Sunteți pe pagina 1din 9

Daca modelul entitate-asociere utilizeaza notiunile de randuri , tabel , asociere si restrictii de integritate , modelul logic opereaza cu notiunile de atribute

, relatie si dependenta functionala. Domeniul reprezinta un set de valori pe care il poate lua orice atribut. Atributul reprezinta o caracteristica care poate lua valori intr-un domeniu , fiecarei caracteristici fiindu-i rezervata un atribut in cadrul relatiei.Relatia se prezinta sub forma de entitate bidimensionala formata din linii-denumite tupluri sau inregistrari-si atribute ,denumite domenii. Conceptele de baza utilizate de modelul logic sunt : - Cheia primara-reprezinta un atribut sau un grup minimal de atribute al carui realizari pot permite identificarea unica a unui tulup in tabela; -Cheia externa este coloana din schema unei tabele care !oaca rolul de cheie primara in alta tabela ; -Cheia candidat-este un atribut sau un grup de atribute care pot,prin realizarile lor,sa identifice un tuplu.Dintre cheile candidate se alege atributul sau grupul de atribute care va !uca rolul de cheie primare; -"uplu-reprezinta o linie#o inregistrare$ in cadrul tabelului; -%chema unei relatii#tabele$-reprezinta lista atributelor,apartinand relatiei,cu domeniile lor ; -&radul relatiei-reprezinta numarul de coloana#atribute$ ale relatiei; -Cardinalitatea relatiei-reprezinta numarul de randuri ale acesteia. 'n realizarea modelului logic al datelor trebuie respectate urmatoarele conditii: o (rice entitate din )CD va deveni relatie in )*D; o Denumirea entitatii din )CD va deveni numele relatiei in )*D; o Atributele entitatii din )CD vor deveni atributele relatiei#tabelul din )*D$; o 'n cazul in care cardinalitatea cuplului este egala cu #+,,$sau#,,,$se adauga la schema de relatie definita pentru tabel,ocheie externa pentru fiecare din tabelele ce participa la asociere, precum si pentru fiecare atribut al asocierii. o 'n cazul in care asocierea din )CD are ambele cardinalitati maxime -n. , atunci asocierea se transforma in tabel."bela nou formata va contine atat atributele asocierii#daca acestea exista$, cat si atributele de tip identificator ale celor doua entitati care sunt legate prin intermediul asocierii respective. o 'n situatia in care asocierea binara are cel putin o cardinalitate maximala egala cu , ,atunci asocierea nu se mai transforma in relatie,iar atributele proprii vor fi incluse in tabelul entitatii care are cardinalitatea maximala egala cu ,."ot in cadrul acestui tabel se va cuprinde si identificatorul celeilalte entitati,atribut care va deveni astfel cheie externa; o 'n cazul in care asocierea nu are atribute proprii,dar ambele cardinalitati ,maxime si minime sunt ,,oricare dintre cele doua relatii poate prelua identificatorul celeilalte entitati,in calitate de cheie externa. 'n cele ce urmeaza va fi prezentat modelul logic al datelor aferent sistemului informatic pentru evidenta personalului si calcului salariilor:

