or@ani)a5. =ns:? a4eas5a se va reali)a =n ;e5ri'en5ul li(er5:8ii >i e@ali5:8ii apos5oli4e pri'are? ;ou: 4ara45eris5i4i esen8iale >i profun; ori@inale ale 4re>5inis'ului =n4: ;e la na>5erea sa. Cali5:8ile pe 4are 5re(uie s: le ='plineas4: epi4opui se po5 e95ra@e ;in s4risorile pas5orale? a4es5a 5re(uin; s: fie ase'enea unui 5a5: ;e fa'ilie 4are se =n@riAe>5e ;e a4eas5a >i a;'inis5rea): perfe45 Dafa4erileD sale. #pis4opul 5re(uie s: fie irepro>a(il? s: nu fi fos5 4:s:5ori5 ;e4<5 o ;a5:? s: fie so(ru? re)erva5? plin ;e 4ur5oa)ie? ospi5alier? 4apa(il ;e a =nv:8a. : nu fie ni4i (:u5or $(e8iv*? ni4i (:5:u>? ;ar s: fie in;ul@en5? pa4ifis5? ;ispre8ui5or fa8: ;e ar@in8iI s: >5ie s: 4on;u4: propria%i 4as:? sa>i 4reas4: 4opiii =n supunere >i perfe45: ;e'ni5a5e 4:4i? ;a4: el nu >5ie s:%>i 4on;u4: propria 4as:? 4u' va pu5ea s: ai(: el @riA: ;e Biseri4a lui Du'ne)eu P 0En D Di;a&ia D @:si' o al5: 4ara45eri)are a epis4opilor? re)ul5a5: ;in =n;e'nul fin8ilor Apos5oli: DFiro5onisi8i%v: vou: epis4opi >i ;ia4oni? vre;ni4i ;e Do'nul? (:r(a8i (l<n)i? neiu(i5ori ;e ar@in5? a;ev:ra8i >i =n4er4a8iI 4: >i ei =n;eplines4 sluAirea profe8ilor >i ;as4:lilor. Nu%i ;ispre8ui8i? 4: ei sun5 4ins5i8i =n5re voi ='preun: 4u profe8ii >i ;as4:lii.D 0+ "<rs5a epis4opului 5re(uie s: fie a unui o' 'a5ur? =nain5a5 =n v<rs5: $Di;as4alia spune 3, ;e ani*? =ns: a4eas5: re@ul: supor5: >i e94ep8ii? a>a 4u' ne ara5: f<n5ul I@na5ie Teoforul: D e 4uvine 4a voi s: nu a(u)a8i ;e v<rs5a $;e 5inere8ea* epis4opului vos5ru? 4i s:%i ;a8i 5o5 respe45ul po5rivi5 pu5erii lui Du'ne)eu? 4are es5e =n elI >5iu 4: >i sfin8ii preo8i nu se ui5: 4: a fos5 r<n;ui5 ;e 4ur<n; epis4op? 4i? 4a ni>5e oa'eni =n8elep8i =n Du'ne)eu? se supun lui.D0. A>a;ar? vi5ali5a5ea >i uni5a5ea unei 4o'uni5:8i? ;epin; =n 'are par5e ;e personali5a5ea epis4opului? el fiin; ap:r:5orul 'i4ilor (iseri4i nou infiin8a5e.

0, 0-

". Mun5ean? op. 4i5.? p. 31. I(i;e'. 0+ Di;a&ia? p../. 0. f<n5ul I@na5ie Teoforul?#pis5ola 4:5re Ma@ne)ieni? 4ap.III? -? P. .B. -? Ins5i5u5ul Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R..?Bu4ure>5i -262? p.-22. ..

$.#.$. PREOII l DIACONII Preo8ii? 4are la =n4epu5 au avu5 un rol prin4ipal =n 4o'uni5:8ile pri'are? a4u' vor 4:p:5a un rol se4un;ar $(ine=n8eles nu =n 4eea 4e prive>5e fun48ia sa4ra'en5al:? 4i =n 4eea 4e prive>5e fun48ia a;'inis5ra5iv:*? ;evenin; su(or;ona8i? 4onsilieri ai epis4opului. Rolul lor esen8ial prive>5e =nv:8:'<n5ul 4re>5in >i =n 'o; spe4ial propov:;uirea fin5ei #van@&elii. D#9is5en8a preo8ilor =n 5oa5e Biseri4ile es5e in;ispensa(il:? pen5ru 4: a4eas5: ins5i5u8ie 4re>5in: ;e (a): nu poa5e fun48iona f:r: lu4rarea ;esf:>ura5: ;e a4e>5i sluAi5ori (iseri4e>5i. A4es5 a;ev:r es5e sus8inu5 >i ;e f<n5ul Apos5ol Pavel? la =n4epu5ul a45ivi5:8ii f<n5ului Apos5ol Pavel? 4u pu8in 5i'p sale ;e Apos5ol prin &iro5oniile 4are le s:v<r>e>5e la !is5ra? I4oniu? An5io&ia? e54. A4es5 a;ev:r =>i va @:si lo4 4:5re sf<r>i5ul a45ivi5:8ii =nain5e ;e 4ur'area firului vie8ii sale? =n 4uvin5ele a;resa5e lui Ti5? unul ;in5re u4eni4ii s:i 4ei 'ai apre4ia8i? a>e)a5 epis4op =n Biseri4a ;in insula Cre5a: BPen5ru a4eas5a 5e%a' l:sa5 =n Cre5a? 4a s: a>e)i preo8i =n fie4are 4e5a5eC $-?3*. Apos5olul nea'urilor es5e e@al 4u el =nsu>i pen5ru 4: r<n;uirea preo8ilor pre5u5in;eni es5e par5e a apos5ola5ului s:u? ;ar >i o o(li@a8ie a epis4opului p<n: la sf<r>i5ul vea4urilor $ll?Ti' +?+*D0/. Preo5ul? 4a sluAi5or (iseri4es4 &iro5oni5 >i a>e)a5 =n Biseri4: pen5ru nevoile 4o'uni5:8ii? fiin; Di4ono' al 5ainelor lui Du'ne)euD 03? es5e 4el 4are p:s5ore>5e pe 4re;in4io>i >i se =n@riAe>5e ;e '<n5uirea a4es5ora. As5fel r<n;uirea preo5ului ;evine opera =n5re@ii Biseri4i 4:reia a4es5a =i apar8ine? el =n5runin; >i a4or;ul 'e'(rilor 4o'uni5:8ii ;in 4are provine. D=n an5i4&i5a5ea 4re>5in:? a4es5 lu4ru era ;eose(i5 ;e i'por5an5 ;eoare4e Apos5olul &iro5onisi5or nu avea posi(ili5a5ea 4a? =n5r%un r:s5i'p a5<5 ;e s4ur5 4<5 ;ura >e;erea sa =n5r%o lo4ali5a5e? s: 4unoas4: sufi4ien5 pe 4ei 4e ur'a s:%i &iro5oneas4:.D00 En 4eea 4e%i prive>5e pe ;ia4oni? a4e>5ia sun5 '<na >i ini'a epis4opului.06 #i =nso8es4 pe epis4op a4olo un;e a4es5a se ;eplasea): fiin; pri'ul in5er'e;iar? 4el 4are fa4e le@:5ura
0/

Pr.Dr. a(in "er)an? Preo8ia ierar&i4: sa4ra'en5al: =n pri'ele Biseri4i =n5e'eia5e =n lu'ea p:@<n: $-*s5u;iu pu(li4a5 =n rev. 5u;ii Teolo@i4e?seria a II%a?An J!II?Nr.3%0K-22,?Bu4ure>5i -22,?p.+3%+0. 03 I Corin5eni? /?-. 00 Pr.Dr. a(in "er)an? ar5.4i5.? p.+0. 06 A.7a(or? op. 4i5.? p. 6.. ./

=n5re p:s5or >i poporul s:u. =n pri'ele se4ole pri'a sar4in: $=n5<ia ;a5orie* a ;ia4onului es5e a48iunea so4ial:? el es5e 'inis5rul 4ari5:8ii >i al servi4iului a>a 4u' o ara5: >i nu'ele s:u
01

. #pis4opul ale@e ;ia4onii =n fun48ie ;e ;i'ensiunile >i nevoile 4o'uni5:8ii.

Dia4onul es5e D=n le@:5ur: per'anen5: 4u 4re;in4io>iiI el =i 4unoa>5e pe 5o8i? 4unoa>5e si5ua8ia lor 'a5erial: >i spiri5ual:. #l ve@&ea): =n 'o; par5i4ular asupra v:;uvelor? (:5r<nilor? orfanilor. #l vi)i5ea): s:ra4ii >i (olnavii pen5ru a%i spriAini. #l =nf:8i>ea): epis4opului nevoile >i ;ifi4ul5:8ile 4o'uni5:8ii? asis5: ='preun: 4u pres(i5erul la 5ri(unal? pen5ru a re@la 4er5urile =n5re fra8i? a>a 4u' apos5olii =i sf:5uiser: ;eAa D02. De ase'enea ei se =n@riAes4 ;e 'a5eriile ne4esare 4ul5ului? ve@&ea): asupra =n5re8inerii o(ie45elor sa4re? la pre@:5irea 'eselor 4o'une >i 4o'an;: ;ire45 'e'(rilor 4lerului inferior? ipo;ia4oni? a4olu8i sau lai4ilor ale>i =n 'o; e94ep8ional pen5ru servi4iul Biseri4ii. Te'eiurile e9is5en8ei persoanelor >i 5rep5elor ierar&i4e sun5 ne4esare la: aAu5orul Apos5olilor la Bo5e)? 4ul5 >i ='p:r5:>irea 4u f<n5a #u&aris5ie? la a;'inis5rarea >i ;is5ri(uirea (unurilor 4o'uni5:8ii D6,. !a ino;ul ;e la Ierusali' =n5rea@a ierar&ie (iseri4eas4: era al:5uri ;e Apos5oli: DApos5oli >i preo8i? sau BsluAi5orii (iseri4e>5iC.D6Mai 5<r)iu? la sf<r>i5ul se4olului al ll%lea? vor avea lo4 a;un:ri sino;ale? s5ri45 re@ionale? la Ale9an;ria? la I4oniu'? Car5a@ina sau =n 7alia. =n se4olul ur':5or a4es5 'o; ;e a;unare se va r:sp<n;i >i @enerali)a? av<n; ;rep5 s4op D5rasarea linieiD spiri5uale pe 4are o va ur'a Biseri4a >i e9pri'area =nv:8:5urii ;e 4re;in8: =n 4onfor'i5a5e 4u #van@&elie . Pu5e' spune 4: la 'iAlo4ul se4olului al III%lea Biseri4a era ;eAa 4ons5i5ui5: =n ansa'(lu. Do@'a sa? ri5urile sale? sun5 =n @eneral fi9a5e? ierar&ia s5a(ili5:? av<n; epis4opi 4e se =n5runes4 =n a;un:ri sino;ale. N:s4u5: =n s<nul i'periului ro'an? 4res4u5: pe p:'<n5ul s:u? Biseri4a 4re>5in: s%a inspira5 ;in e9e'plele =n5<lni5e >i a 4:u5a5 s: foloseas4: la 'a9i'u' fa4ili5:8ile pe 4are so4ie5a5ea 4ivil: le pu5ea oferi spre ;e)vol5area ei.6+
01 02

f<n5a

I(i;e'. I(i;e'. 6, Ma@is5ran; Pr.I.Mir4ea? Or@ani)area Biseri4ii >i via8a pri'ilor 4re>5ini? ;up: BFap5ele Apos5olilorC? lu4rare ;e se'inar pen5ru 5i5lul ;e 'a@is5ru? =n5o4'i5: su( 4on;u4erea Do'nului Prof.Ius5in Moises4u? 4are a >i ;a5 avi)ul s: fie pu(li4a5: =n rev. 5u;ii Teolo@i4e? seria a II%a? an "II?Nr. -%+K-233?Bu4ure>5i -233?p.63. 6Prof.Ius5in Moises4u? f<n5ul Apos5ol Pavel >i via8a 4elor 'ai ;e sea': 4o'uni5:8i 4re>5ine =n epo4a apos5oli4:? s5u;iu pu(li4a5 =n rev. 5u;ii Teolo@i4e?seria a II%a? an III?Nr.6%1Kl23-?Bu4ure>5i -23-?pp./,,%/,-. 6+ A. 7a(or? op. 4i5.? p. 63. .3

