Sunteți pe pagina 1din 16

Ministerul Educaiei tiinei i Sport

Facultatea Cadastru, Geodezie i Construcie


Catedra: Constructii si Mecanica Structurilor
Memoriu explicativ
La disciplina: Constructii din lemn si materiale compozite
Tema: Calculul si proiectarea constructiilor din lemn.

e!eictuat st. "r. C#C$%&' Mo"ildea
(etru.
veri!icat lect. asist. )alan Eduard.
C*iin+u '&%,
Date initiale.
- Localitatea constructiei or. Kiev
- Deschiderea constructiei l=13 m
- Traveia constructiei B=4.7 m
- Inaltimea stilpului H=4. m
- Lun!imea cladirii L="." m
- Tipul acoperisului rece#$stereala din " straturi de
scandura%
1. Calculul asterelii in doua straturi.
&entru calculu asterelii simple s-a utili'a Indicati metodica nr.210 #p."(%.
$stereala poate )i con)ec*ionat+ su, )orm+ de pl+ci dimensionate 3-1m. utili'/nd
sc/nduri cu !rosimea de 1.0cm 1i l+*imea de ".2 cm. Distan*a dintre pane este de 1.2 m.
3i!.1 $stereala in doua straturi.
200
1
0
0
0
2150
Pana independenta
120x200x4700
Strat util
30x100
Strat de protectie
16x100
Asteriala din scindura in doua straturi
2
2
2-2
0
0
30
2150
"
Pana independenta
120x200x4700
Strat de protectie
16x100
Strat util
30x100x4300
2
1
5
0
2
1
5
0
Sarcina pe 1 m
2
de acoperi, Pa

4arcina
5aloarea
normata
6oe)icient de
si!uranta.
)
5aloarea
de calcul
1.7reutatea invelitorii din
3 straturi de ru,eroid
8( 1.3 117
".4trat de nivelare din as)alt 9=3
cm
30( 1.3 40
3.:aterial termoi'olant #sta,ilit.
9=12 cm%
02( 1.3 48
4.Bariera de vapori 3( 1.3 38
2.&laca asterialei cu !rosimea
medie 9=4.0 cm
12( 1.1 102
Total 1188 1034
3
6alcul+m valorile sarcinilor provenite din !reutatea proprie a pl+cii de /nchidere 1i a
/nvelitorii de la 1 m
"
de acoperi1.
5aloarea !reut+*ii normate a stratului de '+pad+ pe 1 m
"
de protec*ie ori'ontal+ a
supra)e*ei terestre pentru or. Kiev 4
(
=7(( &a=(.7K;<m
&anta acoperisului o adopt 1<"( &entru ==0>?"2> coe)icientul @ = 1
5aloarea sarcinii normate totale provenite din '+pad+ pe 1 m
"
de protec*ie ori'ontal+ a
acoperi1uluiA
(
7(( 1 7((
n
S S (a
.
5alorile sarcinii normate si respectiv de calcul ce revine pe 1m
"
de proiectie ori'ontala a
acoperisului.si cele perpendiculare a-ei de calcul se considera e!ale deoarece cos0>B1
1188
1188
1"17.2
cos
(.82
1034
1034
1028."
cos
(.82
n
" (a
" (a(
1188
1.71 (.
7((
n
"
S
> .
6oe)icientul de si!uran*+ a sarcinii din '+pad+ C
)
= 1.4. pentru raportulA
5aloarea sarcinii de calcul din '+pad+A
7(( 1.4 8(
n
!
S S (a
D
5aloarea sarcinii normate totaleA
1"17.2 7(( 1817.2
n n n
- " S (a + + D
5aloarea sarcinii de calcul totaleA
1028." 8( "038." - " S (a + +
1.1.Calculul pentru combinarea intiala a sarcinilor .
1 cos 1817.2 1 (.82 1.74
n n
.
- -
m

1 cos "038." 1 (.82 "288.1
.
- -
m

:omentul sarcinilor de calcul.
" "
3
"288.1 ".12
1.2(" < 1.2(" 1( E

x
-l
M /. m M. m

D
:odulul de re'istenta necesar al sectiunii scindurei stratului util .
3
3 3
1.2(" 1(
(.1122 1(
13
nec
Mx
0 m
1i


3
" "
0 0 (.122 1(
1.1(8
(.("2
nec
nec
0
2 m
*;u poate i 1 m lun!ime sa incapa 1.1 m de scindura.
$doptam ,-h=(.1-(.(3m pentru stratul util

