Sunteți pe pagina 1din 24

LEGE cu privire la publicitate Nr.1227-XIII din 27.06.

97
Monitorul Oficial al R.Moldova nr.67-68/555 din 16.10.1997

***
CU !IN" Capit#lul I $I" %&I'II GENE!(LE Articolul 1. Noiuni de baz Articolul 2. Legislaia cu privire la publicitate Articolul 3. Sfera de aplicare a legii Articolul 4. Dreptul de autor asupra publicitii Capit#lul II (GEN'II) %*IEC+ELE ,I !INCI IILE $E *(&- (LE (C+I.I+-'II $E U*LICI+(+E Articolul . Agenii de publicitate Articolul !. "biectele activitii de publicitate Articolul #. $rincipiile de baz ale activitii de publicitate Capit#lul III CE!IN'ELE /('- $E U*LICI+(+E Articolul %. &erine generale Articolul '. $ublicitatea neonest Articolul 1(. $ublicitatea neautentic Articolul 11. $ublicitatea a)oral Articolul 12. $ublicitatea subli)inal Articolul 13. $ublicitatea la radio *i televiziune Articolul 14. $ublicitatea +n presa periodic Articolul 1 . $ublicitatea +n serviciile cine)atografice, video, infor)aionale, precu) *i cu folosirea reelelor telefonice, telegrafice, teleArticolul 1!. $ublicitatea e-terioar Articolul 1#. A)ena.area locurilor de co)er *i de prestri de servicii Articolul 1%. $ublicitatea pe )i.loacele de transport *i pe tri)iterile po*tale Articolul 1'. $articularitile publicitii unor tipuri de )rfuri *i servicii Articolul 2(. $articularitile publicitii serviciilor financiare, de asigurare, de investiii *i a /+rtiilor de valoare Articolul 21. $ublicitatea social Articolul 22. Sponsorizarea Articolul 23. $rotecia )inorilor la producerea, plasarea *i difuzarea publicitii Capit#lul I. $!E +U!ILE ,I %*LIG('IILE (GEN'IL%! $E U*LICI+(+E Articolul 24. 0er)enele de pstrare a )aterialului publicitar Articolul 2 . $rezentarea infor)aiei publicitare pentru producerea *i difuzarea publicitii Articolul 2!. 1nfor)area despre circu)stanele care pot duce la +nclcarea legislaiei cu privire la publicitate Articolul 2#. $rezentarea infor)aiei ctre organele puterii e-ecutive

Capit#lul . C%N+!%LUL $E "+(+ ,I (U+%!EGLE0EN+(!E( 1N $%0ENIUL U*LICI+-'II Articolul 2%. 2)puternicirile organului de stat care efectueaz regle)entarea anti)onopolist Articolul 2'. Dreptul de acces la infor)aie Articolul 3(. Drepturile organizaiilor profesionale ob*te*ti ce activeaz +n do)eniul publicitii Capit#lul .I $E&0IN'I!E( U*LICI+-'II NE($EC.(+E ,I !E" %N"(*ILI+(+E( EN+!U U*LICI+(+E( NE($EC.(+Articolul 31. Dez)inirea Articolul 32. 3esponsabilitatea agenilor de publicitate Articolul 33. 3esponsabilitatea pentru +nclcarea legislaiei cu privire la publicitate Capit#lul .II $I" %&I'II /IN(LE Articolul 34. Dispoziii finale

$arla)entul adopt prezenta lege. $rezenta lege stabile*te principiile generale ale activitii +n do)eniul publicitii +n 3epublica 4oldova *i regle)enteaz relaiile ce apar +n procesul de producere, a)plasare *i difuzare a publicitii. Capit#lul I $I" %&I'II GENE!(LE (rtic#lul 1. Noiuni de baz 2n sensul prezentei legi, se definesc ur)toarele noiuni5 publicitate 6recla)7 8 infor)aie public despre persoane, )rfuri 6lucrri, servicii7, idei sau iniiative 6infor)aie publicitar, )aterial publicitar7 )enit s suscite *i s susin interesul public fa de acestea, s contribuie la co)ercializarea lor *i s ridice prestigiul productorului9 gen de publicitate 8 )odalitate de difuzare a infor)aiei publicitare, prin inter)ediul creia agentul de publicitate e-ercit o influen controlat asupra unui cerc nedeter)inat de persoane9 agent de publicitate 8 furnizor, productor, difuzor de publicitate9 furnizor de publicitate 8 persoana ce constituie sursa sau obiectul infor)aiei publicitare destinate producerii, plasrii *i difuzrii ulterioare a publicitii9 productor de publicitate 8 persoana care confer infor)aiei publicitare for)a necesar difuzrii9 difuzor de publicitate 8 persoana care asigur plasarea *i difuzarea publicitii 6infor)aiei publicitare7 prin orice )i.loc de infor)are9 consu)ator de publicitate 8 beneficiarul publicitii 6infor)aiei publicitare79 publicitate neadecvat 8 publicitate neonest, neautentic, ca)uflat, a)oral *i orice alt publicitate de provenien si)ilar9 dez)inire 8 procedeu prin care se ur)re*te lic/idarea consecinelor publicitii neadecvate.
[Art.1 modificat prin L ! a nr.5""-#$ din 18.1".0%& 'n vi!oar %0.01.0()

(rtic#lul 2. Legislaia cu privire la publicitate Legislaia cu privire la publicitate include &onstituia 3epublicii 4oldova, legile *i /otr+rile $arla)entului, tratatele internaionale la care 3epublica 4oldova este parte, decretele $re*edintelui 3epublicii 4oldova, /otr+rile *i ordonanele :uvernului *i alte acte nor)ative adoptate +n confor)itate cu acestea.
[Art." 'n r dac*ia L !ii nr.5""-#$ din 18.1".0%& 'n vi!oar %0.01.0()

(rtic#lul 2. Sfera de aplicare a legii

617 $rezenta lege se aplic pe teritoriul 3epublicii 4oldova +n toate sferele de activitate +n do)eniul publicitii, cu e-cepia publicitii politice *i infor)aiilor ce nu in de activitatea de +ntreprinztor. 627 Sub incidena prezentei legi cad persoanele fizice *i .uridice, inclusiv cele strine, *i apatrizii ce desf*oar activitate de publicitate pe teritoriul 3epublicii 4oldova. (rtic#lul 3. Dreptul de autor asupra publicitii 617 $ublicitatea poate fi, total sau parial, obiect al dreptului de autor al persoanelor fizice *i .uridice, drept prote.at +n confor)itate cu legislaia. 627 ;tilizarea +n calitate de )aterial publicitar a te-telor, fotografiilor, diapozitivelor, i)pri)rilor pe suporturi )ateriale, a operelor de art plastic *i decorativ8aplicat, precu) *i a )i.loacelor de publicitate e-terioar, care s+nt obiecte ale dreptului de autor, se ad)ite nu)ai +n baza contractului +nc/eiat +ntre titularul dreptului de autor *i productorul 6difuzorul7 de publicitate. Capit#lul II (GEN'II) %*IEC+ELE ,I !INCI IILE $E *(&(LE (C+I.I+-'II $E U*LICI+(+E (rtic#lul 4. Agenii de publicitate 617 Ageni 6furnizori, productori, difuzori7 de publicitate s+nt persoanele fizice *i .uridice, indiferent de tipul de proprietate *i for)a .uridic de organizare, care, prin )etode artistice, te/nice sau psi/ologice, prezint public, +n )odul stabilit infor)aia publicitar despre )rfuri 6servicii7 +n scopul for)rii cererii *i co)ercializrii lor eficiente. 627 Drepturile *i interesele agenilor de publicitate s+nt aprate de prezenta lege *i de alte acte nor)ative adoptate +n confor)itate cu aceasta. (rtic#lul 6. "biectele activitii de publicitate "biecte ale activitii de publicitate s+nt toate for)ele, )etodele, purttorii *i )i.loacele de co)unicare audiovizual *i de alt natur, utilizate pentru trans)iterea infor)aiei publicitare consu)atorilor de publicitate. (rtic#lul 7. $rincipiile de baz ale activitii de publicitate $rincipiile de baz ale activitii de publicitate s+nt5 a7 loialitatea, onestitatea, autenticitatea *i decena publicitii9 b7 utilizarea for)elor, )etodelor *i )i.loacelor care nu aduc pre.udicii spirituale, )orale sau psi/ice consu)atorilor de publicitate9 c7 concurena onest9 d7 responsabilitatea fa de consu)atori, societate *i stat.
[Art.7 modificat prin L ! a nr.5""-#$ din 18.1".0%& 'n vi!oar %0.01.0()

Capit#lul III CE!IN'ELE /('- $E U*LICI+(+E (rtic#lul 5. &erine generale 617 $ublicitatea trebuie s fie loial *i onest. 627 $ublicitatea trebuie s fie identificat fr cuno*tine speciale *i fr utilizarea de )i.loace te/nice. 637 $ublicitatea nu trebuie s induc +n eroare, nici s pre.udicieze interesele consu)atorilor. 647 2n )ass8)edia, publicitatea trebuie s fie +n )od clar identificabil de celelalte progra)e *i )ateriale prin )i.loace poligrafice, video, audio, co)binate sau prin co)entarii. De regul, publicitatea se difuzeaz grupat. 6 7 Difuzorul de publicitate nu trebuie s e-ercite influen editorial asupra coninutului progra)elor.

6!7 $ublicitatea subli)inal este interzis. 6#7 $ublicitatea se difuzeaz +n li)ba )oldoveneasc iar, la dorina furnizorului de publicitate 8 *i +n alte li)bi, +n confor)itate cu &onstituia 3epublicii 4oldova, cu Legea cu privire la funcionarea li)bilor vorbite pe teritoriul 3epublicii 4oldova, precu) *i cu tratatele internaionale la care 3epublica 4oldova este parte. 6%7 $ublicitatea )ascat este interzis. 6'7 Se interzice publicitatea )rfurilor 6serviciilor7 pasibile de certificare 6liceniere7 +n cazul +n care certificatul 6licena7 lipse*te, precu) *i publicitatea )rfurilor 6serviciilor7 interzise pentru producere *i co)ercializare +n confor)itate cu legislaia +n vigoare. 61(7 Nu se per)ite publicitatea cu folosirea neautorizat a si)bolicii de stat, a denu)irilor sau a abrevierilor de fir)e, co)panii, +ntreprinderi, instituii *i organizaii. 6117 $ublicitatea nu trebuie5 a7 s contravin intereselor statului9 b7 s incite la aciuni ce +ncalc legislaia privind protecia )ediului +ncon.urtor9 c7 s conin infor)aii care nu s+nt autentice9 d7 s conin ele)ente ce pot provoca panic, instiga la violen, la agresiune sau la aciuni periculoase ce pot pre.udicia sntatea sau a)enina securitatea oa)enilor9 e7 s conin, fr te)eiuri de ordin instructiv sau social, i)agini vizuale sau descrieri ale unor aciuni periculoase cu negli.area )surilor de securitate. 6127 1nfor)aia despre progra)ele audiovizuale nu este considerat publicitate *i se difuzeaz +n )ass8)edia gratuit.
[Art.8 'n r dac*ia L !ii nr.5""-#$ din 18.1".0%& 'n vi!oar %0.01.0() [Art.8 modificat prin L ! a nr.%1(-#$ din "8.06."001)

(rtic#lul 9. $ublicitatea neonest 617 Se consider neonest publicitatea care5 a7 discrediteaz persoanele fizice *i .uridice ce nu se folosesc de )rfurile crora li se face publicitate9 b7 conine co)paraii incorecte ale )rfurilor crora li se face publicitate cu )rfuri si)ilare ale altui agent econo)ic, precu) *i afir)aii sau i)agini care lezeaz onoarea, de)nitatea sau reputaia profesional a concurentului9 c7 conine i)agini ale unor persoane, referiri la ele sau descrieri ale proprietii acestora, fr consi))+ntul lor prealabil, prin )etode ce las i)presia confir)rii de ctre persoanele +n cauz a coninutului infor)aiei publicitare. 627 $ublicitatea neonest este interzis. (rtic#lul 10. $ublicitatea neautentic 617 Se consider neautentic publicitatea care conine date ce nu corespund realitii +n ce prive*te5 a7 unele caracteristici ale )rfii necesare consu)atorului, indicate +n )od obligatoriu pe etic/eta co)ercial5 calitatea, co)ponena, data fabricrii, destinaia, proprietile de consu), condiiile de utilizare *i reco)andrile de +ngri.ire, corespunderea cu standardul, )arca co)ercial a productorului, originea *i locul de producere a )rfii9 b7 prezena certificatului pentru )arf, posibilitatea ac/iziionrii acesteia, preul, ti)pul *i locul procurrii, condiiile supli)entare de plat9 c7 transportul, presc/i)barea, restituirea, reparaia *i deservirea )rfii9 d7 obligaiile de garanie, ter)enul de utilizare sau de validitate a )rfii9 e7 drepturile e-cepionale asupra rezultatelor activitii intelectuale *i a )i.loacelor ec/ivalente de individualizare a persoanelor fizice *i .uridice, precu) *i a )rfii 6lucrrii, serviciului79 f7 dreptul de utilizare a si)bolicii de stat 6drapel, ste), i)n79 g7 recunoa*terea oficial a )rfurilor 6lucrrilor, serviciilor7 crora li se face publicitate, aprecierea cu )edalii, pre)ii, diplo)e *i alte distincii9

/7 e-trasele din rezultatele cercetrilor *i e-peri)entelor, citatele din publicaiile te/nice, *tiinifice *i de alt gen, ter)enii *tiinifici, utilizarea unor reco)andri +nvec/ite9 i7 datele statistice selective, inclusiv cele ce vizeaz gradul de solicitare a )rfii respective. 627 $ublicitatea neautentic este interzis. (rtic#lul 11. $ublicitatea a)oral 617 Se consider a)oral publicitatea care5 a7 +ncalc nor)ele unani) acceptate ale u)anis)ului *i )oralei prin ofense, co)paraii *i i)agini defi)toare privind rasa, naionalitatea, profesia, categoria social, v+rsta, se-ul, li)ba, convingerile religioase, filozofice, politice *i de alt gen ale persoanelor fizice9 b7 defi)eaz operele de art ce constituie patri)oniul culturii naionale *i universale9 c7 discrediteaz si)bolurile de stat 6drapelul, ste)a, i)nul7 *i cele religioase, valuta naional a 3epublicii 4oldova *i a altor state. 627 $ublicitatea a)oral este interzis. (rtic#lul 12. $ublicitatea subli)inal 617 Se consider publicitate subli)inal utilizarea procedeelor care e-ercit o influen )ascat asupra consu)atorului5 video8 6cadrul 2 7 *i audioinseriuni 6infra8 *i ultrasonore7 speciale, alte procedee interzise. 627 $ublicitatea subli)inal este interzis.
[Art.1" modificat prin L ! a nr.5""-#$ din 18.1".0%& 'n vi!oar %0.01.0()