$.$. RAPORTURILE DINTRE CLER l POPOR * CREDINCIOI *

on;u4:5orii Biseri4ii? pe 4are%i pu5e' nu'i =n a4ela>i 5i'p >i sluAi5orii a4es5eia? =n4ep<n; ;e la apos5oli >i 4on5inu<n; 4u epis4opi? preo8i >i ;ia4oni? persoane 4are

au pri'i5 pu5erea ;e la Fris5os ;e a fi =nv:8:5ori? ;e%a lun@ul 5i'pului? au for'a5 =n Biseri4: Do 4las: proprie 4u o(li@a8ia ;e a 4on;u4e Biseri4a >i ;e a s:v<r>i 4ul5ul? fiin; a>e)a8i =n ea prin &iro5onie.D6.A4eas5: @rup: a 4on;u4:5orilor for'ea): 4lerul >i 4ons5i5uie D(iseri4a =nv:8:5oare sau 4on;u4:5oare.D6/ Cre;in4io>ii? 5o8i 4ei 4are ':r5urises4 a4eea>i 4re;in8:? 4ons5i5uie D(iseri4a as4ul5:5oareD63? 4are 5re(uie s: se pun: su( 4<r'uirea (iseri4ii =nv:8:5oare spre a ;o(<n;i '<n5uirea. Rapor5ul ;in5re 4ler >i popor ;epin;e ;e i;eile? 4onvin@erile? pe 4are le au 4leri4ii >i 4re;in4io>ii ;espre 'isiunea preo8eas4: pe ;e o par5e >i ;espre 4&e'area 4re>5inilor pe ;e al5: par5e. DCu i;eea pe 4are o aveau ve4&ii 4re>5ini $pri'ii 4re>5ini n.n.* %4leri4i >i 4re;in4io>i% ;espre sfin8enia vie8ii >i 'enirii lor? =n5r%o lu'e p:@<n:? =n 4are =ns:>i @reu5:8ile >i peri4olele 4o'une s5r<n@eau r<n;urile 4re>5inilor =n iu(ire >i =n as4ul5are ;e 4on;u4:5orii lor? se e9pli4: ;e 4e =n pri'ele 5rei se4ole? rapor5urile ;in5re 4ler >i popor au fos5 'ai (une >i 'ai s5r<nse ;e4<5 ori4<n; >i ;e 4e respe45ul 4re;in4io>ilor pen5ru p:s5orii lor 'er@ea p<n: la venera8ie. #pis4opii vre;ni4i erau so4o5i8i =n5ruparea sfin8enieiD60. En 4on;i8iile =n 4are s%a ;esf:>ura5 via8a Biseri4ii pri'are? rapor5urile ;in5re 4ler >i 4re;in4io>i au fos5 supuse unor si5ua8ii >i =n4er4:ri e95re'e? 4:rora? ='preun:? le% au f:4u5 fa8: >i Biseri4a a ie>i5 'ai pu5erni4:. Ceea 4e 4ara45eri)ea): a4es5e rapor5uri =n @eneral? es5e apropierea? le@:5ura s5r<ns:? uni5a5ea 4re>5in: >i sus8inerea re4ipro4:. Desi@ur 4: au fos5 =n5<lni5e >i 4a)uri ;e ne'ul8u'ire >i ne=n8ele@ere ;in par5ea unor 4re;in4io>i sau 4leri4i. Un as5fel ;e 4a) ne es5e se'nala5 ;e f<n5ul Cle'en5 Ro'anul? a4es5a ar:5<n; 4re;in4io>ilor 4u' 5re(uie s: se rapor5e)e la 4ler: D o4o5i'? ;e4i?4: nu e ;rep5 s: fie i)@oni8i ;in sluAirea lor 4ei 4are au fos5 pu>i epis4opi ;e Apos5oli
6.

#use(iu Popovi4i? Is5oria Biseri4eas4: Universal: $ voi. - *? De la =n5e'eierea Cre>5inis'ului p<n: la vi45oria lui =n i'periul Ro'an $an -%.-+ *? #;.Tipo@rafia C:r8ilor Biseri4e>5i? Bu4ure>5i -2+3? p.+0,. 6/ I(i;e'?p.+0-. 63 I(i;e'?p.+0-. 60 Prof.Teo;or M.Popes4u?Cler >i popor =n pri'ele 5rei se4ole?$Aspe45e so4iale ale 4re>5inis'ului pri'ar4a for'e ;e via8: po5rivi5e 5i'purilor respe45ive*? s5u;iu pu(li4a5 =n revis5a 5u;ii Teolo@i4e?Nr.2%l,? -2/2?Bu4ure>5i? p.6-1%6-2. .0

sau? =n5re 5i'p? ;e al8i (:r(a8i vre;ni4i? 4u apro(area =n5re@ii Biseri4i >i 4are au sluAi5 5ur'ei lui Fris5os f:r: pri&an:? 4u s'erenie? =n lini>5e? 4u @riA:? ;e 4are ;au ':r5urie 5o8i ;e 'ul5: vre'e. C: nu 'i4 ne va fi p:4a5ul? ;a4: =n;ep:r5:' ;in ;re@:5oria ;e epis4op pe 4ei 4are au a;us lui Du'ne)eu f:r: pri&an: >i 4u 4uvio>ie ;arurile. Feri4i8i sun5 preo8ii 4are au ple4a5 'ai =nain5e >i au avu5 un sf<r>i5 plin ;e roa;e >i ;es:v<r>i5I ei n%au a se 'ai 5e'e 4:%i va 'ai s4oa5e 4ineva ;in lo4ul r<n;ui5 lor. C:4i ve;e' 4: pe unii? 4are au o via8: ='(un:5:8i5:? i% a8i i)@oni5 ;in sluAirea pe 4are au 4ins5i5%o? f:r: pri&an:D66. =n afara unor 'i4i ne=n8ele@eri? nor'ale a' pu5ea spune =n a4ele vre'uri aspre? =n5re 4lerul ales >i =n5re 4re;in4io>i se s5a(ileau =n 4&ip fires4 rapor5uri ;e s5i': ? ;e =n4re;ere >i ;e ;ra@os5e. #s5e ne4esar 'en8inerea unui e4&ili(ru =n5re 4ler >i popor? 'ai ales =n 4eea 4e prive>5e 4on;u4erea (iseri4eas4:. DPar5i4iparea e9a@era5: >i nere@le'en5a5: a 'irenilor $lai4ilor sau 4re;in4io>ilor n.n.* la e9er4i5area pu5erii (iseri4e>5i? ;u4e 4onse4ven5 la lai4i)area (iseri4ii p<n: la re;u4erea ei la ase':narea 4u ori4e 4e5a5e 4ivil:? a;i4: la >5er@erea 4ara45erului &aris'a5i4 >i &ris5ro4ra5i4 al (iseri4ii? prin =nlo4uirea sis5e'ului ei ;e @uvern:'<n5 ierar&i4%sino;al? prin5r%unul lai4? ;e'o4ra5i4? =n 4are pu5erea e'an: ;e la popor? a>a 4u' e =n s5a5ele 4ivile ;e a)i. #94lu;erea 5o5al: a 'irenilor ;e la ori4e par5i4ipare la e9er4i5area pu5erii (iseri4e>5i? arun4: (iseri4a =n al5: ano'alie? pe pan5a su(s5i5uirii pu5erii ierar&i4 sino;ale ;in (iseri4:? prin5r%una a(solu5is5:? 4eea 4e pen5ru (iseri4: es5e e@al ;e ;:un:5or >i 'ai ales e@al ;e s5r:in spiri5ului >i 4ara45erului (iseri4ii lui Fris5os.D61 i 5o5u>i a fos5 posi(il: o 4oe)iune 4re>5in: 4are s%a reali)a5 av<n; la (a): pre)en8a re@ula5: a 4re;in4io>ilor la s:v<r>irea 4ul5ului 4re>5in. Nu pu5ea s: e9is5e $>i ni4i as5:)i nu es5e posi(il* o 4o'uni5a5e reli@ioas:? ;e 4re;in8:? ;e si'8ire? ;e n:;eA;e >i ;e ;ra@os5e real: =n Fris5os? ;a4: nu se 'anifes5a prin par5i4iparea re@ula5: la a;unarea #u&aris5i4:. A;unarea pen5ru s:v<r>irea 4ul5ului 'o(ili)a >i re4ons5i5uia Biseri4a? ar:5a fru'use8ea >i pu5erea ei 'oral:. C&iar 4ei a(sen8i erau pre)en8i 4u sufle5ul lor? pre)en8i =n a'in5irea >i =n ru@:4iunea 4o'uni5:8ii? 4a ;e al5fel >i =n @riAa ei ;e a%i aAu5a ;in ofran;ele a;use la al5ar? ;a4: aveau nevoie ;e a4es5 aAu5or. As5fel 5o8i 4re;in4io>ii as4ul5au >i 4uno>5eau servi4iul ;ivin? f<n5a 4rip5ur:? =nv:8:5ura 4re>5in:? 4uv<n5ul epis4opului? luau par5e la s:v<r>irea fin5ei #u&aris5ii >i se ='p:r5:>eau? ;up: 4e =n preala(il >i%au ':r5urisi5
66 61

f<n5ul Cle'en5 Ro'anul? #pis5ola I C:5re Corin5eni? 4ap.J!l"?.%0? p.61%62. Pr.Prof.Dr.!iviu 5an? Mirenii =n Biseri4:? i'por5an8a ele'en5ului 'irean =n Biseri4: >i par5i4iparea lui la e9er4i5area pu5erii (iseri4e>5iI s5u;iu 4anoni4%is5ori4? #;.Tipo@rafiei Ar&i;ie4e)ane? i(iu -2.2? p.-/. .6

p:4a5ele. DAu5ori5a5ea >i influen8a 4lerului asupra poporului era =n a4es5 fel pe ;eplin asi@ura5:? spre (inele 4re;in4io>ilor =n>i>i. =n a;unare? 'us5ra? =n;rep5a pe 5o8i 4re;in4io>ii. Ni'eni nu era s5r:in? ni'eni nu era ne4unos4u5I 5o8i for'au o fa'ilie reli@ioas:. "ia8a 'oral: a5<5 ;e fru'oas: a ve4&ilor 4re>5ini nu se poa5e 4on4epe f:r: influen8a 4ul5ului >i par5i4iparea re@ula5: a 4re;in4io>ilor? ins5rui8i >i e;ifi4a8i 4on5inuu ;e p:s5orii lor? 4u pu5erea unor 4raini4i? in5erpre8i >i 'iAlo4i5ori ai lui Du'ne)eu 4:5re popor.D62 Pu5e' 4on4lu)iona 4: a4es5 rapor5 ;in5re 4ler >i popor a fos5 unul ;e e4&ili(ru? fie4are av<n; valoarea sa proprieI 4lerul av<n; =n 4re;in4io>i nu supu>i? 4i fii ;u&ovni4e>5i >i 4ola(ora5ori apropia8i? foar5e u5ili =n opera 4ari5a5iv: a Biseri4ii? iar 4re;in4io>ii au avu5 =n 4ler nu ;oar 4on;u4:5ori? 4i a;ev:ra8i sfe5ni4i >i =n;ru':5ori 4are au ;o(<n;i5 nu'ele ;e p:rin8i.

