Sunteți pe pagina 1din 4

Una dintre ma rile religii ale lumii, islamismul afost riispiindit cu ajutorul forl;ei armelor din Spania piinii

in India. intr-un timp mai scurt de un secol a apiirut in urma sa o culturii extraordinarii.
A rabia era In mare parte alci{tuita din de~e.rt!n secolul ~l VII~lci .e.n. iar In pustlunle sale Wlau tnbun nomade. Pe tiirmul Marii Ro~ii ~i Oceanului Indian se gi{seau zone fertile cu multe a~ezi{ri Infloritoare. Drumurile acestora duceau In Siria ~i Mesopotamia (Irakul de azi). in calea acestor drumuri comerciale se gi{seauoaze care datorita comel1ului prosperau, de exemplu Mekka ~i Medina, acestea fiind de o importantii fundamentali{ In istoria islamismului. Profetul Mahomed Profetul Mahomed s-a n:1scutIn Mekka, tatal si{u se ocupa cu manatul ci{milelor. Si-a pierdut pi{rintii Inci{ de foarte ramr ~i a fost crescut de un unchi. pam la varsta de 25 de ani ci{li{torea ca negustor cu caravanele,pam cand a luat-o de sotie pe stapana sa, ajunsi{ deja de doui{ ori vi{duvi{, pe Hadidja. Umbla
O Islamismul a inva,at de la alte culturi ~i a creat cultura sa individuala infloritoare. A dat matematicieni. filozofi ~i poe,i. culorile stralucitoare glazurate pastrate pe capodoperele de ceramica au avut o influen,a mare asupra artei ornamentale.

O Mohamed s-a nascut probabil in 571. lIustra~ia din secolul a! XIV-Iea vazuta in imaginea alaturata, prezinta acest eveniment. Fiul manatorului de camile a devenit profet ~i intemeietorul religiei islamice. considera punctul de origine al perioadei islamismului. Mahomed $i-a g1{sit ad1{post in ora$ul apropiat MeQina, unde a devenit un om important, fjind judec1{tor, $i unde $i-a g1{sit noi discipoli. A fost recunoscut drept Profetul lui Allah $i conduc1{tor al celor din ora$ in numeroasele campanii militare impotriva celor din Mekka. cand s-a predat Mekka in anul 630, Mahomed a devenit domnitorul ora$ului unde s-a n1{scut, a distrus cei 360 de idoli $i a oferit sanctuarullui Kaba lui Allah. Problema succesiunii parul la moartea profetului, survenit;l in 632, aproape toata peninsula Arabic1{ se inchinase islamismului. Deoarece Mahomed nu a desemnat un succesor, au ap1{rut conflicte intre rude, iar izbucnirea revoltelor, rascoalelor $i a razboaielor civile au tulburat lini$tea peninsulei. 35

mult singur prin munti ~i cu pu1;intimp dupa casatoriea avut parte de o intamplare ciudat:l. A avut viziuni in care vorbea cu arhanghelul Gabriel, notind in versuri instruc1;iunile acestuia.Aceste scrieri constituie prima parte a cal1ii sfinte a islamismului, Coranul. Aceast:l carte cuprinde in final cele 114 de precepte pe care le-a primit profetul timp de 22 de ani. intre timp Mahomed a inceput sa predice, propovaduind ca spre mintuire exist:l doar un singul drum, supunerea totala Durnnezeului atotputemic. Cuvintul "islam" in aC3:ba are chiar aceast:l sernnifica1;ie, devenind numele acestei religii

noi. Adeptii sai erau numiti'musulmani, adica supu~i, Ingaduitori. Mahomed a Infiintat o comunitate religioasa din putinii discipoli ~i membrii familiei sale, dar aceasta nu a devenit populara In ora~. Bunastarea ora~ului se datora mai ales pelerinilor care veneau la piatra Kaba, sanctuar dedicat unui numar de circa 360 de zei ~i spirite diferite, sa se Inchine acestora. insa noul profet a declarat ca orice zeu sau spirit este fals, iar situatia a devenit a~a de periculoasa Incat 1:n622 Mahomed ~i putinii sai discipoli au trebuit sa paraseascaora~ul. Aceastaiuga se nume~te Hegina (Hidjra) ~i se