(rtic#lul 12. $ublicitatea la radio *i televiziune 617 Durata publicitii nu trebuie s dep*easc 1 < din ti)pul de e)isie al fiecrui canal de frecven de radio ori televiziune +n 24 de ore *i 2(< din ti)pul unei ore de e)isie. Aceast prevedere nu se e-tinde asupra canalelor specializate +n publicitate *i infor)aie. 627 $ublicitatea trebuie s fie inserat +ntre e)isiuni. &u e-cepia condiiilor prevzute +n alin.6378 6!7, publicitatea poate, +n egal )sur, s fie inserat *i pe parcursul e)isiunilor astfel +nc+t s nu afecteze integritatea *i valoarea e)isiunilor *i s nu pre.udicieze drepturile titularilor de drepturi. 637 2n cadrul e)isiunilor, constituite din pri autono)e, sau al e)isiunilor sportive, al eveni)entelor *i spectacolelor cu o structur si)ilar, care conin pauze, publicitatea nu poate fi inserat dec+t +ntre pri sau +n pauze. 647 Difuzarea operelor audiovizuale, cu) s+nt fil)ele televizate, cu e-cepia serialelor, e)isiunilor de divertis)ent *i a docu)entarelor, ce au o durat )ai )are de 4 de )inute, poate fi +ntrerupt o singur dat dup fiecare perioad de 4 de )inute. " nou +ntrerupere este per)is dac durata progra)ului este cu cel puin 2( de )inute )ai )are dec+t dou sau )ai )ulte perioade co)plete de 4 de )inute. 6 7 $entru +ntreruperea +n scopuri publicitare a altor progra)e dec+t cele prevzute +n alin.647, este necesar s treac cel puin 2( de )inute dup fiecare +ntrerupere succesiv. 6!7 $ublicitatea nu poate fi inserat +n ti)pul difuzrii oficierii serviciilor religioase. =urnalele televizate, progra)ele de *tiri, docu)entarele, e)isiunile pe te)e religioase *i e)isiunile pentru copii cu o durat )ai )ic de 3( de )inute nu pot fi +ntrerupte de publicitate. Dac durata acestora este de 3( de )inute sau )ai )are, se vor aplica prevederile alin.6 7. 6#7 La utilizarea )aterialului publicitar prin )etoda suprapunerii, inclusiv prin cea a titrelor )obile, di)ensiunile acestuia nu trebuie s dep*easc #< din suprafaa cadrului. 6%7 $ublicitatea privind una *i aceea*i )arf 6lucrare, serviciu7, precu) *i unul *i acela*i furnizor de publicitate se per)ite nu )ai )ult de dou ori, cu o durat total de p+n la dou )inute, pe parcursul unei ore de e)isie pe un canal de frecven.
[Art.1% modificat prin L ! a nr.5""-#$ din 18.1".0%& 'n vi!oar %0.01.0()

(rtic#lul 13. $ublicitatea +n presa periodic

$ublicitatea +n publicaiile periodice finanate de la bugetul de stat, altele dec+t cele specializate +n infor)aii *i )ateriale cu caracter publicitar, nu trebuie s dep*easc 3(< din volu)ul unui nu)r al ediiei. (rtic#lul 14. $ublicitatea +n serviciile cine)atografice, video, infor)aionale, precu) *i cu folosirea reelelor telefonice, telegrafice, tele617 Difuzarea operelor audiovizuale, cu) s+nt fil)ele cine)atografice, cu e-cepia serialelor, e)isiunilor de divertis)ent *i docu)entarelor, ce au o durat )ai )are de 4 de )inute, poate fi +ntrerupt o singur dat dup fiecare perioad de 4 de )inute. " nou +ntrerupere este per)is dac durata progra)ului este cu cel puin 2( de )inute )ai )are dec+t dou sau )ai )ulte perioade co)plete de 4 de )inute. 627 1nfor)aia publicitar prin telefon poate fi oferit nu)ai dup co)unicarea datelor solicitate de abonat. 637 1nfor)aia publicitar +n cadrul serviciilor infor)aionale contra plat prin telefon, reele co)puterizate *i de alt natur se ofer abonatului nu)ai cu acordul acestuia. &ostul unei atare infor)aii nu se include +n costul infor)aiilor solicitate de abonat. 647 ;tilizarea pentru difuzarea publicitii a liniilor telefonice gratuite ale poliiei, ale serviciilor de urgen )edical *i de po)pieri, ale altor linii de a.utor urgent este interzis. 6 7 $ublicitatea prin tele-, teletaip, prin )i.loace de teleco)unicaie prin facsi)il *i prin alte teleco)unicaii electronice este interzis, cu e-cepia cazului +n care se face o solicitare special.
[Art.15 modificat prin L ! a nr.5""-#$ din 18.1".0%& 'n vi!oar %0.01.0()

(rtic#lul 16. $ublicitatea e-terioar 617 $ublicitatea e-terioar se realizeaz prin siste)e de co)unicare vizual ce includ afi*e, panouri, standuri, instalaii *i construcii 6situate separat sau pe pereii *i acoperi*urile cldirilor7, fir)e tridi)ensionale, fir)e lu)inoase, tablouri suspendate electro)ecanice *i electronice, alte )i.loace te/nice. 627 A)plasarea publicitii e-terioare se ad)ite cu per)isiunea organului respectiv al ad)inistraiei publice locale, coordonat +n prealabil cu5 a7 subdiviziunea teritorial a $oliiei 3utiere a 4inisterului Afacerilor 1nterne9 b7 organul teritorial al Direciei Dru)urilor, +n cazul a)plasrii publicitii pe arterele rutiere din afara localitilor9 c7 organul respectiv de conducere al &ii >erate din 4oldova, +n cazul a)plasrii publicitii +n zona de e-propriere a cii ferate. 637 3efuzul privind a)plasarea publicitii e-terioare se argu)enteaz +n scris. 647 A)plasarea publicitii e-terioare pe cldiri *i alte construcii aflate +n proprietate privat se coordoneaz cu organele teritoriale de ar/itectur *i nu necesit autorizarea special a autoritilor ad)inistraiei publice locale. 6 7 $entru a)plasarea publicitii e-terioare se +ncaseaz o ta- +n )odul *i )ri)ea stabilite de &odul fiscal. Alte ta-e *i tarife s+nt interzise. 6!7 4i.loacele de publicitate e-terioar s+nt proprietatea unuia din agenii activitii de publicitate confor) contractului +nc/eiat +ntre agenii activitii respective. 6#7 Se interzice a)plasarea publicitii e-terioare5 a7 prin vt)area sau ni)icirea de arbori9 b7 +n zonele de protecie a )onu)entelor de ar/itectur, istorie *i cultur. 6%7 Siste)ele de co)unicare vizual nu trebuie s ia for)a *i di)ensiunile indicatoarelor rutiere. (rtic#lul 17. A)ena.area locurilor de co)er *i de prestri de servicii 2n locurile de co)er *i de prestri de servicii, folosirea de ctre agenii activitii de +ntreprinztor +n interior *i e-terior a ele)entelor de design *i a)ena.at artistic *i ar/itectural ce conin e)ble)a fir)ei, )arca co)ercial, e)ble)e, )rfuri sau i)aginea lor, orice alt infor)aie ce corespunde

profilului +ntreprinderii nu se consider publicitate *i se efectueaz fr autorizarea autoritilor ad)inistraiei publice locale. (rtic#lul 15. $ublicitatea pe )i.loacele de transport *i pe tri)iterile po*tale 617 $lasarea publicitii pe )i.loacele de transport 6de pasageri, )arfuri, prestri servicii7 se efectueaz +n baz de contracte +nc/eiate cu proprietarii acestora fr autorizarea autoritilor ad)inistraiei publice locale. 627 3estriciile asupra plasrii publicitii pe )i.loacele de transport se stabilesc de ctre organele care e-ercit funcia de control asupra securitii circulaiei. 637 $lasarea publicitii pe tri)iterile po*tale se efectueaz nu)ai cu per)isiunea organului central de specialitate al ad)inistraiei publice +n do)eniul po*tei. 4odul de eliberare a autorizaiilor *i )ri)ea plii +ncasate se stabilesc de ctre organul no)inalizat. $lata se vars integral la bugetul de stat. (rtic#lul 19. $articularitile publicitii unor tipuri de )rfuri *i servicii 617 $ublicitatea direct 6cu prezentarea procesului de consu)are a buturilor alcoolice7 nu trebuie5 a7 s fie difuzat pe canalele de televiziune +ntre orele #.(( *i 22.((9 b7 s creeze i)presia c consu)ul de alcool contribuie la obinerea de succese +n plan personal, social, sportiv sau la a)eliorarea strii fizice ori psi/ice9 c7 s discrediteze abinerea de la consu)ul de alcool, s conin infor)aii despre calitile terapeutice pozitive ale alcoolului *i s prezinte coninutul +nalt al acestuia +n diverse produse drept o valoare deosebit9 d7 s se adreseze direct sau indirect )inorilor ori s foloseasc i)aginea sau relatrile persoanelor ce se bucur de autoritate +n r+ndurile lor. 1)plicarea )inorilor +n publicitatea consu)ului de buturi alcoolice nu se ad)ite9 e7 s fie difuzat sub orice for) +n producia audiovizual, cine)atografic sau tiprit destinat )inorilor9 f7 s fie difuzat pe pri)a pagin a ziarelor, pe pri)a copert *i pe pri)a pagin a revistelor9 g7 s fie difuzat +n instituiile pentru copii *i de +nv)+nt *i +n cele )edicale, precu) *i la o distan de )ai puin de 1(( )etri de la acestea +n raza vizibilitii directe9 /7 s +ncura.eze consu)ul e-cesiv de buturi alcoolice ori s prezinte +ntr8o lu)in negativ abstinena sau )oderaia9 i7 s pun accentul pe coninutul de alcool al buturilor. 627 ?ste interzis publicitatea articolelor din tutun la televiziune *i la radio, precu) *i publicitatea e-terioar a articolelor +n cauz, cu e-cepia publicitii e-terioare +n locurile de producere *i de co)ercializare a acestora. $ublicitatea direct 6cu prezentarea procesului de consu)are a tutunului *i a articolelor din tutun7 nu trebuie5 a7 s creeze i)presia c fu)atul contribuie la obinerea de succese +n plan personal, social, sportiv sau la a)eliorarea strii fizice ori psi/ice9 b7 s discrediteze abinerea de la fu)at, s conin infor)aii despre calitile terapeutice pozitive ale tutunului *i ale articolelor din tutun *i s prezinte calitatea +nalt a acestora drept o valoare deosebit9 c7 s se adreseze direct sau indirect )inorilor ori s foloseasc i)aginea sau relatrile persoanelor ce se bucur de autoritate +n r+ndurile lor9 d7 s fie difuzat sub nici o for) +n producia audiovizual, cine)atografic sau tiprit destinat )inorilor9 e7 s fie plasat pe pri)a *i pe ulti)a pagin a ziarelor *i revistelor, precu) *i pe coperta revistelor9 f7 s fie difuzat +n instituiile pentru copii *i de +nv)+nt *i +n cele )edicale. 637 $ublicitatea direct a tutunului *i a articolelor din tutun trebuie s fie +nsoit, +n toate cazurile, de un avertis)ent privind dauna fu)atului. 2n progra)ele audiovizuale *i +n producia cine)atografic,

acestui avertis)ent trebuie s i se rezerve cel puin 3 secunde din ti)pul de e)isie al spotului publicitar, iar +n cazul difuzrii publicitii prin alte )i.loace 8 cel puin 3 la sut din spaiul de publicitate. 647 $ublicitatea )edica)entelor, a articolelor cu destinaie )edical, a te/nicii )edicale fr per)isiunea de a le produce *i 6sau7 a le co)ercializa, precu) *i publicitatea )etodelor de trata)ent, profila-ie, diagnosticare, reabilitare fr per)isiunea de prestare a acestor servicii, eliberat de organul central de specialitate al ad)inistraiei publice +n do)eniul ocrotirii sntii, nu se per)ite, inclusiv +n cazurile obinerii brevetelor de invenie +n do)eniul no)inalizat. 6 7 $ublicitatea substanelor )edica)entoase eliberate cu reeta )edicului, precu) *i publicitatea articolelor cu destinaie )edical *i a te/nicii )edicale, a cror utilizare necesit o pregtire special, se per)ite nu)ai +n publicaiile destinate lucrtorilor )edicali *i far)aci*tilor. 6!7 >r autorizarea organului central de specialitate al ad)inistraiei publice +n do)eniul ocrotirii sntii este interzis5 a7 publicitatea destinat publicului larg care conine descrieri ale unor trata)ente cu efecte terapeutice pentru )aladiile incurabile sau care se trateaz cu greu9 b7 publicitatea *edinelor )edicale +n )as cu folosirea sugestiei, /ipnozei *i altor )etode de influen psi/ic sau bioenergetic. 6#7 Se interzice publicitatea tuturor tipurilor de ar)e, a ar)a)entului *i a te/nicii )ilitare, cu e-cepia ar)elor de v+ntoare *i sportive per)ise de legislaie 6inclusiv cele istorice7. $ublicitatea ar)elor per)ise de legislaie este interzis +n )i.loacele de infor)are +n )as electronice +ntre orele #.(( *i 22.((. 6%7 ?ste interzis publicitatea activitii de +ntreprinztor legate de +ntreinerea cazinourilor, e-ploatarea .ocurilor electronice *i c+*tigurile bne*ti.
[Art.19 modificat prin L ! a nr.5""-#$ din 18.1".0%& 'n vi!oar %0.01.0() [Art.19 modificat prin L ! a nr.18-#$ din 07.0".0%& 'n vi!oar 07.0%.0%)

(rtic#lul 20. $articularitile publicitii serviciilor financiare, de asigurare, de investiii *i a /+rtiilor de valoare 617 La producerea, plasarea *i difuzarea publicitii serviciilor financiare 6inclusiv bancare7, de asigurare *i de investiii legate de utilizarea )i.loacelor bne*ti ale persoanelor fizice *i .uridice, precu) *i a /+rtiilor de valoare, nu se ad)ite5 a7 co)unicarea )ri)ilor scontate de dividende, precu) *i infor)aia cantitativ ce nu se refer ne)i.locit la serviciile prestate sau la /+rtiile de valoare, inclusiv referitor la evaluarea profitului scontat9 b7 garantarea )ri)ii dividendelor pentru aciunile no)inative si)ple9 c7 publicitatea /+rtiilor de valoare p+n la +nregistrarea de stat a e)isiunii lor, +n perioada de interzicere a e)isiunii sau +n cazul +n care e)isiunea a fost considerat nul9 d7 prezentarea oricrei garanii, pro)isiuni sau presupuneri cu privire la viitoarea eficien 6rentabilitate7 a activitii, inclusiv co)unicarea cre*terii cursului /+rtiilor de valoare9 e7 tinuirea cel puin a uneia din condiiile contractului, dac publicitatea co)unic condiiile acestuia. 627 $ublicitatea serviciilor financiare, de asigurare, de investiii *i a /+rtiilor de valoare se per)ite nu)ai +n cazul +n care furnizorul de publicitate dispune de licen de stat pentru genul respectiv de activitate cu indicarea organului care a eliberat licena, nu)rului *i datei eliberrii ei. (rtic#lul 21. $ublicitatea social 617 $ublicitatea social reprezint interesele societii *i ale statului +n ce prive*te propagarea unui )od de via sntos, ocrotirea sntii, protecia )ediului +ncon.urtor, integritatea resurselor energetice, protecia social a populaiei. ?a nu are scop lucrativ *i ur)re*te obiective filantropice *i de i)portan social. 627 $roducerea *i difuzarea gratuit a publicitii sociale de ctre agenii de publicitate, trans)iterea patri)oniului lor, inclusiv a )i.loacelor financiare, ctre alte persoane fizice *i .uridice

pentru producerea *i difuzarea publicitii sociale se consider activitate de binefacere *i se bucur de +nlesnirile prevzute de legislaie. (rtic#lul 22. Sponsorizarea 617 2n sensul prezentei legi, prin sponsorizare se +nelege acordarea de ctre o persoan fizic sau .uridic 6sponsor7 a unor aporturi sub for) de )i.loace financiare, bunuri, produse ale activitii intelectuale, prestare de servicii, realizare de lucrri unei alte persoane fizice sau .uridice 6sponsorizate7 la pregtirea *i desf*urarea unor activiti *i progra)e de interes social. 2n cadrul acestor activiti *i progra)e, publicitatea sponsorului se difuzeaz +n condiiile contractului de sponsorizare. 627 Aportul sponsorului se consider drept plat pentru publicitate, iar sponsorul *i persoana sponsorizat 8 respectiv furnizor de publicitate *i difuzor de publicitate. 637 1nfluenarea de ctre sponsor a coninutului e)isiunilor sponsorizate *i a progra)rii lor, ce li)iteaz independena editorial a difuzorului de publicitate, este interzis. 647 ?)isiunile sponsorizate nu trebuie s incite la v+nzarea *i ac/iziionarea produselor sau a serviciilor sponsorului sau ale unui ter. 6 7 ?)isiunile nu pot fi sponsorizate de persoane fizice sau .uridice a cror activitate principal este fabricarea sau co)ercializarea produselor, ori prestarea serviciilor, a cror publicitate este interzis +n confor)itate cu art.1'. 6!7 Sponsorizarea e)isiunilor pe te)e politice *i a progra)elor de *tiri este interzis.
[Art."" compl tat prin L ! a nr.5""-#$ din 18.1".0%& 'n vi!oar %0.01.0()