Angajati
Marca Nume Pren Init CNP Serie Vech_ant Sex Data_n Adres a Data_an g

Tip_an g

Salariu_b

Func_de_ba za

Cod_f

Compartiment
Cod_co mp Den_comp Indemn_con d arca

Functii
Cod_ f Den_func Calificare_cerut a Cod_comp

Prezenta
Marca Nr_FC P !re_luc r !re_Co

Pontaj
Nr_FC P "una_F CP An_FC P

Retineri
Nr_doc Suma_retiner e Data_inc_re t Data_sf_re t arca Tip_ret

Situatie_pers
Cod_si Nr_copi Sotia_in_in Alte_pers arca

Certificat_med
Nr_cer t Tip_C Data_cer t Data_inc Data_ter #ile_C arca

)odelul logic al datelor corespunzator sistemului informatic pentru evidenta personalului si calculul salariilor dispune de un numar de opt relatii #tabele$ care evidentiaza modul logic al reprezentarii datelor in cadrul acestui sistem informatic. Cea mai importanta relatie din cadrul modelului o constituie entitatea Anga!ati , care are pe post de cheie primara atributul Marc.Acesta are un rol esential in cadrul sistemului deoarece reprezinta cheia de identificare a fiecarui salariat,precum si faptul ca orice prelucrare reprezinta cheia de identificare a fiecarui salariat,precum si faptul ca orice prelucrare legata de un salariat se bazeaza pe identificarea marcii si apoi se realizeaza modificarile necesare. Cheia primara Marca este de tip numeric,alcatuita din trei cifre , iar la orice prelucrare legata de salarii sau orice operatie legata de personalul institutului este apelata pentru identificarea fiecarui salariat. 'n cadrul entitatii se mai gasesc atribute: Nume , Pren , Init , CNP , Serie , Sex , Data_n , Adresa , Tip_ang , Func_de_baza .Acestea sunt utilizate ca elemente de gestiune a personalului , evidentiind informatiile cu caracter personal ale fiecarui anga!at. Atributele Data_ang si Vech_ant sunt utilizate atat pentru a evidentia momentul anga!arii , cat si in sistemul de salarizare , pentru calculul sporului de vechime , care se determina pe baza vechimii salariatului .'n cadrul acestui sistem informatic vechimea in munca se determina pri suma dintre vechimea anterioara si diferenta dintre data sistemului si data anga!arii. 'n cadrul relatiei mai apar cheia externa C d_! si atributul provenit de la asocierea.(cupa. , %alariu/b. "abelul Compartiment are ca cheie primara atributul C d_c mp.Acest tabel cuprinde atributele corespunzatoare entitatii Compartiment din )CD , cheia externa Marca si preia atributul asocierii -Conduce.. 0ntitatea Pontaj din )CD se transforma in relatia 1onta!.Acest tabel are drept cheie primara atributul Nr_FCP si mai contine atributele proprii "una_FCP si An_FCP . 'n cadrul relatiei Certificat/med apar atributele propriii entitatii Certificat/med din )CD , atributele din acocierea cu Anga!ati si cheia externa Marca .Cheia primara este atributul Nr_cert. Relatia Retineri cuprinde aceleasi atribute ca si entitatea Retineri , la care se adauga cheia externa Marca.Cheia primara a acestui tabel este atributul Nr_d c. "abelul Situatie_pers are drept cheie primara atributul C d_sit si cuprinde aceleasi atribute ca si entitatea corespunzatoare in )CD , la care se adauga cheia externa Marca . 'n relatia 2unctii apar atributele: C d_! , care este cheia primara, Den_!unc , Ca#i!icare_ceruta si cheia externa C d_c mp. Asocierea -1rezenta. din cheile externa 3r/2C1 si Marca. "abelul mai contine atributele $re_#ucr si $re_CM.

Implementarea sistemului informatic 'mplementarea unui sistem informatic este procesul de instalare si configurare a echipamentelor si a soft-ului in vederea finalizarii sistemului si daea lui in functiune.(peratiunea se deruleaza printr-un set bine definit de activitati ,redat in figura urmatoare:
Planificarea$$ implementarii

%ealizarea$$si$$ testarea$&&&&&&$$$$ programelor

Pregatirea$locurilor$de$ munca'$instalarea$si$ testarea$$echipamentelor

Selectarea$$si$$ instruirea$$ personalului

Finalizarea$ documentatiei$

Testarea$ sistemului

Con(ersia$de$la$ (echiul$la$noul$ sistem

%istemul este realizat cu a!utorul %&4D-ului Access.1rogramul poate fi utilizat pe microcalculatoare , in cadrul unei retele sau in mod exclusiv. 1entru instalarea programului este suficienta o pregatire medie a personalului,in vederea rularii programului , personalul trebuie sa aibe cunostinte minime de Access. 4aza de date trebuie intretinuta pentru respectarea cerintelor inititale.(rice modificare facuta ulterior trebuie sa respecte aceste cerinte.%e recomanda ca intretinerea bazei de date sa fie realizata de o persoana calificata. Din punct de vedere al performantelor de functionare , acestea scad pe masura ce volumul bazei de date creste foarte mult.'n acest moment , programul are o viteza buna de lucru. Prezentare bazei de data Salarii

