Sunteți pe pagina 1din 9

TRAFICUL DE INFLUENTA

ANUL UNIVERSITAR 2008-2009

referat.clopotel.ro

CUPRINS

I. II. III. IV. V.

Notiunea e coruptie!!!!!!!!!!!!!!!..." Con#i eratii $enerale referitoare la traficul e influenta!% Continutul le$al!!!!!!!!!!!!!!!!!!.& '(iectul infractiunii!!!!!!!!!!!!!!!......& Su(iectii infractiunii!!!!!!!!!!!!!!!!..)

VI. Continutul con#tituti*!!!!!!!!!!!!!!!...+ VI., Latura o(iecti*a!!!!!!!!!!!!!!!.+ VI.2 Latura #u(iecti*a!!!!!!!!!!!!!!...8 VII. VIII. I1. -or.e. /o alitati. Sanctiuni!!!!!!!!!!!!..8 Conclu0ii!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!...9 2uri#pru enta!!!!!!!!!!!!!!!!!!.,0

3I3LI'4RA-IE!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!,2

referat.clopotel.ro

I.

Notiunea de coruptie

In le$i#latia noa#tra nu e5i#ta *reun te5t care #a incri.ine0e o infractiune nu.ita 6coruptie67 ar literatura 8uri ica cuprin e in acea#ta notiune in #en# lar$ nu.eroa#e incalcari ale le$ii penale in ceea ce pri*e#te #fera relatiilor e #er*iciu. Conceputa in cel .ai popular #en# al cu*antului7 coruptia e#te folo#irea a(u0i*a a puterii in a*anta8 propriu. 9in acea#ta cau0a 8uri#tii cauta #a i entifice acele infractiunii care pre#upun coruptia7 a ica o(tinerea e profituri pe cai ile$ale. In literatura 8uri ica e #pecialitate7 in #fera notiunii e 6coruptie6 in .o #trict intelea#a7 #unt in u#e patru infractiuni in cate$oria infractiunilor e #er*iciu #au in le$atura cu #er*iciul7 in pri.ul capitol al titlului VI al Co ului penal. E#te *or(a e#pre: luarea e .ita pri.irea e foloa#e necu*enite care #unt infractiuni e #er*iciu7 #i pe e alta parte: area e .ita traficul e influenta care #unt infractiuni in le$atura cu #er*iciul7 ter.enul 6coruptie6 aparan in titlul Le$ii 8" in 2, iunie ,992 pri*in proce ura e ur$enta7 e ur.arire #i 8u ecare pentru unele infractiuni e coruptie. Le$ea nr. +8;20007 in capitolul 27 pre*e e re$uli #peciale e co.porta.ent pri*in anu.ite cate$orii e per#oane7 in #copul pre*enirii faptelor e coruptie. A#tfel7 in art. 2 #e #pecifica ca functionarii pu(lici #i alti functionari #unt o(li$ati #a in eplinea#ca in atoririle ce le re*in in e5ercitarea functiilor7 atri(utiilor #au in#arcinarilor incre intate7 cu re#pectarea #tricta a le$ilor #i a nor.elor e con uita profe#ionala #i #a a#i$ure ocrotirea #i reali0area repturilor #i intere#elor le$iti.e ale cetatenilor7 fara #a #e folo#ea#ca e functiile7 atri(utiile ori in#arcinarile pri.ite7 pentru o(an irea pentru ele #au alte per#oane e (ani7 (unuri #au alte foloa#e necu*enite. Tot in *e erea #ta*ilirii feno.enului coruptiei in Ro.ania au luat fiinta o #erie e or$ani#.e cu #copul e a #ta*ili #fera e .anife#tare a ace#tui feno.en7 e a li.ita e5tin erea #i e a actiona pentru co.(aterea ace#tuia. Prin <otararea 4u*ernului ,0)& in 2& octo.(rie 200, #-a apro(at Pro$ra.ul national e pre*enire a coruptiei #i Planul national e actiune i.potri*a coruptiei. Prin acea#ta <otarare oficialitatile intele$ faptul ca coruptia con#tituie o a.enintare pentru e.ocratie7 pentru #upre.atia reptului7 ec=itatii #ociale #i a 8u#titiei7 ero ea0a principiile unei a .ini#tratii eficiente7 #u(.inea0a econo.ia e piata #i pune in pericol #ta(ilirea in#titutiilor #tatale .4u*ernul *a actiona cu fer.itate pentru co.(aterea coruptiei7 pentru i.inuarea #u(#tantiala a feno.enelor e e*a0iune fi#cala7 e contra(an a #i e #palare a (anilor7 i.plicit a econo.iei #u(terane. 'r onanta e Ur$enta nr. %" in ,, aprilie 2002 infiintea0a7 la ni*el national7 Parc=etul National Anticoruptie7 ca parc=et #peciali0at in co.(aterea infractiunilor e coruptie >art. ,?. referat.clopotel.ro

II.