(rtic#lul 22. $rotecia )inorilor la producerea, plasarea *i difuzarea publicitii 617 $ublicitatea destinat )inorilor sau capabil s8i influeneze nu trebuie s conin declaraii sau i)agini vizuale care le pot cauza trau)e )orale sau psi/ice. 627 2n scopul prote.rii )inorilor contra abuzurilor de credulitate *i a lipsei de e-perien, la producerea, plasarea *i difuzarea publicitii, nu se per)ite5 a7 discreditarea autoritii prinilor *i educatorilor, sub)inarea +ncrederii )inorilor fa de ei9 b7 sti)ularea )inorilor +n vederea convingerii prinilor sau a altor persoane de a le cu)pra )rfurile crora li se face publicitate9 c7 insuflarea ideii c posedarea unor )rfuri ar acorda )inorilor anu)ite avanta.e fa de se)enii lor9 d7 di)inuarea nivelului de deprinderi necesare )inorilor la folosirea )rfurilor9 e7 propagarea cultului forei fizice brute, a libertinis)ului, violenei *i sadis)ului. 637 $articiparea ne)i.locit a )inorilor la publicitatea te-tual *i audiovizual se per)ite nu)ai cu consi))+ntul prinilor sau al tutorilor. Capit#lul I. $!E +U!ILE ,I %*LIG('IILE (GEN'IL%! $E U*LICI+(+E (rtic#lul 23. 0er)enele de pstrare a )aterialului publicitar Agenii de publicitate s+nt obligai s pstreze +n original sau +n copii +ntreg )aterialul publicitar, inclusiv )odificrile operate ulterior, pe parcursul unui an din ziua ulti)ei difuzri a publicitii, cu e-cepia +nregistrrilor video *i audio ce ur)eaz a fi pstrate ti)p de o lun din ziua ulti)ei e)isiuni. (rtic#lul 24. $rezentarea infor)aiei publicitare pentru producerea *i difuzarea publicitii 617 $roductorul *i difuzorul de publicitate au dreptul s solicite, iar furnizorul de publicitate este obligat s confir)e docu)entar veridicitatea infor)aiei publicitare. 627 2n cazul +n care activitatea furnizorului de publicitate e pasibil licenierii, la publicitatea )rfii corespunztoare, precu) *i a +nsu*i furnizorului de publicitate, ulti)ul este obligat s prezinte, iar productorul de publicitate *i difuzorul de publicitate 8 s solicite prezentarea licenei respective sau a copiei acesteia, autentificate +n )odul stabilit.

(rtic#lul 26. 1nfor)area despre circu)stanele care pot duce la +nclcarea legislaiei cu privire la publicitate 617 $roductorul de publicitate este obligat s infor)eze la ti)p furnizorul de publicitate asupra faptului c onorarea cerinelor acestuia din ur) +n ce prive*te producerea publicitii poate duce la +nclcarea legislaiei cu privire la publicitate. 627 2n cazul +n care furnizorul de publicitate, +n pofida pre+nt+)pinrilor +nte)eiate fcute la ti)p de ctre productorul de publicitate, nu renun la cerinele sale fa de publicitate sau nu prezint, la solicitarea productorului de publicitate, confir)area docu)entar a autenticitii infor)aiei destinate publicitii, sau nu +nltur alte circu)stane care pot face publicitatea neadecvat, productorul de publicitate e +n drept s rezilieze, +n )odul stabilit, contractul *i s cear co)pensarea integral a pierderilor, dac contractul nu prevede altfel. (rtic#lul 27. $rezentarea infor)aiei ctre organele puterii e-ecutive Agenii de publicitate s+nt obligai, la solicitarea organului de stat care e-ercit regle)entarea anti)onopolist, s prezinte, +n ter)enul stabilit, docu)entele autentice, e-plicaiile orale sau scrise, +nregistrrile video *i audio, precu) *i alte infor)aii necesare organului )enionat pentru a8*i e-ercita +)puternicirile prevzute la art.2%. Capit#lul . C%N+!%LUL $E "+(+ ,I (U+%!EGLE0EN+(!E( 1N $%0ENIUL U*LICI+-'II (rtic#lul 25. 2)puternicirile organului de stat care efectueaz regle)entarea anti)onopolist 617 "rganul de stat anti)onopol *i concuren 6+n continuare 8 organul de stat7 care efectueaz regle)entarea anti)onopol +n confor)itate cu legislaia +n vigoare, e-ercit, +n li)itele co)petenei sale, controlul de stat asupra respectrii legislaiei cu privire la publicitate. Acest organ5 a7 efectueaz e-pertiza publicitii +n ce prive*te corespunderea acesteia prevederilor legislaiei cu privire la publicitate9 b7 e-pediaz agenilor de publicitate dispoziii de +ncetare a +nclcrilor legislaiei cu privire la publicitate9 c7 e-pediaz organelor procuraturii, altor organe de drept, respect+nd principiul teritorial *i cel al co)petenei, )aterialele pentru soluionarea de proble)e privind intentarea de aciuni penale referitoare la do)eniul publicitii. 627 "rganul de stat este +n drept s intenteze aciuni +n instana .udectoreasc, inclusiv +n interesele unui cerc nedeter)inat de consu)atori de publicitate, +n legtur cu +nclcarea legislaiei cu privire la publicitate co)is de agenii de publicitate, precu) *i privind anularea tranzaciilor ce in de publicitatea neadecvat. 637 La intentarea de aciuni +n instana .udectoreasc, organul de stat este scutit de ta-a de stat.
[Art."8 modificat prin L ! a nr.5""-#$ din 18.1".0%& 'n vi!oar %0.01.0()

(rtic#lul 29. Dreptul de acces la infor)aie 617 &olaboratorii organului de stat, pentru a8*i e-ecuta funciile de control asupra respectrii legislaiei cu privire la publicitate, au dreptul de acces liber la toate docu)entele necesare *i la alte )ateriale ale agenilor de publicitate. 627 1nfor)aiile ce constituie secret co)ercial, confor) Legii cu privire la secretul co)ercial, obinute de colaboratorii organului de stat nu pot fi divulgate. 2n cazul divulgrii unor astfel de infor)aii, pre.udiciile cauzate vor fi reparate de ctre organul de stat +n )odul stabilit de legislaie. (rtic#lul 20. Drepturile organizaiilor profesionale ob*te*ti ce activeaz +n do)eniul publicitii 617 "rganizaiile profesionale ob*te*ti ce activeaz +n do)eniul publicitii 6uniunile, asociaiile persoanelor fizice *i .uridice75

a7 vor fi antrenate la elaborarea proiectelor de legi *i altor acte nor)ative ce regle)enteaz activitatea de publicitate9 b7 vor efectua e-pertize independente ale publicitii privind corespunderea ei prevederilor legislaiei cu privire la publicitate *i vor e-pedia reco)andrile respective agenilor de publicitate9 c7 vor fi antrenate de ctre organul de stat la e-ercitarea controlului asupra respectrii legislaiei cu privire la publicitate. 627 "rganizaiile profesionale ob*te*ti care activeaz +n do)eniul publicitii au dreptul s intenteze, +n )odul stabilit, aciuni +n instanele .udectore*ti +n interesele agenilor *i ale consu)atorilor de publicitate +n cazul +nclcrii drepturilor lor prevzute de legislaia cu privire la publicitate. 637 2n cazul satisfacerii aciunii +n folosul unui cerc nedeter)inat de consu)atori de publicitate, instana .udectoreasc +l oblig pe contravenient s le aduc la cuno*tin /otr+rea instanei .udectore*ti prin inter)ediul )i.loacelor de infor)are +n )as sau +n alt )od, +n ter)enul indicat +n /otr+re. Capit#lul .I $E&0IN'I!E( U*LICI+-'II NE($EC.(+E ,I !E" %N"(*ILI+(+E( EN+!U U*LICI+(+E( NE($EC.(+(rtic#lul 21. Dez)inirea 617 2n cazul +n care instana .udectoreasc a constatat +nclcarea legislaiei privind publicitatea, contravenientul este obligat s sisteze publicitatea respectiv integral sau parial, s dez)int )aterialul publicitar neadecvat +n ter)enul stabilit de instana .udectoreasc. &ontravenientul suport c/eltuielile pentru dez)inire +n volu) deplin. 627 Dez)inirea se difuzeaz prin acelea*i )i.loace de infor)are, folosindu8se acelea*i caracteristici de durat, spaiu *i ordine ca *i +n publicitatea neadecvat. &oninutul dez)inirii se coordoneaz cu organul de stat care a constatat +nclcarea. (rtic#lul 22. 3esponsabilitatea agenilor de publicitate 617 >urnizorul de publicitate poart rspundere pentru +nclcarea legislaiei cu privire la publicitate +n partea ce se refer la coninutul infor)aiei prezentate pentru producerea publicitii. 627 $roductorul de publicitate poart rspundere pentru +nclcarea legislaiei cu privire la publicitate +n partea ce se refer la producerea publicitii. 637 Difuzorul de publicitate poart rspundere pentru +nclcarea legislaiei cu privire la publicitate +n partea ce se refer la ti)pul, locul *i )i.loacele de difuzare a publicitii. (rtic#lul 22. 3esponsabilitatea pentru +nclcarea legislaiei cu privire la publicitate 617 $entru +nclcarea legislaiei cu privire la publicitate, persoanele fizice *i .uridice 6ageni de publicitate7 poart rspundere +n confor)itate cu legislaia +n vigoare. 627 $ersoanele ale cror drepturi au fost +nclcate ca ur)are a publicitii neadecvate au dreptul s intenteze, +n )odul stabilit, +n instana .udectoreasc, aciuni privind recuperarea pierderilor, inclusiv a venitului ratat, a daunei cauzate sntii, patri)oniului, onoarei *i de)nitii, precu) *i privind co)pensarea pre.udiciilor )orale *i dez)inirea public a publicitii neadecvate. 637 $ublicitatea neadecvat care a cauzat daune eseniale intereselor publice sau a condus la lezarea drepturilor *i intereselor ocrotite de lege ale cetenilor atrage dup sine rspundere penal +n confor)itate cu legislaia. 647 0ragerea la rspundere ad)inistrativ nu scute*te agentul de publicitate de e-ecutarea dispoziiei referitoare la +ncetarea +nclcrii legislaiei cu privire la publicitate sau la dez)inirea publicitii neadecvate. 6 7 Agentul de publicitate este +n drept, +n confor)itate cu legislaia, s sesizeze instana de contencios ad)inistrativ co)petent +n vederea anulrii co)plete sau pariale a dispoziiei sau a deciziei organului de stat.

6!7 Sesizarea instanei .udectore*ti nu sisteaz e-ecutarea dispoziiei sau a deciziei organului de stat, cu e-cepia cazului +n care instana .udectoreasc va e)ite o decizie cu privire la sistarea e-ecutrii actelor no)inalizate.
[Art.%% modificat prin L ! a nr."(0-#$ din 1%.06.0%& 'n vi!oar 08.07.0%)

Capit#lul .II $I" %&I'II /IN(LE (rtic#lul 23. 617 $rezenta lege intr +n vigoare la data publicrii. 627 :uvernul +n ter)en de trei luni5 va prezenta $arla)entului propuneri privind aducerea legislaiei +n vigoare +n concordan cu prezenta lege, precu) *i privind operarea de )odificri +n ea care ar prevedea rspunderea pentru contraveniile +n activitatea de publicitate9 va aduce actele sale nor)ative +n concordan cu prezenta lege.
[Art.%( modificat prin L ! a nr."68-#$+ din "8.07."006& 'n vi!oar 08.09."006) !E,E$IN+ELE (!L(0EN+ULUI C7i8in9u) 27 iunie 1997. Nr. 1227-XIII.
__________ Legile Republicii Moldova 1227/27.06.97 Lege cu privire la publicitate //Monitorul Oficial 67-68/555, 16.10.1997

$u6itru 0%' (N

:;<=> ? @ABCDEA N 1227-XIII ?F 27.06.97


,-./0-123 45/6/73 73 8.,-39-:7 ; 67-68/555 -0 16.10.1997

***
G=HIJK;>LI MCDND I =OPLI Q=R=KI>LS @ABACD 1. EFGHIGJK LHGDAMD @ABACD 2. NBOHGHPBAKQCFAIH H RKOQBSK @ABACD 3. @TKRB LRMSKGKGMD UBOHGB @ABACD 4. VIAHRFOHK LRBIH GB RKOQBSW MCDND II GTOUI<VW) =OUI<VW L =G>=X>WI QJL>YLQW JI<R;Z>=[ HISVIR\>=GVL @ABACD . @WXYKOAJ RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM @ABACD !. EXYKOAJ RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM @ABACD #. EFGHIGJK LRMG[MLJ RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM MCDND III

