Sunteți pe pagina 1din 18

*LPO1036/1996* Versiunea originala ID intern unic: 333127 !"# $% &!!

'()

*i+a actului ,uri-ic

Republica Moldova PARLAMENTUL LEGE .r/ 1036 -in 17/12/1996 cu privire la sistemul penitenciar* Pu0licat : 10/10/2001 2n 3onitorul O4icial .r/ 1135116 10/10/2001 art .r : 667 Data intrarii in 8igoare :

99999999999999999999999999999999999999 *:e;u0licat< 2n te=eiul art/II -in Legea nr/165>VI -in 16 4e0ruarie 2001? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2001? nr/67560? art/117? -2n- ca;itolelor? articolelor +i alineatelor o nou< nu=erotare/ @n ;aranteAe este in-icat< nu=erotaBia ;rece-ent< a ca;itolelor? articolelor +i alineatelor/ 3o-i4icat< +i co=;letat< ;rin legile: nr/165>VI -in 16/02/2001? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2001? nr/67560? art/117C nr/7775>VI -in 21/12/2006? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2007? nr/61563? art/239C nr/261 5>VI -in 21/07/2006? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2006? nr/1725176? art/702C nr/1675>VI -in 21/07/2006? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2006? nr/1265121? art/611C nr/3975>V -in 16/10/2003? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2003? nr/223? art/169C nr/2065>V -in 29/06/2003? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2003? nr/1795162? art/691C nr/11775>V -in 20/06/2002? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2002? nr/1105112? art/136C nr/1365>V -in 10/06/2001? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2001? nr/ 62? art/717C nr/17315>IV -in 21/12/2000? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2000? nr/1510? art/27C nr/12135>IV -in 06/10/2000? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2000? nr/1375131? art/971C nr/9375>IV -in 17/07/2000? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 2000? nr/70572? art/609C nr/6165>IV -in 19/11/1999? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 1999? nr/1375170? art/693C nr/6625>IV -in 21/07/1999? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 1999? nr/1165117? art/661C nr/2165>IV -in 12/12/1991? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 1991? nr/1195120? art/719C nr/2095>IV -in 26/11/1991? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 1991? nr/1165111?

art/709C nr/965>IV -in 16/07/1991? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 1991? nr/77? art/606C nr/13775>III -in 19/11/1997? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 1997? nr/6? art/7C nr/13025>III -in 27/07/1997? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 1997? nr/67566? art/791C nr/11275>III -in 21/03/1997? 3onitorul O4icial al :e;u0licii 3ol-o8a? 1997? nr/26527? art/262/ Parla=entul a-o;t< ;reAenta lege/ PreAenta lege sta0ile+te 0aAele acti8it<Bii instituBiilor +i organelor siste=ului ;enitenciar? ;rinci;iile -e organiAare a acestora? statutul ,uri-ic? -re;turile +i o0ligaBiile ;ersonalului siste=ului ;enitenciar/ Capitolul I DI P!"I#II GENERALE Articolul $% Princi;iile acti8it<Bii siste=ului ;enitenciar D1E Fiste=ul ;enitenciar 2+i -es4<+oar< acti8itatea ;e 0aAa ;rinci;iilor legalit<Bii? u=anis=ului? -e=ocratis=ului +i res;ect<rii -re;turilor o=ului/ D2E Interesele -e cori,are a con-a=naBilor nu tre0uie s< 4ie su0or-onate sco;ului -e o0Binere a ;ro4itului -in =unca ;restat< -e ace+tia/ Articolul &% Farcinile siste=ului ;enitenciar D1E Fiste=ul ;enitenciar are ur=<toarele sarcini: aE ;unerea 2n eGecutare a ;e-e;selor ;ri8ati8e -e li0ertateC 0E ;unerea 2n eGecutare a =<surii ;re8enti8e su0 4or=< -e arest ;re8enti8C cED01E ;unerea 2n eGecutare a sancBiunii arestului contra8enBionalC -EDcE asigurarea or-inii -e -re;t +i legalit<Bii 2n instituBiile ;enitenciare? a securit<Bii ;ersoanelor -eBinute 2n acestea? ;recu= +i a acestor ;ersoane 2n ti=;ul escort<rii lor? a ;ersonalului? a ;ersoanelor cu 4uncBii -e r<s;un-ere +i cet<Benilor a4laBi ;e teritoriile acestor instituBiiC eED-E -es4<+urarea acti8it<Bii o;erati8e -e in8estigaBii +i ;artici;area? 2n co=un cu organele -e stat co=;etente? la -esco;erirea +i ;re8enirea in4racBiunilorC 4EDeE antrenarea la =unc< a -eBinuBilor? asigurarea ;entru ace+tia a ;osi0ilit<Bii -e a se instrui 2n 2n8<B<=2ntul =e-iu -e cultur< general< +i ;ro4esional? e-ucarea lor s;iritual< +i cultural5estetic<? ;recu= +i realiAarea =<surilor ;entru a-a;tarea social< a ;ersoanelor eli0erate -in locurile -e -etenBieC gED4E asigurarea ocrotirii s<n<t<Bii -eBinuBilorC HEDgE -eA8oltarea 0aAei teHnico5=ateriale +i s4erei sociale ale instituBiilor +i organelor siste=ului ;enitenciarC iEDHE asigurarea siste=ului ;enitenciar cu ca-re +i crearea con-iBiilor nor=ale ;entru -es4<+urarea acti8it<Bii -e ser8iciuC ,EDiE asigur< escortarea -eBinuBilor? inclusi8 a celor trans4eraBi 2n/-in str<in<tate/ D2E Ilte sarcini ;ot 4i atri0uite siste=ului ;enitenciar nu=ai ;rin lege/ Capitolul II !RGANI"AREA 'I A IGURAREA ACTI(IT)#II I TEMULUI PENITENCIAR Articolul *% +,- I;artenenBa siste=ului ;enitenciar Fiste=ul ;enitenciar este su0or-onat 3inisterului JustiBiei/ Articolul ,% +.Ftructura siste=ului ;enitenciar D1E Fiste=ul ;enitenciar este constituit -in De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare? su0-i8iAiunile acestuia? 2ntre;rin-erile -e stat -in ca-rul siste=ului ;enitenciar +i asociaBiile

acestora/ D2E

Fu0-i8iAiunile De;arta=entului instituBiilor ;enitenciare s2nt: aE instituBiile ;enitenciareC 0E instituBiile -e cercet<ri +tiinBi4ice? -e 2n8<B<=2nt? =e-icale +i alte instituBii +i su0-i8iAiuni create s;ecial ;entru asigurarea acti8it<Bii siste=ului/ Iceste su0-i8iAiuni 8or 4i incluse 2n siste=ul ;enitenciar ;rin Hot<r2re -e Ku8ern/ D3E *uncBiile -e ;aA<? su;ra8egHere? escortare +i trans4erare su0 escort< a -eBinuBilor 2n ca-rul siste=ului ;enitenciar s2nt eGercitate -e un ser8iciu s;ecialiAat? a4lat 2n su0or-inea De;arta=entului instituBiilor ;enitenciare/ D7E .u=<rul total -e ;ersonal al siste=ului ;enitenciar se a;ro0< -e Ku8ern/ D6E .u=<rul -e ;ersonal? 2n li=itele ;re8<Aute -e Ku8ern ;entru siste=ul ;enitenciar? structura organiAatoric<? statul -e 4uncBii al De;arta=entului instituBiilor ;enitenciare +i su0-i8iAiunilor acestuia se a;ro0< -e =inistrul ,ustiBiei/ D6E :egula=entul De;arta=entului instituBiilor ;enitenciare se a;ro0< -e Ku8ern? iar regula=entele su0-i8iAiunilor acestuia L -e =inistrul ,ustiBiei/ Articolul .% +/- De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare D1E De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare este organul central -e s;ecialitate? cu statut -e su0-i8iAiune in-e;en-ent<? al 3inisterului JustiBiei/ Mon-ucerea De;arta=entului se e4ectueaA< -e c<tre -irectorul general nu=it 2n 4uncBie -e Molegiul 3inisterului JustiBiei/ D2E De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare eGercit< con-ucerea? coor-onarea +i controlul asu;ra realiA<rii ;oliticii -e stat 2n -o=eniul ;unerii 2n eGecutare a ;e-e;selor ;enale ;ri8ati8e -e li0ertate? =<surii arestului ;re8enti8? sancBiunii arestului contra8enBional? ;recu= +i a =<surilor -e siguranB< a;licate -eBinuBilor/ D3E De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare este ;ersoan< ,uri-ic<? are conturi treAoreriale? ;recu= +i conturi 8alutare? +ta=;il< cu ste=a -e stat +i ;ro;ria -enu=ire/ Articolul /% +0E InstituBiile ;enitenciare D1E InstituBiile ;enitenciare s2nt organele 2n care? 2n 0aAa Hot<r2rii instanBei -e ,u-ecat<? 2+i eGecut< ;e-ea;sa ;ersoanele con-a=nate la 2ncHisoare sau la -etenBiune ;e 8iaB<? se asigur< -etenBia ;ro8iAorie a ;ersoanelor 4aB< -e care a 4ost a;licat< =<sura arestului ;re8enti8 sau sancBiunea arestului contra8enBional/ D2E InstituBii ;enitenciare s2nt: aE ;enitenciarele -e ti; -escHisC 0E ;enitenciarele -e ti; se=i2ncHisC cE ;enitenciarele -e ti; 2ncHisC -E ;enitenciarele ;entru =inoriC eE ;enitenciarele ;entru 4e=eiC 4E iAolatoarele -e ur=<rire ;enal<C gE casele -e arestC HE s;italele ;enitenciare/ D3E @ntr5o instituBie ;enitenciar< ;ot 4i create? cu res;ectarea ;articularit<Bilor ;re8<Aute -e Mo-ul -e eGecutare al :e;u0licii 3ol-o8a? =ai =ulte sectoare -istincte -e -etenBie? ;re8<Aute ;entru instituBiile ;enitenciare s;eci4icate la alin/D2E/ D7E Not<r2rile ;ri8in- crearea +i licHi-area instituBiilor ;enitenciare se a-o;t< -e Ku8ern? la ;ro;unerea 3inisterului JustiBiei/ DeciAiile ;ri8in- sus;en-area acti8it<Bii instituBiilor ;enitenciare? crearea +i licHi-area sectoarelor -istincte -e -etenBie? ;re8<Aute la alin/D3E? se a-o;t< -e =inistrul ,ustiBiei/ D6E Mategoriile ;ersoanelor -eBinute 2n instituBiile ;enitenciare? s;eci4icate la alin/D2E? s2nt -eter=inate -e Mo-ul ;enal al :e;u0licii 3ol-o8a +i -e Mo-ul -e eGecutare al :e;u0licii 3ol-o8a/