$.+. RESURSELE COMUNITII

e par4ursul ;e)vol5:rii >i 4ons5i5uirii 4o'uni5:8ilor 4re>5ine a ap:ru5 >i ne4esi5a5ea sus8inerii a4es5ora ;in pun45 ;e ve;ere finan4iar. A4es5 lu4ru se reali)a prin 'e5o;e

;iferi5e sau 4o'une? 4&el5uielile >i veni5urile fiin; ;iferi5e ;e la o 4o'uni5a5e la al5a? =n fun48ie ;e nu':rul 4re;in4io>ilor? i'por5an8a poli5i4:? ;e)vol5area e4ono'i4:? a>e)area @eo@rafi4: a ;iferi5elor ora>e%4e5:8i. DRo'a (a5e re4or;ul persoanelor asis5a5e $aAu5a5e*? ;ar >i pe 4el al veni5urilor. 7es5iunea (unurilor? =n4re;in8a5: unui ;ia4on sau unui ar&i;ia4on? f:4ea ;in a4es5a pri'ul personaA ;up: epis4op >i su44esorul s:u nor'al. Resursele Ro'ei repre)in5: pe 4ele ale unei 'ari paro&ii ;in Paris. Ro'a nu =nse'na 5oa5: 4re>5in:5a5ea. =n anul +3.? la o 4erere ;e aAu5or ;in par5ea 4o'uni5:8ii 4re>5ine ;in Car5a@ina? pen5ru fra8ii ;in Nu'i;ia? se s5r<n@e o su': ;e -,,.,,, ses5er8i. Fie4are 4o'uni5a5e? 4a ori4e aso4ia8ie? avea veni5uri proveni5e ;in
62

Prof.Teo;or M.Popes4u? ar5.4i5.? p.6+-. .1

;ona8iile 4re;in4io>ilor.D1, En4: ;in vre'ea f<n5ului Apos5ol Pavel? 4re>5inii a;u4 prinoase la a;unarea ;u'ini4al:? ini8ial a4es5e ;aruri fiin; a>e)a5e pe 'asa ;e sluAire. Darurile =n na5ur:? ='(r:4:'in5e >i &ran:? repre)in5: ;orin8a 4re>5inilor ;e a veni =n spriAinul nevoilor 4o'uni5:8ii. f<n5ul Ius5in Mar5irul >i Filosoful =n pri'a sa Apolo@ie ;es4rie a;u4erea ;arurilor =n le@:5ur: 4u sluAirea ;u'ini4al:: Di se ;: fie4:ruia s: se ='p:r5:>eas4: ;in 4ele 4e au fos5 4onsfin8i5e prin eu&aris5ie? iar 4elor 4are nu sun5 ;e fa8:? li se 5ri'i5e eu&aris5ia a4as:? prin ;ia4oni. Cei 4e se @:ses4 4u ;are ;e '<n: >i vor? ;au fie4are? 4eea 4e voie>5e? ;up: in5en8ia lui? iar 4eea 4e se a;un: se ;epune la =n5<is5:5:5or? iar el se =n@riAe>5e >i aAu5: pe orfani >i pe v:;uve? pe 4ei lipsi8i ;in vreo as5fel ;e 4au):? pe 4ei 4e se @:ses4 =n =n4&isori? pe s5r:inii 4are se @:ses4 =n 5re4ere >i =n5r%un 4uv<n5 el ;evine pur5:5orul ;e @riA: al 5u5uror 4elor 4e se @:ses4 =n nevoi.D1- !a fel 4a evreii >i p:@<nii? 4re>5inii =>i a;u4 prinosul $;arul* pen5ru ='plinirea 4ul5ului? ;ar Dnu spre a fi 4onsu'a5e prin fo4? 4i s: ni le oferi' nou: >i 4elor 4e au 5re(uin8a ;e ele.D1+ As5fel ave' 4onfi@ura5: s4&i'(area pe 4are o a;u4e 4re>5inis'ul =n 4eea 4e prive>5e ofran;a a;us: lui Du'ne)eu. Darurile sun5 a;use spre a fi ;:rui5e 4elor 'ai nevoia>i? ;ar =nain5e ;e a4eas5a sun5 4ur:8i5e? spiri5uali)a5e? =n;u&ovni4i5e. A4es5e prinoase r:spun; pe;a@o@iei lui Du'ne)eu $4are%l =n5oar4e pe o'? =n5rea@a 4rea8ie? 4:5re #l* 4are =nva8: ='p:r8irea fr:8eas4: a (unurilor ;a5e 5u5uror >i pen5ru 5o8i. Ter5ulian vor(e>5e ;espre aAu5orul =n (ani pe 4are%l ;:;eau 4re>5inii 4a pe o 4on5ri(u8ie lunar: >i ;espre 4u' >i la 4e se 4&el5uiau a4e>5i (ani : DFie4are ;epune o 4o5i)a8ie 'i4:? o ;a5: pe lun: sau 4<n; voie>5e? nu'ai 4<5 voie>5e >i nu'ai ;a4: poa5e. Ni'eni nu e sili5? 4i ;: ;e (un: voie. A4es5e ;epuneri al4:5uies4 un fel ;e fon; al 4ari5:8ii pu(li4e. C:4i ele nu se 4&el5uies4 ni4i pen5ru ospe8e? ni4i pen5ru (e8ii sau pen5ru pe5re4eri f:r: ros5? 4i sluAes4 la =n5re8inerea >i =n@roparea 4elor lipsi8i? la aAu5orarea 4opiilor >i 4opilelor? a s4lavilor (:5r<ni >i 4&iar a 4elor 4e au r:'as s:ra4i pe5ru 4: li s%au =ne4a5 4or:(iileI >i ;a4: unii sun5 os<n;i8i la 'un4: =n a;<n4ul 'inelor? al8ii sun5 e9ila8i =n insule? sau ;u>i =n =n4&isori ;in pri4ina 4re;in8ei =n Du'ne)eu? a5un4i sun5 &r:ni8i pe sea'a 4re;in8ei =n 4are s%
1, 1-

". Mun5ean? op. 4i5.? p. 26. f<n5ul Ius5in Mar5irul >i Filosoful? Apolo@ia =n5<ia? 4ap.!J"II? 0%6? p.6-. 1+ I(i;e' ? 4ap JIII?I? p ... .2

au ':r5urisi5.D1. Tr:s:5ura 4ara45eris5i4: a a4es5or ;aruri? =n (ani sau =n na5ur:? s:p5:'<nale sau lunare? es5e spon5anei5a5ea >i voin8a $;orin8a*lor proprie. Cre>5inii ;au ;in pu8inul lor? iar 4ei 'ai s:ra4i <postesc pentru a aduce fructul postului lor i deci s nu )in cu mna goal.
84

To8i vor s:%>i ;ove;eas4: fr:8ie5a5ea 4are are nevoie ;e fap5e >i ;e ;:ruire pen5ru a se e9pri'a. Cre>5inii aveau sen5i'en5ul 4: au ;ep:>i5 >i =nvins 4on4ep8ia ri@i;:? le@alis5: >i ins5i5u8ional: a "e4&iului Tes5a'en5. #po4ii ;e servi5u5e =i su44e;e perioa;a oa'enilor noi 4are nu ;:ruies4 pen5ru 4: le@ea =i 4ons5r<n@e 4i ;in fervoarea ;ra@os5ei lor filiale. En a4ea vre'e e9is5au 4ole@iile p:@<ne 4are aveau o or@ani)are proprie? un lo4 ;e reuniune? un fon; ;e (ani? iar 4<5eo;a5: >i o 4apel: a unui )eu pro5e45or. A4es5e 4ole@ii Daveau un s4op lu4ra5iv >i in5eresa5D13? la in5rarea =n a4es5e 4ole@ii per4ep<n;u%se o 5a9:. Cre>5inii? =n s4&i'( 4ul5iv: @ra5ui5a5ea $;arul ;e (un:voie*. Pen5ru a in5ra =n 4ole@iile p:@<ne se per4epe o 5a9: 4onsi;era(il:? pe 4<n; ;rep5ul ;e a in5ra =n Biseri4a 4re>5in: nu ne4esi5a ni4i o pla5:? <cci nici un lucru al lui .umnezeu nu se ctig cu $ani<>?+ 4u al5e 4uvin5e reli@ia 4re>5in: nu se vin;e >i ni4i nu se 4u'p:r:. Biseri4a 4re>5in: are ini8ia5iva =n 4eea 4e 4ole@iile p:@<ne n%au f:4u5 ni4io;a5:? >i anu'e preo4uparea pen5ru 4ei s:ra4i >i nepu5in4io>i. Nevoile e94ep8ionale? perse4u8iile? 4ala'i5:8ile erau ur'a5e ;e o 'i>4are uni5: >i ;e o @enero)i5a5e spon5an: ;in par5ea 5u5uror 4re>5inilor. 7es5ul 'ar5irilor % a44ep5area 5or5urii >i a 'or8ii pen5ru a e9pri'a 4re;in8a 4re>5in: % favori)ea): apari8ia a nenu':ra5e e9e'ple ;e 4re>5ini $'ai ales 4re>5ine* (o@a8i? 4are%>i 4&el5uies4 averea salv<n;u%i pe 4ei 4e ':r5urises4 a4eea>i 4re;in8:. En anul +3. epis4opii Nu'i;iei fa4 apel la f<n5ul Ciprian? #pis4opul Car5a@inei? 4u s4opul ;e a r:s4u'p:ra pe 4re>5ini? fe4ioare >i 4opii r:pi8i ;e (er(eri. 16 e ;ove;e>5e as5fel 4: pen5ru 4re>5ini resursele ;e 4are ;ispun au =n pri'ul r<n; o valoare sufle5eas4: 4are se e9pri': prin 'anifes5area Dfra5erni5:8ii D fa8: ;e 5o8i 4re>5inii. "aloarea resurselor re)i;: =n prin4ipal =n 'o5iva8ia lor >i =n felul =n 4are sun5 u5ili)a5e? ofran;a ;evenin; Dlian5ulD 4are une>5e pe 4re>5ini =n ;u&ul lui Du'ne)eu.

1. 1/

Ter5ulian? Apolo@e5i4ul? 4ap.JJJIJ?3%0? p.2+%2.. ". Mun5ean? op. 4i5.? p. 26. 13 I(i;e'. 10 Ter5ulian? op.4i5.? 4ap.JJJIJ?3? p.2+. 16 N. C&if:r? op. 4i5.? p. 1/. /,

CAPITOLUL IV VIAA LITURGIC N ISERICA PRIMAR


+." LITURG'IA N PRIMELE TREI VEACURI CRETINE

s5e 4unos4u5 fap5ul 4: 4ea ;in5<i !i5ur@&ie a fos5 s:v<r>i5: ;e 4:5re M<n5ui5orul Fris5os? la Cina 4ea ;e Tain:. O;a5: 4u a4es5 eveni'en5 ;e ins5i5uire a fin5ei

#u&aris5ii? M<n5ui5orul a inves5i5 pe Apos5oli 4u ;rep5ul >i o(li@a8ia ;e a ofi4ia 4ul5ul 4el nou ? a;i4: ;e a s:v<r>i f<n5a !i5ur@&ie. Pri'ii 4re>5ini ;in Ierusali' ;u4eau o via8: ;e o(>5e =n5<lnin;u%se 'ai ales =n 4ase par5i4ulare? un;e Apos5olii s:v<r>eau Ru@:4iunea s5:rui5oare pen5ru prefa4erea p<inii >i vinului =n Trupul >i f<n5a <n@ele !i5ur@&ie? pre;i4au >i ='p:r5:>eau pe 4re;in4io>i. $Fap5e +?/+%/6 si 3?/+I I Cor -,?+-*. M<n5ui5orului? (ine4uv<n5area a4es5or 'a5erii =n 4lipa prefa4erii? 4<n5area ;e psal'i ur'a5e ;e ='p:r5:>irea sluAi5orilor? iar apoi a 4re;in4io>ilor? 5oa5e a4es5ea au 4ons5i5ui5 nu4leul pri'or;ial >i ri5ualul su'ar ;in 4are s%a ;e)vol5a5 ul5erior (o@:8ia >i fru'use8ea !i5ur@&iei Biseri4ii. En pri'ele 5rei vea4uri 4re>5ine unifor'i5a5ea >i si'pli5a5ea ri5ualului fin5ei !i5ur@&ii s%au p:s5ra5 nes4&i'(a5e =n 4uprinsul in5re@ii Biseri4i Unul ;in5re ele'en5ele esen8iale 4are a es5o'pa5 ;e)vol5area >i ='(o@:8irea Biseri4ii lui Fris5os. Desi@ur 4: =n a4eas5: perioa;: au ap:ru5 'i4i ;iferen8e =n e9presii? =n 4<n5:rile folosi5e? 4a ur'are a unor ne4esi5:8i sufle5e>5i spe4iale ;iferi5elor 4o'uni5:8i 4re>5ine? 4<5 >i ;a5ori5: ;iferen8elor na8ionale? 4ul5urale? so4iale? @eo@rafi4e? e54. D!i5ur@&iile 4are au lua5 fiin8: =n 'arile 4en5re reli@ioase sau =n 'e5ropolele ;e 4on;u4ere poli5i4:? a;'inis5ra5iv: >i 4ul5ural: ;in pri'ele vea4uri 4re>5ine? au avu5 ;arul >i pu5erea s: se i'pun: fa8: ;e 4ele 4are erau =n u) =n lo4ali5:8ile 'ai 'i4i >i 'ai ne=nse'na5e. De a4eea? 4o'uni5:8ile 'ai 'i4i? 'ai noi? sau 'ai periferi4e au a;op5a5 for'ularul li5ur@i4 afla5 =n u) =n 4en5rele 'ai i'por5an5e ;in 4uprinsul i'periului ro'an ;in vre'ea a4eea. !i5ur@&iile 4are se s:v<r>eau =n 'arile 4en5re 4re>5ine ;e a5un4i erau a5ri(ui5e =n
/-

fin5ei !i5ur@&ii? =n a4es5e pri'e 5rei

vea4uri? a fos5 in5er)i4erea 4re>5inis'ului >i perse4u8iile 4on5inue =n;rep5a5e ='po5riva