VJIO=X;>LS < JI<R;ZI @ABACD %. EX\MK ARKXHIBGMD @ABACD '. ]KPHXRHFHIKFAGBD RKOQBSB @ABACD 1(. ]KPHFAHIKRGBD RKOQBSB @ABACD 11. ]K^AM_GBD RKOQBSB @ABACD 12. `KOQBSB, IHUPKZFAIWa\BD GB LHPFHUGBGMK @ABACD 13. `KOQBSB GB RBPMH M AKQKIMPKGMM @ABACD 14. `KOQBSB I LKRMHPM_KFOMb LK_BAGJb MUPBGMDb @ABACD 1 . `KOQBSB I OMGH8 M IMPKHHXFQWcMIBGMM, FLRBIH_GHS HXFQWcMIBGMM, B ABOcK F LRMSKGKGMKS AKQKTHGGJb, AKQKdRBTGJb M AKQKOFGJb QMGMZ @ABACD 1!. ]BRWcGBD RKOQBSB @ABACD 1#. ETHRSQKGMK SKFA AHRdHIQM M HOBUBGMD WFQWd @ABACD 1%. `KOQBSB GB ARBGFLHRAGJb FRKPFAIBb M LH_AHIJb HALRBIQKGMDb @ABACD 1'. EFHXKGGHFAM RKOQBSJ HAPKQCGJb IMPHI AHIBRHI M WFQWd @ABACD 2(. EFHXKGGHFAM RKOQBSJ TMGBGFHIJb, FARBbHIJb, MGIKFAM[MHGGJb WFQWd M [KGGJb XWSBd @ABACD 21. @H[MBQCGBD RKOQBSB @ABACD 22. @LHGFHRFAIH @ABACD 23. NB\MAB GKFHIKReKGGHQKAGMb LRM LRHMUIHPFAIK, RBUSK\KGMM M RBFLRHFARBGKGMM RKOQBSJ MCDND I. QJ;X; L =OS:;>>=GVL GTOUI<V=X JI<R;Z>=[ HISVIR\>=GVL @ABACD 24. @RHOM bRBGKGMD RKOQBSGJb SBAKRMBQHI @ABACD 2 . fRKPFABIQKGMK RKOQBSGHZ MGTHRSB[MM PQD LRHMUIHPFAIB M RBFLRHFARBGKGMD RKOQBSJ @ABACD 2!. gGTHRSMRHIBGMK H IHUSHcGHFAM GBRWeKGMD UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK @ABACD 2#. fRKPFABIQKGMK MGTHRSB[MM HRdBGBS MFLHQGMAKQCGHZ IQBFAM MCDND . M=GTH;JGVXI>>W[ <=>VJ=R\ L G;Z=JIMTRLJ=X;>LI X =OR;GVL JI<R;ZW @ABACD 2%. fHQGHSH_MD dHFWPBRFAIKGGHdH HRdBGB, HFW\KFAIQDa\KdH BGAMSHGHLHQCGHK RKdWQMRHIBGMK @ABACD 2'. fRBIH PHFAWLB O MGTHRSB[MM @ABACD 3(. fRBIB LRHTKFFMHGBQCGJb HX\KFAIKGGJb HRdBGMUB[MZ, PKZFAIWa\Mb I HXQBFAM RKOQBSJ MCDND .I =QJ=XIJKI>LI >I;HI<X;V>=[ JI<R;ZW L =VXIVGVXI>>=GV\ :; >II @ABACD 31. ELRHIKRcKGMK @ABACD 32. EAIKAFAIKGGHFAC FWXYKOAHI RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM @ABACD 33. EAIKAFAIKGGHFAC UB GBRWeKGMK UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK MCDND .II :;<R]^LVIR\>WI Q=R=KI>LS @ABACD 34 NBOQa_MAKQCGJK LHQHcKGMD

fBRQBSKGA LRMGMSBKA GBFAHD\MZ UBOHG. ]BFAHD\MZ UBOHG HLRKPKQDKA HFGHIGJK LRMG[MLJ RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM I `KFLWXQMOK hHQPHIB M RKdWQMRWKA HAGHeKGMD, IHUGMOBa\MK I LRH[KFFK LRHMUIHPFAIB, RBUSK\KGMD M RBFLRHFARBGKGMD RKOQBSJ. MCDND I =OPLI Q=R=KI>LS GFDF_` 1. EFGHIGJK LHGDAMD

i [KQDb GBFAHD\KdH UBOHGB MFLHQCUWaAFD FQKPWa\MK HFGHIGJK LHGDAMD5 RKOQBSB 8 LWXQM_GBD MGTHRSB[MD H QM[Bb, AHIBRBb 6RBXHABb, WFQWdBb7, MPKDb MQM GB_MGBGMDb 6RKOQBSGBD MGTHRSB[MD, RKOQBSGJZ SBAKRMBQ7, LRMUIBGGBD IJUJIBAC M LHPPKRcMIBAC MGAKRKF O GMS GKHLRKPKQKGGHdH ORWdB QM[, FLHFHXFAIHIBAC Mb RKBQMUB[MM M LHIJeKGMa LRKFAMcB LRHMUIHPMAKQD9 IMP RKOQBSJ 8 FLHFHX RBFLRHFARBGKGMD RKOQBSGHZ MGTHRSB[MM, F LHSH\Ca OHAHRHdH HLRKPKQKGGJZ FWXYKOA RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM HFW\KFAIQDKA OHGARHQMRWKSHK IHUPKZFAIMK GB GKHLRKPKQKGGJZ ORWd QM[9 FWXYKOA RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM 8 RKOQBSHPBAKQC, RKOQBSHLRHMUIHPMAKQC, RKOQBSHRBFLRHFARBGMAKQC9 RKOQBSHPBAKQC 8 QM[H, DIQDa\KKFD MFAH_GMOHS MQM HXYKOAHS RKOQBSGHZ MGTHRSB[MM, LRKPGBUGB_KGGHZ PQD LRHMUIHPFAIB, RBUSK\KGMD M LHFQKPWa\KdH RBFLRHFARBGKGMD RKOQBSJ9 RKOQBSHLRHMUIHPMAKQC 8 QM[H, LHQGHFACa MQM _BFAM_GH LRMPBa\KK RKOQBSGHZ MGTHRSB[MM THRSW, PHLWFAMSWa PQD KK RBFLRHFARBGKGMD9 RKOQBSHRBFLRHFARBGMAKQC 8 QM[H, HFW\KFAIQDa\KK RBUSK\KGMK M RBFLRHFARBGKGMK RKOQBSJ 6RKOQBSGHZ MGTHRSB[MM7 _KRKU QaXJK FRKPFAIB MGTHRSB[MM9 LHARKXMAKQC RKOQBSJ 8 QM[H, OHAHRHK LHQCUWKAFD MQM SHcKA LHQCUHIBACFD RKOQBSHZ 6RKOQBSGHZ MGTHRSB[MKZ79 GKBPKOIBAGBD RKOQBSB 8 GKPHXRHFHIKFAGBD, GKPHFAHIKRGBD, GK^AM_GBD, FORJABD M MGBD LHPHXGBD RKOQBSB9 HLRHIKRcKGMK 8 PKZFAIMD I [KQDb QMOIMPB[MM LHFQKPFAIMZ GKBPKOIBAGHZ RKOQBSJ.
[<0.1 /=>?.?.7 @7A-.-> ; 5""-#$ -0 18.1".0%& : B/32 %0.01.0()

GFDF_` 2. NBOHGHPBAKQCFAIH H RKOQBSK NBOHGHPBAKQCFAIH H RKOQBSK FHFAHMA MU jHGFAMAW[MM `KFLWXQMOM hHQPHIB UBOHGHI M LHFABGHIQKGMZ fBRQBSKGAB, SKcPWGBRHPGJb PHdHIHRHI, HPGHZ MU FAHRHG OHAHRJb DIQDKAFD `KFLWXQMOB hHQPHIB, WOBUHI fRKUMPKGAB `KFLWXQMOM hHQPHIB, LHFABGHIQKGMZ M HRPHGBGFHI fRBIMAKQCFAIB M PRWdMb GHRSBAMIGJb BOAHI, LRMGDAJb I FHHAIKAFAIMM F WOBUBGGJSM BOABSM.
[<0." : 1?97AC// @7A-.7 ; 5""-#$ -0 18.1".0%& : B/32 %0.01.0()

GFDF_` 2. @TKRB LRMSKGKGMD UBOHGB 617 ]BFAHD\MZ UBOHG LRMSKGDKAFD IH IFKb FTKRBb RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM 6ORHSK LHQMAM_KFOHZ RKOQBSJ M HXYDIQKGMZ, GK FIDUBGGJb F HFW\KFAIQKGMKS LRKPLRMGMSBAKQCFOHZ PKDAKQCGHFAM7 GB AKRRMAHRMM `KFLWXQMOM hHQPHIB. 627 ]BFAHD\MZ UBOHG RBFLRHFARBGDKAFD GB TMUM_KFOMb M aRMPM_KFOMb QM[, I AHS _MFQK MGHFARBGGJb QM[ M QM[ XKU dRBcPBGFAIB, HFW\KFAIQDa\Mb RKOQBSGWa PKDAKQCGHFAC GB AKRRMAHRMM `KFLWXQMOM hHQPHIB. GFDF_` 3. VIAHRFOHK LRBIH GB RKOQBSW 617 `KOQBSB SHcKA LHQGHFACa MQM _BFAM_GH DIQDACFD HXYKOAHS BIAHRFOHdH LRBIB TMUM_KFOMb M aRMPM_KFOMb QM[, OHAHRHK UB\M\BKAFD I FHHAIKAFAIMM F UBOHGHPBAKQCFAIHS. 627 gFLHQCUHIBGMK I OB_KFAIK RKOQBSGHdH SBAKRMBQB AKOFAHI, THAHdRBTMZ, FQBZPHI, UBLMFKZ GB SBAKRMBQCGHS GHFMAKQK, LRHMUIKPKGMZ MUHXRBUMAKQCGHdH M PKOHRBAMIGH8LRMOQBPGHdH MFOWFFAIB, B ABOcK FRKPFAI GBRWcGHZ RKOQBSJ, DIQDa\MbFD LRKPSKAHS BIAHRFOHdH LRBIB, PHLWFOBKAFD AHQCOH GB HFGHIK PHdHIHRB SKcPW HXQBPBAKQKS BIAHRFOHdH LRBIB M LRHMUIHPMAKQKS 6RBFLRHFARBGMAKQKS7 RKOQBSJ. MCDND II GTOUI<VW) =OUI<VW L =G>=X>WI QJL>YLQW JI<R;Z>=[ HISVIR\>=GVL GFDF_` 4. @WXYKOAJ RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM

617 @WXYKOABSM RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM 6RKOQBSHPBAKQDSM, RKOQBSHLRHMUIHPMAKQDSM M RKOQBSHRBFLRHFARBGMAKQDSM7 DIQDaAFD TMUM_KFOMK M aRMPM_KFOMK QM[B GKUBIMFMSH HA IMPB FHXFAIKGGHFAM M HRdBGMUB[MHGGH8LRBIHIHZ THRSJ, LWXQM_GH LRKPFABIQDa\MK I WFABGHIQKGGHS LHRDPOK RKOQBSGWa MGTHRSB[Ma LRM LHSH\M bWPHcKFAIKGGJb, AKbGM_KFOMb MQM LFMbHQHdM_KFOMb LRMKSHI F [KQCa THRSMRHIBGMD FLRHFB M HFW\KFAIQKGMD ^TTKOAMIGHZ LRHPBcM AHIBRHI MQM RKBQMUB[MM WFQWd. 627 fRBIB M MGAKRKFJ FWXYKOAHI RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM HbRBGDaAFD GBFAHD\MS UBOHGHS M PRWdMSM LRMGDAJSM I FHHAIKAFAIMM F GMS GHRSBAMIGJSM BOABSM. GFDF_` 6. EXYKOAJ RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM j HXYKOABS RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM HAGHFDAFD QaXJK THRSJ, SKAHPJ, GHFMAKQM M FRKPFAIB BWPMHIMUWBQCGHZ MQM MGHZ FIDUM, MFLHQCUWKSJK PQD LKRKPB_M RKOQBSGHZ MGTHRSB[MM LHARKXMAKQDS RKOQBSJ. GFDF_` 7. EFGHIGJK LRMG[MLJ RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM EFGHIGJSM LRMG[MLBSM RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM DIQDaAFD5 a7 QHDQCGHFSAC, PHXRHFHIKFAGHFAC, PHFAHIKRGHFAC M ^AM_GHFAC RKOQBSJ9 b7 MFLHQCUHIBGMK THRS, SKAHPHI M FRKPFAI, GK LRM_MGDa\Mb PWbHIGHdH, SHRBQCGHdH MQM LFMbM_KFOHdH IRKPB LHARKXMAKQDS RKOQBSJ9 c7 PHXRHFHIKFAGBD OHGOWRKG[MD9 d7 HAIKAFAIKGGHFAC LKRKP LHARKXMAKQKS, HX\KFAIHS M dHFWPBRFAIHS.
[<0.7 /=>?.?.7 @7A-.-> ; 5""-#$ -0 18.1".0%& : B/32 %0.01.0()

MCDND III VJIO=X;>LS < JI<R;ZI GFDF_` 5. EX\MK ARKXHIBGMD 617 `KOQBSB PHQcGB XJAC QHDQCGHZ M PHXRHFHIKFAGHZ. 627 `KOQBSB PHQcGB MPKGAMTM[MRHIBACFD OBO ABOHIBD XKU FLK[MBQCGJb UGBGMZ M XKU LRMSKGKGMD AKbGM_KFOMb FRKPFAI. 637 `KOQBSB GK PHQcGB IIHPMAC I UBXQWcPKGMK M GBGHFMAC W\KRX MGAKRKFBS LHARKXMAKQKZ. 647 i FRKPFAIBb SBFFHIHZ MGTHRSB[MM RKOQBSB PHQcGB _KAOH IJPKQDACFD MU PRWdMb LRHdRBSS M SBAKRMBQHI F LHSH\Ca LK_BAGJb, BWPMHIMUWBQCGJb QMXH OHSXMGMRHIBGGJb FRKPFAI MQM OHSSKGABRMKI. `BUSK\KGMK RKOQBSJ HFW\KFAIQDKAFD, OBO LRBIMQH, I XQHOBb. 6 7 `KOQBSHRBFLRHFARBGMAKQC GK PHQcKG RKPBOAMRHIBAC M IQMDAC GB FHPKRcBGMK LRHdRBSS. 6!7 `KOQBSB, IHUPKZFAIWa\BD GB LHPFHUGBGMK _KQHIKOB, UBLRK\BKAFD. 6#7 `BFLRHFARBGKGMK RKOQBSJ HFW\KFAIQDKAFD GB SHQPBIFOHS DUJOK MQM, LH cKQBGMa RKOQBSHPBAKQD, GB PRWdMb DUJOBb I FHHAIKAFAIMM F jHGFAMAW[MKZ `KFLWXQMOM hHQPHIB, NBOHGHS H TWGO[MHGMRHIBGMM DUJOHI GB AKRRMAHRMM `KFLWXQMOM hHQPHIB, B ABOcK SKcPWGBRHPGJSM PHdHIHRBSM, HPGHZ MU FAHRHG OHAHRJb DIQDKAFD `KFLWXQMOB hHQPHIB. 6%7 NBSBFOMRHIBGGBD RKOQBSB UBLRK\BKAFD. 6'7 NBLRK\BaAFD RKOQBSB AHIBRB 6WFQWdM7, LHPQKcB\KdH FKRAMTMOB[MM 6QM[KGUMRHIBGMa7, I FQW_BK HAFWAFAIMD FKRAMTMOBAB 6QM[KGUMM7, B ABOcK RKOQBSB AHIBRB 6WFQWdM7, UBLRK\KGGHdH O LRHMUIHPFAIW M RKBQMUB[MM I FHHAIKAFAIMM F PKZFAIWa\MS UBOHGHPBAKQCFAIHS. 61(7 ]K PHLWFOBKAFD MFLHQCUHIBGMK I RKOQBSK XKU FHHAIKAFAIWa\KdH RBURKeKGMD dHFWPBRFAIKGGHZ FMSIHQMOM, GBMSKGHIBGMZ MQM BXXRKIMBAWR GBMSKGHIBGMZ TMRS, OHSLBGMZ, LRKPLRMDAMZ, W_RKcPKGMZ M HRdBGMUB[MZ. 6117 `KOQBSB GK PHQcGB5 a7 LRHAMIHRK_MAC MGAKRKFBS dHFWPBRFAIB9 b7 LHXWcPBAC O PKZFAIMDS, GBRWeBa\MS LRMRHPHHbRBGGHK UBOHGHPBAKQCFAIH9 c7 FHPKRcBAC MGTHRSB[Ma, OHAHRBD DIQDKAFD GKPHFAHIKRGHZ9

d7 IJUJIBAC LBGMOW, FHPKRcBAC ^QKSKGAJ, LHXWcPBa\MK O GBFMQMa, BdRKFFMM, HLBFGJS PKZFAIMDS, FLHFHXGJS GBGKFAM IRKP UPHRHICa QaPKZ MQM WdRHcBa\MS Mb XKUHLBFGHFAM9 e7 XKU HXYDFGDKSJb HXRBUHIBAKQCGJSM MQM FH[MBQCGJSM LRM_MGBSM HFGHIBGMZ FHPKRcBAC MUHXRBcKGMD MQM HLMFBGMD HLBFGHZ PKDAKQCGHFAM QMXH FMAWB[MZ, I OHAHRJb LRHDIQDKAFD LRKGKXRKcKGMK SKRBSM XKUHLBFGHFAM. 6127 gGTHRSB[MD H AKQK8 M RBPMHLRHdRBSSBb GK DIQDKAFD RKOQBSHZ M RBFLRHFARBGDKAFD I FRKPFAIBb SBFFHIHZ MGTHRSB[MM XKFLQBAGH.
[<0.8 : 1?97AC// @7A-.7 ; 5""-#$ -0 18.1".0%& : B/32 %0.01.0() [<0.8 /=>?.?.7 @7A-.-> ; %1(-#$ -0 "8.06."001)