Access este un sistem de gestiune a bazelor de date relationale care face parte din pachetul )% (ffice si ruleaza sub sistemul de operare )icrosoft 5indo6s. Asigurand o interfata intre baza de date si utilizatorii acesteia , permite definirea , interogarea si actualizarea datelor , parta!area lor intre diferiti utilizatori, prin introducerea standardelor la nivelul bazelor de date .7tilizarea limba!ului de programare 8isual 4asic si adaugarea bibliotecilor legate dinamic,ofera posibilitatea scrierii unor aplicatii care cuprind o importanta parte de programare generala ,ce comunica cu sistemul de gestiune a bazelor de date , tinand comenzi scrise in limba!ul de manipulare a datelor. 1entru definirea aplicatiei ca un sistem complet de gestionare a bazelor de date relationale , acestea trebuie sa execute urmatoarele patru functii de baza distincte , fiecare avand propria prezentare sau vizualizare in fata utilizatorului : organizarea datelor , legarea tabelelor si extragerea datelor , introducerea si editarea datelor, precum si prezentarea acestora. 4aza de date -%alarii. este formata din tabele , interogari , formulare , rapoarte si macrocomenzi ,(rganizarea datelor include crearea si manevrarea tabelelor care contin date in formatul conventional . Tabela reprezinta obiectul din baza de date care are rolul pastrarii datelor ce privesc un anumit obiect.1entru a crea o tabela este necesara definirea structurii acesteia si apoi introducerea de date.1rin structura unei tabele se intelege definirea numarului de campuri , a tipului de date aferent fiecarui camp in parte , proprietatile campurilor , campul cheii primare. "abelele utilizate in cadrul bazei de date sunt : Angajati Compartiment Functii Certificat_med Pontaj Retineri Situatie_pers Prezenta! "abela Angajati contine urmatoarele campuri : Marca , Nume , Pren , Init ,CNP ,Serie , Data_n , Sex , Adresa ,Tip_ang ,Func_de_baza ,Data_ang ,Vech_ant ,C d_! si Sa#ariu_b .Aceste campuri au fost preluate din modelul logic al datelor .Cheia primara este campul Marca. 2orma Design a tabelei Angajati se prezinta astfel :

Campul )arca fiind identificator , nu poate avea duplicate ."otodata el este considerat indexul tabelei. "abela Compartiment are in componenta urmatoarele campuri : C d_c mp , Den_c mp , Indemn_c nd si Marca.Cheia primara a acestei tabele o reprezinta candul C d_c mp.Marca este cheie externa.

2orma Design a tabelei Compartiment se prezinta astfel :

"abela Pontaj are in componenta sa urmatoarele campuri % Nr_FCP ,"una_FCP si An_FCP.Cheia primara este campul Nr_FCP. 2orma Design a tabelei Pontaj se prezinta astfel :

"abela Prezenta are in componenta campurile : )arca , 3r/2C1 ,(re/*ucr si (re/C(. Campurile )arca si 3r/2C1 sunt cheia primara a acestei tabele . 2orma Design a tabelei Prezenta se prezinta astfel :

'n cadrul bazei de date relationale , tabelele sunt corelate .Date memorate in tabele diferite vor putea fi asociate atunci cand baza da date solicita anumite informatii. Asocierile

intre date se fac dupa criterii logice si de inrudite a datelor.Aceste asocieri sunt permise daca in faza de definire a structurii tabelelor sunt precizate tipurile de corelatii posibile. Campurile comune prin care se poate face corelarea tabelelor sunt cheia primara a unei tabele si cheia externa pentru tabela asociata.Aceste chei trebuie sa aiba aceleasi tipuri de date.Astfel , atunci cand tabelele asociate constituie baza unei interogari , programul creaza automat corelatiile posibile .Access poate realiza corelatii , la , , , la n sau n la ,. 7n element important il reprezinta asigurarea integritatii referentiale a datelor.'n vederea asigurarii acestei integritati trebuie respectate restrictiile de integritate si corelatiile existente intre campurile asociate ale tabelelor. Relatiile dintre tabele sunt reprezentate prin Relationships.Acestea pot fi observate in figura de mai !os :