3
" "
0 0 (.122 1(
(.77
(.(3
nec
nec
0
2 m
*Ftili'ind opt scinduri cu latimea sumara
(.1 (. (.77
nec
2 m 2 m >
D
!asim marimea interspatiului dintre ele
4
(
1 (.
(.(3
7
a m


D
5eri)icam sa!eata relativa a asterelei.
0 3
4
".13 "104.1 1( ".12 1
(.((00 (.((00
12( 34 1( 1( 1(
!
l
unde
3 3
4
(. (. (3
1( 1(
1" 1"
x
2*
# m1.2.Calculul pentru combinarea a doua a sarcinilor .
6omponentele normale ale sarcinilor
1 cos 1028." (.82 1034
.
" "
m

1. " 1((( 1." (.82 11" ( ( . D
:omentul de incovoere
" " 0
(.(7 (."1 " (.(7 1034 ".12 (."1 " 11" ".12 1280.1 1( Mx "l (l M. m

+ +
:odulul de re'istenta al sectiuni utile

"
0 3
(. (.(3
1"( 1(
0
0e! m

D
Tensiunile normale la /ncovoiereA
0
0
1280.1 1(
13.3 13 1." 12.0
1"( 1(
i s
Mx
1m M(a
0e!

<

D
2. Calculul panelor continuie compuse din doua scinduri.
&entru calculul penei continuie s-a utili'at Indicati metodica nr.210
&anele sunt amplasate pe construc*iile portante ale acoperi1ului cu panta de 1<12 . &asul
construc*iilor portante este de 4.7m. pasul panelor G de ".12 m.
5alorile sarcinii permanente respectiv normate 1i de calcul pe 1 m
"
de protec*ie ori'ontal+
a acoperi1ului suntA
#1 (. (.(3 1 1 (.(10% 2(( 1( < 1 1 "((
"(( 1.1 ""(
n
n
G (a
G G ! (a
+

1"48 1"48
1"0
cos (.82
n
" (a


102 102
171(.7
cos (.82
n
" (a

D
4arcinile respectiv normate 1i de calcul din '+pad+ pe 1m
"
de protec*ie ori'ontal+A
(
7(( 1 7((
n
S S (a
D
7(( 1. 4 8(
n !
S S (a
D
4arcinile totale respectiv normate 1i de calcul pe unitate de lun!ime a panelorA
# % cos #1"0 7((% ".12 (.82 4"82.0
n n n
.
- " S a
m
+ +
D
2
# % cos #171(.7 8(% ".12 (.82 208."
.
- " S a
m
+ +
D
:omentul /ncovoietorA
" "
cos 208." (.82 4.7
1(33".1
1" 1"
x
- l
M . m

D
:omentul de re'istenta necesar
0
0 3
1(33".1 1(
< 784.7 1(
13
nec x i
0x M 1 m

D
In urma consultarii sortimentului pentru scindurile dimensionate (.(0 - (."m !asimA

"
0 3
" (.(0 (. "
(( 1( D
0
x nec
0 m 0x


D
&anele de capat se intaresc cu o a 3 scindura.
4a!eata relativa in deschiderile de capat
( )
0 3
3
4 4
".2 4"82.0 1( 4.7 1 1
< ".2 < 34 (.((2
413 "(( 34 1( 1." 1(
n
x
! l - l E#


<

FndeA
3
4 4
(.(0 3 (."
1." 1(
1"
x
# m


- momentul de inertie al sectiunii panei de capat. compuse din
3 scinduri cu sectiunea totala (.1( - (."((m.
4a!eata relativa in deschiderile intermediare
( )
0 3
3
4 0
1 4"82.0 1( 4.7 1 1
< 1 < 34 (.((2
08 "(( 34 1( ( 1(
n
x
! l - l E#


<

.
FndeA
3
0 4
(. (0 " (. "
( 1(
1"
x
# m


- momentul de inertie al sectiunii panei compuse din "
scinduri cu sectiunea totala (.1" - (." m.
Imbinarea scindurilor
Distanta de la a-a rostului pina la a-a rea'emului (."1 (."1 4.7 (.87 a l m
Distanta de la centrul )rontului de cuie pina la a-a rea'emului
H "".2 8.7 "".2 (.2 7.2 x a d cm
undeA d = (.2 cm G diametru cuielor.
3orta taietoare in rost
0
0
1(33".1 1(
< " 28(4 1(
" (.72
x
3 M x M.