D6E Masele -e arest s2nt instituBii ;enitenciare teritoriale ce -eser8esc organele -e ur=<rire ;enal< +i instanBele -e ,u-ecat< care 4uncBioneaA< 2n unit<Bile a-=inistrati85teritoriale atri0uite 2n co=;etenBa caselor -e arest/ @n casele -e arest? cu res;ectarea ;articularit<Bilor -etenBiei? se ;ot -eBine: ;re8eniBiiC ;ersoanele 4aB< -e care a 4ost a;licat< sancBiunea arestului contra8enBionalC con-a=naBii la ;e-ea;sa 2ncHisorii care au 4ost trans4eraBi 2n casele -e arest 2n 8e-erea asigur<rii unor =<suri -e ;ro4ilaGie? -e securitate sau 2n 8e-erea asigur<rii ;rotecBiei acestora? ;recu= +i ;ersoanele c<rora ;e-ea;sa a;licat< iniBial su0 4or=< -e a=en-< sau =unc< nere=unerat< 2n 4olosul co=unit<Bii le5a 4ost 2nlocuit< cu ;e-ea;sa 2ncHisorii/ D7E F;italele ;enitenciare asigur< -etenBia te=;orar< a tuturor categoriilor -e -eBinuBi care necesit< asistenB< =e-ical< -e staBionar? cu res;ectarea cerinBelor -e -eBinere se;arat< 2n 4uncBie -e =ala-ia? statutul ;rocesual al ;ersoanei? seGul +i 82rsta acesteia/ D1E InstituBiile ;enitenciare s2nt ;ersoane ,uri-ice -e -re;t ;u0lic? au +ta=;il< cu ste=a -e stat? conturi treAoreriale? ;recu= +i conturi 8alutare Dcu autoriAaBia 3inisterului *inanBelorE? iar ;enitenciarele -islocate 2n =unici;iul Oen-er L +i conturi 0ancare/ D9E @n caAurile 2n care nu=<rul -e ;ersoane -eBinute 2n instituBiile ;enitenciare se =ic+oreaA< ca ur=are a a=nistiei? =o-i4ic<rii legislaBiei? con-iBiilor -e eGecutare a ;e-e;selor +i 2n alte caAuri sta0ilite ;rin lege? ;ersonalul acestor instituBii? 2n li=ita alocaBiilor acor-ate ;entru 2ntreBinerea lor? se 8a =enBine sta0il 2n -ecursul a 2 ani/ Articolul 0% +1- *inanBarea siste=ului ;enitenciar D1E *inanBarea siste=ului ;enitenciar se 4ace cu -estinaBie s;ecial< -e la 0ugetul -e stat? ;rin De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare? 2n 0aAa nor=ati8elor a;ro0ate -e Ku8ern? =i,loacele in-ic2n-u5se la o ;oAiBie -istinct< 2n 0ugetul -e stat? ;recu= +i ;e contul =i,loacelor o0Binute -in acti8itatea -e ;ro-ucBie +i al altor =i,loace s;eciale/ D2E Iutorit<Bile a-=inistraBiei ;u0lice locale s2nt 2n -re;t s< aloce =i,loacele -e care -is;un ;entru 2ntreBinerea instituBiilor ;enitenciare a4late 2n raAa lor teritorial</ D3E Veniturile o0Binute -in acti8itatea instituBiilor ;enitenciare +i a 2ntre;rin-erilor -in ca-rul siste=ului ;enitenciar se 4olosesc ;entru s;orirea 8olu=ului -e lucr<ri eGecutate +i -e ser8icii ;restate? ;entru necesit<Bile gos;o-<re+ti? ;entru sti=ularea =aterial< a ;ersonalului? ;entru 2=0un<t<Birea con-iBiilor -e -etenBie +i ;entru -eA8oltarea s4erei sociale a siste=ului ;enitenciar/ D7E Veniturile o0Binute ;rin =unca con-a=naBilor r<=2n la -is;oAiBia siste=ului ;enitenciar +i se 4olosesc ;entru 2=0un<t<Birea con-iBiilor -e -eBinere a con-a=naBilor? antrenarea lor la =unc<? ;recu= +i ;entru -eA8oltarea s4erei sociale a siste=ului/ D6E De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare 8a centraliAa ;2n< la 1/3 -in 8eniturile =i,loacelor s;eciale ale instituBiilor ;enitenciare +i o ;arte -in 8eniturile 2ntre;rin-erilor -in ca-rul siste=ului ;enitenciar? care se 8or utiliAa ;entru 2=0un<t<Birea con-iBiilor -e -etenBie +i -eA8oltarea 0aAei teHnico5=ateriale a siste=ului ;enitenciar/ Articolul 2% +$3- Ounurile siste=ului ;enitenciar D1E Ounurile siste=ului ;enitenciar se a4l< 2n ;ro;rietatea statului +i se utiliAeaA< 2n sco;ul realiA<rii sarcinilor ce re8in siste=ului/ D2E *uncBiile -e a-=inistrare a 0unurilor? trans=ise siste=ului ;enitenciar? s2nt eGercitate? 2n con4or=itate cu legea? -e De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare? ca or-onator ;rinci;al -e cre-ite/ D3E InstituBiile ;enitenciare +i 2ntre;rin-erile -in ca-rul siste=ului ;enitenciar ;ose-<? 4olosesc +i -is;un -e 0unuri cu -re;t -e a-=inistrare econo=ic< 2n =o-ul sta0ilit -e legislaBie/ Capitolul III 4A"A DE !RGANI"ARE A ACTI(IT)#II IN TITU#IIL!R PENITENCIARE Articolul 1% +$$- @=;uternicirile a-=inistraBiei instituBiilor ;enitenciare

I-=inistraBia instituBiilor ;enitenciare este 2=;uternicit<: 1E s< eGercite controlul asu;ra res;ect<rii regi=ului s;ecial la o0iectele instituBiilor ;enitenciare +i ;e teritoriile a4erenteC 2E s< cear< -e la -eBinuBi +i -e la alte ;ersoane 2n-e;linirea o0ligaBiilor ;re8<Aute -e legislaBie +i -e Ftatutul eGecut<rii ;e-e;sei -e c<tre con-a=naBiC 3E s< a;lice 4aB< -e in4ractori =<surile -e in4luenBare +i -e constr2ngere ;re8<Aute -e legislaBieC 7E s< 2ntoc=easc< ;rocese58er0ale -e constatare a contra8enBiilor? s< ia alte =<suri ;re8<Aute -e Mo-ul cu ;ri8ire la contra8enBiile a-=inistrati8eC 6E s< ;ercHeAiBioneAe -eBinuBii? =i,loacele -e trans;ort a4late ;e teritoriul instituBiilor ;enitenciare? 2ntre;rin-erilor -in ca-rul siste=ului ;enitenciar +i ;e teritoriile a4erente cu regi= s;ecial? s< ri-ice o0iectele +i -ocu=entele interAise? s< controleAe lucrurile +i Hainele ;ersoanelor care intr< DiesE 2n/-in ;enitenciar +i 2n/-in o0iecti8ele un-e s2nt antrenaBi la =unc< -eBinuBii? cu eGce;Bia ;ersoanelor =enBionate la art/171 alin/D1E -in Mo-ul -e eGecutare +i a a8ocaBilor c<rora li se ;ro;une s< -e;un< s;re ;<strare lucrurile a4late asu;ra lor? interAise 2n ;enitenciar/ IcBiunile =enBionate se conse=neaA< 2ntr5un ;roces58er0alC 6E s< 2nregistreAe -eBinuBii? ;recu= +i s<5i 4otogra4ieAe? s< e4ectueAe 2nregistrarea sonor<? 2nregistrarea 8i-eo? 4il=area? -actilosco;ierea acestoraC 7E s< -es4<+oare acti8it<Bi o;erati8e -e in8estigaBii +i s< ;artici;e? 2n co=un cu organele -e stat co=;etente? la -esco;erirea +i ;re8enirea in4racBiunilorC 1E s< e4ectueAe eGa=enul =e-ical general al -eBinuBilor 2n sco;ul ;ro4ilaGiei +i -e;ist<rii 0olilor? ;recu= +i eGa=enul =e-ical 2n sco;ul constat<rii 4a;telor -e consu= -e alcool? su0stanBe narcotice sau toGiceC 9E s< 4oloseasc< gratuit ;osi0ilit<Bile =ass5=e-ia 2n 8e-erea c<ut<rii -eBinuBilor e8a-aBiC 10E s< a;lice 4orBa 4iAic< +i =i,loacele s;eciale? s< 4oloseasc< +i s< a;lice ar=a -e 4oc 2n caAurile +i 2n =o-ul sta0ilite -e ;reAenta lege +i -e art/272 -in Mo-ul -e eGecutareC 11E s< asigure 2n instituBiile ;enitenciare regi=urile -e -etenBie? ;re8<Aute 2n Mo-ul -e eGecutare? cores;unA<toare 4iec<rui ti; -e ;enitenciar 2n4iinBat 2n instituBia res;ecti8<C 12E s< -ea -eBinuBilor ;osi0ilitate s<5+i a;ere -re;turile ;rin inter=e-iul ;rocuraturii? a8ocaturii? instanBelor ,u-ec<tore+tiC 13E s< asigure ;ersoanelor -eBinute 2n locurile -e arest ;re8enti8 res;ectarea statutului lor ,uri-ic? Bin2ncont -e ;reAu=Bia -e ne8ino8<BieC 17E s< asigure 2n locurile -e arest ;re8enti8 con-iBii -e -eBinere =ai 0une ;entru 4e=ei +i =inoriC 16E s< acor-e con-a=naBilor s;ri,in la o0Binerea stu-iilor su;erioare ;rin siste=ul -e 2n8<B<=2nt 4<r< 4rec8enB<C 16E s< acor-e? 2n caAul a;lic<rii =<surilor corecBionale? ;rioritate =eto-elor -e con8ingere +i -e sti=ulare 4aB< -e =<surile ;roHi0iti8e +i cele -isci;linareC 17E s< a;lice ;e larg? 2n sco;ul cori,<rii con-a=naBilor? ;rogra=e -e in4luenBare -i4erenBiat< asu;ra in4ractorilor? lu2n- 2n consi-erare co=;orta=entul? starea ;siHic< +i gra-ul lor -e -eclasareC 11E s< asigure garantarea li0ert<Bii con+tiinBei? s< -ea ;reoBilor ;osi0ilitate s< 8iAiteAe instituBiile ;enitenciare ;entru ;ro;o8<-uire +i o4iciere a -i4eritelor ritualuri Dcununie? 0oteA etc/EC 19E s< 2nlesneasc<? ;rin sta0ilirea unor contacte ;reli=inare cu o4iciile 4orBei -e =unc<? a-a;tarea social< a ;ersoanelor eli0erate -in locurile -e -etenBie? s< acor-e s;ri,in asociaBiilor o0+te+ti +i structurilor ;atronale? 2n ale c<ror atri0uBii intr< ;artici;area la ree-ucarea con-a=naBilor? la ;reg<tirea acestora ;entru eli0erare? ;recu= +i la a-a;tarea social< -u;< eli0erarea lor -in locurile -e -etenBieC 20E s< -es4<+oare acti8it<Bi econo=ice -e ;ro-ucBie +i alte acti8it<Bi 2n 8e-erea asigur<rii