Consideratii generale referitoare la traficul de influenta

Traficarea influentei pe care o per#oana o are pe lan$a un functionar >reala? #au pe care la#a #a #e intelea$a ca are pe lan$a ace#ta >pre#upu#a?7 creea0a reale #i $ra*e #tari e pericol pentru pre#ti$iul7 autoritatea7 cre i(ilitatea or$anelor7 a in#titutiilor7 or$ani#.elor #tatului7 #er*iciilor pu(lice7 a altor unitati7 #ocietatilor co.erciale7 co.paniilor #i #ocietatilor nationale7 re$iilor autono.e7 a$entilor econo.ici7 pentru corectitu inea7 cin#tea functionarilor care-#i e#fa#oara acti*itatea in ca rul ace#tora7 in eplinin functiile incre intate., Ea e#te e natura #a cree0e7 #a in uca i eea7 eo#e(it e noci*a7 periculoa#a pentru ec=ili(rul relatiilor #ociale in an#a.(lul lor7 a po#i(ilitatii pro.o*arii unor intere#e pe cai oculare in afara con itiilor le$ii7 prin cu.pararea fa*orurilor functionarului in#arcinat cu e5a.inarea #i #olutionarea ace#tora@ ca functionarii #au alti #alariati aflati in #er*iciu7 ar putea actiona #u( inraurirea inter*entiei unor per#oane real #au pre#upu# influente. Cu toate ca7 prin ele.entul .aterial al laturii o(iecti*e7 infractiunea e trafic e influenta nu e#te le$ata ne.i8locit e acti*itatea functionarului7 ea i#i ra#fran$e efectele ne$ati*e a#upra ace#teia7 i#cre itea0a autoritatea7 in#titutia7 unitatea in care face parte7 #er*iciul careia ii apartine7 crean o #tare e #u#piciune7 neincre ere cu pri*ire la corectitu inea7 cin#tea lui. Prin con#ecintele7 ur.arile #ale7 traficul e influenta are le$atura ne.i8locita7 in i#cuta(ila cu #er*iciul functionarului pe lan$a care are #au la#a #a #e crea a ca are influenta. Toate ace#tea au eter.inat #i 8u#tifica7 atat incri.inarea traficului e influenta7 cat #i a#e0area lui in cate$oria infractiunilor e coruptie. III. Continutul legal

Pri.irea ori pretin erea e (ani #au alte foloa#e ori acceptarea e pro.i#iuni7 e aruri7 irect #au in irect7 pentru #ine ori pentru altul7 #a*ar#ita e catre o per#oana care are influenta #au la#a #a #e crea a ca are influenta a#upra unui functionar pentru a-l eter.ina #a faca ori #a nu faca un act ce intra in atri(utiile #ale e #er*iciu7 #e pe ep#e#te cu inc=i#oare e la 2 la ,0 ani. 9i#po0itiile art. 2&) alin. 2 #e aplica in .o core#pun0ator. 9e#i in ca0ul infractiunii e trafic e influenta actiunea ce con#tituie ele.entul .aterial nu e#te ne.i8locit le$ata e acti*itatea e #r*iciu7 ea #e ra#fran$e ne$ati* a#upra ace#teia7 prin crearea #u#piciunii ca functionarii pu(lici #au functionarii #unt corupti(ili7 ca ei pot fi influentati in e5ercitarea atri(utiilor lor e #er*iciu7 ceea ce arunca o lu.ina efa*ora(ila a#upra per#oanelor 8uri ice e rept pu(lic #au a altor per#oane 8uri ice #i a uce atin$ere acti*itatii ace#tora.2 IV.
,