'o; o(i>nui5 unor 'ari >i 4unos4u5e personali5:8i 4re>5ine? 4a ;e e9e'plu apos5oli? pri'i epis4opi? 5eolo@i? ierar&i >i p:rin8i (iseri4e>5i 4u renu'e 'are. %a re4urs la a4eas5: 'e5o;: pen5ru a ;a !i5ur@&iei respe45ive o au5ori5a5e 'ai 'are >i =n felul a4es5a o posi(ili5a5e 'ai si@ur: ;e p:5run;ere >i r:sp<n;ireD11.

+.#. LITURG'IA N EPOCA APOSTOLIC

rin li5ur@&ii pri'are sau apos5oli4e =n8ele@e' pri'ele !i5ur@&ii ale Biseri4ii 4are au fos5 =n u) =n ;iferi5e 4en5re reli@ioase =n pri'ele vea4uri 4re>5ine. De 4ele 'ai

'ul5e ori 5ra;i8ia ;u4e ori@inea a4es5or !i5ur@&ii p<n: la fin8ii Apos5oli? sau 4el pu8in p<n: la unii ;in5re u4eni4ii sau ur'a>ii lor i'e;ia8i. En 4eea 4e prive>5e a4eas5: perioa;:? =n spa8iul 4re>5in? u4eni4ii M<n5ui5orului lisus Fris5os 4:u5au s: ='plineas4: porun4a pri'i5: la Cina 4ea ;e Tain: $!u4a ++?-2*. Iar for'a ;es:v<r>i5: era 4&iar f<n5a !i5ur@&ie? la 4are erau oferi5e lui Du'ne)eu pro;usele 'a5eriale ale in5ensei a45ivi5:8i o'ene>5i ;e sus8inere a vie8ii: p<inea >i vinul. DTo8i? s%ar pu5ea spune? 4<8i par5i4ipau la li5ur@&ie >i aveau s: se ='p:r5:>eas4:? =>i a;u4eau ;arul 4a si'(ol 4on4re5 al ofran;ei lor spiri5uale .Ca ali'en5e? 4are? o(i>nui5 in5r: =n 4&ip universal =n &rana o'ului? iar nu >i =n 4ea a 4elorlal5e vie8ui5oare? >i sun5 pre@:5i5e prin ar5a lui? p<inea >i vinul repre)in5: sau si'(oli)ea): e94lusiv via8a u'an:. Pre;<n;u%le =n '<inile preo5ului la al5ar? 4a o p<r@: a vie8ii lor =n>i>i? 4re;in4io>ii fa4 as5fel un a45 sensi(il al Aer5fei lor in5erioare? un sa4rifi4iu =n 4ins5ea lui Du'ne)eu? 4a un si'(ol ;e ;:ruire 5o5al: ;e ei =n>i>i.D12 En4er4<n;u%se o re4ons5i5uire a fin5ei !i5ur@&ii ;in perioa;a apos5oli4:? pe (a)a ;iferi5elor 'en8iuni neo5es5a'en5are >i 'ai ales ;in ins5ru48iunile $=nv:8:5urile* ;a5e ;e f.Apos5ol Pavel 4orin5enilor DFiin;4: eu ;e la Do'nul a' pri'i5 4eea 4e v%a' pre;a5 >i vou:: Ca Do'nul lisus? =n noap5ea =n 4are a fos5 v<n;u5? a lua5 p<ine >i? 'ul8u'in;? a fr<n5 >i a )is: D!ua8i? '<n4a8i? a4es5a es5e Trupul Meu 4el 4e se fr<n@e pen5ru voi. A4eas5a s: fa4e8i spre po'enirea Mea.D Ase'enea >i pa&arul ;up: 4in:? )i4<n;: DA4es5 pa&ar es5e !e@ea 4ea Nou: =n5ru <n@ele Meu. A4eas5a s: fa4e8i ori ;e 4<5e ori ve8i (ea?
11 12

Pr.Prof. piri;on C<n;ea? !i5ur@&iile pri'are sau apos5oli4e? =n revis5a? Mi5ropolia Ar;ealului? Nr. -%+K-232? pp.10%23. Pr.Prof.Pe5re "in5iles4u? Du'ne)eias4a !i5ur@&ie 4o'en5a5: =n ofi4iul >i 5e95ul ei: Ri5ul Pro9o'i;iei? B.O.R.? An. !JJJII? Nr. --%-+K-20/? p.-,//. /+

spre po'enirea Mea.D Fiin;4: ori ;e 4<5e ori ve8i '<n4a p<inea a4eas5a >i ve8i (ea pa&arul a4es5a? 'oar5ea Do'nului o ves5i8i p<n: 4<n; #l va veniD2,? pe a4es5e ;a5e se poa5e presupune 4: a;un:rile li5ur@i4e? =n 4a;rul 4:rora se s:v<r>ea ri5ualul eu&aris5ie? 4uprin;eau ur':5oarele ele'en5e: a) C<n5:ri ;e psal'i $I Cor. -/?+0*? 4<n5:ri ;e lau;: >i ;u&ovni4e>5i $#fes 3?-2*? ;in5re 4are unele fra@'en5e au fos5 re;a5e ;e f<n5ul Apos5ol Pavel $Ro'. -+? --%-+I #fes.3?-/I I Ti'..?-0*? pre4u' >i i'ne (i(li4e? p:s5ra5e =n 4:r8ile Noului Tes5a'en5 $!e. -?/0I -?01%62*? 4are =nfru'use8au a;un:rile ;e 4ul5 4re>5ineI b) Ci5iri ;in 4:r8ile (i(li4e ale "e4&iului Tes5a'en5 ? ;up: 'o;elul sina@o@ii iu;ai4e? la 4are se a;:u@au epis5olele Tes.3?+6ICol..?-0*I c) Pre;i4a? =n5r%o for': si'pl: >i fa'iliar:? ;e o'ilie? 4uprin;ea e9pli4a8ii asupra 5e95elor 4i5i5e $la Fap5e JJ?6 se =n5re(uin8ea): 4&iar 5er'enul ;e Do'ileoD d) Ri5ualul #u&aris5ie =n4epea 4u a;u4erea ;arurilor ;e p<ine >i ;e vin $;up: 4u' a' 'en8iona5 'ai sus? 5o8i a;u4eau a4es5e ;aruri*. :v<r>i5orul li5ur@&iei ros5ea apoi ru@:4iuni ;e prea':rire >i 'ul8u'ire =n 4are se a'in5ea ;e Mer5fa '<n5ui5oare a lui Fris5os? pronun8<n;u%se 4uvin5ele ;e ins5i5uire ;e la Cina 4ea ;e Tain:. Cu privire la po5ir: D=8i 'ul8u'i'? ie? P:rin5ele nos5ru? pen5ru sf<n5a vie a lui Davi;? slu@a Ta? pe 4are ne%ai f:4u5%o nou: 4unos4u5: prin lisus? Fiul T:u. ie slav: =n ve4iD2-. Iar 4u privire la fr<n@erea p<inii se ru@au as5fel: D=8i 'ul8u'i' ie? P:rin5ele nos5ru? pen5ru via8a >i 4uno>5in8a? pe 4are ne%ai f:4u5%o 4unos4u5: nou: prin lisus? Fiul T:u. ie slav: =n ve4i. Dup: 4u' a4eas5: p<ine fr<n5: era ='pr:>5ia5: pe 'un8i >i fiin; a;una5: a aAuns una? 5o5 a>a s: se a;une Biseri4a Ta ;e la 'ar@inile lu'ii =n ='p:r:8ia Ta. C: a Ta es5e slava >i pu5erea? prin lisus Fris5os =n ve4iD2+. Darurile erau (ine4uv<n5a5e >i ='p:r8i5e 4a
2, 2-

fin8ilor Apos5oli $4f.l

f<n5a ='p:r5:>anie 5u5uror

I Cor.JI? +.%+0. Env:8:5ur: a 4elor ;oispre)e4e Apos5oli $ Di;a&ia *? 4ap.IJ? +? p.. -. 2+ I(i;e'? 4ap.IJ? .%/? p..-. /.

4re;in4io>ilor. Dup: =n;e'nul

f<n5ului Apos5ol Pavel? 4are ;evine ':r5urie? se

f:4eau: D4ereri? ru@:4iuni? 'iAlo4iri? 'ul8u'iri? pen5ru 5o8i oa'enii D$I Ti'.+?-*. Cre;in4io>ii par5i4ipau la ru@:4iuni? e9pri'<n; a;e)iunea lor prin 4uv<n5ul e(rai4 : DA'inD $a>a s: fie* $I Cor.JI.-0*. Pen5ru 4: i)voarele ;e infor'a8ie asupra 4ul5ului 4re>5in ;in a4ea epo4: sun5 s:ra4e? nu pu5e' spune 4u 4er5i5u;ine ;a4: Ds:ru5area p:4iiD ;e 4are se vor(e>5e =n unele lo4uri ;in Noul Tes5a'en5 $I Tes."? +0I Ro'. J"I? -0*? se va fi pra45i4a5 =n4: ;e pe a5un4i =n a;un:rile li5ur@i4eI la fel ;e in4er5: >i nesi@ur: es5e >i =n5re(uin8area =n 4ul5 a unei ':r5urisiri pu(li4e ;e 4re;in8:? la 4are fa4e alu)ie f<n5ul Apos5ol Pavel $I Ti'."I.-+*.