4uncBion<rii instituBiilor ;enitenciare +i 2ntre;rin-erilor -in ca-rul siste=ului ;enitenciar? antren<rii -eBinuBilor la =unc<C 21E s< ;ose-e? s< 4oloseasc< +i s< -is;un<? 2n li=itele co=;etenBei sta0ilite? -e 0unurile atri0uite instituBiilor ;enitenciareC 22E s< ;ri=easc<? 2n =o-ul sta0ilit? 2n ;osesie +i 2n 4olosinB<? -e la unit<Bi cu orice 4or=< organiAatorico5,uri-ic<? ;recu= +i -e la cet<Beni? resurse teHnico5=ateriale? =i,loace 4inanciare +i alte 0unuri/ Articolul $3% +$&- Isigurarea -eBinuBilor cu Hran<? asistenB< =e-ical< +i cu o0iecte -e ;ri=< necesitate DeBinuBilor care se a4l< 2n instituBiile ;enitenciare li se asigur< Hrana? asistenBa =e-ical<? o0iectele -e ;ri=< necesitate +i con-iBiile sanitaro5igienice +i -e trai? con4or= nor=elor sta0ilite -e Ku8ern? -in contul =i,loacelor 0ugetului -e stat/ Articolul $$% +$*- @n8<B<=2ntul =e-iu -e cultur< general< +i instruirea ;ro4esional< a -eBinuBilor D1E @n8<B<=2ntul =e-iu -e cultur< general< +i instruirea ;ro4esional< a -eBinuBilor se realiAeaA< 2n con4or=itate cu legislaBia/ D2E @n siste=ul ;enitenciar? instituBiile -e 2n8<B<=2nt s2nt create? reorganiAate +i licHi-ate 2n =o-ul sta0ilit -e 3inisterul JustiBiei? 2n co=un cu 3inisterul P-ucaBiei +i Qineretului/ D3E Lucr<torii instituBiilor -e 2n8<B<=2nt -in ca-rul instituBiilor ;enitenciare s2nt o0ligaBi s< res;ecte regi=ul sta0ilit 2n aceste instituBii +i s< contri0uie la res;ectarea Ftatutului eGecut<rii ;e-e;sei -e c<tre con-a=naBi/ Capitolul I( UTILI"AREA 5!R#EI DE MUNC) A DE#INU#IL!R Articolul $&% +$,- Intrenarea la =unc< a -eBinuBilor D1E DeBinuBii? 2n 4uncBie -e calitatea lor ;rocesual<? -e ti;ul ;enitenciarului +i -e regi=ul -e -etenBie? s2nt antrenaBi la =unc< 2n ;enitenciare sau 2n a4ara acestora? 2n atelierele +i sectoarele auGiliare? la lucr<rile -e -eser8ire a instituBiilor ;enitenciare? la 2ntre;rin-erile -in ca-rul siste=ului ;enitenciar? ;recu= +i la ;ersoane 4iAice sau ;ersoane ,uri-ice cu orice ti; -e ;ro;rietate/ D2E Intrenarea la =unc<? con-iBiile -e =unc< +i retri0uirea =uncii -eBinuBilor s2nt regle=entate -e Mo-ul -e eGecutare/ Articolul $*% +$.- @ntre;rin-erile -in ca-rul siste=ului ;enitenciar +i asociaBiile acestora D1E @ntre;rin-erile -in ca-rul siste=ului ;enitenciar? -u;< 4or=a lor organiAatorico5,uri-ic<? s2nt 2ntre;rin-eri -e stat/ D2E @ntre;rin-erile -in ca-rul siste=ului ;enitenciar? a82n- ;ersonalitate ,uri-ic<? 2+i ;ot -es4<+ura acti8itatea at2t ;e l2ng< instituBiile ;enitenciare? c2t +i -e sine st<t<tor/ D3E @ntre;rin-erile -in ca-rul siste=ului ;enitenciar s2nt 2n -re;t s< constituie asociaBii cu ;ersonalitate ,uri-ic</ D7E De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare eGercit< atri0uBiile -e 4on-ator ;entru 2ntre;rin-erile -e stat -in ca-rul siste=ului ;enitenciar +i sta0ile+te anual =o-alitatea -e re;artiAare +i utiliAare a 8eniturilor acestor 2ntre;rin-eri/ D6E @ntre;rin-erile -in ca-rul siste=ului ;enitenciar s2nt a-=inistrate con4or= legislaBiei/ D6E La 2ntre;rin-erile -in ca-rul siste=ului ;enitenciar nu se creeaA< consilii -e a-=inistraBie/ D7E .o=enclatorul 4uncBiilor -in statele -e ;ersonal ale 2ntre;rin-erilor -in ca-rul siste=ului ;enitenciar? 2n care s2nt 2nca-rate ;ersoane cu gra-e s;eciale -in tru;ele +i cor;ul -e co=an-< ale siste=ului ;enitenciar? este a;ro0at -e c<tre =inistrul ,ustiBiei/ D1E @ntre;rin-erile -in ca-rul siste=ului ;enitenciar 2+i -es4<+oar< acti8itatea con4or=

legislaBiei/ +$/- Particularit<Bile antren<rii -eBinuBilor la =unc< la 2ntre;rin-erile cu orice 4or=< ,uri-ic< -e organiAare ce nu 4ac ;arte -in siste=ul ;enitenciar Intrenarea -eBinuBilor la =unc< la 2ntre;rin-erile cu orice 4or=< ,uri-ic< -e organiAare ce nu 4ac ;arte -in siste=ul ;enitenciar se 4ace 2n te=eiul contractului 2ncHeiat 2ntre a-=inistraBia instituBiei ;enitenciare +i cea a 2ntre;rin-erii res;ecti8e/ Montractul se ela0oreaA< lu2n-u5se 2n consi-erare reco=an-<rile De;arta=entului instituBiilor ;enitenciare/ Articolul $.% +$0- Particularit<Bile eGecut<rii lucr<rilor -e -eser8ire a instituBiilor ;enitenciare D1E Personalul care eGecut< lucr<rile -e -eser8ire a instituBiilor ;enitenciare este a;ro0at -e +e4ii instituBiilor ;enitenciare? 2n li=itele alocaBiilor -e la 0ugetul -e stat +i 2n con4or=itate cu nor=ati8ele a;ro0ate -e De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare/ D2E Lucr<rile -e -eser8ire a instituBiilor ;enitenciare s2nt eGecutate -e c<tre =uncitorii acestor instituBii? ;recu= +i -e c<tre con-a=naBi/ D3E @n instituBiile -estinate ;entru -eBinerea con-a=naBilor =inori? ;ersoanele care nu au atins 82rsta -e 11 ani ;ot 4i antrenate nu=ai la eGecutarea unor lucr<ri -e -eser8ire? a c<ror list< este a;ro0at< -e Ku8ern/ D7E Mon-a=naBii la ;e-ea;sa 2ncHisorii cu eGecutarea ;e-e;sei 2n ;enitenciare -e ti; se=i2ncHis? cu eGce;Bia ;ersoanelor ;re8<Aute 2n art/236 alin/D3E -in Mo-ul -e eGecutare? ;ot 4i l<saBi? cu consi=B<=2ntul acestora? 2n ;enitenciare -e ti; 2ncHis? iAolatoare -e ur=<rire ;enal<? case -e arest +i s;itale ;enitenciare? ;entru eGecutarea lucr<rilor -e -eser8ire gos;o-<reasc</ Capitolul ( TATUTUL 6URIDIC AL PER !NALULUI I TEMULUI PENITENCIAR Articolul $/% +$2- Personalul siste=ului ;enitenciar D1E Personalul siste=ului ;enitenciar se constituie -in cola0oratori +i salariaBi ci8ili/ D2E Mola0oratori ai siste=ului ;enitenciar s2nt ;ersoanele care -eBin 4uncBii 2n e4ecti8ul -e tru;< +i 2n cor;ul -e co=an-< ale siste=ului ;enitenciar? a0ilitate s< ;un< 2n eGecutare ;e-e;sele ;enale ;ri8ati8e -e li0ertate? -etenBia ;ro8iAorie a ;ersoanelor 4aB< -e care a 4ost a;licat< =<sura arestului ;re8enti8 sau sancBiunea arestului contra8enBional? ;recu= +i =<surile -e siguranB< cu caracter =e-ical a;licate -eBinuBilor care su4er< -e alcoolis= +i narco=anie/ D3E Mola0oratorilor siste=ului ;enitenciar li se acor-< gra-e s;eciale/ Pi ;oart< uni4or=<? -is;un -e legiti=aBii -e ser8iciu? ale c<ror =o-ele s2nt a;ro0ate -e Ku8ern/ D7ED31E 3o-elul legiti=aBiei cola0oratorului cu gra- s;ecial su;re= al siste=ului ;enitenciar +i :egula=entul cu ;ri8ire la legiti=aBia cola0oratorului cu gra- s;ecial su;re= al siste=ului ;enitenciar se a;ro0< -e Pre+e-intele :e;u0licii 3ol-o8a/ D6ED7E 3o-ul +i con-iBiile -e satis4acere a ser8iciului -e c<tre cola0oratorii siste=ului ;enitenciar s2nt regle=entate -e ;reAenta lege +i -e regula=entul a;ro0at -e Ku8ern/ D6ED6E Preg<tirea ;ro4esional< +i ;er4ecBionarea cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar se 4ac 2n instituBiile -e 2n8<B<=2nt -e;arta=entale? ;recu= +i 2n alte instituBii -e 2n8<B<=2nt/ D7ED6E OrganiAarea acti8it<Bii salariaBilor ci8ili? relaBiile lor -e =unc< s2nt regle=entate -e legislaBia =uncii? Legea ser8iciului ;u0lic? contractul colecti8 -e =unc< +i -e Ftatutul eGecut<rii ;e-e;sei -e c<tre con-a=naBi/ Articolul $0% +$2$- Kra-ele s;eciale D1E @n siste=ul ;enitenciar se sta0ilesc ur=<toarele gra-e s;eciale: aE ;entru e4ecti8ul -e tru;<: osta+ -e ,ustiBieC Articolul $,%