GFDF_` 9. ]KPHXRHFHIKFAGBD RKOQBSB 617 ]KPHXRHFHIKFAGHZ DIQDKAFD RKOQBSB, OHAHRBD5 a7 PMFORKPMAMRWKA TMUM_KFOMb MQM aRMPM_KFOMb QM[, GK LHQCUWa\MbFD RKOQBSMRWKSJSM AHIBRBSM9 b7 FHPKRcMA GKOHRRKOAGJK FRBIGKGMD RKOQBSMRWKSHdH AHIBRB F BGBQHdM_GJS AHIBRHS PRWdHdH bHUDZFAIWa\KdH FWXYKOAB, B ABOcK IJFOBUJIBGMD QMXH MUHXRBcKGMD, LHRH_B\MK _KFAC, PHFAHMGFAIH MQM PKQHIWa RKLWAB[Ma OHGOWRKGAB9 c7 IOQa_BKA MUHXRBcKGMD GKOHKdH QM[B, FFJQOM GB GKdH MQM HLMFBGMK KdH FHXFAIKGGHFAM XKU LHQW_KGMD LRKPIBRMAKQCGHdH FHdQBFMD GB ^AH FLHFHXHS, OHAHRJZ SHcKA FHUPBAC ILK_BAQKGMK H LHPAIKRcPKGMM PBGGJS QM[HS FHPKRcBGMD RKOQBSGHZ MGTHRSB[MM. 627 ]KPHXRHFHIKFAGBD RKOQBSB UBLRK\KGB. GFDF_` 10. ]KPHFAHIKRGBD RKOQBSB 617 ]KPHFAHIKRGHZ DIQDKAFD RKOQBSB, I OHAHRHZ FHPKRcBAFD GK FHHAIKAFAIWa\MK PKZFAIMAKQCGHFAM FIKPKGMD I HAGHeKGMM5 a7 GKHXbHPMSJb LHARKXMAKQa bBRBOAKRMFAMO AHIBRB, WOBUJIBKSJb I HXDUBAKQCGHS LHRDPOK GB KdH AHIBRGHZ ^AMOKAOK, ABOMb OBO FHRA, FHFABI, PBAB MUdHAHIQKGMD, GBUGB_KGMK, LHARKXMAKQCFOMK FIHZFAIB, WFQHIMD MFLHQCUHIBGMD M RKOHSKGPB[MM LH WbHPW, FHHAIKAFAIMK AHIBRB FABGPBRABS, AHRdHIBD SBROB LRHMUIHPMAKQD, SKFAH LRHMFbHcPKGMD M LRHMUIHPFAIB AHIBRB9 b7 GBQM_MD FKRAMTMOBAB GB AHIBR, IHUSHcGHFAM KdH LRMHXRKAKGMD, FAHMSHFAM, IRKSKGM M SKFAB LRMHXRKAKGMD M PHLHQGMAKQCGJb WFQHIMZ HLQBAJ9 c7 PHFABIOM, HXSKGB, IHUIRBAB, RKSHGAB M HXFQWcMIBGMD AHIBRB9 d7 dBRBGAMZGJb HXDUBAKQCFAI, FRHOB FQWcXJ MQM FRHOB dHPGHFAM AHIBRB9 e7 MFOQa_MAKQCGJb LRBI GB RKUWQCABAJ MGAKQQKOAWBQCGHZ PKDAKQCGHFAM M LRMRBIGKGGJK O GMS FRKPFAIB MGPMIMPWBQMUB[MM TMUM_KFOHdH M aRMPM_KFOHdH QM[B, B ABOcK AHIBRB 6RBXHAJ, WFQWdM79 f7 LRBI GB MFLHQCUHIBGMK dHFWPBRFAIKGGHZ FMSIHQMOM 6TQBdB, dKRXB, dMSGB79 g7 HTM[MBQCGHdH LRMUGBGMD RKOQBSMRWKSJb AHIBRHI 6RBXHA, WFQWd7, LHQW_KGMD SKPBQKZ, LRMUHI, PMLQHSHI M MGJb GBdRBP9 /7 IJPKRcKO MU RKUWQCABAHI MFFQKPHIBGMZ M MFLJABGMZ, [MABA MU AKbGM_KFOMb, GBW_GJb M MGJb LWXQMOB[MZ, GBW_GJb AKRSMGHI QMXH FFJQHO GB WFABRKIeMK RKOHSKGPB[MM9 i7 IJXHRH_GJb FABAMFAM_KFOMb PBGGJb, I AHS _MFQK HARBcBa\Mb WRHIKGC FLRHFB GB AHIBR. 627 ]KPHFAHIKRGBD RKOQBSB UBLRK\KGB. GFDF_` 11. ]K^AM_GBD RKOQBSB 617 ]K^AM_GHZ DIQDKAFD RKOQBSB, OHAHRBD5 a7 GBRWeBKA HX\KLRMGDAJK GHRSJ dWSBGGHFAM M SHRBQM LHFRKPFAIHS WLHARKXQKGMD HFOHRXMAKQCGJb FQHI, LHRH_B\Mb FRBIGKGMZ MQM MUHXRBcKGMZ I HAGHeKGMM RBFJ, GB[MHGBQCGHFAM, LRHTKFFMM, FH[MBQCGHZ OBAKdHRMM, IHURBFAGHZ dRWLLJ, LHQB, DUJOB, RKQMdMHUGJb, TMQHFHTFOMb, LHQMAM_KFOMb M MGJb WXKcPKGMZ TMUM_KFOMb QM[9

b7 LHRH_MA LRHMUIKPKGMD MFOWFFAIB, DIQDa\MKFD GB[MHGBQCGJS MQM SMRHIJS OWQCAWRGJS PHFAHDGMKS9 c7 LHRH_MA dHFWPBRFAIKGGJK FMSIHQJ 6TQBd, dKRX, dMSG7, RKQMdMHUGJK FMSIHQJ, B ABOcK GB[MHGBQCGWa IBQaAW `KFLWXQMOM hHQPHIB MQM MGHdH dHFWPBRFAIB. 627 ]K^AM_GBD RKOQBSB UBLRK\KGB. GFDF_` 12. `KOQBSB, IHUPKZFAIWa\BD GB LHPFHUGBGMK 617 iHUPKZFAIWa\KZ GB LHPFHUGBGMK DIQDKAFD RKOQBSB, HOBUJIBa\BD GB LHARKXMAKQD FORJAHK IHUPKZFAIMK LWAKS MFLHQCUHIBGMD FLK[MBQCGJb BWPMH8 M IMPKHIFABIHO 6PIHZGHK GBQHcKGMK, 2 8Z OBPR7 MQM MGJS UBLRK\KGGJS FLHFHXHS. 627 `KOQBSB, IHUPKZFAIWa\BD GB LHPFHUGBGMK UBLRK\KGB.
[<0.1" /=>?.?.7 @7A-.-> ; 5""-#$ -0 18.1".0%& : B/32 %0.01.0()

GFDF_` 12. `KOQBSB GB RBPMH M AKQKIMPKGMM 617 iRKSD IK\BGMD RKOQBSJ GK PHQcGH LRKIJeBAC 1 LRH[KGAHI FWAH_GHdH ^TMRGHdH IRKSKGM OBcPHdH _BFAHAGHdH AKQK8 M RBPMHOBGBQB M 2( LRH[KGAHI HPGHdH _BFB ^TMRGHdH IRKSKGM. kAH LHQHcKGMK GK RBFLRHFARBGDKAFD GB FLK[MBQMUMRHIBGGJK RKOQBSGH8MGTHRSB[MHGGJK OBGBQJ. 627 `KOQBSB PHQcGB XJAC RBUSK\KGB I LKRKRJIK SKcPW LKRKPB_BSM. NB MFOQa_KGMKS WFQHIMZ, LRKPWFSHARKGGJb _BFADSM 637 8 6!7, RKOQBSB I RBIGHZ SKRK SHcKA RBUSK\BACFD M I bHPK LKRKPB_ ABOMS HXRBUHS, _AHXJ HGB GK GBGHFMQB W\KRXB [KQHFAGHFAM M UGB_MSHFAM LKRKPB_ M GK W\KSQDQB I LRBIBb HXQBPBAKQKZ LRBIB. 637 i AK_KGMK LKRKPB_, FHFAHD\Mb MU FBSHFAHDAKQCGJb _BFAKZ, MQM I FLHRAMIGJb LKRKPB_Bb, LKRKPB_Bb H FHXJAMDb, ARBGFQD[MM FLKOABOQKZ F BGBQHdM_GHZ FARWOAWRHZ, I OHAHRJb MSKaAFD LRHSKcWAOM, RKOQBSB SHcKA XJAC RBUSK\KGB AHQCOH SKcPW _BFADSM ^AMb LKRKPB_ MQM I LRHSKcWAOBb. 647 fKRKPB_B BWPMHIMUWBQCGJb LRHMUIKPKGMZ, ABOMb OBO AKQKIMUMHGGJK TMQCSJ 6UB MFOQa_KGMKS FKRMBQHI, RBUIQKOBAKQCGJb LRHdRBSS M PHOWSKGABQCGJb TMQCSHI7, LRHPHQcMAKQCGHFACa XHQKK 4 SMGWA SHcKA LRKRJIBACFD HPMG RBU LHFQK OBcPHdH LKRMHPB I 4 SMGWA. lBQCGKZeKK LRKRJIBGMK PHLWFOBKAFD, KFQM LRHPHQcMAKQCGHFAC LRHdRBSSJ LRKIJeBKA GK SKGKK _KS GB 2( SMGWA PIB MQM XHQKK LHQGJb 4 8SMGWAGJb LKRMHPB. 6 7 lQD LRKRJIBGMD I [KQDb RKOQBSJ MGJb, _KS WOBUBGGJK I _BFAM 647, LRHdRBSS GKHXbHPMSH, _AHXJ LHFQK OBcPHZ LHFQKPWa\KZ RKOQBSGHZ LBWUJ LRHeQH GK SKGKK 2( SMGWA. 6!7 `KOQBSB GK SHcKA RBUSK\BACFD I LKRMHP ARBGFQD[MM XHdHFQWcKGMZ. mKQKIMUMHGGJK cWRGBQJ, LRHdRBSSJ GHIHFAKZ, PHOWSKGABQCGJK TMQCSJ, LKRKPB_M GB RKQMdMHUGJK AKSJ M LKRKPB_M PQD PKAKZ LRHPHQcMAKQCGHFACa SKGKK 3( SMGWA GK SHdWA XJAC LRKRIBGJ PQD RKOQBSJ. nFQM LRHPHQcMAKQCGHFAC PBGGJb LKRKPB_ FHFABIQDKA 3( SMGWA M XHQKK, LRMSKGDaAFD LHQHcKGMD _BFAM 6 7. 6#7 fRM MFLHQCUHIBGMM RKOQBSJ I IMPK GBQHcKGMZ, I AHS _MFQK FLHFHXHS oXKdW\KZ FARHOMo, KK RBUSKR GK PHQcKG LRKIJeBAC FKSM LRH[KGAHI LQH\BPM OBPRB. 6%7 `KOQBSB HPGHdH M AHdH cK AHIBRB 6RBXHAJ, WFQWdM7, B ABOcK RKOQBSB H FBSHS RKOQBSHPBAKQK SHcKA RBFLRHFARBGDACFD GK XHQKK PIWb RBU HX\KZ LRHPHQcMAKQCGHFACa GK XHQKK PIWb SMGWA I AK_KGMK _BFB ^TMRGHdH IRKSKGM RBPMH8 MQM AKQKOBGBQB GB HPGHZ _BFAHAK IK\BGMD.
[<0.1% /=>?.?.7 @7A-.-> ; 5""-#$ -0 18.1".0%& : B/32 %0.01.0()

GFDF_` 13. `KOQBSB I LKRMHPM_KFOMb LK_BAGJb MUPBGMDb i LKRMHPM_KFOMb LK_BAGJb MUPBGMDb, LHQW_Ba\Mb PHAB[Ma MU dHFWPBRFAIKGGHdH XaPcKAB, GK FLK[MBQMUMRWa\MbFD GB FHHX\KGMDb M SBAKRMBQBb RKOQBSGHdH bBRBOAKRB, RKOQBSB GK PHQcGB LRKIJeBAC 3( LRH[KGAHI HXYKSB HPGHdH GHSKRB. GFDF_` 14. `KOQBSB I OMGH8 M IMPKHHXFQWcMIBGMM, FLRBIH_GHS HXFQWcMIBGMM, B ABOcK F LRMSKGKGMKS AKQKTHGGJb, AKQKdRBTGJb M AKQKOFGJb QMGMZ