6apacitatea portanta T
min
a unui cui in im,inarea asimetrica cu un sin!ur plan de
alunecare o vom determina din relatiile
" " " "
1% ".2 (.(1 ".2 (.2 (.(1 0 (.82
"% (.32 (.32 0 (.2 1.(2
i
s
4 d a /.
4 cd /.
+ +

unde a = c = 0 cm G !rosimea scindurilor.
6alculam numarul necesar de cuie
min
2.8(4
< 0
(.82
n 3 4 piese
. deci utili'am 0 cuie.
0
3.Calculul grinzii din scindurii si placaj cu sectiunea dublu T ceson.
4e cere de proiectat !rinda cu sectiunea cheson in doua pante incleiate din lemn si placaI cu
deschiderea de calcul de 12. m si panta talpii superioare 1A12 . Lun!imea totala a !rin'ii este de
13.(m. 5alorile sarcinilor sint A
4arcina normata J
n
= 8.4 K;<m
4arcina de calcul J = 1".8K;<m
$cceptam inaltimea sectiunii !rin'ii la miIlocul deschiderii dupa raportul recomandat
h<l=1<-1<1"
*
m
=l<1"= 1.(m
Inaltimea sectiunii de rea'em. pentru i=1<1( =(.(007
1.( (.2 13 (. (007 (.040
r
* m
&entru construirea utili'am la talpi. scanduri de 33-"4 si pentru inima placaI cu !rosimea
de10.!rin'ii
Latimea sectiuni initiala cheson va )ii
1
2 33 1.0 18.7 2 cm + +
D
Inimile se vor reali'a din 1( )oi de placaI .Lun!imea taeturii o,lice
( ) 12" 1( 13"( < 1" 1.07 1( 1." 1" z cm >
Distanta intre a-ele rosturilor intermediare ale inimii
1
12" 10.7 132.3 a lp z cm
D
In ca'ul nervurilor cu latimea de 1(( mm. lun!imea unui panou intermediar al inimii
1
1( 132.3 1( 1"2.3 a a cm
D
Lun!imea panoului mar!inal al inimii
12" 3 1( 1""
m
a cm
D
Distanta dintre centrele de !reutate al talpilor in sectiunea de rea'em
H (.040 (."4 (.4(0
r r t
* * * m
4ectiunea de calcul se a)la la distanta - de la rea'em
K #1 % L 13 # (.40 #1 (.40% (.40% 4.08 x l m + + D
FndeA
H< # % (.4(0 < #13 (.(007% (.40
r
* l i
D
Inaltimea sectiuni de calcul
(.040 (.(007 4.08 (.828
x r
* * i x m + +
Distanta dintre centrele de !iratie ale talpilor
H (.828 (."4 (.718
x
* m
Inaltimea inimii in lumina
(.718 (."4 (.478
ix
* m
:omentul incovoitor in sectiunea de calcul
# % < " 1".8 4.08 #13 4.08% < " "21.3 M - x l x 5n m
:omentul de inertie al !rin'ii pentru raportul
8 . ( 1(((( < 8((( < E Ep
3 "
3 3 "
3 4 4
< " # " % < 1" # " % # H< "%
" < #1" % " #18.7 " 1.0% "4 < 1" #18.7 " 1.0% "4 #71.8 < "%
" 1.0 82.8 (.8 1." < 1" 1".8" 1(
e! t t x
x
# # #p Ep 5p E 2 * 2 * *
* Ep 5p E
cm

1
+ + +
]
1
+ + +
]
+

7
:odulul de re'istenta
4 3 3 3 3
" < 1".8 1( " < 82.8 "0.8 1( "0.8 1(
e! e! x
0 # * cm m


Me'istenta talpii in)erioare la intindere
3 3
< "21.3 1( < #"0.8 1( % 8.34 < 8 < (.82 8.47
x
M 0e! 1t d M(a

<
Fnde Mt=8:pa-re'istenta de calcul a lemnului incleiat de calitatea a "-a la intindere

d
= (.82 Gcoi)icient de si!uranta in destinatie .
Tensiunile de intindere in inima
3 3%
< # % "21.3 1( (.8 1." < #"0.8 1( % 1(.(8 <
14 (. < (.82 11.
x p e! pt p d
M E 5p 0 E 1 m
M(a