;entru e4ecti8ul -e co=an-< in4erior: 5 ;entru gra-aBi: sergent5in4erior -e ,ustiBieC sergent -e ,ustiBieC sergent5=a,or -e ,ustiBieC ;lutonier -e ,ustiBieC 5 ;entru su0o4iBeri: ;lutonier5=a,or -e ,ustiBieC ;lutonier a-,utant -e ,ustiBieC cE ;entru cor;ul -e co=an-< =e-iu: su0locotenent -e ,ustiBieC locotenent -e ,ustiBieC locotenent5=a,or -e ,ustiBieC c<;itan -e ,ustiBieC -E ;entru cor;ul -e co=an-< su;erior: =aior -e ,ustiBieC locotenent5colonel -e ,ustiBieC colonel -e ,ustiBieC eE ;entru cor;ul -e co=an-< su;re=: general5=aior -e ,ustiBie/ D2E 3o-ul -e con4erire a gra-elor s;eciale? -e retrogra-are +i -e resta0ilire 2n gra- a cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar este sta0ilit 2n regula=entul cu ;ri8ire la 2n-e;linirea ser8iciului -e c<tre cola0oratorii siste=ului ;enitenciar? a;ro0at -e Ku8ern/ D3E Kra-ele s;eciale ce se con4er< cola0oratorilor -in siste=ul ;enitenciar s2nt ecHi8alente cu gra-ele s;eciale res;ecti8e ale cola0oratorilor -in organele securit<Bii statului +i or-inii ;u0lice/ D7E Kra-ele s;eciale se acor-< ;e 8iaB</ La eli0erarea -in ser8iciu? la gra-ul s;ecial se a-aug< cu8intele R2n retragereS sau R2n reAer8<S? -u;< caA/ Irticolul $2% +$2&- P4ecti8ul siste=ului ;enitenciar D1E @n siste=ul ;enitenciar ;ot 4i anga,aBi? ;e 0aA< -e contract? cet<Beni ai :e;u0licii 3ol-o8a care au 2=;linit 82rsta -e 11 ani? nu au 4ost anterior con-a=naBi? cu un co=;orta=ent -e=n 2n societate? a;Bi con4or= calit<Bilor ;ersonale? stu-iilor +i st<rii -e s<n<tate s< 2n-e;lineasc< sarcinile -e ser8iciu/ D2E La anga,area 2n ser8iciu 2n siste=ul ;enitenciar cola0oratorul -e;une ,ur<=2nt/ QeGtul ,ur<=2ntului se a;ro0< -e Ku8ern/ D3E La anga,area 2n ser8iciu 2n siste=ul ;enitenciar cola0oratorului e4ecti8ului -e tru;< i se ;oate sta0ili o ;erioa-< -e ;ro0< -e cel =ult 3 luni? iar cola0oratorului cor;ului -e co=an-< L -e cel =ult 6 luni/ D7E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar ;ot 2n-e;lini ser8iciul 2n siste=ul ;enitenciar ;2n< la atingerea ur=<toarelor li=ite -e 82rst<: aE -e la osta+ -e ,ustiBie ;2n< la c<;itan -e ,ustiBie inclusi8 L 76 -e aniC 0E -e la =aior -e ,ustiBie ;2n< la colonel -e ,ustiBie inclusi8 L 60 -e aniC cE general5=aior -e ,ustiBie L 66 -e ani/ D6E Qer=enul -e a4lare 2n ser8iciu 2n siste=ul ;enitenciar ;este li=ita -e 82rst< ;oate 4i ;relungit? 2n caA -e necesitate? lu2n-u5se 2n consi-erare atitu-inea cola0oratorului 4aB< -e eGercitarea atri0uBiilor -e ser8iciu? -e c<tre ;ersoana 2=;uternicit< cu -re;tul -e a nu=i 2n 4uncBie? ;e o ;erioa-< -e ;2n< la 6 ani? la cererea ;ersonal< a cola0oratorului? cu con-iBia c< acesta este a;t ;entru ser8iciu? 2n 0aAa concluAiei co=isiei =e-icale s;eciale/ D6E Persoanele su;use ser8iciului =ilitar? 2nca-rate 2n ser8iciu 2n siste=ul ;enitenciar? se scot -in e8i-enBa =ilitar< +i se inclu2n statul siste=ului ;enitenciar/

0E

D7E La 2nca-rarea 2n ser8iciu +i ulterior 2n 4iecare an? cola0oratorii siste=ului ;enitenciar s2nt o0ligaBi s< ;reAinte? 2n con-iBiile legii? -eclaraBie cu ;ri8ire la 8enituri +i ;ro;rietate/ D1E La 2nca-rarea 2n ser8iciu? cola0oratorii siste=ului ;enitenciar s2nt su;u+i 2nregistr<rii -actilosco;ice -e stat o0ligatorii? 2n con4or=itate cu legea/ * Articolul $1% +$2 - @n-e;linirea ser8iciului -e c<tre cola0oratorii siste=ului ;enitenciar D1E @nca-rarea 2n ser8iciu? atestarea? -eta+area? trans4erarea +i conce-ierea -in siste=ul ;enitenciar se e4ectueaA< 2n con4or=itate cu ;reAenta lege +i cu regula=entul a;ro0at -e Ku8ern/ @n ;artea 2n care eGercitarea ser8iciului 2n ca-rul siste=ului ;enitenciar nu este regle=entat< ;rin acte nor=ati8e s;eciale? se a;lic< ;re8e-erile Mo-ului =uncii al :e;u0licii 3ol-o8a/ D2E Pentru cola0oratorii siste=ului ;enitenciar se sta0ile+te Aiua -e =unc< nenor=at<? -urata total< a s<;t<=2nii -e lucru 4iin-e 70 -e ore/ D3E 3unca ;este -urata nor=al< a ti=;ului -e =unc< ;oate 4i ;restat< nu=ai 2n caAul -ac< ea a 4ost -is;us< 2n scris -e +e4ul unit<Bii siste=ului ;enitenciar/ Qoto-at< -urata acesteia nu ;oate -e;<+i 360 -e ore ;e an/ D7E Or-inea interioar< -e eGercitare a ser8iciului 2n siste=ul ;enitenciar se sta0ile+te 2n cores;un-ere cu legea? ;ornin-u5se -e la ;articularit<Bile acti8it<Bii siste=ului +i 2n =o-ul sta0ilit -e -irectorul general/ D6E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar nu ;ot s< ;artici;e la gre8e/ D6E Mola0oratorilor siste=ului ;enitenciar li se interAice s< 4ac< ;arte -in ;arti-e +i -in alte organiAaBii social5;olitice ori s< -es4<+oare acti8it<Bi ;olitice 2n 4a8oarea acestora/ Articolul &3% +$2,- Monce-ierea cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar Mola0oratorul siste=ului ;enitenciar ;oate -e=isiona sau ;oate 4i conce-iat la iniBiati8a con-ucerii: 1E la atingerea li=itei -e 82rst<: aE 2n retragere L la atingerea li=itei -e 82rst< sta0ilit< -e legislaBia 2n 8igoare ;entru a4larea 2n reAer8a *orBelor Ir=ateC 0E 2n reAer8< L la atingerea li=itei -e 82rst< ;entru a4larea 2n ser8iciul siste=ului ;enitenciar sta0ilite la art/11 -in ;reAenta legeC 2E -in =oti8e -e s<n<tate L 2n 0aAa -eciAiei co=isiei =e-icale s;eciale a siste=ului ;enitenciar? cu trecerea 2n: aE retragere L -ac< este recunoscut ina;t ;entru ser8iciul =ilitar? cu scoaterea -in e8i-enBa =ilitar<C 0E reAer8<: 5 2n caAul recunoa+terii acestuia ca a;t ;entru ser8iciul neco=0atant ;e ti=; -e ;ace? li=itat a;t ;entru ser8iciul =ilitar -e gra-ul 2nt2i ;e ti=; -e r<A0oiC 5 2n caAul recunoa+terii ca ina;t ;entru ser8iciul =ilitar ;e ti=; -e ;ace? li=itat a;t ;entru ser8iciul =ilitar -e gra-ul -oi ;e ti=; -e r<A0oiC 3E la atingerea 8ecHi=ii 2n ser8iciu necesar< ;entru sta0ilirea ;ensiei con4or= Legii asigur<rii cu ;ensii a =ilitarilor +i a ;ersoanelor -in cor;ul -e co=an-< +i -in tru;ele organelor a4acerilor interneC 7E 2n caAul re-ucerii statului -e 4uncBii L -ac< nu eGist< ;osi0ilit<Bi -e a 4i nu=it 2n alt< 4uncBie ecHi8alent< 2n leg<tur< cu re-ucerea statului -e 4uncBii? licHi-area sau reorganiAarea structural< a organului sau instituBiei res;ecti8e a siste=ului ;enitenciarC 6E la eG;irarea ter=enului ser8iciului ;re8<Aut 2n contract L 2n caAul 2n care cu cola0oratorul a 4ost 2ncHeiat un contract ;e un ter=en -eter=inatC 6E -in =oti8ul necores;un-erii 4uncBiei L con4or= -eciAiei co=isiei -e atestare? ;rin care s5a constatat inca;acitatea ;ro4esional< a cola0oratorului? ca ur=are a cali4ic<rii insu4iciente? a