EXPANSIUNEA

ISLAMISMULUI

~i ~iitii minoritari. Cu toate ca in anumite perioade din istoria Islamului mai apar din cand in cand anumite secte, contradictia sunnism-~iism este ~i in prezent o ruptura fundamentala. Moartea lui Ali a pus capat perioadei califatului "clasic" sau ortodox. Sub domnia lui Muavia (661-680) califul a devenit un conducator asemanator regelui, care domnea in capitala Siriei, Damasc. Titlul era mo~tenit defiul sau sau d~ o ruda foarte apropiata, iar domnia era exercitata cu ajutorul unei structuri sociale centralizate, aceastanefiind o caracteristicaa statelor araDe. Singurul Stat Muavia a infiintat pana la urm~ prima dinastie a califilor, dar puterea lor s-a cristalizat doar dup~ ce califul Abdal-Malik (685 -705) a ie~it victorios din razboiul intern de 30 de ani. Cu instaurarea ordinii s-a continuat expansiunea islarnismului. Fortele musulmane au p~~ns pan~ in Ta~kent, cucerind Sindul ~i o parte din Pandjab, teritoriul Pakistanului din prezent. in vest au cucerit coasta Africii de Nord ~i prin stramtoarea Gibraltar au p~truns pan~ in Spania. in 718 au trecut Pireneii ~i au p~truns pan~ in partea central~ a Frantei. Au fost opriti de francezi lang~ Tours in 732, ace~tia punand cap~t altor eventuale cuceriri in Europa. Sub domnia dinastiei Omaiad, Imperiul Islamic, care putea face comert nestingherit din Spania pan~ in India, ~i-a trait cea mai m~reat~ perioad~. Contrar altor popoare cuceritoare, arabii inv~tau cu pl~cere de la alte natii, adoptand modalitatea de conducere a statului, organizarea armatei ~i navigatia

O jn sanctuarul de la Piatra Kaba au fost distru~i idolii. Mohamed a oferit lui Allah Piatra Neagra simbolica. O Mozaic din sec. al XVIl-Iea reprezentand planul de baza al moscheii Kaba. in mijlocul templului se afla o piatra. Fiecare musulman trebuie sa se indrepte catre aceasta in timp ce se roaga. O Mohamed cu comandantul sau. Abu Bakr trece din Mekka in Medina. Dupa moartea profetului. Abu Bakr a devenit calif.

Acestea au luat sfar~it printr-o intelegere intre adeptii profetului. Un ca!if (discipol, adept) a preluat succesiunea ~i arabii au Inceput cuceririle. Triburile care se luptau nu demult intre ele, s-au unit acum sub drapelul lslamului, dand astfel multa bataie de cap celor doua super-puteri care stapaneau Orientul Mijlociu, lmperiul Bizantin cre~tin cu limba de stat greaca ~i Persia, care urma zoroastrianismul, care se afla pe teritoriul lranului de azi ~i in care domnea dinastia Sasanida. Rispindirea Islamului Primul pas in expansiunea in afara Arabiei a avut loc in timpul domniei Califului Abu Bahr (632-634), dar adevarata perioada a cuceririlor a fost perioada califatului lui Omar (634-644). in anul 635 a fost cucerit Damascul iar in anul unrultor marele conducator arab Halid ibn-alValid a nimicit oastea bizantina in lupta de la larmuc ~i a alungat-o din Siria. Au invadat ~i Mesopotamia, care se afla sub dominatia Persiei, iar din 642 au cotropit ~i Persia. in 36

acela~i an, prin cucerirea Alexandriei, s-a predat ~i Egiptul, acesta fiind rnai departe un punct de plecare pentrn campaniile duse pan~ in Africa de Nard. jn acest timp, in Imperiul Islamic, sl~bit de luptele intre triburi, care a unit diferite natii ~i regiuni, au ap~rut tensiuni. Al treilea calif, Osman (644-656) a fast ucis, succesarul lui a devenit v~rul ~i succesarul lui Mahamed, Ali. .5i sub darnnia lui (656-661) s-au cantinuat mi~c~rile religiaase ~i tulbur:Irile dintre triburi care au candus pan~ la urm~ la r:Izboaie, lupte ~i la uciderea lui Ali. Discipalii lui nu au vrut s~ se supun~ califului succesar Muavia ~i ~i-au praclamat autanamia. Astfel a avut lac desp~rtirea definitiv~ dintre sunnitii majaritari