Depen;en5 ;e #u&aris5ie se pe5re4eau >i &aris'ele? a;i4: a4ea rev:rsare a(un;en5: ;e ;iverse ;aruri spiri5uale? spe4ifi4: Biseri4ii pri'are $revela8ii? e9or4is'e? prooro4iri? ;arul fa4erii ;e 'inuni? e9e'plul I Cor. JI"*. DA4es5ea au ;isp:ru5 =n 4&ip fires4? a5un4i 4<n; ar;oarea ini8ial: 4re>5inis'ului s%a a5enua5 >i 4<n; en5u)ias'ul spon5an? spe4ifi4 prun4iei 5u5uror reli@iilor? a f:4u5 lo4 unor re@uli >i or<n;uiri ins5i5u8ionaleD2.. En le@:5ur: 4u a;un:rile li5ur@i4e aveau lo4 4ole45ele pen5ru s:ra4i $I Cor.J"I? -%+*? 5ra;i8ie =n5<lni5: >i =n servi4iul sina@o@ii? 4a o punere =n fap5: a =n;e'nurilor ;e iu(ire >i =n5raAu5orare 4are reie>eau ;in pre;i4i. To5 4u #u&aris5ia se aflau =n s5r<ns: le@:5ur: =n vea4ul apos5oli4 >i 'esele fr:8e>5i $;e ;ra@os5e* 4unos4u5e >i su( ;enu'irea ;e a@ape. A4es5ea sun5 4onsi;era5e ;e 4:5re unii un a;ev:ra5 apen;i4e al 'eselor ri5uale iu;ai4e ;e s<'(:5a? o(i4ei =n5<lni5 'ai ales prin5re pri'ii 4re>5ini re4ru5a8i ;in5re evrei. Nu pu5e' pre4i)a 4u e9a45i5a5e or;inea ;in5re a@ap: >i #u&aris5ie? ;ar in;iferen5 ;e or;inea ;in5re ele D#u&aris5ia >i a@apa au fiin8a5 ;e la =n4epu5 4a ;ou: lu4ruri ;is5in45e? 4are au 4oe9is5a5 p<n: la =n4epu5ul vea4ului al ll%lea. =n5re ele nu e9is5: un rapor5 @ene5i4? 4u' pre5in; unii ;in5re 5eolo@ii pro5es5an8i? ;up: 4are la =n4epu5 nu au e9is5a5 ;e4<5 a@apele? iar #u&aris5ia s%ar fi n:s4u5 ;in a@ap:? 4a un ri5 pres4ur5a5 al a4es5eia? pe la sf<r>i5ul se4olului =n5<i? a5un4i 4<n; e;i45ele pro&i(i5orii ale ='p:ra5ului Traian n%au 'ai per'is pra45i4area a@apelor =n =n5in;erea >i 4u 4ere'onialul ;e p<n: a5un4i. A@apa? 4are i'i5a ri5ualul 'eselor iu;ai4e? ar fi servi5 as5fel 4a pun5e ;e 5re4ere ;e la ri5ualul iu;ai4 la 4el
2.

Pr. Prof. Dr. #ne Brani>5e? !i5ur@i4a pe4ial:? #;.Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.. Bu4ure>5i -21,? p. -63. //

eu&aris5ie 4re>5in.D2/ Ceea 4e ;e'ons5rea): 4: a@apa nu a f:4u5 par5e in5e@ran5: ;in ri5ualul eu&aris5ie es5e 4&iar ;ova;a ;in vea4ul apos5oli4? 4<n; f<n5ul Apos5ol Pavel 4ear5: a(u)urile 4are se f:4eau la as5fel ;e 'ese $4el pu8in =n Corin5* >i porun4e>5e 4a ele s: fie or@ani)a5e ;e ai4i =nain5e =n fa'ilii >i nu =n a;un:rile ;e 4ul5 $I Cor. JI? +-%++I..%./*. As5fel? a@apa 4a e9presie a vie8ii ;e o(>5e spe4ifi4: 4o'uni5:8ii 4re>5ine pri'are ;in Ierusali' va ;ispare ? pe 4<n; #u&aris5ia? e9pri'a5: prin ru@:4iune? fiin; (a)a 4ul5ului 4re>5in a supravie8ui5 ;e)vol5<;u%se pe 'ai ;epar5e.

+.$. LITURG'IA IN VEACUL AL DOILEA

:r5urii ;espre 4on5inui5a5ea !i5ur@&iei pri'are >i ;espre s:v<r>i5orii a4es5eia ne ofer: ;o4u'en5ele epo4ii P:rin8ilor apos5oli4i 4u' sun5: DDi;a&ia 4elor

;oispre)e4e apos5oliD $anii 1,%-,,*?D #pis5ola 4:5re Corin5eni a lui Cle'en5 Ro'anul D$anii 20%21 *? D #pis5olele f<n5ului I@na5ie al An5io&ieiD $ -,6*. Ens: 4el 'ai i'por5an5 i)vor? =n 4are ne es5e e9pus: s5ru45ura fin5ei !i5ur@&ii ;in se4olul II? es5e Apolo@ia I a f<n5ului Ius5in Mar5irul >i Filosoful? s4ris: =n Aurul anului -3,. Au5orul ;es4rie >i pre)in5: pe s4ur5 r<n;uiala !i5ur@&iei ;in vre'ea sa? =n spe4ial =n 4api5olele 03%06? 4u s4opul ;e a ap:ra pe 4re>5ini ;e a4u)ele 4are 4ir4ulau pe sea'a lor. =n 4api5olul 03 ;es4rie o li5ur@&ie (ap5is'al:? =n 4api5olul 06 ;es4rie o li5ur@&ie ;in a;un:rile ;u'ini4ale? =n 4are se s:v<r>ea #u&aris5ia =n 4&ip o(i>nui5. =n5re a4es5e ;ou: ;es4rieri? f<n5ul Ius5in in5erpune =n 4api5olul 00 o e9pli4are a ri5ualului eu&aris5ie? f<n5ului Ius5in? referi5oare la r<n;uiala s5:ruin; =n 'o; spe4ial asupra esen8ei ;u'ne)eie>5i a fin5ei #u&aris5ii. Coro(or<n; 4ele ;ou: ;es4rieri ale !i5ur@&iei? se poa5e pre)en5a s4&e'a a4es5eia >i ele'en5ele 4are o al4:5uiau la 'iAlo4ul se4olului al ;oilea. A4eas5: r<n;uiala 4ons5a ;in ur':5oarele pun45e esen8iale: ". L,-./01,a 2a-31.435,l6/ : a) le45uri ;in f<n5a 4rip5ur: a Noului >i a "e4&iului Tes5a'en5? a5<5 4<5
2/

I(i;e'? p. -60%-66. /3

per'i5ea 5i'pulI b) o'ilia epis4opului $=n5<is5:5:5orului* sau a proes5osului sluAi5or. #. L,-./01,a 3.1a/,7-,28 * a 2/39,52,6:,l6/ *: a) Ru@:4iunea @eneral: $f:4u5: ;e 5oa5: a;unarea 4re;in4io>ilor*I b) :ru5area p:4ii $fr:8eas4:*? Dpen5ru pri'a ;a5: 'en8iona5: 4a a45 li5ur@i4D 23: D=n4e5<n; ru@:4iunile? noi ne ='(r:8i>:' s:ru5area p:4iiD20I c) A;u4erea li5ur@i4:. ;o4u'en5ar: #u&aris5ieI d) Ru@:4iunea proes5osului $anaforaua* =n 4are se 4uprin;e: a'in5irea suferin8ei Do'nului ? =n8ele@<n; 4uvin5ele ins5i5uirii ;e la p<inii? De a vinului 4: apa >i 5o5 era apei ai4i 4elui es5e 4are ;e pre)i;ea): pri'a a5un4i la pe a;unarea a5es5are f<n5a ase'enea? fap5ului =n5<lni5: unii pe al8ii 4u

folosi5:

=n4:

Cina 4ea ;e Tain: ru@:4iunea ;e 'ul8u'ire ru@:4iunea eu&aris5i4e : invo4:rii f<n5ului =nal8: Du& pen5ru prefa4erea >i ele'en5elor 'ul8u'iri? 4<5 D=n5<is5:5:5orul ;eopo5riv: ru@:4iuni

poa5e 'ai 'ul5eD26 poporul 5er'in: ru@:4iunea? r:spun)<n; DA'inDI e* Ur'ea): ='p:r5:>irea 4elor pre)en8i >i ;u4erea fin5ei #u&aris5ii ? ;e 4:5re ;ia4oni? 4elor a(sen8i. f<n5ul Ius5in ne vor(e>5e >i ;espre 4ole45a 4are se f:4ea pen5ru 4ei s:ra4i? ;ar f:r: a pre4i)a lo4ul a4es5eia =n r<n;uiala sluA(ei? fiin; foar5e pro(a(il 4: a4eas5a avea lo4 la sf<r>i5ul !i5ur@&iei. Des4rierea f<n5ului Ius5in nu ne pre)in5: o r<n;uiala sis5e'a5i4: a':nun8i5: >i 4o'ple5: a !i5ur@&iei? =n 4are s: @:si' 5oa5e ele'en5ele ;e 5ipi4 sau 5e95ul ru@:4iunilor ;in 4are se 4o'punea pe a5un4i !i5ur@&ia? 4i nu'ai o =n>irare s4&e'a5i4: a ele'en5elor prin4ipale 4are 4o'puneau !i5ur@&ia 5i'pului s:u. En s4&i'(? pu5e' spune 4: !i5ur@&ia ;es4ris: ;e
23 20

f<n5ul Ius5in es5e !i5ur@&ia

Pr?Prof.Dr. #ne Brani>5e? op. 4i5.? p.-61 f<n5ul Ius5in Mar5irul >i Filosoful? Apolo@ia I? 4ap.!J"?+? p.6,. 26 I(i;e'? 4ap.!J"II? 3? p.6-. /0

@eneral: >i unifor': a =n5re@ii Biseri4i 4re>5ine ;in 5i'pul s:u. Pe vre'ea lui se poa5e vor(i ;e o unifor'i5a5e li5ur@i4: 21 'ai 'ul5 sau 'ai pu8in ri@uroas:. DDa4: ar fi o(serva5 oare4are varian5e 'ai i)(i5oare >i 'ai i'por5an5e =n pra45i4a ri5ualului eu&aris5ie =n ;iferi5ele 4en5re 4re>5ine pe 4are le%a vi)i5a5? le%ar fi se'nala5 ;esi@ur =n ;es4rierea sa. Cu' =ns: ei nu po'ene>5e ni4:ieri ;e a>a 4eva? re)ul5: 4: !i5ur@&ia ;es4ris: ;e el poa5e fi privi5: 4a !i5ur@&ia @eneral: >i unifor': a =n5re@ii Biseri4i 4re>5ine ;in 5i'pul s:u? li5ur@&ie 4are % 4el pu8in =n r:n;uiala ei e95ern: %era una >i a4eea>i =n 5oa5e p:r8ile lu'ii 4re>5ine ;e a5un4i. A4eas5: unifor'i5a5e es5e a5es5a5: >i ;e fap5ul 4:? =n a4eea>i vre'e $anul -33*? f<n5ul Poli4arp? epis4opul 'irnei? 4oli5ur@&ise>5e la Ro'a 4u Papa Ani4e5D22.

+.+. LITURG'IA N VEACUL AL TREILEA

n vea4ul al 5reilea nu =n5<lni' =n ;o4u'en5e o ;es4riere pe lar@ a !i5ur@&iei? ;in 'ai 'ul5e 'o5ive? =n5re 4are a'in5i' a4ea D;is4iplin: ar4an:D? pe 4are >i%au i'pus%o 4re>5inii e

pen5ru ap:rarea 4re;in8ei lor? p:s5r<n; 5aini4 'is5erul sa4ra'en5al? =n fa8a p:@<nilor. 4a o ne4esi5a5e? ;in via8a lor reli@ioas:.

poa5e a;:u@a ai4i >i fap5ul 4: f<n5a !i5ur@&ie era foar5e fa'iliar: 4re>5inilor? f:4<n; par5e? Cel ;in5<i >i 4el 'ai ve4&i for'ular ;e li5ur@&ie? 4unos4u5 p<n: a4u' ? >i 4are 4uprin;e >i ;a5e ;in se4olul III? es5e 4uprins =n Cons5i5u8iile apos5oli4e? ;o4u'en5 re;a45a5 =n a ;oua Au':5a5e a vea4ului al I"%lea. Pa5riar&ul Pro4lu al Cons5an5inopolului =l 4onsi;er: pe Cle'en5 Ro'anul au5orul 4onse'n:rii =n s4ris a a4es5ei !i5ur@&ii? ;e a4eea a fos5 nu'i5: D!i5ur@&ia Cle'en5in:D. Da5ele privi5oare la r<n;uielile a;un:rilor li5ur@i4e >i la fun48iile li5ur@i4e pe 4are le =n;eplineau 'e'(rii ierar&iei (iseri4e>5i sun5 4uprinse =n 4:r8ile a ;oua $4ap.36%32*? a >ap5ea $4ap. ..%/2* >i a op5a $4ap. /%/+*-,,. la5: s5ru45ura a4es5ei !i5ur@&ii : -* L,-./01,a 2a-31.435,l6/ :
21 22