inco=;etenBei ;ro4esionale? a li;sei stu-iilor res;ecti8e sau a altor circu=stanBe? care 4ac i=;osi0il< 2n-e;linirea -e c<tre acesta a atri0uBiilor -e ser8iciu/ @n 0aAa acestui te=ei? -ar 4<r< -eciAia co=isiei -e atestare? se conce-iaA<? -e ase=enea? ;ersoanele ce nu au susBinut ;erioa-a -e ;ro0< sta0ilit< la anga,area 2n ser8iciuC 7E ;entru 2nc<lcarea -isci;linei L 2n caAul ne2n-e;linirii o0ligaBiilor -e ser8iciu? co=ise 2n =ore;etat 2n -ecursul unui an -u;< a;licarea sancBiunii -isci;linare ;entru o 2nc<lcare si=ilar<C co=iterii siste=atice a unor ase=enea 4a;teC co=iterii unei singure 4a;te gra8e care a ;re,u-iciat consi-era0il interesele ;u0lice? -re;turile +i interesele legiti=e ale cet<Benilor ori ale ;ersoanelor ,uri-iceC ;reAent<rii la ser8iciu 2n stare -e e0rietate sau consu=ului -e 0<uturi alcoolice? -e su0stanBe stu;e4iante ori toGice 2n ti=;ul ser8iciului sau al a0senBei -e la ser8iciu 4<r< =oti8e 2nte=eiate =ai =ult -e ;atru oreC 1E ;entru s<82r+irea unei 4a;te ce -iscre-iteaA< statutul -e cola0orator al siste=ului ;enitenciarC 9E 2n 0aAa Hot<r2rii ,u-ec<tore+tiC 10E 2n caAul ;ier-erii cet<Beniei :e;u0licii 3ol-o8aC 11E 2n leg<tur< cu trans4erul la lucru 2n alt =inister? -e;arta=ent sau organiAaBie L 2n 0aAa -e=ersului res;ecti8? cu acor-ul cola0oratorului siste=ului ;enitenciar +i al a=0ilor anga,atoriC 12E 2n leg<tur< cu resta0ilirea 2n ser8iciu a ;ersoanei care a eGercitat anterior aceast< 4uncBie? 2n caAul 2n care cola0oratorul siste=ului ;enitenciar a re4uAat s< 4ie nu=it 2n alt< 4uncBieC 13E la -o02n-irea cet<Beniei altui statC 17E la cererea ;ersonal</ Articolul &$% +$1- Molecti8ul -e =unc< al instituBiei ;enitenciare +i cel al 2ntre;rin-erii -in ca-rul siste=ului ;enitenciar D1E Molecti8ul -e =unc< al instituBiei ;enitenciare +i cel al 2ntre;rin-erii -in ca-rul siste=ului ;enitenciar se constituie -in salariaBi ci8ili care ;resteaA< =unc< la aceast< instituBie sau 2ntre;rin-ere 2n te=eiul contractului in-i8i-ual -e =unc<? ;recu= +i 2n te=eiul altor 4or=e -e contract ce regle=enteaA< relaBiile -e =unc< ale lucr<torului cu instituBia? 2ntre;rin-erea res;ecti8</ D2E Princi;ala 4or=< -e eGercitare a 2=;uternicirilor colecti8ului -e =unc< este a-unarea general< Dcon4erinBaE? care soluBioneaA< ;ro0le=a ;ri8in- necesitatea 2ncHeierii contractului colecti8 -e =unc< cu a-=inistraBia? eGa=ineaA< ;roiectul acestui contract +i autoriAeaA< co=itetul sin-ical s< se=neAe contractul 2n nu=ele colecti8ului -e =unc</ D3E Mon-iBiile -e =unc< +i -e retri0uire a =uncii? ;ro0le=ele ;ri8in- ;rotecBia =uncii +i -eA8oltarea social<? ;recu= +i alte -re;turi +i o0ligaBii ce -ecurg -in relaBiile -e =unc< s2nt regle=entate -e contractul colecti8 -e =unc</ Articolul &&% +&3- O0ligaBiile +i -re;turile cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar D1E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar 2+i 2n-e;linesc o0ligaBiile +i 0ene4iciaA<? 2n li=itele co=;etenBei? -e -re;turile ;re8<Aute -e ;reAenta lege? -e Mo-ul -e eGecutare +i -e alte acte nor=ati8e/ D2E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar s2nt o0ligaBi: aE s< res;ecte nor=ele eticii ;ro4esionale? s< ai0< o atitu-ine u=an< 4aB< -e -eBinuBi? s< 4ie res;ectuo+i +i s< nu leAeAe -e=nitatea ;ersonal< a acestoraC 0E s< ur=eAe o ;reg<tire s;ecial< +i s< treac< o testare ;erio-ic< 2n 8e-erea 8eri4ic<rii a;titu-inii ;entru acBiuni legate -e a;licarea 4orBei 4iAice +i a =i,loacelor s;eciale? -e 4olosire +i a;licare a ar=ei -e 4oc? ;recu= +i a a;titu-inilor ;entru acor-area ;ri=ului a,utor =e-ical 8icti=elorC cE s< 2ntre;rin-< toate =<surile ;osi0ile ;entru ;re8enirea +i cur=area in4racBiunilor 2n

instituBiile ;enitenciare +i ;e teritoriile a4erente? ;recu= +i ;entru reBinerea ;ersoanelor care au co=is in4racBiuni/ D3E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar au -re;tul: aE s< solicite cet<Benilor +i ;ersoanelor cu 4uncBie -e r<s;un-ere 2ncetarea oric<ror acBiuni care 2=;ie-ic< eGercitarea atri0uBiilor lor -e ser8iciuC 0E s< 8eri4ice actele -e i-entitate ale cet<Benilor +i ;ersoanelor o4iciale? ;recu= +i ;er=isele -e intrare ale acestora 2n ;enitenciare +i 2n alte su0-i8iAiuni ale siste=ului ;enitenciarC cE s< reBin<? 2n =o-ul sta0ilit -e lege? ;ersoanele 0<nuite -e co=iterea unor in4racBiuni? 2n sco;ul trans=iterii acestora organelor -e ur=<rire ;enal<C -E s< ;oarte ar=a -in -otare? s< a;lice 4orBa 4iAic<? =i,loacele s;eciale +i ar=a -e 4oc 2n caAurile +i 2n =o-ul sta0ilite -e ;reAenta legeC eE s< intre la orice or< 2n orice 2nc<;ere a instituBiei ;enitenciare? s< e4ectueAe controlul acestor 2nc<;eri +i ;ercHeAiBia -eBinuBilorC 4E s< controleAe =i,loacele -e trans;ort? -ocu=entele cet<Benilor? iar 2n caAuri eGce;Bionale? s< e4ectueAe ;ercHeAiBia cor;oral< a acestora? 2n ca-rul acBiunilor -e reBinere a -eBinuBilor care au e8a-at sau care se sustrag -e la eGecutarea ;e-e;sei? 2n locurile -e e8entual< a;ariBie a acestora? ;recu= +i ;entru ;re8enirea ;<trun-erii 2n instituBiile ;enitenciare a unor o0iecte sau su0stanBe interAiseC gE s< 2ntre;rin-< orice acBiuni legale? con4or= co=;etenBei? ;entru eGercitarea atri0uBiilor ;re8<Aute la art/9 -in ;reAenta legeC HE s< se a-reseAe instanBei -e ,u-ecat< ;entru a5+i a;<ra -re;turile +i interesele legiti=e? s< se asocieAe 2n sin-icate/ $ Articolul &*% +&3 - Fti=ularea cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar D1E Pentru 2n-e;linirea con+tiincioas< a atri0uBiilor -e ser8iciu s2nt sta0ilite ur=<toarele 4or=e -e sti=ulare a cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar: aE =ulBu=ireC 0E eG;unerea 4otogra4iei ;e ;anoul -e onoareC cE -ecorarea cu Di;lo=< -e OnoareC -E acor-area -e ;re=ii 2n o0iecte -e ;reB sau 2n 0aniC eE acor-area unui conce-iu su;li=entar cu o -urat< -e ;2n< la 10 Aile calen-aristiceC 4E re8ocarea 2nainte -e ter=en a sancBiunii -isci;linareC gE -ecorarea cu Insign< -e OnoareC HE con4erirea 2nainte -e ter=en a gra-ului s;ecialC iE con4erirea gra-ului s;ecial cu o trea;t< su;erioar< gra-ului ;re8<Aut ;entru 4uncBia -eBinut</ D2E Pentru cura, +i 8ite,ie =ani4estate la 2n-e;linirea o0ligaBiilor -e ser8iciu? ;recu= +i ;entru alte =erite? cola0oratorii siste=ului ;enitenciar ;ot 4i ;ro;u+i ;entru -ecorare cu -istincBii -e stat/ D3E 3o-ul -e sti=ulare a cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar este sta0ilit -e Ftatutul -isci;linar? a;ro0at -e Ku8ern/ & Articolul &,% +&3 - :<s;un-erea -isci;linar< a cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar D1E Mola0oratorilor siste=ului ;enitenciar le ;ot 4i a;licate ur=<toarele sancBiuni -isci;linare: aE a8ertis=entC 0E =ustrareC cE =ustrare as;r<C -E a8ertiAare asu;ra cores;un-erii inco=;lete 2n ser8iciuC eE retrogra-area 2n 4uncBieC 4E retrogra-area 2n gracu o trea;t<C

gE conce-ierea -in siste=ul ;enitenciar/ D2E Pentru aceea+i a0atere -isci;linar< nu ;oate 4i a;licat< -ec2t o singur< sancBiune -isci;linar</ D3E FancBiunea -isci;linar< L conce-ierea -in siste=ul ;enitenciar? 2n caAurile ;re8<Aute la art/20 ;ct/6E +i 7E -in ;reAenta lege? ;oate 4i a;licat< ;entru co=iterea unei singure a0ateri -isci;linare gra8e/ D7E 3o-ul -e a;licare a sancBiunilor -isci;linare 4aB< -e cola0oratorii siste=ului ;enitenciar +i =o-ul -e contestare a acestora s2nt sta0ilite -e Ftatutul -isci;linar/ * Articolul &.% +&3 - :<s;un-erea =aterial< a cola0o5 ratorilor siste=ului ;enitenciar D1E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar r<s;un- =aterial nu=ai ;entru ;re,u-iciul real cauAat -in 8ina lor/ D2E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar nu r<s;un- =aterial ;entru ;re,u-iciul cauAat 2n ur=a eGercit<rii 2ntoc=ai a or-inelor D-is;oAiBiilorE -ate -e c<tre co=an-anBi D+e4iE/ @n acest caA? r<s;un-erea ;entru ;re,u-iciul cauAat re8ine ;ersoanei care a -is;us eGecutarea acBiunilor ce au ;ro8ocat -aune =ateriale/ D3E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar r<s;un- =aterial 2n con4or=itate cu legislaBia =uncii? 2n =<sura 2n care aceasta nu contra8ine ;reAentei legi/ D7E De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare +i su0-i8iAiunile acestuia r<s;un- ;entru ;re,u-iciul cauAat -in 8ina cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar 2n con4or=itate cu ;re8e-erile Mo-ului ci8il/ Capitolul (I PR!TEC#IA 6URIDIC) A C!LA4!RAT!RIL!R I TEMULUI PENITENCIAR% A IGURAREA MATERIAL) 'I A I TEN#A !CIAL) Articolul &/% +&$- ProtecBia ,uri-ic< a cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar +i a =e=0rilor lor -e 4a=ilie D1E Mola0oratorul siste=ului ;enitenciar este ;ersoan< in8iola0il< +i se a4l< su0 ;rotecBia statului/ Personalitatea? onoarea +i -e=nitatea acestuia s2nt a;<rate -e lege/ D2E MerinBele legiti=e ale cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar s2nt eGecutorii ;entru ;ersoanele cu 4uncBii -e r<s;un-ere +i cet<Beni/ .eeGecutarea cerinBelor legiti=e? legate -e 2n-e;linirea o0ligaBiilor -e ser8iciu? ale cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar? ;recu= +i acBiunile ;ersoanelor cu 4uncBii -e r<s;un-ere +i ale cet<Benilor care 2=;ie-ic< eGecutarea -e c<tre cola0oratori a o0ligaBiilor lor atrag r<s;un-erea ;re8<Aut< -e legislaBie/ D3E Itentatul la 8iaBa +i s<n<tatea cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar? -istrugerea sau -eteriorarea 0unurilor acestora? a=eninBarea lor cu o=or? cu a;licarea 8iolenBei? cu -istrugerea 0unurilor? calo=nierea ori insultarea lor? ;recu= +i atentatul la 8iaBa +i s<n<tatea ru-elor a;ro;iate D;<rinBilor? soBiei? soBului? co;iilorE atrag r<s;un-erea ;re8<Aut< -e legislaBie/ Articolul &0% +&&- Karantarea securit<Bii cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar +i a =e=0rilor lor -e 4a=ilie D1E @n interesul asigur<rii securit<Bii cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar +i a =e=0rilor lor -e 4a=ilie? nu se a-=ite s< se -ea ;u0licit<Bii 2n =ass5=e-ia -atele ;ri8in- -o=iciliul acestora/ D2E In4or=aBii cu ;ri8ire la acti8itatea -e ser8iciu a cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar ;ot 4i -ate nu=ai cu ;er=isiunea con-ucerii instituBiilor +i organelor siste=ului ;enitenciar/ D3E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar au -re;tul s< ;oarte ;er=anent? cu autoriAarea con-ucerii De;arta=entului instituBiilor ;enitenciare? ar=< ;entru asigurarea securit<Bii ;ersonale +i securit<Bii =e=0rilor lor -e 4a=ilie/ @n caAul 2n care acest 4a;t genereaA< ur=<ri ne4a8ora0ile