Obiectul infractiunii

<oria 9iacone#cu7 Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea, E itura All 3ecA7 3ucureBti7 200%7 p.,0& 2 V.9o(rinoiu7 C.Ro.iCan7 n.Nea$u7 N.Conea7 C.TDnD#e#cu7 /.9o(rinoiu7 Drep penal.Partea special. Vol.II7 E itura Lu.ina Le57 3ucureBti7 200%7 p.+2

referat.clopotel.ro

'(iectul 8uri ic #pecial. '(iectul 8uri ic #pecial al infractiunii e#te con#tituit e relatiile #ociale a caror e5i#tenta #i e0*oltare #unt fun a.entate pe incre erea #i pre#ti$iul pe care tre(uie #a le ai(a functionarii >#alariatii? or$anelor7 in#titutiilor #tatului7 #er*iciilor pu(lice #au a altor unitati #i care i.pun inlaturarea oricarei #u#piciuni cu pri*ire la corectitu inea7 one#titatea7 pro(itatea ace#tora. '(iectul .aterial. Traficul e influenta E ca #i luarea #au area e .ita7 ori pri.irea e foloa#e necu*enite E nu are o(iect .aterial7 intrucat actiunea faptuitorului nu e#te in reptata i.potri*a unei e5i#tente corporale7 a unui (un. 3unurile o(tinute prin #a*ar#irea traficului e influenta nu con#tituie o(iectul .aterial al infractiunii in .o.ent ce actiunea faptuitorului nu e#te in reptata i.potri*a lor. V. ubiectii infractiunii

Su(iectul acti*. Su(iectul acti* e#te necircu.#tantiat eoarece #u(iect acti* poate fi orice per#oana care are #au la#a #a #e crea a ca are influenta a#upra unui functionar >pu(lic #au alt functionar?. Intr-un punct e *e ere7 in octrina 8uri ica7 #-a #u#tinut ca7 pentru a putea fi #u(iect acti* ne.i8locit al infractiunii e trafic e influenta7 e#te nece#ar ca faptuitorul #a ra#pun a cerintei e#entiale e a a*ea influenta #au a la#a #a #e crea a ca are influenta a#upra functionarului. Trecerea E reala #au pre#upu#a E pe care #u(iectul acti* al infractiunii e trafic e influenta o are #au la#a #a #e intelea$a ca o are a#upra functionarului7 nu e#te o con itie i.pu#a #u(iectului acti*7 cu. #-a afir.at7 ea con#tituin .i8locul prin care ace#ta #a*ar#e#te ele.entul .aterial al laturii o(iecti*e. Initiati*a #a*ar#irii infractiunii e trafic e influenta7 poate #a apartina traficantului7 cu.paratorului ace#teia #au unui tert. Ea nu in#ea.na E prin ea in#a#i E ca e#te un act e in#ti$are7 acea#ta in ur.a tre(uin #a con#tea in actiunea e eter.inare7 cu intentie7 la #a*ar#irea unei infractiuni7 e catre o alta per#oana. Traficul e influenta poate fi #a*ar#it atat irect cat #i in irect7 printr-o per#oana interpu#a7 printr-un inter.e iar. In octrina e #pecialitate #-a pu# pro(le.a incri.inarii #i faptei cu.paratorului e influenta7 eoarece e5i#ta #i #ituatii in care initiati*a traficului e influenta apartine ace#tuia7 po0itia ace#tuia nefiin cu ni.ic .ai putin $ra*a fata e a aceluia care a .ita." Su(iectul acti* poate fi #i o per#oana 8uri ica. Acea#ta *a ra#pun e penal aca fapta a fo#t #a*ar#ita in nu.ele #au in intere#ul per#oanei 8uri ice7 e catre or$anele #au repre0entantii ace#teia. Su(iectul pa#i*. Traficul e influenta fiin o infractiune in le$atura cu #er*iciul poate a*ea ca #u(iect pa#i*7 in principal7 autoritatea pu(lica7 in#titutia pu(lica #au orice alta per#oana 8uri ica in al carei #er*iciu #e $a#e#te functionarul pu(lic ori functionarul pentru a carui influentare faptuitorul pri.e#te ori pretin e foloa#e #au accepta aruri7 #i in ale caror atri(utii e #er*iciu intra efectuarea unui act pentru care e#te real intere#ata per#oana careia I #e pro.ite inter*entia.

"

Ale5an ru IonaB 7 Drept penal romn. Partea special, E itura Ro.print7 3raBo*7 200&7 p.%&)

referat.clopotel.ro

Su(iect pa#i* principal poate fi #i autoritatea pu(lica a #tatului #train #au or$ani0atia internationala in care face parte functionarul a carui influentare #e ore#te7 iar in #ecun ar #e poate a uce atin$ere #i functionarului a.intit. VI. VI., Continutul constituti!