rnaritima bizantina ~i persiana. Au preluat ~i din ~tiinta ~i arta adversarilor infclnti. De obicei musulrnanii au fost toleranti fat:l ~ de credincio~ii care nu erau musulmani, rnai ~ ales cu "Popoarele Cartii" care erau cre~tinii ~i i evreii, cu traditii biblice asemanatoare lor. Din punctul de vedere al Islamului, Avram ~i -e. Moise au fost profeti adevarati, a caror oper:l .g a fost dusala capat de Mahomed. Musulmanii ;Ei erau scutiti de taxe, spre deosebire de cei nemusulmani. Aceast:l dispozitie a constituit o motivatie pe o perioada lunga pentru multi oameni de a se converti la islamism. Deoarece traducerea Coranului in alte limbi a fost interzisa, noii adepti au invatat repede araba, astfel ca popoarele cucerite au fost asimilate

conducator a fost descendentul profetului Abdul-Abbas. in trei ani a spulberat puterea omaidienilor ~i a ~ters fara mila orice urma a lor de pe pamant. Doar o singura personalitate a familiei a scapat, Abdar-Rahman, care s-a refugiat in Spania ~i a intemeiat o dinastie autonoma care a dainuit aproape 300 de ani. Dinastia Abbasida a privat Damascul de rangul de capitala ~i a ihfiintat o alta capitala in Mesopotamia, Bagdad, care in scurt timp a devenit un ora~ cu un milion de locuitori. Centrul califatului Abbasida a devenit regiunea estica, mai bogata, unde exista o

puternica inf1uenta personala. in aceasta perioada s-a pus accentul pe convertirea la islamisin ~i adoptarea limbii arabe, religia islamica devenind mai putemica. pana la urma doar Ira1)ul a pastrat limba originala, limba persana, ~i identitatea culturala, de~i s-a convertit la islamism. Cultura infloritoare Islamismul a pa~it 1ntr-o noua etapa, In care nu doar a preluat din alte culturi, ci ~i-a creat mareata sa cultura individuala. Califul AlMansur a Intemeiat "Palatul Cunoa~terii", unde savantii traduceau operele filozof1lor greci antici, studiau practica medicala antica, Invatau matematica indiana, -o parte a acesteia sunt numerele "arabe" folosite ~i 1n prezent. Ganditorul arab Ibn-Sina a devenit cunoscut 1n Europa sub numele de Avicenna, filozof ~i medic de mare prestigiu. MatematicianulAl-Hvarzimi a fost pionierul algebrei (termen arab), pe cand persanul Omar Hajjam a fost In acela~i timp matematician, astrolog ~i poet. Literatura ~i artele i:nfloreau. Din pamant s-au Inaltat moschee avand cupole stralucitoare, palate minunate, cu peretii Impodobiti ~ cu materiale ceramice ~olorate. Ol~ritu~~i pr~i lucrarea metalelor au aJunsla un mvellnalt. In w arabescurile folosite pentru 1:nfrumusetare se ~ Impleteau motivele care reproduceau anumite O ExpansiuneaIslamismului. inaintarea in Europa a fost intrerupta de lupta de la Tours din 732.
O Razboinicii musulmani la inceput aveau numai armament u~or. Cheia succesului lor era credin~a, taria ~i perseveren~a.

O lIustra1ie din secolul al XVI-Iea. Mohamed (fa1a nu i se vede) se afla in compania lui Moise ~i a arhanghelului Gabriel. Conform tradi1iei, Gabriel i-a sugerat lui Mahomed ca are o chemare "pentru a deveni profet". O Moscheea de Stanca din lerusalim s-a construit, conform legendei, pe locul de unde s-a inal1at in rai Mohamed.

mai u~or. cand s-a realizat, insernna un om aceasta care vorbea aceast:lun . arab marea parte a lumii islamice a ajuns sa: reli~ie, limba: ~i cultura:comuna:. Insa: tocmai aceasta: toleranta: a cauzat ca:derea dinastiei Omaiada. Deoarece dinastia nu s-a ocupat destul de convertirea celor care nu erau musulmani, nemulturnirea cre~teain randurile supu~ilor. Din cauza nemultumirilor religioase ~i a supa:ra:rii arabilor care tra:iau in Iran ~i Mesopotamia, deoarece erau condu~i din Damasc, a izbucnit o revolta: in 747, a! ca:rei