Pr.Prof.Pe5re "in5iles4u? Curs ;e Is5oria !i5ur@&iei? Bu4ure>5i -2/.? pp. -13%-2.. Pr.'a@is5ran; i'eon 5oi4a? !i5ur@&ia 4re>5in: ;in se4olul II ;es4ris: ;e f<n5ul Ius5in Mar5irul >i Filosoful =n rapor5 4u !i5ur@&ia or5o;o9: ;e as5:)i? =n rev. Or5o;o9ia? Anul JII? Nr. -K-20,? Bu4ure>5i? p.1,. -,, Pr.Prof.Dr.#ne Brani>5e? op. 4i5.? p. -1,. /6

a* !e45urile (i(li4e % + ;in "e4&iul Tes5a'en5 >i +%. ;in Noul Tes5a'en5. As5fel Cons5i5u8iile Apos5oli4e? prin 4are se ;o4u'en5ea): p:r8i ;in !i5ur@&ia a4elor 5i'puri? ne =nf:8i>ea): ;in a4eas5: par5e ;i;a45i4: 4u le45urile (i(li4e? 4e s5au la (a)a an5ifoanelor ;in !i5ur@&ia 4a5e&u'enilor? 4o'uni4<n;u%ne: D4i5irile (i(li4e se f:4eau ;in 4:r8ile "e4&iului Tes5a'en5? =n 'iAlo4ul (iseri4ii? ;e 4:5re 4i5e8ul (iseri4ii. Biseri4a ;e for'a unei 4or:(ii? se afla 4u fa8a spre r:s:ri5. =n 'iAlo4ul (iseri4ii se afla a>e)a5 5ronul epis4opului? 4are es5e 4<r'a4iul 4or:(iei. Preo8ii >i ;ia4onii s5au al:5uri? =n4&ipuin; pe 'arinari >i pe 4:pe5eniile v<sla>ilor. Prin =n@riAirea a4es5ora? ;e par5ea 4ealal5:? s: se a>e)e lai4ii 4u 5oa5: lini>5ea >i (una r<n;uial:. i fe'eile s: se a>e)e ;eose(i5? p:s5r<n; 5:4ere? iar =n 'iAlo4? 4i5e8ul? s5<n; pe un s4aun =nal5? s: 4i5eas4: 4:r8ile lui Moise >i ale lui lisus al lui Navi? ale Mu;e4:5orilor >i ale ='p:ra8ilor? Paralipo'enele >i 4:r8ile ;espre =n5oar4erea ;in 4ap5ivi5a5e. Pe l<n@: a4es5ea? ;in 4:r8ile lui Iov? ale lui olo'on >i ale 4elor ;ou:spre)e4e porun4i? f:4<n;u%se 4i5irile =n ;ou: p:r8i. Al54ineva s: 4<n5e Psal'ii lui Davi;? iar poporul s: 4<n5e =n4epu5ul lorD-,-. De4i le45urile (i(li4e al5ernau 4u 4<n5:rile ;e psal'i. Mul8i'ea le45urilor ;in f<n5a 4rip5ur: a "e4&iului Tes5a'en5 es5e Aus5ifi4a5: prin fap5ul 4: la Ierusali' 4ei 'ai 'ul8i 4a5e&u'eni proveneau ;in5re iu;ei? 4are 5re(uiau 4onvin>i 4a 4ele s4rise ;e prooro4i ves5eau venirea Do'nului >i M<n5ui5orului Fris5os. Dup: le45urile ;in "e4&iul Tes5a'en5 ur'au le45urile ;in Fap5ele Apos5olilor $Noul Tes5a'en5* >i 4i5irea fin5ei #van@&elii? 'o'en5 la 4are 5re(uia 4a D5o8i preo8ii >i ;ia4onii >i 5o5 poporul s: s5ea as4ul5<n; 4u 'ul5: lini>5eD-,+. b) Ur'a o'ilia sau pre;i4a $a'in5i5: nu'ai =n 4ar5ea a ll%a a Cons5i5u8iilor Apos5oli4e*I c) Pa5ru e45enii pen5ru 4a5e&u'eni? ener@u'eni? 4an;i;a8i la (o5e) >i peni5en8i? ur'a5e fie4are ;e o ru@:4iune >i ;e (ine4uv<n5area epis4opului? =n 5i'p 4e a4e>5ia ie>eau ;in (iseri4:. Dup: ie>irea ;in (iseri4: a 4a5e&u'enilor? ener@u'enilor? 4an;i;a8ilor la (o5e) >i a peni5en8ilor? 5o8i 4ei r:'a>i =n (iseri4: se ri;i4au =n pi4ioare? fiin; 'o'en5ul =n 4are =n4epea !i5ur@&ia 4re;in4io>ilor. L,-./01,a 2/39,52,6:,l6/ a;3a ./48-6a/3a 7-/.2-./8 :
-,-

Cons5i5u8iile Apos5oli4e? Car5ea a%II%a? 4ap.!"II? #;. Pa5ris5i4a 7ri@orie Pala'a ?-22.? 5ra;u4ere ;e Pro5osin@&el iluan M:nuil:. -,+ I(i;e'? Car5ea I? 4ap?36. /1

a*#45enia 'are >i ru@:4iunea epis4opului pen5ru 4re;in4io>i DDoa'ne A5o5pu5erni4e? DCel Prea=nal5 Care lo4uie>5i =n5ru 4ele =nal5e? fin5e Care =n5ru fin8i Te o;i&ne>5iD? ='p:ra5e Cel f:r: ;e =n4epu5? Care prin Fris5osul T:u ne%ai ;a5 4uv<n5 ;e 4unoa>5ere ? 4a s: 4unoa>5e' slava Ta >i nu'ele T:u? pe 4are ni !%ai ;es4operi5 4a s:%! 4unoa>5e'? =nsu8i >i a4u' 4au5: prin A4es5a la 5ur'a Ta a4eas5a >i '<n5uie>5e%o pe ea ;e 5oa5: ne>5iin8a >i ;e fap5a 4ea rea? >i ;:%i ei fri4: 4a s: se 5ea': ;e Tine? >i ;ra@os5e 4a s: Te iu(eas4: >i s: se ple4e $s: se 'i4>ore)e* =nain5ea slavei Tale. Fii (inevoi5or >i =n;ur:5or 4u a4e>5ia? as4ul5: ru@:4iunile lor >i%i p:)e>5e s5a5orni4i? f:r: pa5:? nepri&:ni8i? 4a s: fie sfin8i >i 4u 5rupul >i 4u sufle5ul? Df:r: s: ai(: )(<r4i5ur: $s5i@'a5* sau pa5: sau al54eva ;e felul a4es5aD? 4i s: fie =n5re@i >i ni'eni ;in5re ei s: nu fie 4u lipsuri $4iun5i5* >i ne;es:v<r>i5. AAu5:5orule pu5erni4e? nep:r5ini5orule? fii o4ro5i5orul poporului T:u? pe 4are l%ai ales ;in5re 4ei 'ul8i $;in5re 'ii* >i l%ai r:s4u'p:ra5 4u s4u'p <n@ele Fris5osului T:u? fii o4ro5i5or? aAu5:5or? 4&ivernisi5or? pa)ni4? pere5e =n5:ri5? =n5:ri5ur: si@ur:? 4:4i D;in '<na Ta ni'eni nu poa5e s:%i r:peas4:D? ni4i nu e9is5: al5 Du'ne)eu afar: ;e Tine? D4:4i =n Tine ne%a' pus n:;eA;ea noas5r:. fin8e>5e%i pe ei 4u a;ev:rul T:u? 4:4i 4uv<n5ul T:u es5e a;ev:rulD? Tu? Care nu fa4i ni'i4 po5rivi5 pof5elor? pe Care ni'eni nu poa5e s: Te =n>eleI '<n5uie>5e%i ;e 5oa5: (oala >i ;e 5oa5: nepu5in8aD? ;e 5oa5: @re>eala? ;e 5oa5: lu4rarea 4elui r:u $influen8a* >i ;e 5oa5: =n>el:4iunea $ilu)ia*? ;e 5ea'a vr:A'a>ilor? D;e s:@ea5a 4e )(oar: =n5ru a'ia): >i ;e lu4rul 4e u'(l: =n5ru =n5uneri4D? >i%i =nvre;ni4e>5e pe ei ;e via8a 4ea ve>ni4: ='preun: 4u Fris5osul T:u? 4u Fiul T:u Cel Unul%N:s4u5? 4u Du'ne)eul >i M<n5ui5orul nos5ru? prin 4are i se 4uvine slava >i =n4&in:4iune ='preun: 4u Du&ul ve4ilor. A'in.D-,. f<n5? a4u' >i pururea >i =n ve4ii

() S8/.-a/3a p82,, :, 7p8la/3a 4<,5,l6/ l,-./01,7,-6/,l6/ D : )i4: ;ia4onul 5u5uror: D='(r:8i>a8i%v: unii pe al8ii 4u s:ru5area sf<n5:D? >i s:%l ='(r:8i>e)e 4leri4ii pe epis4op? (:r(a8ii lai4i pe 4eilal8i lai4i >i fe'eile pe fe'ei. Copiii s: s5ea aproape ;e f<n5ul al5ar >i s: se o4upe ;e ei un ;ia4on 4a s: nu pro;u4: ;e)or;ineI al8i ;ia4oni s: se pli'(e >i s:%i o(serve pe (:r(a8i >i pe fe'ei? 4a s: nu fa4: vreun )@o'o5 >i s: nu fa4: 4ineva se'ne? s: >u>o5eas4: sau s: nu%i fie so'n. Dia4onii s: s5ea la u>ile (:r(a8ilor iar ipo;ia4onii la u>ile fe'eilor 4a s: nu ias: ni'eni? >i s: nu ;es4&i;: u>a =n 5i'pul
-,.

Cons5i5u8iile Apos5oli4e? Car5ea a%"III%a? 4apJIIl%0? p./-/. /2

anaforalei li5ur@i4e? 4&iar ;a4: ar fi vreun 4re;in4ios. Un ipo;ia4on s: le ;ea preo8ilor ap: s: se spele pe '<ini? si'(ol al 4ur:8eniei sufle5elor 4are sun5 afierosi5e lui Du'ne)euD-,/. 4* A9.23/3a 93 28-/3 9,a265, a 9a/./,l6/ 93 p<,53 7, 93 ;,5 p35-/. S=<5-a %3/-=8 DDia4onii s: pre)in5e $a;u4:* ;arurile epis4opului la Aer5felni4? =n vre'e 4e preo8ii? ase'enea u4eni4ilor l<n@: ;as4:l? s: s5ea ;e%a ;reap5a >i ;e%a s5<n@a luiI ;oi ;ia4oni ;e fie4are par5e a Aer5felni4ului s: 8in: ripi;e $evan5aie* ;in 'e'(rane su(8iri. Din aripa ;e p:un sau ;in s5of:? >i lini>5i8i s: alun@e 'i4ile inse45e 4are )(oar:? pen5ru a nu 4:;ea =n po5irD-,3. 9) R.082,.53a 3.1a/,7-,28 *93 7=,5>,/3 a 9a/./,l6/) /67-,-8 93 3p,726p DA'in5in;u%ne a>a;ar ;e 5oa5e 4ele 4<5e !e%a suferi5 pen5ru noi $a;i4: Fris5os n.n.*? =8i 'ul8u'i'? Du'ne)eule A5o5pu5erni4e? nu 4<5 s%ar 4uveni? 4i ;up: pu5erile noas5re? >i p:)i' porun4a a. Pen5ru 4: D=n noap5ea =n 4are a fos5 v<n;u5 $a fos5 ;a5* ;up: 4e a lua5 p<ineD =n sfin5ele >i nepri&:ni5ele ale '<ini? a privi5 la Tine? Du'ne)eul !ui >i Ta5:l?D >i ;up: 4e a fr<n5%o? a ;a5%o u4eni4ilorD?)i4<n; : Da4eas5a es5e Taina Noului Tes5a'en5? lua8i ;in a4eas5a >i '<n4a8i? a4es5a es5e Trupul MeuD Care se fr<n@e pen5ru 'ul8i spre ier5area p:4a5elor lor. DDe ase'enea >i po5irulD ;up: 4e l%a u'plu5 4u ap: >i 4u vin >i l%a (ine4uv<n5a5? l%a ;a5 lor )i4<n;: D(e8i ;in5ru a4es5a 5o8i? a4es5a es5e <n@ele Meu 4are se vars: pen5ru 'ul8i? spre ier5area p:4a5elor lorI a4eas5a s: o fa4e8i =n5ru po'enirea Mea. Ca ori ;e 4<5e ori ve8i '<n4a P<inea a4eas5a >i ve8i (ea ;in Po5irul a4es5a? 'oar5ea Mea ve8i ves5i? p<n: 4<n; voi veniD. A'in5in;u%ne a>a;ar ;e Pa5i'a >i ;e 'oar5ea a? ;e =nvierea 4ea ;in 'or8i ? ;e ur4area a la 4eruri >i ;e 4ea ;e%a ;oua venire vii5oare? D4<n; va veni 4u slava >i pu5ere 4a s: Au;e4e viii >i 'or8ii? >i s: r:spl:5eas4: fie4:ruia po5rivi5 4u fap5ele saleD. =8i a;u4e' ie ='p:ra5e >i Du'ne)eule? ;up: porun4a a? P<inea a4eas5a >i Po5irul a4es5a? 'ul8u'in;u%Ti prin A4es5a? 4: ne%ai =nvre;ni4i5 s: s5:' =nain5ea Ta >i s:%i sluAi'. i Te ru@:' s: 4au8i 4u (un:voin8: la Darurile a4es5ea pe 4are le%a' pus =nain5ea Ta? Du'ne)eule ;es:v<r>i5? >i s: le pri'e>5i =n 4ins5ea Fris5osului T:u? >i s: 5ri'i8i Du&ul T:u 4el f<n5 pen5ru Mer5fa a4eas5a?
-,/ -,3