Latura obiectiva

In ca0ul infractiunii e trafic e influenta7 ele.entul .aterial al laturii '(iecti*e con#ta in actiunea e traficare a influentei E reala #au pre#upu#a E pe lan$a un functionar E care poate fi #a*ar#ita alternati* prin pri.irea ori pretin erea e (ani #au alte foloa#e7 ori acceptarea e pro.i#iuni e aruri7 pentru a-l eter.ina #a faca #au #a nu faca un act care intra in atri(utiile e #er*iciu ale ace#tuia In toate #i oricare intre .o alitatile nor.ati*e alternati*e E pri.ire7 pretin ere ori acceptarea pro.i#iunii e aruri E ele.entul .aterial al laturii o(iecti*e a infractiunii poate fi reali0at irect e catre autor7 #au in irect7 .i8locit printr-o per#oana interpu#a7 printr-un inter.e iar care participa a#tfel la #a*ar#irea ace#teia in calitate e in#ti$ator #au co.plice7 upa ca0. Intrea$a con#tructie 8uri ica a infractiunii e trafic e influenta7 ratiunea incri.inarii reali0ata prin pre*e erile Co ului penal7 i.pun conclu0ia ca autorul ace#teia face u0 e trecerea #a E reala #au pre#upu#a E pe lan$a functionar7 ceea ce a eter.inat #i enu.irea .ar$inala a ace#teia. Infractiunea pre#upune #i o inter*entie pro.i#a7 ce ar ur.a #a #e faca pe lan$a functionar7 pe (a0a influentei E reale #au pre#upu#e E pe lan$a ace#ta7 in #copul e a-l eter.ina #a faca ori #a nu faca un act care intra in atri(utiile #ale e #er*iciu. 9aca autorul ar pri.i foloa#ele pentru functionar nu are loc traficarea7 *an0area e influenta7 eoarece platin pretul7 cel intere#at nu cu.para influenta ci #er*iciul facut e functionar. In ca0ul elictelor e trafic e influenta7 co.iterea faptei are ca ur.are i.e iata reali0area unor operatii ilicite pe #ea.a functionarului pu(lic #au functionarului #i prin acea#ta crearea #tari e pericol in ceea ce pri*e#te (una e#fa#urare a acti*itatii unei autoritati7 in#titutii pu(lice #au altei per#oane 8uri ice in #er*iciu careia #e afla functionarul pu(lic #au functionarul care e#te #olicitat e faptuitor. 9elictele #u(0i#ta nu.ai atunci can e5i#ta o cau0alitate intre acti*itatea e#fa#urata e faptuitor #i ur.area i.e iata7 re#pecti*7 #tarea e pericol #ocial. Acea#ta re0ulta7 e re$ula7 in .aterialitatea faptei. VI.2 #cop. Acea#ta po0itie #u(iecti*a cu care tre(uie #a actione0e autorul in ca0ul infractiunii e trafic e influenta7 re0ulta nein oio# in ter.enii le$ii care pre*e e ca actiunea ace#tuia E pri.irea ori pretin erea e (ani #au alte foloa#e7 ori acceptarea pro.i#iunii e aruri E tre(uie #a fie #a*ar#ita pentru a-l eter.ina pe functionarul7 pe lan$a care are #au Latura subiectiva

Infractiunea e trafic e influenta #e #a*ar#e#te nu.ai cu intentie calificata e

referat.clopotel.ro

la#a #a #e crea a ca are influenta7 #a faca #au #a nu faca un act care intra in atri(utiile #ale e #er*iciu.% VII. For"e. #odalitati. anctiuni