O De~i islamismul inflorea. califatul s-a sfaramat sub presiunea turcilor in sec. al XI-Iea. in imagine. sultanul Saladin infrange cavalerii. 37

13
O Marea moschee din Damasc (in Siria din prezent) construita in jurul anilor 706. Pe locul ei ini~ial fusese templul Jupiter, in secolul al IV-Iea bazilica Sfantului loan Botezatorul. Turnurile patrate inal~ate la cele patru col~uri ale cladirii, sunt primele minarete din istoria islamismului.
rDATEIMPORTANTE

571 Na~terea profetului Mahomed 596 Mahomed o ;a de sotie pe Hadidja 610 Prima viziune a 'ui Mahomed 613 incep profetiile 624630 Luptele desfa~urate ;ntre cei din Mekka ~i Medina. Mahomed se ;ntoarce ;n Mekka Dupa moartea 632 'ui Mahomed, Abu Bakr devine Calif 634 -644 Califatul'ui Qmar 636 -641 Musulmanii ocupa Siria, Palestina, Mesopotamia ~i Egiptul 644 -656 Califatul'ui Osman 656661 Ali -ultimul calif ortodox 661 -680 Muavia se autoproclama calif ~i ;ntemeiaza dinastia Omaiada 693 incepe cucerirea Africi de Nord 711 Musulmanii ataca Spania. ;n curand cucerind ;ntreaga peninsula 718 Musulmanii ataca Franta. ;n 732 sunt opriti la Tours 750 inceputul domniei dinastiei Abbasida, ;n 755 Abdar-Rahman intemeiaza un stat autonom, Omaiada, ;n Spania 798 -809 Califatul 'ui Harun-ar-Rasid 90q1~.'1 Dinastia Fatimida ;n Africa de Nord ~i Egipt 1055-1157 Sultanatul turcilor 1258 Mongol;; ocupa Bagdadul, caderea dinastiei Abbasida

fonne de plante ~i motive abstcicte cu linia elegant:l a scrierii cursive arabe. Universul poeziei islamice a fost imbogatit ~i de pove~ti populare originare din Asia, colectia clasicade renume universal fiind "0 mie ~i una de nopti". ~tiinta ~i cultura islamicl au intrecut in cateva secole tot ce cunoscuse Europa cre~tina. Vestul a preluat m~lte din sursele arabe in domeniile ~tiintelor, filozofiei, matematicii ~i medicinii. (Chiar ~i metoda de fabricafe a hartiei inventat:l de chinezi, a fost aflat:l de europeni tot cu ajutorul arabilor). Cultura islamica inflorea, dar dupa nici un secol de dominare a dinastiei Abbasida califatul uria~ ~i greude guvemat a inceput sa

decada, sfar:1m:1ndu-se in bucati. Deoarece in noua capitala, Cairo, dinastia Fatimida (9091171), nu putea controla eficient teritoriile nord africane, le-a pierdut. Cuceririle turcesti Califatul era cel mai amenintat de la Est. Puterea politica a Iranului a crescut, ca:lifii Abbasida au devenit marionetele domnitorilor persani. Situatia s-a schimbat ~i mai mult, c:1nd turcii, proveniti din Asia Centrala, au preluat puterea peste o mare parte a lurnii islamice, ~i o exercitau in numele califilor Abbasida -cel mai mare conducator al lor fiind devenit sultan (cuv:1ntul sultan O Alhambra din Granada. Cea mai marea1a capadapera arhitecturala a Islamului in vest, in Granada in Spania. Dupa 711 apraape taata peninsula iberica a ajuns sub damina1ia islamica, Granada a fast ultimul stat islamic, care s-a inchinat spanialilar cu 700 de ani in urma.

insearima: barbatul detinator de putere). Turcii au fost luptatori talentati, ~i astfel l-au fortat pe imparatul bizantin sa ceara ajutorul cavalerilor din Europa de Vest. Unitatea sub domnia turceasc:l a fost la fel de scurta ca ~i in timpul domnitorilor Abbasida, in secolul al XII-lea. Orientul s-a impartit in sultanate autonome. Istambulul insa s-a dovedit a fi suficient de putemic pentru a rezista ~i a riposta la cruciade. La fel ca ~i mai devreme, noua ~i principala amenintare venea tot de la Rasarit. Hoardele de tatari au pus capat califatului Abbasida prin jefuirea Bagdadului ~i au inceput un nou capitol in istoria islamismului. 38