I(i;e'? Car5ea "III? 4ap. JII 1%-+? p./-0. I(i;e'I Car5ea "III? 4ap. JII . %/? p./-/. 3,

D4are es5e ':r5urie a Pa5i'ilor lui Fris5osD? 4a s: se ara5e 4: P<inea a4eas5a es5e Trupul Fris5osului T:u >i Po5irul a4es5a es5e <n@ele Fris5osului T:uI 4a 4ei 4are se vor ='p:r5:>i ;in a4es5ea s: se =n5:reas4: =n 4re;in8:? s: pri'eas4: ier5area p:4a5elor? s: se i)(:veas4: ;e ;iavol >i ;e =n>el:4iunea lui? s: se u'ple 4u Du&ul f<n5? s: se fa4: vre;ni4i ;e Fris5osul T:u? 4a s: 4<>5i@e via8: ve>ni4:? pen5ru 4: Te%ai ='p:4a5 4u ei? A5o5pu5erni4e D-,0. Ur'ea): : e) #45enie >i ru@:4iune pen5ru ='p:r5:>ire I f) ='p:r5:>irea I g) #45enie si ru@:4iune ;e 'ul8u'ire I &* =n4&eierea !i5ur@&iei prin salu5ul ;ia4onului: DIe>i8i =n pa4eD. A;unarea eu&aris5i4: ;u'ini4al: % 'asa =n 4o'un ;es5ina5: s: propov:;uias4: >i s: an5i4ipe)e ='p:r:8ia lui DDu'ne)euD %es5e 'o'en5ul =n 4are 4o'uni5a5ea 4re>5in: ;evenea pe ;eplin Biseri4:. In Biseri4:? =n 4a;rul fin5ei !i5ur@&ii? 4re>5inii se ='p:r5:>eau 4u Trupul >i <n@ele lui Fris5os? a4olo se (o5e)au noii 4re>5ini? a4olo se ale@eau noii epis4opi >i 5o5o;a5: se re)olvau pro(le'ele 4u 4are se 4onfrun5a 4o'uni5a5ea. Cul5ul 4o'uni5ar al a4es5ei Dreli@ii ili4i5eD o f:4ea u>or vulnera(il: =n a fi ;es4operi5: ;e 4:5re au5ori5:8i? ;ar 4u 5oa5e a4es5ea? ni4i perse4u8iile nu i%au pu5u5 ='pie;i4a pe 4re>5ini s: par5i4ipe la Cina ;u'ini4al:. C&iar ;a4: vre'urile au fos5 uneori po5rivni4e? 4re>5inii au s5:rui5 =n pra45i4area 4ul5ului 4o'uni5ar? refu)<n; s:%l =nlo4uias4: 4u o ru@:4iune in;ivi;ual:? !i5ur@&ia ;evenin; as5fel pun45ul 4en5ral =n Aurul 4:ruia =>i ;esf:>urau =n5rea@a via8:. 5:p<ne

-,0

I(i;e'? Car5ea "III? 4ap.JIII.3%/,? p./.,. 3-

CONC!UTII En ur'a a4es5ei s4ur5e in4ursiuni prin lu'ea pri'elor vea4uri 4re>5ine se evi;en8ia): fap5ul 4:? ;e>i a ap:ru5 =n5r%un 4on5e95 @eneral 4e se anun8a 5o5al os5il? 4re>5inis'ul a pro;us o revolu8ie ;e 'en5ali5a5e ne'ain5<lni5: p<n: a5un4i? uni4: =n is5oria o'enirii >i 4are ;e'ons5rea):? f:r: ;oar >i poa5e? sor@in5ea sa ;ivin:. !u'ea p:@<n: =n 4are apare 4re>5inis'ul es5e una =n 4are =n5rea@a via8: @ravi5a =n Aurul 4re;in8elor >i ri5ualurilor sa4re poli5eis5eI fie4are 4e5a5e avea )eii >i 'o;ul s:u ;e a%i 4ins5i >i ni4iun 4e5:8ean nu pu5ea s: elu;e)e pra45i4area ri5ualurilor sa4re f:r: s: nu fie ;e4:)u5 ;in ;rep5urile ;e 4e5:8ean. En a4es5 4on5e95? 'ono5eis'ul 4re>5in es5e ;e la =n4epu5 un s4an;al >i pe ':sur: 4e se r:sp<n;e>5e >i =>i =n'ul8e>5e nu':rul ;e a;ep8i e ;in 4e =n 4e 'ai ;eranAan5? 'ai a'enin8:5or pen5ru or;inea lu'ii an5i4e? as5fel 4: vor avea lo4 =n repe5a5e r<n;uri? nu'eroase perse4u8ii 4are =ns: se vor ;ove;i a;ev:ra5e 4a5ali)a5oare ale i)(<n)ii 4re>5ine? 4:4i e9e'plul 'ar5irilor va @enera noi 4onveriri >i na>5erea unei a;'ira8ii profun;e fa8: ;e a4e>5i 4re>5ini a5<5 ;e ;evo5a8i Du'ne)eului lor. e va =n4er4a ela(orarea unei le@isla8ii 4are s: per'i5: perse4u8ia 4re>5in: ;ar ni4io;a5: ea nu va fi pe ;eplin via(il: iar a5i5u;inea ='p:ra8ilor ro'ani va varia ;e la =n4r<n4enare a4er(: p<n: la =n@:;uin8:? 'ai rar? 4e e ;rep5? pen5ru 4: 'ul8i'ea 4re>5inilor ;evenea o pro(le':? un po5en8ial peri4ol. En 4iu;a os5ili5:8ii lu'ii ro'ane? 4re>5inii reu>es4 s: se fun;a'en5e)e 4o'uni5ar? =nfiin8<n; o serie ;e ins5i5u8ii 4e aveau 4a s4op aAu5orarea a4elora 4are? ;in pun45 ;e ve;ere 'a5erial erau =n5r%o si5ua8ie pre4ar:. Dease'enea? ;a4: =n pri'ul vea4 4re>5in? 4o'uni5:8ile 4re>5ine aveau 4a pun45 ;e referin8: pe fin8ii Apos5oli? ul5erior a4e>5ia vor fi su44e;a8i ;e epis4opi? preo8i? ;ia4oni? 4ons5i5uin;u%se 4lerul 4are avea rol nu ;oar =n ofi4ierea 4ul5i4: 4i >i =n =n5rea@ via8: 4o'uni5ar:? f:r: 4a s: se fa4: o s4i)iune ;e 4las: so4ial: =n5re 4ler >i popor 4i 'en8in<n;u%se o rela8ie ar'onioas: 4are se (a)a pe 'esaAul 4en5ral 4re>5in U ;ra@os5ea. Pen5ru 4a uni5a5ea 4o'uni5ar: s: poa5: fi 'en8inu5: era ne4esar 4a #u&aris5ia s: o4upe un lo4 4en5ral. As5fel f<n5a #u&aris5ie a 4ons5i5ui5 pe 5o5 par4ursul is5oriei 4re>5inis'ului? pun45ul 4el 'ai i'por5an5 al vie8ii 4re>5ine >i 'o;ali5a5ea perfe45: ;e reali)are a 4o'uniunii =n5re 5o8i 4re>5inii? vii >i 'or8i? es5e vor(a a>a;ar? ;e o uni5a5e a5<5 =n plan ori)on5al $ #ic et nunc* 4<5 >i pe ver5i4al:? unin; 5e'porarul 4u e5erni5a5ea.
3+

Ur':rin; 'o;ul 4u' a evolua5 'anifes5area 4ul5i4: a fin5ei !i5ur@&ii pe par4ursul pri'elor 5rei vea4uri? a' o(serva5 4: =n 4el ;e%al 5reilea vea4 ave' ;eAa o for': 4o'ple9:? pe ;eplin 4on5ura5: ;es5ul ;e apropia5: 4u f<n5a !i5ur@&ie a )ilelor noas5re. #s5e evi;en5? ur':rin; pa@inile an5erioare? 4: f<n5a #u&aris5ie a fos5 pen5ru a4el 5i'p ;ar a r:'as >i pen5ru 4on5e'poranei5a5e? lian5ul 4el 'ai pu5erni4 al o(>5ii 4re>5ine>5i? ;efini5orie pen5ru ori4e 4re>5in ea a asi@ura5 >i 4re;e' noi 4a va asi@ura? p<n: la sf<r>i5ul vea4urilor? sursa vi5al:? a5<5 pen5ru fie4are 4re>5in =n par5e 4<5 >i pen5ru =n5rea@a 4o'uni5a5e 4re;in4ioas:.

3.

I LOGRAFIE

EDIII ALE I LIEI


1) Bi$lia sau *fnta *criptur ? 5ip:ri5: 4u apro(area f<n5ului ino; al B.O.R.? o4ie5a5ea Bi(li4: In5er4onfesional: ;in Ro'<nia? 4uprinsul repro;u4e

e;i5a5: ;e 2)

5e95ul ;in -21+. 4oul :estament? Bi(lia 4o'en5a5:? versiune revi)ui5:? re;a45a5: >i 4o'en5a5: ;e Bar5olo'eu "aleriu Anania? spriAini5 pe nu'eroase al5e os5eneli? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -22..

CRI DE CULT
-* -223. (iturg#ier? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i?

CRI
2) VVVACT#!# 'ar5iri4e? s5u;iu in5ro;u45iv? 5ra;u4ere >i no5e ;e Pr Prof. Dr. al B.O.R.?

loan R:'ureanu? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune Bu4urer>5i?-226. 3) VVVAPO!O7#I ;e li'(: @rea4:? =n 4ol.DP:rin8i >i

4rii5ori Biseri4e>5iD?

vol.+? 5ra;u4ere? in5ro;u4ere? no5e >i in;i4e ;e Pr Prof. Teo;or Bo;o@ae? Pr. Prof. Oli'p C:4iul: >i Pr. Prof. Du'i5ru Fe4ioru? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -21,. 4) VVVAPO!O7#I ;e li'(: la5in:? =n 4ol.DP:rin8i >i 4rii5ori Biseri4e>5iD?vol..?

5ra;u4ere ;e Prof. Ni4olae C&i8es4u? #lio;or Cons5an5ines4u? Paul Papa;opol >i Prof. Davi; Popes4uI in5ro;u4ere? no5e >i in;i4i ;e Prof. Ni4olae C&i8es4u? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -21-. 5)
3/

VVVCON TITUTII!# Apos5oli4e?