617 fKRKPB_B BWPMHIMUWBQCGJb LRHMUIKPKGMZ, ABOMb OBO bWPHcKFAIKGGJK TMQCSJ 6UB MFOQa_KGMKS FKRMBQHI, RBUIQKOBAKQCGJb LRHdRBSS M PHOWSKGABQCGJb TMQCSHI7, LRHPHQcMAKQCGHFACa XHQKK 4 SMGWA SHcKA LRKRJIBACFD HPMG RBU LHFQK OBcPHdH LKRMHPB I 4 SMGWA. lBQCGKZeKK LRKRJIBGMK PHLWFOBKAFD, KFQM LRHPHQcMAKQCGHFAC LRHdRBSSJ LRKIJeBKA GK SKGKK _KS GB 2( SMGWA PIB MQM XHQKK LHQGJb 4 8SMGWAGJb LKRMHPB. 627 fRM FLRBIH_GHS AKQKTHGGHS HXFQWcMIBGMM RKOQBSGBD MGTHRSB[MD LRKPHFABIQDKAFD AHQCOH LHFQK FHHX\KGMD UBLRBeMIBKSHZ BXHGKGAHS FLRBIOM. 637 fRM LQBAGHS FLRBIH_GHS AKQKTHGGHS, OHSLCaAKRGHS M MGHS HXFQWcMIBGMM RKOQBSGBD MGTHRSB[MD LRKPHFABIQDKAFD BXHGKGAW AHQCOH F KdH FHdQBFMD. @AHMSHFAC ABOHZ MGTHRSB[MM GK PHQcGB IOQa_BACFD I FAHMSHFAC UBLRBeMIBKSJb BXHGKGAHS FLRBIHO. 647 gFLHQCUHIBGMK XKFLQBAGJb AKQKTHGGJb OBGBQHI LHQM[MM, FOHRHZ LHSH\M, LHcBRGHZ FQWcXJ, PRWdMb QMGMZ ^OFARKGGHZ LHSH\M PQD RBFLRHFARBGKGMD RKOQBSJ UBLRK\BKAFD. 6 7 `KOQBSB F MFLHQCUHIBGMKS AKQKOFB MQM AKQKABZLB, TBOFMSMQCGJb M MGJb ^QKOARHGGJb FRKPFAI FIDUM LRM HAFWAFAIMM FLK[MBQCGHdH UBLRHFB UBLRK\BKAFD.
[<0.15 /=>?.?.7 @7A-.-> ; 5""-#$ -0 18.1".0%& : B/32 %0.01.0()

GFDF_` 16. ]BRWcGBD RKOQBSB 617 ]BRWcGBD RKOQBSB HFW\KFAIQDKAFD LHFRKPFAIHS RBUSK\KGMD IMUWBQCGHZ MGTHRSB[MM GB LQBOBABb, \MABb, FAKGPBb, FHHRWcKGMDb M OHGFARWO[MDb 6HAPKQCGH FAHD\Mb M RBFLHQHcKGGJb GB FAKGBb M ORJeBb UPBGMZ7, B ABOcK F MFLHQCUHIBGMKS ARKbSKRGHZ M FIKAHIHZ RKOQBSJ, ^QKOARHSKbBGM_KFOMb M ^QKOARHGGJb LHPIKFGJb ABXQH M MGJb AKbGM_KFOMb FRKPFAI. 627 `BUSK\KGMK GBRWcGHZ RKOQBSJ PHLWFOBKAFD LRM GBQM_MM RBURKeKGMD FHHAIKAFAIWa\KdH HRdBGB SKFAGHdH LWXQM_GHdH WLRBIQKGMD, FHdQBFHIBGGHdH F5 a7 AKRRMAHRMBQCGJS LHPRBUPKQKGMKS lHRHcGHZ LHQM[MM hMGMFAKRFAIB IGWARKGGMb PKQ9 b7 AKRRMAHRMBQCGJS HRdBGHS WLRBIQKGMD BIAHSHXMQCGJb PHRHd 8 I FQW_BK RBUSK\KGMD FRKPFAI RKOQBSJ GB BIAHARBFFBb UB LRKPKQBSM GBFKQKGGJb LWGOAHI9 c7 FHHAIKAFAIWa\MS HRdBGHS WLRBIQKGMD pKQKUGHZ PHRHdM hHQPHIJ 8 I FQW_BK RBUSK\KGMD FRKPFAI RKOQBSJ I LHQHFK HAIHPB cKQKUGHZ PHRHdM. 637 EAOBU I RBUSK\KGMM GBRWcGHZ RKOQBSJ BRdWSKGAMRWKAFD LMFCSKGGH. 647 ]BRWcGBD RKOQBSB GB UPBGMDb M MGJb FARHKGMDb, GBbHPD\MbFD I _BFAGHZ FHXFAIKGGHFAM, WFABGBIQMIBKAFD LH FHdQBFHIBGMa F AKRRMAHRMBQCGJS HRdBGHS BRbMAKOAWRJ M GK GWcPBKAFD I FLK[MBQCGHS RBURKeKGMM HRdBGHI SKFAGHdH LWXQM_GHdH WLRBIQKGMD. 6 7 NB RBUSK\KGMK GBRWcGHZ RKOQBSJ IUMSBKAFD FXHR I LHRDPOK M RBUSKRBb, HLRKPKQDKSJb ]BQHdHIJS OHPKOFHS. lRWdMK FXHRJ M ABRMTJ UBLRK\KGJ. 6!7 @RKPFAIB GBRWcGHZ RKOQBSJ DIQDaAFD FHXFAIKGGHFACa HPGHdH MU FWXYKOAHI RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM I FHHAIKAFAIMM F PHdHIHRHS, UBOQa_KGGJS SKcPW FWXYKOABSM ^AHZ PKDAKQCGHFAM. 6#7 NBLRK\BKAFD RBUSK\BAC GBRWcGWa RKOQBSW5 a7 F LHIRKcPKGMKS MQM WGM_AHcKGMKS PKRKICKI9 b7 I LRKPKQBb HbRBGGJb UHG LBSDAGMOHI BRbMAKOAWRJ, MFAHRMM M OWQCAWRJ. 6%7 ]BRWcGBD RKOQBSB GK SHcKA MSKAC THRSJ M RBUSKRJ PHRHcGJb UGBOHI. GFDF_` 17. ETHRSQKGMK SKFA AHRdHIQM M HOBUBGMD WFQWd gFLHQCUHIBGMK FWXYKOABSM LRKPLRMGMSBAKQCFAIB IH IGKeGKS MQM IGWARKGGKS BRbMAKOAWRGH8bWPHcKFAIKGGHS HTHRSQKGMM SKFA AHRdHIQM M HOBUBGMD WFQWd TMRSKGGJb M AHIBRGJb UGBOHI, ^SXQKS, AHIBRHI MQM Mb MUHXRBcKGMZ, QaXHZ PRWdHZ MGTHRSB[MM, FHHAIKAFAIWa\KZ LRHTMQa LRKPLRMDAMD, GK DIQDKAFD RKOQBSHZ M HFW\KFAIQDKAFD XKU RBURKeKGMD HRdBGHI SKFAGHdH LWXQM_GHdH WLRBIQKGMD. GFDF_` 15. `KOQBSB GB ARBGFLHRAGJb FRKPFAIBb M LH_AHIJb HALRBIQKGMDb

617 `BUSK\KGMK RKOQBSJ GB ARBGFLHRAGJb FRKPFAIBb, LRKPGBUGB_KGGJb PQD LKRKIHUOM LBFFBcMRHI, PHFABIOM AHIBRHI M HOBUBGMD WFQWd, HFW\KFAIQDKAFD XKU RBURKeKGMD HRdBGHI SKFAGHdH LWXQM_GHdH WLRBIQKGMD GB HFGHIBGMM PHdHIHRB F FHXFAIKGGMOHS ARBGFLHRAGJb FRKPFAI. 627 EdRBGM_KGMD LH RBUSK\KGMa RKOQBSJ GB ARBGFLHRAGJb FRKPFAIBb HLRKPKQDaAFD AHQCOH HRdBGBSM, WLHQGHSH_KGGJSM HFW\KFAIQDAC OHGARHQC UB XKUHLBFGHFACa PIMcKGMD. 637 `BUSK\KGMK RKOQBSJ GB LH_AHIJb HALRBIQKGMDb HFW\KFAIQDKAFD AHQCOH F RBURKeKGMD [KGARBQCGHdH HARBFQKIHdH HRdBGB LWXQM_GHdH WLRBIQKGMD I HXQBFAM LH_AHIHZ FIDUM. fHRDPHO IJPB_M RBURKeKGMZ M RBUSKR IUMSBKSHZ UB ^AH LQBAJ HLRKPKQDKAFD WOBUBGGJS HRdBGHS. fQBAB IGHFMAFD I LHQGHS HXYKSK I dHFWPBRFAIKGGJZ XaPcKA. GFDF_` 19. EFHXKGGHFAM RKOQBSJ HAPKQCGJb IMPHI AHIBRHI M WFQWd 617 fRDSBD RKOQBSB 6FHPKRcB\BD LRH[KFF LHARKXQKGMD BQOHdHQCGJb GBLMAOHI7 GK PHQcGB5 a7 RBFLRHFARBGDACFD GB AKQKOBGBQBb F # _BFHI WARB PH 22 _BFHI GH_M9 b7 FHUPBIBAC ILK_BAQKGMK, _AH WLHARKXQKGMK BQOHdHQD MSKKA IBcGHK UGB_KGMK PQD PHFAMcKGMD HX\KFAIKGGHdH, FLHRAMIGHdH MQM QM_GHdH WFLKbB QMXH PQD WQW_eKGMD TMUM_KFOHdH MQM LFMbM_KFOHdH FHFAHDGMD9 c7 PMFORKPMAMRHIBAC IHUPKRcBGMK HA WLHARKXQKGMD BQOHdHQD, FHPKRcBAC MGTHRSB[Ma H LHQHcMAKQCGJb AKRBLKIAM_KFOMb FIHZFAIBb BQOHdHQD M LRKPFABIQDAC KdH IJFHOHK FHPKRcBGMK I LRHPWOAK OBO PHFAHMGFAIH9 d7 HXRB\BACFD GKLHFRKPFAIKGGH MQM OHFIKGGH O GKFHIKReKGGHQKAGMS, B ABOcK FHPKRcBAC HXRBUJ MQM IJFOBUJIBGMD TMUM_KFOMb QM[, LHQCUWa\MbFD LHLWQDRGHFACa W GKFHIKReKGGHQKAGMb. ]K PHLWFOBKAFD LRMIQK_KGMK GKFHIKReKGGHQKAGMb O RKOQBSK LHARKXQKGMD FLMRAGJb GBLMAOHI9 e7 RBFLRHFARBGDACFD I QaXHZ THRSK I AKQK8 M RBPMHLKRKPB_Bb, OMGH8 M IMPKHHXFQWcMIBGMM, LK_BAGJb MUPBGMDb, LRKPGBUGB_KGGJb PQD GKFHIKReKGGHQKAGMb9 f7 RBFLRHFARBGDACFD GB LKRIJb LHQHFBb dBUKA, B ABOcK GB LKRIHZ FARBGM[K HXQHcOM M LKRIHZ FARBGM[K cWRGBQHI9 g7 RBFLRHFARBGDACFD I PKAFOMb M W_KXGJb UBIKPKGMDb, SKPM[MGFOMb W_RKcPKGMDb, B ABOcK GB RBFFAHDGMM SKGKK 1(( SKARHI LRDSHZ IMPMSHFAM HA GMb9 /7 FLHFHXFAIHIBAC UQHWLHARKXQKGMa FLMRAGJSM GBLMAOBSM QMXH LRKPFABIQDAC I HARM[BAKQCGHS FIKAK IHUPKRcBGMK HA GMb MQM WSKRKGGHK WLHARKXQKGMK9 i7 WPKQDAC HFHXHK IGMSBGMK FHPKRcBGMa BQOHdHQD I GBLMAOBb. 627 `KOQBSB ABXB_GJb MUPKQMZ GB AKQKIMPKGMM M RBPMH, B ABOcK FRKPFAIBSM GBRWcGHZ RKOQBSJ, UB MFOQa_KGMKS GBRWcGHZ RKOQBSJ I SKFABb LRHMUIHPFAIB ^AMb MUPKQMZ M AHRdHIQM MSM, UBLRK\BKAFD. fRDSBD RKOQBSB 6FHPKRcB\BD LRH[KFF LHARKXQKGMD ABXBOB M ABXB_GJb MUPKQMZ7 GK PHQcGB5 B7 FHUPBIBAC ILK_BAQKGMK, _AH OWRKGMK FLHFHXFAIWKA PHFAMcKGMa QM_GHdH, HX\KFAIKGGHdH MQM FLHRAMIGHdH WFLKbB QMXH WQW_eKGMa TMUM_KFOHdH MQM LFMbM_KFOHdH FHFAHDGMD9 b7 PMFORKPMAMRHIBAC IHUPKRcBGMK HA OWRKGMD, FHPKRcBAC MGTHRSB[Ma H LHQHcMAKQCGJb AKRBLKIAM_KFOMb FIHZFAIBb ABXBOB M ABXB_GJb MUPKQMZ M LRKPFABIQDAC Mb IJFHOHK OB_KFAIH OBO PHFAHMGFAIH9 F7 HXRB\BACFD GKLHFRKPFAIKGGH MQM OHFIKGGH O GKFHIKReKGGHQKAGMS, B ABOcK FHPKRcBAC HXRBUJ MQM IJFOBUJIBGMD QM[, LHQCUWa\MbFD LHLWQDRGHFACa W GKFHIKReKGGHQKAGMb9 d7 RBFLRHFARBGDACFD I OBOHZ XJ AH GM XJQH THRSK I AKQK8 M RBPMHLKRKPB_Bb, OMGHHXFQWcMIBGMM, LK_BAGJb MUPBGMDb, LRKPGBUGB_KGGJb PQD GKFHIKReKGGHQKAGMb9 K7 RBUSK\BACFD GB LKRIJb M LHFQKPGMb LHQHFBb dBUKA M cWRGBQHI, B ABOcK GB HXQHcOBb cWRGBQHI9 f7 RBFLRHFARBGDACFD I PKAFOMb M W_KXGJb UBIKPKGMDb, SKPM[MGFOMb W_RKcPKGMDb. 637 fRDSBD RKOQBSB ABXBOB M ABXB_GJb MUPKQMZ IH IFKb FQW_BDb PHQcGB FHLRHIHcPBACFD LRKPWLRKcPKGMKS H IRKPK OWRKGMD, LRM_KS I AKQK8 M RBPMHLRHdRBSSBb, OMGKSBAHdRBTM_KFOHZ LRHPWO[MM PBGGHSW LRKPWLRKcPKGMa PHQcGH XJAC HAIKPKGH GK SKGKK ARKb FKOWGP ^TMRGHdH