-or.e. Infractiunea e trafic e influenta fiin o infractiune cu con#u.are anticipata7 actele e pre$atire cat #i actele e e5ecutare #unt a#i.ilate for.ei con#u.ate. A#tfel7 acceptarea e pro.i#iuni nu e#te altce*a ecat un act pre$atitor al pri.irii efecti*e a unor foloa#e necu*enite. 9e a#e.enea7 pro.i#iunea e (ani #au alte foloa#e repre0inta un act e pre$atire al cu.pararii efecti*e e influenta. /o alitati. Traficul e influenta pa#i* poate fi #a*ar#it in oricare in ur.atoarele .o alitati: pri.irea ori pretin erea e (ani #au alte foloa#e@ acceptarea e pro.i#iuni7 e aruri. Traficul e influenta acti* #e #a*ar#e#te in " .o alitati nor.ati*e: pro.i#iunea7 oferirea #au area e (ani7 e aruri #au alte foloa#e. Pe lan$a ace#te .o alitati nor.ati*e7 pot e5i#ta o .ultitu ine e .o alitati e fapt eter.inate e circu.#tantele concrete ale faptei. A#a e e5e.plu7 co.iterea actiunii #pecifice in .o irect #au in irect7 in profit propriu #au pentru altul etc. Sanctiuni. Traficul e influenta #e pe ep#e#te cu inc=i#oare e la 2 la ,0 ani. Confi#carea (anilor7 *alorilor #au a oricaror altor (unuri7 e#te inci enta nu.ai in ca0ul #a*ar#irii ele.entului .aterial al laturii o(iecti*e7 in .o alitatea pri.irii. Ea nu #e aplica in #ituatiile in care ele.entul .aterial al laturii o(iecti*e e#te #a*ar#it in .o alitatile pretin erii e (ani #au alte foloa#e7 ori acceptarii pro.i#iunii e aruri7 neur.ate e pri.irea efecti*a a ace#tora e catre traficant. VIII. Conclu$ii Coruptia e#te o a(atere e la .oralitate7 e la atorie7 o incalcare a li.itelor #ociale 7 ar ceea ce ne intere#ea0a in .o eo#e(it e#te ca ea repre0inta o a(atere e la le$e. Coruptia i.(raca a#pecte penale prin luarea #i area e .ita7 traficul e influenta #i pri.irea e foloa#e necu*enite. /ita repre0inta in ace#t punct e *e ere o(tinerea e foloa#e patri.oniale e cel care #e la#a corupt7 ar #i e cel care corupe #au c=iar e catre o terta per#oana. Nu intot eauna tre(uie #a fie in i#cutie foloa#e patri.oniale cuantifica(ile #au i.e iat eter.inate7 pentru ca pot fi in 8oc #i foloa#e e alta natura E politica7 a .ini#trati*a7 e putere etc. E .ai i.portante uneori ca cele patri.oniale. Coruptia incepe cu a#cun erea #au efor.area realitatii pentru a o(tine anu.ite re0ultate la care nu #e poate pro.o*an a e*arul #i continua cu #i#te.ul clientelar e pla#are pe po#turi #i pro.o*are pe alte criterii ecat cele e pro(itate7 co.petenta #i cin#te. Ur.ata e area #i pri.irea e foloa#e patri.oniale #au e alta natura pentru o(tinerea unor repturi cu*enite7 intr-un #ta iu #uperior al e0*oltarii accelerate a coruptiei #e recur$e la area #i pri.irea ace#tor foloa#e pentru o(tinerea unor repturi ori
,%+

<oria 9iacone#cu7 Infraciunile de corupie i cele asimilate sau n legtur cu acestea, E itura All 3ecA7 3ucureBti7 200%7 p.,,9 ,%+ V. 3re(an 7 Dicionar general al limbii romne 7 Vol. I. E it. Enciclope icD7 3ucureBti ,9927 pa$. 2,9.

referat.clopotel.ro

a*anta8e necu*enite. 9in ace#t .o.ent pute. afir.a ca feno.enul coruptiei #e $enerali0ea0a #i iau na#tere retele e tip .afiot. Coruptia7 in .anife#tarile ei acti*a #i pa#i*a7 are intot eauna o co.ponenta e ile$alitate #i una e i.oralitate e5pri.an incapacitatea autoritatilor e #tat7 a #ocietatii in an#a.(lul ei7 pentru ca intot eauna coruptia e#te in corelatie #i inter epen enta cu o #erie e .ecani#.e i#tructi*e #i e ere$lare politica7 nor.ati*a #i culturala e la ni*elul #ocietatii. Un lucru e#te cert7 feno.enul coruptiei tre(uie pre*enit #i co.(atut printr-o acti*itate =otarata7 fara co.pro.i#uri7 u#a in ca rul #i potri*it le$ii7 cu re#pectarea e.nitatii u.ane #i a pre0u.tiei e ne*ino*atie7 #u( pri*irea #i controlul #ocietatii ci*ile. Coruptia nu poate fi #topata in afara cri.inalitatii pri*ita $lo(al7 luptan #i i.potri*a infractiunilor care intr-un fel #au altul o in#ote#c: elapi area7 $e#tiunea frau uloa#a7 furtul7 a(u0ul in #er*iciu7 in#elaciunea7 traficul e ro$uri etc. I%. &urisprudenta