;entru cola0oratorii siste=ului ;enitenciar? ace+tia 0ene4iciaA< -e garanBiile ;rotecBiei ,uri-ice +i sociale ;re8<Aute -e legislaBia res;ecti8</ De acelea+i -re;turi? cu acor-ul 3inisterului I4acerilor Interne? 0ene4iciaA< +i cola0oratorii siste=ului ;enitenciar ;ensionaBi 2n con-iBiile legii/ Articolul &2% +&*- Dre;tul cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar la asigurare =aterial< D1E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar s2nt asiguraBi =aterial -e c<tre stat: 0ene4iciaA< -e salariu? -re;turi -e Hran< +i -e -re;turi -e ecHi;a=ent? ;e contul =i,loacelor 0ugetului -e stat/ D2E FalariAarea cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar se e4ectueaA< 2n =o-ul? con-iBiile +i =<ri=ile ;re8<Aute -e Legea nr/3665>VI -in 23 -ece=0rie 2006 cu ;ri8ire la siste=ul -e salariAare 2n sectorul 0ugetar/ D3E Pentru =unca ;restat< 2n Ailele -e o-iHn< +i 2n Ailele -e s<r0<toare? cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar li se ;l<te+te o co=;ensaBie 0<neasc< sau? la -orinBa acestora? li se acor-< o alt< Ai -e o-iHn</ D7E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar 0ene4iciaA< gratuit -e -re;turi -e Hran< +i -e ecHi;a=ent con4or= nor=elor a;ro0ate -e Ku8ern/ @n loc -e -re;turile -e Hran< +i -e ecHi;a=ent cu8enite? ;oate 4i ;l<tit< o co=;ensaBie 0<neasc< al c<rei cuantu= este sta0ilit -e Ku8ern 2n 4uncBie -e ;reBurile 2n 8igoare/ D6E @n caAul eli0er<ri -in siste=ul ;enitenciar 2n te=eiul ;re8<Aut la art/20 ;ct/1E56E -in ;reAenta lege? cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar li se acor-< o in-e=niAaBie unic<? al c<rei cuantu= 8ariaA< 2n 4uncBie -e 8ecHi=ea calen-aristic< ;entru sta0ilirea ;ensiei? -u;< cu= ur=eaA<: aE ;2n< la 6 ani calen-aristici L 3 salarii lunareC 0E -e la 6 ;2n< la 10 ani calen-aristici L 6 salarii lunareC cE -e la 10 ;2n< la 16 ani calen-aristici L 1 salarii lunareC -E -e la 16 ;2n< la 20 -e ani calen-aristici L 10 salarii lunareC eE -e la 20 ;2n< la 26 -e ani calen-aristici L 17 salarii lunareC 4E -e la 26 ;2n< la 30 -e ani calen-aristici L 16 salarii lunareC gE -e la 30 +i =ai =ulBi ani calen-aristici L 11 salarii lunare/ D6E @n caAul eli0er<rii re;etate -in ser8iciu? in-e=niAaBia unic< se sta0ile+te 2n =<ri=ea care eGclu-e =<ri=ea in-e=niAaBiei ;ri=ite anterior la eli0erarea -in organele a;<r<rii naBionale? securit<Bii statului +i or-inii ;u0lice/ Articolul &1% +&,- Dre;tul cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar la conce-iu -e o-iHn< ;l<tit D1E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar au -re;tul la conce-iu -e o-iHn< anual ;l<tit? a c<rui -urat< este sta0ilit< 2n ra;ort cu 8ecHi=ea 2n =unc< calculat< cu 2nlesniri 2n 8e-erea sta0ilirii ;ensiei/ D2E Durata conce-iului -e o-iHn< este -e: aE 30 -e Aile? ;entru cola0oratorii cu 8ecHi=e 2n =unc< =ai =ic< -e 10 aniC 0E 36 -e Aile? ;entru cola0oratorii cu 8ecHi=e 2n =unc< -e la 10 ;2n< la 16 aniC cE 70 -e Aile? ;entru cola0oratorii cu 8ecHi=e 2n =unc< -e la 16 ;2n< la 20 -e aniC -E 76 -e Aile? ;entru cola0oratorii cu 8ecHi=e 2n =unc< -e 20 -e ani +i ;este/ Articolul *3% +&/- IsistenBa =e-ical< +i sanatorial< a cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar +i a =e=0rilor lor -e 4a=ilie D1E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar +i =e=0rii lor -e 4a=ilie cu care -o=iciliaA< 2n co=un au -re;tul la asistenB< =e-ical< gratuit<? acor-at< -e instituBiile =e-ico5;ro4ilactice ale 3inisterului I4acerilor Interne? inclusi8 +i -u;< ;ensionare/ D2E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar +i =e=0rii lor -e 4a=ilie cu care -o=iciliaA< 2n co=un

au -re;tul la asigurare cu 0ilete -e trata=ent +i o-iHn< cu re-ucere -e ;reB 2n sanatorii? case -e o-iHn<? ;ensiuni +i staBii -e turis=? -in contul =i,loacelor 0ugetului -e stat? inclusi8 +i -u;< ;ensionare/ @n acest caA? ei ;l<tesc 20T? iar =e=0rii lor -e 4a=ilie 5 70T -in costul 0iletului -e trata=ent +i o-iHn</ D3E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar tri=i+i la sanatorii ;entru ;relungirea trata=entului 2n staBionar 0ene4iciaA< -e 0ilete -e trata=ent gratuite/ D7E Du;< trata=entul 2n staBionar? cola0oratorii siste=ului ;enitenciar =utilaBi Dca ur=are a r<nirii? trau=<rii? contuAion<riiE 2n eGerciBiul 4uncBiunii 0ene4iciaA<? ;este r2n-? -e 0ilete -e trata=ent +i o-iHn< gratuite 2n sanatorii +i instituBii -e 2ntre=are/ Icest -re;t 2l au +i ;ersoanele eli0erate -in ser8iciu ;e =oti8 -e 0oal< cauAat< -e =utilarea 2n eGerciBiul 4uncBiunii/ Articolul *$% +&0- Isigurarea -e stat +i co=;ensaBiile 2n caAul -ecesului? 8<t<=<rii s<n<t<Bii sau sur8enirii in8ali-it<Bii cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar D1E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar s2nt cu;rin+i 2n asigurarea -e stat -e ;ersoane ;rin e4ectul legii Do0ligatorieE -in contul =i,loacelor 0ugetului -e stat? su=a asigurat< 4iin- egal< cu su=a -re;turilor 0<ne+ti ;entru 10 ani 2n ulti=a 4uncBie/ D2E Fu=ele asigurate se ;l<tesc 2n caA -e: aE -eces al cola0oratorului siste=ului ;enitenciar 2n leg<tur< cu 2n-e;linirea atri0uBiilor -e ser8iciu L soBului DsoBieiE? co;iilor =a,ori sau ;<rinBilor -e4unctului? iar 2n li;sa acestora L altor =o+tenitori? 2n con4or=itate cu legea? cu titlu -e a,utor unic ecHi8alent cu su=a -re;turilor 0<ne+ti ale -ece-atului ;e Aece ani? la -ata -ecesului/ @n a4ar< -e aceasta? ti=; -e cinci ani -e la -ata -ecesului? 0ene4iciarului ;l<Bii i se acHit< lunar -re;turile 0<ne+ti lunare ale celui -ece-at/ La eG;irarea ter=enului in-icat se sta0ile+te ;ensie -e ur=a+ 2n con-iBiile legiiC 0E in8ali-itate a cola0oratorului siste=ului ;enitenciar sur8enit< 2n leg<tur< cu 2n-e;linirea o0ligaBiilor -e ser8iciu sau in8ali-itate sur8enit< 2n ;erioa-a -e cel =ult 3 ani -e la eli0erarea -in ser8iciu ca ur=are a unei 0oli contractate 2n ;erioa-a satis4acerii ser8iciului/ Fu=ele -e asigurare su0 4or=< -e -re;turi 0<ne+ti lunare se 8or ;l<ti cola0oratorului siste=ului ;enitenciar ;2n< la resta0ilirea ca;acit<Bii -e =unc<? -ar nu =ai =ult -e 6 ani/ Du;< eG;irarea acestui ter=en se sta0ile+te ;ensie -e in8ali-itateC cE 8<t<=are a s<n<t<Bii cola0oratorului siste=ului ;enitenciar 2n leg<tur< cu 2n-e;linirea atri0uBiilor -e ser8iciu sau contractarea unei 0oli ;ro4esionale? 2n ur=a c<reia a sur8enit ;ier-erea te=;orar< a ca;acit<Bii -e =unc</ Fu=a -e asigurare su0 4or=< -e -re;turi 0<ne+ti lunare 8a 4i ;l<tit< cola0oratorului siste=ului ;enitenciar ;2n< la resta0ilirea ca;acit<Bii -e =unc</ D3E Pre,u-iciul =aterial cauAat cola0oratorului siste=ului ;enitenciar ;rin -eteriorarea sau -istrugerea 0unurilor acestuia sau a 0unurilor ru-elor a;ro;iate 2n leg<tur< cu 2n-e;linirea -e c<tre cola0orator a o0ligaBiilor -e ser8iciu se re;ar< integral -e la 0ugetul -e stat/ Articolul *&% +&2- Isigurarea cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar cu locuinB< D1E LocuinBa? const2n- -in a;arta=ent sau cas< se;arat<? este atri0uit< cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar -e c<tre autorit<Bile a-=inistraBiei ;u0lice locale? 2n con4or=itate cu nor=ele sta0ilite -e legislaBie/ O4iBerilor li se atri0uie locuinB< -u;< cel =ult un an? iar celorlalBi cola0oratori ai siste=ului ;enitenciar? -u;< cel =ult 3 ani -e la nu=irea lor 2n 4uncBie/ D2E @n caAul 2n care cola0oratorului siste=ului ;enitenciar nu i se atri0uie locuinB< 2n con-iBiile ;re8<Aute la alin/D1E? 2n ;erioa-a -e ;2n< la atri0uirea locuinBei? el are -re;tul la recu;erare? -in contul instituBiei 2n care acti8eaA<? a cHeltuielilor ;entru 2ncHirierea Dsu02ncHiriereaE unei locuinBe ;ro8iAorii? 2n cuantu= ;re8<Aut -e contractul -e 2ncHiriere Dsu02ncHiriereE a locuinBei? -ar care nu 8a -e;<+i salariul -e 4uncBie al cHiria+ului/ D3E @n caA -e =oarte 8iolent< sau -e -eces al cola0oratorului siste=ului ;enitenciar 2n leg<tur<

