Sunteți pe pagina 1din 1

DATA __________________

NR. _______/_____________

AUTORIZAREA PARCHETULUI
din punct de vedere al Protectiei Muncii si P.S.I
Subsemnatii:__________________________________________________________________________
Nr.
Numele si prenumele
Functia
Semnatura_________________
1.
MIHALCEA EDUARD
director tehnic
__________________________
2.
BURLACU IULIA
resp. P.M.
__________________________
3.
ONEA VIOREL
maistru expl.
__________________________
numiti in baza deciziei nr.5/31.01.2013 verificand pe teren la data de ________________,partida
___________ posibilitatea anului __________din O.S. ______________________ am constatat ca s-au
luat toate masurile de protectie a muncii si P.S.I prevazute de instructiunile si dispozitiile legale in
vigoare.
Autorizam inceperea exploatarii acestui parchet cu data de _________________.
Drept pentru care s-a intocmit prezenta autorizati in 3 exemplare, din care : 1 ex. la sector,1 ex. la
maistru si 1 ex. la sediu firmei.

DATA __________________
NR. _______/_____________

AUTORIZAREA PARCHETULUI
din punct de vedere al Protectiei Muncii si P.S.I
Subsemnatii:__________________________________________________________________________
Nr.
Numele si prenumele
Functia
Semnatura_________________
1.
MIHALCEA EDUARD
director tehnic
__________________________
2.
BURLACU IULIA
resp. P.M.
__________________________
3.
ONEA VIOREL
maistru expl.
__________________________
numiti in baza deciziei nr. 5/31.01.2013 verificand pe teren la data de ________________,partida
___________ posibilitatea anului _______din Sectorul O.S. ______________________ am constatat ca
s-au luat toate masurile de protectie a muncii si P.S.I prevazute de instructiunile si dispozitiile legale in
vigoare.
Autorizam inceperea exploatarii acestui parchet cu data de _________________.
Drept pentru care s-a intocmit prezenta autorizati in 3 exemplare, din care : 1 ex. la sector,1 ex. la
maistru si 1 ex. la sediu firmei.