<

M
pt
=14:&a-re'istenta de calcul a placaIului la intindere D
:
p
= (.-coi)icient care tine cont de micsorarea re'istentei placaIului in rostul incleiat prin
taetura o,lica .
5eri)icam sta,ilitatea talpii superioare. In ca'ul )i-arilor peste )iecare 1.2m. )le-i,ilitatea
talpii din planul !rin'ii .
< #(."8 % 12( < (."8 18.7 "0.3 7(
6 p
l 2 <
6oi)icientul de )lam,aI
" "
1 (.# < 1((% 1 (.#"0.3 < 1((% (.84
" 6

Tensiunile de compresiune in talpa superioara
3 3
< "21.3 1( < #"0.8 1( % 8.34 < (.84 1" < (.82 11.7
x e! 6 pc d
M 0 1 M(a

<
M
pc
=1" :&a-re'istenta de calcul a placaIului la compresiune.
5eri)icam sta,ilitatea inimii in sectiunea periculoasa N. 6alculam valorilor momentelor
de inertie si static ale talpii reduse )ata de placaI.

3 1 " 3
3 " 3
4 4
" # " % < 1" # " % # < "% < # % " < 1"
" #18.7 " 1.0% "4 < 1" #18.7 " 1.0% "4 #71.8 < "% 1< #(.8 1."% " 1.0 82.8 < 1"
1"7.1 1(
xp t t x p x
# 2 * 2 * * E E /p *
cm

1
+ +
]
1
+ +
]

1 1
3 3
# " % # < "% < # % " # < "% #18.7 " 1.0% "4 #71.8 < "% 1< #(.8 1."%
" 1.0 "4 #71.8 < "% 12.8 1(
tip x p t x
S 2 * E E 5p * *
cm
+ +
+
&entru sectienea periculoasa cu parametriiA
< 47.8 < 1.0 "8.84D
ix
* t
< 7.33 < 47.8 1.
ix
a *
din )i!..8 !asim 10 5i A
".0 5


.
O)orturile taietoare in sectiunea periculoasa
# < " % 1".8 #13 < " 4.08% "3.34
x
3 - l x 5.
Tensiunile normale si tan!etiale in inima la nivelul mar!inilor interioare ale talpilor D
3 4
(.2 < "21.3 1( (.2 (.478 < 1"7.1 1( % 4.74
i x ix xp
M * # M(a


3 3 4
< # % "3.34 1( 12.8 1( < #1"7.1 1( " (.(10% (.81
i x tip xp
3 S # M(a


6onditia de sta,ilitate con)orm )ormulei #.10%A
" "
1
#1(( % #1(( %
i i
i
i e!
/ /
* *


1
1
1
+

1
1
]

" "
4.7 (.81
(.(27 1
1(( 1((
10# % ".0# %
"8.84 "8.84
1
1
+ <
1
1
]
5eri)icam re'istenta inimii la actiunea tensiunilor principale de intindere in 'ona rostului
intii al inimii. deci in sectiunea primei nervurii de la rea'emul !rin'ii. la distanta.
1
1( 2 1"" 1( 2 137
m
x a cm + + + +
:omentul incovoitor si e)ortul taietor in aceasta sectiune
1 1 1
# % < " 1".8 1.37 #13 1.37% < " 1(".7
x
M - x l x 5. m
1 1
# < " % 1".8 #13 < " 1.37% 00.10 3x - l x 5.
Inaltimea sectiunii in acest loc al deschideri
1 1
(.040 1.37 (.(007 (.737
x r
* * x i m + +
Inaltimea inimii in lumina in sectiunea
1
x
1 1
" (.737 " (."4 (."27
ix x t
* * * m
Distanta dintre centrele de !iratie ale talpilor
1 1
H (.737 (."4 (.487
x x t
* * * m
:omentul de inertie redus )ata de placaI al sectiunii
3 1 " 3
1 1 1
3 " 3
4 4
" # " % < 1" # " % # < "% < # % " < 1"
" #18.7 " 1.0% "4 < 1" #18.7 " 1.0% "4 #48.7 < "% < #(.8 1."% " 1.0 73.7 < 1"
27.(8 1(
x p t t x x
# 2 * 2 * * E Ep 5p *
cm

1
+ +
]
1
+ +
]

