Sunteți pe pagina 1din 2

Orarul poate suferi modificări; studenții sunt rugați să urmărească avizierul! PROGRAMUL ORAR PE SEMESTRUL II - ANUL UNIVERSITAR 2013 2014 SPECIALIZAREA: UTILAJE TEHNOLOGICE PENTRU CONSTRUCTII

A N U L

O R A R

I - INGINERI ZI

Ora 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ZIUA
Ora
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
ZIUA
Infografica (C)
Ed.Fizica
Gr.1
Tei
Gr.1, 2
C1
Filozofie (C)
Ed.Fizica
Gr.2
Tei
M.Vlase
Filozofie (S)
Infografica (C)
S.Sofian
P7
Gr.3, 4
C1
Gr.3
Gr.4 Filozofie (S)
M.Vlase
S. Sofian
C1
P7
S.Sofian
Limbi Moderne
Mecanică (C)
Mecanică (C)
Gr.1, 2
Gr.3, 4
Tehnologia Materialelor (C)
Gr. 3, 4
C. Pavel
C2
C.
Pavel
C2
M. Petrescu
C2
P5, P6, P7
Filozofie (S) S.Sofian
P7 Gr.1
Matematici
Speciale
(S)
Tehnologia Materialelor (C)
Gr. 1, 2
Matematici Speciale (C)
Gr.1 P6
A. Simion
Matematici Speciale (S)
Gr.2 P5
A. Simion
Filozofie (S) S.Sofian
P7 Gr.2
M. Petrescu
C2
A.
Simion
C2
Tehn. Materialelor (L)
C8
Matematici
Speciale
(S)
Gr.3 M.Petrescu/ Mocanu
Gr.3 P5
R. Ilie
Analiză (S)
P6
Tehn. Materialelor (L)
C8
Gr.4
B. Sebacher
Gr.4 M.Petrescu/ Mocanu
Mecanică (S)
A1
Tehn. Materialelor (L)
C8
Analiză (S)
P5
Gr.1
R. Panaitescu
Gr.1 M.Petrescu/ Mocanu
Gr.1
Gavrilă
Analiză (C)
Tehn. Materialelor (L)
C8
Infografică (L)
H8
Analiză (S)
P6
Gr.2 M.Petrescu/ Mocanu
Gr.2
M.Vlase/A.Popovici
Gr.2
B. Sebacher
Ed. Fizică
Gr.3
Tei
Analiză (S)
P6
Infografică (L)
H8
Gr.3
B. Sebacher
Gr.3
M.Vlase/A.Popovici
Gavrilă
C2
Ed. Fizică
Gr.4
Tei
Matematici
Speciale
(S)
Mecanică (S)
A1
Gr.4 P7
R. Ilie
Gr.4
R. Panaitescu
L U N I
JOI
MIERCURI
MARTI
 

Programare (L)

H8

Infografică (L)

H8

   

Gr.1

Iatan/B.Sebacher

Gr.1

M.Vlase/A.Popovici

VINERI

 

Mecanică (S)

 

A1

Programare (L)

H9

 

Gr.2

R. Panaitescu

Gr.2

Iatan/B.Sebacher

 

Programare (L)

H9

Mecanică (S)

 

A1

 

Gr.3

Iatan/B.Sebacher

Gr.3

R. Panaitescu

   

Infografică (L)

H8

Programare (L)

H9

Gr.4

M.Vlase/A.Popovici

Gr.4

Iatan/B.Sebacher