IRKSKGM RKOQBSGHdH FacKAB, B LRM RBFLRHFARBGKGMM RKOQBSJ PRWdMSM FLHFHXBSM 8 GK SKGKK ARKb LRH[KGAHI RKOQBSGHZ LQH\BPM. 647 `KOQBSB SKPMOBSKGAHI, MUPKQMZ SKPM[MGFOHdH GBUGB_KGMD, SKPM[MGFOHZ AKbGMOM LRM HAFWAFAIMM RBURKeKGMD GB Mb LRHMUIHPFAIH M 6MQM7 RKBQMUB[Ma, B ABOcK RKOQBSB SKAHPHI QK_KGMD, LRHTMQBOAMOM, PMBdGHFAMOM, RKBXMQMAB[MM LRM HAFWAFAIMM RBURKeKGMD GB HOBUBGMK ABOMb WFQWd, IJPBIBKSHdH [KGARBQCGJS HARBFQKIJS HRdBGHS LWXQM_GHdH WLRBIQKGMD I HXQBFAM UPRBIHHbRBGKGMD, GK PHLWFOBKAFD, I AHS _MFQK I FQW_BDb LHQW_KGMD LBAKGAHI GB MUHXRKAKGMD I WOBUBGGHZ HXQBFAM. 6 7 `KOQBSB QKOBRFAIKGGJb FRKPFAI, HALWFOBKSJb LH RK[KLAW IRB_B, B ABOcK RKOQBSB MUPKQMZ SKPM[MGFOHdH GBUGB_KGMD M SKPM[MGFOHZ AKbGMOM, MFLHQCUHIBGMK OHAHRHZ ARKXWKA FLK[MBQCGHZ LHPdHAHIOM, PHLWFOBKAFD AHQCOH I LK_BAGJb MUPBGMDb, LRKPGBUGB_KGGJb PQD SKPM[MGFOMb M TBRSB[KIAM_KFOMb RBXHAGMOHI. 6!7 qKU RBURKeKGMD [KGARBQCGHdH HARBFQKIHdH HRdBGB LWXQM_GHdH WLRBIQKGMD I HXQBFAM UPRBIHHbRBGKGMD UBLRK\BKAFD5 a7 RKOQBSB, HRMKGAMRHIBGGBD GB HX\KFAIH I [KQHS, I OHAHRHZ FHPKRcBAFD FFJQOM GB AKRBLKIAM_KFOMZ ^TTKOA I HAGHeKGMM GKMUQK_MSJb MQM ADcKQH LHPPBa\MbFD QK_KGMa UBXHQKIBGMZ9 b7 RKOQBSB SBFFHIJb QK_KXGJb FKBGFHI F MFLHQCUHIBGMKS IGWeKGMD, dMLGHUB M PRWdMb SKAHPHI LFMbM_KFOHdH MQM XMH^GKRdKAM_KFOHdH IQMDGMD GB _KQHIKOB. 6#7 NBLRK\BKAFD RKOQBSB IFKb IMPHI HRWcMD, IHHRWcKGMD M IHKGGHZ AKbGMOM, UB MFOQa_KGMKS RBURKeKGGHdH I FHHAIKAFAIMM F UBOHGHPBAKQCFAIHS HbHAGM_CKdH M FLHRAMIGHdH HRWcMD 6I AHS _MFQK MFAHRM_KFOHdH7. `KOQBSB RBURKeKGGHdH HRWcMD _KRKU ^QKOARHGGJK FRKPFAIB SBFFHIHZ MGTHRSB[MM PHLWFOBKAFD F 22 _BFHI GH_M PH # _BFHI WARB. 6%7 NBLRK\BKAFD RKOQBSB LRKPLRMGMSBAKQCFOHZ PKDAKQCGHFAM, FIDUBGGHZ F FHPKRcBGMKS OBUMGH, ^OFLQWBAB[MKZ MdRBQCGJb BIAHSBAHI M PKGKcGJSM IJMdRJeBSM.
[<0.19 /=>?.?.7 @7A-.-> ; 5""-#$ -0 18.1".0%& : B/32 %0.01.0() [<0.19 /=>?.?.7 @7A-.-> ; 18-#$ -0 07.0".0%& : B/32 07.0%.0%)

GFDF_` 20. EFHXKGGHFAM RKOQBSJ TMGBGFHIJb, FARBbHIJb, MGIKFAM[MHGGJb WFQWd M [KGGJb XWSBd 617 fRM LRHMUIHPFAIK, RBUSK\KGMM M RBFLRHFARBGKGMM RKOQBSJ TMGBGFHIJb 6I AHS _MFQK XBGOHIFOMb7, FARBbHIJb, MGIKFAM[MHGGJb WFQWd, FIDUBGGJb F LHQCUHIBGMKS PKGKcGJSM FRKPFAIBSM TMUM_KFOMb M aRMPM_KFOMb QM[, B ABOcK RKOQBSJ [KGGJb XWSBd GK PHLWFOBKAFD5 a7 LRMIHPMAC MGTHRSB[Ma H RBUSKRBb HcMPBKSJb PMIMPKGPHI, B ABOcK OHQM_KFAIKGGWa MGTHRSB[Ma, GK MSKa\Wa GKLHFRKPFAIKGGHdH HAGHeKGMD O RKBQMUWKSJS WFQWdBS MQM [KGGJS XWSBdBS, I AHS _MFQK HAGHFD\WaFD O H[KGOK HcMPBKSHdH PHbHPB9 b7 dBRBGAMRHIBAC RBUSKRJ PMIMPKGPHI LH LRHFAJS MSKGGJS BO[MDS9 c7 RKOQBSMRHIBAC [KGGJK XWSBdM PH dHFWPBRFAIKGGHZ RKdMFARB[MM Mb ^SMFFMM, I LKRMHP UBLRK\KGMD ^SMFFMM MQM I FQW_BK, OHdPB Mb ^SMFFMD XJQB LRMUGBGB GKPKZFAIMAKQCGHZ9 d7 LRKPFABIQDAC QaXHdH RHPB dBRBGAMM, PBIBAC HXK\BGMD MQM IJFOBUJIBAC LRKPLHQHcKGMD H XWPW\KZ ^TTKOAMIGHFAM 6PHbHPGHFAM7 PKDAKQCGHFAM, I AHS _MFQK LWAKS HXYDIQKGMD RHFAB OWRFB [KGGJb XWSBd9 e7 WSBQ_MIBAC bHAD XJ HX HPGHS MU WFQHIMZ PHdHIHRB, KFQM I RKOQBSK FHHX\BaAFD KdH WFQHIMD. 627 `KOQBSB TMGBGFHIJb, FARBbHIJb, MGIKFAM[MHGGJb WFQWd M [KGGJb XWSBd IHUSHcGB QMeC LRM GBQM_MM W RKOQBSHPBAKQD dHFWPBRFAIKGGHZ QM[KGUMM, LHPAIKRcPBa\KZ LRBIH GB HFW\KFAIQKGMK FHHAIKAFAIWa\KdH IMPB PKDAKQCGHFAM F WOBUBGMKS HRdBGB, IJPBIeKdH QM[KGUMa, GHSKRB LHFQKPGKZ M PBAJ IJPB_M. GFDF_` 21. @H[MBQCGBD RKOQBSB

617 @H[MBQCGBD RKOQBSB LRKPFABIQDKA HX\KFAIKGGJK M dHFWPBRFAIKGGJK MGAKRKFJ LH IHLRHFBS LRHLBdBGPJ UPHRHIHdH HXRBUB cMUGM, HbRBGJ UPHRHICD M HORWcBa\KZ FRKPJ, FHbRBGKGMD ^GKRdHRKFWRFHI, FH[MBQCGHZ UB\MAJ GBFKQKGMD, GK MSKKA OHSSKR_KFOHdH bBRBOAKRB M GBLRBIQKGB GB PHFAMcKGMK XQBdHAIHRMAKQCGJb [KQKZ M RKeKGMK FH[MBQCGH UGB_MSJb UBPB_. 627 EFW\KFAIQDKSBD GB XKUIHUSKUPGHZ HFGHIK PKDAKQCGHFAC FWXYKOAHI RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM LH LRHMUIHPFAIW M RBFLRHFARBGKGMa FH[MBQCGHZ RKOQBSJ, LKRKPB_K FIHKdH MSW\KFAIB, I AHS _MFQK PKGKcGJb FRKPFAI, PRWdMS TMUM_KFOMS M aRMPM_KFOMS QM[BS PQD LRHMUIHPFAIB M RBFLRHFARBGKGMD FH[MBQCGHZ RKOQBSJ LRMUGBKAFD XQBdHAIHRMAKQCGHZ PKDAKQCGHFACa, I HAGHeKGMM OHAHRHZ UBOHGHPBAKQCFAIHS LRKPWFSHARKGJ QCdHAJ. GFDF_` 22. @LHGFHRFAIH 617 i [KQDb GBFAHD\KdH UBOHGB LHP FLHGFHRFAIHS LHGMSBKAFD HFW\KFAIQKGMK TMUM_KFOMS MQM aRMPM_KFOMS QM[HS 6FLHGFHRHS7 IOQBPB I IMPK PKGKcGJb FRKPFAI, MSW\KFAIB, RKUWQCABAHI MGAKQQKOAWBQCGHZ PKDAKQCGHFAM, HOBUBGMD WFQWd, LRHIKPKGMD RBXHA I PKDAKQCGHFAC PRWdHdH TMUM_KFOHdH MQM aRMPM_KFOHdH QM[B 6FLHGFMRWKSHdH7 LRM LHPdHAHIOK M HFW\KFAIQKGMM LHFQKPGMS LRHdRBSS M SKRHLRMDAMZ HX\KFAIKGGHdH UGB_KGMD. i bHPK HFW\KFAIQKGMD ^AMb LRHdRBSS M SKRHLRMDAMZ RBFLRHFARBGDKAFD RKOQBSB FLHGFHRB GB WFQHIMDb PHdHIHRB H FLHGFHRFAIK. 627 @LHGFHRFOMZ IOQBP LRMUGBKAFD LQBAHZ UB RKOQBSW, B FLHGFHR M FLHGFMRWKSJZ 8 FHHAIKAFAIKGGH RKOQBSHPBAKQKS M RKOQBSHRBFLRHFARBGMAKQKS. 637 iQMDGMK FLHGFHRB GB FHPKRcBGMK M IRKSD LKRKPB_M FLHGFMRWKSJb MS LKRKPB_, UBARBdMIBa\KK RKPBOAHRFOWa GKUBIMFMSHFAC RKOQBSHRBFLRHFARBGMAKQD, UBLRK\BKAFD. 647 @LHGFMRWKSJK LKRKPB_M GK PHQcGJ FLHFHXFAIHIBAC LRHPBcK, LHOWLOK AHIBRHI MQM WFQWd FLHGFHRB QMXH ARKACKdH QM[B. 6 7 @LHGFHRBSM LKRKPB_ GK SHdWA XJAC TMUM_KFOMK MQM aRMPM_KFOMK QM[B, dQBIGJS LRKPSKAHS PKDAKQCGHFAM OHAHRJb DIQDKAFD MUdHAHIQKGMK MQM LRHPBcB AHIBRHI QMXH LRKPHFABIQKGMK WFQWd, RKOQBSB OHAHRJb UBLRK\KGB I FHHAIKAFAIMM FH FABACKZ 1'. 6!7 @LHGFMRHIBGMK LKRKPB_ GB LHQMAM_KFOMK AKSJ M LRHdRBSS GHIHFAKZ UBLRK\BKAFD.
[<0."" 9-D-3.?.7 @7A-.-> ; 5""-#$ -0 18.1".0%& : B/32 %0.01.0()

GFDF_` 22. NB\MAB GKFHIKReKGGHQKAGMb LRM LRHMUIHPFAIK, RBUSK\KGMM M RBFLRHFARBGKGMM RKOQBSJ 617 `KOQBSB, LRKPGBUGB_KGGBD PQD GKFHIKReKGGHQKAGMb QMXH FLHFHXGBD HOBUBAC GB GMb IQMDGMK, GK PHQcGB FHPKRcBAC UBDIQKGMZ MQM MUHXRBcKGMZ, OHAHRJK SHdWA GBGKFAM SHRBQCGWa MQM LFMbM_KFOWa ARBISW. 627 i [KQDb UB\MAJ GKFHIKReKGGHQKAGMb HA UQHWLHARKXQKGMZ Mb QKdOHIKRGHFACa M HAFWAFAIMKS HLJAB LRM LRHMUIHPFAIK, RBUSK\KGMM M RBFLRHFARBGKGMM RKOQBSJ GK PHLWFOBKAFD5 a7 PMFORKPMAB[MD BIAHRMAKAB RHPMAKQKZ M IHFLMABAKQKZ, LHPRJI PHIKRMD O GMS FH FAHRHGJ GKFHIKReKGGHQKAGMb9 b7 LHXWcPKGMK GKFHIKReKGGHQKAGMb WXKPMAC RHPMAKQKZ MQM PRWdMb QM[ LRMHXRKFAM RKOQBSMRWKSJK AHIBRJ9 c7 IGWeKGMK GKFHIKReKGGHQKAGMS, _AH HXQBPBGMK AKSM MQM MGJSM AHIBRBSM PBKA MS OBOHK8 QMXH LRKMSW\KFAIH LKRKP PRWdMSM GKFHIKReKGGHQKAGMSM9 d7 LRKWSKGCeKGMK WRHIGD GBIJOHI, GKHXbHPMSJb GKFHIKReKGGHQKAGMS PQD LHQCUHIBGMD AHIBRHS9 e7 LRHLBdBGPB OWQCAB dRWXHZ TMUM_KFOHZ FMQJ, IFKPHUIHQKGGHFAM, GBFMQMD M FBPMUSB. 637 ]KLHFRKPFAIKGGHK W_BFAMK GKFHIKReKGGHQKAGMb I LK_BAGHZ M BWPMHIMUWBQCGHZ RKOQBSK RBURKeBKAFD AHQCOH F FHdQBFMD Mb RHPMAKQKZ MQM HLKOWGHI. MCDND I. QJ;X; L =OS:;>>=GVL GTOUI<V=X JI<R;Z>=[ HISVIR\>=GVL