:omentul static redus )ata de placaI al talpii
1 1
1 1 1
3 3
# " % # < "% < # % " # < "% #18.7 " 1.0% "4 #48.7 < "% < #(.8 1."%
" 1.0 "4 #48.7 < "% 11.(" 1(
tx p t x t x
S 2 * * E Ep 5p * *
m

+ +
+
Tensiunile normale si tan!entiale in inima la nivelul mar!inii interioare al talpii intinse
3 4
1 1 1
< #" % 1(".7 1( (."27 < #" 27.(8 1( % ".31
i x ix x p
M * # M(a


3 3 4
1 1 1
< # % 00.10 1( 11 1( < #27.(8 1( (.(10% 3.88
i x tx p x p
3 S # M(a


Tensiunile principale de intindere in inima
" " " "
(.2 #(.2 % (.2 ".31 #(.2 ".31% 3.88 7 <
4." (. < (.82 3.2
i i i p d
it 1pta m
M(a
+ + + + <

unde M
pta
=2.32:pa Gre'istenta de calcul a placaIului la intindere su, un!iul a )ata de
)i,re.
(.2 #" < % (.2 #" 3.88 < ".31% 30.7
i i
arct" arct"
;u se adopta sta,ilitatea .adoptam o lat'ime la !rinda mai mare.
$doptam o !rinda cu latimea B=2 " 2 (.(33 " (."4 "1.3 2 cm + +
6alculul precedent se conside Iustsi pentru sectiunea noua a !rin'ii.
:omentul de inertie redus )ata de placaI al sectiunii
8
3 1 " 3
1 1 1
3 " 3
4 4
" # " % < 1" # " % # < "% < # % " < 1"
" #"1.3 " ".4% "4 < 1" #"1.3 " 1.4% "4 #48.7 < "% < #(.8 1."% " ".4 73.7 < 1"
02.1 1(
x p t t x x
# 2 * 2 * * E Ep 5p *
cm

1
+ +
]
1
+ +
]

:omentul static redus )ata de placaI al talpii
1 1
1 1 1
3 3
# " % # < "% < # % " # < "% #"1.3 " ".4% "4 #48.7 < "% < #(.8 1."%
" ".4 "4 #48.7 < "% 11.872 1(
tx p t x t x
S 2 * * E Ep 5p * *
m

+ +
+
Tensiunile normale si tan!entiale in inima la nivelul mar!inii interioare al talpii intinse
3 4
1 1 1
< #" % 1(.32 1( (."27 < #" 02.1 1( % ".13
i x ix x p
M * # M(a


3 3 4
1 1 1
< # % 08. 1( 11.872 1( < 02.1 1( " (.("4% ".07
i x tx p x p
3 S # M(a


Tensiunile principale de intindere in inima
" " " "
(.2 #(.2 % (.2 ".13 #(.2 ".13% ".072 3.72 <
4.2 (. < (.82 3.78
i i i p d
it 1pta m
M(a
+ + + + <

unde M
pta
=4.2:pa Gre'istenta de calcul a placaIului la intindere su, un!iul a )ata de )i,re.
(.2 #" < % (.2 #" ".072 < ".13% 34.12
i i
arct" arct"
5eri)icarea sta,ilitati inimii la miIlocul primului panou de la capatul !rin'ii.
4ectiunea de veri)icare se a)la la distanta de la rea'em
"
1( 1""< " 71 x cm +
Inaltimea sectiunii
" "
(.04 (.71 (.(007 (.082
x r
* * x i m + +
Inaltimea inimii in lumina in acest loc al deschiderii
"
(.082 " (."4 (."12
ix
* m
&arametri primului panou
"
< (."12 < (.("4 .80 2(
ix
* >
4ta,ilitatea locala a inimii este asi!urata #valoarea la miIlocul primului panou%
5eri)icarea re'istentei inimii la taiere in sectiunea de rea'em con)orm )ormulei #.14%.
:omentul de inertie al sectiunii de rea'em redus )ata de placaI.
3 H " 3
3 "
3 4 4
" # " % < 1"# " % # < "% < # % < 1"
" #"1.3 " ".4% "4 < 1" #"1.3 " ".4% "4 #4(.0 < "% 1< #(.8 1."%
" ".4 04.0 < 1" 44.2" 1(
e!p t t r r
# 2 * 2 * * E Ep 5p *
cm

1
+
]
1
+ +
]
+
:omentul static
1 "
" 3 3
# " % # < "% < # % " < #"1.3 " ".4% "4 #4(.0 < "% 1< #(.8 1."%
" ".4 04.0 < 8.82 1(
e!p t r r
S 2 * * E Ep 5p *
cm
+ +
+
O)orturile taietoare in sectiunea de rea'em
P = J

l < " =13.0

13< " = .4K;