cu 2n-e;linirea o0ligaBiilor -e ser8iciu? 4a=iliei celui -ece-at i se reAer8< -re;tul la atri0uirea locuinBei 2n te=eiurile eGistente la -ata =orBii 8iolente sau -ecesului/ Articolul **% +&1- Icor-area -e 2nlesniri ;ersonalului siste=ului ;enitenciar D1E @n caAul 2n care ;ersoanele care 4ac ;arte -in ;ersonalul siste=ului ;enitenciar contracteaA< o 0oal< ;ro4esional<? ;entru acestea se a;lic< ;re8e-erile legislaBiei res;ecti8e/ D2ED3E VecHi=ea 2n =unc< 2n 8e-erea acor-<rii ;ensiei cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar se calculeaA< cu ur=<toarele 2nlesniri: aE o Ai -e ser8iciu 2n instituBii ;enitenciare -e ti; 2ncHis? iAolatoare -e ur=<rire ;enal< +i 2n instituBiile -estinate ;entru -eBinerea +i tratarea 0olna8ilor contagio+i +i 0olna8ilor ;siHici? ;recu= +i la lucr<ri 2n su0teran? se consi-er< ca 2 Aile -e ser8iciuC 0E 2 Aile -e ser8iciu 2n celelalte instituBii ;enitenciare? 2n De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare? ;recu= +i 2n su0-i8iAiunile acestuia care 2+i -es4<+oar< acti8itatea 2n locurile -e ;ri8aBiune -e li0ertate? se consi-er< ca 3 Aile -e ser8iciuC D3ED7E @n 8ecHi=ea 2n ser8iciu 2n siste=ul ;enitenciar +i 2n 8ecHi=ea -e =unc< ;entru acor-area ;ensiei ale cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar se inclu-e +i 2ntreaga ;erioa-< 2n care ace+tia au lucrat 2n instituBiile ;enitenciare 2n calitate -e salariaBi ci8ili/ D7ED6E Mo;iii cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar c<AuBi 2n eGerciBiul 4uncBiunii au -re;tul s< se 2nscrie 4<r< concurs +i s<5+i 4ac< gratuit stu-iile la instituBiile -e 2n8<B<=2nt -in :e;u0lica 3ol-o8a/ D6ED6E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar tri=i+i 2n -e;lasare au -re;tul s< ;rocure ;este r2n-ocu=ente -e c<l<torie la toate ti;urile -e trans;ort +i s< 4ie caAaBi la Hotel 2n 0aAa or-inului -e -e;lasare/ D6ED7E Mola0oratorilor siste=ului ;enitenciar li se instaleaA< tele4on la -o=iciliu 2n -ecursul unui an -in Aiua -e;unerii cererii/ Articolul *,% +*3- Isigurarea cu ;ensii D1E Isigurarea cu ;ensii a cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar se 4ace 2n =o-ul sta0ilit -e Legea asigur<rii cu ;ensii a =ilitarilor +i a ;ersoanelor -in cor;ul -e co=an-< +i -in tru;ele organelor a4acerilor interne? lu2n-u5se 2n consi-erare 2nlesnirile sta0ilite la art/33 alin/D2E +i D3E -in ;reAenta lege/ D2E Pensiile cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar se sta0ilesc -e organul -e ;ensionare al De;arta=entului instituBiilor ;enitenciare/ Capitolul (II +(I$APLICAREA 5!R#EI 5I"ICE7 MI6L!ACEL!R PECIALE 'I ARMEI DE 5!C Articolul *.% +*3$- MerinBe generale D1E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar a;lic< 4orBa 4iAic<? =i,loacele s;eciale +i ar=a -e 4oc ;e teritoriul ;enitenciarului? ;e teritoriile a4erente acestuia asu;ra c<rora se eGtin- sau s2nt sta0ilite cerinBe -e regi=? ;recu= +i la o0iectele ;<Aite? 2n =o-ul sta0ilit -e ;reAenta lege/ D2E La a;licarea 4orBei 4iAice? =i,loacelor s;eciale +i a ar=ei -e 4oc? cola0oratorii siste=ului ;enitenciar s2nt o0ligaBi: aE s< a8ertiAeAe -es;re intenBia recurgerii la acestea? cu acor-area ti=;ului su4icient ;entru eGecutarea cerinBelor 4or=ulate +i ;entru reacBia -e r<s;uns? cu eGce;Bia caAurilor c2nt<r<g<narea a;lic<rii 4orBei 4iAice? =i,loacelor s;eciale sau a ar=ei -e 4oc creeaA< un ;ericol -irect ;entru 8iaBa sau s<n<tatea cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar? -eBinuBilor sau altor ;ersoane? ori ;oate genera alte consecinBe gra8e? ;recu= +i a caAurilor c2n- o ast4el -e so=aBie este ino;ortun< sau i=;osi0il< 2n situaBia creat<C 0E s< asigure cauAarea unei ;agu0e c2t =ai =ici -eBinuBilor sau altor ;ersoane? ;recu= +i s< acor-e i=e-iat 8icti=elor ;ri=ul a,utor =e-icalC

cE s< ra;orteAe i=e-iat? -ar nu =ai t2rAiu -e 27 -e ore? +e4ului ne=i,locit -es;re 4iecare caA -e a;licare a 4orBei 4iAice? =i,loacelor s;eciale +i a ar=ei -e 4oc/ D3E @n li;sa =i,loacelor s;eciale sau a ar=ei -e 4oc? cola0oratorii siste=ului ;enitenciar? 2n stare -e legiti=< a;<rare sau stare -e eGtre=< necesitate? s2nt 2n -re;t s< a;lice orice alte =i,loace a4late la -is;oAiBie/ D7E La a;licarea 4orBei 4iAice? =i,loacelor s;eciale +i/sau a ar=ei -e 4oc? in-i4erent -e situaBie +i -e leAiunile cor;orale ;ricinuite? se 2ntoc=e+te ;roces58er0al? un eGe=;lar al c<ruia? 2=;reun< cu =aterialele? se eG;e-iaA< ;rocurorului/ D6E @n caAul r<nirii sau -ecesului -eBinuBilor ori altor ;ersoane ca ur=are a a;lic<rii 4orBei 4iAice? =i,loacelor s;eciale +i/sau a ar=ei -e 4oc? +e4ul unit<Bii siste=ului ;enitenciar in4or=eaA< i=e-iat -es;re acest 4a;t ;rocurorul ;rocuraturii? 2n raAa -e ,uris-icBie a c<reia este -islocat< unitatea sau locul a;lic<rii acestora/ D6E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar au -re;tul s< -eBin<? s< ai0< asu;ra lor 2n ;er=anenB<? s< a;lice +i s< 4oloseasc< ar=e -e 4oc/ Dac< este necesar< a;licarea -e c<tre cola0oratori a 4orBei 4iAice? a =i,loacelor s;eciale +i/sau a ar=ei -e 4oc 2n circu=stanBe ce nu Bin -e ;unerea 2n eGecutare a unei Hot<r2ri cu caracter ;enal? ei ca- su0 inci-enBa Legii cu ;ri8ire la ;oliBie/ D7E I;licarea -e c<tre cola0oratorii siste=ului ;enitenciar a 4orBei 4iAice? =i,loacelor s;eciale +i a ar=ei -e 4oc cu 2nc<lcarea regulilor sta0ilite -e ;reAenta lege atrage r<s;un-erea ;re8<Aut< -e lege/ Articolul */% +*3&- I;licarea 4orBei 4iAice +i a =i,loacelor s;eciale D1E @n caAul o;unerii -e reAistenB< cola0oratorilor instituBiei ;enitenciare? ne2n-e;linirii cerinBelor legiti=e ale acestora? ;entru res;ingerea atacului asu;ra ;ersonalului ;enitenciar? -eBinuBilor +i/sau altor ;ersoane? 2n caAul ;artici;<rii -eBinuBilor la 2nc<lcarea 2n gru; a regi=ului -e -eBinere +i la -eAor-ini 2n =as<? ;entru eli0erarea ostaticilor? cl<-irilor? construcBiilor? 2nc<;erilor +i =i,loacelor -e trans;ort ca;turate? ;entru reBinerea -eBinuBilor care au e8a-at -in ;enitenciar? ;entru ;re8enirea co=iterii e8a-<rii sau a altor acBiuni ilegale care ;ot cauAa ;re,u-icii celor -in ,ur sau -eBinutului 2nsu+i? se a;lic< 4orBa 4iAic< ;rin -i4erite ;roce-ee s;eciale -e lu;t< sau =i,loace s;eciale/ D2E Lista =i,loacelor s;eciale? ;recu= +i regulile a;lic<rii lor se sta0ilesc con4or= Not<r2rii Parla=entului cu ;ri8ire la a;ro0area =i,loacelor s;eciale +i a regulilor -e a;licare a acestora -e c<tre cola0oratorii organelor -e interne +i =ilitarii tru;elor -e cara0inieri ale 3inisterului I4acerilor Interne? cu ;articularit<Bile ;re8<Aute -e ;reAenta lege +i -e Ftatutul eGecut<rii ;e-e;sei -e c<tre con-a=naBi/ D3E Qi;ul =i,locului s;ecial +i intensitatea a;lic<rii lui? ;roce-eele s;eciale -e lu;t<? 2n caAul a;lic<rii 4orBei 4iAice? se -eter=in< -e cola0oratorul siste=ului ;enitenciar 2n 4uncBie -e circu=stanBe? -e gra8itatea +i caracterul acBiunilor ilegale/ 3i,loacele s;eciale +i 4orBa 4iAic< se a;lic< ;2n< c2n;ersoana 2nceteaA< s< o;un< reAistenB</ D7E Fe interAice a;licarea =i,loacelor s;eciale 2=;otri8a 4e=eilor cu se=ne e8i-ente -e gra8i-itate? a ;ersoanelor cu se=ne 8<-ite -e in8ali-itate +i a =inorilor? c2n- 82rsta lor este cunoscut< sau e8i-ent<? cu eGce;Bia caAurilor 2n care ;ersoane -in categoriile res;ecti8e s<82r+esc atacuri 2n gru;? inclusi8 ar=ate? sau o;un reAistenB< ar=at</ * Articolul *0% +*3 - I;licarea ar=ei -e 4oc D1E Mola0oratorii siste=ului ;enitenciar au -re;tul? ca =<sur< eGce;Bional<? s< a;lice ar=a -e 4oc: aE ;entru res;ingerea atacului care ;une 2n ;ericol 8iaBa +i s<n<tatea cola0oratorilor siste=ului ;enitenciar? -eBinuBilor +i/sau altor ;ersoane? ;recu= +i ;entru res;ingerea atacului 2n sco;ul aca;ar<rii ar=elorC 0E ;entru eli0erarea ostaticilor? cl<-irilor? construcBiilor? 2nc<;erilor +i =i,loacelor -e trans;ort?