GFDF_` 23. @RHOM bRBGKGMD RKOQBSGJb SBAKRMBQHI @WXYKOAJ RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM HXDUBGJ bRBGMAC IFK RKOQBSGJK SBAKRMBQJ MQM Mb OHLMM, IOQa_BD IGKFKGGJK I GMb MUSKGKGMD, I AK_KGMK dHPB FH PGD LHFQKPGKdH RBFLRHFARBGKGMD RKOQBSJ, UB MFOQa_KGMKS IMPKH8 M RBPMHRHQMOHI, LHPQKcB\Mb bRBGKGMa I AK_KGMK SKFD[B FH PGD LHFQKPGKZ PKSHGFARB[MM MQM LKRKPB_M I ^TMR. GFDF_` 24. fRKPFABIQKGMK RKOQBSGHZ MGTHRSB[MM PQD LRHMUIHPFAIB M RBFLRHFARBGKGMD RKOQBSJ 617 `KOQBSHLRHMUIHPMAKQC M RKOQBSHRBFLRHFARBGMAKQC ILRBIK LHARKXHIBAC, B RKOQBSHPBAKQC I ^AHS FQW_BK HXDUBG LRKPFABIMAC PHOWSKGABQCGHK LHPAIKRcPKGMK PHFAHIKRGHFAM RKOQBSGHZ MGTHRSB[MM. 627 nFQM PKDAKQCGHFAC RKOQBSHPBAKQD LHPQKcMA QM[KGUMRHIBGMa, AH LRM RKOQBSK FHHAIKAFAIWa\KdH AHIBRB, B ABOcK FBSHdH RKOQBSHPBAKQD LHFQKPGMZ HXDUBG LRKPFABIMAC, B RKOQBSHLRHMUIHPMAKQC M RKOQBSHRBFLRHFARBGMAKQC LHARKXHIBAC LRKPYDIQKGMD FHHAIKAFAIWa\KZ QM[KGUMM QMXH KK OHLMM, UBIKRKGGHZ I WFABGHIQKGGHS LHRDPOK. GFDF_` 26. gGTHRSMRHIBGMK H IHUSHcGHFAM GBRWeKGMD UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK 617 `KOQBSHLRHMUIHPMAKQC HXDUBG FIHKIRKSKGGH MGTHRSMRHIBAC RKOQBSHPBAKQD H AHS, _AH FHXQaPKGMK ARKXHIBGMZ LHFQKPGKdH LRM LRHMUIHPFAIK RKOQBSJ SHcKA LRMIKFAM O GBRWeKGMa UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK. 627 nFQM RKOQBSHPBAKQC, GKFSHARD GB FIHKIRKSKGGHK M HXHFGHIBGGHK LRKPWLRKcPKGMK RKOQBSHLRHMUIHPMAKQD, GK MUSKGMA FIHMb ARKXHIBGMZ HAGHFMAKQCGH LRHMUIHPFAIB RKOQBSJ, QMXH GK LRKPFABIMA LH ARKXHIBGMa RKOQBSHLRHMUIHPMAKQD PHOWSKGABQCGHK LHPAIKRcPKGMK PHFAHIKRGHFAM LRKPFABIQKGGHZ PQD LRHMUIHPFAIB RKOQBSJ MGTHRSB[MM, QMXH GK WFARBGMA MGJK HXFAHDAKQCFAIB, OHAHRJK SHdWA FPKQBAC RKOQBSW GKBPKOIBAGHZ, RKOQBSHLRHMUIHPMAKQC ILRBIK I WFABGHIQKGGHS LHRDPOK RBFAHRdGWAC PHdHIHR M LHARKXHIBAC LHQGHdH IHUSK\KGMD WXJAOHI, KFQM PHdHIHRHS GK LRKPWFSHARKGH MGHK. GFDF_` 27. fRKPFABIQKGMK MGTHRSB[MM HRdBGBS MFLHQGMAKQCGHZ IQBFAM @WXYKOAJ RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM HXDUBGJ LH ARKXHIBGMa dHFWPBRFAIKGGHdH HRdBGB, HFW\KFAIQDa\KdH BGAMSHGHLHQCGHK RKdWQMRHIBGMK, LRKPFABIQDAC I WFABGHIQKGGJZ FRHO PHFAHIKRGJK PHOWSKGAJ, HXYDFGKGMD I WFAGHZ MQM LMFCSKGGHZ THRSK, IMPKH8 M UIWOHUBLMFM, B ABOcK MGWa MGTHRSB[Ma, GKHXbHPMSWa PQD HFW\KFAIQKGMD WOBUBGGJS HRdBGHS LHQGHSH_MZ, LRKPWFSHARKGGJb I FABACK 2%. MCDND . M=GTH;JGVXI>>W[ <=>VJ=R\ L G;Z=JIMTRLJ=X;>LI X =OR;GVL JI<R;ZW GFDF_` 25. fHQGHSH_MD dHFWPBRFAIKGGHdH HRdBGB, HFW\KFAIQDa\KdH BGAMSHGHLHQCGHK RKdWQMRHIBGMK 617 rHFWPBRFAIKGGJZ HRdBG BGAMSHGHLHQCGHZ LHQMAMOM M OHGOWRKG[MM 6PBQKK 8 dHFWPBRFAIKGGJZ HRdBG7, GB OHAHRJZ I FHHAIKAFAIMM F PKZFAIWa\MS UBOHGHPBAKQCFAIHS IHUQHcKGH BGAMSHGHLHQCGHK RKdWQMRHIBGMK, HFW\KFAIQDKA I LRKPKQBb FIHKZ OHSLKAKG[MM dHFWPBRFAIKGGJZ OHGARHQC UB FHXQaPKGMKS UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK. kAHA HRdBG5 a7 LRHIHPMA ^OFLKRAMUW RKOQBSJ GB KK FHHAIKAFAIMK ARKXHIBGMDS UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK9 b7 GBLRBIQDKA FWXYKOABS RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM LRKPLMFBGMD H LRKORB\KGMM GBRWeKGMD UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK9 c7 GBLRBIQDKA I HRdBGJ LRHOWRBAWRJ, PRWdMK LRBIHHbRBGMAKQCGJK HRdBGJ F FHXQaPKGMKS LRMG[MLB OHSLKAKG[MM M AKRRMAHRMBQCGHdH LRMG[MLB SBAKRMBQJ PQD RKeKGMD IHLRHFB H IHUXWcPKGMM WdHQHIGJb PKQ, HAGHFD\MbFD O HXQBFAM RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM.

627 rHFWPBRFAIKGGJZ HRdBG ILRBIK LRKPYDIQDAC MFOM I FWPKXGJK MGFABG[MM, I AHS _MFQK I MGAKRKFBb GKHLRKPKQKGGHdH ORWdB LHARKXMAKQKZ RKOQBSJ, I FIDUM F GBRWeKGMKS FWXYKOABSM RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK, B ABOcK H LRMUGBGMM GKPKZFAIMAKQCGJSM FPKQHO, FIDUBGGJb F GKBPKOIBAGHZ RKOQBSHZ. 637 fRM LRKPYDIQKGMM MFOB I FWPKXGWa MGFABG[Ma dHFWPBRFAIKGGJZ HRdBG HFIHXHcPBKAFD HA WLQBAJ dHFWPBRFAIKGGHZ LHeQMGJ.
[<0."8 /=>?.?.7 @7A-.-> ; 5""-#$ -0 18.1".0%& : B/32 %0.01.0()

GFDF_` 29. fRBIH PHFAWLB O MGTHRSB[MM 617 @HARWPGMOM dHFWPBRFAIKGGHdH HRdBGB I [KQDb IJLHQGKGMD IHUQHcKGGJb GB GMb TWGO[MZ LH OHGARHQa UB FHXQaPKGMKS UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK MSKaA LRBIH XKFLRKLDAFAIKGGHdH PHFAWLB OH IFKS GKHXbHPMSJS PHOWSKGABS M PRWdMS SBAKRMBQBS FWXYKOAHI RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM. 627 fHQW_KGGJK FHARWPGMOBSM dHFWPBRFAIKGGHdH HRdBGB FIKPKGMD, FHFABIQDa\MK OHSSKR_KFOWa ABZGW, FHdQBFGH NBOHGW H OHSSKR_KFOHZ ABZGK RBUdQBeKGMa GK LHPQKcBA. i FQW_BK Mb RBUdQBeKGMD LRM_MGKGGJK WXJAOM LHPQKcBA IHUSK\KGMa dHFWPBRFAIKGGJS HRdBGHS I WFABGHIQKGGHS UBOHGHPBAKQCFAIHS LHRDPOK. GFDF_` 20. fRBIB LRHTKFFMHGBQCGJb HX\KFAIKGGJb HRdBGMUB[MZ, PKZFAIWa\Mb I HXQBFAM RKOQBSJ 617 fRHTKFFMHGBQCGJK HX\KFAIKGGJK HRdBGMUB[MM, PKZFAIWa\MK I HXQBFAM RKOQBSJ 8 FHaUJ, HXYKPMGKGMD, BFFH[MB[MM TMUM_KFOMb M aRMPM_KFOMb QM[5 a7 LRMIQKOBaAFD O W_BFAMa I RBURBXHAOK LRHKOAHI UBOHGHI M MGJb GHRSBAMIGJb BOAHI, RKdQBSKGAMRWa\Mb RKOQBSGWa PKDAKQCGHFAC9 b7 LRHIHPDA GKUBIMFMSWa ^OFLKRAMUW RKOQBSJ GB KK FHHAIKAFAIMK ARKXHIBGMDS UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK M GBLRBIQDaA GKHXbHPMSJK RKOHSKGPB[MM FWXYKOABS RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM9 c7 LRMIQKOBaAFD dHFWPBRFAIKGGJS HRdBGHS O HFW\KFAIQKGMa OHGARHQD UB FHXQaPKGMKS UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK. 627 fRHTKFFMHGBQCGJK HX\KFAIKGGJK HRdBGMUB[MM, PKZFAIWa\MK I HXQBFAM RKOQBSJ, ILRBIK LRKPYDIQDAC I WFABGHIQKGGHS LHRDPOK MFOM I FWPKXGJK MGFABG[MM I MGAKRKFBb FWXYKOAHI RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM M LHARKXMAKQKZ RKOQBSJ I FQW_BK GBRWeKGMD Mb LRBI, LRKPWFSHARKGGJb UBOHGHPBAKQCFAIHS H RKOQBSK. 637 fRM WPHIQKAIHRKGMM MFOB I LHQCUW GKHLRKPKQKGGHdH ORWdB LHARKXMAKQKZ RKOQBSJ FWPKXGBD MGFABG[MD HXDUJIBKA LRBIHGBRWeMAKQD PHIKFAM LRMGDAHK Ka RKeKGMK PH FIKPKGMD WOBUBGGJb LHARKXMAKQKZ _KRKU FRKPFAIB SBFFHIHZ MGTHRSB[MM MQM MGJS FLHFHXHS I WFABGHIQKGGJZ I RKeKGMM FRHO. MCDND .I =QJ=XIJKI>LI >I;HI<X;V>=[ JI<R;ZW L =VXIVGVXI>>=GV\ :; >II GFDF_` 21. ELRHIKRcKGMK 617 i FQW_BK WFABGHIQKGMD FWPKXGHZ MGFABG[MKZ TBOAB GBRWeKGMD UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK GBRWeMAKQC HXDUBG LRMHFABGHIMAC LHQGHFACa MQM _BFAM_GH FHHAIKAFAIWa\Wa RKOQBSW M I WFABGHIQKGGJZ FWPKXGHZ MGFABG[MKZ FRHO PBAC HLRHIKRcKGMK. `BFbHPJ LH PB_K HLRHIKRcKGMD I LHQGHS HXYKSK GKFKA GBRWeMAKQC. 627 ELRHIKRcKGMK HFW\KFAIQDKAFD _KRKU AK cK FRKPFAIB RBFLRHFARBGKGMD, F MFLHQCUHIBGMKS AKb cK bBRBOAKRMFAMO LRHPHQcMAKQCGHFAM, LRHFARBGFAIB M SKFAHRBFLHQHcKGMD, _AH M HLRHIKRdBKSBD GKBPKOIBAGBD RKOQBSB. @HPKRcBGMK HLRHIKRcKGMD FHdQBFHIJIBKAFD F dHFWPBRFAIKGGJS HRdBGHS, WFABGHIMIeMS TBOA GBRWeKGMD.

GFDF_` 22. EAIKAFAIKGGHFAC FWXYKOAHI RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM 617 `KOQBSHPBAKQC GKFKA HAIKAFAIKGGHFAC UB GBRWeKGMK UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK I _BFAM FHPKRcBGMD MGTHRSB[MM, LRKPFABIQDKSHZ PQD LRHMUIHPFAIB RKOQBSJ. 627 `KOQBSHLRHMUIHPMAKQC GKFKA HAIKAFAIKGGHFAC UB GBRWeKGMK UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK I _BFAM LRHMUIHPFAIB RKOQBSJ. 637 `KOQBSHRBFLRHFARBGMAKQC GKFKA HAIKAFAIKGGHFAC UB GBRWeKGMK UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK I _BFAM, OBFBa\KZFD IRKSKGM, SKFAB M FRKPFAI RBFLRHFARBGKGMD RKOQBSJ. GFDF_` 22. EAIKAFAIKGGHFAC UB GBRWeKGMK UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK 617 NB GBRWeKGMK UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK TMUM_KFOMK M aRMPM_KFOMK QM[B 6FWXYKOAJ RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM7 GKFWA HAIKAFAIKGGHFAC, WFABGHIQKGGWa PKZFAIWa\MS UBOHGHPBAKQCFAIHS. 627 sM[B, LRBIB OHAHRJb GBRWeKGJ I RKUWQCABAK GKBPKOIBAGHZ RKOQBSJ, ILRBIK LRKPYDIMAC I WFABGHIQKGGHS LHRDPOK I FWPKXGWa MGFABG[Ma MFO H IHUSK\KGMM WXJAOHI, IOQa_BD WLW\KGGWa IJdHPW, W\KRXB, LRM_MGKGGHdH UPHRHICa, MSW\KFAIW, _KFAM M PHFAHMGFAIW, ARKXHIBAC OHSLKGFB[MM SHRBQCGHdH W\KRXB, LWXQM_GHdH HLRHIKRcKGMD GKBPKOIBAGHZ RKOQBSJ. 637 ]KBPKOIBAGBD RKOQBSB, LRM_MGMIeBD FW\KFAIKGGJZ W\KRX LWXQM_GJS MGAKRKFBS QMXH LRMIKPeBD O W\KSQKGMa HbRBGDKSJb UBOHGHS LRBI M MGAKRKFHI dRBcPBG, IQK_KA WdHQHIGWa HAIKAFAIKGGHFAC, WFABGHIQKGGWa UBOHGHPBAKQCFAIHS. 647 fRMIQK_KGMK O BPSMGMFARBAMIGHZ HAIKAFAIKGGHFAM GK HFIHXHcPBKA FWXYKOAB RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM HA MFLHQGKGMD LRKPLMFBGMD H LRKORB\KGMM GBRWeKGMD UBOHGHPBAKQCFAIB H RKOQBSK MQM RKeKGMD H PB_K HLRHIKRcKGMD. 6 7 @WXYKOA RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM ILRBIK HXRBAMACFD I FHHAIKAFAIMM F UBOHGHPBAKQCFAIHS I OHSLKAKGAGJZ BPSMGMFARBAMIGJZ FWP F UBDIQKGMKS H LRMUGBGMM GKPKZFAIMAKQCGJS LHQGHFACa MQM _BFAM_GH LRKPLMFBGMD MQM RKeKGMD dHFWPBRFAIKGGHdH HRdBGB. 6!7 fHPB_B ABOHdH UBDIQKGMD GK LRMHFABGBIQMIBKA MFLHQGKGMD LRKPLMFBGMD MQM RKeKGMD dHFWPBRFAIKGGHdH HRdBGB, KFQM FWPKXGHZ MGFABG[MKZ GK IJGKFKGH HLRKPKQKGMK H LRMHFABGHIQKGMM MFLHQGKGMD WOBUBGGJb BOAHI.
[<0.%% /=>?.?.7 @7A-.-> ; "(0-#$ -0 1%.06.0%& : B/32 08.07.0%)

MCDND .II :;<R]^LVIR\>WI Q=R=KI>LS GFDF_` 23 617 ]BFAHD\MZ UBOHG IFAWLBKA I FMQW FH PGD HLWXQMOHIBGMD. 627 fRBIMAKQCFAIW I ARKbSKFD_GJZ FRHO5 LRKPFABIMAC fBRQBSKGAW LRKPQHcKGMD H LRMIKPKGMM PKZFAIWa\KdH UBOHGHPBAKQCFAIB I FHHAIKAFAIMK F GBFAHD\MS UBOHGHS, B ABOcK H IGKFKGMM I GKdH MUSKGKGMZ M PHLHQGKGMZ, LRKPWFSBARMIBa\Mb HAIKAFAIKGGHFAC UB GBRWeKGMD I RKOQBSGHZ PKDAKQCGHFAM9 LRMIKFAM FIHM GHRSBAMIGJK BOAJ I FHHAIKAFAIMK F GBFAHD\MS UBOHGHS.
[<0.%( /=>?.?.7 @7A-.-> ; "68-#$+ -0 "8.07."006& : B/32 08.09."006) QJIHGIH;VIR\ Q;JR;ZI>V; <bcbdea) 27 bfd` 1997 g. N 1227-XIII.
__________ Legile Republicii Moldova 1227/27.06.97 Lege cu privire la publicitate //Monitorul Oficial 67-68/555, 16.10.1997

HaEbF@a Z=YQ;>