!ezistenta inimi la taiere
3 3 4
8(
< # % .4 1( 8.82 1( < #44.2" 1( " (.("4% 4.1"
0 < (.82 0.3
e!p e!p
p!
3 S # M(a
1 M(a


<
<
1(
5eri)icam re'istenta rosturilor dintre talpa si inima la )or)ecare. aplicind )ormula.
:omentul static redus al talpii in sectiunea de rea'em.
1 3 3
# " % # < "% < # % #"1.3 " ".4% "4 #4(.0 < "% 1< #(.8 1."% 7.443 1(
te!p t r
S 2 * * E Ep 5p cm
!ezistenta rosturilor
3 3 4
< # % .4 1( 7.443 1( < #44.2" 1( " (."4%
(.3( < (. < (.82 (.4
te!p e!p t
3 S # *
1op! n M(a<
5eri)icam re!iditatea !rin'ii con)orm )ormulii 4."(.:omentul de inertie al sectiunii de la
miIlocul deschiderii.
3 H " 3
3 " 3 4 4
< " # " % < 1" # " % # < "% "E < #1" %
" #"1.3 " ".4% "4 < 1" #"1.3 " ".4% "4 #82.8 < "% " ".4 8( (.8 1." < #1" 1% "4(.3 1(
e! t t m m
# # #p Ep 5p E 2 * 2 * * * Ep 5p E
cm

1
+ +
]
1
+ +
]
5alorile coe)icientelor K si 6 #v.ane-a.4.ta,.3%.
(.4 (.0 (.4 (.0 (.0 < 1.2 (.70
#42.3 0.8 % #42.3 0.8 (.0 < 1.2% 1.7" 7(.
< #"1.3 " ".4% "4 < #82.8 ".4% 1.7"
5
C
t i

+ +


6alculam
4 3 4 4 4
(
" "
(
2 < #34 % 2 1(.134 1( 13 < #34 1( "4(.3 1( % (.(10
1 # < % < (.(10 1 7(. #1.( < 13% < (.70 (.(31
< (.(31< 13 1< 418 K < Llim1< 3(( (.((33
n
m
! - l E #e! m
! ! C * l 5 m
! l ! l


1 1
+ +
] ]
<
". Calculul st#lpilor din lemn #ncleiat.
H
)i
-
J
1
J
"
;
1
Q
p
;
"
Q
cp
-
)i
4t/lpul este e-pus ac*iunii urm+toarelor sarciniA
4arcina din !reutatea proprie de /nchidere a elementelor a peretelui &=
< " 34."
"r s inc*
( - l G G 5. + +
1(".8R;D
11
4arcina temporar+ provenit+ din '+pad+A
(
13
(.7 1.0 4.7 34."
" "
!
l
S S ) 5.
4arcinile ori'ontale concentrate de calcul. provenite din v/nt. aplicate la capetele
superioare ale st/lpilorA
"2"0.7 1.( "7".
p p "r
0 7 * .
D
1"03.30 1.( 1304.4
cp cp
0 7 *r .
.
4arcinile de calcul provenite din v/nt. distri,uite uni)orm pe lun!imea st/lpilorA
(.3 1.4 3. " 1.0
n
p p !
/.
0 )
m

D
(.""2 1.4 3. " 1."0 <
n
cp cp !
0 ) /. m
.
Meac*iunea la nivelul !rin'ii cadruluiA
3 # %
3 4.#"2"0.7 1"03.30% "7". 1304.4
1.18
10 " 10 "
p cp p cp
8 0 0
x /.


+ + D
O)orturile ma-imale /n ,a'a st/lpuluin din st/n!aA
:omentul de /ncovoiereA
"
"
1
"2"0.7 4.
# % #"7". 118."% 4. 33.40"
" "
p
p
8
M 0 x 8 /. m


+ + D
e)ortul de t+iereA
1
"7". 118." "2"0.7 4. 13.(3
p p
3 0 x 8 /. + +
D
)or*a de comprimare a-ial+A
1 "
1(".8 . . ( /.
D
e)ortul ma-imal /n st/lpul din dreaptaA
"
"
"
"7". 4.
# % #"7". 118."% 4. 23."28
" "
cp
cp
8
M 0 x 8 /. m