;recu= +i 2n sco;ul e8it<rii ni=icirii 0unurilor +i 8alorilor =ateriale ale ;enitenciaruluiC cE ;entru res;ingerea atacului 2n gru; sau ar=at la o0iecti8ele ;<Aite? cl<-irile +i 2nc<;erile -e eGecutare a ;e-e;sei? ;recu= +i asu;ra =i,loacelor -e trans;ortC -E ;entru reBinerea ;ersoanelor care o;un reAistenB< ar=at<? ;artici;< la -eAor-ini 2n =as< sau s2nt sur;rinse 2n 4lagrant -elict -e co=itere a unei in4racBiuni? ;ersoanelor care au e8a-at sau ;entru contracararea tentati8elor -e e8a-are -in ;enitenciar sau -e su0 escort<? ori 2n caA -e eli0erare 4orBat< a -eBinuBilor? ;recu= +i 2n caAul 2n care ;ersoana 2nar=at< re4uA< s< eGecute so=aBia -e a ;re-a ar=a -e 4oc/ D2E @n a4ar< -e caAurile eG;use la alin/D1E? ar=a -e 4oc ;oate 4i a;licat<: aE ;entru o;rirea =i,loacelor -e trans;ort 4olosite -e c<tre -eBinuBi ;entru e8a-areC 0E ;entru so=area -eBinuBilor +i altor ;ersoane ;ri8in- intenBia a;lic<rii ar=ei -e 4oc? -area se=nalului -e alar=< +i solicitarea a,utoruluiC cE la tentati8a -eBinutului sau a altei ;ersoane -e a se a;ro;ia -e cola0oratorul siste=ului ;enitenciar cu ar=a -e 4oc ;reg<tit< ;entru a 4i a;licat<? cu ar=< al0< sau cu o0iecte cu a,utorul c<rora ;ot 4i a;licate leAiuni cor;orale? =ic+or2n- ast4el -istanBa in-icat< 2n so=are? ;recu= +i 2n caAul tentati8ei -e a scoate ar=a -e 4oc/ D3E Dre;t atentat la securitatea ;ersonal< a cola0oratorului siste=ului ;enitenciar? ;e l2ng< acBiunile ;re8<Aute la alin/D2E? este clasi4icat< +i a;ro;ierea -eBinutului sau a unei alte ;ersoane la o -istanB< =ai =ic< -e 3 =etri? -u;< ce a 4ost so=at s< se o;reasc</ D7E Mola0oratorul siste=ului ;enitenciar este 2n -re;t s< scoat< ar=a -e 4oc +i s< o ;reg<teasc< ;entru a 4i a;licat<? -ac< socoate c< 2n situaBia creat< ;ot a;<rea te=eiurile sta0ilite -e ;reAentul articol ;entru a;licarea ei/ D6E I;licarea ar=ei -e 4oc 8a 4i ;rece-at< -e un a8ertis=ent ;ri8in- intenBia recurgerii la ea? cu eGce;Bia caAurilor -e atac ;rin sur;rin-ere? -e eli0erare a ostaticilor? -e o;unere a reAistenBei ar=ate? -e atac cu a;licarea ar=ei -e 4oc? a teHnicii -e lu;t<? a auto8eHiculelor? a na8elor 4lu8iale +i aeriene? -e e8a-are -e su0 ;aA< sau -e su0 escort< cu ar=a -e 4oc sau cu 4olosirea =i,loacelor -e trans;ort? -e atac ;e ti=; -e noa;te +i 2n con-iBii -e 8iAi0ilitate re-us<? -e atac 2n sco;ul eli0er<rii -eBinuBilor -e su0 ;aA< sau -e su0 escort<? 2n alte caAuri care creeaA< un ;ericol real ;entru 8iaBa +i s<n<tatea ;ersonalului ;enitenciar? -eBinuBilor sau altor ;ersoane/ D6E Fe interAice a;licarea ar=ei -e 4oc 2=;otri8a 4e=eilor? ;ersoanelor cu se=ne e8i-ente -e in8ali-itate +i a =inorilor? c2n- 82rsta lor este cunoscut< sau e8i-ent<? cu eGce;Bia caAurilor o;unerii -e c<tre ei a reAistenBei ar=ate? realiA<rii atacului ar=at sau 2n gru;? care ;une 2n ;ericol 8iaBa +i s<n<tatea altor ;ersoane/ D7E I-=inistraBia ;enitenciarului sau su0-i8iAiunii res;ecti8e anunB< i=e-iat ;rocurorul -es;re 4iecare caA -e a;licare a ar=ei -e 4oc/ D1E 3o-alitatea -e a ;urta ar=a -e 4oc se sta0ile+te ;rin or-inul =inistrului ,ustiBiei/ Capitolul (III +(IIC!NTR!LUL A UPRA ACTI(IT)#II I TEMULUI PENITENCIAR Articolul *2% +*$- Montrolul asu;ra acti8it<Bii siste=ului ;enitenciar D1E Montrolul asu;ra acti8it<Bii siste=ului ;enitenciar 2l eGercit<: aE Parla=entulC 0E Pre+e-intele :e;u0licii 3ol-o8aC cE Ku8ernulC -E autorit<Bile a-=inistraBiei ;u0lice locale? 2n li=itele co=;etenBei sta0ilite/ D2E Montrolul ne=i,locit asu;ra acti8it<Bii instituBiilor ;enitenciare 2l eGercit< 3inisterul JustiBiei ;rin De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare/ D3E @n 8e-erea eGercit<rii atri0uBiilor -e ser8iciu? au -re;tul s< 8iAiteAe instituBiile ;enitenciare

4<r< ;er=isiune s;ecial< ;ersoanele enu=erate la art/171 alin/D1E -in Mo-ul -e eGecutare/ D7E Ilte ;ersoane ;ot 8iAita instituBiile care asigur< -eBinerea ;ersoanelor 2n 0aAa ;er=isiunii s;eciale a a-=inistraBiei acestor instituBii ori a ;ersoanelor cu 4uncBie -e r<s;un-ere ale organelor ierarHic su;erioare sau 2n te=eiul Hot<r2rii instanBei -e ,u-ecat<? iar 2n caAul 8iAit<rii ;re8eniBilor L 2n 0aAa ;er=isiunii s;eciale a a-=inistraBiei ;enitenciare? cu acor-ul organului -e ur=<rire ;enal< sau a instanBei -e ,u-ecat<? 2n ;roce-ura c<rora se a4l< cauAa ;enal</ Capitolul I8 +(IIIDI P!"I#II 5INALE 'I TRAN"IT!RII Articolul *1% +*&PreAenta lege intr< 2n 8igoare la -ata ;u0lic<rii/ Articolul ,3% +**D1E Ku8ernul: 1E 2n ter=en -e 2 luni: aE 8a ;reAenta Parla=entului ;ro;uneri ;ri8in- a-ucerea legislaBiei 2n 8igoare 2n con4or=itate cu ;reAenta legeC 0E 8a a-o;ta actele nor=ati8e necesare ;entru realiAarea ;re8e-erilor ;reAentei legiC cE 8a asigura re8iAuirea +i a0rogarea -e c<tre =inistere +i -e;arta=ente a actelor nor=ati8e ce contra8in ;reAentei legiC 2E ;2n< la s42r+itul anului 2001? 8a realiAa trans=iterea? 2n eta;e? -e la tru;ele -e cara0inieri ale 3inisterului I4acerilor Interne c<tre De;arta=entul instituBiilor ;enitenciare a ur=<toarelor 4uncBii: aE -e su;ra8egHere a con-a=naBilor 5 2n ter=enul sta0ilit -e Ku8ernC 0E -e escortare +i trans4erare su0 escort< a con-a=naBilor +i ;ersoanelor arestate 5 ;2n< la 31 -ece=0rie 1991CS/ cE -e ;aA< a instituBiilor siste=ului ;enitenciar +i a o0iectelor acestora 5 ;2n< la 31 -ece=0rie 2001/ D2E Pre8e-erile art/33 alineatul D2E -in ;reAenta lege se a;lic< ;entru 2ntreaga ;erioa-< -e ser8iciu a ;ersoanelor -in tru;ele +i cor;ul -e co=an-<? 2nregistrate? la -ata a-o;t<rii ;reAentei legi? 2n statele siste=ului ;enitenciar +i ale siste=ului organelor -e interne? ;recu= +i a ;ersoanelor -in tru;ele +i cor;ul -e co=an-< ;ensionate anterior -in organele a4acerilor interne ;entru li=ita -e 82rst< 2n ser8iciu? -in =oti8e -e 0oal<? la 2n-e;linirea con-iBiilor -e 8ecHi=e 2n =unc< +i 2n leg<tur< cu re-ucerile -e ;ersonal/
(ICEPRE'EDINTELE PARLAMENTULUI Nr%$3*/98III% C:i;in<u7 $0 decembrie $11/% Dumitru M!#PAN