1rin intermediul relatiilor dintre date , a legarii tabelelor si a extregerii datelor din tabele se creeaza tabele temporare , stocate in memoria calculatorului sau in fisiere temporare pe dis9. Access foloseste interogarile la legarea tabelelor si la alegerea datelor care vor fi stocate intr-un tabel temporat , denumit biect &ec rdset.7n obiect Recordset contine datele care rezulte in urma rularii interogarii ; oriectele Recordset sunt denumite obiectele virtuale deoarece ele sunt stocate in memoria calculatorului si nu in fisiere. ( interogare Access poate fi utilizata pentru : Regasirea si ordonarea datelor dupa anumite criterii; 0fectuarea de calcule; Actualizarea bazei de date ; 1regatirea datelor in vederea afisarii lor in formulare sau rapoarte .

'nterogarile utilizate in cadrul Access sunt de mai multe tipuri : 'nterogari de selectie permit ectragerea de date din una sau mai multe tabele si:sau cereri precum si efectuarea de calcule;

'nterogari de analiza incrucisata-permit sintetzarea datelor si a rezultatelor obtinute din calule , sub forma unei foi de calcul tabelar; 'nterogari tip actiune-au functia de creare de noi tabele si de actualizare a bazei de date.

Dintre acestea interogarile de selctie sunt celem ai utilizate , ele asigurand utilizatorilor posibilitatea consultarii bazei de date."oate aceste tipuri de interogari pot fi parametrizate. 4aza de date -%alarii. contine interogari de selectie si de tip actiune.'nterogarile de selectie din acest program sunt urmatoarele: -%;*-8echime anga!ati.-calculeaza vechimea in functie de data anga!arii si de vechimea anterioara.0ste creata pe baza tabelului Anga!ati. 1rin formulare se mai asigura si extragerea si prelucrarea inregistrarilor din mai multe tabele asociate si filtrarea inregistrarilor care indeplinesc anumite criterii de selectie. 2ormularele pot fi simple sau complexe.Cele complexe se compun dintr-un formular principal si unul sau mai multe formulare secundare.2ormularele secundare se numesc subformulare si sunt tratate ca fiind obiecte ale formularului principal. 'nterfata aplicatiei este asigurata de formularul.'3"0R2A"A.. Acesta cuprinde butoane de comanda pentru evidenta personalului si salarii si un buton pentru iesire din acest formular. 2ormularul care reprezinta interfata programului este urmatorul:

2ormularul pentru evidenta personalului contine butoane de comanda pentru afisarea tuturor anga!atilor firmei#salariati$ , afisarea certificat medical , afisarea compartiment , afisarea ponta! , afisarea retineri , afisarea calcul salarii , afisare lichidare .De asemenea mai contine butoane de comanda la modificare pentru afisarea salariatilor , afisarea certificat , afisarea compartiment, afisarea ponta! , afisarea retineri.

1rezentarea datelor necesita crearea repoartelor . Rapoartele permit obtinerea de totaluri , subtotaluri si rezumate.Rapoartele nu permit modificarea datelor.'nregistrarile din cadrul unui raport sunt tiparite in ordinea definita in raport, si nu in ordinea care sta la baza interogarii. Raportul - Anga!ati. prezinta anga!atii pe compartimente , calculand numarul anga!atilor pe compartimente si numarul total de anga!ati ai firmei. Raportul -%tat de salarii. prezinta totalul salarilor anga!atilor intr-o societate comerciala. %copul acestei baze de date este acela de a facilita gestiunea anga!atilor unei companii, printr-o interfata usoara care sa necesite un minim de cunostinte )% Access din partea personalului din departamentul de resurse umane.

S-ar putea să vă placă și