+ + + + D
"
1304.4 118." 1"03.30 4. 8."4
cp cp
3 0 x 8 /. + + + +
D
$plic/nd rela*ia h
s
= #1< ... 1<12%H. determin+m /n preala,il /n+l*imea sec*iunii st/lpului.
n
s
*

= #1< ... 1<12%H = #1< ... 1<12%S4 = (.0 ... (.3"m.
$dopt+m /n+l*imea medie
(.0 (.3"
40
"
n
s
* cm
+

&achetul poate )i /ncleiat din sc/ndur+ cu !rosimea de 3.42cm 1i deci num+rul lor necesar
pentru )ormaea acestui pachet.
40
13.3 14
3.42
n 2ucati
Ftili'/nd 14 sc/nduri. a)l+m /n+l*imea real+ a sec*iunii.
14E3.42 4.3 (.43
s
8 cm m
$v/nd /n vedere respectarea condi*ilor de rea'em ale panourilor de perete. l+*imea
sec*iunii st/lpului poate )i adoptat+ "4 2 cm . Deci. caracteristicile !eometrice ale sec*iunii
(.43-(."4m dimensionateA
4 "
"4 4.3 1128." 1(
s
2 * m


D
3 3
4
"4 4.3
""2327."E1(
1" 1"
s
x
2 *
# m


D
1"
" "
0 3
"4 4.3
8331.0 1(
0 0
s
x
2 *
0 m


.
3le-i,ilitatea st/lpului
"." "." 4.
72.02 1"(
(."8 (."8 (.43
!
s
l
8
i *
p
.
1% 5eri)icarea re'isten*ei st/lpului din st/n!aA
c
1
0
M

.
e!
d
e!
+
D
" " 3
4
1 1 72.02 1(".8 1(
(.7
3((( 3((( 1128." 1( 12
e! c
.
1
D
1
3340".1
(.377
(.7
d
M
M M. m


.
3
4 0
1(".8 1( (.337
4.2 12
1128." 1( 8331.0 1(
c
M(a 1 M(a

+

p .
"% 5eri)icarea sta,ilit+*ii )ormei plane a /ncovoieriiA
1

,
_


+

n
c e! m
d
c e!
1 0
M
1
.

D
Stabilitatea in forma plana este asigurata.
3le-i,ilitatea st/lpului /n a)ara cadruluiA
4.
08." 1"(
(."8 (."8 (."4
! !
l l
i 2
<

D
Ftili'/nd la miIlocul /n+l*imii st/lpului o ri!l+. vom aveaA
6alcul+m TA
" "
1 (.# < 1((% 1 (.#08." < 1((% (.0" .

" "
14( < # % 14( (."4 ".3" < #4. .43% .(7
m ! e!
2 / l *
Un Ium+tatea superioar+ a st/lpului epurei e similar celei triun!hiulare. in a1a ca'
3" . "
!
/
.
"
" "
"
(.0
4. 1
1 (.72 (.(0 # % 1 1 (.72 (.(0# % 1 ".7""
1 (.43 "
p p
(.
s s
l l
m
/
* * m
1
1
+ + + + +
1
1
+
]
]
D
D
"
"
(.14"
1.70 4. (.14" 1.70 (.43 1
1 1.4 1 1 1 1."84
1 (.43 4 "
p
s
(M
s p
l
* m
/
* l m

1

1
+ + + + +
1
1
+
]
1
]
.
unde ( .
$1adar vom aveaA
(.0" ".7"" 1.0 1
(.
/ >
D
.(7 1."84 1(.4 1
M (M
/ >
.
i, deci, calculul stabilitii formei plane de ncovoiere este inutil.
3% 5eri)ic+m re'isten*a sec*iunii /n t+iere #la )or)ecare% aplic/nd )ormulaA
!
e!
1
2 #
3S


.
1"

141" 088.7 1(
(.3" 1.2
""2327." 1( (.144
!
M(a 1 M(a


<

D
13
1
13(37.
1.41
(.7
3
3 /.


D
" "
3
"4 4.3
088.7

s
2 *
S cm

D
3 3
4
"4 4.3
""2327."
1" 1"
s
2 *
# cm

D
(.0 (.0 (."4 (.144
e!
2 2 m
D.
Rezistena seciunii n tiere (la forfecare este asigurata.
4% 6alculul prinderii st/lpului de )unda*ii.