Inculpatul a la#at #a #e intelea$a ca are influenta pe lan$a #efii #ai7 #ituatie in care7 in #c=i.(ul unei #u.e e (ani7 i-a pro.i# partii *ata.ate ca *a inter*enii pentru a-i o(tine ace#teia apro(area cererii pentru in#talarea unui po#t telefonic. Inculpatul a fo#t tri.i# in 8u ecata #u( a#pectul #a*ar#irii infractiunii e trafic e influenta7 in#a7 prin #c=i.(area inca rarii 8uri ice a fo#t con a.nat pentru #a*ar#irea infractiunii e in#elaciune7 pre*a0uta e Co ul penal. Acea#ta e#te o #olutie corecta eoarece infractiunea e trafic e influenta #e eo#e(e#te e cea e in#elaciune7 printre altele7 #i #u( a#pectul o(iectului 8uri ic. La traficul e influenta o(iectul 8uri ic e#te alcatuit in relatiile #ociale in cate$oria acelora e #er*iciu #au in le$atura cu #er*iciul7 in ti.p ce in#elaciunea *i0ea0a e5clu#i* patri.oniul. In ca0ul in#elaciunii per#oana care a (anii #au (unurile7 fiin e (una cre inta7 e#te in u#a in eroare e catre autor7 in ti.p ce la traficul e influenta7 cel care a (anii #au (unurile e#te e rea cre inta #i ur.are#te ca autorul #a eter.ine pe un functionar #a faca #au #a nu faca un act ce intra in atri(utiile #ale e #er*iciu.& In cau0a #-a #ta(ilit ca inculpatul actilo$raf la o #ocietate pri*ata7 a.pla#ata in aproprierea #e iului 2u ecatoriei7 a pretin# #i pri.it (ani e la un 8u#titia(il7 a#i$uran u-l ca are influenta a#upra 8u ecatorului ce *a fi e#e.nat #a-i 8u ece proce#ul ci*il #i ii *a o(tine o #olutie fa*ora(ila. Pentru a crea aparenta e influenta reala7 in#otit e 8u#titia(il a .er# la in#tanta7 ia inre$i#trat proce#ul7 upa care cu (anii pri.iti a cu.parat iferite (unuri ti l-a purtat pe #cara unui (loc7 pretin0an ca acolo locuie#te 8u ecatorul ce *a fi corupt. Inculpatul a fo#t tri.i# in 8u ecata pentru #a*ar#irea infractiunii e trafic e influenta. Pe con#i erentul ca autorul nu a*ea influenta reala a#upra *reunui 8u ecator e la in#tanta re#pecti*a7 ca nu l-a no.inali0at #i nu a efectuat e.er#uri pentru influentarea #olutiei7 pri.a in#tanta a #c=i.(at inca rarea 8uri ica a faptei7 in trafic e influenta in in#elaciune7 pronuntan in ace#t #en# #i =otararea e con a.nare.

&

Tu orel Toa er7 Drept penal. Partea Special. ulegere de problem din practica !udiciar pentru u"ul studenilor, E itura All 3ecA7 3ucureBti7 200"7 p.88

referat.clopotel.ro

Solutia e#te $re#ita eoarece fapta intrune#te ele.entele con#tituti*e ale infractiunii e trafic e influenta.)

3I3LI'4RA-IE

CURSURI practice 7

'. T=eo or /re8eru7 9u.itru Petre An reiu -lore#cu7 9an Safta7 /arieta Safta7 Infractiunile de coruptie. Aspecte teoretice si E . All 3ecA7 3ucure#ti7 2000 (. Tu orel Toa er7 Drept penal. )artea speciala. Culegere de proble"e din practica *udiciara pentru u$ul studentilor7 E . All 3ecA7 3ucure#ti7 200" +. Va#ile 9o(rinoiu #i cola(oratorii7 Drept penal. )artea speciala. Vol. II7 E . Lu.ina Le57 3ucure#ti7 200% ,. <oria 9iacone#cu7 Infractiunile de coruptie si cele asi"ilate sau in legatura cu acestea7 E . All 3ecA7 3ucure#ti7 200% -. Ale5an ru Iona# 7 Drept penal ro"an. )artea speciala7 E itura Ro.print7 3ra#o*7 200& ARTIC'LE

Legea nr. ./0(111 pri*in pre*enirea7 e#coperirea #i #anctionarea faptelor e coruptie7 cu .o ificarile #i co.pletarile ulterioare

I e.

referat.clopotel.ro