#;i5ura Pa5ris5i4: D7ri@orie Pala'aD? A5ena?-22.. 6) VVVI TORIA Biseri4eas4: Universal:? vol.l? e;i8ia a III%a? rev:)u5: >i 4o'ple5a5: ;e Pr. Prof. Dr. loan R:'ureanu? Pr. Prof. Dr. Milan esan? Pr. Prof. Dr. Teo;or Bo;o@ae? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -216. 7) 8) -262. 9) ARNO!D M.ToLn(ee? 5u;iu asupra is5oriei? 5ra;u4ere ;in en@le): ;e Dan A.!:):res4u? #;i5ura Fu'ani5as? Bu4ure>5i? -226. -,* BU!7AWO" er@&ei? Or5o;o9ia? #;i5ura Pai;eia? Bu4ure>5i? -22/. --* Dia4. Prof. ;r. #MI!IAN "asiles4u? Is5oria reli@iilor? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -21,. -+* #U #BIU ;e Ce)areea? Is5oria (iseri4eas4:? Mar5irii ;in Pales5ina? =n 4ol.DP:rin8i >i 4rii5ori Biseri4e>5iD? voi.-.? 5ra;u4ere? s5u;iu? no5e >i 4o'en5arii ;e Pr. Prof. Teo;or Bo;o@ae? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -216. -.* #U #BIU Popovi4i? Is5oria Biseri4eas4: Universal:? Car5ea =n5<ia? De la =n5e'eierea Biseri4ii p<n: la ;e)(inarea ;in5re par5ea ei ;e R:s:ri5 >i 4ea ;e Apus$-,3/*? #;i5ura Tipo@rafia C:r8ilor Biseri4e>5i? Bu4ure>5i? -2+3. -/*#"D,WIM," Paul? Or5o;o9ia? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? 5ra;u4ere ;e Dr. Irineu loan Popa? Bu4ure>5i? -220. -3* FU T#! ;e Coulan@es? Ce5a5ea an5i4:? 5u;iu asupra 4ul5ului? ;rep5ului >i ins5i5u8iilor 7re4iei >i Ro'ei? voi.II? 5ra;u4ere ;e Mioara >i Pan I)verna? 5ra;u4erea no5elor ;e #lena !a):r? prefa8: ;e Ra;u Flores4u? #;i5ura Meri;iane? Bu4ure>5i? -21/. -0*F#RODIAN? Is5oria I'periului Ro'an ;up: 'oar5ea lui Mar4u Aureliu? =n 4ol.D 4rii5ori @re4i >i la5iniD? 5ra;u4ere? in5ro;u4ere >i no5e ;e Ra;u Ale9an;ru? #;i5ura Repu(li4ii Populare Ro'<ne? Bu4ure>5i? -20,. -6*E.P. .Ar&iepis4op >i Mi5ropoli5 NICO!A# Co'eanu? Ori@en >i Celsus%
33

VVVI TORIA Ro'an: a lui #u5ropius? 5ra;u4ere ;e 7.Popa% !isseanu? e;i8ia a VVV CRI#RI!# P:rin8ilor Apos5oli4i? 5ra;u4ere? no5e >i in;i4i ;e Pr. Dr.

II%a? Bu4ure>5i? -2+.. Du'i5ru Fe4ioru? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i?

Confrun5area 4re>5inis'ului 4u p:@<nis'ul? in 4ol.DDo@'a5i4aD? #;i5ura Anas5asia? Bu4ure>5i? -222. -1* MARC#! i'on? Pri'ii 4re>5ini? =n 4ol.DReli@ia ;e%a lun@ul vea4urilor? 5ra;u4ere ;e O45avian C&e8an? #;i5ura Poli'arH? Bu4ure>5i? -22.. -2*M#X#NDORFF Mean? Biseri4a Or5o;o9: ieri >i a)i? e;i8ie nou:? rev:)u5: >i =n;rep5a5: ;e Mean MeLen;orff >i Ni4olas !ossHL? 5ra;u4ere ;e C:5:lin !a)ur4:? #;i5ura Anas5asia? Bu4ure>5i? -220. +,*M#X#NDORFF Mo&n? Teolo@ia Bi)an5in:? 5ra;u4ere ;in li'(a en@le): ;e Pr. Conf. Dr. Ale9an;ru I. 5an? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -220. +-*MOMM #N T&eo;or? Is5oria ro'an:? 5ra;u4ere ;e Moa4&i' Ni4olaus? #;i5ura 5iin8ifi4: >i en4i4lope;i4:? Bu4ure>5i? -211. ++*POP# CU N."i45or? Cau)ele 4onfli45ului poli5i4 =n5re Biseri4a 4re>5in: >i s5a5ul ro'an su( ='p:ra8ii -2+2. +.*Pr. Dr. ABIN "er)an? f<n5ul Apos5ol Pavel? Is5oria propov:;uirii #van@&eliei >i or@ani):rii Biseri4ii =n epo4a apos5oli4:? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -220. +/* Pr. rof. Dr. BRANIT# #ne? !i5ur@i4a spe4ial:? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.? Bu4ure>5i? -21,. +3* Pr. Prof. Dr. -2.2. +0* Pr. Prof. "INTI!# CU Pe5re? Curs ;e Is5oria !i5ur@&iei? Bu4ure>5i -2/.. +6*Prof. IU TIN Moises4u? Ierar&ia Biseri4eas4: =n epo4a apos5oli4:? #;i5ura Cen5rului Mi5ropoli5an al Ol5eniei? Craiova?-233. +1*TACITU ? Opere II? Is5orii? #;i5ura 5iin8ifi4:? 5ra;u4ere? s5u;iu in5ro;u45iv >i no5e ;e N.!as4u? Bu4ure>5i? -20.. +2*T#ODOR#T #pis4opul Cirului? Is5oria Biseri4eas4:? =n 4ol. DP:rin8i>i 4rii5ori Biseri4e>5iD? voi.//? 5ra;u4ere ;e Pr. Prof. "asile i(ies4u? #;i5ura Ins5i5u5ului Bi(li4 >i ;e Misiune al B.O.R.?Bu4ure>5i? -223. TAN !iviu? Mirenii =n Biseri4:? s5u;iu 4anoni4%is5ori4? i(iu? everi$-2.%+.3*? #;i5ura !u4eaf:rul .A.R.? Bu4ure>5i?

30

STUDII I ARTICOLE

1)

Pr. Prof. Dr. AUR#! Mivi? I'por5an8a 4orespon;en8ei lui Pliniu 4el T<n:r 4u

='p:ra5ul Traian pen5ru Is5oria Biseri4eas4:? =n Anuarul Fa4ul5:8ii ;e 5eolo@ie ;in i(iu? +,,,%+,,-. 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) E.P. .Ar&iepis4op >i Mi5ropoli5 NICO!A# Corneanu? An5i4&i5a5ea 4re>5in: E.P. .Ar&iepis4op >i Mi5ropoli5 NICO!A# Corneanu? #;u4a8ia >i ins5ru48ia Ma@is5ran; Pr. I.MIRC#A? Or@ani)area Biseri4ii >i via8a pri'ilor 4re>5ini Pr. Dr. ABIN "er)an? Preo8ia ierar&i4: sa4ra'en5al: =n pri'ele Biseri4i >i Aris5o5el? rev.D7<n;ireaD? serie nou:? An.J? Nr. -%.K+,,-. =n pri'ele 5rei vea4uri 4re>5ine? =n rev.D7<n;ireaD? serie nou:? An.IJ? Nr./%0K+,,,. ;up: DFap5ele Apos5olilorD? .T.?An."II? Nr.-%+K-223. =n5e'eia5e =n lu'ea p:@<n:? .T.? An.J!II? Nr.3%0K-22,. Pr. Prof. !I"IU 5an? o4ie5:8ile reli@ioase =n Biseri4a "e4&e? .T.? An."III? Pr. Prof. !I"IU 5an? Ins5i5u8iile ;e asis5en8: so4ial: =n Biseri4a ve4&e? Nr.-%+K-230 Or5.? Anul IJ? Nr.-K-236. Pr. Prof. !I"IU 5an? Ins5i5u8iile ;e asis5en8: so4ial: =n Biseri4a ve4&e? Or5.? Anul IJ? Nr.+K-236. Prof. T#ODOR M.Popes4u? Cler >i popor =n pri'ele 5rei se4ole? .T.?

Nr.2%-,K-2/2. --* C.ION? Ins5i5u8ia &orepis4opilor =n Biseri4a ve4&e? .T.? An. JI"? Nr.3%0K-20+. -+*Prof. IU TIN Moises4u? f<n5ul Pavel >i via8a 4elor 'ai ;e sea': 4o'uni5:8i 4re>5ine =n epo4a apos5oli4:? .T.? An.III? Nr.6% 1K-23-. -.*Pr. Prof. Dr. #N# Brani>5e? Ori@inea? ins5i5uirea >i ;e)vol5area 4ul5ului 4re>5in? .T.? An.J"? Nr..%/K-20.. -/*Pr. Prof. P#TR# "in5iles4u? Fun48iunea 4a5e&e5i4: a !i5ur@&iei? .T.? seria a ll%a? Nr.-%+K-2/2. -3*Pr. Prof. P#TR# "in5iles4u? Du'ne)eias4a !i5ur@&ie 4o'en5a5: =n ofi4iul >i 5e95ul
36

ei: Ri5ul Pros4o'i;iei? B.O.R.?An.!JJJII? Nr.--%-+K-20/. -0*Pr. Prof. -6*Do45oran; PIRIDON C<n;ea? !i5ur@&iile pri'are sau apos5oli4e? =n revis5a T#FAN Ale9e? "ia8a 4re>5in: ;up: (:r(a8ii Mi5ropolia Ar;ealului? Nr.-%+K-232. apos5oli4i? .T.? An "II? Nr..%/K-233.

31

C.//,2.l.4 ;,-a3
u(se'na5a Filip Maria $A'(ro)ia* '%a' n:s4u5 =n ora>ul N:s:u;? ;in p:rin8ii 7avril: >i Pela@&ia? la ;a5a ;e -+.,3.-200. A' ur'a5 4i4lul @i'na)ial la 4oala 7eneral: ;in alva? =n5re anii -26+%-21,? apoi !i4eul G7eor@e Co>(u4Y ;in N:s:u;? =n5re anii -21,%-213. A' lu4ra5 la 5a8ia CFR alva =n pos5l ;e 4asier =n5re anii -216%-22+. En anul -22.? la ;a5a ;e -/ o45o'(rie a' in5ra5 =n via8a 'ona&al:? 4a sor: la M:n:s5irea fin5ei Cru4i ;in Ora;ea. !a + fe(ruarie -22/ a' fos5 5uns: =n 4inul 'ona&al? pri'in; nu'ele A'(ro)ia. En5re anii +,,.%+,,6 la =n;e'nul >i 4u spriAinul Mai4ii 5are8e 5avrofora Mina B:;il: a' ur'a5 4ursurile Fa4ul5:8ii ;e Teolo@ie Or5o;o9: ;in Ora;ea U spe4iali)area Teolo@ie Pas5oral: U pe 4are a' a(solvi5%o pre)en5<n; 5e)a ;e li4en8: 4u 5i5lul GDi'ensiunea pas5oral%'isionar: a 'ona&is'ului or5o;o9Y. En5re anii +,--%+,-. a' ur'a5 4ursurile ;e 'as5er la spe4iali)area Istorie $isericeasc i gndire cretin? ;esf:>ura5e =n 4a;rul Fa4ul5:8ii ;e Teolo@ie Or5o;o9: G#pis4op Dr. "asile Co'anY ;in Ora;ea? pe 4are le a(solv 4u pre)en5a lu4rare ;e ;iser5a8ie.

32

D32la/a>,3

u(se'na5a

Filip

Maria

$A'(ro)ia*?

;e4lar

pe

propria

r:spun;ere? 4: la ela(orarea lu4r:rii pe 4are o pre)in5 4a lu4rare ;e ;iser5a5ie? la spe4iali)area Istorie $isericeasc i gndire cretin ? nu a' folosi5 al5e lu4r:ri ;e4<5 4ele 'en8iona5e =n lis5a (i(lio@rafi4:? >i 4: lu4rarea ='i apar8ine =n =n5re@i'e.

e'n:5ura:

0,