1
1(".8 34." 0.7 ( ( S /.
1
(.8 (.8 0.7
20."1
1.1 1.1
(
. /.


D
" " 3
4
72.02 20."1 1(
1 1 (.83
3((( 3((( 1128." 1( 12
c
.
1
D
:omentul /ncovoietor de calcul /n sec*iunea in)erioar+ a st/lpuluiA
1
33.7"2 (.(4("
d
M
M M. m


D
3
4 0
20."1 1( (.(4("
3. 12
1128." 1( 8331.0 1(
t c
M(a 1 M(a

+ <

D
3
4 0
20."1 1( (.(4("
4. 12
1128." 1( 8331.0 1(
c c
M(a 1 M(a

<

.
Vrdinea epiurilor de /ntindere 1i comprimareA
3. (.43
(."1
3. 4.
t s
t
t c
*
* m
+ +
D
4. (.43
(."7
4. 3.
c s
c
t c
*
* m
+ +
.
Ftili'/nd pentru )i-area pe )unda*ie eclise cu !rosimea a $ 12cm 1i alc+tuind ecua*ia de
echili,ru a )or*elor )a*+ de centrul de !reutate al epurei tensiunilor de comprimare.
determin+m e)ortul de /ntindere /n ,uloanele de ancoraIA
3
(.(4(" 20."1 (.148 1(
(.(7
(.42 (.42
d
an t
M . t
. . M.
e e


D
" (.1" " (."7
(."1 (.42
" 3 " 3
c
t
* a
e * m

+ + + +
D
(.1" (.43
(.42 (.148
" "
s
a *
t e m
+ +

.
$ria necesar+ total+ a sec*iunii ,uloanelor de ancoraIA
" "
(.(7
(.(((11"" 11.""
1"( (. (.2
an
nec
2a a
.
m cm
1 m m


. unde
. (
a
m
1i 2 . ( m . M
,a
=1"(:pa.
$dopt+m doi tiran*i de ancoraI cu diametrul d = 30mm )iecare. 1i aria total+ net+A
" "
" 7.28 12.1 11.""
n nec
cm cm >
.
2% 6alcul+m /m,inarea ecliselor cu corpul st/lpului.
14
Mee1ind din )aptul c+ l+*imea eclisei tre,uie s+ )ie e!al+ cu l+*imea sec*iunii st/lpului 1i
*in+/nd cont de prescrip*iile de amplasarea ,uloanelor. determin+m num+rul lor necesarA
3 3.2 3 "4 d d d cm + + D
"4
".2"0
8.2
d cm
.
Ftili'+m deci ,uloane cu d="0mm.
6alcul+m capacitatea portant+ T
min
a ,ulonului pentru un plan de alunecare.
(. (. 1" ".0 "4.80
a
4 ad /.
D
(.32 (.32 4.3 ".0 43.82
c s
4 * d /.
D
" "
ma-
".2 ".2 ".0 10.8
i
4 d /.
D
" " " "
1. (.(" 1. ".0 (.(" 1" 12.(2
i
4 d a /. + +
.
&rin urmare. T
min
= T
i
= 12.(2R;.
;um+rul necesar de ,uloaneA
3
min
(.(7
4.02 0
12.(2 1(
an
.
n piese
4

.
%dopt&m ' buloane.
Lun!imea necesar+ a eclisei. av/nd /n vedere interspa*iul minimal de amplasare a
,uloanelor /n lun!imea )i,relor e!al+ cu 7Sd.
7 4 3 (.("0 4 (.31"
e
l d m
D
$dopt+m lun!imea eclisei l
e
$ 32cm. Untre eclis+ 1i )unda*ii este necesar de prev+'ut un
rost de " cm pentru a asi!ura lucrul ,a'ei st/lpului /n con)ormitate cu schema de calcul
primit+.
B I B L I V 7 M $ 3 I O
1. WXYZ II G "2 G (. 6onstruc*ii din lemn. ;orme de proiectare.
". WXYZ ".(1.(7-2
12
3. Indica*ie metodic+ nr. "1(. &roiectarea elementelor de /nchidere 1i a st/lpilor cl+dirilor
cu schelet.
4. Indica*ie metodic+ nr. 380. 6onstruc*ii din lemn 1i mase plastice #$rce%.
2. Indica*ie metodic+ nr. 427. 6onstruc*ii din lemn 1i mase plastice #6onstruc*ii de
/nchidere. partea a III-a%.
10